Alla inlägg under februari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 156.


15600.  Olika människor slipas mot varandras

olika karaktärs utvecklande skeende.

 

15601.  Den ena människan slipas mot den andra.

 

15602.  Stillhetens, lugnets och vilans tunga:

människans ärekronor.

 

15603.  Skönhetens  ljuvlighetens tunga,

lärorika tungor.

 

15604.  Stillhetens, lugnets och vilans hjärta,

tänk få äga det.

 

15605.  Stillhetens, lugnets och vilans tanke-värld,

tänk få äga den.

 

15606.  Skönhetens och ljuvlighetens tanke-värld,

tänk få äga den.

 

15607a.  Livets tålamod, uthållighet och ihärdighet:

tänk få äga dem.

 

15607b. Livets ihärdighet långmodighet:

bundsförvanter.

 

15607c.  Livets tålamod och uthållighet: livets

nyttiga stöd  tröst och hjälp.

 

15608.  Tystnaden tiden livets bundsförvanter.

 

15609a.  Tystnaden rider på tiden.

 

15609b.  O-tystnaden rider på rädslan.  

 

15609c.  Tystnaden tiden beskyddar hjärtat

och tankarna.

 

15610.  Uthålligheten rider på tiden.

 

15611.  Tålamodet rider på tiden.

 

15612.  O-tåligheten rider på rädslan.

 

15613a.  Förtalet ondskans bundsförvanter.

 

15613b.  Skvalleriet ondskans bundsförvanter.

 

15613c.  Hatet ondskans bundsförvanter.

 

15614.  Föraktet ondskans bundsförvanter.

 

15615a.  Moraliska och etiska tänkandet,

skapar lugnet och stillheten.

 

15615b.  Moraliska & etiska talesättet,

skapar sinnesron  sinnesfriden.

 

15615c.  Moraliska och etiska tankesättet,

vad mänskligheten Behöver.

 

15616. Godheten medlidandet  bundsförvanter.

 

15617.  Godheten medömkan  bundsförvanter.

 

15618. Människohjärta liknar en inre borg,

man utestänger onda inkräktare invadera hjärtat.

 

15619.  Aktiverande tungor, förslavad under förtalet,

skvalleriet och trätgirigheten.

 

15620.  Kvinnligheten längtar efter känna sig 

delaktig av manligheten.

 

15621a.  Saktmodet har ingen samhörighet

med ilskenheten.

 

15621b.  Vreden har ingen samhörighet med saktmodet.

 

15621c.  Saktmodet har ingen samhörighet 

med saktmodet.

 

15622.  Tillåtas formas bli tålamodets tjänare.

 

15623.  Tillåtas formas bli tålighetens tjänare.

 

15624.  Tillåtas formas bli uthållighetens tjänare.

 

15625.  Tillåtas formas bli ödmjukhetens tjänare..

 

15626.  Tystnaden låter sig inte störas av 

o-tystnaden.

 

15627.  Driftigheten  flitigheten  bundsförvanter.

 

15628.  Entydigheten  enformigheten  ensidigheten

bundsförvanter.

 

15629.  Envisheten rider på högmodet.

 

15630.  Envise svår att övertyga.

 

15631.  Envise tror på sig själv.

 

15632.  Enhetstänkandet  nyttigt tänkande.

 

15633.  Vaksamheten nyttigt leva efter.

 

15634.  Trohetstänkandet  nyttigt tänkande.

 

15635.  O-själviska kärleken  föder äkta kärleken.

 

15636a.   Tvivelaktigt hjärta  hörsammar lögnen.  

 

15636b.  Tvivelaktigt hjärta  rider på lögnen.

 

15636c.  Tvivelaktigat hjärta rider på rädslan.

 

15637.  Tvivlen ifråga sätter sanningen.

 

15638.  Tvivlen förnekar sanningen.

 

15639.  Tvivlen ifrågasätter vad sanningen sagt.

 

15640a.  Sorgen besvikelsen vad ger det till Livet.


15640b.  Sorgen  bitterheten  vad ger det till Livet.

 

15640c.  Livets o-nyttigheter: sorg besvikelsen.

 

15641.  Livets o-nyttigheter:  sorg  bitterheten.

 

15642a.  Troheten o-dödlig.

 

15642b.  O-troheten dödlig.

 

15642c.  Ödmjukhetens o-dödlighet.

 

15643.  Högmodets dödlighet.

 

15644.  Ärelystenhetens dödlighet.

 

15645.  Säga vad som är sant: vara vän med ärligheten.

 

15646a.  Vara snäll vara uppmuntrande.

 

15646b.  Vara vänlig  vara uppmuntrande.

 

15646c.  Vara godhjärtlig  vara uppmuntrande.

 

15647.   Beskydda  trösta  vara barmhärtig.

 

15648.  Lögnen ringaktar förvränger sanningen.

 

15649.  Lögnen gör sanningen fåfänglig 

till livets dårskap lögnens ögon.

 

15650.  Lögnen kortsiktig blir avslöjad av sanningen.

 

15651.  Sanningen långsiktig när den avslöjar

lögens listigheter.

 

15652a. Förvirringen  o-ordningen varandras vänner.

 

15652b.  O-ordningen förvirringen bundsförvanter.

 

15652c.  Förvirringen o-ordningen vänner

för Livet.

 

15653.  Ilskne lever i förblindelse förvirring från

saktmodets rikedomar.

 

15654.  Ilskenheten bedrar ilskne med med sin

lögn och falskhet.

 

15655.  Saktmodet saknar spår av lögnen

och falskheten.  

 

15656.  Saktmodet vän med ärligheten 

och sanningen.

 

15657a.  Ärelystenheten  nyfikenheten

bundsförvanter.

 

15657b.  Nyfikenheten rider på högmodet.

 

15657c.  Ärelystenheten rider på högmodets

listigheter och lögner.

 

15658.  Högmodet och fåfängans tomhet 

varandras vänner.

 

15659.  Fåfängans tomhet vad ger det till Livet.

 

15660.  Fåfängans tomhet livets dårskap.

 

15661.  Ilskenheten rider på högmodet.

 

15662.  Högmodets tomhet och fåfänga dödliga.

 

15663a.  Ilskenheten rider på rädslans dödlighet.

 

15663b.  Häftigheten rider på högmodets  dödlighet.

 

15664a.  Rädslans dödlighet  högmodets dödlighet

vad ger det till Livet.

 

15664b.  Högmodets och rädslans dödlighet

förnekar Livet.

 

15664c.  Rädslans & högmodets dödlighet

uppskattar inte livet.

 

15665.  Högmodets och rädslans dödlighet

uppmuntrar inte livet.

 

15666.  Oroligt beteende vad ger det till Livet.

 

15667.  Oroligt beteende o-intressant liv.

 

15668.  Förvirrat beteende vad ger det till Livet.

 

15669.  Förvirrat beteende o-intressant liv.

 

15670a.  Godheten saknar minsta spåret av elakhetens högmod och fåfänga.

 

15670b.  Elakheten verksam i o-fullkomlighetens

surdeg "lite surdeg genomsyra hela degen".

 

15670c.  Elakhetens surdeg genomsyrar elakes

hjärta och tankar.

 

15671.  Elake blir genomsyrad  kontrollstyrd av

   elakhetens lögner och falskhet.

 

15672.  Elake infångad insnärjd bestulen 

    på sin frihet i elakheten.

 

15673.  Ödmjuke ser högmodet som en förfallen ruin

i spillror, livlös kraftlös; ty han har besegrat den.

 

15674.  Vinnare ödmjuke, förloraren högmodet.

 

15675.  Ödmjuke med ödmjukhetens hjälp ryckt upp

högmodets djupa rötter i sitt hjärta.

 

15676.  Tomheten efter högmodets djupa rötter

istället fyllt det med ödmjukhetens fasthet

       och trygghet.

 

15677.  Stoltheten o-barmhärtigheten

visar sin starka ego-vilja.'

 

15678.  Hänsynslösheten  själviskheten visar

sin straka ego-vilja.

 

15679.  Globala tankesystemet, o-socialt.

 

15680.  Globala tankesystemet visar ingen

mänsklig närkontakt till nästas behov.

 

15681.  Globalt tankesystem sociala tankesättet

lever i två skilda världar.

 

15682.  Lögnens ögon  sanningens ärke-fiende.

 

15683.  Lögnens tunga  sanningens ärke-fiende.

 

15684.  Uthålligheten fullkomligheten tillhör

livets nyttiga karaktärer.

 

15685.  Med-känslan barmhärtigheten tillhör

livets nyttiga karaktärer.

 

15686.  Barmhärtigheten  med-ömkan tillhör

livets nyttiga karaktärer.

 

15687.  Medlidandet  barmhärtigheten tillhör 

livets nyttiga karaktärer.

 

15688.  Mjuka formbara hjärtat  läker själs-såren.

 

15689.  Klokheten  självbehärskningen varandras

vänner.

 

15690.  Själv-behärskningen klokheten

till hjälp och stöd för varandra.

 

15691.  Klokheten självbehärskning 

livets nyttoga karaktärer.

 

15692.  Insiktsfullt hjärta vad människan Behöver.

 

15693.  Insiktfullt hjärta problem-lösaren.

 

15694.  Klokt och vist hjärta vad människan Behöver.

 

15695.  Vara fullkomlig i sig själv vara träl

under egoismens fångenskap.

 

15696.  Enhetens ödmjukhet beskyddet mot inkräktaren  "Högmodet".

 

15697.  Enhetens snällhet beskyddet mot 

inkräktaren "Elakheten".

 

15698.  Enhetens ärlighet beskyddet mot

inkräktaren  "o-ärligheten"

 

15699.  Enheten sanningen beskyddet mot

inkräktarna "lögnen och falskheten".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

UPPENBARELSEBOKEN. 2:1-7.

 

TILL FÖRSAMLINGEN I EFESOS.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:1.

 

1.  #Skriv till ängeln för församlingen i Efesos:

Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin

      högra hand, han som går bland de sju

lampställen av guld#.

 

Skrivna budskapet till Efesos församlingsängel:

      Budskapets innehåll förmedlas genom deras ängel till församlingsmedlemmarna i Kristi kropp.

      Förmanade ord:

 

¤Uppenbarelseboken. 2:2.

 

2.  #Jag känner dina gärningar, din möda och din

uthållighet och vet att du inte kan tåla onda

      människor.

Du har prövat dem som kallar sig apostlar men

     inte är det, och du har funnit att de är lögnare#.

 

      Jag känner dina gärningar.

Din andliga flitighet, din uthållighet göra det goda.

     I din tålighet undviker onda människors gärningar.

       Prövar dem, vilka säger vara apostlar.

Men lögnaktiga apostlar, självutvalda apostlar. 

 

¤Uppenbarelseboken. 2:3.

 

3.  #Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat#. 

 

Uthållig i din tro, tålmodig för mitt namns skull.

      O-utröttlig i ditt tjänande.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:4.

 

4.  #Men det har jag emot dig, att du har övergivit

din första kärlek#.

 

Förmanar er: vilket inte behagar mig, du övergivit

     din första kärlek till mig.

Det första kärleksbudet till mig.

 

¤Uppebarelseboken. 2:5.

 

5.  #Tänk på varifrån du fallit, och omvänd dig

och gör samma gärningar som förr.

       Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt

lampställ, om du inte omvänder dig#.

 

Rannsaka er hjärtans gärningar, omvänd er.

       Låta era förra goda gärningar; återigen vara

verksamma i era liv.

       Lyssna ni inte på min förmaning: 

kommer jag bestraffa er.

       Flytta bort ert lampställe från min närvaro:

om ni vägrar omvända er 

 

¤Uppenbarelseboken. 2:6.

 

6.  #Men den förtjänsten har du, att du avskyr

nikolaiternas gärningar, som jag också avskyr#.

 

Du, församling avskyr nikolaiternas gärningar

     vilket också jag gör.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:7.

 

7.  #Du som har öron, hör vad Anden säger till

församlingerna!

     Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, står i Guds paradis#.

 

Låt dina andliga öron, villigt lyssna vad Anden

    säger till församlingarna!

Åt den som segrar i vad min Ande sagt:

     utlovas till äta av livets träd vilket står

i Guds paradis. 

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

UPPENBARELSEBOKEN. 1:9-20.

 

JOHANNES SYN PÅ ÖN PATMOS.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:9.

 

9.  #Jag, Johannes, er bror som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten 

     med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords

och Jesu vittnesbörds skull#.

 

Johannes, er broder, i Jesus delar lidandet.

       Delaktig i lidandet, kunga-värdigheten.

Delaktig i samma uthållighet med er.

       Kommit till ön Patmos för Guds Ords skull.

För Jesu vittnesbörd skull. 

 

¤Uppenbarelseboken. 1:10.

 

10.  #Jag kom i hänryckning på Herrens dag

och hörde bakom mig en stark röst, som en basun#.

 

Kom i ande-hänryckning på Herrens dag.

      Hörde bakom mig en stark talande röst.

Likt ett basunljud.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:11.

 

11.  #Och den sade: "Vad du ser, skriv det i en bok

och skicka den till de sju församlingarna, 

      till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyratia, Sardes,

Filadelfia och Laodikea#.

 

Rösten sade: "Vad du ser, skriv ner det i en bok.

       Skicka den skrivna boken till de sju församlingarna i Asien.

      Efesos, Smyrna, Pegamon, Thyratia, Sardes,

Filadelfia och Laodikea.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:12.

 

12.  #Jag vände mig om för att se rösten som talade

till mig.

       Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ

av guld#.

 

Vände mig om för att se rösten vilken talade till mig.

       Vände mig om, såg sju lampställ av guld.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:13.

 

13.  #Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med

       ett bälte av guld om bröstet#. 

 

Mitt bland lampställen, liknade en människoson.

       Klädd i fotsid klädnad.

Med ett bälte av guld om sitt bröst.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:14.

 

14.  #Hans huvud och hår var vitt som vit ull,

som snö, och hans ögon var som eldslågor#.

 

Hans huvud, hans vita hår likt vitt ull.

       Håret likt vit snö.

Hans ögon, likt brinnande eldslågor.  

 

¤Uppenbarelseboken. 1:15.

 

15.  #Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten

        av stora vatten#.

 

Hans fötter, liknade gyllene brons glödande i 

      smältugnen.

Hans röst, likt stora vattnets brusande ljud.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:16.

 

16.  #I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur

hans mun kom ett skarpt, tveeeggat svärd,

      och hans ansikte var som solen när den lyser

i sin kraft#.

 

Höll i sin högra hand, sju stjärnor.

      Ur hans mun kom ett skarpt  tveggat svärd.

Hans ansikte, lyste som solens ljus.

       I solens fulla kraft.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:17.

 

17.  #När jag såg honom föll jag ner som död för

hans fötter.

        Och han lade sin högra hand på mig och sade:

"Var inte rädd.

      Jag är den förste och siste#.

 

När jag såg honom föll  jag ner som död

      inför hans fötter.

Han lade sin kärleksfulla hand på mig och sade:

      Var inte rädd för mig.

Jag är den förste och siste.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:18.

 

18.  #Och den som lever.

Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet,

        och jag har nycklarna till döden och dödsriket#.

 

Jag är den som lever.

       Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet.

       Jag har nycklarna till döden och dödsriket. 

 

¤Uppenbarelseboken. 1:19.

 

19.  #Skriv nu ner vad du har sett och vad som nu

skall ske härefter#.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:20.

 

20.  #Detta är hemligheten med de sju stjärnorna

som du har sett i min högra hand och med de sju

      lampställen av guld: de sju stjärnorna är de

sju församlingarnas änglar, och de sju lampställen

      är de sju församlingarna#. 

 

Detta är hemligheten med de sju stjärnorna.

       Du sett i min högra hand.

Med de sju lampställen guld.

        De sju stjärnorna en  bild på de sju församlingarnas änglar.

       De sju lampställen, de sju församlingarna. 

     

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ORD FÖR DAGEN  MAJ MÅNAD  2019.

 

Första dagen.

 

Sanningen starkare än lögnen.

      Sanningen segraren: när den tillåts segra

över lögnen. 

 

Andra dagen.

 

O-själviskheten starkare än själviskheten.

      o-själviskheten segraren: när den tillåts

segra över själviskheten.

 

Tredje dagen.

 

Ödmjukheten berörs inte av högmodet. 

       Ödmjuke o-villig tillåtas styras av högmodet.

 

Fjärde dagen.

 

Godhjärtligheten berörs inte av elakheten.

       Godhjärtlige o-villig tillåtas av elakheten.

 

Femte dagen.

 

Kärleksfulles liv: finner styrkan och kärlekens eld

     i kärlekens inre liv.

 

Sjätte dagen.

 

Kärlekens liv: visar sin svaghet och livets aska

    inför hatets verkliga liv.

Kärlekens ögon inför hatets värde likt

      förbrunnen aska.

 

Sjunde dagen.

 

Kärlekens ögon ser föraktets värde likt

    livlös förbrunnen aska.

 

Åttonde dagen.

 

Godhetens fullkomliga liv:  bättre än elakhetens

     o-fullkomliga liv.

 

Nionde dagen. 

 

Saktmodighetens fullkomliga liv: bättre än 

ilskenhetens o-fullkomliga liv.

 

Tionde dagen.

 

O-ärlighetens o-fullkomliga liv:  sämre än 

     ärlighetens fullkomliga.

 

Elfte dagen.

 

Dominantiska herraväldet: bär spår av

   stormännnens härdhjärtlighet.

 

Tolfte dagen.

 

Ödmjukheten visheten varandras vänner.

 

Trettonde dagen.

 

Stoltheten dårskapet varandras vänner.

 

Fjortonde dagen.

 

Övermodet  dum-dristigheten  varandras vänner.

 

Femtonde dagen.

 

Klokheten eftertänksamheten bundsförvanter.

 

Sextonde dagen.

 

VIsheten  klokheten bundsförvanter.

 

Sjuttonde dagen.

 

Saktmodigheten ut-rotar vredens hjärta.

 

Artonde dagen.

 

Snällheten utrotar elakhetens hjärta.

 

Nittonde dagen.

 

Låt mildheten helt utrota vreden.

 

Tjugonde dagen.

 

Låt saktmodet helt utrota argsintheten.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Låt barmhärtigheten helt utrota o-barmhärtigheten.

 

Tjugoandra dagen.

 

 Skadeglädjen rider på stoltheten.

 

Tjugotredje dagen.

 

Självgodheten rider på själviskheten.

 

Tjugofemte dagen.

 

Varje människa fått sig givet: livets gåva frivilligt

     göra vad hon vill göra.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Lögnen äger sin personliga verklighet. 

 

Tjugosjunde dagen.

 

Sanningen äger sin personliga verklighet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Varje människan äger sin egna personlighet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Lögnen sanningens-förnekare.

       Delar inte livet med varandra.

 

Trettionde dagen.

 

Hatet och föraktet kärlekens förnekare.

 

Trettioförsta dagen.

 

Uppmuntran vad mänskligheten Behöver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

UPPENBARELSEBOKEN. 1:1-20.

 

INLEDNING OCH HÄLSNING.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:1.

 

1.  #Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav

honom för att visa sina tjänare vad som snart 

      skall ske#.

Han sände sin ängel och lät sin tjänare Johannes

     veta det#.

 

Jesu  Kristi unppenbarelse, Gud gav sin tjänare

     Johannes visades de övriga tjänare vad snart skull ske.

Sände sin ängel: lät sin tjänare Johannes få veta.  

 

¤Uppenbarelseboken. 1:2.

 

2.  #Han som har vittnat om Guds ord och Jesu

Kristi vittnesbörd, allt han sett#.

 

Han som vittnat om Guds ord, Jesu Kristi

        vittnesbörd, allt vad själv sett.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:3.

 

3.  #Salig den som läser upp och saliga de som hör

orden i denna profetia och bevarar det som står 

      skrivet i den. 

Ty den stunden är nära#.

 

Välsignad den som läser upp budskapet.

         Välsignade blir de som hör orden i denna profetia.

       Bevarar det i sina hjärtan det som står

skrivet i den.

        Stunden är nära. 

 

¤Uppenbarelseboken. 1:4.

 

4.  #Från Johannes till de sju församlingarna i Asien.

Nåd och frid från honom som är och andarna framför

       hans tron#.

 

Profetian från Johannes given till de sju

     församlingarna i Asien.

Nåden och friden ges från honom som lever.

         Friden och nåden ges också från anderna

placerade framför hans nåds tron.

 

¤Uppenbarelseboken. 1:5.

 

5.  #Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,

den förstfödde från de döda och härskaren över

        jordens kungar.

Han som älskar oss och har löst oss från våra

     synder med sitt blod#.

 

Profetian given från Jesus Kristus: det trovärdiga

      vittnet.

Förstfödde  från de  döda.

     Härskaren över jordens kungar.

Han utgivit sin kärlek till oss, löst oss från våra

       synder med sitt dyrbara blod. 

 

¤Uppenbarelseboken. 1:6.

 

6.  #Och som har gjort oss till ett kungadöme, 

till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör

        härligheten och väldet i evigheters evighet, amen#.

 

Gjort till ett kngadöme på  jorden.

         Präster åt sin Gud och fader.

Honom tillhör härligheten.

      Väldet i evigheters evighet, amen. 

 

¤Uppenbarelseboken. 1:7.

 

7.  #Se, han kommer med molnen, och varje öga

skall se honom, också de som har genomborrat

        honom, och alla jordens stammar skall brista

i klagan för hans skull.

      Ja, amen#.

 

Kommer med molnen, varje människoöga ska se

      honom.

Också de själva som genomborrat honom.

       Alla jordens stammar brista ut i klagorop

för hans skull, amen. 

 

¤Uppenbarelseboken. 1:8.

 

8.  #Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är

och som var och som kommer, allhärskaren#. 

 

Jag är A och O: begynnelsen och änden, 

       säger Herren Gud.

Han som är.

      Han som var.

Han som kommer.

      Vår all-härskare.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

JUDASBREVET. VERS.24-25

 

SLUTORD.

 

¤Judasbrevet. vers. 24.

 

24.  #Han som kan skydda er från fall och ställa er

inför sin härlighet, fläckfria och jublande#.

 

Himmelske fadern vilken kann beskydda oss från,

       avfallet i tron.

Ställa er fläckfria från syndens makt, inför sin

      eviga härlighet i jubel i det himmelska. 

 

¤Judasbrevet. vers. 25.

 

25.  #Den ende Guden som har räddat oss genom

vår herre Jesus Kristus, hans är härligheten,

       storheten, styrkan och makten, före all tids

början, nu och i all evighet, amen#. 

 

Ende levande Guden, räddas oss från syndens

       lockelser och begär.

Genom vår herre Jesu Kristi försoningsverk.

        Hans är härligheten, storheten, styrkan

och makten.

      De fanns till före all tids början.

Nu och i all evighet, amen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

JUDASBREVET. VERS. 17-23.

 

I VÄNTAN PÅ KRISTI ANKOMST.

 

¤Judasbrevet. vers. 17.

 

17.  #Men ni, mina kära, skall komma ihåg vad som

förutsades av vår herre Jesu Kristi apostlar#.

 

Mina kära, glöm inte, förutsägda ord 

      av vår herre Jesu Kristi utvalda apostlar. 

 

¤Judasbrevet. vers. 18.

 

18.  #De sade till er: "I den sista tiden skall det uppträda hädare som drivs av sina gudlösa begär#.

 

Sade till er, Hädare med hädiska ord skall uppträda 

     i den yttersta tiden.

Vilka drivna av sina köttligt gudlösa begär.

 

¤Judasbrevet. vers. 19.

 

19.  #Det är just de som vållar splittring, dessa som

är alltigenom jordiska, utan ande#.

 

Gudlösas begär, vållar splittring.

      Splittringen i sin själviskhet, gör vad de vill göra.

Valt leva jordiska livet, istället för det

       himmelska: efter sin faders vilja.  

 

¤Judasbrevet. vers. 20.

 

20.  #Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er

allra heligaste tro under bön i helig ande#. 

 

Mina kära, bygg upp ert andliga liv på er allra

     heligaste tro.

Under dagligt böne-liv i helig ande.

 

¤Judasbrevet. vers. 21.

 

21.  #Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot

att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig 

      och ge er evigt liv#.

 

Var ståndaktiga i Guds kärlek, se fram mot vår

      herre Jesus Kristus förbarmande.

Hans eviga liv till oss.

 

¤Judasbrevet. vers. 22.

 

22.  #Somliga, sådana som tvivlar, skall ni har

förbarmande med#.

 

De tvivlande visa dem förbarmande.

         

¤Judasbrevet. vers. 23.

 

23.  #Och rycka ur elden och rädda, men andra skall ni förbarma er över med fruktan, i avsky till och med

       för deras av kroppen nersölade kläder#. 

 

Ryck de tvivlande ur tvivlets eld, rädda dem.

       Tänk på de andra i ert förbarmande.

Avsky deras tvivel, deras kroppars nersölande

   kläder i syndens begär.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

JUDASBREVET. VERS. 3-16.

 

DE FALSKA LÄRARNA SKALL DRABBAS AV DOMEN.

 

¤Judasbrevet. vers. 3.

 

3.  #Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen

      att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrots de heliga#.

 

Mina kära, skriver i stor iver till er.

      Om vår gemensamma frälsning.

Tvungen förmana er för den tro som gavs de heliga.

     Villiga kämpa trons goda kamp.

 

¤Judasbrevet. vers. 4.

 

4.  #Bland er har det nämligen nästlat sig in några

människor som för länge sedan blev förutbestämda 

        för domen.

De är gudlösa och missbrukar vår Guds nåd till

       ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende

härskare och herre, Jesus Kristus#.

 

Ibland er, några falska människor listigt innästlat

      sig vilka blivit förutbestämda för domen.

Gudlösa missbrukar vår Guds nåd.

       Lever livet i utsvävningar.

Förnekar vår ende härskare och herre,

      Jesus Kristus. 

 

¤Judasbrevet. vers. 5.

 

5.  #Jag vill påminna er, ni vet ju redan allt detta,

om hur Herren först räddade sitt folk ur Egypten

        men sedan dödade dem som inte trodde#.

 

Vill påminna er om, hur Herrens barmhärtighet

      räddade sitt folk ur Egyptiens träldom.

Dödade de knorrande och klagande; vilka i sin o-tro

      förnekade hans nåds befrielse. 

 

¤Judasbrevet. vers. 6.

 

6.  #Och tänk på de änglar som inte slog vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist:

        dem håller han förvarade i underjorden med

eviga bojor fram till domen på stora dagen#.

 

De avfälliga änglar i sitt högmod lämnade sin 

     från början rätta hemvist.

Förvarade i underjordens eviga fängelsebojor

       fram till domen på stora domens dag.

 

¤Judasbrevet. vers. 7.

 

7.  #Tänk också på Sodom och Gomorra och deras

grannstäder som på samma sätt som änglarna

     bedrev otukt och onaturligt umgänge:

de straffades med evig eld och är ett varnande

      exempel#.

 

Glöm inte Sodom och Gomorras undergång

    deras grannstäder.

Änglarna bedrev o-tukt och o-naturligt umgänge.

      Straffades med evig eld.

Deras bestraffning varnande exempel. 

 

¤Judasbrevet. vers. 8.

 

8.  #Ändå beter sig dessa svärmare likadant.

De skändar kroppen, de förnekar högre makter

     och de smädar himmelska väsen#.

 

Dessa svärmare beter sig på samma sätt.

     De skändar sina kroppar.

Förnekar högre makters existens.

        Smädar himmelska väsen.    

 

¤Judasbrevet. vers. 9.

 

9.  #Ärkeängeln Mikael tillät sig inte att fördöma

djävulen med smädelser, när han tvistade med 

       honom om Moses kropp, utan sade:

"Måtte Herren tillrättavisa dig#.

 

Ärkeängen Mikael, tilllät sig inte bli fördömd av 

     djävulens smädelser.

Han tvistade med honom om Moses kropp.

       Mikael sade: "Måtte Herren tillrättavisa dig. 

 

¤Judasbrevet. vers.10

 

10.  #Dessa människor däremot smädar det som de inte vet något om, och det som de av naturen,

       liksom de oskäliga djuren, det förstör de sig

själva med#.

 

Gudlösa människor smädar, vad i o-kunnighet

    lever i.

Lever av naturens erbjudande, likt o-skäliska

     djurens beteende.

Vilket levnadssätt  förstör  dem.

 

¤Judasbrevet. vers. 11.

 

11.  #Ve dem!

De har slagit in på Kains väg, de ägnar sig som

Bileam åt villfarelser mot betalning, de går under

      som Korach genom sitt trots#.

 

Har vilseleds in på Kains gudlösa väg, tillbringar sin

      tid med Bileams villfarelse mot betalning.

Går till sin undergång, likt Korachs gensträviga

      gärningar.   

 

¤Judasbrevet. vers. 12.

 

12.  #De är blindskär, dessa som utan att skämmas deltar i era måltider och bara tänker på sig själva.

        De är moln utan regn som drivs förbi av vinden.

De är träd utan frukt om  hösten och uppryckta

      med rötterna, dubbelt döda#.

 

Liknar förblindade i sitt högmod, lever i sin

     självgodhet.

Likt regn-tomma moln, tomheten själva, ärar den.

     Moln som driver omkring, av vindens styrka.

Lika fruktlösa träd, om hösten rotlösa träd.

        Rotlösa träd, döda träd. 

 

¤Judasbrevet. vers. 13.

 

13.  #De är vilda havsvågor med sina skändligheter

som skumkrön.

       De är kometer som det djupare mörker väntar

på för evigt#.

 

Liknar vilda rotlösa havs-vågor far omkring, med

                sina  fåfängliga skändligheter.

Likt vandrade irrande människor i djupaste mörker.

      I evighetens fördärvliga mörker.

 

¤Judasbrevet. vers. 14.

 

14.  #Om dessa människor profeterade Hanok i den

sjunde generationen efter Adam:

     "Se, Herren kommer med sina tusentals heliga#.

 

Profeterande Hanok: levde i sjunde generarationen

     efter mänsklighetens fader Adam.

Säger: de profetiska orden "Se, Herren med sina

      tusentals heliga".

 

¤Judasbrevet. vers. 15.

 

15.  #För att sitta till doms över alla människor

och straffa alla gudlösa för alla deras gudlösa

        handlingar och allt det oerhörda som dessa

gudlösa syndare har sagt mot honom#:

 

De tusentals heliga: döma över alla gudlösa

        människor. 

Efter deras gudlösa gärningar, gjorts och sagt

    mot honom. 

 

¤Judasbrevet. vers. 16.

 

16.  #De knotar, är missnöjda och lever efter sina

begär.

        De är stora i orden samtidigt de smickrar

dem som de kan ha nytta av#. 

 

Deras knotande missnöjsamhet, lyder sina egna

      köttsliga begär.

Stortaliga i sina ord, utnyttjar människors viljor

      med smickrade ord. 

         

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se