Direktlänk till inlägg 11 januari 2019

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 145.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 145.

 

14500.  O-lydnaden dödens vän hatar Livet.

 

14501.  Lydnaden livets vän  hatar Döden.

 

14502.  Döden och Livet varandras o-vänner.

 

14503.  O-vänner går skilda vägar.

 

14504.  O-vänner går sida vid sida livet ut.

 

14505a.  Tack för saktmodigheten säga farväl

    till vreden.

 

14505b.  Tack för saktmodet  säga farväl till

ilskenheten.

 

14505c. Tack för saktmodigheten  säga farväl

till häftigheten.

 

14506.  Vara ängslig och rastlös  vad ger det 

till Livet.

 

14507.  Vara beslutsam uthållig  berikar livet.

 

14508.  Saktmodet och mildheten berikar livet.

 

14509.  Tacksamheten och snällheten 

berikar Livet.

 

14510a.  Leva i tuktan från elakheten värdefullt

ger frihet i snällheten.

 

14510b.  Leva i fostran från o-ärligheten  uppskattas

ger frihet i ärligheten.

 

14510c.  Leva i tuktan från o-barmhärtigheten

uppmuntrar till friheten i barmhärtigheten.

 

14511.  Rådlöshet  förvirring  ger förhastade beslut.

 

14512.  Förhastade beslut  skadar  nationen.

 

14513.  Förhastade beslut skadar  överheten.

 

14514a.  Mildheten tröste-rik.

 

14514b.  Godheten hjälpsam.

 

14514c.  Vänligheten uppmuntrande.

 

14515.  Ljusets varma strålar starkare än mörkret.

 

14516.  Sämre vara kraftlös än kraftfull.

 

14517a.  Lögnen trivs i o-moralen.

 

14517b.  Lögnen hittat sin fruktsamma

jordmån i o-moralen.

 

14517c.  I o-moralens jordmån trivs laglösheten.

 

14518.   I o-moralens jordmån utvecklar 

laglösheten vad den vill göra.

 

14519.  Tacksamheten  mildheten  vad mänskligheten Behöver.

 

14520a.  Saktmodige lever  saktmodigt liv.

 

14520b.  Ödmjuke lever  ödmjukt liv.

 

14520c.  Milde lever  milt liv.

 

14521.  Vara självgodhetens fånge.

 

14522.  Vara själviskhetens fånge.

 

14523.  Vara o-själviskhetens fånge.

 

14524a.  Kärleksfulle lever i kärlekens rike.

 

14524b.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens rike.

 

14524c.  Ärlige lever i ärlighetens rike.

 

14525.  Kärlekens rike  erbjuder sig vara på jorden.

 

14526.  Ödmjukhetens rike erbjuder sig vara

på jorden.

 

14527.  Ärlighetens rike erbjuder sig vara på jorden.

 

14528.  Elakheten godheten  vandrar sida vid sida.

 

14529.  Elakheten vänligheten vandrar sida vid

sida livet ut:  antingen väljer människan antingen

    bli fångad av elakheten eller vänligheten.

 

14530.  Sprida kärlekens rike på jorden sprids

genom den kärleksfulle.

 

14531.  Bättre vara fångad av snällheten än vara

fångad av elakheten.

 

14532.  Vara mild ödmjuk renhjärtlig eller antingen

Vara hårdhjärtlig  högmodig dåraktig.

 

14533.  Kvinnliga mysteriet olikt  manliga mysteriet.

 

14534.  Man och kvinna  talar olika språk.

 

14535a.  Lögnaktiga ord  sprider  oro förvirring

galopperande tankar.

 

14535b.  Lögnaktiga ord  avslöjar sanningen.

 

14535c.  Sanningens ord  själens och tankars

trygghet och vila.

 

14536a.  Saktmodet  väger tyngre på vågen än

häftighetens humör. 

 

14536b.  Saktmodet  väger tyngre på vågen


än ilskenhetens humör.

 

14537a.  O-tåliges felaktiga beslut  ger livet bekymmer rädsla.

 

14537b.  O-tåliges förhastade beslut ger livet

modlöshet  uppgivenhet.

 

14538.  Tålige lever i harmoni vila

sinnes-ro och sinnesfrid.

 

14539.  O-intressant för livet  jämförs med spridda

löv för vinden.

 

14540. Tålmodige o-tåliges hjälp och tröst.

 

14541a.  Saktmodige tröstar och hjälper ilskne.

 

14542.  Saktmodige äger jorden.

 

14543.  Ilskne äger inte jorden.

 

14544.  Häftige äger inte jorden.

 

14545a.  Stormännens kontroll-tänkande 

väger lättare på vågen än ödmjukheten.

 

14545b.  Stormännens stolthet väger lättare

på vågen än ödmjukheten.

 

14545c.  Stormännens kontroll-behov väger 

lättare på vågen än harmonin vilan sinnesfriden.

 

14546.  Vara rädd för göra misstag väger lättare

än bli uppmuntran  uppskattad.

 

14547a.  Låta känslo-livet: blir  förenat med

ödmjukheten.

 

14547b.  Låta känslolivet ödmjukheten bli

eniga i vad de gör.

 

14547c.  Enheten väger tyngre än o-enigheten.

 

14548.  O-enigheten  enigheten varandras o-vänner.

 

14549.  Enigheten  o-enigheten  lever sida

vid sida.

 

14550.  O-enigheten och enigheten  lever

i fiendeskap med varandra.

 

14551.  Tålmodige har en framtid på jorden.

 

14552.  O-tålige har ingen framtid på jorden.

 

14553.  Tålmodige utvecklar tålmodet under sitt

jorde-liv  vinner tålamodets segerkrans.

 

14554.  Tålmodige vinner tålmodets rikedomar.

 

14555.  Tålige ikläder sig tålamodets ärekrona.

 

14556a.  Höra Lögnaktigt tal  lögnaktiga ord

ingen förlust för Livet.

 

14556b.  Höra dåraktiga  dumdristiga ord 

ingen förlust för Livet.

 

14556c.  Höra skvalleriaktiga ord 

ingen förlust för Livet.

 

14557a.  Höra förtaliska ord ingen förlust för Livet.

 

14557b.  Höra skvalleriaktiga ord  ingen

förlust för Livet.

 

14558.  Sanningsfulla ord  trovärdiga ord

vad livet behöver höra.

 

14559.  Visa kloka  insiktsfulla ord  vad livet

Behöver höra.

 

14560.  Få kontakt med dårar  ger Livet

olycka och fördärv.

 

14561.  Få kontakt med förtalare gör livet

o-intressant.

 

14562.  Få kontakt med lögnare gör livet

till idel tomhet.

 

14563a.  Stormännens rädsla  gör dåraktiga beslut.

 

14563b.  Stormännens rädsla  förslavar människor.

 

14563c.  Rädslan slav-ok  slavarna fångade

under slaveriet.

 

14564.  Rädslans slaveri  lever livet i o-frihet.

 

14565.  Rädslans slaveri släpper inga fångar fria.

 

14566.  Saktmodiges vilja  visar sig i hans livsföring. 

 

14567.  Saktmodiges trohet  splittar  ilskenheten.

 

14568.  Ödmjuktens vilja offret till ödmjukheten

    vilket behagar henne.

 

14569.  Ödmjukheten uppmuntrar  värdersätter

     ödmjukes vilja följa henne.

 

14570.  Ödmjukheten älskar ärar ödmjukes gensvar

följa hennes fotspår.

 

14571.  Mildheten tillhör visheten.

 

14572.  Rädda människor   lögnens tjänare.

 

14573a.  Själviskhetens bitterhet  vad ger det

till Livet.

 

14573b.  Själviskhetens bitterhet  tillgänglig

för Alla.

 

14573c.  Själviskhetens bitterhet  egoismens vän.

 

14574.  Ödmjuke tillhör ödmjukheten.

 

14575.  Ärlige tillhör ärligheten.

 

14576.  Stolte tillhör stoltheten.

 

14577a.  Ödmjuke ödmjukhetens egendom.

 

14577b.  Själviske tillhör själviskheten.

 

14577c.  O-ärlige tillhör o-ärligheten.

 

14578.  Ärlige ärlighetens egendom.

 

14579.  Barmhärtige barmhärtighetens egendom.

 

14580.  Modlöshetens frestelse och döds-ångest

vän med döden.

 

14581.  Rädslans dödsångest och frestelse

vän med döden.

 

14582.  Missmodets frestelse och dödsångest

vän med döden.

 

14583a.  Vishetens vällukt sprids på jorden

människor till nytta.

 

14583b.  Klokhetens vällukt sprids på jorden

mänskligheten till nytta.

 

14583c.  Insiktens vällukt sprids på jorden

tillgänglig  för Alla.

 

14584.  Saktmodige kontrollerar vreden.

 

14585.  Milde kontrollerar hårdhjärtligheten.

 

14586.  Vänlige kontrollerar elakheten.

 

14587a.  Ödmjuka livet: hälsosamt välsignat.

 

14587b.  Milda livet: ljuvligt intressant.

 

14587c.  Vänliga livet: intressant  ljuvligt.

 

14588.  Snälla livet: ger vad alla Behöver.

 

14589.  Vänliga livet: ger vad  Alla behöver.

 

14590.  Godhetens liv: ger allt vad Livet behöver.

 

14591.  Stolta livet:  o-intressant  o-hälsosamt.

 

14592.  Högmodiga livet:  dödens vän.

 

14593.  Övermodiga livet:  förbannat livlöst.

 

14594a.  Äga lärdomens klokhet  tillgång för livet.

 

14594b.  Äga erfarenhetens klokhet tillgång

för livet.

 

14594c.  Äga insiktens hjärta  vad hjärtat

längtar efter.

 

14595.  Insiktigt hjärta  förändrar människans tal.

 

14596.  Vara till hjälp och uppmuntran ger livet

framtidshopp.

 

14597.  Vara trösterik hjälpsam ger livet framtidshopp.

 

14598.  Vara älskvärd  uppmuntrad  gör livet

värdefullt uppskattat.

 

14599.  Ge tröste-rik uppmuntran gör livet

värt att leva. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:53

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se