Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET. 3:12-15.

 

PERSONLIGA ANVISNINGAR.

 

¤Titusbrevet. 3:12.

 

12.  #När jag har skickat Artemas eller Tychikos

till dig, så försökt komma till mig i Nikopolis.

      Där har jag tänkt stanna över vintern#.

 

¤Titusbrevet. 3:13.

 

13.  #Se till att att Zenas, juristen, och Apollos

verkligen får all det du behöver när de reser#.

 

¤Titusbrevet. 3:14.

 

14.  #Även de våra måste lära sig att utföra goda

gärningar när något behöver göras, annars blir

       deras liv fruklöst#.

 

De våra bröder; måste lära sig utöva goda gärningar.

       Görs det inte blir deras liv andligt frukt-lösa.

 

¤Titusbrevet. 3:15.

 

15.  #Jag har hälsningar till dig från alla här

hos mig.

       Hälsa alla våra vänner i tron.

Nåd åt er alla#. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

HEBREERBREVET. 2:5-18.

 

SONEN OCH MÄNNISKORNA.

 

¤Hebreerbrevet. 2:5.

 

5.  ¤Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talat om#.

 

Inte änglarna satt över sonen och människorna.

 

¤Hebreerbrevet. 2:6.

 

6.  #Om detta finns ett klart vittnesbörd:

 VAD ÄR EN MÄNNISKA EFTERSOM DU TÄNKER

PÅ HENNE,

        EN MÄNNISKOSON EFTERSOM DU TAR DIG AN

HONOM?#.

 

Klart vittnesbörd: om människan

     och människosonen.

 

¤Hebreerbrevet. 2:7.

 

7.  #EN LITEN TID LÄT DU HONOM VARA RINGARE

ÄN ÄNGLARNA,

       MEN MED HÄRLIGHET OCH ÄRA KRÖNTE

DU HONOM#.

 

Under en liten tid lät du människosonen vara ringare

      än änglarna.

Krönte honom med härlighet och ära.

 

¤Hebreerbrevet. 2:8.

 

8.  #ALLT LADE DU UNDER HANS FÖTTER.

När han lade allt under honom gjorde han inget

      undantag: allt skulle läggas under honom.

Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom#.

 

Allt lade du under hans fötter.

       Vilket var hans faders rådslut.

Ännu ser vi inte denna verklighet.

 

¤Hebreerbrevet. 2:9.

 

9.  #,Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet

     och ära därför att han led döden.

Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo

     att han fick möta döden#.

 

Vi ser Jesus under en liten tid var ringare

      än änglarna.

Nu krönt med härlighet och ära genom sin offrande

     dödslydnad på korset.

Genom Guds nåd: var det till allas godo att han

      fick möta döden.         

 

¤Hebreerbrevet. 2:10.

 

10.  #Ty när han, för vilken allting är till, ville föra

många söner till härlighet, måste han låta honom

      som leder dem till frälsningen blir fullkomnad

genom lidande#.

 

Genom honom blev allt skapat till.

           Ville föra många söner till härligheten.

Lät honom genomlidande blir fullkomnad vilket

       leder dem till frälsningen. 

 

¤Hebreerbrevet. 2:11.

 

11.  #Han som helgar och de som blir helgade

har ju samme fader, och därför blygs han inte

       för att kalla dem bröder#.

 

Han helgar de som blir helgade har ju samme fader.

      Saliga är de renhjärtade de ska se Gud.

Blygs inte för att kalla dem bröder.

 

¤Hebreerbrevet. 2:12

 

12.  #Då han säger:

JAG SKALL FÖRKUNNA DITT NAMN FÖR MINA

     BRÖDER, I TEMPELSKARAN SKALL JAG SJUNGA

DITT LOV#.

 

Mitt eviga namn skall förkunnas för mina bröder.

      I tempelskaran skall jag sjunga ditt lov.

 

¤Hebreerbrevet. 2:13.

 

13.  #Likaså: JAG VILL SÄTTA MIN LIT TILL

HONOM, och vidare:

    SE HÄR ÄR JAG OCH BARNEN SOM GUD 

HAR GETT MIG#.

 

Säger så: Jag vill sätta min tilltro till honom.

         Vidare säger: Se; Jag är här

Säger till barnen som Gud gett mig.

 

¤Hebreerbrevet. 2:14.

 

14.  #Då nu barnen är av kött och blod måste han 

på samma sätt bli människa, för att han genom

     sin död skulle göra dödens herre, djävulen,

maktlös#. 

 

Jesus blev  född till världen genom Jungfru Maria.

       Blev människo-son: genom sin död och korsfästelse: Tillintetgjorde dödens herre, Djävulen.

 

¤Hebeerbrevet. 2:15.

 

15.  #Och befria alla dem som genom sin fruktan

för döden vart slavar hela sitt liv#.

 

Genom sin död; befriade dem som genom sin fruktan

    var dödens slavar hela  sitt liv.

 

¤Hebreerbrevet. 2:16.

 

16.  #Det är ju inte änglar han tar sig an.

Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an#.

 

Han tänker på Abrahams ättlingar.

 

¤Hebreerbrevet. 2:17.

 

17.  #Och därför måste han i allt bli lik sina bröder

för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst

       inför Gud och kunna sona folkets synder#.

 

Översteprästen Kristus: genom sin död bli lik

      sina bröder.

Bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud.

        Genom sin försoningsdöd  sona folkets synder.

 

¤Hebreerbrevet. 2:18.

 

18.  #Eftersom han själv har prövats och lidit kan

han hjälpa dem som prövas#.

 

Genom sitt egna livs-prövningar och lidanden:

       kan vara till hjälp för dem som prövas. 

 

 

 

       

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

FILEMONS BREVET.  VERSARNA. 4-7.

 

TACK TILL GUD.

 

Filemon. vers. 4.

 

4.  #Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig

i mina böner#.

 

I mina böner tacksamhet  tackar  alltid min Gud

    när jag nämner dig vid namn.

 

Filemon. vers. 5.

 

5.  #Jag har hört om din kärlek och din tro,

din tro på herren Jesus och din kärlek till alla

       de heliga#.

 

Hört om din kärlek  din tro.

       Din personliga på herren Jesus.

Din kärlek du visar till alla de heliga. 

Filemon. vers. 6.

 

6.  #Min bön är att vad din tro ger dem skall leda

till ökad insikt om allt det goda ni skall få

       genom Kristus#.

 

Min bön: Vad din tro ger till dem leda till ökad insikt.

       Födjupad insikt om godheten leva i den.

Det goda ni skall få genom honom.

 

Filemon. vers. 7.

 

7.  #Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för

mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare

       dig, min broder#.

 

Din kärlek från Kristus: varit till stor glädje

     och tröste-rik för mig.

De heliga varit gott mod tack vare dig, min broder.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

FILEMONS BREVET. VERS. 8-21.

 

VÄDJAN FÖR SLAVEN ONESIMOS.

 

¤Filemons brevet. vers. 8-9.

 

8-9.  #Även om jag nu i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra vill jag därför

      med tanke på din kärlek hellre vädja till dig

sådan som jag är: en åldrad Paulus och nu också

       fånge för Kristi Jesu skull#.

 

Äger full frihet i Kristus.

        Föreskriva dig vad du bör göra:

med tanke på din kärlek.

        Jag, Paulus en åldrad man.

Lever i fångenskap för Kristi Jesu skull. 

 

¤Filemons brevet. vers. 10.

 

10.  #Jag vädjar för Onesimos, mitt barn som jag

har fött i min fångenskap#.

 

¤Filemons brevet. vers. 11.

 

11.  #Honom som du inte bara hade någon nytta

av förut men som nu är till nytta både för dig

        och för mig#.

 

Mitt barn, Onesimos jag  fött i min  fångenskap.

         Varit till nytta: hjälpsam tröste-rik 

både för dig och för mig.

 

¤Filemons brevet. vers. 12.

 

12.  #När jag skickar tillbaka honom till dig är det

som om det vore en del av mig själv#.

 

¤Filemons brev. vers. 13.

 

13.  #Jag hade helst velat he honom kvar hos mig

för att  han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe,

       när jag nu sitter fången för evangeliets skull#.

 

Vill själv ha honom kvar hos mig i sin

          uppmuntran till mig.

Sitter här som fånge för evangeliets skull.

 

¤Filemons brevet. vers. 14.

 

14.  #Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra; det  goda du gör skall inte ske av tvång utan

      av fri vilja#.

 

Dina goda gärningar skall inte ske av tvång.

        Utan görs av fri vilja.

 

¤Filemons brevet. vers. 15.

 

15.  #Kanske fick du vara utan honom en tid just

för att få honom tillbaka för alltid#.

 

¤Filemons brevet. vers. 16.

 

16.  #Inte längre som en slav utan är han i högsta

grad för mig.

       Hur mycket mer skall han då inte vara det för

dig, både som människa och som kristen#.

 

Slaven Onesimos närvaro god för oss: både som

       som människa och kristen.

¤Fileomns brevet. vers. 17.

 

17.  #Om du betraktar mig som din vän, ta då

emot honom som om det vore jag#.

 

¤Filemons brevet. vers. 18.

 

18.  #Har han vållat dig skada eller är han skyldig

något, så sätt upp det på min räkning#.

 

¤Filemons brevet. vers. 19.

 

19.  #Jag, Paulus, skriver här med egen hand:

jag skall betala.

      Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig:

dig skälv#.

 

¤Filemons brevet. vers. 20.

 

20.  #Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig,

som medkristen.

      För Kristi skull: gör mig lättad och glad#.

 

¤Filemons brevet. 21.

 

21.  #Jag skriver detta i förlitan på att du kommer

att lyda, och jag vet att du skall göra ännu mer

       än jag ber om#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

FILEMONS BREVET.  VERSERNA 22-25.

 

MEDDELANDEN OCH SLUTÖNSKAN.

 

¤Filemons brevet. vers. 22.

 

22.  #En sak till: ordna ett rum åt mig.

Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner 

     skall få glädjen att se mig#.

 

Ordna ett vilorum för mig.

       Hoppas tack vare era böner få återse 

mig i glädje.

 

¤Filemons brevet. vers. 23.

 

23.  #Epafras, som också är fånge här för Kristi

Jesu skull, hälsar till dig#.

 

Epafras, min medfånge för Kristi skull. 

 

¤Filemons brevet. vers. 24.

 

24.  #Liksom också mina medarbetare Markus, 

Aristarchos, Demas och Lukas#.

 

¤Filemons brevet. vers. 25.

 

25.  #Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er ande#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

HEBREERBREVET. 1:1-14.

 

GUDS ORD VID TIDENS SLUT.

 

¤Hebreerbrevet. 1:1.

 

1.  #Många gånger och på många sätt talade Gud

i forna tider till våra fäder genom profeterna#.

 

Gud talade många gånger på många sätt.

      I forna tider till våra andliga fäder.

Genom profeterna: Guds språkrör till människorna.

 

¤Hebreerbrevet. 1:2.

 

2.  #Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva

       allting liksom han också har skapat världen

genom honom#.

 

Nu vid tidens slut: talade han till oss genom sin son.

          Hans son insatt till ärva allt.

Han Skaparen; skapade världen genom honom.

 

¤Hebreerbrevet. 1:3

 

3.  #Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet

och en avbild av hans väsen och som bär upp

        allt med kraften i sitt ord, har renat oss från

synden och sitter på Majestätets högra sida

     i  höjden#.

 

Han, Guds son: utstrålningen av Guds härlighet.

       En avbild av hans väsen.

Bär upp allting skapat med kraften i sitt ord.

        Renat oss från synden.

Sitter på majestätets högra sida i höjden.  

 

¤Hebreerbrevet. 1:4.

 

4.  #Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer

      än deras#.

 

Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna.

        Fått ärva det namn som är förmer än deras.

 

¤Hebreerbrevet. 1:5.

 

5.  #Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:

DU ÄR MIN SON,

       JAG HAR FÖTT DIG IDAG,

eller:

JAG SKALL VARA HANS FADER,

      OCH HAN SKALL VARA MIN SON#.

 

Gud har aldrig sagt till någon ängel:

      Du, ängel; är min son.

Jag har inte fött dig idag.

      eller sagt:

Du, ängel; jag skall vara din fader.

   Vara min son. 

 

¤Hebreerbrevet. 1:6.

 

6.  #Och när han låter sin förstfödde son träda in

i världen säger han:

     ALLA GUDS ÄNGLAR SKALL HYLLA HONOM#.

 

När han tillåter sin förstfödde son träda in i världen

     säger han:

Alla Guds skapade änglar skall hylla honom.

 

¤Hebreerbrevet. 1:7.

 

7.  #Om änglarna säger han:

     HAN GÖR SINA ÄNGLAR TILL VINDAR

OCH SINA TJÄNARE TILL ELDSLÅGOR#.

 

Om änglarna säger han:

       Han gör sina änglar till vindar.

Sina tjänare till eldslågor.

 

¤Hebreerbrevet. 1:8.

 

8.  #Om Sonen däremot:

DIN TRON, O GUD, BESTÅR I EVIGHETERS

    EVIGHET,

OCH RÄTTENS SPIRA ÄR  DIN KUNGASPIRA#.

 

Om Sonen säger han:

     Din tron, o Gud består i all evighet.

Rättfärdighetens spira är din kungaspira. 

 

¤Hebreerbrebrevet. 1:9.

 

9.  #DU HAR ÄLSKAT RÄTTFÄRDIGHETEN

OCH HATAT ORÄTTEN.

      DÄRFÖR HAR GUD, DIN GUD, SMORT DIG

MED GLÄDJENS OLJA MER ÄN DINA LIKAR#.

 

Du; vår Skapare älskat rättfärdigheten.

       hatat all o-rättfärdighet.

Därför har Gud, din Gud smort med glädjens olja.  

¤Hebreerbrevet. 1:10.

 

10.  #Och:

DU HERRE, LADE I TIDENS BÖRJAN JORDENS

      GRUND,

OCH HIMLARNA ÄR DINA HÄNDERS VERK#.

 

Vi vet:

      Du vår herre, lade i tidens början jordens

grund.

       Himlarna är dina skapade händers verk.

 

¤Hebreerbrevet. 1:11.

 

11.  #DE SKALL FÖRGÅS, MEN DU FÖRBLIR.

DE SKALL ALLA NÖTAS UT SOM EN MANTEL#.

 

Dina händers verk skall förgås.   

       Men du förblir för alltid.

Dina händers verk bli som en utsliten mantel.

 

¤Hebreerbrevet. 1:12.

 

12.  #DU SKALL RULLA IHOP DEM SOM EN 

      KLÄDNAD,

JA, SOM EN MANTEL SKALL DE BYTAS UT.

      MEN DU ÄR DENSAMME,

DINA ÅR HAR INGET SLUT#.

 

Du skall rulla ihop dina händers verk som en

     klädnad.

Likt en mantel skall bli utbytt.

       Du är densamme.

Dina levnadsår har inget slut.

 

13.  #Aldrig har han sagt till en ängel:

SÄTT DIG PÅ MIN HÖGRA SIDA,

      SÅ SKALL JAG LÄGGA DINA FIENDER 

SOM EN PALL UNDER DINA FÖTTER#.

 

Aldrig har han aldrig sagt till en ängel:

        Sätt dig på min högra sida i himlen.

Så skall jag lägga dina fiender likt en pall

      under dina fötter.

 

¤Hebreerbrevet. 1:14.

 

14.  #Är inte änglarna andar i Guds tjänst,

sända att tjäna dem som skall få sin del

     av  frälsningen?#

 

Är inte Guds änglar tjänste-änglar;

     Betjäna dem som får frälsningen till arvedel?

        


 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 139.

 

13900.  Förlåtelsen läker såriga själar.

 

13901.  Förlåtelsen läker bittra själar.

 

13902.  Förlåtelsen läker sorgsna själar.

 

13903.  Hjälpande händer uppmuntrar sorgsna själar.

 

13904.  Hjälpande fötter uppmuntrar sorgsna själar.

 

13905a.   Gamla året  förbrukat.

 

13905b.  Gamla året  nytt historie-år.

 

13905c.  Gamla årets skrivna blad.

 

13906.  Nya årets o-skrivna blad: väntar på

bli skrivna.

 

13907.  Väntar på bli skrivna vad vi gör.

 

13908a.  I kärlek göra sig till slav åt kärleken.

 

13908b.  I ömhet göra sig  till slav åt kärleken.

 

13908c.  I ömsinthet göra sig till slav åt ömsintheten.

 

13909.  I barmhärtigheten göra sig  till slav åt

barmhärtigheten.

 

13910.  Barmhärtighetens källa o-utsinlig ge

av sitt överflöd.

 

13911.  Mildhetens källa o-utsinlig ge av

sitt överflöd.

 

13912.  Ärlighetens källa o-utsinlig ger av

sitt överflöd.

 

13913a.  Godheten större än all verksam ondska. 

 

13913b.  Vänligheten större än all verksam elakhet.

 

13913c.  Snällheten större än all verksam ondska.

 

13914.  Ärligheten större än all verksam oärlighet.

 

13915a.  Tiden flyr iväg.

 

13915b.  Åren styrs av tiden.

 

13915c.  Dagarna styrs av tiden.

 

13916.  Timmarna styrs av tiden.

 

13917.  Minuterna styrs av tiden.

 

13918.  Sekunderna styrs av tiden.

 

13919.  Tiden en de av våra liv.

 

13920.  Viljan påverkas av tiden.

 

13921a.  Viljan rider på tiden.

 

13921b.  Intresset rider på tiden.

 

13921c.  All sysselsättning rider på tiden.

 

13922.  Tiden aktiviseras på olika sätt.

 

13923.  Viljan aktiviserar dem.

 

13924.  Intresset likaså.

 

13925a.  Ödmjuke längtat efter ödmjukheten.

 

13925b.  Ärlige längtat efter ärligheten.

 

13925c.  Ömme längtat efter ömheten.

 

13926.  Snälle längtat efter snällheten.

 

13927.  Snälle lever inte sitt liv i elakheten.

 

13928.  Snälle lever sitt liv i snällheten.

 

13929.  Avundsjukan dödlig i sitt beteende:

bedrar människors hjärtan.

 

13930a.  Vara mild vara älskad av mildheten.

 

13930b.  Vara uppskattad av mildheten.

 

13930c.  Vara uppmuntrad av mildheten.

 

13931.  Vara dyrbar för mildheten.

 

13932.  Vara vän med mildheten  vara för-trolig

med den.

 

13933.  Vara vän med saktmodet  vara förtrolig

med den.

 

13934.  Ödmjuke känner ödmjukheten älskar den

lever i den  ödmjukheten låter sig vara till tröst

      och hjälp för den ödmjuke.

 

13935a.  Tystnadens själar behöver den stora

tystnadens ljuvlighet. 

 

13935b.  O-tystnadens själar oroliga och fövirrade.

 

13935c.  Tystnadens själar och o-tystnadens själar

vandrar sida vid sida.

 

13936.  Tystne trivs i tystnadens närhet.

 

13937.  Tystne lägger särskild vikt vid sinnets


seendets lyssnandets tungans tystnad.

 

13938.  Barmhärtige lägger särskild vikt vid

sinnets:  seendets  lyssnandets tungans

     barmhärtighet. 

 

13939a.  Barmhärtighetens tunga talar

          barmhärtiga ord.

 

13939b.  Barmhärtiga ord  uppmuntrar.

 

13939c.  Barmhärtiga Ord  hjälper och tröstar.

 

13940.  Barmhärtiga läppar  leende läppar.

 

13941a.  Falsk tunga drar människor in i fördärvet.

 

13941b.  Lögnaktiga tungor drar människor

in i fördärvet.

 

13941c.  Förtalets tunga drar människor in

i fördärvet.

 

13942.  Skvallerierts tungor drar människor

in i fördärvet.

 

13943.  Seende ögon lyssnande öron ilskenhetens

redskap.

 

13944.  Hjärtats Tankar och Tungor  ilskenhetens

redskap.

 

13945.  Lyssnande öron & seende ögon

häftighetens redskap.

 

13946.  Seende ögon och lyssnnade öron

ordstridernas redskap.

 

13947.  Ordstridernas redskap  ärar  ordstrider.

 

13948a.  Ordstrider vad  ger det till Livet.

 

13948b.  Ordstrider tillgängliga för Alla.

 

13948c.  Ordstrider ödelägger nationer.

 

13949.  Ordstrider nationens fördärrv.

 

13950.  Ordstrider vän med förvirring och oro.

 

13951a.  Förvirringen och oron vad ger det till Livet.

 

13951b.  Förvirringen & oron tillgängliga för Alla.

 

13951c.  Oron och förvirringen o-intressant liv

vara deras slav-drivare.

 

13952.  Vara sorgsen och bedrövad o-intressant liv

vara deras slavdrivare.

 

13953.  Vara Modlös och uppgiven o-intressant liv

vara deras slavdrivare.

 

13954a.  Hörsamma Ordet  som ödmjukhetens tunga

säger   blir inbjuden leva i hennes närhet.

 

13954b.  Bli lik henne.

 

13954c.  Tänka hennes.

 

13954d.  Tala hennes ord.

 

13955.  Äga ödmjukheten äga hennes hjärta.

 

13956.  Äga ödmjukheten talar hennes ord.

 

13957.  Äga ödmjukheten  besvarat hennes inbjudan.

 

13958.  Äga ödmjukheten ära henne med tungan.

 

13959a.  Frimodigheten älskas av den frimodige.

 

13959b.  Frimodigheten och människo-fruktan

varandras o-vänner.

 

13959c.  Människofruktan & frimodigheten vandrar

sida vid sida.

 

13960.   Människo-fruktan rider på rädslan.

 

13961.  Människo-fruktan rider på lögnen.

 

13962a.  Inre manligheten uppskattar kvinnans

emotionella rikedomar.

 

13962b.  Inre manligheten värdesätter kvinnnas

emotionella rikedomar.

 

13962c.  Inre manligheten uppmuntrar kvinnans

emotionella rikedomar.

 

13963.  Inre manligheten älskar kvinnans emotionella rikedomar i ord och handling.

 

13964.  Inre manligheten längtar efter kvinnans

emotionella rikedomar.

 

13965a.  Vara lydig leva i lydnadens glädje.

 

13965b.

 

13966.  Vara tröstad av tröstaren.

 

13967.  Bättre Vara tröstad än vara sorgsen.

 

13968.  Bli tröstad  ger vad livet Behöver.

 

13969.  Bli tröstad  vad överheten Behöver.

 

13970.  Bli tröstad  vad nationen Behöver.

 

13971.  Bli uppmuntrad vad mänskligheten Behöver. 

 

13972.  Bli uppskattad vad människan Behöver.

 

13973a.  Leva i kärlekens rena klara ljus.

 

13973b.  Lev i ödmjukhetens rena klara ljus.

 

13973c.  Leva i barmhärtighetens rena

klara ljus.

 

13974.  Leva i ärlighetens rena klara ljus.  

 

13975. Girige säljer vänskapen för girigheten.

 

13976.  Sälja vänskapen bli ensam-varg.

 

13977.  Vara ensamvarg  vara o-social.

 

13978a.  Ödmjuke lever under ödmjukhetens,

vård och beskydd: tröstar  hjälper  och  uppmuntrar.

 

13978b.  Ärlige lever under ärlighetens vård

och beskydd: hjälper tröstar och uppmuntrar.   

 

13978c.  Stolte lever under stolthetens fördärv

och smärtsamma lidanden.

 

13979.  Tålamodet  mildheten  barmhärtigheten.

 

13980.  Våra två ögon  ger två syn-intryck.

 

13981.  Våra två ögon  två seende fönster.

 

13982.  Våra seende ögon påverkar hjärtats tankar.

 

13983.  Våra seende ögon  påverkar tungans tal.

 

13984.  Våra seende ögon  påverkas av vad de ser.

 

13985.  Våra slutna ögon ser inget.

 

13986.  Våra slutna ögon  påverkar hjärtats tankar.

 

13987.  Våra slutna ögon påverkas av vad de

       inte ser.

 

13988. Våra lyssnande öron påverkar

  hjärtats tankar.

 

13989.  Våra lyssnande öron  påverkar tungans tal.

 

13990.  Våra lyssnnade öron påverkas av 

vad de hör.

 

13991.  Vara kärleksfull vara ömsint varandras vänner.

 

13992a.  Rädslan o-social.

 

13992b.  Girigheten o-social.

 

13992c.  Penning-kärleken o-social.

 

13993.  Penning-kärleken  vad ger det till livet.

 

13994.  Penningkärleken  tillgänglig för Alla.

 

13995.  O-moralen tillgänglig för Alla.

 

13996.  O-moralen o-social.

 

13997.  Laglösheten o-social.

 

13998.  Laglösheten tillgänglig för Alla.

 

13999.  O-moralen vad ger det till Livet. 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 december 2018 06:50

ANDRA TIMOTHEOSBREVET. 2:14-26.

 

ATT RÄTT UTLÄGGA SANNNGENS ORD.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:14.

 

14.  #Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud

att inte diskutera.

       Det för inget gott med sig utan blir förödande

för åhörarna#.

 

Undvika o-nödiga ordstrider:  meningslöst prat.

     Vilket o-nyttigt för åhörarna.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:15.

 

15.  #Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud,

som en arbetare som inte har något att skämmas

        för, en som utlägger sanningens ord#.

 

Trogen arbetare i hans vingård består provet

       inför Gud.

Behöver inte skämmas i sin trohet.

      I sin frimodighet tala sanningens ord.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:16.

 

16.  #Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet#.

 

Bli inte vän med deras gudlösa o-fruktsamma prat.

       Genom sina fåfängliga Ord vilket för dem

längre in i o-gudaktigheten. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:17.

 

17.  #Och deras ord kommer att sprida sig som

kallbrand.

     Till dem hör Hymenaios och Filetos#.

 

 Deras tomma ord sprider sig som kallbrand.

       Hymenaios och Filetos tillhör dem.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:18.

 

18.  #När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många#.

 

De säger i sin villfarelse uppståndelsen redan skett.

       I sin villfarelse kommit från sanningen.

Deras budskap bryter ner mångas tro.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:19.

 

19.  #Men den grund som Gud har lagt står fast.

     Den är märkt med orden: Herren känner dem

som är hans och:

      Den som åkallar Herrens namn skall avhålla

sig från orättfärdighet#.

 

Grunden som Gud lagt står fast.

      Guds grund märkt med orden: Herren känner 

dem som tillhör honom.

        Den som åkallar Herrens namn: lever inte

i o-rättfärdigheten.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:20.

 

20.  #I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra

       för fint bruk och de senare för mindre fint#.

 

I ett stort hushåll finns inte bara guld och silverkärl

      utan också trä och lerkärl.

Guld och silverkärlen: för fint bruk.

      Trä och lerkärlen: för mindre fint bruk. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:21.

 

21.  #Den som gör sig kvitt det onda jag har talat

om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart

       för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott#.

 

Den som inte lever i ondskan: jämförs med

      kärlet för ett finare bruk.

Rent kärl användbart för ägaren. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:22.

 

22.  #Ge inte efter för ungdomliga impulser.

Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid

        tillsammans med dem som åkallar Herren med

rent hjärta#.

 

Låt er inte lockas in i ungdomliga frestelser.

       Sök ren-hjärtlighet  o-straffligheten.

Tron kärleken och friden.

        Lev  tillsammans med dem  som åkallar

Herren med rent hjärta. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:23.

 

23.  #Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner.

Du vet att de vållar strid#.

 

Undvik dumdristiga och förvirrade diskussioner.

        Diskussioner vållar ord-strider.

 

¤Adra Timotheosbrevet. 2:24.

 

24.  #Och vara vänlig mot alla, kunna undervisa,

ha tålamod#.

 

Visa varandra vänlighet.

        Undervisa varandra.

Ha tålamod med vvarandra.

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:5.

 

25.  #Och med mildhet för dem till ordningen som

säger emot honom.

       Kanske låter Gud dem omvända sig och komma

till insikt om sanningen#.

 


Med mildheten för dem från ordstider in i ordningen.

         Genom mildhetens ord: kanske låter Gud

om-vända dem.

      Kommer till insikt om sanningen. 

 

¤Andra Timotheosbrevet. 2:26.

 

26.  #Så att de nyktra till och slipper ur den fälla de 

hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja#.

 

Insikten om sanningen gör dem andligt nyktra.

      Vilket de slipper ur den lögnens fälla de

hålls fångade i.

      Vilket gör att de följer hans vilja.  

    

        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se