Alla inlägg under januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.  

 

DEL. 148.

 

14800.  Tänk få uppleva frimodighetens vila

och trygghet.

 

14801.  Vad ger det till Livet leva i avsaknad

av frimodighetens trygghet och vila.

 

14802.  Rädslans barn; lever i avsaknad avfrimodigheten.

 

14803a.  Ödmjukheten förkväver utrotar tillintetgör

stolthetens frestelser och lockelser.

 

14804.  Egoistiska livet  saknar livets karaktär.

 

14805.  Egoistiska livet  karaktärs-löst liv.

 

14806a.  Lögnaktig tunga äger inget bestående värde.

 

14806b.  Skrytsam tunga  har ingen framtid 

på jorden.

 

14806c.  Falskhetens tunga äger inget bestående 

värde.

 

14807.  Lära sig lyssna  lyssna på saktmodiga ords

skönhet och ljuvlighet.

 

14808.  Lära sig lyssna  lyssna på ärliga ords

ljuvligheter och skönhet.

 

14809.  Lära sig lyssna  lyssna på ömma lärorika ords skönhet och ljuvlighet.

 

14810a.  Ömma trösterika ord hjärtats glädje.

 

14810b.  Ömmma hjälpsamma ord värdesätts

av sorgsna bedrövade hjärtan.

 

14810c.  Ömma tröstande ord värdefulla för

de svaga och små.

 

14811.  Ömma tröstande ord  fint givande språk.

 

14812.  Ömma hjälpande ord  givande uppmuntrande

språk.

 

14813.  Ömma trösterika ord  uppmuntrat uppskattat språk.

 

14814a.  Lära sig lyssna lära känna ödmjuka ord

     vara ordens vän.

 

14814b.  Lära sig lyssna  lära känna ärliga ord

vara ärliga ordens vän.

 

14814c.  Lära sig lyssna  lära känna milda ord

vara milda ordens vän.

 

14815.  Vara barmhärtighetens vän bli henne lik.

 

14816.  Vara ömhetens vän bli h enne lik.

 

14817.  Vara omsorgens vän bli  henne lik.

 

14818.  Vara kärlekens vän  bli henne lik.

 

14819a.  Ödmjukes livsvandring med ödmjukheten

vara hennes efterföljare.

 

14819b.  Vänliges livs-vandring med vänligheten

vara hennes efterföljare.

 

14819c.  Ömmes livsvandring med ömheten

vara hennes efterföljare.

 

14820.  Ömsintes livsvandring med ömsintheten

vara hennes efterföljare.

 

14821.  Snälles gemenskap med snällheten

      upptäcker hennes djupheter: djupa liv vad snällheten vill ge den snälles sökande hjärta.

        Snällheten vill offra sin tid för den snälles dagliga

tillväxt i snällhetens närhet.

 

14822.  Ödmjukes gemenskap med  

 

14823a.  Sekulariseringen rider på Nationella välståndet. 

 

14823b.  Sekulariseringen  ego-centriskt styrd

     nationen.

 

14823c.  Laglösheten rider på Sekulariserad

nationellt styrande av överhetens tillsatta lagar

      och paragrafer.

  

14824.   Ödmjuke låter sitt liv i tankar och tal

präglas av ödmjukhetens närvaro.

 

14825.  Tänk få älska godheten och kärleken.

 

14826.  Tänk få älska godheten & sanningen.

 

14827a.  Tänk få vara uppmuntrad.

 

14827b.  Tänk få vara älskad.

 

14827c.  Tänk få vara älskvärd.

 

14827d.  Tänk få vara önskad.

 

14828.  Tänk få vara värdefull.

 

14829.  Tänk få vara uppskattad.

 

14830a.  Ljusets tjänare  sprider  ljusets i mörkret.

 

14830b.  Ljusets tjänare  glädjens tjänare.

 

14830c.  Ljusets tjänare  sinnesrons tjänare

 

14831.  Ljusets tjänare  sinnes-fridens tjänare.

 

14832.  O-kunnigheten  kunskapens fiende.

 

14833.  O-kunnigheten  kunskapen

går skilda vägar.

 

14834.  O-kunnigheten lyssnar inte på kunskapen.

 

14835.  O-kunnigheten ego-centrisk.

 

14836.  O-kunnigheten vad ger det till Livet. 

 

14837a.  O-kunnigheten tillgänglig  för  Alla.

 

14837b.  Kunskapen  tillgänglig  för Alla.

 

14837c.  O-kunnigheten gör Livet o-intressant.

 

14838.  Kunskapen gör Livet intressant.

 

14839.  Falska lögner  tror på själv.

 

14840.  Falska lögner  o-intressanta.

 

14841.  Falska lögner  tillgängliga för Alla.

 

14842.  Falska lögner  vad ger det till Livet.

 

14843a.  Laglösheten tjuvaktig.

 

14843b.  Laglösheten  lögnaktig.

 

14843c.  Laglösheten egoistisk.

 

14844.  Laglösheten  ärar sig sjölv.

 

14845.  Laglösheten bedrar sina slavar och trälar.

 

'14846.   Laglösheten rider på ondskan.

 

14847a.  Saktmodet  räddande skölden mot ilskenhetens listiga fientliga angrepp.

 

14847b.  Vänligheten räddande skölden mot elakhetens listiga fientliga angrepp.

 

14847c.  Ärligheten  räddande skölden mot

o-ärlighetens upproriska fientliga angrepp.

 

14848.  Förståelsen och förlåtande hjärtat visar

ärlighetens uppriktiga hjärtats förmåga att förlåta.

 

14849a.  Lögnarens lögnaktiga aggresiva

uthållig orolig i spridandet av sina egna lögner.

 

14849a.  Lögnen lyckats med bedraga människors

hjärtan och sinne  vilka varit o-kunniga i

     vad sanningen säger.

 

14849b.  Bemöts lögnens erbjudande ord med sanningens ord  känner de orden sig vara förlorare. 

 

14849c.  Bemöter sanningen lögnen blir den avslöjad.

 

14850.  Känner den sig avslöjad vilket tystar ned

lögnens falska erbjudande.

 

14851.  Kännetecknet för lögnens avslöjande

lögnen  försvinner med sina talande

     lögn- erbjudande.

 

14852.  Långmodigheten och uthålligheten

stillsam  vilande för själs-livet.

 

14853a.  Nyttigt äga lärdomen  med Livet.

 

14853b.  Nyttigt äga erfarenheten med Livet. 

 

14854.  Sorgsen givare  o-tacksam givare.

 

14855.  Glad givare  tacksamt givande hjärta.

 

14856a.  Vara vaksam mot lögnens listiga utnyttjande av känslo-livet.

 

14856b.  Känslo-livet tacksamt få äga den.

 

14856c.  Inte glömma har god balansgång mellan

känslolivet och verkligheten.

 

14857.  Saknas denna balansgång;  vilket påverkar 

känslolivet med verklighetens problem 

      och vardagliga vedermödor.

 

14858a.   Betjänade hjärtan visa villighet

vara till tröst hjälp uppmuntran.

 

14858b.  Vara betjänade  uppskattas.

 

14858c.   Vara betjänande  uppmuntras.

 

14859.  Vara betjänande  önskvärt.

 

14860.  Tankevärlden likt  ett förråd där olika

tankar förvaras.

 

14861.  Olika tankars innehåll; av vad sinnen informerats: 

      Syn-intrycket;  vad det påverkats av.

Hörseln: vad den påverkats av.

 

14862.   Alla dessa synintryck och vad hörseln

    hört  samlas tillsammans i tanke-världen.

 

14863.  Sanningsfyllda ord håller lögnen på avstånd.

 

14864a.  Saktmodet håller vreden på avstånd.

 

14864b.  Ärligheten  håller o-ärligheten på avstånd.

 

14864c.  Kärleken håller hatet på avstånd.

 

14865.  Sanningen håller förtalet på avstånd.

 

14867.  Hålls förtalet på avstånd blir den kraft-lös.

   

14868a.   Avundet och lögnen bundsförvanter.

 

14868b.  Lögnen Avundsjukan vsarandras vänner.

 

14868c.  Avundet  lögnen  förnekar sanningen.

 

14869.  Lögnen  Avundsjukan  vad ger det till Livet.

 

14870.  Avundet och Lögnen tillgängliga utövas

av alla tungor.

 

14871.  Avundsjuka & lögnaktiga tungor  inget

vara vän med.

 

14872.  Bättre leva i fiendskap med lögnaktigheten

och avundet än vara deras vänner.

 

14873a.  Ödmjuke lever i ödmjukheten.

 

14873b.  Trogne lever i troheten.

 

14873c.  Snälle lever i snällheten.

 

14874.  Barmhärtige lever i barmhärtigheten.

 

14875a.  Tålige utövar tåligheten.

 

14875b.  Vänlige utövar vänligheten.

 

14875c.  Kärleksfulle utövar kärleken.

 

14876.  Insiktsfulle ut-övar  insikten.

 

14877.  Klokes blick återspeglar klokt hjärta.

 

14878.  Vises blick återspeglar vis hjärta.

 

14879.  Insiktsfulle återspeglar  insiktsfullt hjärta.

 

14880.  Tacksamme trogen tacksamheten.

 

14881.  Tacksamme lydig tacksamheten 

vad han gör  säger  tänker.

 

14882.  Ståndaktige lydig ståndaktigheten

van han gör säger  tänker.

 

14883a.   Vara ursinnig  stridslysten vad ger det  

till livet. 

 

14883b.  Vara Stridslysten  argsint  vad ger det

till Livet.

 

14883c.  Ursinnigheten  argsintheten tillgängliga

för Alla.

 

14884.  Vredes-utbrottet  ursinnigheten

varandras vänner.

 

14885.  Ursinnigheten  vredesutbrottet  tillgängliga

för Alla tungor.

 

14886.  Argsintheten stridslysten varandras vänner.

 

14887.  Vredesmodet  ursinnigheten bundsförvanter.

 

14888.  Vara förslavad under vredesmodet:

vara vredens barn.

 

14889.  Vara förslavad under argsintheten:

vara agressivitetens barn. 

 

14890a.   Kärleksfulle  kärlekens barn.

 

14890b.  Ödmjuke  ödmjukhetens barn.

 

14890c. 

 

14891.  Vara välkommen  vara uppskattad.

 

14892.  Vara välkommen  vara önskvärd.

 

14893.  Vara välkommen  vara älskvärd.

 

14894a.  Vara o-välkommen 

 

14895.  Egoismen herre i o-tacksammes hjärta

och sinne.

 

14896.  Trovärdig kärlek prövas i livets med

och motgångar.

 

14897.  O-äkta kärlek håller inte provet i

prövningens-tid.

 

14898.  Livet med lärdomen  lärorikt liv.

 

14899.  Livet med erfarenheten  läro-rikt liv.

 

 

   

   

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 januari 2019 08:53

FÖRSTA PETRUSBREVET.  3:13-22.

 

LIDANDET LEDER TILL LIVET.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:13.

 

13.  #Vem kan göra er något ont om ni arbetar för

det goda?#.

 

Tjänar ni godheten; vem väljer inför er godhet

     bemöta er med sin ondska? 

.

¤Första Petrusbrevet. 3:14.

 

14.  #Om ni också får lida för rättfärdighetens skull

är ni saliga.

        Var inte rädda, låt dem i skrämma er#.

 

Ni är saliga i ert liv; i ert lidande för

     rättfärdighetens skull.

Var frimodiga; i ert lidande.

  

¤Första Pertrusbrevet. 3:15.

 

15.  #Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig

i era hjärtan.

      Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp#.

 

Låt Herren, Jesus vara heliga i era hjärtan.

       Förberedd ert tal: besvara med er

andliga kunskap.  

 

¤Första Petrusbrevet. 3:16.

 

16.  #Men gör det ödmjukt och respektfullt

i medvetande om era goda sak, så att de som talar

       illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas

för sitt förtal#.

 

Besvara dem med medveten ödmjuk respektfullt tal.

        Utifrån från era goda gärningar.

I sitt förtal mot er får blygas när ert fromma liv

      i Kristus smädas.         

 

¤Första Petrusbrevet. 3:17.

 

17.  #Bättre lida för goda gärningar, om det

är Guds vilja, än för onda#.

 

Bättre lida får  goda gärningar än onda.

         Lida för Guds vilja.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:18.

 

18.  #Kristus själv dog ju för era synder, en gång

för alla.

       Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud.

        Hans kropp dödades, men han gjordes

levande i anden#.

 

Kristi offerdöd; dödad för era synders skull.

      Led en gång för hela mänskligheten. 

Dog rättfärdig, i de o-rättfärdigas ställe.

        Hans offerdöd vilket leder er till Gud.

Dödades till sin jordiska kropp.

      Samtidigt blev han gjord levande i anden.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:19.

 

19.  #Och så kunde han stiga ner och predika för

andarna i deras fängelse#.

 

Gjord levande i anden rörlig i anden; steg ner till

      människors andar predikade för dem

i deras fängelse.


#Första Petrusbrevet. 3:20.

 

20.  #De hade en  gång vägrat att lyssna, när Gud

tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken

        byggdes i vilken några få, bara åtta personer'räddades genom vattnet#.

 

Dessa andar vägrat lyssna på Guds inbjudan till

     sann bot och bättring.

Gud väntade tålmodigt på deras omvändelse 

       i Noas dagar.

Medan arken  byggdes endast åtta personer

        räddades genom synda-floden.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:21.

 

21.  #På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet

i dopet, som innebär att kroppen görs ren från

       smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud.

       Och ni räddas genom att Jesus Kristus har

uppstått#.

 

Genom vatten-dopet räddas ni nu  vilket innebär

      kroppens rening från syndens o-renhet.

Med rent ödmjukt hjärta vänder sig till Gud.

       Blir nu räddade genom Jesu Kristi uppståndelse.

 

¤Första Petrusbrevet. 3:22.

 

22.  #Han som har stigit upp till himlen och sitter

på Guds högra sida, sedan änglar, makter

       och krafter har lagts under honom#.

 

Själv steg han upp till det himmelska:

      sitter nu på Guds högra sida.

Änglar, makter och krafter lagts under hans fötter. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

JAKOBSBREVET. 5:7-12.

 

HERRENS ANKOMST ÄR NÄRA.

 

¤Jakobsbrevet. 5:7.

 

7.  #Bröder, var tåliga tills Herren kommer.

   Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin

dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn

      och vårregn#.

 

Bröder; er tålighet er inre styrka i väntan på

    Herrens tillkommelse.

Jordbrukaren ser sin sådda åkerjord.

       Inväntar tåligt åker-jordens dyrbara skörd.

Väntar tligt på höst & vårregnets näringsrika

       vatten till såddens överlevnad. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:8.

 

8.  #Ha tålamod ni också, och visa fasthet,

ty Herrens ankomst är nära#.

 

Jämför ert tålamod med jordbrukarens.

     Tålamodet: visar er trons fasthet.

Invänta tåligt Herrens ankomst.

    

¤Jakobsbrevet. 5:9.

 

9.  #Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni

inte dömda. 

       Domaren står utanför dörren#.

 

Klaga inte på varandras liv.

          Döm inte varandras andliga olikheter.

Er domare står utanför er hjärtas dörr.

       Er rättvise domare.

 

¤Jakobsbrevet. 5:10.

 

10.  #Ta profeterna som  talat i Herrens namn

till ert föredöme i att lida och visa tålamod#.

 

Se; på profeterna vilka i lydnad talat i

       Herrens namn.

 

¤Jakobsbrevet. 5:11.

 

11.  #Ja, vi prisar dem saliga som håller ut.

Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett 

       hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik

på medlidande och barmhärtighet#.

 

Er uthållighet belönas: vi prisar och ärar den.

        Jobs uthållighet belönades.

Herrens trofast; belönade honom.

         Herren visade sin rikliga barmhärtighet

och medlidande mot sin tjänares liv i sitt

       lidande.  

 

¤Jakobsbrevet. 5:12. 

 

12.  #Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid något annat.

       Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej,

annars drabbas ni av Guds dom#. 

 

Mina bröder; Svär ingen ed; vilket är bindande

    i vad ni säger.

En ed inför Guds himmel.

       Ja är ja; Nej är nej: låter ni så vara i ert liv.

Gör ni inte det; drabbas ni av Guds dom. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

JAKOBSBREVET. 5:13-18.

 

BÖNENS KRAFT.

 

¤Jakobsbrevet. 5:13.

 

13.  #Får någon av er lida skall han be; är någon

glad skall han sjunga glädjepsalmer#.

 

Bönen lindrar lidandet.

         Glädjefyllt hjärta  uttrycker i sjungande

glädje-psalmer.

 

¤Jakobsbrevet. 5:14.

 

14.  #Är någon av er sjuk skall han kalla till sig 

de äldste i församlingen, och de skall smörja

       honom med olja i Herrens namn och be 

böner över honom#.

 

Finns ibland er som är sjuk: låt församlingens äldste

     smörja honom

 med olja.

      Be i Herrens namn: böner över honom.

 

¤Jakobsbrevet. 5:15.

 

15.  #Deras bön i tro skall rädda den sjuke,

och Herren skall göra honom frisk,

       Och har han syndat skall han få förlåtelse#.

 

De äldstes böner: skall rädda den sjuke från

      sjukdomens lidande.

Herrens trofast skall göra honom frisk.

         Har han syndat: får han förlåtelse. 

 

¤Jakobsbrevet. 5:16.

 

16.  #Bekänn därför era synder för varandra,

och be för varandra att ni skall bli botade.

      Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför

stor verkan#. 

 

Inför varandra bekänn era synder.

       Be för varandra.

Vilket botar er från sjukdomar.

       Rättfärdiges bön andlig kraftkälla.

Syndfulles bön  ingen andlig kraft-källa.

 

¤Jakobsbrevet. 5:17.

 

17.  #Elia var en människa som vi, men när han

bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget

     regn över landet på tre år och halvt år#.

 

Elia en människa som vi.

        Elias bön inför Gud:

Bad om brist på regn över landet på tre år 

      och halvt år.


¤Jakobsbrevet. 5:18.

,

18.  #Sedan bad han igen, och då gav himlen regn,

och jorden lät sin gröda växa#. 

 

Efter denna torke-tid: återigen bad gav himlen regn.

       Regnet på den uttrorkade jorden gav sin


näring till grödans tillväxt. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

JAKOBSBREVET. 5:19-20.

 

SYNDAREN SKALL ÅTERFÖRAS.

 

¤Jakobsbrevet. 5:19.

 

19.  #Mina bröder, om en av er kommer bort från 

sanningen och någon för honom tillbaka#.

 

Mina bröder; blir någon i församlingen vänder sig

      bort från sanningen: om för honom tillbaka.

 

¤Jakobsbrevet. 5:20.

 

20.  #Då skall ni veta: den som återför en syndare

från hans villovägar räddar hans liv undan

        döden och gör att många synder blir förlåtna#.

 

Ni ska veta: återförs syndaren från sina villovägar

       lögnens listiga vägar.

Räddas hans liv från döden.

         Vilket förlåter många synder. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

FÖRSTA PETRUSBREVET. 1:1-2.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade, som främlingar, i Pontos,

       Kappadokien, Asien och Bithynien#.

 

Hälsning från Jesu Kristi apostel  Petrus.

     Till de heligt utvalda.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:2.

 

2.  #Utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade

av Anden och bestämda till lydnad och rening

       med Jesu Kristi blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått#. 

 

Guds heligt utvalda enligt vår faders planlagda

      beslut.

Helgade av Anden.

      Bestämda leva i lydnad.

Vara renade genom Jesu försoningsblod.

      Nåd och frid vare med er alla.

Genom Guds överflödande nåd och frid ges åt

      de heligt utvalda.


 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 januari 2019 09:31

FÖRSTA PERUSBREVET. 1:3-12.

 

ETT LEVANDE HOPP.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:3.

 

3.  #Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud 

och fader.

       I sin stora barmhärtighet har han fött oss 

på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi

       uppståndelse från de döda#.

 

Vår faders stora barmhärtighet; fötts oss

        till nytt levande hopp.

Fått vårt nya levande framtidshopp genom

     Kristi uppståndelse från de döda.  

 

¤Första Petrusbrevet. 1:4.

 

4.  #Till ert arv som inte kan förstöras, fläckas eller

vissna och som väntar på er i himlen#.

 

Födda till ett evigt himmelskt arv.

      Arvet som inte kan förstöras.

Fläckfritt från världens syndfull aliv.

         Arvet som väntar på er i himlen.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:5.

 

5.  #Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram

till den frälsning som finns beredd att uppenbaras

        i den sista tiden#.

 

Guds makt ert beskydd genom tron.

        Genom tron till frälsningen i Kristus.

Uppenbaras i den sista tiden.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:6.

 

6.  #Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort

tid skulle få utstå prövningar av olika slag#. 

 

Jubla i den sista tidens frälsning i Guds beskydd.

       Under er jordiska korta tid får utstå

olika slags prövningar.   

 

¤Första Petrsbrevet. 1:7.

 

7.  #För att det som är äkta i er tro ----- och detta

är långt dyrbarare än det förgängliga guldet,

       som dock måste prövas i eld ---- skall ge pris,

härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras#.

 

Er äkthet i er tro prövas; vilket dyrbarare än

     guldets fåfängliga värde.

Prövas i luttringens eld vilket eld priset ger

      ert liv härlighet och ära när Jesus Kristus

uppenbaras. 

 

¤Första Petrusbrevet. 1:8.

 

8.  #Ni har inte sett honom men älskar honom

ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom

       och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje#.

 

Ni har inte sett honom  i synlig gestalt;

      men älskar honom.

Ni på honom i era hjärtan; med o-utsäglig jubel

       himmelsk glädje.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:9.

 

9.  #Då ni nu står nära målet för er tro;

era själars räddning#.

 

Era själars räddning; målet för er tro. 

 

¤Första Petrusbrevet. 1:10.

 

10.  #Det var denna räddning som profeterna sökte

och forskade efter när de profeterade om den nåd

       som ni skall få#.

 

Denna frälsande tro  räddningen som de talande 

      profeterna sökte efter.

Forskade efter i sitt profeterande: om nåden ni

      skulle få leva i.  

 

 ¤Första Petrusbrevet. 1:11.

 

11.  #De ville utröna vilken och vad slags tid som

Kristi ande i dem syftade på när den förutsade 

       de lidanden Messias måste utstå och den

härlighet som skulle som skulle följa#. 

 

De ville utforska vilken tid Kristi ande; 

      forutsade lidande Messias.

Följas av den härlighet som lidandet gav.

 

¤Första Petrusbrevet. 1:12.

 

12.  #Det uppenbarades för dem att det inte var sig

själva utan er som de tjänade med sitt budskap.

        Detta har nu kungjorts för er av dem som

i helig ande, sänd från himlen, kommit till med

      evangeliet, detta som änglarna längtar

efter att blicka in i#.  

 

Vilket uppenbarades för dem: inte till dem själva

      utan tjänande med sitt budskap.

Vilket förkunnats för er  i den helige anden.

         Sänd från himlen; givit er evangeliet.

Vilket änglarna längtar efter. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se