Alla inlägg under januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 3:13-18.

 

VISHET FRÅN OVAN.

 

¤Jakobsbrevet. 3:13.

 

13.  #Om någon av er är vis och erfaren skall han

med sin goda vandel ge prov på den mildhet som

      hör visheten till#.

 

Vis och erfaren  människa; med sina goda livsföring

     ger prov på mildheten.

Mildheten tillhör visheten. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:14.

 

14.  #Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala o-sanning#.

 

Äger ni bittert självhävdets hjärta; var inte

     skrytsam.

Tala inte o-sanning.

      Håll er till sanningen.

 

¤Jakobsbrevet. 3:15.

 

15.  #Sådan vishet kommer inte från ovan utan

är jordisk, oandlig, demonisk#.

 

Mänsklig visdom: inte från det himmelska.

       Mänsklig visdom  jordisk.

O-andlig demonisk. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:16.

 

16.  #Där det finns avund och självhävdelse,

där finns också o-ordning och allsköns uselhet#.

 

Finns avundet och själv-hävdelsen bland er.

       Finns även o-ordning elände och ondska.

 

¤Jakobsbrevet. 3:17.

 

17.  #Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglog, rik på

       barmhärtighet och goda gärningar,

omutlig och uppriktig#.

 

Gudomlig ( Guds ) visdom kommer från

    det himmelska.

Fridsam, ödmjuk och anspråkslös.

       Rik på barmhärtighet.

Rik på goda gärningar.

      Uppriktig ärlig. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:18.

 

18.  #Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt

för dem som håller frid#. 

 

Rättfärdigheten fridsam.

      Rättfärdigheten bär frukt för de fridsamma. 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 3:1-13.

 

TUNGAN ÄR EN ELD.

 

¤Jakobsbrevet. 3:1.

 

1.  #Mina bröder, bli inte lärare allesammans,

ni vet att vi får en strängare dom#.

 

Mina bröder, bli alla lärare.

       Lärarna ska få en strängare räkenskaps-dom. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:2.

 

2.  #Ty vi felar alla på många sätt.

Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig,

      och han kan tygla hela sin kropp#.

 

Vi gör alla felaktiga beslut: olika misstag.

        Äga fullkomlig tunga  tala fullkomliga ord.

Han är fullkomlig.

       Fullkomligheten tyglar alla hans kroppslemmar.

 

¤Jakobsbrevet. 3:3.

 

3.  #När vi lägger betsel i munnen på en häst

för att han skall lyda oss styr vi också hela

      hans kropp#.

 

Tyglad fullkomlighet kan jämföras med:

        Betslet i hästens mun; ligger där för att

helt styra hästens kroppsliga styrka.

 

¤Jakobsbrevet. 3:4.

 

4.  #Och tänk på fartygen som är så stora och drivs

av hårda vindar; ändå styrs rorsmannen dem med

       det lilla rodret dit han vill#.

 

Stort fartyg drivs omkring av hårda vindar.

          Rorsmannen styr det med lilla rodret 

det han vill.

 

¤Jakobsbrevet. 3:5.

 

5.  #På samma sätt med tungan; den är en liten lem

men kan skryta över hur mycket den förmår.

       En liten eld kan sätta en hel skog i brand#.

 

Människans tunga; liten kroppslig lem.

      Tungan skrytsam.

Tungan jämförs med brinnande elden.

        Aktiv o-tyglag tunga antänder en hel skogsbrand.  

 

¤Jakobsbrevet. 3:6.

 

6.  #Och tungan är en eld, själva den onda världen

bland våra lemmar.

       Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet

i brand och har själv sin eld från helvetet#.

 

Tungan en brinnande eld.

        Tungan onda världens redskap.

En lem av våra kroppsliga lemmar.

       O-behärskad tunga befläckar hela vår kropp.

Otyglad tunga föder olycka och fördärv.

       O-behärskade tungan; brinnande elden

från helvetet. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:7.

 

7.  #Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar,

kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas

      och har betvingats av människan#.

 

Alla levande varelser: fyrfotadjur, fåglar

      kräldjur och havsdjur  har blivit tämjda

av människan.

 

¤Jakobsbrevet. 3:8.

 

8.  #Men tungan kan ingen människa betvinga,

oregerlig och ond som den är och full av

     dödligt gift#.

 

Människans tunga; kan ingen människa tämja.

      Ondskefull:  o-ärlig o-trogen.

Full av dödligt gift.

       Vän med döden.

Otyglad tunga vän med döden.

      Behärskad tunga vän med Livet. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:9.

 

9.  #Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader,

med den förbannar vi människorna, som är skapade

       till Guds avbilder#.

 

Tungan tackar lovar vår Herre och fader.

      Tungan förbannar människor.

Människor skapade till Guds avbilder.  

 

¤Jakobsbrevet. 3:10.

 

10.  #Från samma mun kommer lovsång och förbannelse.

      Så får det inte vara, mina bröder#.

 

Samma mun antingen lovsjunger eller förbannar.

 

¤Jakobsbrevet. 3:11.

 

11.  #Inte kan samma källsprång ge både sött

och bittert vatten?#.

 

Samma vattenkälla kan inte ge både sött

     eller bitter vattensmak.

Tungan kan jämföras med vattenkällan.

 

¤Jakobsbrevet. 3:12.

 

12.  #Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära

oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla

     ge sötvatten#. 

 

Mina bröder, fikonträdet kan inte bära oliver.

      Vinstocken bär inte fikon.

Saltkällan ger inte sötvatten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 4:1-12.

 

VISHET FRÅN OVAN.  DEL. 2.

 

¤Jakobsbrevet. 4:1.

 

1.  #Varifrån kommer all kamp och strid ibland er?

Är det inte från begären som för krig i era lemmar?#.

 

Era köttliga otygliga begär styr utövar kriget i era

    kroppsliga lemmmar.

 

¤Jakobsbrevet. 4:2.

 

2.  #Ni vill ha, men får ingenting.

Ni dödar av avund, men uppnår ingenting,

       därför att ni inte ber#.

 

Era själviska önskningar vill ha.

     Er avund föder er till död.

Ni får inga bönesvar:  ni ber inte.        

 

¤Jakobsbrevet. 4:3.

 

3.  #Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa;

ni vill bara tillfredsställa era begär#.

 

Ni ber illa: efter er egna begärliga böner.

     Själviska böner: tillfredsställer era begär.


¤Jakobsbrevet.  4:4.

 

4.  #Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen

betyder fiendeskap med Gud?

      Den som vill vara vän med världen blir fiende

till Gud#.

 

Ni äger trolösa hjärtan.

      Saknar kunskapen:  leva i vänskap med världen

betyder fiendeskap med Gud.

      Vara världens vän: bli Guds fiende. 

 

¤Jakobsbrevet. 4:5.

 

5.  #Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: 

      Svartsjuk kräver Gud åt sig den ande han har

låtit bo i oss?#.

 

Talar Gud i tomma ord genom skriftens ord:

        Svartsjuk  kräver Gud åt sig den  han låtit 

bo i oss.

 

¤Jakobsbrevet. 4:6.

 

6.  #Större är dock den nåd han ger oss.

Därför heter det:

      GUD STÅR EMOT DE HÖGMODIGA, MEN

DE ÖDMJUKA VISA HAN NÅD#.  

 

Hans givna nåd till oss är stor.

      Det står skrivet:

Gud ärar inte de högmodiga.

      Högmodiga världens barn.

Ödmjuka Guds barn.

       Ödmjuka människor lever i Guds nåd.   

 

¤Jakobsbrevet. 4:7.

 

7.  #Böj er alltså under Gud.

Stå emot djävulen, och skall fly för er#.

 

Var ödmjuka inför Gud.

      Ödmjukheten förmågan stå emot djävulens 

högmod.

      Satan själv flyr från människors ödmjukhet.

 

¤Jakobsbrevet. 4:8.

 

8.  #Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Gör era händer rena, ni syndare, och rena era

      hjärtan, tvehågsna#.  

 

Lev i Guds närhet.

         Han villig leva i gemenskap med er.

Rena era orena händer.

         Ni, syndare lev i renhet.

Rena era syndfulla hjärtan.

      Omvänd er, från era vacklande hjärtan.

 

¤Jakobsbrevet. 4:9.

 

9.  #Sörj och gråt och klaga.

Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg#.

 

Sörj  gråt klaga över era syndfulla hjärtan.

       Gör bot och bättring  från ert skratt-fulla

liv  låt er tårar bli till omvändelsens tårar.

        Er köttsliga glädje förbytas till sorgens

syndens ångestfyllda omvändelse.

 

¤Jakobsbrevet. 4:10.

 

10.  #Ödmjuka er inför Herren, och han skall

upphöja er#.

 

Ödmjuka era hjärtans hårdhet inför Herren.

       Gör ni det: han har upphöja er ödmjukhet.

 

¤Jakobsbrevet. 4:11.

 

11.  #Förtala inte varandra, bröder.

Den som förtalar en broder eller dömer sin

          broder förtalar lagen och dömer lagen.

Men dömer du lagen är du inte lagens görare utan

      dess domare#.

 

Använd inte era tungor  till förtalets ära.

     Älska era böder istället.

Förtalas en broder: blir en broder dömd.

      Görs det: fötalas lagen och fördöms lagen.

Dömer du lagen: är du lagens domare.

       Inte lagens görare.

 

¤Jakobsbrevet. 4:12.

 

12.  #Det finns bara en lagstiftare och domare,

han som kan rädda och förgöra.

      Men vem är den som dömer din nästa?#.  

 

Finns endast en lagstiftare & domare.

        En räddare och förgörare.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 145.

 

14500.  O-lydnaden dödens vän hatar Livet.

 

14501.  Lydnaden livets vän  hatar Döden.

 

14502.  Döden och Livet varandras o-vänner.

 

14503.  O-vänner går skilda vägar.

 

14504.  O-vänner går sida vid sida livet ut.

 

14505a.  Tack för saktmodigheten säga farväl

    till vreden.

 

14505b.  Tack för saktmodet  säga farväl till

ilskenheten.

 

14505c. Tack för saktmodigheten  säga farväl

till häftigheten.

 

14506.  Vara ängslig och rastlös  vad ger det 

till Livet.

 

14507.  Vara beslutsam uthållig  berikar livet.

 

14508.  Saktmodet och mildheten berikar livet.

 

14509.  Tacksamheten och snällheten 

berikar Livet.

 

14510a.  Leva i tuktan från elakheten värdefullt

ger frihet i snällheten.

 

14510b.  Leva i fostran från o-ärligheten  uppskattas

ger frihet i ärligheten.

 

14510c.  Leva i tuktan från o-barmhärtigheten

uppmuntrar till friheten i barmhärtigheten.

 

14511.  Rådlöshet  förvirring  ger förhastade beslut.

 

14512.  Förhastade beslut  skadar  nationen.

 

14513.  Förhastade beslut skadar  överheten.

 

14514a.  Mildheten tröste-rik.

 

14514b.  Godheten hjälpsam.

 

14514c.  Vänligheten uppmuntrande.

 

14515.  Ljusets varma strålar starkare än mörkret.

 

14516.  Sämre vara kraftlös än kraftfull.

 

14517a.  Lögnen trivs i o-moralen.

 

14517b.  Lögnen hittat sin fruktsamma

jordmån i o-moralen.

 

14517c.  I o-moralens jordmån trivs laglösheten.

 

14518.   I o-moralens jordmån utvecklar 

laglösheten vad den vill göra.

 

14519.  Tacksamheten  mildheten  vad mänskligheten Behöver.

 

14520a.  Saktmodige lever  saktmodigt liv.

 

14520b.  Ödmjuke lever  ödmjukt liv.

 

14520c.  Milde lever  milt liv.

 

14521.  Vara självgodhetens fånge.

 

14522.  Vara själviskhetens fånge.

 

14523.  Vara o-själviskhetens fånge.

 

14524a.  Kärleksfulle lever i kärlekens rike.

 

14524b.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens rike.

 

14524c.  Ärlige lever i ärlighetens rike.

 

14525.  Kärlekens rike  erbjuder sig vara på jorden.

 

14526.  Ödmjukhetens rike erbjuder sig vara

på jorden.

 

14527.  Ärlighetens rike erbjuder sig vara på jorden.

 

14528.  Elakheten godheten  vandrar sida vid sida.

 

14529.  Elakheten vänligheten vandrar sida vid

sida livet ut:  antingen väljer människan antingen

    bli fångad av elakheten eller vänligheten.

 

14530.  Sprida kärlekens rike på jorden sprids

genom den kärleksfulle.

 

14531.  Bättre vara fångad av snällheten än vara

fångad av elakheten.

 

14532.  Vara mild ödmjuk renhjärtlig eller antingen

Vara hårdhjärtlig  högmodig dåraktig.

 

14533.  Kvinnliga mysteriet olikt  manliga mysteriet.

 

14534.  Man och kvinna  talar olika språk.

 

14535a.  Lögnaktiga ord  sprider  oro förvirring

galopperande tankar.

 

14535b.  Lögnaktiga ord  avslöjar sanningen.

 

14535c.  Sanningens ord  själens och tankars

trygghet och vila.

 

14536a.  Saktmodet  väger tyngre på vågen än

häftighetens humör. 

 

14536b.  Saktmodet  väger tyngre på vågen


än ilskenhetens humör.

 

14537a.  O-tåliges felaktiga beslut  ger livet bekymmer rädsla.

 

14537b.  O-tåliges förhastade beslut ger livet

modlöshet  uppgivenhet.

 

14538.  Tålige lever i harmoni vila

sinnes-ro och sinnesfrid.

 

14539.  O-intressant för livet  jämförs med spridda

löv för vinden.

 

14540. Tålmodige o-tåliges hjälp och tröst.

 

14541a.  Saktmodige tröstar och hjälper ilskne.

 

14542.  Saktmodige äger jorden.

 

14543.  Ilskne äger inte jorden.

 

14544.  Häftige äger inte jorden.

 

14545a.  Stormännens kontroll-tänkande 

väger lättare på vågen än ödmjukheten.

 

14545b.  Stormännens stolthet väger lättare

på vågen än ödmjukheten.

 

14545c.  Stormännens kontroll-behov väger 

lättare på vågen än harmonin vilan sinnesfriden.

 

14546.  Vara rädd för göra misstag väger lättare

än bli uppmuntran  uppskattad.

 

14547a.  Låta känslo-livet: blir  förenat med

ödmjukheten.

 

14547b.  Låta känslolivet ödmjukheten bli

eniga i vad de gör.

 

14547c.  Enheten väger tyngre än o-enigheten.

 

14548.  O-enigheten  enigheten varandras o-vänner.

 

14549.  Enigheten  o-enigheten  lever sida

vid sida.

 

14550.  O-enigheten och enigheten  lever

i fiendeskap med varandra.

 

14551.  Tålmodige har en framtid på jorden.

 

14552.  O-tålige har ingen framtid på jorden.

 

14553.  Tålmodige utvecklar tålmodet under sitt

jorde-liv  vinner tålamodets segerkrans.

 

14554.  Tålmodige vinner tålmodets rikedomar.

 

14555.  Tålige ikläder sig tålamodets ärekrona.

 

14556a.  Höra Lögnaktigt tal  lögnaktiga ord

ingen förlust för Livet.

 

14556b.  Höra dåraktiga  dumdristiga ord 

ingen förlust för Livet.

 

14556c.  Höra skvalleriaktiga ord 

ingen förlust för Livet.

 

14557a.  Höra förtaliska ord ingen förlust för Livet.

 

14557b.  Höra skvalleriaktiga ord  ingen

förlust för Livet.

 

14558.  Sanningsfulla ord  trovärdiga ord

vad livet behöver höra.

 

14559.  Visa kloka  insiktsfulla ord  vad livet

Behöver höra.

 

14560.  Få kontakt med dårar  ger Livet

olycka och fördärv.

 

14561.  Få kontakt med förtalare gör livet

o-intressant.

 

14562.  Få kontakt med lögnare gör livet

till idel tomhet.

 

14563a.  Stormännens rädsla  gör dåraktiga beslut.

 

14563b.  Stormännens rädsla  förslavar människor.

 

14563c.  Rädslan slav-ok  slavarna fångade

under slaveriet.

 

14564.  Rädslans slaveri  lever livet i o-frihet.

 

14565.  Rädslans slaveri släpper inga fångar fria.

 

14566.  Saktmodiges vilja  visar sig i hans livsföring. 

 

14567.  Saktmodiges trohet  splittar  ilskenheten.

 

14568.  Ödmjuktens vilja offret till ödmjukheten

    vilket behagar henne.

 

14569.  Ödmjukheten uppmuntrar  värdersätter

     ödmjukes vilja följa henne.

 

14570.  Ödmjukheten älskar ärar ödmjukes gensvar

följa hennes fotspår.

 

14571.  Mildheten tillhör visheten.

 

14572.  Rädda människor   lögnens tjänare.

 

14573a.  Själviskhetens bitterhet  vad ger det

till Livet.

 

14573b.  Själviskhetens bitterhet  tillgänglig

för Alla.

 

14573c.  Själviskhetens bitterhet  egoismens vän.

 

14574.  Ödmjuke tillhör ödmjukheten.

 

14575.  Ärlige tillhör ärligheten.

 

14576.  Stolte tillhör stoltheten.

 

14577a.  Ödmjuke ödmjukhetens egendom.

 

14577b.  Själviske tillhör själviskheten.

 

14577c.  O-ärlige tillhör o-ärligheten.

 

14578.  Ärlige ärlighetens egendom.

 

14579.  Barmhärtige barmhärtighetens egendom.

 

14580.  Modlöshetens frestelse och döds-ångest

vän med döden.

 

14581.  Rädslans dödsångest och frestelse

vän med döden.

 

14582.  Missmodets frestelse och dödsångest

vän med döden.

 

14583a.  Vishetens vällukt sprids på jorden

människor till nytta.

 

14583b.  Klokhetens vällukt sprids på jorden

mänskligheten till nytta.

 

14583c.  Insiktens vällukt sprids på jorden

tillgänglig  för Alla.

 

14584.  Saktmodige kontrollerar vreden.

 

14585.  Milde kontrollerar hårdhjärtligheten.

 

14586.  Vänlige kontrollerar elakheten.

 

14587a.  Ödmjuka livet: hälsosamt välsignat.

 

14587b.  Milda livet: ljuvligt intressant.

 

14587c.  Vänliga livet: intressant  ljuvligt.

 

14588.  Snälla livet: ger vad alla Behöver.

 

14589.  Vänliga livet: ger vad  Alla behöver.

 

14590.  Godhetens liv: ger allt vad Livet behöver.

 

14591.  Stolta livet:  o-intressant  o-hälsosamt.

 

14592.  Högmodiga livet:  dödens vän.

 

14593.  Övermodiga livet:  förbannat livlöst.

 

14594a.  Äga lärdomens klokhet  tillgång för livet.

 

14594b.  Äga erfarenhetens klokhet tillgång

för livet.

 

14594c.  Äga insiktens hjärta  vad hjärtat

längtar efter.

 

14595.  Insiktigt hjärta  förändrar människans tal.

 

14596.  Vara till hjälp och uppmuntran ger livet

framtidshopp.

 

14597.  Vara trösterik hjälpsam ger livet framtidshopp.

 

14598.  Vara älskvärd  uppmuntrad  gör livet

värdefullt uppskattat.

 

14599.  Ge tröste-rik uppmuntran gör livet

värt att leva. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

ORD FÖR DAGEN  MARS MÅNAD.  2020.

 

Första dagen.

 

Lögnen förnekar allt som är sant.

 

Andra dagen.

 

Lögnaren skapar  oro  förvirring  i hjärtat

     tankarna i tanke-världen.

 

Tredje dagen.

 

Lögnen  verksam genom synen hörseln.

 

Fjärde dagen.

 

Underhålls lögnen i tankarnas tankevärld

    blir lögnen starkare och starkare

i tankevärlden.

 

Femte dagen.

 

Trötta tankar lätt-påverkade tankar. 

 

Sjätte dagen.

 

Utvilade tankar  svår-påverkade tankar.

 

Sjunde dagen.

 

Lögnen ifrågasätter sanningen.

 

Åttonde dagen.

 

Lögnen lägger tvivelaktiga ord i människors tankar

     som talat sanning till dem.

 

Nionde dagen.

 

Lever i sanningen älskar sanningen:  kan lätt

urskilja vad som är lögn eller sanning.

 

Tionde dagen. 

 

Sanningen talar vilande uppmuntrande ord.

 

Elfte dagen. 

 

Lögnen talar död.

 

Tolfte dagen.

 

Sanningen talar liv.

 

Trettionde dagen.

 

Lögnen talar fördömmande ord.

 

Fjortonde dagen.

 

Kontroll-styrda människor  rädda för göra misstag.

 

Femtonde dagen.

 

Kontrollstyrda människor älskar uppmuntran.

 

Sextonde dagen.

 

Kontroll-styrda människor älskar bli

uppskattade vara värdefulla.

 

Sjuttonde dagen.

 

Kontrollerande stormän  inga psykologer.

 

Artonde dagen.

 

Kontrollerande stormän  krävande.

 

Nittionde dagen.

 

Tungan talar antingen goda eller onda ord.

 

Tjugonde dagen.

 

Lögnen glädje-dödare.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Sanningen hjärte-glädjaren.

 

Tjugoandra dagen.

 

Lögnen misströstaren.

 

Tjugotredje dagen.

 

Sanningen trösterik.

 

Tjugofjärde dagen.

 

Tala med tålig tunga stillar o-sämjan.

 

Tjugofemte dagen.

 

Tala med o-tålig tunga föder o-sämja.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Tala med o-tålig tunga föder ordstrider.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Ordstrider  trätlystenheten  o-intressant vara

        deras slavar.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Saktmodet väger tyngre på vågen än häftigheten.

 

Tjugonionde dagen.

 

O-tåliges felaktiga livs-beslut  ger livet bekymmer

        rädsla och modlöshet.

 

Trettionde dagen.

 

Tålige gör riktiga livs-beslut vilket ger harmoni

     vila sinnesro och sinnesfrid.

 

Trettioförsta dagen.

 

Tålmodige  o-tåliges hjälp och tröst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 4:13-17 & 5:1-6.

 

VARNING FÖR ÖVERMOD.

 

¤Jakobsbrevet. 4:13.

 

13.  #Ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi

fara till den eller den staden och stanna där ett år

      och göra goda affärer"#.

 

Övermodige säger: självisk planerar  för dagen

          morgon-dagen vad han själv ska göra. 

Göra goda affärer:  älskar penningar.

      Penningbegärets slav: lyder sin Herre.

 

¤Jakobsbrevet. 4:14.

 

14.  #Ni vet inte hur ert liv blir i morgon.

Ni är en dimma som som syns en kort stund

     och sedan försvinner#.

 

Ert liv likt ett dimm-moln; vilket kommer

        och försvinner. 

 

¤Jakobsbrevet. 4:15.

 

15.  #Ni borde säga:

"Om Herren vill får vi leva och göra det eller det"#.

 

Säg istället: Ödmjukt i Herren planera efter

     hans vilja.   Ärar hans fulllkomliga vilja.

 

¤Jakobsbrevet. 4:16.

 

16.  #I stället är ni övermodiga och skryter.

     Allt sådant skryt är av ondo#.

 

I stället för vara ödmjuka i Herren.

        Tjänar ni övermodet och skrytsamheten.

Skrytsamheten ondskefull.

 

¤Jakobsbrevet. 4:17.

 

17.  #Den som vet hur man handlar rätt, men inte

gör det, han begår en synd#.

 

Veta sanningen: ända  vara o-lydig låta övermodet

      få styra  begå övermodets synd.

 

¤Jakobsbrevet. 5:1.

 

1.  #Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor

som skall komma över er#.

 

Ni som lever i er rikedom: 

    Klaga och gråt över de olyckor vilka kommer

över ert övermod. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:2.

 

2.  #Er rikedom förmultnar, era kläder äts av mal#.

 

Er rikedom förmultnar: saknar evigt värde.

       Era praktfulla kläder: äts av malen. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:3.

 

3.  #Ert guld och silver rostar, och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld.

      Ni har samlat skatter i dessa sista dagar#.

 

Ert ägande guld silver mister sitt värde.

       Ert förrostade guld och silver: 

vittna mot er själva.

      Er ägande rikedom: blir brännande eld

mot era kroppar.

       Ni lever i hopsamlande skatter.

 

¤Jakobsbrevet. 5:4.

 

4.  #Lönen till arbetarna som bärgade skörden

på era ägor har ni undanhållit.

      Den skriar till himlen, och skördefolkets rop

har nått Herren Sebaots öron#.

 

Era arbetares löner: vilka bärgade er skörd.

          Saknas.

Era skördefolkets rop: ropas ut till himlen.

          Deras rop har nått Herrens Sebaots

rättvisa öron. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:5.

 

5.  #Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden.

    Ni har gött er på slaktedagen#.

 

Ni rika, vilka lever i lyx överflöd här på jorden.

         Er slaktedag kommer +++ räkenskapsdag.

 

¤Jakobsbrevet. 5:6.

 

6.  #Ni har dömt, ni har dödat den rättfärdige,

och han gör inte motstånd mot er#.  

 

Ni har dömt den rättfärdige.

        Vilken lyder er.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 1:1.

 

HÄLSNING.

 

¤Jakobsbrevet. 1:1.

 

1.  #Hälsningar från Jakob, Guds och herren Jesu

Kristi tjänare, till de tolv stammarna i  

     förskingringen#.

 

JAKOBSBREVET. 1:2-19a.

 

TRO OCH PRÖVNING.

 

¤Jakobsbrevet. 1:2.

 

2.  #Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni

utsatts för prövningar av olika slag#.

 

Var alltid glada; mina bröder.

       Under era olika tros prövningar. 

 

¤Jakobsbrevet. 1:3.

 

3.  #Ni vet ju att om er tro består provet ger den

uthållighet#.

 

Er tro; prövas er o-rubbliga tro ger den er

     uthållighet.

         

¤Jakobsbrevet. 1:4.

 

4.  #Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga

gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela,

       utan någon brist#.

 

Uthålligheten visar sig vara verksam fullkomliga

     gärningar.

Er fullkomlighet ert botemedel mot era brister.

       Fullkomligheten gör er hela till kropp själ

och ande.

 

¤Jakobsbrevet. 1:5.

 

5.  #Om någon av er brister i vishet skall han be

till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller

       förebråelser, och han skall få vad han ber om#.

 

Brister ni i vishet; be till Gud om visdomens

          och en uppenbarelses ande, vilka leder er in

      gudomens fullhet.

 

¤Jakobsbrevet. 1:6.

 

6.  #Men han skall be i tro, utan att tvivla.

Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs

       och jagas av vinden#.

 

Be i tro; inte vara tvivlande; vara vilande i tron

     vad man beder; invänta hans tid.

Prövas uthålligheten vilket leder till fullkomligheten.

      Jämför tvivlaren likt;  en havets våg lika rörlig.

Rörlig av tvivel oro och förvirring.

       Trons vila stillsam ro-fylld.

Vindens rörliga vindar driver fram havsvågorna.

 

¤Jakobsbrevet. 1:7-8.

 

7-8.  #En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren#.

 

¤Jakobsbrevet. 1:9.

 

9.  #En ringa broder skall vara stolt över sin upphöjelse#.

 

Ödmjuk broder ärar litenheten.

        Kan vara stolt; över sin ödmjuka upphöjelse.

 

¤Jakobsbrevet. 1:10.

 

10.  #En rik över sin ringhet; han skall försvinna

som blommorna i gräset#.

 

Rik människa över sin ödmjuka litenhet;

     försvinner likt blommorna i gräset.

.

¤Jakobsbrevet. 1:11.

 

11.  #Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten

     förgår. 

 

Solens dagliga uppvärmande hetta.

        Förtörkar gräset.

Solens heta strålar; ut-torkar blommorna 

     och dess skönhet förgås.

 

¤Jakobsbrevet. 1:12.

 

12.  #Salig är den som håller ut då han prövas;

när han har bestått provet skall han få det eviga

      livets segerkrans, som Gud har lovat dem

som älskar honom#.

 

Välsignad den som är ståndaktig när han prövas.

     När bestått provet; belönas han med det eviga

livets segerkrans.

       Vilket utlovat till dem som älskar honom. 

 

¤Jakobsbrevet. 1:13.

 

13.  #Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom.

       Gud kan inte frestas av det onda, och själv

frestar han ingen#.

 

Ingen kan under sin prövningstid; säga att Gud

      frestar honom.

Gud frestas inte av ondskan; ingen ondska finns

      i honom.

Eftersom han inte är ondskans fader;

     själv frestar han ingen. 

 

¤Jakobsbrevet. 1:14.

 

14.  #Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs#.

 

Låter någon sig frestas; frestas av sitt egna begär.

     Blir begärets slav-tjänare.

Trälen i begärets tjänst lockas och snärjs i vad 

      han gör.

 

¤Jakobsbrevet. 1:15.

 

15.  #Och när så begäret har blivit havande föder

det synd, och när synden är fullväxt föder den

        död#.

 

När begärets blivit född ur sitt havande föder 

     den synd.

När syndens begär kommit till full mognad föder

     den död.

 

¤Jakobsbrevet. 1:16.

 

16.  #Låt inte bedra er, mina kära bröder#.

 

Låt er inte bedragas; mina kära bröder.

 

¤Jakobsbrevet. 1:17.

 

17.  #Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva,

kommer från ovan, från himlaljusens fader,

       hos vilken ingen förändring sker och ingen

växling mellan ljus och mörker#.

 

All godhet; vi får av godhetens upphovsman

          och fullkomnare.

Varje fullkomlig gåva; kommer från ovan.

        Från himlaljusets fader; gåvornas fader.

Hos ljusets fader; vilken ingen förändring sker

      ingen förväxling mellan ljuset och mörkret. 

 

¤Jakobsbrevet. 1:18.

 

18.  #Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom

sanningens ord, för att vi skulle bli den första

       skörd han får från dem han har skapat#.

 

Enligt sitt beslut; födde han från dödens verklighet

      till livet genom sanningens ord.

Genom sanningens ord; skulle vi bli de försfödda

     skörden av ordets utsäde.

 

¤Jakosbrevet. 1:19a.

 

19a.  #Håll detta i minnet, mina kära bröder#.  

 

Bevara detta i ert minne; mina kära bröder.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 146.

 

14600.  O-hälsosamt tillstånd  gör sjukdomen

till Herre.

 

14601.  O-hälsosamt tillstånd vad ger det till Livet.

 

14602.  O-hälsosamt tillstånd gör människan

modfälld.

 

14603.  O-hälsosamt tillstånd drabbar alla.

 

14604.  Kroppsliga svagheter drabbar Alla.

 

14605.  Trötthet  utbrändheten  drabbar Alla.

 

14606a.  Vredens straff  dödens vän.

 

14606b.  Ilskenhetens straff dödens vän.

 

14606c.  Häftighetens straff dödens vän. 

 

14607.  Hatets straff dödens vän.

 

14608.  Fri från människors dominantiska inflytande

vara ödmjukhetens människan.

 

14609a.  Ödmjukhetens människan har sitt liv

i ödmjukhetens närhet.

 

14609b.

 

14609c.

 

14610.  Lögnen själens pinare och plågare.

 

14611.  Lögnens förslags-tal  plågsamma

och smärtsamma.

 

14612.  Vad väljer människan lyssna på eller

inte.

 

14613.  Väljer lyssna på lögnens förslagstal

bli dess dräng och slav.

 

14614.  Vara slav och dräng under lögnens inflytande gör livet o.intressant

 

14615.  Välja själv vad jag vill höra och inte.

 

14616.  Genom sin vilja vända dövörat till

lögnaktigt tal.

 

14617.  Istället låta sanningsfulla ord vara

livets rikt-märken.

 

14618.  Låta sanningens ord vara Herre.

 

14619a.  Ödmjukheten överflödande av godhet.

 

14619b.  Ödmjukheten överflödande av kärlek.

 

14619c.  Ödmjukheten överflödande av barmhätighet.

 

14620.  Ödmjukheten överflödande av omsorg

och ömhet.

 

14621.  Livet inte värt leva utan ödmjukheten.

 

14622.  Livet inte värt leva utan vänligheten.

 

14623a.  Lögnens tankar  saknar fasta grunden

i sanningen.

 

14623b.  Lögnens ideer saknar fasta grunden

i sanningens trygga fasthet.

 

14623c.  Lögnens listiga ord  saknar sanningens

fatshet i vad den säger.

 

14624.  Lögnen svagare än Sanningen.

 

16425.  Sanningen starkare än lögnen.

 

16426.  Lögnen väger lättare på vågen

än sanningen.

 

14627.  Sanningen segrare över lögnen.

 

14628a.  Lögnen förloraren.

 

14628b.  Sanningen segraren över lögnen.

 

14628c.  Lögnen förloraren över sanningen.

 

14629.  Saktmodet  segraren över ilskenheten.

 

14630.  Ilskenheten förloraren över saktmodet.

 

14631a.  Ilskenheten förloraren.

 

14631b.  Saktmodet segraren.

 

14631c.  Vreden och saktmodet går sida vid sida

livet ut.

 

14632a.  O-moralisk överhet  bevarar inte

mänsklighetens dagliga behov.

 

14632b.  Moralisk överhet  vad folket Behöver.

 

14632c.  O-moraliska livet  o-roligt förvirrat liv.

 

14633.  Lögnen segrare i lögnarens hjärta.

 

14634.  Glädjens ömhet och omsorg vad människan

Behöver.

 

14635.  Tålamodet: säger   vänta och se.

 

14636.  Säger uppmuntrande orden: vänta och se.

 

14637.  Uppmuntrande Orden  Trösterika Orden.

 

14638.  Historiens skrivna blad: visar historia.

 

14639.  Framtidens o-skrivna blad: väntar

på vad som ska skrivas.

 

14640a.  Kärlekens eld bränner bort hatets sår

i människors hjärtan ersätter det med kärlekens

     ömhet och värme.

 

14640b.  Barmhärtighetens eld bränner bort

o-barmhärtighetens sår i människors hjärtan 

      ersätter det med barmhärtighetens

värme och ömhet.

 

14641a.  Tjänande kärlek  betjänar människors

hjärtans behov.

 

14641b.  Tjänade ödmjukhet betjänar människors

hjärtans längtan.

 

14642.  Tygellöst folk  fåkunnigt folk.

 

14643.  O-vist folk  o-klokt folk.

 

14644.  Dåraktigt  folk  fåkunnigt folk.

 

14645.  Behöver vara älskade älska visheten.

 

14646a.  Förtaliskt tal likt agnars värde inför vinden.

 

14646b.  Skvalleriaktigt tal likt agnars värde

inför vindens styrka.

 

14646c.  Dåraktigt tal likt agnars värde inför

vinden  idel tomhet.

 

14647.  Dumdristigt tal likt agnar värde spridda 

inför vinden  idel fåfänga.

 

14648a.   Saktmodige ljuset i vredens mörker.

 

14648b.  Ödmjuke ljuset i stolthetens mörker.

 

14648c.  Litenheten ljuset  i  storhetens mörker.

 

14647.  Ilskeheten avskyvärd och o-acceptabel

i sitt beteende.

 

14648.  Elakheten avskyvärd & o-acceptabel

i sitt beteende.

 

14649.  Ödmjukheten  vackert  ljuvligt fruktträd

äger saftiga frukter.

 

14650.  Mildheten ljuvligt  vackert fruktträd 

äger näringsrika frukter.

 

14651.  Stolthetens fruktträd förtorkat  saknar

livskraften förtorkade  blad vilkas löv sprids

      för vinden. 

 

14652a.  Kärleksfulles kärlek  nyttig  tillgänglig

för sorgsna  bedrövade människor.

 

14652b.  Vänliges omsorg omtanke  nyttig  tillgänglig för behövande människor.

 

14652c.  Barmhärtiges  värme och omsorg

nyttig tillgänglig för de små och hemlösa

     människorna. 

 

14653.   O-ärlige och stolte vandrar tillsammans

på samma väg.

 

14654.  Ärlige och ödmjuke vandrar tillsammans

på samma väg.

 

14655a.  Godhjärtlige lever i o-förfalskad godhet.

 

14655b.   Elake lever i förfalskad elakhet.

 

14655c.   Övermodige lever i förfalskat övermod.

 

14656.  Ärligheten skölden mot o-ärlighetens

   slavar och slavinnor.

 

14657.  Sanningen livets sköld mot lögnens

frestelser och lockelser.

 

14658a.  Dåligt väder påverkar känslo-livet.

 

14658b.  Vackert väcker påverkar känslo-livet.

 

14659.  Ego-händer tomma på fylla sin

nästas behov.

 

14660.  Ego-fötter  högmodets fötter.

 

14661.  Ego-fötter vandrar mot sanningen.

 

14662.  Stolthetens fötter lögnens fötter.

 

14663a.  Stolte mår dåligt av sin egen stolthet.

 

14663b.  O-barmhärtige mår dåligt av sin

o-barmhärtighets smärta och lidande.

 

14663c.  Elake mår dåligt av sin elakhets

smärta och lidande.

 

14663d.  Elake svårt förlåta visa förståelse

för andra  förlåta sin nästa. 

 

14664a.  Egoister intresserade av sig själva.

 

14664b.  Egoister bryr sig ine om andras liv.

 

14664c.  Egoister intresserade av tillfredsställa

sin egna vardagliga behov.

 

14665a.  Antingen är man laglöshetens efterföljare

eller goda moralens efterföljare.

 

14665b.  Bättre vara goda moralens efterföljare

     vilket behagar överheten.

 

14665c.  Sämre vara laglöshetens följeslagare

vilket överheten avskyr.

 

14666.  Elake uträttar inga meningsfulla saker.

 

14667a.  O-tåligheten  egots med-hjälpare.

 

14667b.  O-tåligheten  egots  med-tjänare.

 

14667c.  O-tåligheten  egot  bundsförvanter.

 

14668.  Lögnen förvirrar lögnaren.

 

14669.  Lögnaren förvirrad och orolig.

 

14670.  Lögnaren gör förhastade beslut.

 

14671a.  Lögnaren tror inte på sanningen.

 

14671b.  Lögnaren svekfull.

 

14671c.  Lögnaren skrytsam stolt.

 

14672.  Sanningen vilosam harmonisk.

 

14673.  Lögnen och sanningen vandrar sida vid sida.

 

14674.  O-barmhärtige lever i o-kunnighet av

barmhärtighetens rikedomar.

 

14675.  Barmhärtighetens rikedomar ges till den 

barmhärtige.

 

14676.  O-barmhärtige lever i avsaknad av barmhärtighertens skönhet och ljuvlighet.

 

14677a.  Tänk få vara kärleksfull i kärlekens tjänst.

 

14677b.  Tänk få vara barmhärtig i barmhärtighetens tjänst.

 

14677c.  Tänk få vara ärlig i ärlighetens tjänst.

 

14678.  Saktmodige gjort vreden  livlös i sitt liv

förkvävt utsvält den.

 

14679.  För den saktmodige ses vreden som död

förintad  tillintetgjord för alltid.

 

14680a.  Avskyvärt vara vredens barn i vredens tjänst:  bättre vara saktmodighetens tjänare.

 

14680b.  Avskyvärt vara ilskenhetens barn

i ilskenhetens tjänst:

      bättre vara saktmodets tjänare.

 

14680c.  Avskyvärt vara häftighetens barn

i häfrtighetens tjänst:

    Bättre vara saktmodighetens tjänare.

 

14681.  Tänk få efterlikna kärleken.

 

14682.  Tänk få efterlikna mildheten.

 

14683.  Tänk få efterlikna ärligheten.

 

14684a.  Ödmjukheten ödmjukes styrka och vila.

 

14684b.  Troheten trognes styrka och vila.

 

14684c.  Ståndaktigheten  ståndaktiges styrka

och vila.

 

14685.  O-moralen och lögnen  varandras vänner.

Varandras vänner:   bundsförvanter.

 

14686.  O-moralen och lögnen gör samma saker

tillsammans samarbetar  till hjälp och stöd

      för varandra.

 

14687.  Hatad och föraktad  sanningen  goda moralen  av laglösheten.

 

14688.  Laglösheten ingen problem-lösare.

 

14689.  Laglösheten  överheten problem-barn.

 

14690.  Laglösheten går steget före överhetens

lagar och paragrafer.

 

14691.  Laglösheten skapar fler nationella lagar

och paragrafer.

 

14692.  Lagstifta fler nationella lagar och paragrafer

skapar fler arbets-tillfällen.

 

14693a.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

stoltes liv.

 

14693b.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

övermodiges övermodiga liv.

 

14693c.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

Högmodiges stortaliga liv.

 

14694.  I ilskenheten finns en avsaknad från

livet i saktmodets rikedomar.

        Vilket bjuder livet på idel fåfänga.

 

14695.  I häftigheten finns en avsaknad från

livet i saktmodets rikedomar.

     Vilket bjuder livet på idel tomhet.

 

14696.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i stoltheten.

 

14697.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i

över-modets liv. 

 

14698.  Övermodets liv vad ger det till Livet.

     Ett liv i idel tomhet.

 

14699.  Egots liv  vad ger det  till Livet.

       Ett fåfängligt liv  likt agnar för vinden.

Ego-Livet väger lätt på vågen.

 

    

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se