Alla inlägg under februari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 3:11-24.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:11.

 

11.  #Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån

början: att vi skall älska varandra#.

 

Ert första mottagna budskap: älska varandra.

       

¤Första Johannesbrevet. 3:12.

 

12.  #Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes

barn och slog ihjäl sin bror.

       Varför slog han ihjäl honom?

Därför att hans gärningar var onda medan broderns

       var rättfärdiga#.

 

Var inte lik broder-mördaren Kain: den Ondes barn.

         Ondes barn slog ihjäl sin broder.

Varför utförde han broder-mordet?

        Därför att han gärningar var onda.

Hans broder Abel var rättfärdig.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:13.

 

13.  #Bröder, blir inte förvånade om världen

hatar er#.

 

Bröder; världen hatar eftersom den gör onda

    gärningar, ni utövar goda gärningar.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:14.

 

14.  #Vi vet att vi har gått över från döden till livet,

ty vi älskar våra bröder.

      Den som inte älskar är kvar i döden#.

 

Vi vet vi har lämnat döden ingått i livet.

      Vi älskar våra bröder.

Inte älskar sin broder  lever kvar i döden.

      

¤Första Johannesbrevet. 3:15.

 

15.  #Den som hatar sin broder är en mördare,

och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig#.

 

Broder-hataren en mördare.

     Ingen mördare: bär evigt liv inom sig.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:16.

 

16.  #Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt

känna kärleken.

      Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna#.

 

Jesus offrade sitt egna liv för oss.

      Genom vad han gjorde: vi lärt känna kärleken.

Vi skyldiga ge våra liv för bröderna. 

 

¤Första Johannesbrevet. 3:17.

 

17.  #Om någon som har vad han behöver här

i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt

     hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek

förbli i honom?#. 

 

Om någon har vad han behöver i världen ser sin

       broder lida nöd: inte känner medlidande

stänger sitt givmilda hjärta för honom.

       Då kan inte Guds kärlek vara verksam i honom.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:18.

 

18.  #Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord

utan med handling och sanning#.

 

Mina barn, låt inte era ord vara tomma kärlekslösa

     utan visa sig i handling och sanning.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:19-20.

 

19-20.  #Då förstår vi att är sanningens barn,

och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom

       övertyga det om att Gud är större än vårt

hjärta och förstår allt#.

 

Visa kärleken i handing och sanning: vilket

            visar oss vara sanningens barn.

Fördömer vårt hjärta oss; kan vi inför honom

      vara övertygade Gud större än vårt hjärta.

Gud allvetande i vad han gör. 

 

¤Första Johannesbrevet. 3:21.

 

21.  #Mina kära, om hjärtat inte dömer kan vi stå

frimodiga inför Gud#.

 

Mina kära; vara fri från fördömt hjärta 

      kan i frimodighet träda fram inför Gud.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:22.

 

22.  #Och vad vi än ber om får vi av honom,

eftersom vi håller hans bud och gör det som  

       behagar honom#.

 

I lydnad håller hans bud: belönas med bönesvar.

        Lydnaden honom till behag.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:23.

 

23.  #Och detta är hans bud: att vi skall tro på

hans son Jesu Kristi namn och älska varandra

      så som han har befallt oss#.

 

Givna budet för oss; tro på hans son Jesu Kristi

        namn.

Älska varandra vilket han befallt oss.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:24.

 

24.  #Den som håller Guds bud förblir i Gud och i

honom.

     Och att han förblir i oss vet av anden som

han gett oss#.  

 

Lyder Guds ord; förblir i Gud och i honom.

       Han förblir i oss vet vi av anden.

Anden som han gett oss. 

        

         

s

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

FÖRSTA PETRUSBREVET. 5:1-7.

 

FÖRSAMLINGEN OCH DESS LEDARE.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:1.

 

1.  #Till era äldste riktar jag nu denna maning,

jag som själv är en av de äldste och kan vittna 

      om Kristi lidanden, jag som också skall få dela

den härlighet som kommer att uppenbaras:#.

 

Era äldste i församlingen: förmanar er:

     Själv är en av de äldste.

Frimodigt vittna om Kristi lidanden.

       Genom mitt lidande får bbli delaktig av den

härlighet vilket väntar på oss.

        Hans uppenbarade härlighet.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:2.

 

2.  #Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott

er och vaka över den, inte av tvång utan självmant,

      så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan

av hängivenhet#.

 

Förmanar er vara trogna herdar för den Guds

      utvalda hjord.

Gud anförtrott  åt er  vårda den.

       Inte av tvång utan i kärlek till hjorden.

Gud er rådgivare för hjorden.

        I ert tjänande inte till egen vinning.

Av hängivet hjärta betjäna den.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:3.

 

3.  #Uppträd inte som herrar över dem som kommit

på er lott, utan var föredömen för hjorden#.

 

Var inte herrar över hjord.

     Var deras ödmjuka kärleksfulla ledare.

Var goda föredömen för dem.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:4.

 

4.  #Då skall ni, när den högste herden träder fram,

krönas med ärekransen som aldrig vissnar#.

 

Ert tjänandes belönas när den överherden

    träder fram.

Belönar ert förvaltarskap över hjorden:

      er herdetjänst.

Blir krönta med o-förvissnerliga äre-kransen.

        

¤Första Petrusbrevet. 5:5.

 

5.  #Och ni yngre, underordna er dem som är äldst.

  Men för alla gäller: klä er i ödmjukhet mot

      varandra, ty GUD STÅR EMOT DE HÖGMODIGA,

MEN DE ÖDMJUKA VISAR HAN NÅD#.

 

Ni yngre i Herrens tjänst: lyssna  ödmjukt på

     de äldres vishet.

För ung och äldre gäller: ikläda er ödmjukhetens

     tjänande mot varandra.

Låt inte högmodet vara er herre.

      Låt ödmjukheten var er herre.

Gud hatar högmodet.

       Älskar de ödmjuka med sin outsinliga nåd.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:6.

 

6.  #Böj er alltså under Guds starka hand, så att han

upphöjer när tiden är inne#.

 

Ert ödmjuka liv: gör er ödmjuka under Guds

    allmakts starka hand.

Belönar ödmjuka livet: upphöjer er ödmjukhet

        när tiden är inne. 

 

¤Första Petrusbrevet. 5:7.

 

7.  #Och kasta alla era bekymmer på honom,

ty han sörjer för er#.

 

Överlämna era vardagliga bekymmer på honom.

       Er himmelske Fader er försörjare.

 

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

PETRUSBREVET. 5:8-11.

 

VAKSAMHET.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:8.

 

8.  #Var nyktra och vaksamma.

Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon

och söker efter någon att sluka#.

 

Var andligt vaksamma och nyktra i göra goda

      gärningar.

Undvik de köttliga begären vilka gör er till

    djävulens byte.

Fienden Djävulen beter sig som ett rytande lejon.

        Rytande lejonet: söker efter som utövar

egoismens gärningar.  

 

¤Första Petrusbrevet. 5:9.

 

9.  #Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.

Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era

      bröder här i världen#.

 

Var ståndatiga i er tro mot er vedersakare.

         Var fasta i er tro.

Glöm inte: era bröder här i världen bemöts av

       samma lidande i tron.  

 

¤Första Petrusbrevet. 5:10.

 

10.  #Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud,

som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga

       härlighet genom Kristus, upprätta er,

stödja er och ger er fasthet#.

 

Kort tid av kroppsligt lidande: skall Guds nåd

     visa sig  han har kallat er till den väntande

härligheten genom Kristus.

       Hans vilja: ger er upprättelse, vara er stödjare,

ger uthållig fasthet.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:11.

 

11.  #Hans är makten i evighet, amen#. 

 

Hans makt är o-rubblig i evigheters evighet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

FÖRSTA PETRUSBREVET. 5:12-14.

 

SLUTORD.

 

Första Petrusbrevet. 5:12.

 

12.  #Genom Silvanus, som jag vet är en pålitlig

broder, skriver jag dessa korta rader för att

      stärka er och för att bekräfta att här verkligen

är fråga om Guds nåd, som ni skall få stå fasta i#.

 

Silvanus vår trogne broder i Kristus:

     pålitlig i ord och gärningar.

Dessa korta brev skrivna ord: låt dem stärka er.

        Var ordens bekräftelse: i fråga om Guds nåds

verklighet.

       Låt er vara befästa i Guds nåd. 

 

¤Första Petrusbrevet. 5:13.

 

13.  #Församlingen i Babylon, utvald liksom ni,

och min son Markus hälsar er#.

 

Församlingen i Babylon utvald av Gud.

         Min födda son i Kristus Markus hälsar er.

 

¤Första Petrusbrevet. 5:14.

 

14.  #Hälsa varandra med kärlekens kyss.

Frid åt er alla som lever i Kristus#. 

 

Hälsa varandra med kärlekens varaktiga kyss.

       Frid åt er alla för ert Kristus liv.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ANDRA PETRUSBREVET. 1:1 & 1:2-15.

 

HÄLSNING.

 

       MANING TILL ETT KRISTET LIV.

 

¤Andra Pertrusbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare

och apostel, till dem som genom rättfärdigheten

      hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått

samma dyrbara tro som vi#.

 

Jesu Kristi tjänare: aposteln Simon Petrus 

    hälsar er alla i mitt skrivna brev.

Till de som upplevt rättfärdighetens liv hos vår Gud.

         Vår Gud och frälsare Jesus Kristus.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:2.

 

2.  #Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom

kunskap om Gud och Jesus Kristus, vår herre#.

 

Nåden och friden berikar i fullt mått genom

       kunskapen om Gud och Jesus Kristus.

Jesus Kristus, vår herre.

 

¤Andra Petrusbrevvet. 1:3.

 

3.  #Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har

hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen       om honom som i sin härlighet och kraft har

kallat oss#. 

 

Hans gudomliga makts kunskap: leder er till

    liv och gudsfruktan.

Kunskapen blivit oss given: om honom i sin

       härlighet.

Blivit kallade av hans härlighet och kraft. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:4.

 

4.  #Han har gett oss sina stora och dyrbara löften,

för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av 

       gudomlig natur sedan ni kommit undan det 

fördärv som begäret drar med sig i denna värld#.

 

Han gett oss sina stora dyrbara löften.

          I vilka ni ska känna delaktighet av hans

gudomliga  ( gudoms ) natur.

       Vilket räddat er från köttliga begärets fördärv.

Begärets fördärv vilket styrs denna världen.

        Denna världens undergång.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:5.

 

5.  #Sök därför med all iver att till er tro foga styrka,

till styrkan kunskap#.

 

Sök istället med ivrigt hjärta: vilket styrker er tro.

      Er styrkta tro till er fasthet i kunskapen.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:6.

 

6.  #Till kunskapen självbehärskning,

till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten

        gudsfruktan#.

 

Leder ert andliga liv i  kunskapen

      själv-behärskningen.

Till uthålligt liv, till livet i gudsfruktan.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:7.

 

7.  #Till gudsfruktan broderlig omtanke och till

omtanken kärlek#.

 

Livet i gudfruktan leder livet in i broderliga

     omtanken.

I Broderliga omtanken  kärleken. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:8.

 

8.  #Ty om allt detta finns hos er och får växa till

blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte

       overksam utan bär frukt#.

 

Finns detta livet i er: vilket ger er tillväxt blir er

       verksamma kunskap om vår herre Jesus Kristus inte o-verksam i er liv.

 

Er mogna tillväxt om vår Herre Jesus Kristus

      bär behaglig frukt i era liv.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:9.

 

9.  #Men den som saknar detta ser ingenting i sin

närsynthet; han har glömt hur han blev renad från

      sina tidigare syndare#. 

 

De som saknar denna andliga tillväxt:

      Har glömt bort hur man efter de första grunderna i tron blev renade från sina tidigare synder.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:10.

 

10.  #Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa 

er ställning som kallade och utvalda.

       Gör ni det kommer ni aldrig på fall#.

 

Var uthålliga i ert strävande efter, ni bröder,

        befäst er tros ställning som kallade och av

Herren utvalda.

        Gör så blir ni bevarade i tron. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:11.

 

11.  #Ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till

vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike#.

 

Gör ni så beslutsamma med ert liv; skall ni frimodigt

      få till-träde till vår herre och frälsare Jesu

Kristi väntande eviga rike. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:12.

 

12.  #Därför tänker jag ständigt påminna er om allt

detta, även om ni känner till det och är befästa

       i den sanning som har blivit er#.

 

I min uthållighet mot er: ständigt påminna er om allt

     detta som jag sagt er.

 

Även om ni känner till vad jag sagt er:

       Vara befästa i den sanning som givts till er. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:13.

 

13.  #Jag ser det som min plikt att hålla er vakna

med mina påminnelser så länge jag bor i detta

        kroppens tält#.

 

Känner till vara er plikttrogen: hålla er vaksamma

      med mina ords påminnelser.

Så länge jag fortfarande lever i min jordiska

        kroppshydda.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:14.

 

14.  #Jag vet nämligen att jag snart måste lämna

det, det har vår herre Jesus Kristus gjort klart

      för mig#.

 

Jag vet tiden kommer när jag för alltid ska lämna

       kroppens tälthydda.

Vilket Kristus själv klargjort  för mig.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:15.

 

15.  #Men jag vill göra mitt bästa för att ni även

efter min bortgång alltid skall kunna minnas

        dessa ting#.

 

Vill göra känt för er efter min himmelska bortgång

        ska känna till mina påminnelser.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ANDRA PETRUSBREVET.  1:16-21.

 

FÖRKUNNELSEN OM  KRISTI ANKOMST.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:16.

 

16.  #Det var inte några skickligt ihopdiktade

sagor jag byggde på när jag för er förkunnade

        vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst,

utan jag hade med egna ögon sett honom i 

     hans majestät#.

 

Förkunnade inte egoistiska uppdiktande fantasier:

       Min förkunnelse byggd på ordets sanna grund.

Vår herre Jesu Kristi allmakt och hans ankomst

      förkunnades.

Hade bemötts av hans mäjestäts närvaro uppe på

      det heliga förklarings-berget.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:17.

 

17.  #Ty han mottog ära och härlighet från Gud,

sin fader, när en röst kom till honom ur denna

        majestätiska härlighet:

"Detta är min älskade son, honom har jag utvalt#.

 

Hans son mottog sin Faders ära och härlighet.

    Hörde rösten tala till honom ur den majestätiska

härligheten.

               

¤Andra Petrusbrevet. 1:18.

 

18.  #Den rösten hörde jag själv komma från himlen

när jag var med honom på det heliga berget#. 

 

Hörde personligen den  himmelska rösten:

   tillsammans med honom på det heliga berget.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:19.

 

19.  #Nu vi ännu mer lita på profetorden.

Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt

       rum, tills dagen gryr och morgonstjärnan går 

upp i era hjärtan#.

 

Himmelska rösten: ger oss fastare tilltro till

      profetorden. 

Låt profetorden belysa era hjärtans innandömen.

        Likt en brinnnade lampa belysa era hjärtans

mörka rum.

       Tills dagen kommer  morgonstjärnen Kristus

visar sig i era längtande hjärtan.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:20.

 

20.  #Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på

     egen hand#.

 

Glöm inte; tänk på att ingen egen vilja själv kan 

      uttyda skriftens profetia.

 

¤Andra Petrusbrevet. 1:21.

 

21.  #Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige ande har människor

        talat ord från Gud#.

 

Skriften profetior kan inte förmedlas genom

      mänsklig vilja.

Människor drivna av den helige Ande talat ord

      från Gud. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 februari 2019 07:31

ANDRA PETRUSBREVET. 2:1-22.

 

AVFALL FRÅN DEN RÄTTA VÄGEN.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:1.

 

1.  #Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas

       falska lärare som smugglar i fördärvbringande

kätterier; de kommer till och med att förneka den

       herre som som friköpt dem och störtar sig

därmed i fördärvet#.

 

Fanns falska profeter verksamma bland israeliterna.

        På samma sätt även falska lärare bland er.

Falska lärare smugglar in villoläror er till fördärv.

          Vilkas spridande läror förnekar livets Herre.

Livets Herre vilken friköpte dem själva från

       syndens fördärv.

Deras villfarelses lögner störtar dem ner i fördärvet.   

¤Andra Petrusbrevet. 2:2.

 

2.  #Många skall följa dem i deras utsvävningar

och dra skam över sanningens väg#.

 

Deras hörare och görare följer dem i deras

      utsvävande liv.

Deras förblindande hjärtan dra skam över 

     sanningens väg.


¤Andra Petrusbrevet. 2:3.

 

3.  #I sin själviskhet skall de utnytta er med hjälp

av påhittade historier.

       Men domen som för länge sedan fällts över

dem är i kraft, och fördärvet lurar på dem#. 

 

I sin själviskhet: var på er vakt vill utnytta er

     med hjälp av lögnaktiga historier.

Deras livsdomar: har blivit fällda över dem

          Har fått sin gällande kraft  utföra domen

över dem.

     Evigt fördärv drabbar dem. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:4.

 

4.  #Gud skonade inte änglar som hade syndat utan

störtade ner dem i underjordens mörka hålor,

        där de hålls i förvar till domen#.

 

Gud räddade inte de upproriska änglar som syndat.

       Störtade dem in i under-jordens mörka

ångestfyllda hålor.

        Där förvaras till domens dag. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:5.

 

5.  #Han skonade inte den gamla världen men

skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte

       sju andra när han lät en översvämning komma

över de gudlösas värld#.

 

Räddade inte den gamla syndfulla världen.

       Beskyddade Noas liv; rättfärdighetens förkunnare.

       Räddade också sju andra när han tillät vatten massorna dränka de gudlösas värld.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:6.

 

6.  #Städerna Sodom och Gomorra dömde han till

att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som

       väntar dem#.

 

Städerna Sodom och Gomorra: till förbrännas 

     bli livlös aska.

Livlösa askan visar de gudlösa vad som väntar dem.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:7.

 

7.  #Men han räddade den rättfärdige Lot, som led

av de ogudaktigas liv#.

 

Räddade den rättfärdige Lot från städernas fördärv.

       Fick lida i närvaro av de o-gudaktigas liv.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:8.

 

8.  #För när den rättfärdige mannen bodde bland

dem och fick höra om deras laglösa gärningar

       och själv såg dem plågades han dag efter

dag i sin rättfärdiga själ#. 

 

Rättfärdige mannen Lot: levde dagligen bland

     de gudlösa.

Fick se och höra deras laglösa gärningar. 

      Plågades i sitt rättfärdiga hjärta sinne. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:9.

 

9.  #Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur

prövningen men också att hålla de orättfärdiga

      i förvar under tuktan fram till domens dag#.

 

Herrens barmhärtighet villig rädda de rättfärdiga

      ur livets prövning.

Också hålla de o-rättfärdiga i säkert förvar.

     Förvara dem under sin tuktan intill

domens dag. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:10.

 

10.  #Särskilt dem som följer sina orena begär

och inte bryr sig om högre makter.

       Fräcka och övermodiga skyggar de inte för

att smäda himmelska väsen#.

 

Förvara dem som följer efter sina o-rena begär.

      I sitt övermod inte bryr sig om högre makter.

I sin stolta fräckhet inte räds för tala smädande ord'

        inför de himmelska väsen. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:11.

 

11.  #Och det fast änglar som är långt överlägsna

dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser

      när de anklagar dem inför Herren#. 

 

Änglarnas kraftfulla styrka överlägsna de

      o-rättfärdiga  vilka inte uttalar smädelsefulla

ord  när de i sin gudlöshet anklagar dem inför Gud.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:12.

 

12.  #Dessa människor är som oskäliska djur, 

födda till att fångas och dödas.

       De hädar vad de inte känner till, och liksom

djuren går under skall också de gå under#.

 

De gudlösa liknar o-förnuftiga djur.

       Födda till bli fångade och dödade.

De är hädiska hädar sin egen o-kunnighet.

       Liksom djuren  bemöts av döden blir de

själv dödens byte. 

 

¤andra Petrusbrevet. 2:13.

 

13.  #Och så blir de lurade på vad de har lurat

    till sig.

De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen.

      De är en skam och vanära dä de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster#.

 

Genom sin gudlöshet blir de bedragna.

        Finner sin egensinniga glädje festa på

ljusa dagen.

       Samtidigt drar de skam och vanärar er

då dela era måltider.

       Hänger sin hjärtats vilja utöva sina förförelser. 

Världens gudlöshet ärar inte Guds vilja.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:14.

 

14.  #De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor

och får aldrig nog av synden.

        De förleder de svaga själar och är väl övade

i själviskhet, dessa förbannade#.

 

Gudlösas ögons begär efter lösaktiga kvinnor.

     I sina köttliga utsvävningar känner igen mättnad

i fylla sina synders mått.

      I sitt syndfulla liv förleder de svaga själar.

Utövar sitt liv i själviskheten. 

      Genom sina gärningars liv är förbannade.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:15.

 

15.  #Som har lämnat den raka vägen och gått vilse

genom att följa Bileam, Bosors son, i spåren.

       Han älskade vad han kunde lura till sig#. 

   

Har lämnar sanningens raka väg; blivit förvirrade

      gått vilse följt Beleam, Bosors son

i hans gudlösa livsspår.

      Älskade sin egen-vilja; bedra andras själar

till fördärv.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:16.

 

16.  #Men blev tillrättavisad för sitt brott; en stum

åsna började tala med människoröst och hejdade

       profeten i hans dårskap#.

 

Blev tillrättavisad för sitt o-lydnads-brott.

         Ridande på sin åsna: talade hon  med hörbar

människo-röst  hejdade profeten i sin ill-viljas

    dårskap.    

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:17.

 

17.  #Dessa människor är källor utan vatten,

dimmoln som jagas av stormbyar; det djupaste

     mörker väntar dem#.

 

Gudlösa människors liv uttömda vattenkällor

      utan vatten.

Likt dimmoln: saknar andlig vishet och insikt.

        Förjagade av o-kunnighetens stormbyar.

Djupt andligt själisk mörker väntar dem. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:18.

 

18.  #De talar stora men tomma ord, de vädjar till

kroppens begär och lockar med utsvävningar

       tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras villfarelse#.

 

Tala idel tomma fåfängliga ord.

       Lyder kroppens begär.

Lockar nyomvända själar tillbaka till o-lydnad.

         Livet i o-lydnadens köttliga utsvävningar.

Deras villfarelse leder de nyomvända bort från

      den sanna tron.

 

¤Andra Pertrusbrevet. 2:19.

 

19.  #De utlovat frihet men är själva slavar under

fördärvet, ty det man blir underkuvad av är man

         slav under#.

 

Gudlösa utlovar falsk frihet; sig själva till syndens

     slavar.

Slavar under fördärvet.

       Vara slav bära slavoket på sina axlar.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:20.

 

20.  #Om de som tack vare kunskap om vår herre

och frälsare Jesus Kristus har kommit undan

       världens orenhet låter sig av den igen

och underkuvas, då ligger de sämre till nu än

       förra gången#.

 

Kunskapen om vår herre Jesus Kristus beskyddet

     mot världens orena liv.

Ger de sig själva tillåtelse i sin förblindelse blir

      bedragna förslavade som de  förut levde i.

Första gången de i det levde: nu en andra gång blir

       livet ännu värre för dem som

orenhetens slavar. 

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:21.

 

21.  #Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått

kunskap om rättfärdighetens väg än att ha

      kunskap om den och sedan dra sig undan de

heliga bud som de har mottagit#.

 

Bättre för dem om de inte omvänt en först gång.

       Inte ägt kunskap om rättfärdighetens väg.

I sitt avfälliga liv: nu o-helga hans heliga bud.

 

¤Andra Petrusbrevet. 2:22.

 

22.  #Det har gått dem som det så sant sägs

i ordspråken: HUNDEN VÄNDER OM TILL SIN SPYA,

        och tvättat svin vältrar sig i smutsen#. 

 

Vilket kan jämföras med: hundens eller svinets

      beteende. 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se