Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 5:12-22.

 

VISA KÄRLEK.  SLÄCK INTE ANDEN.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:12.

 

12.  #Visa kärlek till er, bröder, att sätta värde på

dem som har det tyngsta arbetet bland er, som står

      i spetsen för församlingen och vägleder er#.

 

Lev i inbördes kärlek till varandra.

     Värdesätt era bröder i sitt arbete bland er.

Vilka står i spetsen för församlingen

       Deras ansvar för församlingen.

Är era andliga vägledare. 

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:13.

 

13.  #Visa dem den största kärlek och uppskattning

för allt vad de uträttar.

       Håll fred med varandra#.

 

Bemöt dem med kärlek uppskskatta deras tjänande.

     Lev i frid  var fridsamma mot varandra.  

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:14.

 

14.  #Vi uppmanar er, bröder:  tala de oordentliga

till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga

       ha tålamod med alla#.

 

Vi uppmanar er kära bröder; förmana de oordentliga.

         Uppmuntra de modlösa.

Var till stöd för de svaga i tron.

      Visa  tålamod mot varandra.

 

¤Första Thessaloninerbrevet. 5:15.

 

15.  #Se till att ingen lönar ont med ont.

Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra

       och mot alla andra#.

 

Var godhetens tjänare i att göra det goda

      för varandra.

Ge inte ondskan något tillfälle.


 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:16.

 

16.  #Var alltid glada#.

 

Var alltid glada i Herren.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:17.

 

17.  #Be ständigt#.

 

Bed alltid; ger inte upp.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:18.

 

18.  #Och tacka hela tiden Gud. 

    Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus#.

 

Lev ständigt i tacksamhet inför Gud.

      Tacksamhetens liv  Guds vilja i Kristus Jesus.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:19.

 

19.  #Släck inte anden#.

 

Utsläck inte andens liv.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:20.

 

20.  #Förakta inga profetior#.

 

Respektera profetiorna.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:21.

 

21.  #Men pröva allt.

Ta vara på det som är bra#.

 

Pröva all i anden.

        Ta vara på det goda.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:22.

 

22.  #Och avhåll er från allt slags ont#.

 

Låt inte ondskan vara herre i era liv.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 5:23-28.

 

SLUTÖNSKAN.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:23.

 

23.  #Må han som är fridens Gud helga er helt

       igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när

     vår herre  Jesus Kristus kommer#.

 

Låt fridens Gud helga era liv.

     Låt er ande, själ och kropp bevaras hela och

o-skadda från all ondska.

       Fläckfria vid vår herres Jesu kristi  tillkommelse.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:24.

 

24.  #Han som kallar er är trofast, han skall

åstadkomma det#.

 

Kallar er i sin trofasthet.

     Det  han gör  görs i trofasthet.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:25.

 

25.  #Bröder, be också för oss#.

 

Älskade bröder; bed ständigt  för oss.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:26.

 

26.  #Hälsa alla bröderna med en helig kyss#.

 

Med helig kyss; hälsa alla mina bröder.

 

¤Första Thesalonikerbrevet. 5:27.

 

27.  #Lova mig i Herrens namn att alla bröderna

får höra brevet läsas upp#.

 

När detta skrivna brevet blir uppläst för er

       lova mig i Herrens namn.

 

¤Första Thessalonikerbrevet. 5:28.

 

28.  #Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla#.

 

Nåden från vår herre Jesus Kristus bevara

      er alla.

 

 

 


 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 1:1-2.

 

HÄLSNING.

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag

av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp#.

 

Vår frälsare Kristus Jesus vårt hopp.

      Jag, Paulus, Kristi Jesu  utvald apostel.

Guds uppdrag. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 1:2.

 

2.  #Till Timotheos, hans äkta barn i tron.

     Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern

och Jesus Kristus, vår Herre#.

 

Broder Timotheos äkta barnet i tron.

      Nåden  Barmhärtigheten friden från Gud

fadern  Jesus Kristus, vår Herre. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 3:16-18.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:16.

 

16.  #Må han som är fridens herre skänka er sin

frid, alltid och på alla sätt.

      Herren är med er alla#.

 

Fridens herre skänker er sin frid.

        Bestående frid i våra hjärtan.

Herrens trohet överger ingen.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:17.

 

17.  #Här skriver jag, Paulus, min hälsning med

egen hand.  

      På det tecknet känns alla mina brev igen,

så skriver jag#. 

 

Jag, Paulus, skriver min hälsning med egen hand.

     Min egna hands skrivna ords-tecken känns

till mina brev.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:18.

 

18.  #Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla#. 

 

Nådens vår herre Jesus Kristus åt er alla.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 3:6-15.

 

VARNING FÖR DEM SOM LEVER UTAN ORDNING.

 

¤Andra Thesalonikerbrevet. 3:6.

 

6.  #Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn

att dra er undan de bröder som lever utan

      ordning och inte följer de regler de har fått

genom oss#.

 

I herren Jesu Krisi namn undvik de bröder vilka

     lever i o-ordning.

I o-lydnad följer inte de levnads-regler de fått

    genom oss.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:7.

 

7.  #Ni vet ju själva på vilket sätt ni skall

efterlikna oss.

       Vi var aldrig oordentliga hos er#.

 

Ni fått kunskap på vilket sätt ni i Kristi efterföljelse

      vara oss lika.

När vi var hos er uppträdde vi efter Guds ordning.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:8.

 

8.  #Och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort

rätt för oss.

      Vi slet och släpade, arbetade dag och natt

för att inte ligga någon er till last#.

 

Åt andras bröd efter arbetssamma dagar & nätter.

        

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:9.

 

9.  #Inte för att vi skulle sakna rätt till det,

men vi har velat ge er ett föredöme att följa#.

 

Ville vara till gott vittnesbörd  inte ligga er till last.

       Genom vårt liv vara ett föredöme att följa. 

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:10.

 

10.  #När vi kom till er gav vi er som föreskrift:

 den som inte vill arbeta får inte heller äta#.

 

När  vi besökte er gav vi er som föreskrift:

        arbetaren värd sin belöning.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:11.

 

11.  #Och nu har vi hört att några bland er

lever utan ordning.

      De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall#.

 

Vi har hört några bland er lever i o-ordning.

         Lever i o-lydnad mot Guds ordning.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:12.

 

12.  #Den sortens människor föreskriver

och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn

    att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd#.

 

Sådana  sorts människor förmanar vi i herren

     Jesu Kristi namn.

Arbeta lugnt  vara stilla äta sitt eget bröd

     i tacksamhet. 

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:13.

 

13.  #Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad

som är riktigt#.

 

Ni, bröder, var uthålliga göra vad som är riktigt.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:14.

 

14.  #Om någon inte rättar sig efter det vi säger

här i brevet, peka då ut honom så att han ställs

        utanför ----- kanske tar han varning#.

 

Om någon i o-lydnad inte rättar sig efter våra

     ord i brevet här.

Peka ut honom  kanske tar han till sig varningen.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:15.

 

15.  #Men betrakta honom inte som en fiende,

utan tala honom till rätta som en broder#.

 

Betrakta honom inte som en fiende.

         Tillrättavisa honom som en broder.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 3:1-5.

 

UPPMANING TILL FÖRBÖN

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:1.

 

1.  #Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner

spridning och anseende, så som har skett hos er#.

 

Bröder, be för oss.

     Herrens ord ska spridas och ha framgång.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:2.

 

2.  #Och att vi förskonas från brottsliga och onda

människor ------ alla har ju inte tron#.

 

Be för oss: bli försonade från brottliga och

      ondskefulla människor.

Vilka inte äger tron.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:3.

 

3.  #Men Herren är trofast, han skall styrka er

och skydda er för det onda#.

 

Herren visar sin trofasthet.

        I sin trofasthet styrker er skyddar er.

Från ondskan. 


¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:4.

 

4.  #I vår tro på Herren litar vi på att ni gör

och kommer att göra vad vi här föreskriver#.

 

I er trohet  vår tro på Herren lydiga i göra

    efter var er är föreskrivit.

 


¤Andra Thessalonikerbrevet. 3:5.

 

5.  #Må Herren leda er fram till Guds kärlek

och Kristi uthållighet#. 

 

Herren i sin trofasthet leder er fram till Guds kärlek.

         Få leva i Kristi uthållighet.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 2:13-17.

 

KALADE ATT VINNA KRISTI HÄRLIGHET.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:13.

 

13.  #Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder

som Herren älskar.

      Ty Gud har utsett er att vara de första som skall

räddas genom att ni helgas i er ande och tror på 

      sanningen#.

 

Ni bröder, som Herren älskar  vi alltid tackar

       Gud för er.

Gud utvalt er vara de första räddats från

      o-rättfärdigheten

Ni helgas i er ande tror på sanningen.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:14.

 

14.  #Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu

      Kristi härlighet#.

 

Gud kallat er bli helgade i er ande tro på sanningen.

         Vilket sker genom vårt evangelium.

Ni vinner vår herre Jesu Kristi härlighet

       genom evangeliet.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:15.

 

15.  #Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror

som vi har fört vidare till er, muntligen

       eller i brev#.

 

Var ståndaktiga, bröder.

       Låt inte villoläror förleda er.

Håll fast vid sannigens lära.

       Vi givit er muntligt eller i skrivna brev. 

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:16.

 

16.  #Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud,

vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett

        oss evig tröst och säkert hopp#.

 

Vår herre Jesus Kristus själv och Gud

     vår fader; älskar oss.

I sin nåd gett oss evig tröst.

     Vår eviga tröst  vårt säkra hopp.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:17.

 

17.  #Uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning

och ord#. 

 

Uppmuntra och styrk varandra.

         I gärningar och ord.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 2:1-12.

 

DEN LAGLÖSE OCH JESU KRISTI ANKOMST.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:1.

 

1.  #När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst,

då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder#.

 

Vid vår herre Jesu Kristi ankomst vi för alltid

    samlas hos honom.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:2.

 

2.  #Att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till

        något som vi skulle ha sagt eller skrivit

och säger att Herrens dag är här#.

 

Bröder; ber er låt inte modet falla bli inte

     uppskrämda när det talas om skrivs om

Herrens dag är här.


 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:3.

 

3.  #Låt inte lura er på något vis.

     Ty först måste avfallet ske och laglöshetens

människa uppenbaras, undergångens son#.

 

Låt er inte bli bedragna.

        Först kommer trons avfall.

Laglöshetens människa uppenbara sig.

       Laglöshetens människa +++ under-gångens son. 

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:4.

 

4.  #Motståndaren, han som förhäver sig över allt

som kallas gud eller heligt och sätter sig i

       Guds tempel och utger sig för att vara Gud#.

 

Undergångens son Kristi motståndare.

       Visar sitt högmod över allt.

Kallar sig Gud själv.

        Kallar sig helig.

Sätter sig i Guds tempel.

       Utser sig själv vara Gud.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:5.

 

5.  #Minns ni inte att jag sade detta redan när jag

var hos er?#.

 

När jag besökte er  varnade för undergångens son.

 

¤Andra Thessaonikerbrevet. 2:6.

 

6.  #Och ni vet vad det är som nu hindrar honom

så att han inte kan träda fram förrän hans stund

       är inne#.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:7.

 

7.  #Ty laglösheten är redan verksam, som en

hemlighet; det som återstår är att han ännu hindrar

       röjs ur vägen#.

 

Laglösheten redan verksam.

       Verksam som en hemlighet.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:8.

 

8.  #Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur hans

      mun och förinta med glansen vid sin ankomst#.

 

När den Laglöse uppenbarar sig herren Jesus'

       skall dräpa honom med sin andedäkt.

Blir förintad vid hans ankomst.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:9.

 

9.  #Den laglöses ankomst är ett verk av Satan

och sker med stor makt, falska tecken och under#.

 

Laglöse ankomst Satans verk.

      Laglöses verkar med stor makt med

falska tecken och under. 

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:10.

 

10.  #Och med orättfärdighetens alla konster,

som bedrar dem som går i fördärvet ----- de har ju

     inte velat ta emot den kärlek till sanningen

som kunde ha räddat dem#.

 

Verksam med o-rättfärdighetens alla konster.

       Bedrar dem som går i fördärvet.

De bedragna ville inte ta emot kärleken till

       sanningen.

Kärleken till sanningen kunde blivit deras räddning

     från fördärvet.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:11.

 

11.  #Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem

så att de tror på lögnen#.


Deras hjärtan blev fördärvade av villfarelsen.

          Vilket fick makt över dem.

Villfarelsen fick dem tro på lögnen.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 2:12.

 

12.  #Och blir dömda, alla dessa som inte har trott

på sanningen utan har valt orättfärdigheten#.  

 

Blir dömda i sin villfarelse inte trodde på sanningen.

       Istället valde livet i o-rättfärdigheten.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se