Alla inlägg den 13 februari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

UPPENBARELSEBOKEN. 2:18-28.

 

FÖRSAMLINGEN I THYRATIA.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:18.

 

18.  #Och skriv till till ängeln för församlingen

i Thyratia#.

      Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor, och hans fötter liknar gyllene brons#. 

 

Brevet till Thyratias församlings-ängel:

        Guds son, hans ögon liknar eldslågor.

Hans fötters utseende likt gyllene brons.

  

¤Uppenbarelseboken. 2:19.

 

19.  #Jag känner dina gärningar, din kärlek och din

tro, ditt tjänande och din uthållighet och vet att

     dina senaste gärningar är fler än de första#.

 

Känner dina gärningar:

      Din kärlek din tro  ditt tjänande  din uthållighet.

Dina senaste kärleksgärningar fler än dina första.

       

¤Uppenbarelseboken. 2:20.

 

20.  #Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan

Isebel hållas, hon som kallar sig profet och lär

        och förleder mina tjänare att bedriva otukt

och äta offerkött#.

 

Jag har emot dig, du tillåter kvinnan Isebel vara 

      härskarinna.

Kallar sig profet: lär ut vilseleder mina utvalda

     tjänare bedriva otuktssynder.

Äta offerköttet.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:21.

 

21.  #Jag, gav henne tid att vända om, men hon ville inte vända om från sin otukt#.

 

Gav henne tid för vända om, o-villig vända från

     sina o-tuktssynder.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:22.

 

22.  #Se, jag skall lägga henne på sjukbädden,

och dem som horar med henne skall jag låta av svåra lidanden om de inte vänder om från 

      hennes gärningar#.

 

Hennes o-villighet omvända sig; lägger henne på

      sjukbädden.

Hennes barns horande med henne, skall tillåta

      genomlida svåra lidande.

Om de o-lydigt inte vill omvända sig. 

 

¤Uppenbarelseboken. 2:23.

 

23.  #Och hennes barn skall jag döda

med pest.

     Och alla församlingarna skall förstå att jag är 

den rannsakar njurar och hjärtan och som skall

      ge var och en av er vad hans gärningar är värda#.

 

Hennes barn skall jag med pesten.

          När alla församlingarna får se mina straffdomar: skall de förstå, jag rannsakar njurar

      och hjärtan.

Efter deras gärningar belöna dem efter deras

        gärningars värde. 

 

¤Uppenbarelseboken. 2:24.

 

24.  #Men till er andra i Thyratia, alla som inte har

denna lära och inte känner Satans djup, som det

      heter, till er säger jag:

Jag lägger inte på er någon annan börda#. 

 

Mitt budskap till er andra i Thyratia:

      alla som inte lever av dessa läror inte känner

Satans djupheter.

        Säger jag till er: 

Lägger inte några andra förpliktelser på er.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:25.


25.  #Men håll fast vid det ni har, tills jag kommer#.

 

Var ståndaktiga i vad ni har.

      

¤Uppenbarelseboken. 2:26.

 

26.  #Den som segrar och ger akt på mina gärningar ändå till slutet, honom skall jag ge makt ger

     folken#.

 

Segraren: övervinnaren, ger akt på mina gärningar.

      Till slutet kommer.

Skall ge honom förtroendet, ha makt över folken.

 

¤Uppenbarelseboken. 2:27.

 

27.  #Och han skall valla dem med en stav av järn,

som man krossar lerkärl#.

 

Han skall vara en herde för folken.

       Valla dem med en järnstav.

Visa omsorg och beskydda dem från faror

      och olyckor.

 Skall krossa deras fiender, likt krossade lerkärl.

¤Uppenbarelseboken. 2:28.

 

28.  #Samma makt som jag fått av min fader.

Och jag skall ge honom morgonstjärnan#.

 

Mig är given samma makt från min himmelske fader.

           

¤Uppenbarelseboken. 2:29.

 

29.  #Du som har öron, hör vad Anden säger till

församlingarna!

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

TREDJE JOHANNESBREVET. VERS. 5-12.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers.5

 

5.  #Käre broder, du visar dig trogen i allt du gör

för bröderna fast de kommer från annat håll#.

 

Käre broder, du troget tjänar bröderna.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 6.

 

6.  #De har vittnat om din kärlek inför vår församling.

Det är bra om du på ett sätt som är Gud värdigt

       hjälper dem att fortsätta resan#.

 

Bröderna har vittnat om din kärlek mot dem.

         Ditt tjänande värdigt inför Gud.

Dem till hjälp fortsätta resan.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 7.

 

7.  #Det är ju för Namnets skull som de har gett sig

ut, och de tar inte emot någonting av hedningarna#.

 

Reser för Namnets skull, tar inte emot

     hedningarnas hjälp. 

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 8.

 

8.  #Alltså är det vi som måste sörja för dem,

så att vi hjälper till att sprida sanningen#.

 

Vi försörjer dem.

       Hjälper dem sprida sanningen.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 9.

 

9.  #Jag har skrivit några rader till din församling.

Men Diotrefes, som söker ta ledningen där,

      vill inte ha med oss att göra#.

 

Skrivit några rader till din  församling.

       Diotrefes, söker vara självvald ledare där.

Vill inte samarbeta med oss.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 10.

 

10.  #När jag kommer skall jag därför påtala hans

handlingssätt, hur skamligt han förtalar oss.

       Och han nöjer sig inte med det, han vägrar

att ta emot bröderna, och då andra vill göra det

        hindrar han dem och stöter ut dem ur

församlingen#.

 

När jag besöker er, ska tala om hans handlingssätt.

        Förtalar oss. Älska inte sanningen.

Nöjer sig inte med förtala, vägrar samarbeta med

       bröderna.

Låter dem vara o-välkomna in i församlingen.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 11. 

 

11.  #Käre broder, ta inte efter det onda utan det goda.

      Den som gör det goda kommer från Gud.

Den som gör det onda har inte sett Gud#.

 

Käre broder, låt godheten vara herre.

     Inte elakheten.

Göra det goda, kommer från Gud.

  Göra det onda, kommer inte från Gud.   

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 12. 

 

12.  #Till förmån för Demetrios har alla, ja, sanningen själv, vittnat.

       Också vi kan vittna, och du vet att vårt vittnesbörd är sant#.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

TREDJE JOHANNESBREVET. VERS. 1-4.

 

HÄLSNING.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 1.

 

1.  #Från den gamle till hans Gaius, som jag i sanning älskar#.

 

Den gamle Johannes hälsning till hans Gaius.

       Älskar honom i sanning.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 2.

 

2.  #Käre broder, jag hoppas att allt står rätt till 

och att du är frisk.

       Att det står väl till med din själ vet jag#.

 

Käre broder, Hoppas du Gaius är frisk lever i  

     gott mod.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 3.

 

3.  #Det gladde mig mycket att få besök av bröder

som vittnade om sanningen hos dig, hur du lever

        i sanningen#.

 

Fick besök av bröderna, vittnade om ditt liv 

    i sanningen.

Låter sanningen vara herre i ditt liv.

 

¤Tredje Johannesbrevet. vers. 4.

 

4.  #Ingenting gläder mig mer än att höra att mina

barn lever i sanningen#. 

 

Mitt hjärtats glädje få höra höra mina barn leva

      troget i sanningen. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ANDRA JOHANNESBREVET. VERS. 12-13.

 

SLUTHÄLSNING.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 12.

 

12.  #Jag har mycket att säga er, men jag vill

inte göra det med papper och bläck utan hoppas

       få komma till er och tala med er personlig,

för att vår glädje skall bli fullkomlig#.

 

Har mycket skriva till i mitt brev, vill inte

     nu göra det papper och bläck. 

Hoppas besöka er, ha personliga samtal med er.

      Vilket gör vår glädje fullkomlig.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 13.

 

13.  #Din utvalda systers barn hälsar dig#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ANDRA JOHANNESBREVET. VERS. 7-11.

 

FÖRBLI I KRISTI LÄRA.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 7.

 

7.  #Ty många bedragare har gått ut i världen,

sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus

       har kommit i mänsklig gestalt.

Där har ni bedragaren, Antikrist#.

 

Var vaksam undvik de många bedragare som

     är verksamma i världen.

Vilka inte erkänner Jesus Kristus kommit 

      i mänsklig gestalt.

Anti-krist: bedragaren.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 8.

 

8.  #Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för

utan får full lön#.

 

Var ståndaktiga; låt er inte bli bedragna.

       Er trohet i sanningen och kärleken belönas.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 9.

 

9.  #Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra

vägar, han har inte Gud.

       Den som förblir hans lära, han har både Fadern och Sonen#.

 

Den som överger Kristi lära, han har inte Gud.

         Den som förblir i hans lära, har sitt liv

Fadern och Sonen. 


 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 10.

 

10.  #Om någon kommer till er utan denna lära

skall ni inte släppa in i ert hem och inte hälsa

      honom välkommen#.

 

Om någon besöker ert hem, utan Kristi lära

        släpp inte in honom i ert hem.

Låt honom vara o-välkommen. 

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 11.

 

11.  #Den som välkomnar honom gör sig till

hans medbrottsling#.  

 

Välkomna någon utan Kristi lära: gör er till hans

      med-brottsling.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ANDRA JOHANNESBREVET. VERS. 4-6.

 

KÄRLEKSBUDET.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 4.

 

4.  #Det gladde mig mycket att bland dina barn finns

sådana som lever i sanningen så som Fadern har

     befallt oss#.

 

Mitt hjärta till glädje, bland dina barn finns sådana

       som lever i sanningen.

Fadern  befallt oss  leva i den.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 5.

 

5.  #Nu ber jag dig, min fru ----- och det jag skriver här inte något nytt bud utan det som vi har haft från

       början ----- låt oss alla älska varandra#.

 

Min fru, jag ber dig i mitt brev, inte något nytt bud

      ett gammalt bud från början.

Älska varandra.   

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 6.

 

6. #Och detta är kärleken:

att leva efter hans bud.

      Ja, detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken#. 

 

Detta är kärlekens bud:

      Leva i lydnad efter hans bud.

Budet ni fått höra från början;

           Lev i kärleken  vara kärlekens barn.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

FÖRSTA JOHANNESBREVET. 4:1-6.

 

SANNINGENS ANDE ELLER VILLFARELSENS.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:1.

 

1.  #Mina kära, sätt inte tro till andar utan pröva 

om de kommer från Gud, ty många falska profeter

        har gått ut i världen#.

 

Pröva andarna innan; sätter tilltro till dem om de

     kommer från Gud.

Falska profeter har gått ut i världen. 

 

¤Första Johannesbrevet. 4:2.

 

2.  #Så kan ni se vilken ande som är Guds:

varje ande som erkänner att Jesus Kristus har

       kommit i mänsklig gestalt är från Gud#.

 

Kan urskilja vilken ande är Guds.

       Varje ande som erkänner Jesus Kristus kommit

i mänsklig gestalt är från Gud.

 

¤Första Johannesbevet. 4:3.

 

3.  #Men den ande som förnekar Jesus är inte

från Gud.

       Det är Antikrists ande, som ni har hört skall

komma och som redan nu är i världen#.

 

Varje ande som förnekar Jesus är inte Guds.

      Antikrist ande förnekar honom.

Antikrist ande ni hört skall komma.

        Redan nu verksam i världen.

 

¤Första Johannesbrevet.4:4

 

4.  #Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er

       är större än han som är i världen#.

 

Mina barn; ni är från Gud.

       Har besegrat de falska profeterna.

Den ande som bor i er är större världens ande.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:5.

 

5.  #De kommer från världen, och därför talar de

som världen, och världen lyssnar på dem#.

 

Falska profeter kommer från världen.

       Talar världens språk.

Världens barn lyssnar på dem.

 

¤Första Johannesbrevet. 4:6.

 

6.  #Men vi kommer från Gud.

Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som

           inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss.

Så kan vi skilja mellan sanningens ande

      och villfarelsens ande#. 

 

Vi kommer från Gud.

        Den som lyssnar på våra ord, känner Gud.

Den som inte lyssnar på våra ord känner inte Gud.

         På det sättet kan vi urskilja sanningens ande

från villfarelsens ande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 februari 2019 11:51

ANDRA JOHANNESBREVET. VERS 1-3.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers 1.

 

1.  #Från den gamle till den utvalda frun och hennes

barn, som jag i sanning älskar, och inte bara jag

        utan alla som har lärt känna sanningen#.

 

Gamle Johannes: skriver till utvalde frun och  

              hennes barn.

Vilka jag i sanning älskar.

         Inte bara jag älskar; utan alla som lärt känna

sanningen. 

 

¤Andra Johannesbrevet. vers.2

 

2.  #Vi älskar dem för sanningens skull, den förblir

i oss och skall vara med oss för alltid#.

 

För sanningens skull, vi älskar dem.

         Sanningen förblir i oss.

Den ger oss liv.

        Den hjälper tröstar uppmuntrar oss.

 

¤Andra Johannesbrevet. vers. 3.

 

3.  #Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern

och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara

        med oss i sanning och kärlek#. 

 

Nåden, barmhärtigheten och friden från Gud fadern.

          Från Jesus Kristus, Faderns son.

Skall vara med oss i sanningen och kärleken.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se