Alla inlägg under februari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 5:18-21.

 

SAMMANFATTNING.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:18.

 

18.  #Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar.

       Han som föddes av Gud bevarar dem och den

Onde kan inte röra dem#.

 

De som är födda av Gud, syndfria.

         Han som är född av Gud, bevaras av honom.

Den Onde kan inte vidröra honom. 

 

¤Första Johannesbrevet. 5:19.

 

19.  #Vi vet att vi är från Gud och att hela världen

ligger i den Ondes våld#.

 

Vi vet vi är från Gud.

      Hela världen ligger i den Ondes våld.

Världen den Ondes tjänare.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:20.

 

20.  #Vi vet också att Guds son har kommit

och att han har gett oss förstånd så att vi kan

      känna den Sanne.

Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus.

       Han är den sanne guden och det eviga livet#.

 

Guds son har kommit gett oss förstånd, vilket

    gett oss kännedom om den Sanne.

Lärt känna honom. 

      Vi lever livet i den Sanne.

I hans son Jesus Kristus.

     Han är den sanne guden det eviga livet.   

 

21.  #Mina barn, var på er vakt mot avgudar#.  

 

Mina barn, var vaksamma, undvik avgudarna.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 5:13-17.

 

FÖRBÖN FÖR SYNDARE.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:13.

 

13.  #Detta skriver jag till er som tror på Guds sons

namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv#.

 

Jag skriver mitt brev till er, ni som tror på

      Guds sons namn: vilket ni skall veta.

Ni har evigt liv. 

 

¤Första Johannesbrevet. 5:14.

 

14.  #Och vår frimodiga tro på Gud är denna:

om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör

     han oss#.

 

Vår frimodiga tro på Gud.

         Genom den ber vi, efter hans vilja.

Vilket gör att han bönhör oss. 

 

 

¤Första Johannesbrevet. 5:15.

 

15.  #Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om,

så vet vi också att vi får vad vi ber honom om#.

 

När vi beder vet vi att han hör bönerna.

       Vad vi ber om hör han oss.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:16.

 

16.  #Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en dödssynd skall han be, och han skall ge

       liv åt honom, åt dem som inte begår någon dödssynd.

       Det finns synd som leder till döden.

Det är inte sådan synd jag menar när jag säger

          att man skall be#.

 

Ser någon sin broder begå en synd ingen dödssynd,

      ber för honom.

Broderns bön ger honom iv.

     Det finns dödssynd vilket leder till döden.

Bed inte för dödssynder.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:17.

 

17.  #Varje orätt är en synd, men det finns synd

som inte är dödssynd#.

 

Finns synder som inte är dödssynder.

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 5:6-12.

 

LIVET FINNS I GUDS SON.'

 

6.  #Han är den som kom genom vatten och blod, 

Jesus Kristus.

      Inte bara med vatten utan med både vatten 

och blodet.

      Och Anden är den som vittnar, ty Anden

är sanningen#.

 

Jesus Kristus, kom genom vatten och blodet.

     Anden är sanningen; Sanningens ande.

Inte bara genom vattnet.

      Utan med både vattnet och blodet.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:7.

 

7.  #Det är tre som vittnar:#.

 

De tre vittnen; vittnar.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:8.

 

8.  #Anden, vattnet och blodet, och dessa tre

är samstämmiga#.

 

Tre vittnen; Anden, vattnet och blodet.

      Tre samstämmiga vittnen.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:9.

 

9.  #Vi godtar ju människors vittnesbörd:

men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd:        han har vittnat om sin son#.

 

Godtar människors vittnesbörd.

        Guds vittnesbörd betyder mer än människors.

Guds vittnesbörd: vittnar om sin son.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:10.

 

10.  #Den som tror på Guds son har tagit emot

vittnesbördet i sitt inre.

       Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare,

eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud

         har gett om sin son#.

 

Den som tror på Guds son, i sitt inre tagit emot

     Guds vittnesbörd.

Den som inte tror på Gud; gör honom till lögnare.

        Den som gjort honom till lögnare, förnekar

Guds vittnesbörd; givits om sin son.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:11.

 

11.  #Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss

evigt liv, och det livet finns i hans son#.

 

Guds vittnesbörd; han gett oss evigt liv.

       Det livet finns i hans son.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:12.

 

12.  #Den som har hans son har livet.

Den som inte har Guds son har inte livet#.

 

Den som har sonen har livet.

         Den som inte har Guds son saknar livet.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JHANNESBREVET. 5:1-5.

 

ATT HÅLLA GUDS BUD.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:1.

 

1.  #Var och en som tror att Jesus är Kristus,

han är född av Gud, och den som älskar fadern

       älskar också hans barn#.

 

Tro Jesus är Kristus; han är född av Gud.

       Den som älskar fadern.

Älskar också hans barn.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:2.

 

2.  #Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar

Gud och håller hans bud#.

 

Vår kärlek till Guds barn: visar vår kärlek till Gud.

       Vår lydnad till hans bud; vi älskar honom.

 

¤Första Johannesbrevet. 5:3.

 

3.  #Ty detta är kärleken till Gud: 

att vi håller hans bud. 

       Hans bud är inte tunga#.

 

Vår kärlek till Gud, visar vår lydnad till hans bud.

        Hans bud inte tunga att bära. 

 

¤Första Johannesbrevet. 5:4.

 

4.  #Eftersom alla som är födda av Gud besegrar

världen, och detta är den seger som han har

       besegrat världen: vår tro#.

 

De som är födda av Gud besegrat världen.

       Vår tro, vår seger  besegrat världen.  

 

¤Första Johannesbrevet. 5:5.

 

5.  #Vem kan besegra världen utom den som

tror att Jesus är Guds son?#. 

 

Den som tror att Jesus är Guds son; har besegrat

     världen.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

TREDJE JOHANNESBREVET. VERS. 13-15.

 

SLUTHÄLSNING.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers.13

 

13.  #Jag har mycket att säga dig, men jag vill

inte göra det med bläck och penna#.

 

Har inte mycket mer att skriva om.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 14.

 

14.  #Jag hoppas snart få se dig, så att vi kan talas

vid personligen#.

 

Längtar efter snart få se dig.

       Vi kan ha personligt samtal.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 15.

 

15.  #Frid över dig.  Vännerna hälsar.

Hälsa vännerna, var och en särskilt#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

JUDASBREVET. VERS. 1-2.

 

¤Judasbrevet. vers. 1.

 

1.  #Från Judas, Jesu Kristi tjänare, Jakobs bror,

till de kallade som är älskade av Gud fadern

     och bevarade åt Jesus Kristus#.

 

Judas, Jesu Kristi utvalde tjänare.

      Jakobs bror till de kallade de älskade 

av Gud fadern.

       Bevarade åt Jesus Kristus.

 

¤Judasbrevet. vers. 2.

 

2.  #Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt

rikare mått#.

 

Barmhärtigheten betjänar er.

       Friden och kärleken era tjänare.

Åt er i allt rikligt mått.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

UPPENBARELSEBOKEN. 2:12-17.

 

TILL FÖRSAMLINGEN I PERGAMON.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:12.

 

12.  #Och skriv till ängeln för församligen i Pergamon:

     Så säger han som har det skarpa, tveeggade

svärdet#.

 

Aposteln Johannes skrivna brev till Pergamons

     församlings-ängel.

 

Den uppståndne: det skarpa ordets tveeggade

      svärdet säger:

 

¤Uppenbarelseboken. 2:13.

 

13.  #Jag vet var du bor: där Satan har sin tron.

Ändå håller du fast vid mitt namn och har inte

       förnekat din tro på mig, inte ens i de dagar

när Antipas, mitt trogna vittne, dödades hos er

     där Satan bor#. 

 

Jag känner till vad du bor.

     Bor där Satan har sin tron.

Då låter inte Satans trons närvaro; avsäga din

       fasthet vid mitt namn.

Inte förnekat din tro på mig.

      Inte under de dagar Antipas mitt trogna vittne

dödades.

        Blev dödad hos er där Satan bor.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:14.

 

14.  #Men något har jag emot dig: att du hos dig har

några som håller sig till Bileams lära, han som lärde

      Balak att gillra en fälla för israeliterna, så att de

åt offerkött och bdrev otukt#.

 

Några hos håller fast vid Bileams villolära,

      vilkens lära jag hatar.

Bileams lära vilket vilseledde Balak; gillra fällan

    för israeliterna.

Förvillade dem till äta offerkött och bedriva o-tukt.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:15.

 

15.  #Så har också du hos dig sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära#.

 

Hos er finns några som följer nikolaiternas lära.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:16.

 

16.  #Vänd om!

Annars kommer jag snart till dig och strider mot

     dem med min muns svärd#.

 

Vänd om från dessa främmande illäror.

       Tillåter ni läror vara verskamma bland er:

bestraffar jag er, kommer snart strider mot

      lärorna med min muns-ords svärd.  

 

¤Uppenbarelseboken. 2:17.

 

17.  #Den som har öron, hör vad Anden säger till

församlingarna!

      Åt den som segrar skall jag ge honom av det dolda mannat, och jag skall ge honom en vit sten,

      och på stenen skall det stå ett nytt namn,

som ingen känner utom den som får det#.

 

Den som lyssnar dessa förmande Andens ord,

    till församlingarna!

Den som segrar mot ondskans läror,

        belönar jag med det dolda mannat.

Segraren ska jag ge en vit sten; ett nytt skrivet

       namn på den stenen. 

Personligt namn; ingen annan känner.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

UPPENBARELSEBOKEN. 2:8-11.

 

TILL FÖRSAMLINGEN I SMYRNA.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:8.

 

8.  #Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:

     Så säger han, den förste och siste, han som var

död och har fått liv igen#.

 

Johannes brev till Smyrna församlingsängeln 

      i Smyrna.

Jag den förstfödde och siste säger; han som blev

       korsfäst,  men lever.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:9.

 

9.  #Jag känner ditt lidande och din fattigdom ------

men du är rik ----- och jag vet hur du smädas av dem

       som kallar sig judar men inte är det utan är

en Satans synagoga#.

 

Känner igen ditt lidande din fattigdom; men är

     andligt rik.

Jag vet du smädas av falska själv-utvalda judar.

      Självutvalda judar  Satans synagoga.       

 

¤Uppenbarelseboken. 2:10.

 

10.  #Var inte rädd för vad du skall få utstå.

Se, djävulen kommer att kasta några av er

      i fängelse för att ni skall sättas på prov,

och ni skall lida i tio dagar.

       Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets

segerkrans#.

 

Låt inte rädslan bli er herre.

       Var frimodiga i ert lidande.

Djävulen själv, kasta några av er i fängelse.

      Prövar er tro.


Ert lidande skall vara under tio dagar.

       Visa ert hjärtats trohet, intill döden.

Er trohet mot mig: skall belönas  ge dig livets

    segerkrans.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:11.

 

11.  #Du som har öron, hör vad Anden säger till

församlingarna!

         Den som segrar skall inte skadas av den

andra döden#. 

 

Höra vad Anden säger till församlingarna!

      Segraren ska beskyddas från den andra döden.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se