Alla inlägg den 11 januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 146.

 

14600.  O-hälsosamt tillstånd  gör sjukdomen

till Herre.

 

14601.  O-hälsosamt tillstånd vad ger det till Livet.

 

14602.  O-hälsosamt tillstånd gör människan

modfälld.

 

14603.  O-hälsosamt tillstånd drabbar alla.

 

14604.  Kroppsliga svagheter drabbar Alla.

 

14605.  Trötthet  utbrändheten  drabbar Alla.

 

14606a.  Vredens straff  dödens vän.

 

14606b.  Ilskenhetens straff dödens vän.

 

14606c.  Häftighetens straff dödens vän. 

 

14607.  Hatets straff dödens vän.

 

14608.  Fri från människors dominantiska inflytande

vara ödmjukhetens människan.

 

14609a.  Ödmjukhetens människan har sitt liv

i ödmjukhetens närhet.

 

14609b.

 

14609c.

 

14610.  Lögnen själens pinare och plågare.

 

14611.  Lögnens förslags-tal  plågsamma

och smärtsamma.

 

14612.  Vad väljer människan lyssna på eller

inte.

 

14613.  Väljer lyssna på lögnens förslagstal

bli dess dräng och slav.

 

14614.  Vara slav och dräng under lögnens inflytande gör livet o.intressant

 

14615.  Välja själv vad jag vill höra och inte.

 

14616.  Genom sin vilja vända dövörat till

lögnaktigt tal.

 

14617.  Istället låta sanningsfulla ord vara

livets rikt-märken.

 

14618.  Låta sanningens ord vara Herre.

 

14619a.  Ödmjukheten överflödande av godhet.

 

14619b.  Ödmjukheten överflödande av kärlek.

 

14619c.  Ödmjukheten överflödande av barmhätighet.

 

14620.  Ödmjukheten överflödande av omsorg

och ömhet.

 

14621.  Livet inte värt leva utan ödmjukheten.

 

14622.  Livet inte värt leva utan vänligheten.

 

14623a.  Lögnens tankar  saknar fasta grunden

i sanningen.

 

14623b.  Lögnens ideer saknar fasta grunden

i sanningens trygga fasthet.

 

14623c.  Lögnens listiga ord  saknar sanningens

fatshet i vad den säger.

 

14624.  Lögnen svagare än Sanningen.

 

16425.  Sanningen starkare än lögnen.

 

16426.  Lögnen väger lättare på vågen

än sanningen.

 

14627.  Sanningen segrare över lögnen.

 

14628a.  Lögnen förloraren.

 

14628b.  Sanningen segraren över lögnen.

 

14628c.  Lögnen förloraren över sanningen.

 

14629.  Saktmodet  segraren över ilskenheten.

 

14630.  Ilskenheten förloraren över saktmodet.

 

14631a.  Ilskenheten förloraren.

 

14631b.  Saktmodet segraren.

 

14631c.  Vreden och saktmodet går sida vid sida

livet ut.

 

14632a.  O-moralisk överhet  bevarar inte

mänsklighetens dagliga behov.

 

14632b.  Moralisk överhet  vad folket Behöver.

 

14632c.  O-moraliska livet  o-roligt förvirrat liv.

 

14633.  Lögnen segrare i lögnarens hjärta.

 

14634.  Glädjens ömhet och omsorg vad människan

Behöver.

 

14635.  Tålamodet: säger   vänta och se.

 

14636.  Säger uppmuntrande orden: vänta och se.

 

14637.  Uppmuntrande Orden  Trösterika Orden.

 

14638.  Historiens skrivna blad: visar historia.

 

14639.  Framtidens o-skrivna blad: väntar

på vad som ska skrivas.

 

14640a.  Kärlekens eld bränner bort hatets sår

i människors hjärtan ersätter det med kärlekens

     ömhet och värme.

 

14640b.  Barmhärtighetens eld bränner bort

o-barmhärtighetens sår i människors hjärtan 

      ersätter det med barmhärtighetens

värme och ömhet.

 

14641a.  Tjänande kärlek  betjänar människors

hjärtans behov.

 

14641b.  Tjänade ödmjukhet betjänar människors

hjärtans längtan.

 

14642.  Tygellöst folk  fåkunnigt folk.

 

14643.  O-vist folk  o-klokt folk.

 

14644.  Dåraktigt  folk  fåkunnigt folk.

 

14645.  Behöver vara älskade älska visheten.

 

14646a.  Förtaliskt tal likt agnars värde inför vinden.

 

14646b.  Skvalleriaktigt tal likt agnars värde

inför vindens styrka.

 

14646c.  Dåraktigt tal likt agnars värde inför

vinden  idel tomhet.

 

14647.  Dumdristigt tal likt agnar värde spridda 

inför vinden  idel fåfänga.

 

14648a.   Saktmodige ljuset i vredens mörker.

 

14648b.  Ödmjuke ljuset i stolthetens mörker.

 

14648c.  Litenheten ljuset  i  storhetens mörker.

 

14647.  Ilskeheten avskyvärd och o-acceptabel

i sitt beteende.

 

14648.  Elakheten avskyvärd & o-acceptabel

i sitt beteende.

 

14649.  Ödmjukheten  vackert  ljuvligt fruktträd

äger saftiga frukter.

 

14650.  Mildheten ljuvligt  vackert fruktträd 

äger näringsrika frukter.

 

14651.  Stolthetens fruktträd förtorkat  saknar

livskraften förtorkade  blad vilkas löv sprids

      för vinden. 

 

14652a.  Kärleksfulles kärlek  nyttig  tillgänglig

för sorgsna  bedrövade människor.

 

14652b.  Vänliges omsorg omtanke  nyttig  tillgänglig för behövande människor.

 

14652c.  Barmhärtiges  värme och omsorg

nyttig tillgänglig för de små och hemlösa

     människorna. 

 

14653.   O-ärlige och stolte vandrar tillsammans

på samma väg.

 

14654.  Ärlige och ödmjuke vandrar tillsammans

på samma väg.

 

14655a.  Godhjärtlige lever i o-förfalskad godhet.

 

14655b.   Elake lever i förfalskad elakhet.

 

14655c.   Övermodige lever i förfalskat övermod.

 

14656.  Ärligheten skölden mot o-ärlighetens

   slavar och slavinnor.

 

14657.  Sanningen livets sköld mot lögnens

frestelser och lockelser.

 

14658a.  Dåligt väder påverkar känslo-livet.

 

14658b.  Vackert väcker påverkar känslo-livet.

 

14659.  Ego-händer tomma på fylla sin

nästas behov.

 

14660.  Ego-fötter  högmodets fötter.

 

14661.  Ego-fötter vandrar mot sanningen.

 

14662.  Stolthetens fötter lögnens fötter.

 

14663a.  Stolte mår dåligt av sin egen stolthet.

 

14663b.  O-barmhärtige mår dåligt av sin

o-barmhärtighets smärta och lidande.

 

14663c.  Elake mår dåligt av sin elakhets

smärta och lidande.

 

14663d.  Elake svårt förlåta visa förståelse

för andra  förlåta sin nästa. 

 

14664a.  Egoister intresserade av sig själva.

 

14664b.  Egoister bryr sig ine om andras liv.

 

14664c.  Egoister intresserade av tillfredsställa

sin egna vardagliga behov.

 

14665a.  Antingen är man laglöshetens efterföljare

eller goda moralens efterföljare.

 

14665b.  Bättre vara goda moralens efterföljare

     vilket behagar överheten.

 

14665c.  Sämre vara laglöshetens följeslagare

vilket överheten avskyr.

 

14666.  Elake uträttar inga meningsfulla saker.

 

14667a.  O-tåligheten  egots med-hjälpare.

 

14667b.  O-tåligheten  egots  med-tjänare.

 

14667c.  O-tåligheten  egot  bundsförvanter.

 

14668.  Lögnen förvirrar lögnaren.

 

14669.  Lögnaren förvirrad och orolig.

 

14670.  Lögnaren gör förhastade beslut.

 

14671a.  Lögnaren tror inte på sanningen.

 

14671b.  Lögnaren svekfull.

 

14671c.  Lögnaren skrytsam stolt.

 

14672.  Sanningen vilosam harmonisk.

 

14673.  Lögnen och sanningen vandrar sida vid sida.

 

14674.  O-barmhärtige lever i o-kunnighet av

barmhärtighetens rikedomar.

 

14675.  Barmhärtighetens rikedomar ges till den 

barmhärtige.

 

14676.  O-barmhärtige lever i avsaknad av barmhärtighertens skönhet och ljuvlighet.

 

14677a.  Tänk få vara kärleksfull i kärlekens tjänst.

 

14677b.  Tänk få vara barmhärtig i barmhärtighetens tjänst.

 

14677c.  Tänk få vara ärlig i ärlighetens tjänst.

 

14678.  Saktmodige gjort vreden  livlös i sitt liv

förkvävt utsvält den.

 

14679.  För den saktmodige ses vreden som död

förintad  tillintetgjord för alltid.

 

14680a.  Avskyvärt vara vredens barn i vredens tjänst:  bättre vara saktmodighetens tjänare.

 

14680b.  Avskyvärt vara ilskenhetens barn

i ilskenhetens tjänst:

      bättre vara saktmodets tjänare.

 

14680c.  Avskyvärt vara häftighetens barn

i häfrtighetens tjänst:

    Bättre vara saktmodighetens tjänare.

 

14681.  Tänk få efterlikna kärleken.

 

14682.  Tänk få efterlikna mildheten.

 

14683.  Tänk få efterlikna ärligheten.

 

14684a.  Ödmjukheten ödmjukes styrka och vila.

 

14684b.  Troheten trognes styrka och vila.

 

14684c.  Ståndaktigheten  ståndaktiges styrka

och vila.

 

14685.  O-moralen och lögnen  varandras vänner.

Varandras vänner:   bundsförvanter.

 

14686.  O-moralen och lögnen gör samma saker

tillsammans samarbetar  till hjälp och stöd

      för varandra.

 

14687.  Hatad och föraktad  sanningen  goda moralen  av laglösheten.

 

14688.  Laglösheten ingen problem-lösare.

 

14689.  Laglösheten  överheten problem-barn.

 

14690.  Laglösheten går steget före överhetens

lagar och paragrafer.

 

14691.  Laglösheten skapar fler nationella lagar

och paragrafer.

 

14692.  Lagstifta fler nationella lagar och paragrafer

skapar fler arbets-tillfällen.

 

14693a.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

stoltes liv.

 

14693b.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

övermodiges övermodiga liv.

 

14693c.  Livet i avsaknad från ödmjukheten:

Högmodiges stortaliga liv.

 

14694.  I ilskenheten finns en avsaknad från

livet i saktmodets rikedomar.

        Vilket bjuder livet på idel fåfänga.

 

14695.  I häftigheten finns en avsaknad från

livet i saktmodets rikedomar.

     Vilket bjuder livet på idel tomhet.

 

14696.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i stoltheten.

 

14697.  Ödmjuke har inte sitt hjärta i

över-modets liv. 

 

14698.  Övermodets liv vad ger det till Livet.

     Ett liv i idel tomhet.

 

14699.  Egots liv  vad ger det  till Livet.

       Ett fåfängligt liv  likt agnar för vinden.

Ego-Livet väger lätt på vågen.

 

    

 

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

JAKOBSBREVET. 1:19b.-27.

 

ORDETS HÖRARE OCH GÖRARE.

 

¤Jakobsbrevet. 1:19b.

 

19b.  #Varje människa skall vara snar till att höra,

sen till att tala, sen till vrede#.

 

Behärska sitt lyssnande.

      Behärska sitt tal.

            Behärska sin vrede.

 

¤Jakobsbrevet. 1:20.

 

20.  #Ty en människas vrede åstadkommer inte det 

som är rättfärdigt inför Gud#.

 

Människans vrede  gör henne till vredens barn.

         Vreden ett hinder för hennes renhet

o-strafflighet vara fläckfri.

 

¤Jakobsbrevet. 1:21.

 

21.  #Lägg därför bort all det orena och myckna

onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som

       är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv#.

 

Undvik all o-renhet all den ondska som finns

      hos er.

Lev ödmjukt i Guds ordet.

       Ordet som funnit sin vila i era hjärtan.

Vilket räddar er från ondskan.

 

¤Jakobsbrevet. 1:22.

 

22.  #Bli ordets görare, inte bara dess hörare, 

annars tar ni miste#.

 

Vara Ordets görare; inte bara Ordets hörare.

     Vara endast Ordets hörare; blir bedragen.  

 

¤Jakobsbrevet. 1:23.

 

23.  #Den som hör ordet men inte gör vad det säger,

han liknar en man som i en spegel betraktar sitt

      eget ansikte#.


 

Hör Ordet; men är o-lydig mot vad Ordet säger,

       jämförs med en man som ser sig själv i en

spegel betraktar sitt ansikte.

 

¤Jakobsbrevet. 1:24.

 

24.  #Han ser sig själv men går därifrån och strax

glömt hur han såg ut#.

 

Ser sig själv; går ifrån sin spegelbild,

     strax glömmer hur han såg ut.

 

¤Jakobsbrevet. 1:25.

 

25.  #Men den som har blickat in i den fullkomliga

lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte

       glömmer vad han hört utan verkligen gör något,

han blir salig genom det han gör#.

 

Ordets görare blickar in i den fullkomliga lagen.

      Fullkomliga lagen +++ frihetens lag.

Lever i lydnad inför fullkomliga lagen;

      vilket gör honom fullkomlig.

Är ingen glömsk hörare.

     Vara ordets görare, blir belönad i vad han gör.

       

¤Jakobsbrevet. 1:26.

 

26.  #Den som menar sig var from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet

       är ingenting värd#.

 

Äga o-tyglad tunga; menar sig leva i fromhet,

      bedrager sig själv.

Hans ego fromma liv; värdelöst liv.  

 

¤Jakobsbrevet. 1:27.

 

27.  #Men att söka upp faderlösa och änkor i deras

nöd och hålla sig själv obesmittad av världen,

       det är en fromhet som är ren och fläckfri

inför vår  Gud och fader#. 

 

Söka upp faderlösa och änkor i deras behov.

      Inte älska världens goda.

Lever livet i fromhet: rent och fläckfritt.

      Inför Gud och vår fader honom till behag.

 

ANNONS
Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

JAKOBSBREVET. 2:1-13.

 

RIKA OCH FATTIGA.

 

¤Jakobsbrevet. 2:1.

 

1.  #Mina bröder, gör inte skillnad på människor,

ni som tror på vår förhärligande herre Jesus Kristus#.

 

Mina bröder, har inte anseende till person.

      Ni tror på: vår förhärligande herre 

Jesus Kristus.

 

¤Jakobsbrevet. 2:2.

 

2.  #Tänk om det i er synagoga kommer in en man

med guldringar på fingrarna och vita kläder 

      och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder#.

 

Kommer in en man prydd med guldringar på fingrarna i er synagoga.

        Vitklädd.

Samtidigt kommer in en fattig man i smutsiga

     slitna kläder.

 

¤Jakobsbrevet. 2:3.

 

3.  #Om ni då bara har ögon för den finklädde

och säger till honom:

"Här är en bra plats för dig", men till den fattige:

          "Ställ dig där borta", eller"Sätt dig på golvet

vid mina fötter"#.

 

Om då er ögon finner behag för den finklädde säger

     till honom:

Väljer honom en plats: Här en behaglig plats för dig.

      Säger till den fattige: ställ dig där borta där ingen ser dig, känner sig o-välkommen.

      Eller du fattige  "sätt dig obekvämt på golvet

vid mina fötter. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:4.

 

4.  #Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar?#.

 

Döm inte o-rätta domar mellan den fattige och rike.

        Gud har inte anseende till personen.

 

¤Jakobsbrevet. 2:5.

 

5.  #Hör på, mina bröder: har inte Gud utvalt dem

som är fattiga i världens ögon och skänkt dem

       trons skatter och arvsrätt till det rike han har

lovat dem som älskar honom?#.

 

Lyssna, mina bröder: Gud utvalt dem som är

    fattiga i världens ögon. 

Skänkt de fattiga trons skatter.

     Givit dem arvsrätt till det tillkommade riket.

Till dem som älskar honom antingen de är rika 

      eller fattiga i världens ögon.

 

 ¤Jakobsbrevet. 2:6.

 

6.  #Ändå visar vi förakt för den fattige.

  Är det inte de rika som förtrycker er och släpar

er till domstolarna?#.

 

Ni ser med världens ögon; föraktar den fattige.

         De rika förtrycker er inte de fattiga.

De släpar i sitt högmod er inför domstolarna.

 

¤Jakobsbrevet. 2:7.

 

7.  #Är det inte de som smädar det härliga namn

som har uttalats över er?#.

 

Är det inte de rika uttalat över smädande ord:

     smädat det härliga Jesu namnet.

 

¤Jakobsbrevet. 2:8.

 

8.  #Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt

skriften lyder:

       DU SKALL ÄLSKA DEN NÄSTA SOM DIG SJÄLV,

då gör ni rätt#.

 

Ni gör rätt när du uttalar orden; du skall din nästa

      som dig själv.

 

¤Jakobsbrevet. 2:9.

 

9.  #Men om ni gör skillnad på människor begår ni

synd, och lagen stämplar er som överträdare#.

 

Har ni anseende till personen; lever ni synd.

       Lagen stämplar er som lag-överträdare.

 

¤Jakobsbrevet. 2:10.

 

10.  #Den som håller hela lagen men överträder

ett enda bud har brutit mot dem alla#.

 

Den som lyder hela lagen; man visar o-lydnad mot

     ett enda bud, har brutit mot dem alla.

 

¤Jakobsbrevet. 2:11.

 

11.  #Ty han som har sagt:

 DU SKALL INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT har

       också sagt DU SKALL INTE DRÄPA.

Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du

       lag överträdare#.

 

Har sagt: du skall inte begå äktenskapsbrott:

      har också sagt inte dräpa din nästa.

Bryter du inte ditt äktenskap: men dräper din

     nästas liv: räknas du som en lag-överträdare.

       

¤Jakobsbrevet. 2:12.

 

12.  #Tal och handla så som den som skall dömas

efter frihetens lag#.

 

Tala du o-behärskat  handlar som lagöverträdare:

     skall dömas av frihetens lag. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:13.

 

13.  #Domen blir obarmhärtig över den som inte

har varit barmhärtig, men barmhärtigheten

       triumferar över domen#. 

 

Domen vilar över O-barmhärtiges gärningar.

        Barmhärtigheten fri från o-barmhärtighetens dom. 

 

 

          

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

JAKOBSBREVET. 2:14-27.

 

TRO OCH GÄRNINGAR.

 

¤Jakobsbrevet. 2:14.

 

14.  #Mina bröder, vad hjälper det om någon säger 

sig ha tro men inte har gärningar?

     Inte kan väl tron rädda honom?#.

 

Mina bröder, vad hjälpen säger sig äga tro

             men saknar gärningar.

Utan gärningar kan ingen i tron räddas.

 

¤Jakobsbrevet. 2:15.

 

15.  #Om en broder eller syster är utan kläder 

och saknar mat för dagen#.

 

¤Jakobsbrevet. 2:16.

 

16.  #Vad hjälper det då om någon av er säger:

"Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men

        inte ger dem vad kroppen behöver?#.

 

Saknar en broder eller syster kläder och mat

    för dagens behov:

Vad för hjälp får de; när du säger:

     Gå, var fridfull, håll dig varm utan kläder

och mat.

     Men inte hjälper dem.

Tala tomma ord men saknar gärningar. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:17.

 

17.  #Så är det också med tron; i sig själv, utan  gärningar, är den död#.

 

Jämförs med tron o-verksam i sig själv;

     utan gärningar blir som död.

Levande tro har med sig gärningar.

     Död tro saknar gärningar.

 

¤Jakobsbrevet. 2:18.

 

18.  #Nu kanske någon frågar:

"Har du tro?".

       Ja, och jag har gärningar.

Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med

      mina gärningar visa dig min tro#.

 

Har du tro?

       Jag har en levande tro; gärningarnas tro.

Visa mig din döda tro utan gärningar.

         Jag skall med mina gärningar; visa dig min tro.

 

¤Jakobsbrevet. 2:19.

 

19.  #Du tror att Gud är en.

Det gör du rätt i.

        Också de onda andarna tror det, och darrar#.

 

Din tro säger; Gud är en.

      I det du gör är rätt; de onda andarna tror det

och är rädda. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:20.

 

20.  #Men inser du inte, tanklösa människa, att tro

utan gärningar är utan verkan?#.

 

Du; tanklösa människa  förvirrad orolig.

     Att tro utan gärningar är o-verksam.

 

¤Jakobsbrevet. 2:21.

 

21.  #Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom

gärningar när han lade sin son Isak på altaret?#.

 

Vår fader Abraham; blev rättfärdig genom

       trons gärningar; när han villigt lade sin löftes son på offer-altaret.

      

¤Jakobsbrevet. 2:22.

 

22.  #Du ser att hans tro samverkade med hans 

gärningar och att det var genom gärningarna

      som hans tro blev fullkomlig#.

 

Hans tro samverkade med hans gärningar.

         Genom gärningarna blev hans tro fullkomlig.

 

¤Jakobsbrevet. 2:23.

 

23.  #Så uppfylldes skriftens ord:

ABRAHAM TRODDE PÅ GUD OCH DÄRFÖR

    RÄKNADES HAN SOM RÄTTFÄRDIG, och han

kallades Guds vän#.

 

Skriftens ord uppfylldes: 

      Vår fader Abraham trodde på Gud.

Hans tro räknades som rättfärdig.

       Vilket gjorde han kallades Guds vän.

 

¤Jakobsbrevet. 2:24.

 

24.  #Ni ser att människan blir rättfärdig genom

gärningar och inte bara genom tro#.

 

Människan blir inte rättfärdig endast av tro.

     Människans utövade gärningar genom

tro gör henne rättfärdig.

 

¤Jakobsbrevet. 2:25.

 

25.  #Var det inte så med skökan Rachav?

     Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon

tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut

       dem en annan väg?#:

.

Hur var det med skökan Rachav:

      Hon blev rättfärdig genom sina gärningar;

när hon tog emot bud-bärarna i sitt hus.

      Släppte ut dem en annan väg.  

     

¤Jakobsbrevet. 2:26.

 

26.  #Liksom en kropp utan livsande är död,

så är tron utan gärningar död#. 

 

En kropp utan livs-ande är död.

        Tron utan gärningar död.

Gärningar ger liv i tron.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

HEBREERBREVET. 11:37-40.

 

EXEMPEL PÅ TRO.  DEL. 2.

 

¤Hebreerbrevet. 11:37.

 

37.  #De blev stenade, söndersågade, avrättade

med svärd.

      De gick omkring i fårskinn och gethudar,

de led brist, förföljdes och misshandades#.

 

I tro; fick de blev ihjälstenade söndersågare

    deras jordiska avrättades med svärd.

Vandrade omkring klädda i fårskinn och gethudar.

     Led brist i sina liv; blev förföljda misshandlades.

 

¤Hebreerbrevet. 11:38.

 

38.  #Världen förtjänade inte att hysa dem.

De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter,

      i grotter och jordhålor#.

 

I världen var de inte välkomna.

       Fick leva sina liv ödemarkerna.

I bergstrakter grottlivet och i jordhålor.

 

¤Hebreerbrevet. 11:39.

 

39.  #Ingen av dessa som genom sin tro har fått

 Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas#.

 

Dessa människor som levde genom tro fått 

      Guds vittnesbörd fick inte se

löftet uppfyllas.

 

¤Hebreerbrevet. 11:40.

 

40.  #Gud har förutbestämt något bättre åt oss ,

och därför skall de uppnå fullkomligheten först

        tillsammans med oss#.

 

Gud är trofast; förutbestämt något bättre åt oss.

         Livet i fullkomligheten väntade dem

först tillsammans med oss. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  144.

 

14400.  Visad trovärdighet mot varandra 

fördjupar vänskapen.

 

14401.  Visad trovärdighet  vad mänskligheten Behöver.

 

14402.  Visad tro-värdighet vad nationen Behöver.

 

14403.  Visad trovärdighet  vad överheten Behöver.

 

14404.  Vänskapen och trovärdigheten varandras

goda vänner.

 

14405.  Trovärdigheten & vänskapen nyttigt

för överheten.

  

14406.  Vänskapen och trovärdigheten tillhör

moraliska beteendet.

 

14407a.  Moraliska beteendet besegrar o-moraliska

beteendet.

 

14407b.  O-moraliskt beteende har en framtid

på jorden.

 

14407c.  O-moraliska beteende vän med döden.

 

14408.  O-moraliska beteendet  vad ger det

till Livet.

 

14409.  Vara ett barn i ödmjukheten. 

 

14410a.  Förtalare  ivrig pratmakare.

 

14410b.  Skvalleraktige  ivrig pratmakare.

 

14410c.  Fladdrande tungan  ivrig pratmakare.

 

14411.  Lögnaren  ivrig pratsjuk människa.

 

14412.  Få-ordig tunga  stillar kiv.

 

14413.  Fåordig tunga stillar ordstrider.

 

14414.  Få-ordig tunga stillar trätlysten tunga.

 

14415a.  Ödmjuke lever i o-böjlig trohet mot

ödmjukheten.

 

14415b.  Lögnaren lever i oböjlig trohet mot

lögnens tunga.

 

14415c.  Förtalaren lever i o-böjlig trohet mot

förtalets tunga.

 

14417.  Stridslysten människa lever i oböjlig

trohet mot stoltheten.

 

14418. Tungan ett eldvapen i människans vilja.

 

14419.  Tungan eldvapnet i förtalet.

 

14420.  Tungen eldvapnet i skvalleriet.

 

14421.  Tungan eldvapnet i stridslystenheten.

 

14422.  Tungan inget leka med, ingen leksak.

 

14423.  Tungan en lem i människokroppen.

 

14424.   Tungan ingen leksak i människors tal.

 

14425.  Tungan farlig fördärvlig lem 

i människo-kroppen.

 

14426.  Tungan vapnet antingen till hjälpa

eller stjälpa.

 

14427a.  Motsträvig vilja  ärar högmodet.

 

14427b.  Motsträvig vilja  ärar "jaget"

tänker på sig själv.

 

14427c.  Motsträvig vilja  självisk.

 

14428.  Motsträvig tunga  vanärar  ödmjuk tunga.

 

14429.  Motsträviga läppar  ärar själviskheten.

 

14430.  Motsträviga hjärtat  placerar sig själv

i centrum ärar själviskheten.

 

14431a.  Vane-människan lever i falsk trygghet.

 

14431b.  Vane-människan känner rädslan inför

bryta sitt vanemöster.

 

14431c.  Vara Vanemänniska vad ger det till Livet.

 

14432.  Vara vanemänniska

 

14433.  Själens stilla ljus vad människan Behöver.  

 

14434.  Själens oroliga mörker saknar ljuset.

 

14435.  Själens förvirrande mörker 

saknar ljuset.

 

14436a.  Stormännen saknar familjärt intresse.

 

14436b.  Stormännen saknar familjära tänkandet.

 

14436c.  Stormännen saknar samhällets intresse.

 

14437.  Företagets vinst-förlust bjuder in

rädslan in i stormännens tankar.

 

14438.  Företagets vinster  bjuder in stoltheten

in i stormännens tänkande.

 

14439a.  Tygellöst folk  fåkunnigt folk. 

 

14439b.  O-vist folk fåkunnigt folk.

 

14439c.  Tygellöst folk  dåraktigt folk.

 

14440.  O-moralen  dödens vän.

 

14441.  O-moralen livets fiende.

 

14442.  O-moralen  döden varandras vänner.

 

14443.  O-moralen lever  o-intressant liv.

 

14444.  Överhetens o-moraliska liv  nationens

olycka och fördärv.

 

14445a.  Överhetens o-moraliska liv o-intressant liv.

 

14445b.  Överhetens o-moraliska liv  vad ger det

till folket.

 

14445c.  Överhetens o-moraliska lagar & paragrafer

nationens olycka och fördärv.

 

14446.  Lydnadens glädje  värdesätter Livet.

 

14447.  Lydnadens glädje  tillgänglig för Alla.

 

14448.  Lydnadens glädje  vad alla Behöver.

 

14449a.  Kärlekens spridande på jorden.

 

14449b.  Ödmjukhetens spridande på jorden.

 

14449c.  Ödmjuka människor sprider

ödmjukheten på jorden.

 

144450.  Kärleksfulla människor sprider

kärlek på jorden.

 

14451.   Lydnadens glädje  uppmuntrar människan.

 

14452.  Sprida ödmjukheten på jorden  där

högmodet råder.

 

14453.  Sprida mildheten på jorden.

 

14454.  Sprida sanningen på jorden där lögnen råder.

 

14455a.  Sprida snällheten på jorden där elakheten råder.

 

14455b.  Sprida vänligheten på jorden där elakheten råder.

 

14455c.  Sprida barmhärtihgheten på jorden där

o-barmhärtigheten råder.

 

14456.  Vara frimodig inte tjäna försagdheten.

 

14457.  Var frimodighetens tjänare  inte vara människo-fruktans slav.

 

14458.  Människofruktan  vad ger det till Livet.

 

14459.  Människofruktan  tänker på sig själv.

 

14460.  Människofruktan  självisk.

 

14461.  Människofruktan  belöning-lös.

 

14462.  Människofruktan skadlig  smärtsam.

 

14463.  Människofruktan lögnnes tjänare.

 

14464.  Frimodigheten  sanningens tjänare.

 

14465a.  Försagdheten  rider på rädslan.

 

14465b.  Rädslan talar lögaktiga ord.

 

14465c.  Vill jag lyssna på lögnaktig ord

eller inte. 

 

14466.  Livet i ljumheten  självbelåten.

 

14467.  Livet i ljumheten egos bekvämlighet.

 

14468.  Livet i ljumheten egos lathet

 

14469.  Livet i ljumheten o-intressant liv.

 

14470.  Livet i ljumheten meningslöst liv.

 

14471.  Livet i ljumheten belönings-löst.

 

14472a.  Tystnaden säger mer än alla ord.

 

14472b.  Lugnet säger mer än alla ord.

 

14472c.  Stillheten säger mer än alla ord.

 

14473.  Tystnaden har det som livet Behöver.

 

14474.  Stillheten har det som Livet Behöver.

 

14475.  Lugnet har det som Livet Behöver.

 

14476.  Tålamodet och barmhärtigheten varandras vänner.

 

14477.  O-tålig kärlek  tålig kärlek  varandras fiender.

 

14478.  Långmodig  stor i mildhet.

 

14479.  Långmodig tålig styrs inte av tiden.

 

14480.  Långmodigheten tåligheten  äger

livets goda karaktär.

 

14481.  Tåligheten långmodigheten har en framtid

på jorden.

 

14482.  Häftigheten  ilskenheten  avskyvärd

o-social i sitt beteende.

 

14483.  Vreden  stridslystenheten  o-social

avskyvärd i sitt beteende.

 

14484.  Elakheten  o-barmhärtigheten  avskyvärd

o-social i sitt beteende.

 

14485a.  Varför leva livet i rädslan  vara förblindad

från frimodigheten.

 

14485b.  Varför leva i människofruktan vara'förblindad från frimodighetens rikedomar.

 

14485c.  Varför leva i elakheten vara förblindad

från godhetens rikedomar.

 

14486.  Vara få-kunnig  förblindad  från visheten.

 

14487a.  Ilskne lever i mördande ilskenheten

vilket tar dö på saktmodighetens erbjudande.

 

14487b.  Häftige lever i mördande häftigheten

vilket tar dö på saktmodighetens erbjudande.

 

14487c.  Elake lever i mördande elakheten

vilket tar dö på snällhetens erbjudande.

 

14488.  Aldrig diskutera med ondskan energitjuven

utan vända den ryggen för evigt.

 

14489.  Ondskan lever o-intressant liv skadlig

och smärtsam för själen.

 

14490.  Ilskne blir fri från ilskenheten när han

tillåter sig  tuktas av saktmodet.

 

14491.  O-ärlige blir fri från o-ärligheten när

han tillåter sig tuktas av saktmodet.

 

14492.  Lögnaren blir fri från lögnen när han

tillåter sig tuktas av sanningen.

 

14493.  Lögnen gör henne till lögnens barn.

 

14494.  Glädjen friden friheten  vad människan

längtar efter.

 

14495a.  Förtalets flammande eldtunga  sårar

människors själs-liv.

 

14495b.  Skvalleriets flammande eldtunga sårar

människans själ.

 

14495c.  Ordstridens flammande eldtunga  skadlig

smärtsam i orden.

 

14496.  Tålmog man stillar kiv.

 

14497.  Tålmodig man stillar o-sämjan.

 

14498.  Tålmodig man stillar häftigheten.

 

14499.  Tålmodig tunga stillar ilskenheten.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

JAKOBSBREVET. 3:13-18.

 

VISHET FRÅN OVAN.

 

¤Jakobsbrevet. 3:13.

 

13.  #Om någon av er är vis och erfaren skall han

med sin goda vandel ge prov på den mildhet som

      hör visheten till#.

 

Vis och erfaren  människa; med sina goda livsföring

     ger prov på mildheten.

Mildheten tillhör visheten. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:14.

 

14.  #Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala o-sanning#.

 

Äger ni bittert självhävdets hjärta; var inte

     skrytsam.

Tala inte o-sanning.

      Håll er till sanningen.

 

¤Jakobsbrevet. 3:15.

 

15.  #Sådan vishet kommer inte från ovan utan

är jordisk, oandlig, demonisk#.

 

Mänsklig visdom: inte från det himmelska.

       Mänsklig visdom  jordisk.

O-andlig demonisk. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:16.

 

16.  #Där det finns avund och självhävdelse,

där finns också o-ordning och allsköns uselhet#.

 

Finns avundet och själv-hävdelsen bland er.

       Finns även o-ordning elände och ondska.

 

¤Jakobsbrevet. 3:17.

 

17.  #Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglog, rik på

       barmhärtighet och goda gärningar,

omutlig och uppriktig#.

 

Gudomlig ( Guds ) visdom kommer från

    det himmelska.

Fridsam, ödmjuk och anspråkslös.

       Rik på barmhärtighet.

Rik på goda gärningar.

      Uppriktig ärlig. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:18.

 

18.  #Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt

för dem som håller frid#. 

 

Rättfärdigheten fridsam.

      Rättfärdigheten bär frukt för de fridsamma. 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - Fredag 11 jan 11:16

JAKOBSBREVET. 3:1-13.

 

TUNGAN ÄR EN ELD.

 

¤Jakobsbrevet. 3:1.

 

1.  #Mina bröder, bli inte lärare allesammans,

ni vet att vi får en strängare dom#.

 

Mina bröder, bli alla lärare.

       Lärarna ska få en strängare räkenskaps-dom. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:2.

 

2.  #Ty vi felar alla på många sätt.

Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig,

      och han kan tygla hela sin kropp#.

 

Vi gör alla felaktiga beslut: olika misstag.

        Äga fullkomlig tunga  tala fullkomliga ord.

Han är fullkomlig.

       Fullkomligheten tyglar alla hans kroppslemmar.

 

¤Jakobsbrevet. 3:3.

 

3.  #När vi lägger betsel i munnen på en häst

för att han skall lyda oss styr vi också hela

      hans kropp#.

 

Tyglad fullkomlighet kan jämföras med:

        Betslet i hästens mun; ligger där för att

helt styra hästens kroppsliga styrka.

 

¤Jakobsbrevet. 3:4.

 

4.  #Och tänk på fartygen som är så stora och drivs

av hårda vindar; ändå styrs rorsmannen dem med

       det lilla rodret dit han vill#.

 

Stort fartyg drivs omkring av hårda vindar.

          Rorsmannen styr det med lilla rodret 

det han vill.

 

¤Jakobsbrevet. 3:5.

 

5.  #På samma sätt med tungan; den är en liten lem

men kan skryta över hur mycket den förmår.

       En liten eld kan sätta en hel skog i brand#.

 

Människans tunga; liten kroppslig lem.

      Tungan skrytsam.

Tungan jämförs med brinnande elden.

        Aktiv o-tyglag tunga antänder en hel skogsbrand.  

 

¤Jakobsbrevet. 3:6.

 

6.  #Och tungan är en eld, själva den onda världen

bland våra lemmar.

       Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet

i brand och har själv sin eld från helvetet#.

 

Tungan en brinnande eld.

        Tungan onda världens redskap.

En lem av våra kroppsliga lemmar.

       O-behärskad tunga befläckar hela vår kropp.

Otyglad tunga föder olycka och fördärv.

       O-behärskade tungan; brinnande elden

från helvetet. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:7.

 

7.  #Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar,

kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas

      och har betvingats av människan#.

 

Alla levande varelser: fyrfotadjur, fåglar

      kräldjur och havsdjur  har blivit tämjda

av människan.

 

¤Jakobsbrevet. 3:8.

 

8.  #Men tungan kan ingen människa betvinga,

oregerlig och ond som den är och full av

     dödligt gift#.

 

Människans tunga; kan ingen människa tämja.

      Ondskefull:  o-ärlig o-trogen.

Full av dödligt gift.

       Vän med döden.

Otyglad tunga vän med döden.

      Behärskad tunga vän med Livet. 

 

¤Jakobsbrevet. 3:9.

 

9.  #Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader,

med den förbannar vi människorna, som är skapade

       till Guds avbilder#.

 

Tungan tackar lovar vår Herre och fader.

      Tungan förbannar människor.

Människor skapade till Guds avbilder.  

 

¤Jakobsbrevet. 3:10.

 

10.  #Från samma mun kommer lovsång och förbannelse.

      Så får det inte vara, mina bröder#.

 

Samma mun antingen lovsjunger eller förbannar.

 

¤Jakobsbrevet. 3:11.

 

11.  #Inte kan samma källsprång ge både sött

och bittert vatten?#.

 

Samma vattenkälla kan inte ge både sött

     eller bitter vattensmak.

Tungan kan jämföras med vattenkällan.

 

¤Jakobsbrevet. 3:12.

 

12.  #Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära

oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla

     ge sötvatten#. 

 

Mina bröder, fikonträdet kan inte bära oliver.

      Vinstocken bär inte fikon.

Saltkällan ger inte sötvatten.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se