Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 4:1-8.

 

FORTSATT TJÄNST FÖR TIMOTHEOS.  DEL. 2.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:1.

 

1.  #Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus,

som skall döma levande och döda,  jag besvär

       dig vid hans ankomst och vid hans rike#.

 

Besvär dig vid Gud och Kristus Jesus.

         Skall döma levande och döda.

Jag besvär dig vid hans ankomst och vid

      hans rike. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:2.

 

2.  #Förkunna ordet, träd upp i tid och otid,

vederlägg, tillrättavisa, vädja ----- tålmodigt

    och med ständig undervisning#.

 

Förkunna Ordet.

        Gör det i tid och i o-tid.

Förkunna, tillrätta vädja till trogen efterföljelse.

        Vara tålmodiga med daglig undervisning. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:3.

 

3.  #Det kommer en tid då människorna inte längre

vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den

        läraren efter den andre, därför att det kliar

i dem att få höra sådant som de önskar#.

 

Tiden kommer då människor inte längre vilja lyssna

       till den sunda läran.

Skaffar i sitt högmod den lärare den själva vill

      lyssna till.

Utvalda lärare dem själva till behag.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:4.

 

4.  #De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna#.

 

Vägra lyssna i sin o-hörsamhet för sanningen.

       Vänder sig istället till historier.

 

¤Andra Timtheosbrevet. 4:5.

 

5.  #Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj

        din tjänst#. 

 

När det sker: var saktmodig var beredd slita

     ont för den sunda läran.

Var en ntrogen förkunnare  fullfölj ditt tjänarkall.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:6.

 

6.  #Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer,

och tiden är inne då  jag måste bryta upp#.

 

Mitt eget liv:  ett välbehagligt offer.

        När tiden är inne: bryter jag upp med min

kroppsliga jordiska hydda.

 

¤Andra  Timotheosbrevet. 4:7.

 

7.  #Jag har kämpat den goda kampen, jag har

fullbordat loppet, jag har bevarat tron#.

 

Har kämpat den goda kampen; jag har fullbordad

        mitt livslopp.

I det jag bevarat tron. 

 

¤Andra Timotheosbrevet.  4:8.

 

8.  #Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans,

som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig

      den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst#.

 

Nu väntar mig rätfärdigheten segerkrans

      givits av Herren.

Den rättvise domaren.

       Skall ges till dem och mig den dagen som

längtar efter hans ankomst. 

s

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 4:9-18.

 

PERSONLIGA ANVISNINGAR.

 

¤Andra Timtheosbrevet. 4:9.

 

9.  #Försök komma hit snart#.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:10.

 

10.  #Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike.

        Crescens har farit till Galatien ochTitus

till Dalmatien#.

 

Demas för kärlek till denna världen.

         Övergett mig rest till Thessalonike.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:11.

 

11.  #Bara Lukas kvar hos mig.

Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i

       mitt arbete#.

 

Endast Lukas stannde kvar hos mig.

       Ta med dig Markus hit;  han är till god hjälp

och stöd i mitt arbete.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:12.

 

12.  #Tychikos har jag skickat till Efesos#.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:13.

 

13.  #När du kommer, ha då med dig manteln 

som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos,

    och så böckerna, framför allt mina häften#.

 

¤Andra Timtheosbrevet. 4:14.

 

14.  #Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont.

Herren skall vedergälla honom efter hans

     gärningar#.

 

Smeden Alexandros gjort mig mycket ont.

       

¤Andra Timotheosbrevet. 4:15.

 

15.  #Akta dig också du för honom, han har gjort

häftigt motstånd och vår förkunnelse#.

 


Akta dig för Alexandros.

       I sin ondskefullhet visat häftigt motstånd

mot vår förkunnelse.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:16.

 

16.  #När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig.

       Måtte de inte behöva göra räkenskap för det#.

 

Alla svek mig när jag första gången stod inför

      rätta.

Min bön; att de inte ska behöva räkenskap för det.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:17.

 

17.  #Men Herren bistod mig och gav mig kraft

att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar

       skulle få höra den, och jag räddades ur

lejonets gap#.

 

Herren styrkte mig.

      Gav mig kraft fullfölja förkunnelsen.

Förkunnade för alla hedningar få höra den. 

      Blev ur mina följföljares likt lejonets gap.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:18.

 

18.  #Ja, Herren skall rädda mig från allt ont

och hjälpa mig in i sitt himmelska rike.

     Hans är härligheten i evigheters evighet, amen#.

 

Herren skall rädda mig från ondskan.

       Hjälpa mig in i sitt himmelska rike.

 

 


 


 

 

      

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 4:19-22.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:19.

 

19.  #Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj#.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:20.

 

20.  #Erastos stannade kvar i Korinth, och Trofimos

som var sjuk lämnade jag i Miletos#.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:21.

 

21.  #Försök att komma före vintern.

Euboulos och Pudens, Linos, Claudia och alla

      bröderna hälsar dig#.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 4:22.

 

22.  #Herren är med din ande.

            Nåd åt er alla#. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

TITUSBREVET. 1:1-4.

 

HÄLSNING.

 

¤Titusbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att föra Guds utvalda till tro

      och till kunskap om vår religions sanning#.

 

¤Titusbrevet. 1:2.

 

2.  #Med dess hopp om evigt liv som Gud, som aldrig ljuger, har utlovat för oändligt länge sedan#.

 

¤Titusbrevet. 1:3.

 

3.  #När tiden var inne gjorde han sitt ord känt

för alla genom den förkunnelse som har anförtrotts

       mig enligt Guds, vår frälsares, befallning#.

 

¤Titusbrevet. 1:4.

 

4.  #Från Paulus till Titus, hans äkta barn i den

gemensamma tron.

      Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus,

vår frälsare#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 1:1-2.

 

HÄLSNING.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus#.

 

Min hälsning; från Paulus, genom Guds vilja 

     Kristi Jesu apostel.

Enligt löftet om liv i Kristus Jesus.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 1:2.

 

2.  #Till hans kära barn Timotheos.

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern

       och Kristus Jesus, vår herre#. 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 3:14-16.

 

VÅR RELIGIONS HEMLIGHET.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:14.

 

14.  #Jag skriver detta i hopp om att snart få komma

till dig#.

 

Skriver detta brev i hopp om snart  få besöka dig.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:15.

 

15.  #Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör

uppföra sig i Guds hushåll  ---- den levande

      Gudens församling, sanningens stödjepelare

och grundval#.

 

Hur man bör uppföra sig i guds hushåll;

        Den levande Gudens församling.

Sanningens stödje-pelare.

      Sanningens grundval.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:16.

 

16.  #Och erkänt stor är vår religions hemlighet.

       Han uppenbarades som jordisk varelse,

rättfärdigas som andlig,

        skådades av änglarna,

förkunnades bland hedningarna,

      vann tro i världen

och togs upp i härligheten#.  

 

Vår religions hemlighet;

      Uppenbarade sig som jordisk varelse.

Rättfärdigas som andlig.

        Skådades av änglarna.

Förkunnades bland hedningarna.

        Vann tro i världen.

Togs upp i härligheten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 december 2018 08:26

FÖRSTA TIMOTHEOSBREVET. 3:1b-13.

 

FÖRSAMLINGSLEDARNA OCH HANS MEDHJÄLPARE.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:1b.

 

1b.  #Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete#.

 

Önskar vara församlingsledare; eftersträvar

      viktigt arbete.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:2.

 

2.  #Därför måste församlingsledaren vara höjd över

allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad,

       anständig, gästfri och en god lärare#.

 

Församlingsledaren inte leva i olika anklagelser.

      Gift en gång.

Vara nykter, behärskad i livet, leva anständigt.

      Vara gästfri   god lärare i den sunda läran.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:3.

 

3.  #Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam

      och fri från penningbegär#.

 

Får inte vin-missbrukare.

      Inte vara hård-hjärtad.

Vara blygsam och fridsam.

        Fri från penning-begäret. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 3.4

 

4.  #Han skall kunna styra sitt hus och få sina

barn att underordna sig, allt i värdiga former#.

 

Kunna styra sitt eget hus.

      Få sina barn leva i underordnat liv.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:5.

 

5.  #För hur skall någon som inte kan styra sitt

eget hus kunna ta hand om Guds församling?#.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:6.

 

6.   #Han får inte vara nyomvänd, så att han bli högmodig och faller under djävulens dom#.

 

Församlingsledaren inte vara ny-omvänd.

      Ny-omvänd kan bli högmodig falla under

djävulens dom.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:7.

 

7.  #Dessutom måste han ha gott rykte bland

utomstående, så att han inte blir förhånad

       och går i djävulens fälla#.

 

Han måste ha ett gott anseende bland de

    utomstående.

Inte bli förhånad  går in i djävulens fälla.        

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:8.

 

8.  #På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga

och uppriktiga.

     De får inte vara begivna på vin eller lystna

på pengar#.

 

Hans församlings medhjälpare skall på samma sätt

       vara värdiga och uppriktiga.

Inte vara begivna på eller penning-lystna. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:9.

 

9.  #De skall förena trons hemlighet med ett rent

uppsåt#.

 

De tillsammans förenas i trons hemlighet.

      I trons hemlighet med ett rent uppsåt.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:10.

 

10.  #Men först skall också de prövas, sedan får

de bli medhjälpare om det finns något att anföra

       mot dem#.

 

De skall först prövas; efter prövningen få bli

       med-hjälpare om det finns något att anföra

 mot dem.

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:11.

 

11.  #Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda

värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra

       och pålitliga i allt#.

 

Är det kvinnor uppträda värdigt; inte förtala någon.

         Inte förtala:  ära förtalets tunga.

Var nyktra pålitliga i allt.

 

¤Första Timtheosbrevet. 3:12.

 

12.  #En medhjälpare får inte vara gift mer än en

gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus#.

 

En Medhjälparen endast varit gift en gång.

         Kunna styra sina egna barn och sitt hus. 

 

¤Första Timotheosbrevet. 3:13.

 

13.  #De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro

       på Kristus Jesus#. 

 

De som troget sköter sin tjänst.

      Får en god ställning  kan visa frimodighet 

i sin tro på Kristus Jesus.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se