Direktlänk till inlägg 11 januari 2019

TANKAR AV UPPMUNTRAN VEDERKVICKELSE. DE. 143.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 143.

 

14300.  Ödmjuke finner sitt rätta jag i ödmjukheten.

 

14301.  O-beslutsamme och förvirrade nationens

olycka och fördärv.

 

14302.  Förvirrade och villrådiga överhetens

fördärv och undergång.

 

14303a. Svartsjuk människa  betyder pina

och fördärv. 

 

14303b. Avundets människa  betyder pina

och undergång.

 

14303c.  Förtalets människa  betyder överhetens

fall och undergång.

 

14304.  Skvalleriets människa  betyder nationens

undergång och olycka.

 

14305.  Sårande ord drabbas alla av.

 

14306.  Förtalarens ord alla drabbas av.

 

14307.  Skvalleriets ord drabbas alla av.

 

14308a.  Älskvärda människor älskas av alla.

 

14308b.  Önskvärda människor älskas av alla.

 

14308c.  Uppmuntrande människor älskas

av alla.

 

14309.  Trovärdiga människor älskas av alla.

 

14310.  Uppmuntrande människor nationen Behöver.

 

14311.  Uppmuntrande människor överheten

behöver.

 

14312a.  Förvirrad nation Behöver insiktsfulla människor. 

 

14312b.  Villrådig överhet Behöver visa insiktfulla

människor.

 

14312c.  Insiktfulla människor nationens räddning.

 

14313.  Insiktfulla människor överhetens räddning.

 

14314.  När avundet dör ut  mot sin nästas liv

förbytts hon till älska henne.

 

14315.  När förtalet dör ut mot sin nästas liv 

förbytts hon till älska henne.

 

14316.  När skvalleriet dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till älska henne.

 

14317a.  När Stoltheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till älska henne.

 

14317b.  När övermodet dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till ödmjukt älska henne.

 

14317c.  När elakheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till i godhet älska henne.

 

14318.  När häftigheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till i saktmod älska hennes liv.

 

14319.  När o-ärligheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till vara ärlighetens tjänare.

 

14320a.  Dör förtalets tunga ut förbytts tungan till

vara kärleksfull.

 

14320b.  Dör skvalleriets tunga ut förbytts tungan

till vara kärksfull och mild.

 

14320c.  Dör kivets tunga ut förbytts tungan till

vara saktmodig och mild.

 

14321.  Dör o-sämjans tunga ut förbytts tungan

till vara fåordig och leva i stllheten.

 

14322.  Tungans liv i stillhet nyttig för nationen.

 

14323.  Tungans liv tystnaden nationens räddning.

 

14324.  Stillhetens tunga har sin tid i överheten. 

 

14325a.  Kärleksfulle lever i kärleken.

 

14325b.  Insiktsfulle lever i insiktens djupheter.

 

14325c.  Saktmodige lever i saktmodighetens

rikedomar.

 

14326.  Insiktsfulle lever i kärlek till insiktens

inre liv.

 

14327.  Kloke lever i kärlek till klokhetens

inre liv. 

 

14328.  Vise lever i kärlek till vishetens inre liv.

 

14329a.  Högmodiga ärar sina händers verk.

     

14329b.  Högmodiga tankar ärar sina händers verk.

 

14329c.  Högmodigt tal ärar sina händers verk.

 

14330.  Stolta ögon ärar sina händers verk.

 

14331.  Stolt tunga ärar sina händers verk.

 

14332. Snälle säger tack snälla du.

 

14333.  Tacksamme säger tack snälla för

din tacksamhet.

 

14334.  Tacksamheten snällhet bundsförvanter.

 

14335.  Snällheten tacksamheten tycker om varandra.

 

14336.  Tacksamheten snällheten äger den goda

vänskapen.

 

14337.  Snällheten tacksamheten varandras vänner. 


14338.  Tacksamheten snällheten vilket intressant

liv de lever tillsammans.

 

14339a.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara verksam i sitt liv.

 

14339b.  Ärlige tillåter ärligheten vara verksam

i sitt liv.

 

14339c.  Hjälpsamme tillåter hjälpsamheten

vara verksam i sitt liv. 

 

14340.  God råd-givning nyttig för mänskligheten.

 

14341.  God rådgivning tillgänglig för Alla.

 

14342.  Dålig rådgivning andra till olycka.

 

14343.  God rådgivning vad nationen Behöver.

 

14344.  God rådgivning vad överheten Behöver.

 

14345a.  O-sämjan och trätgirigheten olycka

för nationen.

 

14345b.  Trärgirigheten o-sämjan olycka och fördärv

för överhetens framtid.

 

14345c.  O-sämjan kivet fördärv och olycka för

nationens framtid.

 

14346.  Kärlekens ömhet  ömheten som läker

    förtalets giftiga ordpilar in i människorshjärtan.

 

14347a.  Förtalets  giftiga ordpilar av förtal

skadar människors själsliv.

 

14347b.  Skvalleriets giftiga ordpilar av skvaller

sårar människors själs-liv.

 

14347c.  Stridslystens giftiga ordpilar stridiga ord

smärtsam för människors själsliv. 

 

14348.  O-sämje lever under o-sämjans slavok.

Slavoket o-intressant liv.

 

14349.  Ärelystne lever under ärelystenhetens

slavok.

       Slavoket o-intressant liv.

 

14350.  Egensinnig envis tänker på sig själv.

 

14351.  Envisheten egensinnigheten  självisk.

 

14352.  Egensinnigheten envisheten

livet i dem o-intressant.

 

14353.  Envisheten  egensinnigheten skapar

o-vänskap.

 

14354.  Egensinnigheten envisheten  nationens

olycka och fördärv.

 

14355.  Envisheten  egensinnigheten överhetens

     fördärv och undergång.

 

14356a.   Argsinta ondsinta  människor splittrar

vänskapen.

 

14356b.  Ondsinta argsinta  människor lever

i o-vänskap.

 

14356c.  Argsinta ondsinta  människor o-intressanta människor.

 

14357.  Ondsinta  argsinta människor ondskans

vänner.

 

14358a.  Uppmuntraren älskvärd människa.

 

14358b.  Uppmuntraren  värdefull människa.

 

14358c.  Uppmuntraren  önskvärd människa.

 

14359.  Uppmuntraren vänskaplig människa.

 

14360.  Människan vet tiden går fort.

 

14361.  Gör nyttigheter av tiden.

 

14362a.  Högmodets slavar och trälar  förblindade

av högmodets lögner.

 

14362b.  Lever i fara och olycka med sin själ.

 

14362c.  Elakhetens trälar och slavar  förblindade

av elakhetens falskheter.

 

14363.  Lever livet i olycka fara för sin själ.

 

14364.  O-ärlighetens slavar och trälar  förblindade av o-ärlighetens listigheter.

 

14365a.  Tacksamme lärt känna tacksamheten.

 

14365b.  Ärlige lärt känna ärligheten.

 

14365c.  Ömsinte lärt känna ömsintheten.

 

14366.  Egen-kärleken egen bekvämligheten

tillgängliga för alla vara deras tjänare.

 

14367.  Egen latheten tillgänglig för Alla vara

dess tjänare.

 

14368.  Egna häftigheten  o-nyttig för mänskligheten.

 

14369.  Egna ilskenheten  tillgänglig för Alla

vara dess tjänare.

 

14370. Vara dess tjänare vara ägd av den.

 

14371a.  Inte ge tid till o-nyttigheter.

 

14371b.  Dåren gör det inte den vise gör

missbrukar sin tid.

 

14371c.  Dåren tidens miss-brukare.

 

14372.  Vara tidens missbrukare  göra o-nyttigheter.

 

14373.  Vara kärleksfull mot hatet  likt lägga

glödande på hatets människa.

 

14374.  Vara fridsam mot oron  likt lägga glödande

kol på o-roliga människors tal.

 

14375.  Vara tålmodig mot ord-strider  likt lägga

glödande kol på ordstridigas ord.

 

14376.  Tålmodig människa stillar kivet.

 

14377.  Tålmodig människa stillar o-sämjan.

 

14378.  Tålmodig människa stillar ord-strider.

 

14379a.  Vara iklädd optimismen kärleken

ljusets vän.

 

14379b.  Vara iklädd kärleken  friden  ljusets vän.

 

14379c.  Vara iklädd glädjen  värmen  ljusets vän.

 

14380.  Vara ljusets vän vara av-klädd från

vara mörkret vän +++ dödens vän.

 

14381.  Vara mörkrets vän vara av-klädd från

vara ljusets vän +++ livets vän.

 

14382a.  Hjärtats saktmod  lever i saktmodets rikedomar.

 

14382b.  Hjärtats fridsamma tankar  lever 

i sinnesfridens rikedomar.

 

14382c.  Hjärtats renhet av-klätt sig hjärtats o-renhet.

 

14383.  O-viljan vän med stoltheten.

 

14384.  Tjänstvillig Vilja vän med ödmjukheten.

 

14385.  Tjänstvilliga viljan  tillgänglig för Alla.

 

14386.  Tjänst-villiga viljan  nyttig för Alla.

 

14387.  Tjänstvilliga viljan  vad fin den är.

 

14388a.  Ödmjukheten omfamnar den ödmjuke

med ömhet och värme.

 

14388b.  Mildheten omfamnar milde med sin

omsorg och ömhet.

 

14388c.  Saktmodet omfamnar saktmodige med

sin värme och omsorg.

 

14389.  Fladdrande tungor o-intressanta tungor.

 

14390.  Skvallrande tungor o-intressanta tungor.

 

14391.  Pratsamma tungor o-intressanta tungor.

 

14392.  Förtalets tunga o-intressant tunga

sprider förtal.

 

14393.  Vara barn-vänlig  älska barnen.

 

14394.  Vara barnvänlig uppmuntra dem.

 

14395.  Vara barn-vänlig uppskatta deras kärlek.

 

14396.  Vara barnvänlig  respektera dem som de är.

 

14397.  Vara barnvänlig  bemöta dem moderskärlek.

 

14398.  Vara barnvänlg bemöta dem med

faders-kärlek.

 

14399.  Visad barn-kärlek visa dem omsorg

och ömhet. 

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:53

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se