Alla inlägg under februari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL. 155.

 

15500.  Misslyntheten energitjuv.

 

15501.  Tidstjuven  misslyntheten inget ta tid med.

 

15502.  Okunnige misslynthetens slav.

 

15503.  Misstänksamheten  stolthetens medtjänare.

 

15504.  Misströstaren  tröstaren  lever i fiendeskap

med varandra.

 

15505.  Tröstaren  miss-tröstaren  lever sida

vd sida.

 

15506.  Vara missnöjd vara tacksam.

lever sida vid sida.'

 

15507a.  Lögnen och sanningen strider om människans hjärta och tankar.

 

15507b.  Människan väljer själv vilken han vill välja

vara herre i sitt liv.

 

15507c.   Väljs lögnen lögnens ideer förslag 

kommer styra människans vilja.

 

15508.  Väljs sanningen sanningens ord 

kommer påverka människans fria vilja.

 

15509a.  Lögnens inbjudande ord förstör fördärvar

människans beslut och vilja.

 

15509b.  Lögnens inbjudande förslag drar olycka

förvirring över människors hjärtan och tankar.

 

15509c.  Lögnens inbjudande ideer  fördriver

människans hjärta och tankar från vad sant är.

 

15510.   Uthålligheten håller fast vid sanningen.

 

15511.  Ståndaktigheten viker inte för lögnens

frestande  lockande ord.

 

15512a.  Tiden finns i livet.

 

15512b.  Finns ingen tid finns det inget liv.

 

15513a.  Tålamodet bärande, tröstande, uppmuntrande, livets dygd, tillgängliga för Alla.

 

15513b.  Göra dem till livets vänner.

 

15514.   OLIKA LIVS-BETEENDE:

 

a.  Vara lydig.

 

b.  Vara lyssnande.

 

c.  Vara ödmjuk.

 

d.  Vara mild.

 

e.  Vara saktmodig.

 

f.   Vara tålmodig. 

 

15515.  OLIKA LIVS-BETEENDE.

 

a.  Vara O-tålig.

 

b.  Vara Hårdhjärtad.

 

c.  Vara aggsint.   Fylld av agg.

 

d.  Vara förtvivlad.

 

e.  Vara bekymrad.

 

15516.   Ödmjukheten sällsynt levnadssätt

i o-moraliska samhället.

 

15517a.  Sanningen starkare än lögnen.

 

15517b.  Lögnen svagare än sanningen.

 


15517c.  Sanningen segraren: när den tillåts segra

över lögnens lögnaktiga ideer och förslag.

 

15518.  O-sjäviskheten starkare än själviskhetens

smärtsamma lögner.

 

15519.  O-själviskheten segraren:  när den tillåts

segra över själviskhetens stolthet.

 

15520.  Själviskhetens stolthet : livet i den

o-intressant.

 

15521.  Ödmjukheten berör inte av högmodet.

 

15522. Ödmjuke o-villig tillåtas styras av högmodet. 

 

15523a.  Godhjärtligheten berör inte av elakheten.

 

15523b.  Snällheten berörs inte av elakhetens

ideer och förslag. 

 

15523c.  Kärleksfulles liv:  finner styrka och kärlekens eld i kärlekens inre liv.

 

15524a.  Kärlekens liv: visar sin svaghet och livets aska inför hatets verkliga liv.

 

15524b.  Kärlekens ögon inför hatets värde likt

    förbrunnen aska.

 

15524c.  Kärlekens ögon: ser föraktets värde likt

livlös förbrunnen aska.

 

15525.   Snällhetens fullkomliga liv : bättre än

elakhetens o-fullkomliga liv.

 

15526.  Saktmodighetens fullkomliga liv: bättre än

häftighetens o-fullkomliga liv.

 

15527.  Vägra ge efter för ilskenhetens erbjudande 

ideer och förslag: ge dem utrymme i tankevärlden.

 

15528.  Vägra ge efter för elakhetens erbjudande

förslag och ideer: ge dem en öppen lucka i

        tankevärlden.

 

15529.  O-ärlighetens o-fullkomliga liv: sämre än

ärlighetens fullkomliga liv.

 

15530a.  Domantiska herraväldet: bär synliga spår

i tankevärlden av stormännens hård-hjärtlighet.

 

15530b.  Dominantiska maktväldet: bär sårbara spår i människors tänke-världar av världshärskares

       hård-hjärtliga beteende.

 

15531a.  Ödmjukheten  visheten  varandras vänner.

 

15531b.  Stoltheten dårskapet  bundsförvanter

 

15531c.  Övermodet  dum-dristigheten

varandras vänner. 

 

15532.  Klokheten och eftertänksamheten 

bunds-förvanter.

 

15533.  Snällheten utrotar elakhetens hjärta.

 

15534.  Saktmodigheten ut-rotar

ilskenhetens hjärta.

 

15535.  Låt barmhärtigheten  helt utrota 

o-barmhärtigheten.

 

15536a.  Skadeglädjen rider på stoltheten.

 

15536b.  Självgodheten rider på själviskheten.

 

15536c.  Egoismen rider på övermodet.

 

15537.  Varje människa fått sig givet: livets gåva

frivilligt göra vad hon vill göra.

 

15538. Elakheten äger sin egna personlighet. 

 

15539.  O-barmhärtigheten äger sin egna personlighet.

 

15540.  Varje fmänniska äger sin egna personlighet.

 

15541a.  Lögnen sanningens förnekare.

 

15541b.  Delar inte livet med varandra

 

15542.  Hatet och föraktet: kärlekens förnekare.

 

15543.  Uppmuntran vad mänskligheten behöver.

 

15544.  Lära känna Sanningen vad människor Behöver.

 

15545a.  Vägen in i ödmjukheten vilja lära 

känna den.  

 

15545b.  Vägen in i vänligheten  vilja lära

känna den.

 

15545c.  Vägen in i ärligheten  vilja lära känna den.

 

15546.  Lära känna ödmjukheten vilket gör 

livet intressant.

 

15547.  Lära känna ärligheten vilket gör 

livet intressant.

 

15548.  Lära känna vänligheten vilket gör

livet intressant.

 

15549.  Livet i Godheten livet i fullkomligheten.

 

15550.  Livet i barmhärtigheten livet i

fullkomligheten.

 

15551.  Livet i elakheten livet i o-fullkomligheten.

 

15552a.  Livet skapat för leva i ödmjukheten.

 

15552b.  Livet skapar för leva i vänligheten.

 

15552c.  Livet skapat för leva i snällheten.

 

15553.  Stoltheten fördärvar livet: leder till

fördärv och olycka.

 

15554.  Högmodet fördärvar livet: leder till 

olycka och fördärv.

 

15555a.  Saktmodige valt sitt liv i saktmodigheten.

 

15555b.  Ärlige valt sitt liv i ärligheten.

 

15555c.  Ståndaktige valt sitt liv i ståndaktigheten.

 

15556. Tålmodige söker gemenskap med tåligheten.

 

15557.  Förtalaren söker sin gemenskap med 

förtalets tunga.

 

15558.  Skvalleriaktige  söker sin gemenskap

med skvalleriaktighetens tunga.

 

15559.  I saktmodighetens skattkammare:

finns saktmodiga ord, beskyddar hjärtat

       från vreden. 

 

15560a.  Själviska viljor vanärar o-själviska viljor.

 

15560b.  Sämre vara förslavad under själviska

viljor än under o-själviska viljor.

 

15560c.  Bättre vara fångad under o-själviska viljor

än under själviska viljor.

 

15561.  Ilskne fångad snärjd av ilskenhetens bojor

sitter i hennes fängelsehåla.

 

15562.  Rädslan och misstänksamheten rider

på lögnen.

 

15563.  Latheten & bekvämligheten rider

på högmodet.

 

15564.  Vara snärjd under av ilskenheten

vara hennes slavtjänare.

 

15564.  Saktmodet avslöjar ilskenheten.

 

15565.  Saktmodet avslöjar häftigheten.

 

15566.  Ilskne förblindad i ilskenhetens fångenskap.

 

15567.  Häftige förblindad i häftighetens  fångenskap.

 

15568.  Regnets näringsrika vattendroppar

vidrör jordens torrhet.

 

15569.  Jordens torrhet får tillbaks sin livsglädje

av regnets vattendroppar.

 

15570.  Lögnens lögnare: lever i rädsla inför sanningen, bli avslöjad av sina ideer och förslag.

 

15571.  Ödmjuka enkelheten  milda enkelheten:

vad mänskligheten Behöver.

 

15572.  Ödmjukes enkelhet: sprider ödmjukheten.

 

15573.  Utblottad uttömd av högmodets lögner:

öppnar hjärta och sinne för ödmjukheten.

 

15574.  Uttömd utblottad av o-barmhärtighetens

lögner öppnar hjärta och sinne för barmhärtigheten.

 

15575a.  Vreden låter sig själv snärjas av sin

egen vrede. 

 

15575b.  O-ärligheten låter sig snärjas av sin

egen o-ärlighet.

 

15575c.  O-tacksamheten låter sig snärjas av sin egen o-tacksamhet.

 

15576.  Vreden låter sig leva av sin dödlighet.

 

15577.  O-ärlighetenn låter sig leva av sin dödlighet.

 

15578.  O-tacksamheten låter sig leva av

sin dödlighet.

 

15579.  Kvinnans emotionella rikedomar,

utnyttjats på felaktigt sätt: av dominantiska

       manlighetens hårdhet.

 

15580.  Lärdomen av gårdagens erfarenhet

nyttiga för morgondagen.

 

15581.  Växande kärleken mellan man och kvinna,

nyttig för deras gemensamma liv.

 

15582.  Ödmjukheten tränger djupare ned i högmodets hårda hjärta, allteftersom den ges tid

        får den större yta tränga bort högmodet

istället fyllas med ödmjukkheten. 

 

15583.  Ilskenheten förstår sig inte på saktmodet.

 

15584.  Mildheten  fridsamheten.

 

15585.  Ödmjukhetens vila och hamoni: livets glädje

och harmoni.

 

15586.  Förlåtande hjärtat: tungan tankar

förändrar människo-hjärtat.

 

15587.  Egoismens ord förnedrar, tillintetgör

människovärdet.

 

15588a.  Ondskan hänsynslös, i vad den gör,

skadar människo-värdet.

 

15588b.  Ondskan lever sitt egna liv.

 

15588c.  Ondskan älskar sig själv.

 

15589.  Ondskan smärtsan sårande.

 

15590.  O-moralen lyssnar inte på moraliska värderna.

 

15591.  Lyssna på radion: aktiverar höseln.

 

15592.  Se på TV:N, aktiverar både lysnnadet

och hörseln.

 

15593.  Nyfikheten vill veta allt.

 

15594.  Nyfikenheten blir tillfredsställd av vad 

den vet.

 

15595.  Tacksamheten förnöjsamheten

bundsförvanter:  uppmuntrar varandra.

 

15596.  Ödmjukheten  tacksamheten bundsförvanter:  uppmuntrar varandra.

 

15597. Karaktärsmogen människan äger

   större fasthet i sitt känsloliv.

 

15598.  Karaktärsmogen person: tillåter inte

känslo-livet påverkas av yttre påverkningar.

 

Allmänt

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 154.

 

15400.  Ödmjukes lärdom och erfarenhet

har sitt ursprung i ödmjukheten.

 

15401.  Ärliges lärdom och erfarenhet har sitt 

ursprung i ärligheten.

 

15402.  Barmhärtiges lärdom & erfarenhet har 

sitt ursprung i barmhärtigheten.

 

15403.  Uthållighetens och fasthetens ryggrad

vad folket Behöver.

 

15404.  Fasthetens & uthållighetens ryggrad

vad överheten  nationen Behöver.

 

15405a.  Fasthetens och ståndaktighetens

ryggrad mänskligheten Behöver.

 

15405b.  Ståndaktighetens fasthetens ryggrad

livets trygghet och vila.

 

15405c.  Fasthetens ståndaktghetens ryggrad 

nationens framtid.

 

15406.  Uppmuntrande talet hjärtats  glädje.

 

15407.  Uppmuntrande ord  hjärtats harmoni

och vila.

 

15408a.  Tyglandet av häftigheten saktmodets

rikedom till mänskligheten.

 

15408b.  Tyglandet av vreden  saktmodets 

rikedom till människan.

 

15408c.  Tyglandet av ilskenheten saktmodets

rikedom till mänskligheten.

 

15409.  Besvikelsens och bitterhetens tunga

      ingenting att äga.

 

15410.  Bitterhetens & besvikelsens tunga

vad ger det till Livet.

 

15411.  Besvikelsens och bitterhetens tunga

tillgänglig användas av Alla.

 

14512a.  Tungans mjukhet  mildhet vad mänskligheten Behöver.

 

15412b.  Tungans mjukhet  mildhet nyttig.

 

15412c.  Tungans mildhet  mjukhet problemlösaren.

 

15413.  Tungans mjukhet  mildhet  ro-givande.

 

15413.  Rogivande rofyllt hjärta   vad mänskligheten

Behöver.

 

15414.  Rättvisan  förbarmandet  visheten.

 

15415a.  Rättvisan vinnaren  o-rättvisan  förloraren.

 

15415b.  Bättre vara rättvisans tjänare än o-rättvisans.

 

 15415c.  Vara rättvisans träl tillgänglig 

för mänskligheten.

 

15416.  Visa förbarmande  vara barmhärtig.

 

15417.  Visa förbarmande  vara medlidande.

 

15418.  Visa förbarmande  visa medömkan.

 

15419.  Visheten vinnaren dumdristigheten  förloraren.

 

15420a.  Hårdhjärtliga ord  o-ärliga ord.

Vad ger det till Livet.

 

15420b.  O-ärliga  hårdhjärtliga ord  styr 

dominiska människor.

 

15420c.  Hårdhjärtliga oärliga ord  o-barmhärtiga.

 

15421.  O-barmhärtiga  hårdhjärtliga ord

bundsförvanter i sitt tal.

 

15422.   Mildhetens  och ärlighetens ord

bundsförvanter i sitt tal.'

 

15423.  Erfarenheten Lärdomen  tiden.

 

15424a.  Livserfarenheten  tiden beroende 

av varandra.

 

15424b.  Tiden  Lärdomen  beroende av varandra.

 

15424c.  Erfarenheten tiden  tillgängliga

nyttiga för mänskligheten.


15425.  Tiden  lärdomen nyttiga tillgängliga 

för mänskligheten.

 

15426.  Eftertänksamheten klokheten

livets bundsförvanter.

 

15427.  Klokheten eftertänksamheten  vad mänskligheten Behöver.

 

15428.  Eftertänksamheten klokheten nyttiga.

 

15429.  Klokheten Eftertänksamheten  

 nyttigheter för överheten.

 

15430.  Eftertänksamheten klokheten

nationens räddning.

 

15431.  Ödmjukt tacksamt hjärta bjuder in

överheten vara deras herrar.

 

15432a.  Ödmjukheten och tacksamhetens rikedomar nyttiga för nationens framtid.

 

15432b.  Tacksamhetens & ödmjukhetens

rikedomar  överhetens ledstjärnor.

 

15432c.  Ödmjukhetens och tacksamhetens 

rikedomar tillgängliga för mänskligheten.

 

15433.  Vara nedstämd  vara missmodig  

vad ger det till livet.

 

15434.  Vara missmodig  vara uppgiven

vad ger det till livet. 

 

15435a.  O-ärlig och skvallrande tunga o-intressant.

 

15435b.  Skvallrande o-ärlig tunga tillgängliga.

 

15435c.  O-äliga & skvallrande tunga inga

problem-lösare. 

 

15436.  Häftigheten  argsintheten bundsförvanter.

 

15437.  Argsintheten & häftigheten inga

problem-lösare.

 

15438a.   Oförnöjsamheten  o-tacksamheten

inga problemlösare.

 

15438b.  Otacksamheten och o-förnöjsamheten

vad ger det till livet.

 

15438c.  Oförnöjsamheten & o-tacksamheten

o-intressant.

 

15439.  Tystnadens hemlighet:

Ord som faller i tystnaden har en större tyngd; 

      än de ord som faller o o-tystnaden.

 

15440.  Tystnaden har en o-erhörd kraft;

men o-tystnaden är kraftlös.

 

15441.  Tystnaden skapar en atmosfär där det

är lätt att nå in i hjärtats och sinnets djuphet.

 

15442.  O-tystnaden skapar en atmosfär, där det

är svårt att nå in i hjärtats och sinnets djupheter.

 

15443.  Tystnaden och stillheten öppnar upp

för nya möjligheter.

 

15444.  Olydnaden kan inte öppna upp för

nya möjligheter.

 

15445.  Tystnaden och stillheten ger en god vila

och en trygghets-känsla.

 

15446.  O-tystnaden skapar fram en oro,

förvirring och otrygghet.

 

15447a.  Ansvarsfull bättre än vara ansvarslös.

 

15447b.  Anvarslöse:  lat och bekväm.

 

15447c.  Ansvarslöse belöningslös.

 

15448.  Ansvarsfulle värdesätter livet.

 

15449.  Ansvarsfulle uppskattar livet.

 

15450.  Ansvarsfulle uppmuntrar livet.

 

15451.  Uppmuntraren livets uppmuntrare.

 

15452a.  Ansvarslöse högmodets slav.

 

15452b.  Ansvarsfulle ödmjukhetens träl.

 

15452c.   Bättre vara ödmjukhetens slav än

högmodets träl.

 

15453.  Glädjefyllt hjärta  ärar gläden.

 

15454.  Ro-fyllt hjärta ärar ron.

 

15455a.  Vilsamt hjärta  ärar vilan.

 

15455b.  Stillsamt hjärta  ärar stillheten.

 

15455c.  Tystnadens hjärta ärar tystnaden.

 

15456.  O-tystnadens hjärta ärar o-tystnaden.

 

15457.  Förlorad tid lives förlorade tid.

 

15458.  Förlorad tid  utnyttjad tid.

 

15459.  Förlorad tid  belöningslös tid.

 

15460a.  Utvilade tankar  vaksamma tankar.

 

15460b.  Vaksamma tankar bättre än

oroliga tankar.

 

15460b.  Förvirrade tankar sämre än vaksamma.

 

15460c.  Utvilade tankar bättre än trötta tankar.

 

15461.  Glatt leende glädjefyllt  hjärta.

 

15462.  Glatt leende leende läppar.

 

15463.  Harmoniskt hjärta  harmoniska tankar.

 

15464.  Vilsamt leende vilsamt hjärta.

 

15465.  Vilsamt leende  vilsamma läppar.

 

15466.  Stilllsamt leende  stillsamt hjärta. 

 

15467.  Stillsamma tankar  stillsamt hjärta.

 

15468a.  Begärliga ögon  begärligt hjärta.

 

15468b.  Begärliga tankar påverkats av 

begärliga ögon och öron.

 

15468c.  Begärtligt hjärtat påverkats av 

begärliga öron och ögon.

 

15469.  Glömskan förvirringen  bundsförvanter.

 

15470.  Oron glömskan  bundsförvanter.

 

15471.  Glömskan o-ordningen bundsförvanter.

'

15472a.  O-ordningen  oordningen varandras fiender.

 

15472b.  O-ordningen förvirringen  varandras vänner.

 

15472c.  Oron o-ordningen älskar varandra.

 

15473.  Glömskan förvirringen varandras vänner.

 

15474.  Glömskan latheten  bundsförvanter.

 

15475.  Bekvämligheten glömskan bundsförvanter.

 

15476.  Bättre vara fri än leva i träldom.

 

15477.  Bättre vara stillhetens träl än o-tystnadens

slavinna.  Slavar saknar friheten.

 

15478.  Bättre vara lugnets slavinna än vara

o-rolighetens slavinna.

 

15479a.  Hörsamma stillheten  vara hennes tjänare.

 

15479b.  Hörsamma lugnet vara hennes tjänare.

 

15479c.  Hörsamma tystnaden vara hennes slav.

 

15480.  Hörsamma  o-tystnaden vara hennes träl.

 

15481a.  Lyssna på nästans behov  visa medömkan. 

 

15481b.  Lyssna på nästans behov  visa medkänsla.

 

15481c.  Lyssna på nästans behov  visa medlidnade.

 

15482.  O-tystnaden skadar nationen.

 

15483.  Laglöshetens själviska lagar och paragrafer

vilseleder förvillar nationen.

 

15484.  Förtalets o-kunnighet om kärleken.

 

15485.  Skvalleriets o-kunnighet om kärleken.

 

15486.  Förtalets okunnighet om sanningen.

 

15487.  Skvalleriets okunnighet om sanningen.

 

15488.  Förtalets lögner förvirrar hjärtan

och sinnen.

 

15489.  Skvalleriers lögner oroar hjärtan

och sinnen.

 

15490.  Förtalets lögner o-intressanta:

o-intresanta livet tidsjuven och energitjuven.

 

15491.  Skvalleries lögner o-intressanta:

ointressanta livet energitjuven  tidstjuven.

 

15492.  Energitjuven respektlös hänsynslös

 

15493.  Tidstjuven respektlös  hänsynslös.

 

15494.  Förtalets lögnaktiga förslag & ideer

förbrukar vår tid med sin tomhet och fåfänga.

 

15495.  Skvalleriets lögnaktiga ideer och förslag

   stjäler vår tid med sin fåfänga och tomhet.

 

15496a.  O-ärligheten kastar penningarna för vinden.

 

15496b.  Ärligheten god penning förvaltare.

 

15496c.  O-ärligheten  fördärvar folket  nationen.

 

15497.  Ödmjukheten boemedlet mot egoismen.

 

15498.  Vara vaksam mot glömskan.

 

15499.  Vara misslynt  vara missmodig tillgängliga

o-intressanta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 4:7-21.

 

KÄRLEKEN FRÅN GUD.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:7.

 

7.  #Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken

kommer från Gud, och den som älskar är född

     av Gud och känner Gud#.

 

Mina kära, älska varandra.

       Guds  kärlek  kärlekens ursprung.

Den som älskar född av Gud.

      Den som älskar känner Gud.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:8.

 

8.  #Men den som inte älskar känner inte Gud,

eftersom Gud är kärlek#.

 

Kärlekslöse känner inte Gud.

        Gud är kärleken.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:9.

 

9.  #Så uppenbarades Guds kärlek hos oss:

han sände sin ende son till världen för att vi skulle

       få liv genom honom#.

 

Guds kärlek uppenbarades hos oss:

    sände sin son till världen.

Genom honom får vi liv.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:10.

 

10.  #Detta är kärleken: inte att vi har älskat utan

att han har älskat oss och sänt sin son som

      försoningsoffer för våra synder#.

 

I sin kärlek sände han sin son till världen.

       Inte för vår kärleks skull till honom utan 

sin kärlek till oss.

      Sänt sin son: försoningsoffret för våra synder.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:11.

 

11.  #Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste 

också vi älska varandra#.

 

Mina kära; Guds kärlek vår förebild för kärleken.

         För hans kärleks skull; måste vi också

älska varandra.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:12.

 

12.  #Ingen har någonsin sett Gud.

Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,

               och hans kärlek har nått sin fullhet i oss#.

 

Ingen sett Gud.

       När ni älskar varandra; vilket visar

Guds kärlek förblir i er.

        Hans kärlek har då nått sin fullhet i oss. 

 

¤Första Johannesbrevet. 4:13.

 

13.  #Han har gett oss sin ande, och därför vet vi

att vi förblir i honom och han i oss#.

 

Han gett oss sin ande: sanningens ande.

       Vilket hans ande i oss visar att vi förblir

i honom. 

      Samtidigt som han förblir i oss. 

 

¤Första Johannesbrevet. 4:14.

 

14.  #Vi har sett och kan vittna om att Fadern har

sänt sin son att rädda världen#.

 

Vi har sett; kan vittna om Fadern sänt sin son

        till världen: rädda världen.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:15.

 

15.  #Om någon bekänner att Jesus är Guds son

förblir Gud i honom och han i Gud#.

 

Den som bekänner Jesus vara Guds son:

      förblir Gud i honom.

Han förblir i Gud. 

 

¤Första Johannesbrevet. 4:16.

 

16.  #Och vi har lärt känna den kärlek som Gud

har till oss och tror på den.

      Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken

förblir i Gud och Gud i honom#.

 

När Guds kärlek förblir i oss; vi lärt känna kärleken

         han har till oss.

Vilket gör att vi tror på den.

      Gud kärlekens ursprung.

Den som lever i kärleken förblir i Gud.

       Gud lever sitt liv i honom.

         

¤Första Johannesbrevet. 4:17.

 

17.  #I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss:

att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan

       som Kristus är, sådana är vi i denna världen#.

 

Kärlekens liv i oss, har genom hans kärlek

     nått sin fullhet i oss.

Kärlekens fullhet i oss gör oss frimodiga på

      domens dag.

Genom Guds kärlek i oss, bli honom lik i denna

      världen. 

 

¤Första Johannesbrevet. 4:18.

 

18.  #Rädsla finns inte i kärleken, utan den

fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla

       hör samman med straff, och den som

är rädd har inte nått kärlekens fullhet#.

 

Kärleken fri från rädslan.

        Fullkomliga kärleken, fördriver all rädsla.

Rädslan tillhör känna sig bestraffad.

      Livet i rädslan, vilket utesluter kärlekens fullhet. 

 

¤Första Johannesbrevet. 4:19.

 

19.  #Vi älskar därför att han först älskade oss#.

 

Vi älskar varandra, därför att Guds kärlek 

       först älskade oss.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:20.

 

20.  #Om någon säger:

"Jag älskar Gud" men hatar sin broder,

     då ljuger han.  

Ty den som inte älskar sin broder, som han

    inte har sett#.  

 

Säger någon: 

      Jag älskar Gud; men hatar sin broder

ljuger han.  

       Man kan inte tjäna två herrar.


Älskar man inte sin broder; vara broder mördare.

        Brodermördaren; har inte sett honom.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:21.

 

21.  #Och detta är det bud som han har gett oss:

att den som älskar Gud också skall älska

     sin broder#.  

 

Budet han har givit oss; den som älskar Gud,

          den som älskar Gud skall också älska

sin broder.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 2:18-27.

 

MÅNGA ANTIKRISTER I DEN SISTA TIDEN.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:18.

 

18.  #Mina barn, detta är den sista tiden.

Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu

       har också många antikristier trätt fram.

Av detta förstår vi att det är den sista#.

 

Mina barn; lever nu i tidens sista tid.

      En antikristi skall komma vilket ni hört.

Nu många antikrister uppträtt förvillar i den 

      sista tiden.

Vilket är tecknet på den sista tiden.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:19. 

 

19.  #De har har utgått från oss men hörde aldrig

till oss.

      Ty om de hade hört till oss hade de stannat 

hos oss.

     Men det skulle avslöjas att ingen av dem

hör till oss#.

 

Hade de utgått och tillhört oss; skulle har stannat

      hos oss.

Vilket nu avslöjats ingen av dem tillhört oss. 

 

¤Första Johannesbrevet. 2:20.

 

20.  #Ni däremot har blivit smorda av den Helige 

och känner alla sanningen#.

 

Ni som tillhör oss; blivit smorda av den Helige.

       Ni alla känner sanningen.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:21.

 

21.  #Jag skriver heller inte att ni är okunniga om

sanningen utan att ni känner den och vet att ingen

      lögn uppstår ur sanningen.

 

Ingen lögn uppstår sanningen.

    Varför jag till er att ni känner sanningen.

Inte äger o-kunnigheten om den.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:22.

 

22.  #Vem är nu lögnare om inte den som förnekar

att Jesus är Kristus?

        Den är antikrist som förnekar Fadern

och Sonen#. 

       

Lögnaren förnekar Jesus Kristus.

      Lögnaren "Antikristi "   förnekar Fadern

och Sonen.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:23.

 

23.  #Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern#.

 

Förnekas Sonen: förnekaren saknar gemenskap

      med Fadern och Sonen.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:24.

 

24.  #Bevara det ni har hört från början.

Om det ni har hört från början finns i er förblir

      också ni för alltid bevarade i Sonen

och i Fadern#.

 

Förbli i det ni hört.

       Hört från början förblir i er är ni för alltid 

bevarade i Sonen och i Fadern.

    

¤Första Johannesbrevet. 2:25.

 

25.  #Och detta är vad han själv lovade oss:

det eviga livet#.

 

Han själv utlovat för oss:

       Det eviga livet.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:26.

 

26.  #Jag skriver till er om dem som vill bedra er#.

 

Vill påminna er sanningen om Sonen Fadern:

     eftrersom bedragare finns bland er.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:27.

 

27.  #Men i er förblir den smörjelse som ni har fått

av honom, och ni behöver ingen lärare.

        Ty hans smörjelse undervisar er om allt -----

den talar sanning och inte lögn.

       Gör som den har lärt er: förbli i honom#.

 

I er förblir den helige smörjelse: ni fått av honom.

        Ni behöver ingen lärare.

Hans smörjelse undervisar er om allt.

         Smörjelsen talar sanning inte lögn.

Stanna kvar i  honom.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 

 

DEL. 152.

 

15200.  Valet på människans sida:

vara kunnig eller o-kunnig.

 

15201.  Valet ögonen ser på sanningens möjligheter.

 

15202.Valet viljan väljer vänligheten före elakheten.

 

15203. Valet viljan väljer  godheten före elakheten.

 

15204.  Valet viljan väljer  snällheten före

         elakheten.

 

15205.  Globalt tänkesätt: stortaligt  högmodigt.

 

15206.  Globalt tänkesätt: ärar stortaligheten

högmodet.

 

15207a.  Stormännens beteende: lever i sällskap

med ondskan förblindad av den.

      Ser inte ondskans verkliga ansikte.

 

15207b.  Världshärskarnas beteende; lever

i sällskap med ondskans förblindelse.

     

15208.  Frimodiges vandring utvecklar gott vittnesbörd om friheten från människo-fruktans

         lögner. 

 

15209.  Människo-fruktan lägger bördor av lögner

    på människors ryggar.

 

15209b.  Människofruktans träldoms-ok tungt

att bära.

 

15209b.  Frimodighetens ok milt att bära.

 

15209c.  Bättre bra milda oket frimodighet:

än träldoms-oket människofruktan.

 

15210a.  Människofruktan trälbinder tungan.

 

15210b.  Frimodigheten frigör tungan.

 

15211.  Människofruktan gör människan kraftlös.

 

15212a.  Rädslan rider på vindens stryka.

 

15212b.  Vindens styrka o-farlig utan rädslan.

 

15212c.  Eldens styrka o-farlig utan rädslan.

 

15213.  Rädslan rider på eldens styrka.

 

15214.  Förlorad tid  livets förlorad tid.

 

15215.  Vunnen tid gjort nyttigheter.

 

15216a.  Förbrukad tid  livets skrivna blad.

 

15216b.  Livets skrivna  lärdom för morgondagen.

 

15216c.  O-förbrukad tid  livets o-skrivna blad.

 

15217.  Människofruktan o-farlig i frimodiges liv.

 

15218.  Ärelystne förblindad av fåfänglig ära.

 

15219a.   Frimodige fångar sitt livsmod varje dag

i frimodighetens närhet.

 

15219b.  Ödmjuke fångar sitt livsmods ödmjukhet dagligen i hennes närhet.

 

15219c. Intressant äga sitt livsmod i frimodigheten.

 

15220.  Intressant äga sitt livsmod i ödmjukheten.

 

15221a.  Tänk få vara fri från rädslans stolthet.

 

15221b.  Rädslans stolthet  vad ger den till

mänskligheten:  olycka och fördärv.

 

15221c.  Rädslans stolthet tillgänglig för Alla.

 

15222.  Rädslans stolthet  onyttigt för Livet.

 

15223.  Rädslans stolthet rider på lögnen.

 

15224a.   Rädslans människor lever i avsaknad

av sinnesron och sinnesfriden.

 

15224b.  Rädslans människor: lever i bekymmer

oro och förvirring.

 

15224c.  Rädslans människor; rider på lögnen.

 

15225. Rädslans barn rädslans trälar och trälinnor.

 

15226.  Rädslans barn lever tomhetens liv.

 

15227.  Rädslans barn fåfänglighetens slavar.

 

15228.  Rädslans stolthet sämre än frimodighetens 

ödmjukhet.

 

15229.  Rädslans stolthet  tänker på sig själv.

 

15230a.  Äga sparsam tunga  vara fåordig.

 

15230b.  Äga behärskad tunga  vara få-ordig.

 

15230c.  Äga o-behärskad tunga äga 

äga ordens tunga.

 

15231.  Äga ordens tunga  äga stolhetens tunga.

 

15232.  Ordens tunga  fladdrande ords tunga.

 

15233a.   Ödmjukt hjärta ägs av ödmjukheten.

 

15233b.  Milt hjärta ägs av mildheten.

 

15233c.  Frimodigt hjärta ägs av frimodigheten. 

 

15234.  Barmhärtigt hjärta ägs av barmhärtigheten.

 

15235a.  Tålamodet utplånar o-tålighetens lidande.

 

15235b.  Snällheten utplånar elakhetens lidande.

 

15235c.  Ärligheten utplånar o-ärlighetens 

smärtsamma lidande.

 

15236.  O-ärligheten rider på lögnen.

 

15237.  Ärligheten rider på sanningen.

 

15238.  Ärligheten rider på ödmjukheten.

 

15239. Tålamodets fullkomlighet bättre än

o-tålighetens o-fullkomlig.

 

15240a.  Stormännens kontroll beteende visar

sig vara bedragna av rädslan.  

 

15240b.  Världshärskarnas kontroll beteende

visar sig vara bedragna av rädslan.

 

15241.  Bättre vara fri från sig egenrädsla än

kontrollstyrd av sin nästas rädsla.

 

15242.  Självberömt ärelystet hjärta upplever

kortsiktig ära.

 

15243.  Ödmjukt hjärta upplever ödmjukhetens

  långsiktiga kärlek.

 

15244.  Ödmjukheten o-föränderlig i sin kärlek.

 

15245.  Högmodet föränderlig i sitt beteende.

 

15246a.  Fullkomligheten fri från rädslans gissel.

 

15246b.  O-fullkomligheten rider på rädslan.

 

15246c.  Bättre vara fullkomlig än o-fullkomlig.

 

15247.  O-fullkomligheten styrs av lögnens lockelser

och frestelser.

 

15248a.  O-fullkomlighetens liv intressant liv.

 

15248b.  Fullkomlighetens liv  o-intressant liv.

 

15248c.  Leva i o-fullkomligheten vad ger det

till livets mening.

 

15249.  Mördaren rädd om sitt egna liv.

 

15250.  Mördaren tänker på sig själv.

 

15251.  Mördaren egenkär  hata sin nästas liv.

 

15252.  Mördaren styrd av lögnens lockelser

och frestelser.

 

15253a.  Lögnen kortsiktig avslöjad av sanningen.

 

15253b.  Lögnaren sätter sin tilltro till lögnen.

 

15253c.  Lögnaren  lögnens slav och slavinna.   

 

15254.  Lögnaren lyssnar på lögnens ideer.

 

15255a. Tänk få visa ömsinthetens medkänsla.

 

15255b.  Tänk få visa ömsinhetens varma ögon.

 

15255c.  Tänk få visa ömsinthetens 

tacksamma ögon.

 

15256.  Varma medkänslan mänskligheten Behöver.

 

15257.  Varm medömkan mänskligheten saknar.

 

15258.  Ömheten mänsklighetenn saknar.

 

15259.  Ömsintheten mänskligheten saknar.

 

15260a.  Fin förmån få trösta.

 

15260b.  Fin förmån få hjälpa.

 

15260c.  Fin förmån få uppmuntra.

 

15261.  Tänk få uppmuntra de sorgsna bedrövade.

 

15262.  Tänk få bära varandras bördor.

 

15263a.  Arggressivt beteende  vad ger det till Livet.

 

15263b.  Aggressivt beteende sårar hjärtan

 

15263c.  Aggressivt beteende inget vad

livet Behöver. 

 

15264.  Aggresivt beteende onyttigt.

 

15265a.   Ingen lögn uppstår ur sanningen.

 

15265b.   Ingen vrede uppstår ur saktmodet.

 

15265c.   Ingen o-ärlighet uppstår ur ärligheten.

 

15266.  Ingen o-barmhärtighet uppstår ur barmhärtigheten.

 

15267.  Inom saktmodighetens värld existerar

inte vreden.

 

15268.  Inom tålighetens värld existerar

inte o-tåligheten.

 

15269.  Inom trohetens värld existerar inte

o-troheten.

 

15270a.  Pratsamheten missbrukar tystheten.

 

15270b.  Pratsjuke missbrukar tystheten.

 

15270c.  O-tystnaden missbrukar tystheten.

 

15271.  O-behärskad tunga  missbrukar 

behärskad tunga.

 

15272a.  Ilskenheten missbrukar saktmodet.

 

15272b.  Härftigheten missbrukar saktmodet.

 

15272c.  Vreden missbrukar saktmodet.

 

15273.  Ivrig kärlek  viljestark kärlek.

 

15274.  Ömma kärleken omsorgsfull.

   

15275a.  Frimodigt tal ärar frimodigheten.

 

15275b.  Frimodigt tal belönas.

 

15275c.  Frimodigt tal  uppmuntrande.

 

15276.  Frimodigheten nyttig för de blygsamma.

 

15277a.  Rädslans tunga onyttig.

 

15277b.  Rädslans tunga belönings-lös.

 

15277c.  Rädslans tunga rädslans slav.

 

15278.  Rädslans tunga bär träldomens ok.

 

15279.  Rädslans ord låter sig vara o-uttalade.

 

15280.  Fridsamma personer hjälper de sökande 

efter den.

 

15281.  Oroliga personen inte lik

stillsamma personen.

 

15282.  Lugna personen inte lik oroliga personen.

 

15283.  Förvirrade personen inte lik stillsamme

personen.

 

15284.  Lugne personen inte lik förvirrade personen.

 

15285a.  Själviska kärleken inte lik 

o-själviska kärleken.

 

15285b.  Själviska kärleken bjuder på dig själv.

 

15285c.  O-själviska kärleken tänker på sig själv.

 

15286.  Vara missnöjd  upprörd  besviken

vad ger det till livet.

 

15287.  Missnöjdsamheten fått höra brytna löften.

 

15288.  Besviken bemöts av o-pålitliga människor.

 

15289.  Upprörd över människors o-ordnade livsstil.

 

15290a   Vänliga  milda personer  vänner för livet.

 

15290b.  Goda  milda  personer vänner i med

och motgångar.

 

15290c.  Snälla  milda  personer tacksamma vänner.

 

15291.  Saktmodigheten saktmodiges liv.

 

15292.  Ödmjukheten ödmjukes liv.

 

15293.  Mildheten mildes liv.

 

15294.  Vreden och o-tåligheten bundsförvanter.

 

15295.  Saktmodet och tålogheten bundsförvanter.

 

15296.  Lögnaren o-kunnig om msanningen.

 

15297.  Förtalaren o-kunnig om sanningen.

 

15298.  Skvalleriaktige o-kunnig om sanningen.

 

15299.  Hataren o-kunnig om kärleken.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 2:28-29.

 

GUDS BARN.

 

¤Första Johannesbrevet. 2:28.

 

28.  #Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå

frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver

        vända oss bort i skam vid hans ankomst#.

 

Mina barn, förbli i honom: var frimodiga i er tro,

        När han uppenbarar sig var redo för hans ankomst. 

     

¤Första Johannesbrevet. 2:29.

 

29.  #Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också

att var och en som lever rättfärdigt är född

       av honom#. 

 

Vi känner till hans rättfärdighet.

      Vilket  gör oss hans barn som i rättfärdighet

visar sig vara födda av honom.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 3:1-10.

 

GUDS BARN.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:1.

 

1.  #Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när

vi får heta Guds barn.

      Det är vi.

Världen känner oss inte, därför att den aldrig har 

        lärt känna honom#.

 

Faderns kärlek.

      Kärleken som låter oss heta Guds barn.

Världen känner inte Faderns kärlek.

       

¤Första Johannesbrevet. 3:2.

 

2.  #Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har 

ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

       Vi vet dock att när han uppenbarar sig 

kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom

       sådan han är#.

 

Mina kära; vi är Guds barn.

       Nu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

Vi vet när han uppenbarar sig: vi bli lika honom.

        När uppenbarar sig få se honom.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:3.

 

3.  #Var och en som har detta hopp renar sig själv

liksom han är ren#.

 

Var och som äger detta framtidshopp:

       blir själv ren liksom han lever i renhet.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:4.

 

4.  #Den som syndar bryter också mot lagen,

ty synd är laglöshet#.

 

Syndaren lagöverträdare.

      Synden är laglösheten.

Syndaren lever i laglösheten ärar den. 

 

¤Första Johannesbrevet. 3:5.

 

5.  #Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta

bort synderna och att någon synd inte finns

    hos honom#. 

 

Uppenbarade sig för försona människors synder.

        Han själv lever synd-fritt liv.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:6.

 

6.  #Den som förblir i honom syndar inte.

Den som syndar har aldrig sett honom och känner

       honom inte#.

 

Förbliva i honom vara syndfri.

       Den som lever i synden aldrig sett honom.

Känner inte honom.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:7.

 

7.  #Mina barn, låt ingen föra er vilse.

Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus

      är rättfärdig#.

 

Mina barn, låt er inte vilseledas.

       Den rättfärdige lever i rättfärdigheten.

Likt Kristus är rättfärdig.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:8.

 

8.  #Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen

har syndat ända från början.

      Men Guds son har uppenbarats för att utplåna

djävulens verk#.

 

Syndaren djävulens barn.

       Djävulen själv:  syndat sin begynnelsen.

Guds son uppenbarade sig för att helt utplåna

     djävulens listiga verk.

 

¤Första Johannesbrevet. 3:9.

 

9.  #Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom.

      Och han kan inte synda eftersom han är född

av Gud#.

 

Syndfrie född av Gud: Guds säd förblir i honom.

       Syndar inte eftersom han är född av Gud. 

 

¤Första Johannesbrevet. 3:10.

 

10.  #Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn

och vilka som är djävulens: den som handlar

        orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som

inte älskar sin broder#.

 

Vilket uppenbarar sig i vilka som är Guds barn.

        Vilka som är  djävulens barn.

Den som lever o-rättfärdigt liv tillhör inte Gud.

        Den som inte älskar sin broder tillhör inte Gud.   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 153.

 

15300.  Vilan och stillheten vad mänskligheten 

Behöver.

 

15301.  Stillheten kommer ur vilan.

 

15302.   Lugnet kommer ur harmonin.

 

15303a.  Pratsamme får inte av nog av vad

han säger.

 

15303b.  Pratsjuke får inte nog av vad han säger.

 

15303c.  O-behärskad tunga får inte nog 

av vad den säger.

 

15304.  Sanningen återspelar ljuset.

 

15305.  Lögnen återspeglar mörkret.

 

15306a.  Vara mörkrets barn vara lögnens barn.

 

15306b.  Vara ljusets barn vara sanningens barn.

 

15306c.  Ljuset vän med sanningen.

 

15307.  Mörkret vän med lögnen.

 

15308.  Mörkret vän med hatet och föraktet.

 

15309.  Ljuset vän med kärleken.

 

15310a.  Vredens dödliga gift tillintetgör själen.

 

15310b.  Avundets dödliga gift tillintetgör själen.

 

15310c.  Hatets dödliga gift tillintetgör själen.

 

15311.  Förtalets dödliga gift tillintetgör själen.

 

15312.  Vreden bitterheten bundsförvanter.

 

15313.  Elakheten vreden bundsförvanter.

 

15314.  Häftigheten elakheten bundsförvanter.

 

15315.  Upprördheten vreden bundsförvanter.

 

15316.  Visheten kärleken nyttiga.

 

15317.  Dårskapen hatet o-nyttiga.

 

15318.  Föraktet dumdristigheten o-nyttiga.

 

15319.  Hatet dårskapen  bundsförvanter.

 

15320.  Dumdristigheten och föraktet bundsförvanter.

 

15321.  Fräcke stolthetens tjänare.

 

15322.  Fräcke  äger högmodets tunga.

 

15323a.  Hatet främmande för förlåtelsen.

 

15323b.  Föraktet främmande för förlåtelsen.

 

15323c.  Hatet främmande för kärlekens godhet.

 

15324.  Föraktet främmande för kärlekens godhet.

 

15325.  Problem-lösaren  visar samarbets-vilja

och ödmjukhet.

 

15327.  Problem-skaperen egoistisk o-vilja

samarbeta  stolt.

 

15328a. Inte imponerad över o-moraliska levnadssättet.

 

15328b.  Respekterar  moraliska levnadssättet.

 

15328c.  Moraliska levnassättet  folkets jubelrop.

 

15329.  O-moraliska levnadssättet  folkets sorgetåg.

 

15330a.  Söka själv-berömmelse  vara egoistisk.

 

15330b.  Söka självberömmelse  älska sig själv.

 

15330c.  Söka själv-berömmelse tänker bara

på sig själv.

 

15331.  Söka självberömmelsen  vara vän med

stoltheten.

 

15332.  Ärelystenheten  självberömmelsen

bundsförvanter.

 

15333.  Vara förbittrad  vara ursinnig  vad ger det

liv livet.

 

15334.  Vara förargad vara argsinthetens 

slav och slavinna.

 

15335.  Vara hatfull vara hatets tjänare och tjärinna.

 

15336.  Vara ursinnig vara förbittrad vara besviken

vad ger det till mänsligheten.

 

15337a.  Ödmjuke fångad in i ödmjukhetens närhet.

 

15337b.  Vise fångad in i vishetens lärdom.

 

15337c.  Kloke fångad in i klokhetens lärdom.

 

15338.  Insiktsfulle fångad in i insiktens djupare liv.

 

15339.  Bättre vara ödmjukhetens fånge än vara 

högmodets livsfånge.

 

15340.  Sämre vara dårskapets fånge än vara 

vishetens livs-fånge.

 

15341.  Bättre vara ärlighetens fånge än vara

o-ärlighetens livs-fånge.

 

15342.  Kärleksfulle behärskad av kärlekens

ömhet och värme.

 

15343.  Insiktsfulle behärskad av insiktens

rikedomar.

 

15344.  Vise behärskad av vishetens rikedomar.

 

15345.  Dåren behärskad av dårskapens

fattigdom.

 

15346a.  Fiendeskap vad ger det till Livet.

 

15346b.  Fiendeskap inte vad mänskligheten Behöver. 

 

15346c.  Fiendeskap tillgänglig för Alla;

bli vän med den.

 

15347.  Vara förtryckt inte var uppskattad.

 

15348.  Vara förtyckt  inte vara uppmuntrad.

 

15349.  Vara förtryckt inte önskvärd. 

 

15350a.  Avundsjukan vän med högmodet.

 

15350b.  Avundsjukan högmodet bundsförvanter.

 

15350c.  Avundsjukan tillgänglig för Alla

bli vän med den.

 

15351.  Förtalet älskar inte kärleken.

 

15352.  Förtalets tunga talar kärlekslösa ord.

 

15353.  Högmodet rider på förtalet.

 

15354.  Högmodet rider på skvalleriet.

 

15355.  Högmodet rider på rädslan.

 

15356.  Högmodet rider på lögnen.

            Lögnen försvars-lös mot sanningen.

 

15357a.  Högmodet försvarslös mot ödmjukheten.

 

15357b.  Förtalet försvarslös mot sanningen.

 

15357c.  Skvalleriet försvarslöst mot sanningen.

 

15358.  Ego-problemet; nationens fördärv

och olycka.   

 

15359.  Egoproblemet,  folkets undergång.

 

15360.  Bättre bli fri från ego-problemet än leva

i det.

 

15961.  Sämre leva i egoproblemet än bli fri från det.

 

15362.  Egomakten leva i makt-begäret.

 

15363.  Ego-makten ingen problemlösare.

 

15364.  Egomakten  tänker på sig själv.

 

15365.  Egomakten  ärelysten.

 

15366.  Ego-makten  dominanytiskt.

 

15367.  Egomakten  maktlysten.

 

15368a. Kärleken behöver kärleksfulles gemenskap.

 

15368b.  Ansvarsfulle tar sitt ansvar.

 

15368b.  Ansvarslöse förkastar sitt ansvar.

 

15368c.  Ansvarsfulle ödmjuk.

 

15369.  Ansvarslöse stolt i sitt beteende.

 

15370.  Saktmodet behöver saktmodigas  gemenskap.

 

15371.  Ansvaret behöver ansvarigas gemenskap.

 

15372a.  Hjärtats djupa tacksamhet  ärar tacksamheten.

 

15372b.  Hjärtats djupa litenhet ärar litenheten.

 

15372c.  Ärar litenheten vanärar stortaligheten.

 

15373.  Hjärtats djupa enkelhet vanärar storheten.

 

15374.  Hjärtats djupa ödmjukhet  vanärar högmodet.

 

15375a.  Hjärtats djupa mildhet  vanärar hjärtats kyliga hårdhet.

 

15375b.  Hjärtats kyliga hårdhet vad ger det

till livet.

 

15375c.  Hjärtats kyliga hårdhet  o-barmhärtig.

 

15376.  Godhjärtlig tacksam vad mänskligheten Behöver.

 

15377.  Godhjärtlig tacksamhet  nyttig.

 

15378a.  Godhjärtlig tacksamhet ärar tacksamheten.

 

15378b.  Godhjärtlig tacksamhet  förnöjsam.

 

15378c.  Godhjärtlig tacksamhet  själens läkedom.

 

15379.  Ärligheten vad mänskligheten behöver.

 

15380.  Ärligheten nationens ära.

 

15381.  Ärligheten folkets  ärekrona.

 

15382.  Tacksamheten  vad mänskligheten Behöver.

 

15383.  Tacksamheten nationens ära.

 

15384.  Tacksamheten folkets  ärekrona.

 

15385a.  Ödmjukheten nationens ära

och upphöjelse. 

 

15385b.  Ödmjukheten  folkets framtidshopp.

 

15385c.  Ödmjukheten vad nationer Behöver.

 

15386.  Ödmjuka  tacksam tunga undviker

bli förtalets tunga.

 

15387.  Ödmjuk  tacksam tunga undviker bli

skvallerierts tunga.

 

15388.  Ödmjuk  tacksam tunga undviker bli 

trätgirig ordstridig.

 

15389.  Måttfull tunga  få-ordig tunga.

 

15390.  O-fruktsam  stressande tunga  o-intressant

få höra.

 

15391a.  Ärliga  fina tacksamheten ärar livet.

 

15391b.  Fina  ärliga  tacksamheten  vad 

överheten Behöver leva i.

 

15391c.  Ärliga  fina tacksamheten  vad folket

Behöver leva i.

 

15392.  I beslutsamheten finns hjärtats fasthet.

 

15393.  Egoistiska ögon ärar egoismen.

 

15394.  Egoistska öron ärar egoismen.

 

15395.  Ego-viljan ärar egoismen.

 

15394.  Stolta ögon vanärar ödmjukheten.

 

15395.  Stolta öron vanärar litenheten.

 

15396a.   Rädslan rider på misstänksamheten.

 

15396b.  Förtalet rider på misstänksamheten.

 

15396c.  Skvalleriet rider på misstänksamheten.

 

15397a.  Rädslan uttrycker sig genom tungan.

 

15397b.  Misstänksamheten uttrycker sig

genom tungan.

 

15397c.  Stoltheten uttrycker sig  genom tungan.

 

15398.  Tystnadens stillhetens språk: nyttiga

ord för folket.

 

15399.  Lugnets och tystnadens språk;  nyttiga

ord för nationen. 

 

 

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik