Alla inlägg den 6 januari 2019

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 141.

 

14100.  Snällheten hjälpsam.

 

14101.  Vänligheten hjälpsam.

 

14102.  Godhjärtligheten hjälpsam.

 

14103.  Rädslan inväntar inte rätt tid.

 

14104.  Rädslan oroar  på-skyndar dåliga beslut.

 

14105.  Vara rädslans tjänare vad ger det till Livet.

 

14106.  Vara rädslans tjänare o-intressant liv.

 

14107.  Glömskan skapar förvirring och oro.

 

14108.  Ödmjukheten snällheten tacksamheten

 ger livet livs-hamoni.

 

14109a.  Gemenskapen med ödmjukheten ger

ny livs-syn på livet.

 

14109b.  Gemenskapen med saktmodigheten

ger ny livssyn på Livet.

 

14109c.  Gemenskapen med barmhärtigheten

ger ny livssyn på livet.

 

14110.  Vad jag gör och inte gör.

 

14111a.  Tystne söker tystnadens närhet.

 

14111b.  Ärlige söker ärlighetens gemenskap.

 

14111c.  Ståndaktige söker ståndaktighetens

livsstil.

 

14112.  Trolöse trolös mot sig själv.

 

14113.  Trolöse har ingen framtid på jorden.

 

14114.  Trolöse trolös mot sin nästa.

 

14115a.  Ödmjuke skänker sitt liv till  ödmjukheten.

 

14115b.  Ödmjukheten äger ödmjukes hjärta

hjärtats tankar.

 

14115c.  Ödmjukheten påverkar ödmjukes livsstil

och livsföring.

 

14116.  Talets tuktan sker ord och handling.

 

14117.  Talets fostran visar sig i "Tänka först

   sedan tala.

 

14118.  O-intressanta talen: visar sig i ord om

     väder och vind.

 

14119.  Vädret och vinden lever sitt egna liv.

 

14120a.  Ödmjukes liv till andras lärdom

och föredöme.

 

14120b.  Mildes liv till andras erfarenhet

och förebild.

 

14120c.  Elakes liv till andras dåliga lärdom

och erfarenhet.

 

14121.  Egot söker ära och mäniskors aktning.

 

14122a. Vredens lön döden.

 

14122b.  Häftighetens lön döden.

 

14122c.  Ilskenhetens lön döden.

 

14123.  Elakhetens lön döden.

 

14124.  Tjäna lögnen vara lögnnes tjänare.

 

14125.  Tjäna falskheten vara falskhetens tjänare.

 

14126.  Tjäna elakheten vara elakhetens tjänare.

 

14127.  Tjäna egot vara egots tjänare.

 

14128.  Stormakts-tänkandet tjänar stoltheten.

 

14129.  Stormännens-tänkandet tjänar stoltheten.

 

14130a.  Ömhetens kärlekens lärdom och erfarenhet mänskligheten Behöver.

 

14130b.  Kärlekens omsorgens erfarenhet

och lärdom mänskligheten Behöver.

 

14130c.  Omsorgens ömhetens lärdom och erfarenhet mänsligheten Behöver.

 

14131.  Ömhetens o-ändliga medkänsla ger vad 

Livet Behöver.

 

14132.  Medkänslans omsorg ger vad livet Behöver.

 

14133.  Medömkans omsorg ger vad livet längtar

efter.

 

14134.  Medlidandets omsorg vad de sorgna längtar

efter.

 

14135a.  Känna tacksamhet  få vara till uppmuntran.

 

14135b.  Vara tacksam för tiden.

 

14135c.  Vara tacksam för livets glädje.

 

14136.  Visa omdöme vara klok.

 

14137.  Visa omdöme  vara vis.

 

14138a.  Lögnaren Livets förlorare.

 

14138b.  Häftige Livets förlorare.

 

14138c.  O-ärlige Livets förlorare.

 

14139.  Inre livs-glädjen finns i lydnaden.

 

14140.  Tack för din uppmuntrande frimodighet.

 

14141.  Bättre var frimodighetens tjänare än

vara rädslans tjänare.

 

14142a.  Stolta falskheten tillgänglig för mänskligheten.

 

14142b.  Falska stoltheten  o-nyttig  för Alla.

 

14142c.  Stolthetens falskhet bedrar mänskligheten.

 

14143.  Kärlekens storhet  större än hatets storhet.

 

14144.  Kärlekens storhet  större än föraktets

storhet.

 

14145.  Falskhetens storhet lögnens vän.

 

14146.  Falskhetens bedrar mänskligheten.

 

14147.  Falskheten vad ger den till Livet.

 

14148.  Falskheten tillgänglig för Alla.

 

14149.  Stolta lögner bedrar mänskligheten.

 

14150.  Stolta lögner tillgängliga för Alla.

 

14151.  Stolta lögner vad ger det till Livet.

 

14152a.  Lögnens stolthet stolhetens vän.

 

14152b.  Lögnens stolthet ärar stoltheten.

 

14152c.  Lögnens stolthet lögnarens vän.

 

14153.  Lögnarens vänner: högmodet övermodet

och stoltheten.

 

14154a.  Lögnen bedragit lögnarens hjärta.

 

14154b.  Falskheten bedragit falskes hjärta.

 

14154c.  Elakheten bedragit elakes hjärta.

 

14155a.  Lögnarens hjärta tror på lögnen.

 

14155b.  Falskes hjärta tror på falskheten.

 

14155c.  Elakes hjärta tror på elakheten.

 

14156.  Föraktet och förtalet bundsförvanter.

 

14157.  Förtalet & föraktet tungan deras redskap.

 

14158.  Lögnen och falskheten tungan

deras redskap.

 

14159a.  Bittra vreden bedragit den vredes hjärta.

 

14159b.  Bittra vreden vän med vreden.

 

14159c.  Bittra vreden o-vän med saktmodet.

 

14160.  Förtalet skapar fiendeskap.

 

14161.  Förtalet skapar o-vänskap.

 

14162.  Förtalet skapar o-sämja.

 

14163.  Skvalleriet lögnens redskap.

 

14164.  Förtalet lögnens redskap.

 

14165a.  Ödmjukheten renar ödmjukes själ från

högmodets fel och brister.

 

14165b.  Vänligheten renar vänliges själ från

elakhetens fel och brister.

 

14165c.  Barmhärtigheten renar bärmhärtige från

o-barmhärtighetens fel och brister.

 

14166a.  Förtalarens o-kunnighet blivit bedragen

leva i förtalet.

 

14166b.  Skvalleraktiges o-kunnighet blivit bedragen

leva i skvalleriet.

 

14166c.  O-ärliges o-kunnighet blivit bedragen

leva i o-ärligheten.

 

14167.  Högmodets fel och brister: vad ger det

till Livet.  

 

14168.  Högmodets fel & brister: livets smärtsamma liv: tillåtet dem vara herre i sitt liv.

 

14169.  O-kunnigheten tillåtet dem vara det.

 

14170.  Blivit bedragen vara högmodets tjänare.

 

14171a.  Girighetens fel och brister: vad ger det

till Livet.

 

14171b.  Girighetens fel och brister: livets smärtsamma liv: tillåtet dem vara herre i sitt liv.

 

14171c.  O-kunnigheten tillåtet dem vara det.

 

14172.  Blivit bedragen vara girighetens tjänare. 

 

14173.  Vara bedragen lögnens slav.

 

14174.  Vara bedragen bitterhetens medhjälpare.

 

14175.  Vara bedragen besvikelsens medhjälpare.

 

14176. Vara bedragen o-intressant liv.

 

14177.  Bedragaren lyssnar på lögnen.

 

14178.  Bedragen lyssnar på stoltheten.

 

14179.  Bedragaren tror på sig själv.

 

14180.  Bedragen hatar sanningen.

 

14181.  Förtalaren föraktar sanningen.

 

14182.  Skvalleraktige hatar sanningen.

 

14183a.  Stoltheten förmörkar själslivet.

 

14183b.  Övermodet förmörkar själs-livet.

 

14183c.  Elakheten förmörkar själslivet.

 

14184.  Ödmjukheten uppmuntrar själslivet.

 

14185.  Vänligheten uppmuntrar själslivet.

 

14186.  Barmhärtigheten uppmuntrar själslivet.

 

14187.  Eftertanken klokhetens vän.

 

14188.  Eftertanken dårens o-vän.

 

14189.  Eftertanken nyttig.

 

14190.  Eftertanken ger vad mänskligheten Behöver.

 

14191.  Erfarenheten de äldstes ärekrona.

 

14192a.  Omtanken omsorgsfull.

 

14192b.  Omtanken barmhärtig.

 

14192c.  Omtanken kärleksfull.

 

14193.  Omtanken ger vad mänskligheten behöver.

 

14194.  Omtanken vad värdefull den är.

 

14195.  Omtanken vad fin den är.

 

14196.  Omtanken uppskattas när den ges.

 

14197.  Omtanken dyrbar när den ges.

 

14198.  Omtanken vi alla Behöver.

 

14199.  Omtanken besvaras med tacksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08


HEBREERBREVET. 8:1-13.

 

ÖVERSTEPRÄST I ETT NYTT FÖRBUND.

 

¤Hebreerbrevet. 8:1.

 

1.  #Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta:

Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan

      om Majestätets tron i himlen#.

 

Översteprästen Guds son: i nya förbundet.

        Sitter på Guds högra sida om Majestätets

tron i himlen.

 

¤Hebreerbrevet. 8:2.

 

2.  #Och förrättar tjänst i helgedomen, det sanna förbundstältet, som är rest av Herren och inte

      av någon människa#.

 

Förrättar tjänsten i helgedomen.

       Helgedomen: sanna förbundstältet.

Sanna förbundstältet upprest av Herren.

      Inte upprest av någon människa.

 

¤Hebreerbrevet. 8:3.

 

3.  #En överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och därför måste också vår ha något

       att bära fram#.

 

Översteprästens tjänareuppgift: frambära

    offergåvor.

 

¤Hebreerbrevet. 8:4.

 

4.  #Om han nu vore här på jorden skulle han inte

ens vara präst, eftersom det finns andra som

       frambär gåvorna enligt lagen#.

 

Skulle han nu vara verksam på jorden.

     inte vara präst, eftersom det finns andra som

frambär offergåvorna enligt lagen. 

 

¤Hebreerbrevet. 8:5.

 

5.  #Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud

      till Mose då han skulle uppföra tältet:

SE TLLL ATT DU GÖR ALLTING EFTER DEN

     FÖREBILD SOM DU  HAR FÅTT SE PÅ BERGET#.

 

Deras tjänade en skuggbild av de himmelska tingen.

          Gud sa till sin tjänare Mose:

Gör all det efter den förebild som visades för dig

      uppe på berget.

 

¤Hebreerbrevet. 8:6.

 

6.  #Men nu har Kristus fått ett prästämbete som

är vida överlägset, eftersom han förmedlar

    ett bättre förbund, ett som är stadfäst med

starkare löften#.

 

Kristus har nu fått ett prästämbete visar sin

     överlägsenhet vilket tjänar det bättre förbundet.

Bättre förbundet: stadsfäst med starkare löften.

 

¤Hebreerbrevet. 8:7.

 

7.  #Om det första förbundet hade varit utan brist

skulle det inte ha funnits behov av ett annat#.

 

Hade det första förbundet varit fullkomligt:

     Hade det inte funnits behov av ett bättre förbund.

 

¤Hebreerbrevet. 8:8.

 

8.  #Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister:

SE, DAGAR SKALL KOMMA, SÄGER HERREN,

       DÅ SKALL JAG SLUTA ETT NYTT FÖRBUND

MED ISRAELS HUS OCH JUDA HUS#.

 

Nu talar Gud om första förbundets brister:

      Dagar skall komma skall sluta ett förbund

med er Israels hus och Juda hus.

 

¤Hebreerbrevet. 8:9.

 

9.  #EJ SÅSOM DET FÖRBUND JAG SLÖT MED DERAS FÄDER DEN DAG JAG TOG DEM VID

     HANDEN OCH FÖRDE DEM UT UR EGYPTIENS

LAND.

     TY DE FÖRBLEV INTE I MITT FÖRBUND,

OM JAG FRÅGADE DÄRFÖR INTE HELLER EFTER

       DEM, SÄGER HERREN#.

 

Gamla förbundet slöts deras fäder.

         Den dag då jag befriade dem med min hand

ut ifrån Egyptiens träldomsland.

        De förblev inte mitt i förbund var o-lydiga.

 

¤Hebreerbrevet. 8:10.

 

10.  #DETTA ÄR DET FÖRBUND JAG SKALL SLUTA

MED ISRAELS HUS I KOMMNADE DAGAR, SÄGER

      HERREN:

JAG SKALL LÄGGA MINA LAGAR I DERAS SINNEN

       OCH INRISTA DEM I DERAS HJÄRTAN.

JAG SKALL VARA DERAS GUD, OCH DE SKALL

      VARA MITT FOLK#.

 

Det nya förbundet   fullkomliga förbundet genom

     min son med Israels hus.

Skall lägga mina lagar i deras hjärtan.

     Vara deras ende Gud.

De skall vara mitt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 8:11.

 

11.  #INGEN SKALL BEHÖVA UNDERVISA SIN LANDSMAN, INGEN SIN BROR, OCH SÄGA:

       LÄR KÄNNA HERREN.

ALLA SKALL VETA VEM JAG ÄR, FRÅN DEN

     MINSTE TILL DEN STÖRSTE#.

 

Vid den tiden: ingen skall behöva undervisa

     sin landsman.  

Ingen sin bror säga:  Lär känna Herren.

          Alla skall veta vem jag är.

Från den förste till den miste.

 

¤Hebreerbrevet. 8:12.

 

12.  #JAG SKALL FÖRLÅTA DEM DERAS ORÄTTFÄRDIGHET, OCH DERAS SYNDER SKALL

       JAG ALDRIG MER KOMMA IHÅG#.

 

Jag skall då förlåta dem deras o-rättfärdighet.

      Deras synder skall jag aldrig komma ihåg.

 

¤Hebreerbrevet. 8:13.

 

13.  #Genom att tala om ett nytt förbund har han

gjort det förra föråldrat.

       Och det som blir gammalt och föråldrat skall

snart försvinna.

 

Det gamla förbundet föråldrat.

      Det nya förbundet har kommit.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 9:1-10.

 

TJÄNSTEN I DEN JORDISKA HELGEDOMEN.

 

¤Hebreerbrevet. 9:1.

 

1.  #Det förra förbundet hade alltså sina föreskrifter

för gudstjänsten och sin helgedom, som dock

        var jordisk#.

 

Förra förbundets föreskrifter om

      gudsjänstordningen. 

I sin helgedom var jordisk.

 

¤Hebreerbrevet. 9:2.

 

2.  #Ett tält blev inrett med ett främre rum för lampstället, bordet och skådebrödet; det kallas

        det heliga#.

 

Förbundstältet blev inrett med ett främre rum.

      Främre rum för lampstället, bordet

och skådebördet på bordet.

      Förbundstältet det heliga. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:3.

 

3.  #Bakom det andra förhänget finns det rum som

kallas det allra heligaste#.

 

Det allra heligastes rum fanns bakom det

     andra förhänget.

 

¤Hebreerbrevet. 9:4.

 

4.  #Där stod ett gyllne rökelsealtare och förbundsarken, som var helt överdragen med guld.

        I den fanns ett guldkärl med mannat,

Arons stav, den som hade skjutit gröna skott,

och förbundstavlorna#.

 

I det allra heligaste stod gyllne rökelseealtaret

    och förbundsarken.

Var helt överdragna med guld.

      I förbundsarken förvarades ett guldkärl

med mannat.

       Arons stav fanns där hade skjutit gröna skott.

Och förbundstavlorna med Guds fingers teckande

     Ord fanns i förbundsarken.

 

¤Hebreerbrevet. 9:5.

 

5.  #Ovanpå arken stod härlighetens keruber,

som skuggade försoningstället.

      Men jag kan inte här dröja vid varje enskild sak#.

 

Ovanpå arken stod härlighetens keruber.

        Som skuggade försoningstältet.

 

¤Hebreerbrevet. 9:6.

 

6.  #Så var det hela ordnat.

I tältets främre rum går prästerna ständigt in när

       de förrättar gudstjänsten#.

 

I tältets främre rum: förrättar prästerna ständigt

       gudstjänsten. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:7.

 

7.  #I det andra rummet  går bara översteprästen in,

en gång om året och då alltid med blod som han

     bär fram för sina egna och folkets

ouppsåtliga synder#.

 

I andra rummet: går bara översteprästerna in.

     En gång om året.

Alltid med blod vilket frambärs för sina egna synder

       och folkets o-uppsåtliga synder.

 

¤Hebreerbrevet. 9:8.

 

8.  #Därmed visar den heliga anden att vägen in

i helgedomen inte ligger öppen så länge det

      främre rummet ännu består#.

 

Den helige ande visar vägen genom översteprästens

      offertjänst vägen in i helgedomen.

Inte ligger öppen så länge det främre rummet

      ännu består. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:9.

 

9.  #Det ger en bild av den tid som nu är:

man frambär offergåvor som dock inte kan göra

     den som förrättar gudstjänsten fullkomlig,

så att hans samvete är till freds#.

 

Prästens frambärande offer: förrättas i gudstänsten

        inte gör offer gudstjänsten fullkomlig. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:10.

 

10.  #Liksom är det gäller mat och dryck eller olika

tvagningar är det fråga om idel yttre föreskrifter

        fram till tiden för en bättre ordning#. 

 

Gäller yttre föreskrifter: fram till tiden för

     en n bättre ordning.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 9:11-28.

 

TJÄNSTEN I DEN HIMMELSKA HELGEDOMEN.

 

¤Hebreerbrevet. 9:11.

 

11.  #Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma.

      Han har gått genom det större och fullkomligare

tält som inte tillhör denna världen#.

 

Kristus nu överstepräst: tjänandet i den

     himmelska helgedomen.

Överstepräst för det goda som skall komma.

        Gått  genom det större fullkomligare tältet

vilket inte tillhör denna världen. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:12. 

 

12.  #Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har en gång för alla trätt in

     i  helgedomen och vunnit befrielse åt oss

för evigt#.

 

Genom sitt egna försoningsblod: inget blod av tjurar

      och bockar.

En gång för alla inträtt i helgedomen.

          Genom inträdandet: vunnit befrielse åt oss

för evigt.

   

¤Hebreerbrevet. 9:13.

 

13.  #Och nu blod av bockar och tjurar och stänk

av askan från en kviga de orena så att de blir

       rena i yttre mening#.

 

Bockars och tjurars blod: stänk av en kvigas aska

        de orena blir rena i yttre mening.

 

¤Hebreerbrevet. 9:14.

 

14.  #Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig

      själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra

samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna

      den levande Guden#.

 

Kristus själv i kraft av evig ande framburit sitt liv

      likt ett felfritt offer åt Gud.

Renat våra samveten från döda gärningar.

          Våra rena samveten kan tjäna den

levande Guden. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:15.

 

15.  #Därför är det ett nytt förbund som Kristus

förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade

       arvet, sedan han dött för att befria dem från

överträdelserna under det förra förbundet#.

 

Därför har nya förbundet som visat sig i Kristus.

        Visat sig i Kristus för att de kallade skall få

det utlovade himmelska arvet.

       Genom hans död: vilket befriar dem från

deras överträdelser.

        Överträdelserna från det förra förbundet.

 

¤Hebreerbrevet. 9:16.'

 

16.  #När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att det som har skrivit det är död#.

 

Den dödes testamente: gäller vid hans död.

 

¤Hebreerbrevet. 9:17.

 

17.  #Testamentet blir giltigt först efter dödsfallet

och har ingen verkan så länge dess upphovsman

       lever#.


Skrivna testamentet giltigt vid dödsfallet.

        Hur ingen giltighet när han lever.

 

¤Hebreerbrevet. 9:18.

 

18.  #Därför kunde inte heller det förra förbundet

instiftas utan blod#.

 

Under det förra förbundets tid: kunde inte instiftas

      utan blodets-offer. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:19.

 

19.  #När Mose hade läst upp alla lagens bud för

hela folket tog han blod från kalvar och bockar

       tillsammans med vatten och röd ull och isop

och stänkte det på själva boken och på allt

      folket#.

 

När Mose läst upp lagens bud för hala folket.

      Togs bockars och tjurars blod tillsammans med vattnet röda ullet isopen.

      Stänkte dem själva boken och på allt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 9:20.

 

20.  #Och sade: MED DETTA BLOD BEKRÄFTAS DET

FÖRBUND SOM GUD HAR FASTSTÄLLT FÖR ER#.

 

Detta blods bestänkande bekräftar det slutna

     förbundet som Gud fastställt med sitt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 9:21.

 

21.  #Likaså stänkte han blod på tältet och alla

gudstjänstföremålen#.

 

Blodet stänktes på tältet och alla gudstjänst-

      föremålen.

 

¤Hebreerbrevet. 9:22.

 

22.  #Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod,

och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse#.

 

Enligt lagens föreskrifter: ges ingen förlåtelse

    utan blodets utgjutelse.

 

¤Hebreerbrevet. 9:23.

 

23.  #Avbilderna av det som är i himlen måste alltså

renas med sådana medel.

       Men de himmelska tingen själva kräver bättre

offer#.

 

Avbilderna av det himmelska måste renas av

      blodet.

De himmelska tingen kräver själva bättre offer. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:24.  

 

24.  #Ty Kristus gick in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av

     den verkliga.

Han gick in i själva himlen för att nu träda fram

      inför Gud med vår sak#.

 

Kristus själv gick in i en helgedom.

        Helgedom byggd av människohand.

En bild av den verkliga helgedomen.

       Gick in i själva himlen nu träder fram inför Gud.

För våra synders skull.

 

¤Hebreerbrevet. 9:25.

 

25.  #Och han gjorde ínte för att offra sig många

gånger, så som översteprästen varje år går in

      i helgedomen med blod som inte är

hans eget#.

 

Offrade sig en gång för alla.

 

¤Hebreerbrevet. 9:26.

 

26.  #Då hade han måst lida många gånger alltifrån

världens skapelse.

       Men nu har han trätt fram, en gång för alla,

vid tidens slut, för att utplåna synden genom

      att offra sig själv#.

 

Skulle han själv likt varje år offra sig i helgedomen

      allifrån världens skapelsen.

Nu har han trätt fram: en gång för alla.

     Vid tidens slut.

Utplånade synden genom offra sig själv.

      

¤Hebreerbrevet. 9:27.

 

27.  #Och liksom det är människans lott att en gång

dö och sedan dömas#.


Likt människans livslott: en gång dö sedan dömas. 

 

¤Hebreerbrevet. 9:28.

 

28.  #Så har Kristus en gång offras för att lyfta bort

mångas synder och skall uppenbara sig en andra

       gång, och då inte för syndens skull utan

för att rädda dem som väntar på honom#.

 

Kristus engångs offrande för att lyfta bort mångas

       synder.

Skall uppenbara sig en andra gång.

      Inte för syndens skull: utan rädda dem som

väntar på hans tillkommelse. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 10:1-18.

 

FULLKOMLIG RENING.

 

¤Hebreerbrevet. 10:1.

 

1.  #Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt.

      Därför förmår den aldrig genom de årliga

upprepade offren göra dem som träder fram med

      dem fullkomliga för all framtid#.

 

Lagen skuggbilden av det goda som skall komma.

      De årliga frambärande offren inget fullkomligt

offer likt Kristi offrande av sig själv.

      Fullkomligt offer för all framtid.

Kristus det fullkomliga offerlammet ger

       fullkomlig rening.  

 

¤Hebreerbrevet. 10:2.

 

2.  #Skulle man inte annars ha upphört att offra?

De som förrättar gudstjänsten skulle ju, efter

       att en gång ha blivit renade, inte längre

vara medvetna om några synder#.

 

Skulle det årliga offret vara fullkomligt

     när prästerna förrättar offret i gudtjänsten.

Inte längre vara medvetna om deras egna 

      och folkets synder.

 

¤Hebreerbrevet. 10:3.

 

3.  #Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse

om synderna#.

 

Dessa o-fullkomliga offer   ger  årlig påminnelse

   om synderna. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:4.

 

4.  #Ty blodet från tjurar och bockar kan aldrig ta

bort synder#.

 

Årliga offret av tjurars och bockars blod

     kan aldrig helt ta bort synder. 

 

¤Hebeerbrevet. 10:5.

 

5.  #Därför säger Kristus när han inträder i världen:

OFFER OCH GÅVOR BEGÄRDE DU INTE, MEN EN

      KROPP HAR DU DANAT ÅT MIG#.

 

Därför säger Kristus vid sitt inträdande i världen:

      Du begärde inte offer och gåvor, men en

kropp har du givit åt mig. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:6.

 

6.  #BRÄNNOFFER OCH SYNDOFFER GLADDE DIG 

INTE#.

 

Bränn och syndoffret var för mig inte till glädje.

 

¤Hebreerbrevet. 10:7.

 

7.  #DÅ SADE HAN: SE; HÄR ÄR JAG.

SOM DET STÅR SKRIVET OM MIG I BOKRULLEN

       HAR JAG KOMMIT, GUD, FÖR ATT GÖRA

DIN VILJA#.

 

Han själv sade: I bokrullen står det skrivet om mig.

        Jag har kommit genom jungfrufödelsen,

för att göra min faders vilja.

 

¤Hebreerbrevet. 10:8.

 

8.  #Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer

och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig,

       inte, och detta fast de frambärs enligt lagen#.

 

Han först säger: Enligt lagen frambärs offer gåvor

     bränn och syndoffer var dig inte till glädje

vilket du inte begärde.

     

¤Hebreerbrevet. 10:9.

 

9.  #Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja.

       Så upphäver han det första för att låta det

andra gälla#.

 

Sedan säger han: kommit för att göra min faders

    vilja.

Lagen blivit upphävd: låter Kristi försoningsverk

     gälla. 

 

¤Hebreebrevet. 10:10.

 

10.  #Efter denna Guds vilja har vi helgats genom

att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla#.

 

Guds vilja utfördes genom Kristi offerdöd  vi 

    blivit helgade.

En gång för alla.

 

¤Hebreerbrevet. 10:11.

 

11.  #Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså

gång på gång fram samma offer, som aldrig kan

      avlägsna några synder#.

 

Dagligen frambär varje präst syndoffret

     gång på gång samma offer.

Vilket aldrig helt kan avlägsna synder. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:12.

 

12.  #Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla

tider och satt sig på Guds högra sida#.

 

Jesus frambars sin kropp ett enda syndoffer för

     mänskligheten.

Sitter nu på Guds högra sida.

 

¤Hebreerbrevet. 10:13.

 

13.  #Där väntar han nu på att hans fiender skall

läggas som en pall under hans fötter#.

 

Satt sig på Guds högra sida: inväntar nu tills hans

        fiender skall bli lagda likt en pall under

hans fötter. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:14.

 

14.  #Ty med ett enda offer har han för all framtid

fullkomnat dem som blir helgade#.

 

Hans lidandets kroppsoffer han för all framtid

         blivit till deras fulllkomnande som blir helgade.

 

¤Hebreerbrevet. 10:15.

 

15.  #Om detta vittnar också den heliga anden

för oss.

     Först heter det#:

 

Den heliga anden bevittnar för oss: ty det heter:

 

¤Hebreerbrevet. 10:16.

 

16.  #DETTA ÄR DET FÖRBUND SOM JAG SKALL

SLUTA MED DEM I KOMMANDE DAGAR, SÄGER

       HERREN.

JAG SKALL LÄGGA MINA LAGAR I DERAS HJÄRTAN

      OCH INRISTA DEM I DERAS SINNEN#.

 

I kommade dagar skall jag sluta ett förbund

     med dem.

Lägga mina lagar i deras hjärtan

        I deras sinnen inrista dem.

          

¤Hebreerbrevet. 10:17.

 

17.  #Och sedan: DERAS SYNDER OCH ÖVERTRÄDELSER SKALL JAG ALDRIG MER KOMMA

      IHÅG#.

 

Skall för evig förlåta deras synder och

      överträdelser.

 

¤Hebreerbrevet. 10:18.

 

18.  #Men där syndarna är förlåtna behövs inte

något syndoffer#. 

 

Där syndarna är förlåtna behövs inga syndoffer.

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 142.

 

142OO.  Eftertänksam insikt tillhör insiktsfulle.

 

14201.  Eftertänksam insikt vad mänskligheten

Behöver.

 

14202.  Eftertänksam insikt nyttig för Alla.

 

14203.  Eftertänksam insikt läro-rik.

 

14204.  Eftertänksam insikt trösterik.

 

14205a.  Alla som hatar visheten älskar döden.

 

14205b.  Alla som föraktar sanningen älskar döden.

 

14205c.  Alla som hatar ärligheten älskar döden.

 

14206.  Alla som föraktar klokheten älskar

o-kunnigheten.

 

14207.  Alla som föraktar kärleken hatar.

 

14208a.  Utövad falskhet älskar lögnen.

 

14208b.  Utövad snällhet älskar snällheten.

 

14208c.  Utövad elakhet älskar elakheten.

 

14209.  Utövad o-ärlighet älskar o-ärligheten.

 

14210a.  Lögnaktigt tal  lögnaktiga ord

ärar lögnen.

 

14210b.  Falskt tal  falska ord ärar falskheten.

 

14210c.  Falska ord  falskt tal vanärar sanningen.

 

14211.  Falskt tal  falska ord  sanningens o-vänner.

 

14212.  Falska ord  falskt tal samarbetar.

 

14213a.   Förtalaren blir dömd efter sina ord.

 

14213b.  Skvalleraktige blir dömd  efter orden.

 

14213c.  Stridfulle blir dömd efter sina ord.

 

14214.  Bättre vara stillsam än stidslysten.

 

14215.  Vara ilsken och bitter o-intressant liv.

 

14216.  Ilskenheten & bitterheten vad ger det

till Livet.

 

14217.  Överhetens ilskenhet och bitterhet 

vad ger det till folket.

 

14218.  Överhetens bitterhet & besvikelse 

vad ger det till folket.

 

14219.  Överhetens o-sämja och kiv  vad ger det

till folket.

 

14220.  Trogen överhet folkets glädje.

 

14221.  Överhetens svikna löften folkets sorg.

 

14222.  Fridsamma & saktmodiga människor

vad nationen behöver.

 

14223.  Stridslystna och argsinta behövs inte

i nationen.

 

14224.  Argsinta människor vän med stoltheten.

 

14225.  Fridsamma människor vän med ödmjukheten.

 

14226a.  Tungans styrka förtalets tunga  ödelägger

städer och nationer.

 

14226b.  Tungans styrka skvalleriets tunga

ödelägger människors liv.'

 

14226c.  Tungans styrka lögnaktig tunga ödelägger

städer och nationer.

 

14227.  Tungans styrka  skrytsam tunga människors

undergång.

 

14228a.  Vara förenad med stillheten.

 

14228b.  Vara förenad med  uthålligheten.

 

14228c.  Vara förenad med tålmodet. 

 

14229.  Vara förenad med saktmodet.

 

14230a.  Medlidsamma hjärtat dyrbart inför

människors ögon.

 

14230b.  Kärleksfulla hjärtat dyrbart inför

människors ögon.

 

14230c.  Ömhetens hjärta dyrbart inför

människors ögon.

 

14231.  Tacksamhetens hjärta dyrbart inför människors ögon.

 

14232a.  Tålamodet ödmjukhetens tjänare. 

 

14232b.  O-tåligheten stolthetens tjänare.

 

14232c.  Mildheten ödmjukhetens tjänare.

 

14233.  Uppgivenheten mörkrets vän.

 

14234.  Modlösheten mörkrets vän.

 

14235.  Deppigheten mörkrets vän.

 

14236a.  Vara mörkerts sämre än vara ljusets tjänare.

 

14236b.  Vara ljusets vän bättre vara mörkrets vän.

 

14236c.  Mörkrets slav har ingen framtid på jorden.

 

14237.  Mörkrets vän har ingen framtid på jorden.

 

14238.  Moder-kärleken bär kvinnan ger moderskapet.

 

14239.  Moders-kärleken  visar omsorg omtanke

för barnet och barnen.

 

14240.  Moders-kärlekens b-sida visa sig vara

orolig förvirrad och när barnet barnen

       mår dåligt.

 

14241.  Tacksamheten ärar ljuset.

 

14242.  O-tacksamheten ärar mörkret.

 

14243a.  Ljuset lyser i mörkret.

 

14243a.  Mörkret har ingen makt över ljuset.

 

14243b.  Tacksamheten belyser o-tacksamhetens

mörker.

 

14243c.  O-tacksamhetens mörker själens mörker.

 

14244.  Barmhärtighetens mörker  själens mörker.

 

14245a.  Meningslösheten  inget leva för.

 

14245b.  Livet i Meningslösheten  o-intressant liv.

 

14245c.  Meninglösheten belöningslös.

 

14246.  Meninglösheten värdesätter inte Livet.

 

14247.  Meningslösheten uppskattar inte Livet.

 

14248.  Meningslösheten uppmuntrar inte Livet.

 

14249.  Meningslösheten går i sällskap med döden.

 

14250a.  Ödmjuke äger ödmjukheten

hennes ödmjuka liv.

 

14250b.  Saktmodige äger saktmodigheten

hennes saktmodiga liv.

 

14250c.  Ärlige äger ärligheten hennes ärliga liv.

 

14251. Snälle äger snällheten  hennes snälla liv.

 

14252.  Modlöst sinne uppskattar inte Livet.

 

14253.  Modlöst sinne vad ger det till Livet.

 

14254.  Modlöst sinne tillgängligt för mänskligheten.

 

14255.  Modlöst sinne nationens undergång.

 

14256a.  Modlöst sinne  värdesätter inte livet

 

14256b.  Modlöst sinne  uppmuntrar inte Livet.

 

14256c.  Modlöst sinne  överhetens undergång.

 

14257a.  Sår i hjärtat vållar elak människa.

 

14257b.  Sår i hjärtat vållar hatiska människan.

 

14257c.  Sår i hjärtat vållar  föraktfulla människor.

 

14258.  Kraftlösa livlösa händer  o-nyttiga händer.

 

14259.  Livlösa  kraftlösa händer  vän med döden.

 

14260.  Kraftlösa livlösa händer  o-vän med Livet.

 

14261.  Livlösa kraftlösa ben visar ålderdomens liv.

 

14262.  Kraftlösa livlösa händer visar

ålderdomens liv.

 

14263. Kraftlösa livlösa tankar visar ålderdomens liv.

 

14264a.  Elaka människan  trätgirig.

 

14264b.  Elaka människan leder o-sämjan.

 

14264c.  Elaka människan  stridslysten.

 

14265.  Elaka människan  kivaktig.

 

14266a.  Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens väg

undflyr högmodets lockelser och frestelser

        under sin vandring tillsammans med

vännen ödmjukheten.

 

14266b.  Saktmodige vandrar på saktmodighetens

väg undflyr ilskenhetens lockelser & frestelser

      under sin vandring tillsammans med

vännen saktmodet.

 

14266c.  Häftige vandrar på häftighetens väg

undflyr saktmodighetens ömhet och godhet

      under sin vandring tillsammans med

vännen häftigheten.

 

14267.  Häftige tillåter sig blir övervunnen av

häftigheten.

 

14268a.  Ilskne tillåter sig bli övervunnen av

ilskenheten.

 

14268b.  O-ärlige tillåtrer sig bli övervunnen

av -ärligheten.

 

14268c. Förtalaren tillåter sig bli övervunnen

av förtalet.

 

14269.  Stridslystne tillåter sig bli övervunnen

av vreden.

 

14271a. Vreden uppmuntrar inte den vrede. 

 

14271b.  Ilskenheten uppmuntrar inte den ilskne.

 

14271c.  Häftigheten uppmuntrar inte den häftige.

 

14272.  Elakheten uppmuntrar inte den elake.

 

14273a.  O-barmhärtige känner dödens smärta.

 

14273b.  Lögnaren känner dödens smärta.

 

14273c.  Falske känner dödens smärta.

 

14274.  Ångesten samarbertar med o-förlåtelsen.

 

14275.  Ångesten bundsförvant med lögnen.

 

14276.  Ångesten vad ger den till Livet.

 

14277.  Ångesten glädjefattig.

 

14278.  Ångestens lögner: livets förstörare.

 

14279a.  Livets förstörare vanärar Livet.

 

14279b.  Livets förstörare  vad ger det till livet.

 

14279c.  Livets förstörare nationens undergång.

 

14280.  Livets förstörare: överhetens fördärv.

 

14281.  Slöseri med tiden bundsförvant med

energi-tjuvars lockelser & frestelser.

 

14282.  Slöseri med tiden  bundsförvant med

tids-tjuvars frestelser och lockelser.

 

14283a.  Dåren den skamfulle.

 

14283b.  Dåren den ångestsfulle.

 

14283c.  Dåren vises o-vän.

 

14284.  Fåkunnige och dåren varandras vänner.

 

14285.  Vise låter sina läppar tala visa ord.

 

14286.  Kloke låter sina läppar tala kloka ord.

 

14287.  Insiktsfulle låter sina läppar tala

insiktsfulla ord.

 

14288.  Saktmodige låter sina läppar tala

saktmodiga ord.

 

14289. När själviskheten dör får o-själviskheten liv.

 

14290. När häftigheten dör får saktmodet liv.

 

14291.  När ilskenheten dör får saktmodet liv.

 

14292.  Striden finns i själslivet antingen väljer

man avguden själviskheten eller o-sjäviskheten.

 

14293.  Vara beslutsam lämna ego-kärleken

välja o-själviska kärleken.

 

14294.  O-ändliga barmhärtigheten lever i

barmhärtiges hjärta.

 

14295.  O-ändliga ödmjukheten lever i den

ödmjukes hjärta.

 

14296.  O-ändliga klokheten lever i klokes hjärta.

 

14297.  O-ändliga visheten lever i vises hjärta.

 

14298.  O-ändliga insikten lever i insiktfulles hjärta.

 

14299.  Saktmodige finner sitt rätta jag i saktmodet.   

   

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 10:19-38.

 

VARNING OCH TRÖST.

 

¤Hebreerbrevet. 10:19.

 

19.  #Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen#.

 

Mina bröder till tröst: i frimodighet träda fram 

   in i helgedomen tack vare Jesu felfria blod.

 

¤Hebreerbrevet. 10:20.

 

20.  #På den nya och levande väg genom förhänget

------ hans kropp ----- som han har invigt åt oss#.

 

Genom Jesu felfria blod: den nya levande vägen

      genom förhänget  hans kropp.

Sin kropp han invigt åt oss. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:21.

 

21.  #Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus#.

 

Store översteprästen Jesus Kristus: insatt till

    råda över Guds församling. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:22.

 

22.  #Låt oss därför träda fram inför Gud med

uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett

    hjärta som renats och inte vet av någon synd

och med en kropp som badats i klart vatten#.

 

Låt oss med uppriktigt hjärta träda fram inför Gud

      i full frimodighet äga trosvisst hjärtats renhet.

Fria från synd med en kropp badats i klart vatten.

 

¤Hebreerbrevet. 10:23.

 

23.  #Låt oss orubbligt fortsätta att bekämpa vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast#.

 

Låt oss frimodigt fortsätta bekämpa vårt

    framtidshopp.

Hans trofast gav oss löftena.

 

¤Hebreerbrevet. 10:24.

 

24.  #Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar#.

 

Låt oss lyssna på varandra, leva i kärlek

     och goda gärningar.

 

¤hebreerbrevet. 10:25.

 

25.  #Och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan

       uppmuntra varandra, och detta så mycket

mer som ni ser att dagen närmar sig#.

 

Försumma inte våra sammankomster.

      Våra sammankomster till varandras tröst och uppmuntran.

 

¤Hebreerbrevet. 10:26.

 

26.  #Ty syndar vi med vett och vilja efter att ha

lärt känna sanningen återstår inte längre något

     offer för synderna#.

 

Lever vi medveten synd efter lärt känna sanningen,

       finns det inte längre någon förlåtelse genom

syndoffret. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:27.

 

27.  #Då väntar en fruktansvärd dom och en glupande eld som jag skall förtära dem som trotsar

        Gud#.

 

Livet i medvetna synder: väntar en fruktansvärd

    dom likt en våldsam förtärande eld.

Mot deras upproriskhet mot Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 10:28.

 

28.  #Den som överger Moses lag måste utan förskoning dö, om två eller tre vittnar mot honom#.

 

Den som överger Moses lag dör utan bli förlåtna

     dö i sin synd.

Genom två eller tre vittnen mot honom.

 

¤Hebreerbrevet. 10:29.

 

29.  #Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den

som trampar Guds son under sina fötter,

       vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han

har blivit helgad, och kränker nådens ande?#.

 

Hårdare bestraffning förtjänar de som trampar

    Guds son under sina fötter.

Vanhelgar förbudsblodet.

       Förbundsblodet genom han blivit helgad.

Kränker nådens ande.

 

¤Hebreerbrevet. 10:30.

 

30.  #Vi känner honom som har sagt:

MIN ÄR HÄMNDEN, JAG SKALL UTKRÄVA DEN,

      och vidare: HERREN SKALL DÖMA SITT FOLK#.

 

Vi känner honom: som säger::

     Min är hämnden skall själv utkräva den.

Vidare säger han: Herren skall döma sitt folk.

 

¤Hebreerbrevet. 10:31.

 

31.  #Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer#.

 

Fruktansvärt falla i den levande Gudens händer.

 

¤Hebreerbrevet. 10:32.

 

32.  #Kom ihåg hur det var förr, när vi nyss hade blivit upplysta.

     Ni utstod många svåra lidanden#.

 

Förr utstod ni under lagens tid många svåra lidande

       Tills ni nyss blivit upplysta av Kristi offertjänst.

 

¤Hebreerbrevet. 10:33.

 

33.  #Ni blev smädade och förföljda och gjordes till

allmänt löje, eller också ställde ni er vid deras

     sida som behandlades så#.

 

Ni smädades förföljdes gjorde till allmänt skådespel.

        Eller ställde ni er själva vid era medbröders

sida vilka också fick lida. 

 

¤Hebreerbrevet. 10:34.

 

34.  #Ni led tillsammans med dem som satts i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade

     er egendom, därför att ni visste att ni ägde 

något bättre och mera varaktigt#.

 

Ni bar varandras lidande: för de som satts i

     fängelse. 

Ni fann er med glädje när blivit berövade på er

      egendom.

Ni såg det som ni ägde i ert framtidshopp vara

       bättre och mera varaktigt.

 

¤Hebreerbrevet. 10:35.

 

35.  #Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas#.

 

Lev i er frimodighet: vilket belönar er.

 

¤Hebreerbrevet. 10:36.

 

36.  #Uthålligt är vad ni behöver för att kunna göra

Guds vilja och få vad han har lovat#.

 

Var uthållig i era liv.

      I uthålligheten kan ni göra Guds vilja.

Vilket ger er vad han har lovat.

       

¤Hebreerbrevet. 10:37.

 

37.  #Ty: ÄNNU EN LITEN TID, SEDAN KOMMER HAN

SOM SKALL KOMMA, OCH HAN SKALL INTE

     DRÖJA#. 

 

Vänta ännu en liten tid; sedan kommer han vad

     han lovat, i sin trofasthet dröjer han inte.

  

¤Hebreerbrevet. 10:38.

 

38.  #MIN RÄTTFÄRDIGE SKALL LEVA GENOM

SIN TRO#.

       Men: OM HAN DRAR SIG UNDAN ÄR HAN INTE 

LÄNGRE TILL GLÄDJE FÖR MIG#.

 

Min rättfärdige skall leva genom tro.

     Min rättfärdige tjänare lever i renlighet 

syndfritt o-straffligt liv inför mig.

      Låter han sig inte vara rättfärdig; gläder han

inte mitt hjärta.

 

¤Hebreerbrevet. 10:39.

 

39.  #Vi hör inte till dem som drar sig undan

och går förlorade, utan till dem som tror och räddar

      sitt liv#. 

 

Vi tillhör dem som tror och räddar sitt liv.

       De som inte tror går förlorade. 

 

 

 

   

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2019 14:08

HEBREERBREVET. 11:1-40.

 

¤Hebreerbrevet. 11:1.

 

1.  #Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se#.

 

Tron ger oss visshet; om det o-synliga.

      Tron livets grund för vårt framtidshopp.

 

¤Hebreerbrevet. 11:2.

 

2.  #För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd#.

 

Fädernas verksamma tro; fick Guds vittnesbörd.

 

¤Hebreerbrevet. 11:3.

 

3.  #I tro förstår vi att världen har formats genom

ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit

       till ur något synligt#.

 

Skapade världen; formats genom trons ord från

     Guds utalade ord.

Det skapade vi ser med de sinnliga ögonen; blivit

     skapade genom trons o-synliga ord.

 

¤Hebreerbrevet. 11:4.

 

4.  #I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud 

änn Kain och fick vittnesbördet att han var

    rättfärdig ----  Gud vittnade själv om hans offer

------ och tack vare tron talar han ännu, fast han

      blev dräpt#.

 

I tro: genom Abels tro; frambar han ett bättre offer

    åt Gud än sin broder Kain.

Vilket offer gav honom vittnesbörd att var en

      rättfärdig man.

Du själv bevittnar hans felfria offer.

        Tack vare sin tro talar han fortfarande.

Fastän han blev dräpt av sin brors avundsjuka. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:5.

 

5.  #I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden.

    MAN FANN HONOM INTE MER, TY GUD HADE

TAGIT HONOM HÄRIFRÅN.

      Dessförinnan fick han vittnesbördet att HAN HADE FUNNIT NÅD HOS GUD#.

 

I tro; genom Henoks trosvandring i Guds närhet

     vilket behagade honom.

Togs han bort; behövde inte se döden.

     Innan hans borttagande från jordelivet;

fick hans vittnesbördet  han hade funnit nåd

      inför Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 11:6.

 

6.  #Utan tro kan ingen finna nåd hos honom.

Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns

      och han lönar dem som söker honom#.

 

Endast genom tro kan ingen finna nåd hos honom.

        Guds trons-fader.

Den som vill leva i Faderns närhet; måste tro att

     han finns.

Måste tro att han belönar dem som söker honom.

 

¤Hebreerbrevet. 11.7

 

7.  #I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan,

en ark för rädda de sina, sedan han hade fått

      en uppenbarelse om det som ännu kunde ses.

Därmed blev han till en dom över världen och fick

       själv del i den rättfärdighet som kommer

av tro#.

 

I tro; byggde Noa arken.

      Noa var uppfylld av helig fruktan.

Byggde arken för att rädda sitt husfolk.

       Fått en uppenbarelse om syndafloden.

Genom syndafloden; till en för världen. 

       Själv blev han delaktig i den rättfärdighet

som finns i tron.

 

¤Hebreerbrevet. 11.8

 

8.  #I tro lydde Abraham när han blev kallad.

Han drog bort till ett land som skulle bli hans,

     och hans drog bort utan att veta vart han skulle

komma#.

 

I tro: visade fader Abraham sin lydnad när han

     blev kallad.

Efter sin kallelse drog han bort till ett okänt land

      land som skulle tillhöra honom.

Hade ingen vetskap om var han skulle komma.

 

¤Hebreerbrevet. 11:9.

 

9.  #I tro slog han sig ner i det utlovade landet som

i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak

      och Jakob, som hade fått del av samma löfte#.

 

I tro; bosatte han sig i utlovade lande

     För honom ett främmande land.

Bodde i tält; liksom löftes-sonen Isak och son-sonen

     Jakob gjorde.

Vilka hade blivit delaktiga av samma löfte.

 

¤Hebreerbrevet. 11:10.

 

10.  #Ty han väntade på den stad med fast grund

som Gud själv har planlagt och byggt#.

 

Fader Abraham väntade i tro på den stad 

     fast grundad som Gud själv byggt och beslutat

sig för.

   

¤Hebreerbrevet. 11:11.

 

11.  #I tro fick han kraft att avla en son, fast han,

liksom Sara, var överårig.

      Han litade på den som hade gett löftet#.

 

I tro; fick han den kraft han behövde avla en son.

      Han var överårig liksom hustrunn Sara.

Han litade på sin trofaste fader som hade gett

      honom löftet.

 

¤Hebreerbrevet. 11:12.

 

12.  #Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik

      som stjärnorna på himlen och oräkneliga

sandkornen på havsstranden#.

 

Han; Abraham ende mannen som så gott som

      som död.

Räknades som död i människors ögon;

     En avkomma talrik som alla stjärnor på himlen.

O-räkneliga till antalet; som sandkornen på

      havs-stranden. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:13.

 

13.  #I tro dog alla dessa utan att fått vad de hade blivit lovade.

      De hade bara sett det i fjärran och hälsat det

och bekänt sig vara gäster och främlingar

      på jorden#.

 

I tro; dog alla dessa som löfte utan att själva få

        uppleva det utlovade.

I fjärran för deras ögon sett det hälsat löftet.

       Bekänt sig vara himmelska gäster och

främlingar på jorden. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:14.

 

14.  #De som talar visar att de söker ett hemland#.

 

De som talar i tro: visar de söker ett hemland.

 

¤Hebreerbrevet. 11:15.

 

15.  #Och om de hade tänkt på det land som de

lämnat kunde de ha återvänt dit#.

 

Hade de i otro tänkt på sitt jordiska hemland

     de lämnat kunde gått tillbaks till landet

de kom från.

 

¤Hebreerbrevet. 11:16.

 

16.  #Men nu längtade de till ett bättre land,

ett i himlen.

      Därför skäms inte Gud för dem, utan de få kalla

honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem#.

 

De lämnade lämnade landet de bodde i; för ett

     land i himlen de i sina hjärtan längtade efter.

Gud själv skäms inte för deras tro.

      I tro får de kalla honom sin Gud.

Han har åt dem grundat en varaktig stad.

 

¤Hebreerbrevet. 11:17.

 

17.  #I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov.

     Sin ende son var han bredd att offra, han som

hade tagit emot löfterna#.

 

I tro; frambar Abraham sin son Isak som ett

     välbehagligt offer.

I vilket Gud prövade hans tro.

      Var beredd offra sin löftes-son på offeraltaret.

Isaks fader själv tagit emot genom löfterna.

 

¤Hebreerbrevet. 11:18.

 

18.  #Och till vilken Gud hade sagt:

DET ÄR ISAKS ÄTTLINGAR SOM SKALL FÖRA DITT

       NAMN VIDARE#.

 

Till Abraham Gud hade sagt:

       Isaks ättlingar som jag skall föra ditt namn vidare.

 

¤Hebreerbrevet. 11:19.

 

19.  #Han sade att Gud hade makt att till och med

uppväcka döda.

      Från de döda fick han också, bildligt talat,

som sonen tillbaka#.

 

Han trodde att Gud hade makt uppväcka de döda.

     Genom tro; bildligt talat.

Fick tillbaks sonen från de döda.

 

¤Hebreerbrevet. 11:20.

 

20.  #I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob

och Esau, också för kommande tider#.

 

I tro; gav Isak sin välsignelse åt Jakob oh Esau.

     Inför kommande tider.

      

¤Hebreerbrevet. 11:21.

 

21.  #I tro välsignade den döende Jakob Josefs söner och TILLBAD GUD LUTAD MOT ÄNDEN

     AV SIN STAV#.

 

I tro; välsignade den döende Jakob Josefs söner.

      Tillbad Gud lutad mot sin stavs ända.    

 

¤Hebreerbrevet. 11:22.

 

22.  #I tro talade Josef när han låg för döden om

Israels barns uttåg och bestämde vad som skulle

       göras med hans ben#.

 

I tro; talade Josef: förutsade döende om Israels

     barns uttåg ur Egyptien.

Bestämde vad skulle göras med hans kroppliga

      ben.

 

¤Hebreerbrevet. 11:23.

 

23.  #I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader, eftersom de såg att det var

      ett vackert barn, och de lät sig inte skrämmas

av kungens påbud#.

 

I tro; höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn

      gömt i tre månader.

De såg han vara ett vackert barn.

      Låt sig inte höras av kungens skrämmande

     påbud.

 

¤Hebreerbrevet. 11:24.

 

24.  #I tro vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas son till faraos dotter#.

 

I tro; vägrade Mose som vuxen; låta sig kallas

       son till faraos dotter. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:25.

 

25.  #Han ville hellre fara illa tillsammans med

Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden#.

 

Han valde sig själv lida tillsammans med Guds 

      utvalda folk.

Än leva i kortvarig glädje av synden.

 

¤Hebreerbrevet. 11:26.

 

26.  #Han såg fram emot lönen som väntade och

räknade den smälek som Messias får utstå som en

       större rikedom än Egyptiens skatter#.

 

Såg fram i tro; väntade tålig på lönen räknade

      den smälek som Messias får utstå.

Messias smälek räknades som större rikedom än

       de Egyptiska skatterna. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:27.

 

27.  #I tro lämnade han Egyptien och fruktade inte

kungens vrede utan höll ut, därför att han liksom

      såg den Osynlige#.

 

I tro; lämnade Mose Egyptien fruktade inte för

      kungens vrede.

Var ståndaktig i sin tro: i det han såg den O-synlige.

 .

¤Hebreerbrevet. 11:28.

 

28.  #I tro instiftade han påskhögtiden med dess

blodbestrykning för att han som dödade de

     förstfödda inte skulle röra dem#.

 

I tro; instiftade: han påskhögtiden.

     Påskhögtiden: med blodsbestrykningen.

För att rädda de förstfödda från bli dödade. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:29.

 

29.  #I tro tågade folket genom Röda havet som på

torra land, men när egyptierna försökte dränktes

     de#.

 

I tro; tågade folket genom Röda havet.

        Genom Röda havet som på torra land.

Egyptien i sitt högmod försökte vandra genom 

        Röda havet.

Under deras vandring fylldes Röda havets torrhet

      med havs-vatten vilket dränkte dem. 

 

¤Hebreerbrevet. 11:30.

 

30.  #Genom tro föll Jerikos murar sedan man hade

runt den i sju dagar#.

 

Genom tro; föll Jerikos höga murar.

      Efter en sjudagars vandring runt den.

 

¤Hebreerbrevet. 11:31.

 

31.  #Genom tro undgick sköka Rachav att dödas

tillsammans med dem som vägrade tro, ty hon

       hade tagit emot spejarna som vänner#.

 

Genom tro; undgick sökan Rachav bli dödad.

       Blev räddad tillsammans med dem som

vägrade tro.

      Tog emot spejarna som vänner.

 

¤Hebreerbrevet. 11:32.

 

32.  #Behöver jag säga mer?

      Tiden räcker inte till för att jag skall kunna

berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta,

      om David och Samuel och om profeterna#.

 

Genom tro levde; Gideon, Barak, Simson, Jefta

      David Samuel och profeterna.

 

¤Hebreerbrevet. 11:33.

 

33.  #Genom sin tro kunde de besegra kungariken,

utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda.

       De kunde täppa till lejonens gap#.

 

Genom sin tro; besegra kungariken.

       Utövade rättfärdigheten mot de gudlösa.

Livet i rättfärdigheten uppfyllde löftena.

    Tilltäppte lejonens gap.

 

¤Hebreerbrevet. 11:34.

 

34.  #Släcka rasande eld och undkomma svärdets

egg.

     De var svaga men blev starka, fick kraft i striden

och jagade främmande härar på flykten#.

 

Genom tro; släckte rasande eld; undkom

      svärdets skarpa egg.

Var svaga i sig själva men blev starka genom tro.

      Fick kraft i striden jagade främmande härar

på flykt.

 

¤Hebreerbrevet. 11:35.

 

35.  #Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna.

     Andra torterades till döds när de vägrade att

låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre

      uppståndelse#.

 

Genom tro fick kvinnor sina döda tillbaka

      uppståndna.

Andra blev torterade till döds.

         De vägrade låta sig bli befriade.

De längtade efter en bättre uppståndelse.

 

¤Hebreerbrevet. 11:36.

 

36.  #Andra fick känna på hån och prygel,  ja, också

bojor och fängelse#.

 

Andra fick lida bli hånade och pryglade.

        Fick leva i bojor och fängslade.

 

¤Hebreerbrevet. 11:37.

 

37.  #De blev stenade, söndersågade, avrättade

med svärd.

     De gick omkring i fårskinn och gethudar, de led

brist, förföljdes och misshandlades#.

 

Blev stenade söndersågade avrättades med svärd.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik