Alla inlägg den 11 januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

HEBREERBREVET. 13:22-25.

 

SLUTORD.

 

¤Hebreerbrevet. 13:22.

 

22.  #Jag ber er, bröder, att lyssna tåligt till

mina förmaningar, jag har ju fattat mig kort i mitt

      brev#.

 

Min bön; bröder i Herren: var tåliga i ert lyssnande

      till mina förmaningar.

Undviket alltför långa förmaningar.

 

¤Hebreerbrevet. 13:23.

 

23.  #Jag kan berätta för er att vår broder Timothoes har blivit fri.

      Så snart han kommer hit skall jag besöka er

tillsammans med honom#.

 

Berättat för i er i brevet; broder Timotheos nu

      från sin fängelse-tid.

När jag träffar honom ska vi tllsammans besöka er.

 

¤Hebreerbrevet. 13:24.

 

24.  #Hälsa alla era ledare och alla de heliga.

Bröderna från Italien hälsar er#.

 

¤Hebreerbrevet. 13:25.

 

25.  #Nåd åt er alla#. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

HEBREERBREVET. 13:1-21.

 

OFFER EFTER GUDS VILJA.

 

¤Hebreerbrevet. 13:1.

 

1.  #Håll broderskärleken levande#.

 

Låt broder-kärleken vara levande i era hjärtan.

     Älska varandra.

 

¤Hebreerbrevet. 13:2.

 

2.  #Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt

att de som gjort har haft änglar till gäster utan

      att veta om det#.

 

Glöm inte gästfriheten.

       Er gästfrihet;  ger er änglabesök.

Änglarna blir era gäster.

        

¤Hebreerbrevet. 13:3.

 

3.  #Tänk på dem som sitter i fängelse, som om vi

var fångar med dem.

      Tänk på dem som blir misshandlade, som om

det gällde er egen kropp#.

 

Glöm inte de som är fängslade.

        Som era medfångar i Kristus.

Visa ert medlidande mot dem som blir

       misshandlade.

 

¤Hebreerbrevet. 13:4.

 

4.  #Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den

äkta sängen bevaras obefläckad.

       Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall

Gud döma#.

 

Ära äktenskapet.

        Äkta äktenskapliga sängen ärad av Gud.

Efter ert äktenskapliga förbund; heliga sakramentet

      inför Gud.

Låt inte förbundet bli befläckat av synd.

     O-tuktiga & äktenskapbrytare blir dömda av

Guds renhet.

 

¤Hebreerbrevet. 13:5.

 

5.  #Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har.

     Gud själv har sagt:

JAG SKALL ALDRIG SVIKA DIG, ALDRIG ÖVERGE

      DIG#.

 

Var inte penningkära:

         Var förnöjsamma med vad ni har.

Gud själv sagt; jag är trofast mot er.

 

¤Hebreerbrevet. 13:6.

 

6.  #Och därför kan vi tryggt säga:

HERREN ÄR MIN HJÄLPARE, JAG SKALL ALDRIG

      FRUKTA.

VAD KAN EN MÄNNISKA GÖRA MIG?#.

 

I trygghet kan vi säga; 

      Herren för evigt min hjälpare.

Får leva tryggt leva fri ifrån rädslans bojor.

       Fri från människo-fruktan.

         

¤Hebreerbrevet. 13:7.

 

7.  #Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord

för er, se på vad deras liv förde fram till och ta

       efter deras tro#.

 

Bed för era ledare; Herrens tjänare.

       Guds ords förkunnare för er.

Se på deras liv; som god förebild för ert liv.

        Ta efter deras tro i ord och gärningar.

 

¤Hebreerbrevet. 13:8.

 

8.  #Jesus Kristus är densamme igår, idag och i

evighet#.

 

Jesus Kristus förändras inte: den samme för evigt.

 

¤Hebreerbrevet. 13:9.

 

9.  #Låt er inte ryckas med av alla slags främmande

läror.

        Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av

en viss sorts mat.

     Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat

någon#.

 

Lyssna inte på villo-lärare och deras främmande

        villo-läror.

Låt er vara styrkta i er inre människa av

    Guds ordet. 

Av Guds ordets näringsrika föda.

       

¤Hebreerbrevet. 13:10.

 

10.  #Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar

i förbundstältet inte har rätt att äta#.

 

Överste-Prästerna har inte rätt äta offerköttet som

     offrats på offer-altaret.

 

¤Hebreerbrevet. 13:11.

 

11.  #Ty när översteprästen bär in offerdjurens blod

i helgedomen som syndoffer bränns kropparna

       utanför lägret#.

 

Översteprästen frambär offer-djurens blod 

     i  helgedomen.

I helgedomen som synd-offer vilkas kroppar bränns

       utanför lägret.

 

¤Hebreerbrevet. 13:12.

 

12.  #Därför led också Jesus utanför stadsporten

för att med sitt blod rena folket#.

 

Hans jordiska kropp offrades utanför stadsporten

      korsets stam med sitt rinnande blod 

rena folkets från deras syndiga överträdelser.

 

¤Hebreerbrevet. 13:13.

 

13.  #Låt oss då gå ut till honom utanför lägret

och dela hans smälek#.

 

Låt oss i ödmjukhet med honom bli korsfästa

     med hans kropp och korset; dela hans smälek.

 

¤Hebreerbrevet. 13:14.


14.  #Ty här på jorden har vi ingen stad som består,

men vi söker den stad som skall komma#.

 

Här på jorden vi i främlingskap; vi är himmelska

      medborgare. 

 

¤Hebreerbrevet. 13:15.

 

15.  #Så vill vi genom honom ständigt frambära

lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar

       som prisar hans namn#.

 

Genom hans offerlidande ständigt frambär

      lovets offer  offret till Gud.

Våra läppars offer i vilket vi prisar hans namn.

 

¤Hebreerbrevet. 13:16.

 

16.  #Men glöm inte att göra gott och att dela med

er; sådana offer behagar Gud#.

 

Var ordets görare; göra gott vara godhetens tjänare.

      Var givmilda inför varandra.

Givmildhetens offer behagar Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 13:17.

 

17.  #Lyssna till era ledare och foga er efter dem.

    De vakar över era själar eftersom de en gång 

skall avlägga räkenskap.

      Gör det till en glädje för dem och inte till

en börda; det skulle inte vara lyckligt för er#.

 

Lyd era ledare: hörsamma dem låt er tuktas efter

       deras förmaningar.

De vakar över era själars räddning.

       För vad de förkunnar ska de göra räkenskap.

Er lydnad er fostran i tron: era ledares glädje.

      Er o-lydnad blir till deras sorgebörda.

I vilket ni bli berövade på er glädje.    

 

¤Hebreerbrevet. 13:18.

 

18.  #Be för oss, ty vi är förvissade om vårt goda

uppsåt och vill alltid handla rätt#.

 

Var bedjande; bli bevarade i vårt goda uppsåt

     mot er.

Göra det som alltid är rätt.

       

¤Hebreerbrevet. 13:19.

 

19.  #Särskilt ber jag till er förbön, så att jag snart

kan komma tillbaka till er#.

 

Ber omm era förböner; att jag snart besöka er.

 

¤Hebreerbrevet. 13:20.

 

20.  #Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens store herde, vår herre

       Jesus, upp från de döda#.

 

Fridens Gud; sinnesfridens Gud.

       I kraft av friden; av eviga förbundsblodet 

fört fårens store herde upp från de döda.

      Fårens store herde; vårt uppståndelse liv. 

 

¤Hebreerbrevet. 13:21.

 

21.  #Styrka er i allt gott, så att ni kan göra

hans vilja.

      Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus.

      Hans är härligheten i evigheters evighet, amen#.

 

Var starka i godheten.

         Var godhetens tjänare; vilket är Guds vilja.

Det som han låter sig behagas av: ska förverligas

        i oss genom Jesus Kristus. 

Han; härlighetens upphovsman och fullkomnare.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

HEBREERBREVET. 12:14-29.

 

FÖRMANINGAR.

 

¤Hebreerbrevet. 12:14.

 

14.  #Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren#.

 

Sträva efter leva i frid med varandra.

        Livet i helgelsen vilket kommer från Herrens

faderliga tuktan.

        Helgelsens liv låter oss få se Herren.

 

¤Hebreerbrevet. 12:15.

 

15.  #Vaka över att ingen kommer bort från Gud

och inte kommer bort från Guds nåd och att ingen

     bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv

som angriper många#.

 

Vara vaksamma i livet; så ingen avfäller från tron

     på Gud.

Livet borta från Guds nåd; vara vaksam bitterhetens

       bittra rot.

Bitterhetens rot: fara för olycka och fördärv.

 

¤Hebreerbrevet. 12:16.

 

16.  #Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller

gudlöshet som Esau, som för ett enda mål mat

      sålde sin förstfödslorätt#.


Var vaksamma: ingen gör sig skyldig till 

      o-tuktslivet.

Undvik gudlösheten.

      Esau gjorde sin skyldig till gudlöshet; i vilket

han sålde sin förstfödslorätt.

     Värderade den mindre än ett mål mat.

  

¤Hebreerbrevet. 12:17. 

 

17.  #Ni vet ju att när han efteråt gjorde anspråk på

välsignelsen blev han avvisad fast han bad om den

      under tårar; han fick inget tillfälle att ångra sig#.

 

Efteråt ville göra anspråk på sin sålda

       förstfödslorätt blev avvisad.

Trots hans innerliga bön under tårar.

        

¤Hebreerbrevet. 12:18.

 

18.   #Ni har inte kommit till ett berg som man

kan ta på, ett berg i lågor, inte till töcken,

       mörker och stormvind#.

 

¤Hebreerbrevet. 12:19.

 

19.  #Till basunstötar och en röst som talade

så att de som hörde den bad att slippa höra mer#.

 

¤Hebreerbrevet. 12:20.

 

20.  #Ty uthärdade inte påbudet:

TILL OCH MED ETT DJUR SKALL STENAS OM DET

       RÖR VID BERGET#.

 

På det heliga berget efter 40 dagars vistelse

      Mose mottog de tio budorden.

 

¤Hebreerbrevet. 12:21.

 

21.  #Så förfärande var synen att Mose sade:

JAG SKÄLVER AV SKRÄCK#.

 

Mose Herrens tjänare skälvde av hans härliighets 

      utstrålning.

 

¤Hebreerbrevet. 12:22.

 

22.  #Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem,

       och står inför mångtusende änglar#.

 

Sions berg; den levande Gudens stad.

      Sions berg; den himmelska Jerusalem.

Finns inför mångtusende änglars åsyn. 

 

¤Hebreerbrevet. 12:23.

 

23.  #En festförsamling av alla förstfödda som har

sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare,

     inför andarna av rättfärdiga som har

fullkomnats#.

 

Festförsamlingen av alla förstfödda som har

     sina namn skrivna i himlen; nedtecknade 

i livets bok.

      Står inför Gud; allas rättvise domare.

Inför de rättfärdigas andar.

         Fullkomliga rättfärdigas andar.

Fläckfria o-straffliga från all synd.

 

¤Hebreerbrevet. 12:24. 

 

24.  # Och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund och det renande blodet som talar starkare

     än Abels#.

 

Lever inför Jesus, förmedlaren av nya förbundet.

       Utgjöt sitt renade blod genom sitt försoningsverk.

     Hans Renande blod talare starkare än Abels blod.      

¤Hebreerbrevet. 12:25.

 

25.  #Se till att ni inte avvisar honom som talar.

Ty om inte de kunde komma undan som avvisade

    honom när han här på jorden tillkännagav sin

vilja, hur skall då vi kunna det om vi vänder oss

       bort från honom när han talar från himlen#.

 

Avvisa inte honom för vad han gjort.

        Blev avvisad av sina egna under sin

jordevandring.

        Han fullbordade sitt jordiska uppdrag.

 

¤Hebreerbrevet. 12:26.

 

26.  #Den gången kom hans röst jorden att skaka,

men nu har han lovat:

       EN SISTA GÅNG SKALL JAG SKAKA INTE BARA JORDEN, UTAN OCKSÅ HIMLEN#.

 

Hans uttalade ord på korset; Det är fullbordat:

     omskakade de närvarande vid hans kors.

Omskakade inte bara på jorden utan också himlen. 

 

¤Hebreerbrevet. 12:27. 

 

27.  #Orden EN SISTA GÅNG visar att det som då 

vacklar är skapat och skall försvinna, för att som

      inte vacklar skall bestå#.

 

En sista gång; det skapade skall vackla.

         Skall försvinna.

Inför det som för evigt skall bestå

 

¤Hebreerbrevet. 12:28.

 

28.  #Vi får ett rike som inte kan skakas.

Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud

      så som han vill, med vördnad och fruktan#.

 

Riket av evighet; vilket inte kan skakas.

         Låt oss äga tacksamma hjärtan  tjäna Gud.

Efter hans eviga vilja; med vörnad & helig fruktan.

 

¤Hebreerbrevet. 12:29.

 

29.  #Ty vår Gud är en förtärande eld#. 

  

Gud förtärande eld mot synden.

  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

HEBREERBREVET. 12:1-13.

 

MANING TILL UTHÅLLIGHET.

 

¤Hebreerbrevet. 12:1.

 

1.  #Men nu när vi är omgivna av en sky av vittnen,

låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger,

      all synd som ansätter oss, och hålla ut i det 

lopp vi har framför oss#.

 

Vi är nu omgivna av tros-vittnen i skyn.

       Låt oss befria oss från all synd som vill förtrycka oss.

      Var ståndaktiga i det lopp vi har framför oss.

     

¤Hebreerbrevet. 12:2.

 

2.  #Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

       För att vinna den glädje som väntade honom

uthärdade han korset utan att bry sig om 

      skammen och sitter nu till höger om Guds tron#.

 

Låt vår blick vara fäst vid Jesus.

       Trons upphovsman och fullkomnare.

Vår förebild; under vårt jorde-liv: trons fullkomnare

      ifrån honom kommer tron.

Uthärdade i lidandet på korset  för att vinna glädjen

      som väntade honom.

Var inte styrd av förföljarnas skam.

      Sitter nu på Guds högra sida.

 

¤Hebreerbrevet. 12:3.

 

3.  #Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendeskap från syndare, så att ni, inte tröttnar

     och förlorar modet#.

 

Tänk på honom; fick uthärda syndarnas fiendeskap.

      Gör det: bli inte modlösa.

Bli, inte vän med modlösheten.

 

¤Hebreerbrevet. 12:4.

 

4.  #Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel

i er kamp mot synden#.

 

Likt honom har ni inte själva behövt leva livets

        lidande i kamp mot synden.

 

¤Hebreerbrevet. 12:5.

 

5.  #Och ni har glömt den uppmaning som riktas till

er som till söner:

     MIN SON, AR TACKSAM FÖR HERRENS TUKTAN

OCH FÖRLORAR INTE MODET NÄR HAN STRAFFAR

       DIG#. 

 

Har ni glömt uppmaningen som riktas till er.

     Ni söner;

Min son; tacksam för Herrens tuktan till andlig

       mognad in i dygderna. 

Bli inte modlösa; när ni tuktas av Herren.

      När han bestraffar er från köttliga frestelser

och lockelser. 

 

¤Hebreerbrevet. 12.6

 

6.  #TY DEN HERREN ÄLSKAR, DEN TUKTAR HAN,

OCH HAN AGAR VAR SON HAN HAR KÄR#.

 

Herren de han älskar tuktar han.

         Var son han älskar visar sin kärlek till

fostrar han.

 

¤Hebreerbrevet. 12:7.

 

7.  #Det är för att fostras ni får lida.

    Gud behandlar er som söner.

Vad finns den son som inte tuktas av sin fader?#.

 

Lidandet finns i er fostran.

     Lämna er köttliga gärningar vilket vanärar

Guds vilja.

   Man kan inte tjäna två herrar. 

I er tuktan behandlas ni som Guds äkta söner.

       Inte var älskad av honom  inte fostras.

 

¤Hebreerbrevet. 12:8.

 

8.  #Om ni inte blir tuktade likväl som alla andra,

är ni inga riktiga söner, utan oäkta#.

 

O-äkta söner inte blivit tuktade.

        Äkta söner blivit tuktade.

 

¤Hebreerbrevet. 12:9.

 

9.  #Våra jordiska fäder tuktade oss , och vi fogade

oss efter dem.

      Så skall vi då inte så mycket mer böja oss

för andarnas fader så att vi få leva?#.

 

Våra jordiska fäder älskade oss  tuktade oss.

        Vi tilläts bli tuktade.

Bättre låta sig tuktas av andarnas fader vilket

       har både med jordelivet och det himmelska

livet ätt göra.

       Bli tuktade av våra jordiska fäder var allenast

under en tid.

    

¤Hebreerbrevet. 12:10.

 

10.  #Våra fäder tuktade oss ju för en kort tid

och efter eget godtycke, men han gör det för

      vårt bästa, för att vi skall få del av hans helighet#.

 

Våra fäders tuktan varade var kortsiktig.

      Gjordes efter deras egna viljas godtycke.

Herrens tuktan; görs för vårt bästa.

           Tuktan vi skall bli delaktiga av hans helighet. 

 

¤Hebreerbrevet. 12:11.

 

11.  #För stunden tycks väl varje tuktan var mer till

sorg än till glädje, men för dem som har fostrats

      genom den är frukten till slut frid och rättfärdighet#.  

 

Tuktan tycks för stunden vara till sorg istället 

      till för glädje.

Den som tillåter sig fostras genom Herrens tuktan            får njuta av fridens  rättfärdighetens frukt.

 

¤Hebreerbrevet. 12:12.

 

12.  #Styrk därför era matta händer och svaga knän#.

 

Genom Herrens tuktan; var till er styrka:

       för era händer och knän. 

 

¤Hebreerbrevet.  12:13.

 

13.  #Gör stigen rak för era fötter, så att det ben 

som haltar inte går ur led utan i stället blir

      frisk igen#.

 

Tuktan som gör er stig rak för era fötter.

       Vilket beskyddar era ben från bli haltande.

Era ben vridas ur led  istället bli friska.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 143.

 

14300.  Ödmjuke finner sitt rätta jag i ödmjukheten.

 

14301.  O-beslutsamme och förvirrade nationens

olycka och fördärv.

 

14302.  Förvirrade och villrådiga överhetens

fördärv och undergång.

 

14303a. Svartsjuk människa  betyder pina

och fördärv. 

 

14303b. Avundets människa  betyder pina

och undergång.

 

14303c.  Förtalets människa  betyder överhetens

fall och undergång.

 

14304.  Skvalleriets människa  betyder nationens

undergång och olycka.

 

14305.  Sårande ord drabbas alla av.

 

14306.  Förtalarens ord alla drabbas av.

 

14307.  Skvalleriets ord drabbas alla av.

 

14308a.  Älskvärda människor älskas av alla.

 

14308b.  Önskvärda människor älskas av alla.

 

14308c.  Uppmuntrande människor älskas

av alla.

 

14309.  Trovärdiga människor älskas av alla.

 

14310.  Uppmuntrande människor nationen Behöver.

 

14311.  Uppmuntrande människor överheten

behöver.

 

14312a.  Förvirrad nation Behöver insiktsfulla människor. 

 

14312b.  Villrådig överhet Behöver visa insiktfulla

människor.

 

14312c.  Insiktfulla människor nationens räddning.

 

14313.  Insiktfulla människor överhetens räddning.

 

14314.  När avundet dör ut  mot sin nästas liv

förbytts hon till älska henne.

 

14315.  När förtalet dör ut mot sin nästas liv 

förbytts hon till älska henne.

 

14316.  När skvalleriet dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till älska henne.

 

14317a.  När Stoltheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till älska henne.

 

14317b.  När övermodet dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till ödmjukt älska henne.

 

14317c.  När elakheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till i godhet älska henne.

 

14318.  När häftigheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till i saktmod älska hennes liv.

 

14319.  När o-ärligheten dör ut mot sin nästas liv

förbytts hon till vara ärlighetens tjänare.

 

14320a.  Dör förtalets tunga ut förbytts tungan till

vara kärleksfull.

 

14320b.  Dör skvalleriets tunga ut förbytts tungan

till vara kärksfull och mild.

 

14320c.  Dör kivets tunga ut förbytts tungan till

vara saktmodig och mild.

 

14321.  Dör o-sämjans tunga ut förbytts tungan

till vara fåordig och leva i stllheten.

 

14322.  Tungans liv i stillhet nyttig för nationen.

 

14323.  Tungans liv tystnaden nationens räddning.

 

14324.  Stillhetens tunga har sin tid i överheten. 

 

14325a.  Kärleksfulle lever i kärleken.

 

14325b.  Insiktsfulle lever i insiktens djupheter.

 

14325c.  Saktmodige lever i saktmodighetens

rikedomar.

 

14326.  Insiktsfulle lever i kärlek till insiktens

inre liv.

 

14327.  Kloke lever i kärlek till klokhetens

inre liv. 

 

14328.  Vise lever i kärlek till vishetens inre liv.

 

14329a.  Högmodiga ärar sina händers verk.

     

14329b.  Högmodiga tankar ärar sina händers verk.

 

14329c.  Högmodigt tal ärar sina händers verk.

 

14330.  Stolta ögon ärar sina händers verk.

 

14331.  Stolt tunga ärar sina händers verk.

 

14332. Snälle säger tack snälla du.

 

14333.  Tacksamme säger tack snälla för

din tacksamhet.

 

14334.  Tacksamheten snällhet bundsförvanter.

 

14335.  Snällheten tacksamheten tycker om varandra.

 

14336.  Tacksamheten snällheten äger den goda

vänskapen.

 

14337.  Snällheten tacksamheten varandras vänner. 


14338.  Tacksamheten snällheten vilket intressant

liv de lever tillsammans.

 

14339a.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara verksam i sitt liv.

 

14339b.  Ärlige tillåter ärligheten vara verksam

i sitt liv.

 

14339c.  Hjälpsamme tillåter hjälpsamheten

vara verksam i sitt liv. 

 

14340.  God råd-givning nyttig för mänskligheten.

 

14341.  God rådgivning tillgänglig för Alla.

 

14342.  Dålig rådgivning andra till olycka.

 

14343.  God rådgivning vad nationen Behöver.

 

14344.  God rådgivning vad överheten Behöver.

 

14345a.  O-sämjan och trätgirigheten olycka

för nationen.

 

14345b.  Trärgirigheten o-sämjan olycka och fördärv

för överhetens framtid.

 

14345c.  O-sämjan kivet fördärv och olycka för

nationens framtid.

 

14346.  Kärlekens ömhet  ömheten som läker

    förtalets giftiga ordpilar in i människorshjärtan.

 

14347a.  Förtalets  giftiga ordpilar av förtal

skadar människors själsliv.

 

14347b.  Skvalleriets giftiga ordpilar av skvaller

sårar människors själs-liv.

 

14347c.  Stridslystens giftiga ordpilar stridiga ord

smärtsam för människors själsliv. 

 

14348.  O-sämje lever under o-sämjans slavok.

Slavoket o-intressant liv.

 

14349.  Ärelystne lever under ärelystenhetens

slavok.

       Slavoket o-intressant liv.

 

14350.  Egensinnig envis tänker på sig själv.

 

14351.  Envisheten egensinnigheten  självisk.

 

14352.  Egensinnigheten envisheten

livet i dem o-intressant.

 

14353.  Envisheten  egensinnigheten skapar

o-vänskap.

 

14354.  Egensinnigheten envisheten  nationens

olycka och fördärv.

 

14355.  Envisheten  egensinnigheten överhetens

     fördärv och undergång.

 

14356a.   Argsinta ondsinta  människor splittrar

vänskapen.

 

14356b.  Ondsinta argsinta  människor lever

i o-vänskap.

 

14356c.  Argsinta ondsinta  människor o-intressanta människor.

 

14357.  Ondsinta  argsinta människor ondskans

vänner.

 

14358a.  Uppmuntraren älskvärd människa.

 

14358b.  Uppmuntraren  värdefull människa.

 

14358c.  Uppmuntraren  önskvärd människa.

 

14359.  Uppmuntraren vänskaplig människa.

 

14360.  Människan vet tiden går fort.

 

14361.  Gör nyttigheter av tiden.

 

14362a.  Högmodets slavar och trälar  förblindade

av högmodets lögner.

 

14362b.  Lever i fara och olycka med sin själ.

 

14362c.  Elakhetens trälar och slavar  förblindade

av elakhetens falskheter.

 

14363.  Lever livet i olycka fara för sin själ.

 

14364.  O-ärlighetens slavar och trälar  förblindade av o-ärlighetens listigheter.

 

14365a.  Tacksamme lärt känna tacksamheten.

 

14365b.  Ärlige lärt känna ärligheten.

 

14365c.  Ömsinte lärt känna ömsintheten.

 

14366.  Egen-kärleken egen bekvämligheten

tillgängliga för alla vara deras tjänare.

 

14367.  Egen latheten tillgänglig för Alla vara

dess tjänare.

 

14368.  Egna häftigheten  o-nyttig för mänskligheten.

 

14369.  Egna ilskenheten  tillgänglig för Alla

vara dess tjänare.

 

14370. Vara dess tjänare vara ägd av den.

 

14371a.  Inte ge tid till o-nyttigheter.

 

14371b.  Dåren gör det inte den vise gör

missbrukar sin tid.

 

14371c.  Dåren tidens miss-brukare.

 

14372.  Vara tidens missbrukare  göra o-nyttigheter.

 

14373.  Vara kärleksfull mot hatet  likt lägga

glödande på hatets människa.

 

14374.  Vara fridsam mot oron  likt lägga glödande

kol på o-roliga människors tal.

 

14375.  Vara tålmodig mot ord-strider  likt lägga

glödande kol på ordstridigas ord.

 

14376.  Tålmodig människa stillar kivet.

 

14377.  Tålmodig människa stillar o-sämjan.

 

14378.  Tålmodig människa stillar ord-strider.

 

14379a.  Vara iklädd optimismen kärleken

ljusets vän.

 

14379b.  Vara iklädd kärleken  friden  ljusets vän.

 

14379c.  Vara iklädd glädjen  värmen  ljusets vän.

 

14380.  Vara ljusets vän vara av-klädd från

vara mörkret vän +++ dödens vän.

 

14381.  Vara mörkrets vän vara av-klädd från

vara ljusets vän +++ livets vän.

 

14382a.  Hjärtats saktmod  lever i saktmodets rikedomar.

 

14382b.  Hjärtats fridsamma tankar  lever 

i sinnesfridens rikedomar.

 

14382c.  Hjärtats renhet av-klätt sig hjärtats o-renhet.

 

14383.  O-viljan vän med stoltheten.

 

14384.  Tjänstvillig Vilja vän med ödmjukheten.

 

14385.  Tjänstvilliga viljan  tillgänglig för Alla.

 

14386.  Tjänst-villiga viljan  nyttig för Alla.

 

14387.  Tjänstvilliga viljan  vad fin den är.

 

14388a.  Ödmjukheten omfamnar den ödmjuke

med ömhet och värme.

 

14388b.  Mildheten omfamnar milde med sin

omsorg och ömhet.

 

14388c.  Saktmodet omfamnar saktmodige med

sin värme och omsorg.

 

14389.  Fladdrande tungor o-intressanta tungor.

 

14390.  Skvallrande tungor o-intressanta tungor.

 

14391.  Pratsamma tungor o-intressanta tungor.

 

14392.  Förtalets tunga o-intressant tunga

sprider förtal.

 

14393.  Vara barn-vänlig  älska barnen.

 

14394.  Vara barnvänlig uppmuntra dem.

 

14395.  Vara barn-vänlig uppskatta deras kärlek.

 

14396.  Vara barnvänlig  respektera dem som de är.

 

14397.  Vara barnvänlig  bemöta dem moderskärlek.

 

14398.  Vara barnvänlg bemöta dem med

faders-kärlek.

 

14399.  Visad barn-kärlek visa dem omsorg

och ömhet. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

JAKOBSBREVET. 2:14-27.

 

TRO OCH GÄRNINGAR.

 

¤Jakobsbrevet. 2:14.

 

14.  #Mina bröder, vad hjälper det om någon säger 

sig ha tro men inte har gärningar?

     Inte kan väl tron rädda honom?#.

 

Mina bröder, vad hjälpen säger sig äga tro

             men saknar gärningar.

Utan gärningar kan ingen i tron räddas.

 

¤Jakobsbrevet. 2:15.

 

15.  #Om en broder eller syster är utan kläder 

och saknar mat för dagen#.

 

¤Jakobsbrevet. 2:16.

 

16.  #Vad hjälper det då om någon av er säger:

"Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men

        inte ger dem vad kroppen behöver?#.

 

Saknar en broder eller syster kläder och mat

    för dagens behov:

Vad för hjälp får de; när du säger:

     Gå, var fridfull, håll dig varm utan kläder

och mat.

     Men inte hjälper dem.

Tala tomma ord men saknar gärningar. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:17.

 

17.  #Så är det också med tron; i sig själv, utan  gärningar, är den död#.

 

Jämförs med tron o-verksam i sig själv;

     utan gärningar blir som död.

Levande tro har med sig gärningar.

     Död tro saknar gärningar.

 

¤Jakobsbrevet. 2:18.

 

18.  #Nu kanske någon frågar:

"Har du tro?".

       Ja, och jag har gärningar.

Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med

      mina gärningar visa dig min tro#.

 

Har du tro?

       Jag har en levande tro; gärningarnas tro.

Visa mig din döda tro utan gärningar.

         Jag skall med mina gärningar; visa dig min tro.

 

¤Jakobsbrevet. 2:19.

 

19.  #Du tror att Gud är en.

Det gör du rätt i.

        Också de onda andarna tror det, och darrar#.

 

Din tro säger; Gud är en.

      I det du gör är rätt; de onda andarna tror det

och är rädda. 

 

¤Jakobsbrevet. 2:20.

 

20.  #Men inser du inte, tanklösa människa, att tro

utan gärningar är utan verkan?#.

 

Du; tanklösa människa  förvirrad orolig.

     Att tro utan gärningar är o-verksam.

 

¤Jakobsbrevet. 2:21.

 

21.  #Blev inte vår fader Abraham rättfärdig genom

gärningar när han lade sin son Isak på altaret?#.

 

Vår fader Abraham; blev rättfärdig genom

       trons gärningar; när han villigt lade sin löftes son på offer-altaret.

      

¤Jakobsbrevet. 2:22.

 

22.  #Du ser att hans tro samverkade med hans 

gärningar och att det var genom gärningarna

      som hans tro blev fullkomlig#.

 

Hans tro samverkade med hans gärningar.

         Genom gärningarna blev hans tro fullkomlig.

 

¤Jakobsbrevet. 2:23.

 

23.  #Så uppfylldes skriftens ord:

ABRAHAM TRODDE PÅ GUD OCH DÄRFÖR

    RÄKNADES HAN SOM RÄTTFÄRDIG, och han

kallades Guds vän#.

 

Skriftens ord uppfylldes: 

      Vår fader Abraham trodde på Gud.

Hans tro räknades som rättfärdig.

       Vilket gjorde han kallades Guds vän.

 

¤Jakobsbrevet. 2:24.

 

24.  #Ni ser att människan blir rättfärdig genom

gärningar och inte bara genom tro#.

 

Människan blir inte rättfärdig endast av tro.

     Människans utövade gärningar genom

tro gör henne rättfärdig.

 

¤Jakobsbrevet. 2:25.

 

25.  #Var det inte så med skökan Rachav?

     Blev hon inte rättfärdig genom gärningar när hon

tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut

       dem en annan väg?#:

.

Hur var det med skökan Rachav:

      Hon blev rättfärdig genom sina gärningar;

när hon tog emot bud-bärarna i sitt hus.

      Släppte ut dem en annan väg.  

     

¤Jakobsbrevet. 2:26.

 

26.  #Liksom en kropp utan livsande är död,

så är tron utan gärningar död#. 

 

En kropp utan livs-ande är död.

        Tron utan gärningar död.

Gärningar ger liv i tron.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

HEBREERBREVET. 11:37-40.

 

EXEMPEL PÅ TRO.  DEL. 2.

 

¤Hebreerbrevet. 11:37.

 

37.  #De blev stenade, söndersågade, avrättade

med svärd.

      De gick omkring i fårskinn och gethudar,

de led brist, förföljdes och misshandades#.

 

I tro; fick de blev ihjälstenade söndersågare

    deras jordiska avrättades med svärd.

Vandrade omkring klädda i fårskinn och gethudar.

     Led brist i sina liv; blev förföljda misshandlades.

 

¤Hebreerbrevet. 11:38.

 

38.  #Världen förtjänade inte att hysa dem.

De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter,

      i grotter och jordhålor#.

 

I världen var de inte välkomna.

       Fick leva sina liv ödemarkerna.

I bergstrakter grottlivet och i jordhålor.

 

¤Hebreerbrevet. 11:39.

 

39.  #Ingen av dessa som genom sin tro har fått

 Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas#.

 

Dessa människor som levde genom tro fått 

      Guds vittnesbörd fick inte se

löftet uppfyllas.

 

¤Hebreerbrevet. 11:40.

 

40.  #Gud har förutbestämt något bättre åt oss ,

och därför skall de uppnå fullkomligheten först

        tillsammans med oss#.

 

Gud är trofast; förutbestämt något bättre åt oss.

         Livet i fullkomligheten väntade dem

först tillsammans med oss. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 januari 2019 11:16

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  144.

 

14400.  Visad trovärdighet mot varandra 

fördjupar vänskapen.

 

14401.  Visad trovärdighet  vad mänskligheten Behöver.

 

14402.  Visad tro-värdighet vad nationen Behöver.

 

14403.  Visad trovärdighet  vad överheten Behöver.

 

14404.  Vänskapen och trovärdigheten varandras

goda vänner.

 

14405.  Trovärdigheten & vänskapen nyttigt

för överheten.

  

14406.  Vänskapen och trovärdigheten tillhör

moraliska beteendet.

 

14407a.  Moraliska beteendet besegrar o-moraliska

beteendet.

 

14407b.  O-moraliskt beteende har en framtid

på jorden.

 

14407c.  O-moraliska beteende vän med döden.

 

14408.  O-moraliska beteendet  vad ger det

till Livet.

 

14409.  Vara ett barn i ödmjukheten. 

 

14410a.  Förtalare  ivrig pratmakare.

 

14410b.  Skvalleraktige  ivrig pratmakare.

 

14410c.  Fladdrande tungan  ivrig pratmakare.

 

14411.  Lögnaren  ivrig pratsjuk människa.

 

14412.  Få-ordig tunga  stillar kiv.

 

14413.  Fåordig tunga stillar ordstrider.

 

14414.  Få-ordig tunga stillar trätlysten tunga.

 

14415a.  Ödmjuke lever i o-böjlig trohet mot

ödmjukheten.

 

14415b.  Lögnaren lever i oböjlig trohet mot

lögnens tunga.

 

14415c.  Förtalaren lever i o-böjlig trohet mot

förtalets tunga.

 

14417.  Stridslysten människa lever i oböjlig

trohet mot stoltheten.

 

14418. Tungan ett eldvapen i människans vilja.

 

14419.  Tungan eldvapnet i förtalet.

 

14420.  Tungen eldvapnet i skvalleriet.

 

14421.  Tungan eldvapnet i stridslystenheten.

 

14422.  Tungan inget leka med, ingen leksak.

 

14423.  Tungan en lem i människokroppen.

 

14424.   Tungan ingen leksak i människors tal.

 

14425.  Tungan farlig fördärvlig lem 

i människo-kroppen.

 

14426.  Tungan vapnet antingen till hjälpa

eller stjälpa.

 

14427a.  Motsträvig vilja  ärar högmodet.

 

14427b.  Motsträvig vilja  ärar "jaget"

tänker på sig själv.

 

14427c.  Motsträvig vilja  självisk.

 

14428.  Motsträvig tunga  vanärar  ödmjuk tunga.

 

14429.  Motsträviga läppar  ärar själviskheten.

 

14430.  Motsträviga hjärtat  placerar sig själv

i centrum ärar själviskheten.

 

14431a.  Vane-människan lever i falsk trygghet.

 

14431b.  Vane-människan känner rädslan inför

bryta sitt vanemöster.

 

14431c.  Vara Vanemänniska vad ger det till Livet.

 

14432.  Vara vanemänniska

 

14433.  Själens stilla ljus vad människan Behöver.  

 

14434.  Själens oroliga mörker saknar ljuset.

 

14435.  Själens förvirrande mörker 

saknar ljuset.

 

14436a.  Stormännen saknar familjärt intresse.

 

14436b.  Stormännen saknar familjära tänkandet.

 

14436c.  Stormännen saknar samhällets intresse.

 

14437.  Företagets vinst-förlust bjuder in

rädslan in i stormännens tankar.

 

14438.  Företagets vinster  bjuder in stoltheten

in i stormännens tänkande.

 

14439a.  Tygellöst folk  fåkunnigt folk. 

 

14439b.  O-vist folk fåkunnigt folk.

 

14439c.  Tygellöst folk  dåraktigt folk.

 

14440.  O-moralen  dödens vän.

 

14441.  O-moralen livets fiende.

 

14442.  O-moralen  döden varandras vänner.

 

14443.  O-moralen lever  o-intressant liv.

 

14444.  Överhetens o-moraliska liv  nationens

olycka och fördärv.

 

14445a.  Överhetens o-moraliska liv o-intressant liv.

 

14445b.  Överhetens o-moraliska liv  vad ger det

till folket.

 

14445c.  Överhetens o-moraliska lagar & paragrafer

nationens olycka och fördärv.

 

14446.  Lydnadens glädje  värdesätter Livet.

 

14447.  Lydnadens glädje  tillgänglig för Alla.

 

14448.  Lydnadens glädje  vad alla Behöver.

 

14449a.  Kärlekens spridande på jorden.

 

14449b.  Ödmjukhetens spridande på jorden.

 

14449c.  Ödmjuka människor sprider

ödmjukheten på jorden.

 

144450.  Kärleksfulla människor sprider

kärlek på jorden.

 

14451.   Lydnadens glädje  uppmuntrar människan.

 

14452.  Sprida ödmjukheten på jorden  där

högmodet råder.

 

14453.  Sprida mildheten på jorden.

 

14454.  Sprida sanningen på jorden där lögnen råder.

 

14455a.  Sprida snällheten på jorden där elakheten råder.

 

14455b.  Sprida vänligheten på jorden där elakheten råder.

 

14455c.  Sprida barmhärtihgheten på jorden där

o-barmhärtigheten råder.

 

14456.  Vara frimodig inte tjäna försagdheten.

 

14457.  Var frimodighetens tjänare  inte vara människo-fruktans slav.

 

14458.  Människofruktan  vad ger det till Livet.

 

14459.  Människofruktan  tänker på sig själv.

 

14460.  Människofruktan  självisk.

 

14461.  Människofruktan  belöning-lös.

 

14462.  Människofruktan skadlig  smärtsam.

 

14463.  Människofruktan lögnnes tjänare.

 

14464.  Frimodigheten  sanningens tjänare.

 

14465a.  Försagdheten  rider på rädslan.

 

14465b.  Rädslan talar lögaktiga ord.

 

14465c.  Vill jag lyssna på lögnaktig ord

eller inte. 

 

14466.  Livet i ljumheten  självbelåten.

 

14467.  Livet i ljumheten egos bekvämlighet.

 

14468.  Livet i ljumheten egos lathet

 

14469.  Livet i ljumheten o-intressant liv.

 

14470.  Livet i ljumheten meningslöst liv.

 

14471.  Livet i ljumheten belönings-löst.

 

14472a.  Tystnaden säger mer än alla ord.

 

14472b.  Lugnet säger mer än alla ord.

 

14472c.  Stillheten säger mer än alla ord.

 

14473.  Tystnaden har det som livet Behöver.

 

14474.  Stillheten har det som Livet Behöver.

 

14475.  Lugnet har det som Livet Behöver.

 

14476.  Tålamodet och barmhärtigheten varandras vänner.

 

14477.  O-tålig kärlek  tålig kärlek  varandras fiender.

 

14478.  Långmodig  stor i mildhet.

 

14479.  Långmodig tålig styrs inte av tiden.

 

14480.  Långmodigheten tåligheten  äger

livets goda karaktär.

 

14481.  Tåligheten långmodigheten har en framtid

på jorden.

 

14482.  Häftigheten  ilskenheten  avskyvärd

o-social i sitt beteende.

 

14483.  Vreden  stridslystenheten  o-social

avskyvärd i sitt beteende.

 

14484.  Elakheten  o-barmhärtigheten  avskyvärd

o-social i sitt beteende.

 

14485a.  Varför leva livet i rädslan  vara förblindad

från frimodigheten.

 

14485b.  Varför leva i människofruktan vara'förblindad från frimodighetens rikedomar.

 

14485c.  Varför leva i elakheten vara förblindad

från godhetens rikedomar.

 

14486.  Vara få-kunnig  förblindad  från visheten.

 

14487a.  Ilskne lever i mördande ilskenheten

vilket tar dö på saktmodighetens erbjudande.

 

14487b.  Häftige lever i mördande häftigheten

vilket tar dö på saktmodighetens erbjudande.

 

14487c.  Elake lever i mördande elakheten

vilket tar dö på snällhetens erbjudande.

 

14488.  Aldrig diskutera med ondskan energitjuven

utan vända den ryggen för evigt.

 

14489.  Ondskan lever o-intressant liv skadlig

och smärtsam för själen.

 

14490.  Ilskne blir fri från ilskenheten när han

tillåter sig  tuktas av saktmodet.

 

14491.  O-ärlige blir fri från o-ärligheten när

han tillåter sig tuktas av saktmodet.

 

14492.  Lögnaren blir fri från lögnen när han

tillåter sig tuktas av sanningen.

 

14493.  Lögnen gör henne till lögnens barn.

 

14494.  Glädjen friden friheten  vad människan

längtar efter.

 

14495a.  Förtalets flammande eldtunga  sårar

människors själs-liv.

 

14495b.  Skvalleriets flammande eldtunga sårar

människans själ.

 

14495c.  Ordstridens flammande eldtunga  skadlig

smärtsam i orden.

 

14496.  Tålmog man stillar kiv.

 

14497.  Tålmodig man stillar o-sämjan.

 

14498.  Tålmodig man stillar häftigheten.

 

14499.  Tålmodig tunga stillar ilskenheten.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se