Alla inlägg under januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 1:19b.-27.

 

ORDETS HÖRARE OCH GÖRARE.

 

¤Jakobsbrevet. 1:19b.

 

19b.  #Varje människa skall vara snar till att höra,

sen till att tala, sen till vrede#.

 

Behärska sitt lyssnande.

      Behärska sitt tal.

            Behärska sin vrede.

 

¤Jakobsbrevet. 1:20.

 

20.  #Ty en människas vrede åstadkommer inte det 

som är rättfärdigt inför Gud#.

 

Människans vrede  gör henne till vredens barn.

         Vreden ett hinder för hennes renhet

o-strafflighet vara fläckfri.

 

¤Jakobsbrevet. 1:21.

 

21.  #Lägg därför bort all det orena och myckna

onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som

       är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv#.

 

Undvik all o-renhet all den ondska som finns

      hos er.

Lev ödmjukt i Guds ordet.

       Ordet som funnit sin vila i era hjärtan.

Vilket räddar er från ondskan.

 

¤Jakobsbrevet. 1:22.

 

22.  #Bli ordets görare, inte bara dess hörare, 

annars tar ni miste#.

 

Vara Ordets görare; inte bara Ordets hörare.

     Vara endast Ordets hörare; blir bedragen.  

 

¤Jakobsbrevet. 1:23.

 

23.  #Den som hör ordet men inte gör vad det säger,

han liknar en man som i en spegel betraktar sitt

      eget ansikte#.


 

Hör Ordet; men är o-lydig mot vad Ordet säger,

       jämförs med en man som ser sig själv i en

spegel betraktar sitt ansikte.

 

¤Jakobsbrevet. 1:24.

 

24.  #Han ser sig själv men går därifrån och strax

glömt hur han såg ut#.

 

Ser sig själv; går ifrån sin spegelbild,

     strax glömmer hur han såg ut.

 

¤Jakobsbrevet. 1:25.

 

25.  #Men den som har blickat in i den fullkomliga

lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte

       glömmer vad han hört utan verkligen gör något,

han blir salig genom det han gör#.

 

Ordets görare blickar in i den fullkomliga lagen.

      Fullkomliga lagen +++ frihetens lag.

Lever i lydnad inför fullkomliga lagen;

      vilket gör honom fullkomlig.

Är ingen glömsk hörare.

     Vara ordets görare, blir belönad i vad han gör.

       

¤Jakobsbrevet. 1:26.

 

26.  #Den som menar sig var from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet

       är ingenting värd#.

 

Äga o-tyglad tunga; menar sig leva i fromhet,

      bedrager sig själv.

Hans ego fromma liv; värdelöst liv.  

 

¤Jakobsbrevet. 1:27.

 

27.  #Men att söka upp faderlösa och änkor i deras

nöd och hålla sig själv obesmittad av världen,

       det är en fromhet som är ren och fläckfri

inför vår  Gud och fader#. 

 

Söka upp faderlösa och änkor i deras behov.

      Inte älska världens goda.

Lever livet i fromhet: rent och fläckfritt.

      Inför Gud och vår fader honom till behag.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 2:1-13.

 

RIKA OCH FATTIGA.

 

¤Jakobsbrevet. 2:1.

 

1.  #Mina bröder, gör inte skillnad på människor,

ni som tror på vår förhärligande herre Jesus Kristus#.

 

Mina bröder, har inte anseende till person.

      Ni tror på: vår förhärligande herre 

Jesus Kristus.

 

¤Jakobsbrevet. 2:2.

 

2.  #Tänk om det i er synagoga kommer in en man

med guldringar på fingrarna och vita kläder 

      och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder#.

 

Kommer in en man prydd med guldringar på fingrarna i er synagoga.

        Vitklädd.

Samtidigt kommer in en fattig man i smutsiga

     slitna kläder.

 

¤Jakobsbrevet. 2:3.

 

3.  #Om ni då bara har ögon för den finklädde

och säger till honom:

"Här är en bra plats för dig", men till den fattige:

          "Ställ dig där borta", eller"Sätt dig på golvet

vid mina fötter"#.

 

Om då er ögon finner behag för den finklädde säger

     till honom:

Väljer honom en plats: Här en behaglig plats för dig.

      Säger till den fattige: ställ dig där borta där ingen ser dig, känner sig o-välkommen.

      Eller du fattige  "sätt dig obekvämt på golvet

vid mina fötter. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:4.

 

4.  #Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?#.

 

Döm inte o-rätta domar mellan den fattige och rike.

        Gud har inte anseende till personen.

 

¤Jakobsbrevet. 2:5.

 

5.  #Hör på, mina bröder: har inte Gud utvalt dem

som är fattiga i världens ögon och skänkt dem

       trons skatter och arvsrätt till det rike han har

lovat dem som älskar honom?#.

 

Lyssna, mina bröder: Gud utvalt dem som är

    fattiga i världens ögon. 

Skänkt de fattiga trons skatter.

     Givit dem arvsrätt till det tillkommade riket.

Till dem som älskar honom antingen de är rika 

      eller fattiga i världens ögon.

 

 ¤Jakobsbrevet. 2:6.

 

6.  #Ändå visar vi förakt för den fattige.

  Är det inte de rika som förtrycker er och släpar

er till domstolarna?#.

 

Ni ser med världens ögon; föraktar den fattige.

         De rika förtrycker er inte de fattiga.

De släpar i sitt högmod er inför domstolarna.

 

¤Jakobsbrevet. 2:7.

 

7.  #Är det inte de som smädar det härliga namn

som har uttalats över er?#.

 

Är det inte de rika uttalat över smädande ord:

     smädat det härliga Jesu namnet.

 

¤Jakobsbrevet. 2:8.

 

8.  #Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt

skriften lyder:

       DU SKALL ÄLSKA DEN NÄSTA SOM DIG SJÄLV,

då gör ni rätt#.

 

Ni gör rätt när du uttalar orden; du skall din nästa

      som dig själv.

 

¤Jakobsbrevet. 2:9.

 

9.  #Men om ni gör skillnad på människor begår ni

synd, och lagen stämplar er som överträdare#.

 

Har ni anseende till personen; lever ni synd.

       Lagen stämplar er som lag-överträdare.

 

¤Jakobsbrevet. 2:10.

 

10.  #Den som håller hela lagen men överträder

ett enda bud har brutit mot dem alla#.

 

Den som lyder hela lagen; man visar o-lydnad mot

     ett enda bud, har brutit mot dem alla.

 

¤Jakobsbrevet. 2:11.

 

11.  #Ty han som har sagt:

 DU SKALL INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT har

       också sagt DU SKALL INTE DRÄPA.

Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du

       lag överträdare#.

 

Har sagt: du skall inte begå äktenskapsbrott:

      har också sagt inte dräpa din nästa.

Bryter du inte ditt äktenskap: men dräper din

     nästas liv: räknas du som en lag-överträdare.

       

¤Jakobsbrevet. 2:12.

 

12.  #Tal och handla så som den som skall dömas

efter frihetens lag#.

 

Tala du o-behärskat  handlar som lagöverträdare:

     skall dömas av frihetens lag. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:13.

 

13.  #Domen blir obarmhärtig över den som inte

har varit barmhärtig, men barmhärtigheten

       triumferar över domen#. 

 

Domen vilar över O-barmhärtiges gärningar.

        Barmhärtigheten fri från o-barmhärtighetens dom. 

 

 

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 141.

 

14100.  Snällheten hjälpsam.

 

14101.  Vänligheten hjälpsam.

 

14102.  Godhjärtligheten hjälpsam.

 

14103.  Rädslan inväntar inte rätt tid.

 

14104.  Rädslan oroar  på-skyndar dåliga beslut.

 

14105.  Vara rädslans tjänare vad ger det till Livet.

 

14106.  Vara rädslans tjänare o-intressant liv.

 

14107.  Glömskan skapar förvirring och oro.

 

14108.  Ödmjukheten snällheten tacksamheten

 ger livet livs-hamoni.

 

14109a.  Gemenskapen med ödmjukheten ger

ny livs-syn på livet.

 

14109b.  Gemenskapen med saktmodigheten

ger ny livssyn på Livet.

 

14109c.  Gemenskapen med barmhärtigheten

ger ny livssyn på livet.

 

14110.  Vad jag gör och inte gör.

 

14111a.  Tystne söker tystnadens närhet.

 

14111b.  Ärlige söker ärlighetens gemenskap.

 

14111c.  Ståndaktige söker ståndaktighetens

livsstil.

 

14112.  Trolöse trolös mot sig själv.

 

14113.  Trolöse har ingen framtid på jorden.

 

14114.  Trolöse trolös mot sin nästa.

 

14115a.  Ödmjuke skänker sitt liv till  ödmjukheten.

 

14115b.  Ödmjukheten äger ödmjukes hjärta

hjärtats tankar.

 

14115c.  Ödmjukheten påverkar ödmjukes livsstil

och livsföring.

 

14116.  Talets tuktan sker ord och handling.

 

14117.  Talets fostran visar sig i "Tänka först

   sedan tala.

 

14118.  O-intressanta talen: visar sig i ord om

     väder och vind.

 

14119.  Vädret och vinden lever sitt egna liv.

 

14120a.  Ödmjukes liv till andras lärdom

och föredöme.

 

14120b.  Mildes liv till andras erfarenhet

och förebild.

 

14120c.  Elakes liv till andras dåliga lärdom

och erfarenhet.

 

14121.  Egot söker ära och mäniskors aktning.

 

14122a. Vredens lön döden.

 

14122b.  Häftighetens lön döden.

 

14122c.  Ilskenhetens lön döden.

 

14123.  Elakhetens lön döden.

 

14124.  Tjäna lögnen vara lögnnes tjänare.

 

14125.  Tjäna falskheten vara falskhetens tjänare.

 

14126.  Tjäna elakheten vara elakhetens tjänare.

 

14127.  Tjäna egot vara egots tjänare.

 

14128.  Stormakts-tänkandet tjänar stoltheten.

 

14129.  Stormännens-tänkandet tjänar stoltheten.

 

14130a.  Ömhetens kärlekens lärdom och erfarenhet mänskligheten Behöver.

 

14130b.  Kärlekens omsorgens erfarenhet

och lärdom mänskligheten Behöver.

 

14130c.  Omsorgens ömhetens lärdom och erfarenhet mänsligheten Behöver.

 

14131.  Ömhetens o-ändliga medkänsla ger vad 

Livet Behöver.

 

14132.  Medkänslans omsorg ger vad livet Behöver.

 

14133.  Medömkans omsorg ger vad livet längtar

efter.

 

14134.  Medlidandets omsorg vad de sorgna längtar

efter.

 

14135a.  Känna tacksamhet  få vara till uppmuntran.

 

14135b.  Vara tacksam för tiden.

 

14135c.  Vara tacksam för livets glädje.

 

14136.  Visa omdöme vara klok.

 

14137.  Visa omdöme  vara vis.

 

14138a.  Lögnaren Livets förlorare.

 

14138b.  Häftige Livets förlorare.

 

14138c.  O-ärlige Livets förlorare.

 

14139.  Inre livs-glädjen finns i lydnaden.

 

14140.  Tack för din uppmuntrande frimodighet.

 

14141.  Bättre var frimodighetens tjänare än

vara rädslans tjänare.

 

14142a.  Stolta falskheten tillgänglig för mänskligheten.

 

14142b.  Falska stoltheten  o-nyttig  för Alla.

 

14142c.  Stolthetens falskhet bedrar mänskligheten.

 

14143.  Kärlekens storhet  större än hatets storhet.

 

14144.  Kärlekens storhet  större än föraktets

storhet.

 

14145.  Falskhetens storhet lögnens vän.

 

14146.  Falskhetens bedrar mänskligheten.

 

14147.  Falskheten vad ger den till Livet.

 

14148.  Falskheten tillgänglig för Alla.

 

14149.  Stolta lögner bedrar mänskligheten.

 

14150.  Stolta lögner tillgängliga för Alla.

 

14151.  Stolta lögner vad ger det till Livet.

 

14152a.  Lögnens stolthet stolhetens vän.

 

14152b.  Lögnens stolthet ärar stoltheten.

 

14152c.  Lögnens stolthet lögnarens vän.

 

14153.  Lögnarens vänner: högmodet övermodet

och stoltheten.

 

14154a.  Lögnen bedragit lögnarens hjärta.

 

14154b.  Falskheten bedragit falskes hjärta.

 

14154c.  Elakheten bedragit elakes hjärta.

 

14155a.  Lögnarens hjärta tror på lögnen.

 

14155b.  Falskes hjärta tror på falskheten.

 

14155c.  Elakes hjärta tror på elakheten.

 

14156.  Föraktet och förtalet bundsförvanter.

 

14157.  Förtalet & föraktet tungan deras redskap.

 

14158.  Lögnen och falskheten tungan

deras redskap.

 

14159a.  Bittra vreden bedragit den vredes hjärta.

 

14159b.  Bittra vreden vän med vreden.

 

14159c.  Bittra vreden o-vän med saktmodet.

 

14160.  Förtalet skapar fiendeskap.

 

14161.  Förtalet skapar o-vänskap.

 

14162.  Förtalet skapar o-sämja.

 

14163.  Skvalleriet lögnens redskap.

 

14164.  Förtalet lögnens redskap.

 

14165a.  Ödmjukheten renar ödmjukes själ från

högmodets fel och brister.

 

14165b.  Vänligheten renar vänliges själ från

elakhetens fel och brister.

 

14165c.  Barmhärtigheten renar bärmhärtige från

o-barmhärtighetens fel och brister.

 

14166a.  Förtalarens o-kunnighet blivit bedragen

leva i förtalet.

 

14166b.  Skvalleraktiges o-kunnighet blivit bedragen

leva i skvalleriet.

 

14166c.  O-ärliges o-kunnighet blivit bedragen

leva i o-ärligheten.

 

14167.  Högmodets fel och brister: vad ger det

till Livet.  

 

14168.  Högmodets fel & brister: livets smärtsamma liv: tillåtet dem vara herre i sitt liv.

 

14169.  O-kunnigheten tillåtet dem vara det.

 

14170.  Blivit bedragen vara högmodets tjänare.

 

14171a.  Girighetens fel och brister: vad ger det

till Livet.

 

14171b.  Girighetens fel och brister: livets smärtsamma liv: tillåtet dem vara herre i sitt liv.

 

14171c.  O-kunnigheten tillåtet dem vara det.

 

14172.  Blivit bedragen vara girighetens tjänare. 

 

14173.  Vara bedragen lögnens slav.

 

14174.  Vara bedragen bitterhetens medhjälpare.

 

14175.  Vara bedragen besvikelsens medhjälpare.

 

14176. Vara bedragen o-intressant liv.

 

14177.  Bedragaren lyssnar på lögnen.

 

14178.  Bedragen lyssnar på stoltheten.

 

14179.  Bedragaren tror på sig själv.

 

14180.  Bedragen hatar sanningen.

 

14181.  Förtalaren föraktar sanningen.

 

14182.  Skvalleraktige hatar sanningen.

 

14183a.  Stoltheten förmörkar själslivet.

 

14183b.  Övermodet förmörkar själs-livet.

 

14183c.  Elakheten förmörkar själslivet.

 

14184.  Ödmjukheten uppmuntrar själslivet.

 

14185.  Vänligheten uppmuntrar själslivet.

 

14186.  Barmhärtigheten uppmuntrar själslivet.

 

14187.  Eftertanken klokhetens vän.

 

14188.  Eftertanken dårens o-vän.

 

14189.  Eftertanken nyttig.

 

14190.  Eftertanken ger vad mänskligheten Behöver.

 

14191.  Erfarenheten de äldstes ärekrona.

 

14192a.  Omtanken omsorgsfull.

 

14192b.  Omtanken barmhärtig.

 

14192c.  Omtanken kärleksfull.

 

14193.  Omtanken ger vad mänskligheten behöver.

 

14194.  Omtanken vad värdefull den är.

 

14195.  Omtanken vad fin den är.

 

14196.  Omtanken uppskattas när den ges.

 

14197.  Omtanken dyrbar när den ges.

 

14198.  Omtanken vi alla Behöver.

 

14199.  Omtanken besvaras med tacksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08


HEBREERBREVET. 8:1-13.

 

ÖVERSTEPRÄST I ETT NYTT FÖRBUND.

 

¤Hebreerbrevet. 8:1.

 

1.  #Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta:

Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan

      om Majestätets tron i himlen#.

 

Översteprästen Guds son: i nya förbundet.

        Sitter på Guds högra sida om Majestätets

tron i himlen.

 

¤Hebreerbrevet. 8:2.

 

2.  #Och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte

      av någon människa#.

 

Förrättar tjänsten i helgedomen.

       Helgedomen: sanna förbundstältet.

Sanna förbundstältet upprest av Herren.

      Inte upprest av någon människa.

 

¤Hebreerbrevet. 8:3.

 

3.  #En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något

       att bära fram#.

 

Översteprästens tjänareuppgift: frambära

    offergåvor.

 

¤Hebreerbrevet. 8:4.

 

4.  #Om han nu vore här på jorden skulle han inte

ens vara präst, eftersom det finns andra som

       frambär gåvorna enligt lagen#.

 

Skulle han nu vara verksam på jorden.

     inte vara präst, eftersom det finns andra som

frambär offergåvorna enligt lagen. 

 

¤Hebreerbrevet. 8:5.

 

5.  #Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud

      till Mose då han skulle uppföra tältet:

SE TLLL ATT DU GÖR ALLTING EFTER DEN

     FÖREBILD SOM DU  HAR FÅTT SE PÅ BERGET#.

 

Deras tjänade en skuggbild av de himmelska tingen.

          Gud sa till sin tjänare Mose:

Gör all det efter den förebild som visades för dig

      uppe på berget.

 

¤Hebreerbrevet. 8:6.

 

6.  #Men nu har Kristus fått ett prästämbete som

är vida överlägset, eftersom han förmedlar

    ett bättre förbund, ett som är stadfäst med

starkare löften#.

 

Kristus har nu fått ett prästämbete visar sin

     överlägsenhet vilket tjänar det bättre förbundet.

Bättre förbundet: stadsfäst med starkare löften.

 

¤Hebreerbrevet. 8:7.

 

7.  #Om det första förbundet hade varit utan brist

skulle det inte ha funnits behov av ett annat#.

 

Hade det första förbundet varit fullkomligt:

     Hade det inte funnits behov av ett bättre förbund.

 

¤Hebreerbrevet. 8:8.

 

8.  #Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:

SE, DAGAR SKALL KOMMA, SÄGER HERREN,

       DÅ SKALL JAG SLUTA ETT NYTT FÖRBUND

MED ISRAELS HUS OCH JUDA HUS#.

 

Nu talar Gud om första förbundets brister:

      Dagar skall komma skall sluta ett förbund

med er Israels hus och Juda hus.

 

¤Hebreerbrevet. 8:9.

 

9.  #EJ SÅSOM DET FÖRBUND JAG SLÖT MED DERAS FÄDER DEN DAG JAG TOG DEM VID

     HANDEN OCH FÖRDE DEM UT UR EGYPTIENS

LAND.

     TY DE FÖRBLEV INTE I MITT FÖRBUND,

OM JAG FRÅGADE DÄRFÖR INTE HELLER EFTER

       DEM, SÄGER HERREN#.

 

Gamla förbundet slöts deras fäder.

         Den dag då jag befriade dem med min hand

ut ifrån Egyptiens träldomsland.

        De förblev inte mitt i förbund var o-lydiga.

 

¤Hebreerbrevet. 8:10.

 

10.  #DETTA ÄR DET FÖRBUND JAG SKALL SLUTA

MED ISRAELS HUS I KOMMNADE DAGAR, SÄGER

      HERREN:

JAG SKALL LÄGGA MINA LAGAR I DERAS SINNEN

       OCH INRISTA DEM I DERAS HJÄRTAN.

JAG SKALL VARA DERAS GUD, OCH DE SKALL

      VARA MITT FOLK#.

 

Det nya förbundet   fullkomliga förbundet genom

     min son med Israels hus.

Skall lägga mina lagar i deras hjärtan.

     Vara deras ende Gud.

De skall vara mitt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 8:11.

 

11.  #INGEN SKALL BEHÖVA UNDERVISA SIN LANDSMAN, INGEN SIN BROR, OCH SÄGA:

       LÄR KÄNNA HERREN.

ALLA SKALL VETA VEM JAG ÄR, FRÅN DEN

     MINSTE TILL DEN STÖRSTE#.

 

Vid den tiden: ingen skall behöva undervisa

     sin landsman.  

Ingen sin bror säga:  Lär känna Herren.

          Alla skall veta vem jag är.

Från den förste till den miste.

 

¤Hebreerbrevet. 8:12.

 

12.  #JAG SKALL FÖRLÅTA DEM DERAS ORÄTTFÄRDIGHET, OCH DERAS SYNDER SKALL

       JAG ALDRIG MER KOMMA IHÅG#.

 

Jag skall då förlåta dem deras o-rättfärdighet.

      Deras synder skall jag aldrig komma ihåg.

 

¤Hebreerbrevet. 8:13.

 

13.  #Genom att tala om ett nytt förbund har han

gjort det förra föråldrat.

       Och det som blir gammalt och föråldrat skall

snart försvinna.

 

Det gamla förbundet föråldrat.

      Det nya förbundet har kommit.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 9:1-10.

 

TJÄNSTEN I DEN JORDISKA HELGEDOMEN.

 

¤Hebreerbrevet. 9:1.

 

1.  #Det förra förbundet hade alltså sina föreskrifter

för gudstjänsten och sin helgedom, som dock

        var jordisk#.

 

Förra förbundets föreskrifter om

      gudsjänstordningen. 

I sin helgedom var jordisk.

 

¤Hebreerbrevet. 9:2.

 

2.  #Ett tält blev inrett med ett främre rum för lampstället, bordet och skådebrödet; det kallas

        det heliga#.

 

Förbundstältet blev inrett med ett främre rum.

      Främre rum för lampstället, bordet

och skådebördet på bordet.

      Förbundstältet det heliga. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:3.

 

3.  #Bakom det andra förhänget finns det rum som

kallas det allra heligaste#.

 

Det allra heligastes rum fanns bakom det

     andra förhänget.

 

¤Hebreerbrevet. 9:4.

 

4.  #Där stod ett gyllne rökelsealtare och förbundsarken, som var helt överdragen med guld.

        I den fanns ett guldkärl med mannat,

Arons stav, den som hade skjutit gröna skott,

och förbundstavlorna#.

 

I det allra heligaste stod gyllne rökelseealtaret

    och förbundsarken.

Var helt överdragna med guld.

      I förbundsarken förvarades ett guldkärl

med mannat.

       Arons stav fanns där hade skjutit gröna skott.

Och förbundstavlorna med Guds fingers teckande

     Ord fanns i förbundsarken.

 

¤Hebreerbrevet. 9:5.

 

5.  #Ovanpå arken stod härlighetens keruber,

som skuggade försoningstället.

      Men jag kan inte här dröja vid varje enskild sak#.

 

Ovanpå arken stod härlighetens keruber.

        Som skuggade försoningstältet.

 

¤Hebreerbrevet. 9:6.

 

6.  #Så var det hela ordnat.

I tältets främre rum går prästerna ständigt in när

       de förrättar gudstjänsten#.

 

I tältets främre rum: förrättar prästerna ständigt

       gudstjänsten. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:7.

 

7.  #I det andra rummet  går bara översteprästen in,

en gång om året och då alltid med blod som han

     bär fram för sina egna och folkets

ouppsåtliga synder#.

 

I andra rummet: går bara översteprästerna in.

     En gång om året.

Alltid med blod vilket frambärs för sina egna synder

       och folkets o-uppsåtliga synder.

 

¤Hebreerbrevet. 9:8.

 

8.  #Därmed visar den heliga anden att vägen in

i helgedomen inte ligger öppen så länge det

      främre rummet ännu består#.

 

Den helige ande visar vägen genom översteprästens

      offertjänst vägen in i helgedomen.

Inte ligger öppen så länge det främre rummet

      ännu består. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:9.

 

9.  #Det ger en bild av den tid som nu är:

man frambär offergåvor som dock inte kan göra

     den som förrättar gudstjänsten fullkomlig,

så att hans samvete är till freds#.

 

Prästens frambärande offer: förrättas i gudstänsten

        inte gör offer gudstjänsten fullkomlig. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:10.

 

10.  #Liksom är det gäller mat och dryck eller olika

tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter

        fram till tiden för en bättre ordning#. 

 

Gäller yttre föreskrifter: fram till tiden för

     en n bättre ordning.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 9:11-28.

 

TJÄNSTEN I DEN HIMMELSKA HELGEDOMEN.

 

¤Hebreerbrevet. 9:11.

 

11.  #Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma.

      Han har gått genom det större och fullkomligare

tält som inte tillhör denna världen#.

 

Kristus nu överstepräst: tjänandet i den

     himmelska helgedomen.

Överstepräst för det goda som skall komma.

        Gått  genom det större fullkomligare tältet

vilket inte tillhör denna världen. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:12. 

 

12.  #Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har en gång för alla trätt in

     i  helgedomen och vunnit befrielse åt oss

för evigt#.

 

Genom sitt egna försoningsblod: inget blod av tjurar

      och bockar.

En gång för alla inträtt i helgedomen.

          Genom inträdandet: vunnit befrielse åt oss

för evigt.

   

¤Hebreerbrevet. 9:13.

 

13.  #Och nu blod av bockar och tjurar och stänk

av askan från en kviga de orena så att de blir

       rena i yttre mening#.

 

Bockars och tjurars blod: stänk av en kvigas aska

        de orena blir rena i yttre mening.

 

¤Hebreerbrevet. 9:14.

 

14.  #Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig

      själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra

samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna

      den levande Guden#.

 

Kristus själv i kraft av evig ande framburit sitt liv

      likt ett felfritt offer åt Gud.

Renat våra samveten från döda gärningar.

          Våra rena samveten kan tjäna den

levande Guden. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:15.

 

15.  #Därför är det ett nytt förbund som Kristus

förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade

       arvet, sedan han dött för att befria dem från

överträdelserna under det förra förbundet#.

 

Därför har nya förbundet som visat sig i Kristus.

        Visat sig i Kristus för att de kallade skall få

det utlovade himmelska arvet.

       Genom hans död: vilket befriar dem från

deras överträdelser.

        Överträdelserna från det förra förbundet.

 

¤Hebreerbrevet. 9:16.'

 

16.  #När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att det som har skrivit det är död#.

 

Den dödes testamente: gäller vid hans död.

 

¤Hebreerbrevet. 9:17.

 

17.  #Testamentet blir giltigt först efter dödsfallet

och har ingen verkan så länge dess upphovsman

       lever#.


Skrivna testamentet giltigt vid dödsfallet.

        Hur ingen giltighet när han lever.

 

¤Hebreerbrevet. 9:18.

 

18.  #Därför kunde inte heller det förra förbundet

instiftas utan blod#.

 

Under det förra förbundets tid: kunde inte instiftas

      utan blodets-offer. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:19.

 

19.  #När Mose hade läst upp alla lagens bud för

hela folket tog han blod från kalvar och bockar

       tillsammans med vatten och röd ull och isop

och stänkte det på själva boken och på allt

      folket#.

 

När Mose läst upp lagens bud för hala folket.

      Togs bockars och tjurars blod tillsammans med vattnet röda ullet isopen.

      Stänkte dem själva boken och på allt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 9:20.

 

20.  #Och sade: MED DETTA BLOD BEKRÄFTAS DET

FÖRBUND SOM GUD HAR FASTSTÄLLT FÖR ER#.

 

Detta blods bestänkande bekräftar det slutna

     förbundet som Gud fastställt med sitt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 9:21.

 

21.  #Likaså stänkte han blod på tältet och alla

gudstjänstföremålen#.

 

Blodet stänktes på tältet och alla gudstjänst-

      föremålen.

 

¤Hebreerbrevet. 9:22.

 

22.  #Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod,

och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse#.

 

Enligt lagens föreskrifter: ges ingen förlåtelse

    utan blodets utgjutelse.

 

¤Hebreerbrevet. 9:23.

 

23.  #Avbilderna av det som är i himlen måste alltså

renas med sådana medel.

       Men de himmelska tingen själva kräver bättre

offer#.

 

Avbilderna av det himmelska måste renas av

      blodet.

De himmelska tingen kräver själva bättre offer. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:24.  

 

24.  #Ty Kristus gick in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av

     den verkliga.

Han gick in i själva himlen för att nu träda fram

      inför Gud med vår sak#.

 

Kristus själv gick in i en helgedom.

        Helgedom byggd av människohand.

En bild av den verkliga helgedomen.

       Gick in i själva himlen nu träder fram inför Gud.

För våra synders skull.

 

¤Hebreerbrevet. 9:25.

 

25.  #Och han gjorde ínte för att offra sig många

gånger, så som översteprästen varje år går in

      i helgedomen med blod som inte är

hans eget#.

 

Offrade sig en gång för alla.

 

¤Hebreerbrevet. 9:26.

 

26.  #Då hade han måst lida många gånger alltifrån

världens skapelse.

       Men nu har han trätt fram, en gång för alla,

vid tidens slut, för att utplåna synden genom

      att offra sig själv#.

 

Skulle han själv likt varje år offra sig i helgedomen

      allifrån världens skapelsen.

Nu har han trätt fram: en gång för alla.

     Vid tidens slut.

Utplånade synden genom offra sig själv.

      

¤Hebreerbrevet. 9:27.

 

27.  #Och liksom det är människans lott att en gång

dö och sedan dömas#.


Likt människans livslott: en gång dö sedan dömas. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:28.

 

28.  #Så har Kristus en gång offras för att lyfta bort

mångas synder och skall uppenbara sig en andra

       gång, och då inte för syndens skull utan

för att rädda dem som väntar på honom#.

 

Kristus engångs offrande för att lyfta bort mångas

       synder.

Skall uppenbara sig en andra gång.

      Inte för syndens skull: utan rädda dem som

väntar på hans tillkommelse. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 10:1-18.

 

FULLKOMLIG RENING.

 

¤Hebreerbrevet. 10:1.

 

1.  #Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt.

      Därför förmår den aldrig genom de årliga

upprepade offren göra dem som träder fram med

      dem fullkomliga för all framtid#.

 

Lagen skuggbilden av det goda som skall komma.

      De årliga frambärande offren inget fullkomligt

offer likt Kristi offrande av sig själv.

      Fullkomligt offer för all framtid.

Kristus det fullkomliga offerlammet ger

       fullkomlig rening.  

 

¤Hebreerbrevet. 10:2.

 

2.  #Skulle man inte annars ha upphört att offra?

De som förrättar gudstjänsten skulle ju, efter

       att en gång ha blivit renade, inte längre

vara medvetna om några synder#.

 

Skulle det årliga offret vara fullkomligt

     när prästerna förrättar offret i gudtjänsten.

Inte längre vara medvetna om deras egna 

      och folkets synder.

 

¤Hebreerbrevet. 10:3.

 

3.  #Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse

om synderna#.

 

Dessa o-fullkomliga offer   ger  årlig påminnelse

   om synderna. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:4.

 

4.  #Ty blodet från tjurar och bockar kan aldrig ta

bort synder#.

 

Årliga offret av tjurars och bockars blod

     kan aldrig helt ta bort synder. 

 

¤Hebeerbrevet. 10:5.

 

5.  #Därför säger Kristus när han inträder i världen:

OFFER OCH GÅVOR BEGÄRDE DU INTE, MEN EN

      KROPP HAR DU DANAT ÅT MIG#.

 

Därför säger Kristus vid sitt inträdande i världen:

      Du begärde inte offer och gåvor, men en

kropp har du givit åt mig. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:6.

 

6.  #BRÄNNOFFER OCH SYNDOFFER GLADDE DIG 

INTE#.

 

Bränn och syndoffret var för mig inte till glädje.

 

¤Hebreerbrevet. 10:7.

 

7.  #DÅ SADE HAN: SE; HÄR ÄR JAG.

SOM DET STÅR SKRIVET OM MIG I BOKRULLEN

       HAR JAG KOMMIT, GUD, FÖR ATT GÖRA

DIN VILJA#.

 

Han själv sade: I bokrullen står det skrivet om mig.

        Jag har kommit genom jungfrufödelsen,

för att göra min faders vilja.

 

¤Hebreerbrevet. 10:8.

 

8.  #Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer

och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig,

       inte, och detta fast de frambärs enligt lagen#.

 

Han först säger: Enligt lagen frambärs offer gåvor

     bränn och syndoffer var dig inte till glädje

vilket du inte begärde.

     

¤Hebreerbrevet. 10:9.

 

9.  #Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja.

       Så upphäver han det första för att låta det

andra gälla#.

 

Sedan säger han: kommit för att göra min faders

    vilja.

Lagen blivit upphävd: låter Kristi försoningsverk

     gälla. 

 

¤Hebreebrevet. 10:10.

 

10.  #Efter denna Guds vilja har vi helgats genom

att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla#.

 

Guds vilja utfördes genom Kristi offerdöd  vi 

    blivit helgade.

En gång för alla.

 

¤Hebreerbrevet. 10:11.

 

11.  #Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså

gång på gång fram samma offer, som aldrig kan

      avlägsna några synder#.

 

Dagligen frambär varje präst syndoffret

     gång på gång samma offer.

Vilket aldrig helt kan avlägsna synder. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:12.

 

12.  #Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla

tider och satt sig på Guds högra sida#.

 

Jesus frambars sin kropp ett enda syndoffer för

     mänskligheten.

Sitter nu på Guds högra sida.

 

¤Hebreerbrevet. 10:13.

 

13.  #Där väntar han nu på att hans fiender skall

läggas som en pall under hans fötter#.

 

Satt sig på Guds högra sida: inväntar nu tills hans

        fiender skall bli lagda likt en pall under

hans fötter. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:14.

 

14.  #Ty med ett enda offer har han för all framtid

fullkomnat dem som blir helgade#.

 

Hans lidandets kroppsoffer han för all framtid

         blivit till deras fulllkomnande som blir helgade.

 

¤Hebreerbrevet. 10:15.

 

15.  #Om detta vittnar också den heliga anden

för oss.

     Först heter det#:

 

Den heliga anden bevittnar för oss: ty det heter:

 

¤Hebreerbrevet. 10:16.

 

16.  #DETTA ÄR DET FÖRBUND SOM JAG SKALL

SLUTA MED DEM I KOMMANDE DAGAR, SÄGER

       HERREN.

JAG SKALL LÄGGA MINA LAGAR I DERAS HJÄRTAN

      OCH INRISTA DEM I DERAS SINNEN#.

 

I kommade dagar skall jag sluta ett förbund

     med dem.

Lägga mina lagar i deras hjärtan

        I deras sinnen inrista dem.

          

¤Hebreerbrevet. 10:17.

 

17.  #Och sedan: DERAS SYNDER OCH ÖVERTRÄDELSER SKALL JAG ALDRIG MER KOMMA

      IHÅG#.

 

Skall för evig förlåta deras synder och

      överträdelser.

 

¤Hebreerbrevet. 10:18.

 

18.  #Men där syndarna är förlåtna behövs inte

något syndoffer#. 

 

Där syndarna är förlåtna behövs inga syndoffer.

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 142.

 

142OO.  Eftertänksam insikt tillhör insiktsfulle.

 

14201.  Eftertänksam insikt vad mänskligheten

Behöver.

 

14202.  Eftertänksam insikt nyttig för Alla.

 

14203.  Eftertänksam insikt läro-rik.

 

14204.  Eftertänksam insikt trösterik.

 

14205a.  Alla som hatar visheten älskar döden.

 

14205b.  Alla som föraktar sanningen älskar döden.

 

14205c.  Alla som hatar ärligheten älskar döden.

 

14206.  Alla som föraktar klokheten älskar

o-kunnigheten.

 

14207.  Alla som föraktar kärleken hatar.

 

14208a.  Utövad falskhet älskar lögnen.

 

14208b.  Utövad snällhet älskar snällheten.

 

14208c.  Utövad elakhet älskar elakheten.

 

14209.  Utövad o-ärlighet älskar o-ärligheten.

 

14210a.  Lögnaktigt tal  lögnaktiga ord

ärar lögnen.

 

14210b.  Falskt tal  falska ord ärar falskheten.

 

14210c.  Falska ord  falskt tal vanärar sanningen.

 

14211.  Falskt tal  falska ord  sanningens o-vänner.

 

14212.  Falska ord  falskt tal samarbetar.

 

14213a.   Förtalaren blir dömd efter sina ord.

 

14213b.  Skvalleraktige blir dömd  efter orden.

 

14213c.  Stridfulle blir dömd efter sina ord.

 

14214.  Bättre vara stillsam än stidslysten.

 

14215.  Vara ilsken och bitter o-intressant liv.

 

14216.  Ilskenheten & bitterheten vad ger det

till Livet.

 

14217.  Överhetens ilskenhet och bitterhet 

vad ger det till folket.

 

14218.  Överhetens bitterhet & besvikelse 

vad ger det till folket.

 

14219.  Överhetens o-sämja och kiv  vad ger det

till folket.

 

14220.  Trogen överhet folkets glädje.

 

14221.  Överhetens svikna löften folkets sorg.

 

14222.  Fridsamma & saktmodiga människor

vad nationen behöver.

 

14223.  Stridslystna och argsinta behövs inte

i nationen.

 

14224.  Argsinta människor vän med stoltheten.

 

14225.  Fridsamma människor vän med ödmjukheten.

 

14226a.  Tungans styrka förtalets tunga  ödelägger

städer och nationer.

 

14226b.  Tungans styrka skvalleriets tunga

ödelägger människors liv.'

 

14226c.  Tungans styrka lögnaktig tunga ödelägger

städer och nationer.

 

14227.  Tungans styrka  skrytsam tunga människors

undergång.

 

14228a.  Vara förenad med stillheten.

 

14228b.  Vara förenad med  uthålligheten.

 

14228c.  Vara förenad med tålmodet. 

 

14229.  Vara förenad med saktmodet.

 

14230a.  Medlidsamma hjärtat dyrbart inför

människors ögon.

 

14230b.  Kärleksfulla hjärtat dyrbart inför

människors ögon.

 

14230c.  Ömhetens hjärta dyrbart inför

människors ögon.

 

14231.  Tacksamhetens hjärta dyrbart inför människors ögon.

 

14232a.  Tålamodet ödmjukhetens tjänare. 

 

14232b.  O-tåligheten stolthetens tjänare.

 

14232c.  Mildheten ödmjukhetens tjänare.

 

14233.  Uppgivenheten mörkrets vän.

 

14234.  Modlösheten mörkrets vän.

 

14235.  Deppigheten mörkrets vän.

 

14236a.  Vara mörkerts sämre än vara ljusets tjänare.

 

14236b.  Vara ljusets vän bättre vara mörkrets vän.

 

14236c.  Mörkrets slav har ingen framtid på jorden.

 

14237.  Mörkrets vän har ingen framtid på jorden.

 

14238.  Moder-kärleken bär kvinnan ger moderskapet.

 

14239.  Moders-kärleken  visar omsorg omtanke

för barnet och barnen.

 

14240.  Moders-kärlekens b-sida visa sig vara

orolig förvirrad och när barnet barnen

       mår dåligt.

 

14241.  Tacksamheten ärar ljuset.

 

14242.  O-tacksamheten ärar mörkret.

 

14243a.  Ljuset lyser i mörkret.

 

14243a.  Mörkret har ingen makt över ljuset.

 

14243b.  Tacksamheten belyser o-tacksamhetens

mörker.

 

14243c.  O-tacksamhetens mörker själens mörker.

 

14244.  Barmhärtighetens mörker  själens mörker.

 

14245a.  Meningslösheten  inget leva för.

 

14245b.  Livet i Meningslösheten  o-intressant liv.

 

14245c.  Meninglösheten belöningslös.

 

14246.  Meninglösheten värdesätter inte Livet.

 

14247.  Meningslösheten uppskattar inte Livet.

 

14248.  Meningslösheten uppmuntrar inte Livet.

 

14249.  Meningslösheten går i sällskap med döden.

 

14250a.  Ödmjuke äger ödmjukheten

hennes ödmjuka liv.

 

14250b.  Saktmodige äger saktmodigheten

hennes saktmodiga liv.

 

14250c.  Ärlige äger ärligheten hennes ärliga liv.

 

14251. Snälle äger snällheten  hennes snälla liv.

 

14252.  Modlöst sinne uppskattar inte Livet.

 

14253.  Modlöst sinne vad ger det till Livet.

 

14254.  Modlöst sinne tillgängligt för mänskligheten.

 

14255.  Modlöst sinne nationens undergång.

 

14256a.  Modlöst sinne  värdesätter inte livet

 

14256b.  Modlöst sinne  uppmuntrar inte Livet.

 

14256c.  Modlöst sinne  överhetens undergång.

 

14257a.  Sår i hjärtat vållar elak människa.

 

14257b.  Sår i hjärtat vållar hatiska människan.

 

14257c.  Sår i hjärtat vållar  föraktfulla människor.

 

14258.  Kraftlösa livlösa händer  o-nyttiga händer.

 

14259.  Livlösa  kraftlösa händer  vän med döden.

 

14260.  Kraftlösa livlösa händer  o-vän med Livet.

 

14261.  Livlösa kraftlösa ben visar ålderdomens liv.

 

14262.  Kraftlösa livlösa händer visar

ålderdomens liv.

 

14263. Kraftlösa livlösa tankar visar ålderdomens liv.

 

14264a.  Elaka människan  trätgirig.

 

14264b.  Elaka människan leder o-sämjan.

 

14264c.  Elaka människan  stridslysten.

 

14265.  Elaka människan  kivaktig.

 

14266a.  Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens väg

undflyr högmodets lockelser och frestelser

        under sin vandring tillsammans med

vännen ödmjukheten.

 

14266b.  Saktmodige vandrar på saktmodighetens

väg undflyr ilskenhetens lockelser & frestelser

      under sin vandring tillsammans med

vännen saktmodet.

 

14266c.  Häftige vandrar på häftighetens väg

undflyr saktmodighetens ömhet och godhet

      under sin vandring tillsammans med

vännen häftigheten.

 

14267.  Häftige tillåter sig blir övervunnen av

häftigheten.

 

14268a.  Ilskne tillåter sig bli övervunnen av

ilskenheten.

 

14268b.  O-ärlige tillåtrer sig bli övervunnen

av -ärligheten.

 

14268c. Förtalaren tillåter sig bli övervunnen

av förtalet.

 

14269.  Stridslystne tillåter sig bli övervunnen

av vreden.

 

14271a. Vreden uppmuntrar inte den vrede. 

 

14271b.  Ilskenheten uppmuntrar inte den ilskne.

 

14271c.  Häftigheten uppmuntrar inte den häftige.

 

14272.  Elakheten uppmuntrar inte den elake.

 

14273a.  O-barmhärtige känner dödens smärta.

 

14273b.  Lögnaren känner dödens smärta.

 

14273c.  Falske känner dödens smärta.

 

14274.  Ångesten samarbertar med o-förlåtelsen.

 

14275.  Ångesten bundsförvant med lögnen.

 

14276.  Ångesten vad ger den till Livet.

 

14277.  Ångesten glädjefattig.

 

14278.  Ångestens lögner: livets förstörare.

 

14279a.  Livets förstörare vanärar Livet.

 

14279b.  Livets förstörare  vad ger det till livet.

 

14279c.  Livets förstörare nationens undergång.

 

14280.  Livets förstörare: överhetens fördärv.

 

14281.  Slöseri med tiden bundsförvant med

energi-tjuvars lockelser & frestelser.

 

14282.  Slöseri med tiden  bundsförvant med

tids-tjuvars frestelser och lockelser.

 

14283a.  Dåren den skamfulle.

 

14283b.  Dåren den ångestsfulle.

 

14283c.  Dåren vises o-vän.

 

14284.  Fåkunnige och dåren varandras vänner.

 

14285.  Vise låter sina läppar tala visa ord.

 

14286.  Kloke låter sina läppar tala kloka ord.

 

14287.  Insiktsfulle låter sina läppar tala

insiktsfulla ord.

 

14288.  Saktmodige låter sina läppar tala

saktmodiga ord.

 

14289. När själviskheten dör får o-själviskheten liv.

 

14290. När häftigheten dör får saktmodet liv.

 

14291.  När ilskenheten dör får saktmodet liv.

 

14292.  Striden finns i själslivet antingen väljer

man avguden själviskheten eller o-sjäviskheten.

 

14293.  Vara beslutsam lämna ego-kärleken

välja o-själviska kärleken.

 

14294.  O-ändliga barmhärtigheten lever i

barmhärtiges hjärta.

 

14295.  O-ändliga ödmjukheten lever i den

ödmjukes hjärta.

 

14296.  O-ändliga klokheten lever i klokes hjärta.

 

14297.  O-ändliga visheten lever i vises hjärta.

 

14298.  O-ändliga insikten lever i insiktfulles hjärta.

 

14299.  Saktmodige finner sitt rätta jag i saktmodet.   

   

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se