Alla inlägg under januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 10:19-38.

 

VARNING OCH TRÖST.

 

¤Hebreerbrevet. 10:19.

 

19.  #Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen#.

 

Mina bröder till tröst: i frimodighet träda fram 

   in i helgedomen tack vare Jesu felfria blod.

 

¤Hebreerbrevet. 10:20.

 

20.  #På den nya och levande väg genom förhänget

------ hans kropp ----- som han har invigt åt oss#.

 

Genom Jesu felfria blod: den nya levande vägen

      genom förhänget  hans kropp.

Sin kropp han invigt åt oss. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:21.

 

21.  #Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus#.

 

Store översteprästen Jesus Kristus: insatt till

    råda över Guds församling. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:22.

 

22.  #Låt oss därför träda fram inför Gud med

uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett

    hjärta som renats och inte vet av någon synd

och med en kropp som badats i klart vatten#.

 

Låt oss med uppriktigt hjärta träda fram inför Gud

      i full frimodighet äga trosvisst hjärtats renhet.

Fria från synd med en kropp badats i klart vatten.

 

¤Hebreerbrevet. 10:23.

 

23.  #Låt oss orubbligt fortsätta att bekämpa vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast#.

 

Låt oss frimodigt fortsätta bekämpa vårt

    framtidshopp.

Hans trofast gav oss löftena.

 

¤Hebreerbrevet. 10:24.

 

24.  #Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar#.

 

Låt oss lyssna på varandra, leva i kärlek

     och goda gärningar.

 

¤hebreerbrevet. 10:25.

 

25.  #Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan

       uppmuntra varandra, och detta så mycket

mer som ni ser att dagen närmar sig#.

 

Försumma inte våra sammankomster.

      Våra sammankomster till varandras tröst och uppmuntran.

 

¤Hebreerbrevet. 10:26.

 

26.  #Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha

lärt känna sanningen återstår inte längre något

     offer för synderna#.

 

Lever vi medveten synd efter lärt känna sanningen,

       finns det inte längre någon förlåtelse genom

syndoffret. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:27.

 

27.  #Då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som jag skall förtära dem som trotsar

        Gud#.

 

Livet i medvetna synder: väntar en fruktansvärd

    dom likt en våldsam förtärande eld.

Mot deras upproriskhet mot Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 10:28.

 

28.  #Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom#.

 

Den som överger Moses lag dör utan bli förlåtna

     dö i sin synd.

Genom två eller tre vittnen mot honom.

 

¤Hebreerbrevet. 10:29.

 

29.  #Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den

som trampar Guds son under sina fötter,

       vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han

har blivit helgad, och kränker nådens ande?#.

 

Hårdare bestraffning förtjänar de som trampar

    Guds son under sina fötter.

Vanhelgar förbudsblodet.

       Förbundsblodet genom han blivit helgad.

Kränker nådens ande.

 

¤Hebreerbrevet. 10:30.

 

30.  #Vi känner honom som har sagt:

MIN ÄR HÄMNDEN, JAG SKALL UTKRÄVA DEN,

      och vidare: HERREN SKALL DÖMA SITT FOLK#.

 

Vi känner honom: som säger::

     Min är hämnden skall själv utkräva den.

Vidare säger han: Herren skall döma sitt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 10:31.

 

31.  #Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer#.

 

Fruktansvärt falla i den levande Gudens händer.

 

¤Hebreerbrevet. 10:32.

 

32.  #Kom ihåg hur det var förr, när vi nyss hade blivit upplysta.

     Ni utstod många svåra lidanden#.

 

Förr utstod ni under lagens tid många svåra lidande

       Tills ni nyss blivit upplysta av Kristi offertjänst.

 

¤Hebreerbrevet. 10:33.

 

33.  #Ni blev smädade och förföljda och gjordes till

allmänt löje, eller också ställde ni er vid deras

     sida som behandlades så#.

 

Ni smädades förföljdes gjorde till allmänt skådespel.

        Eller ställde ni er själva vid era medbröders

sida vilka också fick lida. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:34.

 

34.  #Ni led tillsammans med dem som satts i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade

     er egendom, därför att ni visste att ni ägde 

något bättre och mera varaktigt#.

 

Ni bar varandras lidande: för de som satts i

     fängelse. 

Ni fann er med glädje när blivit berövade på er

      egendom.

Ni såg det som ni ägde i ert framtidshopp vara

       bättre och mera varaktigt.

 

¤Hebreerbrevet. 10:35.

 

35.  #Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas#.

 

Lev i er frimodighet: vilket belönar er.

 

¤Hebreerbrevet. 10:36.

 

36.  #Uthålligt är vad ni behöver för att kunna göra

Guds vilja och få vad han har lovat#.

 

Var uthållig i era liv.

      I uthålligheten kan ni göra Guds vilja.

Vilket ger er vad han har lovat.

       

¤Hebreerbrevet. 10:37.

 

37.  #Ty: ÄNNU EN LITEN TID, SEDAN KOMMER HAN

SOM SKALL KOMMA, OCH HAN SKALL INTE

     DRÖJA#. 

 

Vänta ännu en liten tid; sedan kommer han vad

     han lovat, i sin trofasthet dröjer han inte.

  

¤Hebreerbrevet. 10:38.

 

38.  #MIN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA GENOM

SIN TRO#.

       Men: OM HAN DRAR SIG UNDAN ÄR HAN INTE 

LÄNGRE TILL GLÄDJE FÖR MIG#.

 

Min rättfärdige skall leva genom tro.

     Min rättfärdige tjänare lever i renlighet 

syndfritt o-straffligt liv inför mig.

      Låter han sig inte vara rättfärdig; gläder han

inte mitt hjärta.

 

¤Hebreerbrevet. 10:39.

 

39.  #Vi hör inte till dem som drar sig undan

och går förlorade, utan till dem som tror och räddar

      sitt liv#. 

 

Vi tillhör dem som tror och räddar sitt liv.

       De som inte tror går förlorade. 

 

 

 

   

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 11:1-40.

 

¤Hebreerbrevet. 11:1.

 

1.  #Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se#.

 

Tron ger oss visshet; om det o-synliga.

      Tron livets grund för vårt framtidshopp.

 

¤Hebreerbrevet. 11:2.

 

2.  #För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd#.

 

Fädernas verksamma tro; fick Guds vittnesbörd.

 

¤Hebreerbrevet. 11:3.

 

3.  #I tro förstår vi att världen har formats genom

ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit

       till ur något synligt#.

 

Skapade världen; formats genom trons ord från

     Guds utalade ord.

Det skapade vi ser med de sinnliga ögonen; blivit

     skapade genom trons o-synliga ord.

 

¤Hebreerbrevet. 11:4.

 

4.  #I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud 

änn Kain och fick vittnesbördet att han var

    rättfärdig ----  Gud vittnade själv om hans offer

------ och tack vare tron talar han ännu, fast han

      blev dräpt#.

 

I tro: genom Abels tro; frambar han ett bättre offer

    åt Gud än sin broder Kain.

Vilket offer gav honom vittnesbörd att var en

      rättfärdig man.

Du själv bevittnar hans felfria offer.

        Tack vare sin tro talar han fortfarande.

Fastän han blev dräpt av sin brors avundsjuka. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:5.

 

5.  #I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden.

    MAN FANN HONOM INTE MER, TY GUD HADE

TAGIT HONOM HÄRIFRÅN.

      Dessförinnan fick han vittnesbördet att HAN HADE FUNNIT NÅD HOS GUD#.

 

I tro; genom Henoks trosvandring i Guds närhet

     vilket behagade honom.

Togs han bort; behövde inte se döden.

     Innan hans borttagande från jordelivet;

fick hans vittnesbördet  han hade funnit nåd

      inför Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 11:6.

 

6.  #Utan tro kan ingen finna nåd hos honom.

Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns

      och han lönar dem som söker honom#.

 

Endast genom tro kan ingen finna nåd hos honom.

        Guds trons-fader.

Den som vill leva i Faderns närhet; måste tro att

     han finns.

Måste tro att han belönar dem som söker honom.

 

¤Hebreerbrevet. 11.7

 

7.  #I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan,

en ark för rädda de sina, sedan han hade fått

      en uppenbarelse om det som ännu kunde ses.

Därmed blev han till en dom över världen och fick

       själv del i den rättfärdighet som kommer

av tro#.

 

I tro; byggde Noa arken.

      Noa var uppfylld av helig fruktan.

Byggde arken för att rädda sitt husfolk.

       Fått en uppenbarelse om syndafloden.

Genom syndafloden; till en för världen. 

       Själv blev han delaktig i den rättfärdighet

som finns i tron.

 

¤Hebreerbrevet. 11.8

 

8.  #I tro lydde Abraham när han blev kallad.

Han drog bort till ett land som skulle bli hans,

     och hans drog bort utan att veta vart han skulle

komma#.

 

I tro: visade fader Abraham sin lydnad när han

     blev kallad.

Efter sin kallelse drog han bort till ett okänt land

      land som skulle tillhöra honom.

Hade ingen vetskap om var han skulle komma.

 

¤Hebreerbrevet. 11:9.

 

9.  #I tro slog han sig ner i det utlovade landet som

i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak

      och Jakob, som hade fått del av samma löfte#.

 

I tro; bosatte han sig i utlovade lande

     För honom ett främmande land.

Bodde i tält; liksom löftes-sonen Isak och son-sonen

     Jakob gjorde.

Vilka hade blivit delaktiga av samma löfte.

 

¤Hebreerbrevet. 11:10.

 

10.  #Ty han väntade på den stad med fast grund

som Gud själv har planlagt och byggt#.

 

Fader Abraham väntade i tro på den stad 

     fast grundad som Gud själv byggt och beslutat

sig för.

   

¤Hebreerbrevet. 11:11.

 

11.  #I tro fick han kraft att avla en son, fast han,

liksom Sara, var överårig.

      Han litade på den som hade gett löftet#.

 

I tro; fick han den kraft han behövde avla en son.

      Han var överårig liksom hustrunn Sara.

Han litade på sin trofaste fader som hade gett

      honom löftet.

 

¤Hebreerbrevet. 11:12.

 

12.  #Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik

      som stjärnorna på himlen och oräkneliga

sandkornen på havsstranden#.

 

Han; Abraham ende mannen som så gott som

      som död.

Räknades som död i människors ögon;

     En avkomma talrik som alla stjärnor på himlen.

O-räkneliga till antalet; som sandkornen på

      havs-stranden. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:13.

 

13.  #I tro dog alla dessa utan att fått vad de hade blivit lovade.

      De hade bara sett det i fjärran och hälsat det

och bekänt sig vara gäster och främlingar

      på jorden#.

 

I tro; dog alla dessa som löfte utan att själva få

        uppleva det utlovade.

I fjärran för deras ögon sett det hälsat löftet.

       Bekänt sig vara himmelska gäster och

främlingar på jorden. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:14.

 

14.  #De som talar visar att de söker ett hemland#.

 

De som talar i tro: visar de söker ett hemland.

 

¤Hebreerbrevet. 11:15.

 

15.  #Och om de hade tänkt på det land som de

lämnat kunde de ha återvänt dit#.

 

Hade de i otro tänkt på sitt jordiska hemland

     de lämnat kunde gått tillbaks till landet

de kom från.

 

¤Hebreerbrevet. 11:16.

 

16.  #Men nu längtade de till ett bättre land,

ett i himlen.

      Därför skäms inte Gud för dem, utan de få kalla

honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem#.

 

De lämnade lämnade landet de bodde i; för ett

     land i himlen de i sina hjärtan längtade efter.

Gud själv skäms inte för deras tro.

      I tro får de kalla honom sin Gud.

Han har åt dem grundat en varaktig stad.

 

¤Hebreerbrevet. 11:17.

 

17.  #I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov.

     Sin ende son var han bredd att offra, han som

hade tagit emot löfterna#.

 

I tro; frambar Abraham sin son Isak som ett

     välbehagligt offer.

I vilket Gud prövade hans tro.

      Var beredd offra sin löftes-son på offeraltaret.

Isaks fader själv tagit emot genom löfterna.

 

¤Hebreerbrevet. 11:18.

 

18.  #Och till vilken Gud hade sagt:

DET ÄR ISAKS ÄTTLINGAR SOM SKALL FÖRA DITT

       NAMN VIDARE#.

 

Till Abraham Gud hade sagt:

       Isaks ättlingar som jag skall föra ditt namn vidare.

 

¤Hebreerbrevet. 11:19.

 

19.  #Han sade att Gud hade makt att till och med

uppväcka döda.

      Från de döda fick han också, bildligt talat,

som sonen tillbaka#.

 

Han trodde att Gud hade makt uppväcka de döda.

     Genom tro; bildligt talat.

Fick tillbaks sonen från de döda.

 

¤Hebreerbrevet. 11:20.

 

20.  #I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob

och Esau, också för kommande tider#.

 

I tro; gav Isak sin välsignelse åt Jakob oh Esau.

     Inför kommande tider.

      

¤Hebreerbrevet. 11:21.

 

21.  #I tro välsignade den döende Jakob Josefs söner och TILLBAD GUD LUTAD MOT ÄNDEN

     AV SIN STAV#.

 

I tro; välsignade den döende Jakob Josefs söner.

      Tillbad Gud lutad mot sin stavs ända.    

 

¤Hebreerbrevet. 11:22.

 

22.  #I tro talade Josef när han låg för döden om

Israels barns uttåg och bestämde vad som skulle

       göras med hans ben#.

 

I tro; talade Josef: förutsade döende om Israels

     barns uttåg ur Egyptien.

Bestämde vad skulle göras med hans kroppliga

      ben.

 

¤Hebreerbrevet. 11:23.

 

23.  #I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader, eftersom de såg att det var

      ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas

av kungens påbud#.

 

I tro; höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn

      gömt i tre månader.

De såg han vara ett vackert barn.

      Låt sig inte höras av kungens skrämmande

     påbud.

 

¤Hebreerbrevet. 11:24.

 

24.  #I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter#.

 

I tro; vägrade Mose som vuxen; låta sig kallas

       son till faraos dotter. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:25.

 

25.  #Han ville hellre fara illa tillsammans med

Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden#.

 

Han valde sig själv lida tillsammans med Guds 

      utvalda folk.

Än leva i kortvarig glädje av synden.

 

¤Hebreerbrevet. 11:26.

 

26.  #Han såg fram emot lönen som väntade och

räknade den smälek som Messias får utstå som en

       större rikedom än Egyptiens skatter#.

 

Såg fram i tro; väntade tålig på lönen räknade

      den smälek som Messias får utstå.

Messias smälek räknades som större rikedom än

       de Egyptiska skatterna. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:27.

 

27.  #I tro lämnade han Egyptien och fruktade inte

kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom

      såg den Osynlige#.

 

I tro; lämnade Mose Egyptien fruktade inte för

      kungens vrede.

Var ståndaktig i sin tro: i det han såg den O-synlige.

 .

¤Hebreerbrevet. 11:28.

 

28.  #I tro instiftade han påskhögtiden med dess

blodbestrykning för att han som dödade de

     förstfödda inte skulle röra dem#.

 

I tro; instiftade: han påskhögtiden.

     Påskhögtiden: med blodsbestrykningen.

För att rädda de förstfödda från bli dödade. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:29.

 

29.  #I tro tågade folket genom Röda havet som på

torra land, men när egyptierna försökte dränktes

     de#.

 

I tro; tågade folket genom Röda havet.

        Genom Röda havet som på torra land.

Egyptien i sitt högmod försökte vandra genom 

        Röda havet.

Under deras vandring fylldes Röda havets torrhet

      med havs-vatten vilket dränkte dem. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:30.

 

30.  #Genom tro föll Jerikos murar sedan man hade

runt den i sju dagar#.

 

Genom tro; föll Jerikos höga murar.

      Efter en sjudagars vandring runt den.

 

¤Hebreerbrevet. 11:31.

 

31.  #Genom tro undgick sköka Rachav att dödas

tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon

       hade tagit emot spejarna som vänner#.

 

Genom tro; undgick sökan Rachav bli dödad.

       Blev räddad tillsammans med dem som

vägrade tro.

      Tog emot spejarna som vänner.

 

¤Hebreerbrevet. 11:32.

 

32.  #Behöver jag säga mer?

      Tiden räcker inte till för att jag skall kunna

berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta,

      om David och Samuel och om profeterna#.

 

Genom tro levde; Gideon, Barak, Simson, Jefta

      David Samuel och profeterna.

 

¤Hebreerbrevet. 11:33.

 

33.  #Genom sin tro kunde de besegra kungariken,

utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda.

       De kunde täppa till lejonens gap#.

 

Genom sin tro; besegra kungariken.

       Utövade rättfärdigheten mot de gudlösa.

Livet i rättfärdigheten uppfyllde löftena.

    Tilltäppte lejonens gap.

 

¤Hebreerbrevet. 11:34.

 

34.  #Släcka rasande eld och undkomma svärdets

egg.

     De var svaga men blev starka, fick kraft i striden

och jagade främmande härar på flykten#.

 

Genom tro; släckte rasande eld; undkom

      svärdets skarpa egg.

Var svaga i sig själva men blev starka genom tro.

      Fick kraft i striden jagade främmande härar

på flykt.

 

¤Hebreerbrevet. 11:35.

 

35.  #Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna.

     Andra torterades till döds när de vägrade att

låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre

      uppståndelse#.

 

Genom tro fick kvinnor sina döda tillbaka

      uppståndna.

Andra blev torterade till döds.

         De vägrade låta sig bli befriade.

De längtade efter en bättre uppståndelse.

 

¤Hebreerbrevet. 11:36.

 

36.  #Andra fick känna på hån och prygel,  ja, också

bojor och fängelse#.

 

Andra fick lida bli hånade och pryglade.

        Fick leva i bojor och fängslade.

 

¤Hebreerbrevet. 11:37.

 

37.  #De blev stenade, söndersågade, avrättade

med svärd.

     De gick omkring i fårskinn och gethudar, de led

brist, förföljdes och misshandlades#.

 

Blev stenade söndersågade avrättades med svärd.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik