Direktlänk till inlägg 11 januari 2019

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 146.

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 146.

 

14600.  O-hälsosamt tillstånd  gör sjukdomen

till Herre.

 

14601.  O-hälsosamt tillstånd vad ger det till Livet.

 

14602.  O-hälsosamt tillstånd gör människan

modfälld.

 

14603.  O-hälsosamt tillstånd drabbar alla.

 

14604.  Kroppsliga svagheter drabbar Alla.

 

14605.  Trötthet  utbrändheten  drabbar Alla.

 

14606a.  Vredens straff  dödens vän.

 

14606b.  Ilskenhetens straff dödens vän.

 

14606c.  Häftighetens straff dödens vän. 

 

14607.  Hatets straff dödens vän.

 

14608.  Fri från människors dominantiska inflytande

vara ödmjukhetens människan.

 

14609a.  Ödmjukhetens människan har sitt liv

i ödmjukhetens närhet.

 

14609b.

 

14609c.

 

14610.  Lögnen själens pinare och plågare.

 

14611.  Lögnens förslags-tal  plågsamma

och smärtsamma.

 

14612.  Vad väljer människan lyssna på eller

inte.

 

14613.  Väljer lyssna på lögnens förslagstal

bli dess dräng och slav.

 

14614.  Vara slav och dräng under lögnens inflytande gör livet o.intressant

 

14615.  Välja själv vad jag vill höra och inte.

 

14616.  Genom sin vilja vända dövörat till

lögnaktigt tal.

 

14617.  Istället låta sanningsfulla ord vara

livets rikt-märken.

 

14618.  Låta sanningens ord vara Herre.

 

14619a.  Ödmjukheten överflödande av godhet.

 

14619b.  Ödmjukheten överflödande av kärlek.

 

14619c.  Ödmjukheten överflödande av barmhätighet.

 

14620.  Ödmjukheten överflödande av omsorg

och ömhet.

 

14621.  Livet inte värt leva utan ödmjukheten.

 

14622.  Livet inte värt leva utan vänligheten.

 

14623a.  Lögnens tankar  saknar fasta grunden

i sanningen.

 

14623b.  Lögnens ideer saknar fasta grunden

i sanningens trygga fasthet.

 

14623c.  Lögnens listiga ord  saknar sanningens

fatshet i vad den säger.

 

14624.  Lögnen svagare än Sanningen.

 

16425.  Sanningen starkare än lögnen.

 

16426.  Lögnen väger lättare på vågen

än sanningen.

 

14627.  Sanningen segrare över lögnen.

 

14628a.  Lögnen förloraren.

 

14628b.  Sanningen segraren över lögnen.

 

14628c.  Lögnen förloraren över sanningen.

 

14629.  Saktmodet  segraren över ilskenheten.

 

14630.  Ilskenheten förloraren över saktmodet.

 

14631a.  Ilskenheten förloraren.

 

14631b.  Saktmodet segraren.

 

14631c.  Vreden och saktmodet går sida vid sida

livet ut.

 

14632a.  O-moralisk överhet  bevarar inte

mänsklighetens dagliga behov.

 

14632b.  Moralisk överhet  vad folket Behöver.

 

14632c.  O-moraliska livet  o-roligt förvirrat liv.

 

14633.  Lögnen segrare i lögnarens hjärta.

 

14634.  Glädjens ömhet och omsorg vad människan

Behöver.

 

14635.  Tålamodet: säger   vänta och se.

 

14636.  Säger uppmuntrande orden: vänta och se.

 

14637.  Uppmuntrande Orden  Trösterika Orden.

 

14638.  Historiens skrivna blad: visar historia.

 

14639.  Framtidens o-skrivna blad: väntar

på vad som ska skrivas.

 

14640a.  Kärlekens eld bränner bort hatets sår

i människors hjärtan ersätter det med kärlekens

     ömhet och värme.

 

14640b.  Barmhärtighetens eld bränner bort

o-barmhärtighetens sår i människors hjärtan 

      ersätter det med barmhärtighetens

värme och ömhet.

 

14641a.  Tjänande kärlek  betjänar människors

hjärtans behov.

 

14641b.  Tjänade ödmjukhet betjänar människors

hjärtans längtan.

 

14642.  Tygellöst folk  fåkunnigt folk.

 

14643.  O-vist folk  o-klokt folk.

 

14644.  Dåraktigt  folk  fåkunnigt folk.

 

14645.  Behöver vara älskade älska visheten.

 

14646a.  Förtaliskt tal likt agnars värde inför vinden.

 

14646b.  Skvalleriaktigt tal likt agnars värde

inför vindens styrka.

 

14646c.  Dåraktigt tal likt agnars värde inför

vinden  idel tomhet.

 

14647.  Dumdristigt tal likt agnar värde spridda 

inför vinden  idel fåfänga.

 

14648a.   Saktmodige ljuset i vredens mörker.

 

14648b.  Ödmjuke ljuset i stolthetens mörker.

 

14648c.  Litenheten ljuset  i  storhetens mörker.

 

14647.  Ilskeheten avskyvärd och o-acceptabel

i sitt beteende.

 

14648.  Elakheten avskyvärd & o-acceptabel

i sitt beteende.

 

14649.  Ödmjukheten  vackert  ljuvligt fruktträd

äger saftiga frukter.

 

14650.  Mildheten ljuvligt  vackert fruktträd 

äger näringsrika frukter.

 

14651.  Stolthetens fruktträd förtorkat  saknar

livskraften förtorkade  blad vilkas löv sprids

      för vinden. 

 

14652a.  Kärleksfulles kärlek  nyttig  tillgänglig

för sorgsna  bedrövade människor.

 

14652b.  Vänliges omsorg omtanke  nyttig  tillgänglig för behövande människor.

 

14652c.  Barmhärtiges  värme och omsorg

nyttig tillgänglig för de små och hemlösa

     människorna. 

 

14653.   O-ärlige och stolte vandrar tillsammans

på samma väg.

 

14654.  Ärlige och ödmjuke vandrar tillsammans

på samma väg.

 

14655a.  Godhjärtlige lever i o-förfalskad godhet.

 

14655b.   Elake lever i förfalskad elakhet.

 

14655c.   Övermodige lever i förfalskat övermod.

 

14656.  Ärligheten skölden mot o-ärlighetens

   slavar och slavinnor.

 

14657.  Sanningen livets sköld mot lögnens

frestelser och lockelser.

 

14658a.  Dåligt väder påverkar känslo-livet.

 

14658b.  Vackert väcker påverkar känslo-livet.

 

14659.  Ego-händer tomma på fylla sin

nästas behov.

 

14660.  Ego-fötter  högmodets fötter.

 

14661.  Ego-fötter vandrar mot sanningen.

 

14662.  Stolthetens fötter lögnens fötter.

 

14663a.  Stolte mår dåligt av sin egen stolthet.

 

14663b.  O-barmhärtige mår dåligt av sin

o-barmhärtighets smärta och lidande.

 

14663c.  Elake mår dåligt av sin elakhets

smärta och lidande.

 

14663d.  Elake svårt förlåta visa förståelse

för andra  förlåta sin nästa. 

 

14664a.  Egoister intresserade av sig själva.

 

14664b.  Egoister bryr sig ine om andras liv.

 

14664c.  Egoister intresserade av tillfredsställa

sin egna vardagliga behov.

 

14665a.  Antingen är man laglöshetens efterföljare

eller goda moralens efterföljare.

 

14665b.  Bättre vara goda moralens efterföljare

     vilket behagar överheten.

 

14665c.  Sämre vara laglöshetens följeslagare

vilket överheten avskyr.

 

14666.  Elake uträttar inga meningsfulla saker.

 

14667a.  O-tåligheten  egots med-hjälpare.

 

14667b.  O-tåligheten  egots  med-tjänare.

 

14667c.  O-tåligheten  egot  bundsförvanter.

 

14668.  Lögnen förvirrar lögnaren.

 

14669.  Lögnaren förvirrad och orolig.

 

14670.  Lögnaren gör förhastade beslut.

 

14671a.  Lögnaren tror inte på sanningen.

 

14671b.  Lögnaren svekfull.

 

14671c.  Lögnaren skrytsam stolt.

 

14672.  Sanningen vilosam harmonisk.

 

14673.  Lögnen och sanningen vandrar sida vid sida.

 

14674.  O-barmhärtige lever i o-kunnighet av

barmhärtighetens rikedomar.

 

14675.  Barmhärtighetens rikedomar ges till den 

barmhärtige.

 

14676.  O-barmhärtige lever i avsaknad av barmhärtighertens skönhet och ljuvlighet.

 

14677a.  Tänk få vara kärleksfull i kärlekens tjänst.

 

14677b.  Tänk få vara barmhärtig i barmhärtighetens tjänst.

 

14677c.  Tänk få vara ärlig i ärlighetens tjänst.

 

14678.  Saktmodige gjort vreden  livlös i sitt liv

förkvävt utsvält den.

 

14679.  För den saktmodige ses vreden som död

förintad  tillintetgjord för alltid.

 

14680a.  Avskyvärt vara vredens barn i vredens tjänst:  bättre vara saktmodighetens tjänare.

 

14680b.  Avskyvärt vara ilskenhetens barn

i ilskenhetens tjänst:

      bättre vara saktmodets tjänare.

 

14680c.  Avskyvärt vara häftighetens barn

i häfrtighetens tjänst:

    Bättre vara saktmodighetens tjänare.

 

14681.  Tänk få efterlikna kärleken.

 

14682.  Tänk få efterlikna mildheten.

 

14683.  Tänk få efterlikna ärligheten.

 

14684a.  Ödmjukheten ödmjukes styrka och vila.

 

14684b.  Troheten trognes styrka och vila.

 

14684c.  Ståndaktigheten  ståndaktiges styrka

och vila.

 

14685.  O-moralen och lögnen  varandras vänner.

Varandras vänner:   bundsförvanter.

 

14686.  O-moralen och lögnen gör samma saker

tillsammans samarbetar  till hjälp och stöd

      för varandra.

 

14687.  Hatad och föraktad  sanningen  goda moralen  av laglösheten.

 

14688.  Laglösheten ingen problem-lösare.

 

14689.  Laglösheten  överheten problem-barn.

 

14690.  Laglösheten går steget före överhetens

lagar och paragrafer.

 

14691.  Laglösheten skapar fler nationella lagar

och paragrafer.

 

14692.  Lagstifta fler nationella lagar och paragrafer

skapar fler arbets-tillfällen.

 

14693a.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

stoltes liv.

 

14693b.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

övermodiges övermodiga liv.

 

14693c.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

Högmodiges stortaliga liv.

 

14694.  I ilskenheten finns en avsaknad från

livet i saktmodets rikedomar.

        Vilket bjuder livet på idel fåfänga.

 

14695.  I häftigheten finns en avsaknad från

livet i saktmodets rikedomar.

     Vilket bjuder livet på idel tomhet.

 

14696.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i stoltheten.

 

14697.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i

över-modets liv. 

 

14698.  Övermodets liv vad ger det till Livet.

     Ett liv i idel tomhet.

 

14699.  Egots liv  vad ger det  till Livet.

       Ett fåfängligt liv  likt agnar för vinden.

Ego-Livet väger lätt på vågen.

 

    

 

 

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:54

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 25 juni 08:53

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se