Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBEERBREVET. 5:11-14.

 

ETT AVFALL ÄR UTAN ÅTERVÄNDO.

 

¤Hebeerbrevet. 5:11.

 

11.  #Om detta finns mycket att säga, men det 

är svårt att få er att förstå det eftersom ni

       har blivit tröga att lyssna#.

 

Om det andliga avfallet: mycket att säga.

       För er svårt förstå det: er tröga o-villighet

lyssna på sanningen.

 

¤Hebreerbrevet. 5:12.

 

12.  #Ni borde vi det här laget själva vara lärare,

men istället behöver ni nu på nytt någon som 

       lär er de första grunderna i Guds ord.

Ni har återgått till att behöva mjölk istället för

      fast föda#.

 

Blivit till ett hinder för er själva: nu istället kunde

     varit lärare.

Nu behöver ni någon som undervisar er i de första

      grunderna i Guds ord.

Ni återgått till andliga mjölkfödan istället för

       fasta födan.

 

¤Hebreerbrevet. 5:13.

 

13.  #Och den som lever på mjölk är ett spädbarn

och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet.

 

Ni lever som spädbarn i Kristus.

       I ert andliga tillstånd: kan inte fatta

undervisningen om rättfärdigheten. 

 

¤Hebreerbrevet. 5:14.

 

14.  #Den fasta födan när till för vuxna, för dem som

träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan

        gott och ont#. 

 

Fasta födan till för de vuxna.

     De vuxna som uthålligt övat sina sinnen skilja

mellan det goda och onda.

         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 6:1-12.

 

ETT AVFALL ÄR UTAN ÅTERVÄNDO.

 

DEL: 2.

 

¤Hebreerbrevet. 6:1. 

 

1.  #Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man

först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det

       som är avsett för vuxna.

Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen

        från döda gärningar, tron på Gud#.

 

Låt oss fortsätta inte stanna kvar i de för 

     lära sig om Kristus.

Gå vidare med fasta födan för de vuxna.

      Inte återigen börja om med de första grunderna.

De första grunderna:

        Omvändelsen från de döda gärningarna.

Tron på Gud.

 

¤Hebreerbrevet. 6:2.

 

2.  #Och läran om dop och handpåläggning, om de

dödas uppståndelse och evig dom#.

 

Läran om dopet.

      Läran om handpåläggning.

De dödas uppståndelse.

       Eviga domen.

 

¤Hebreerbrevet. 6:3.

 

3.  #Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare#.

 

Med Guds tillåtelse låt oss vandra vidare i Tron.

 

¤Hebreerbrevet. 6:4.

 

4.  #Ty människor som har avfallit fast de en gång

har blivit upplysta och smakat den himmelska

      gåvan, fått del av helig ande#.

 

Människor som avfallit från tron: fast de en gång

   hört ordets förkunnelse smakat den himmelska

gåvan:  fått den heliga ande.

 

¤Hebeerbrevet. 6:5.

 

5.  #Och smakat Guds goda ord och den kommande

världens krafter#.

 

Smakat Guds goda ord.

      Smakat den kommande världens krafter.

 

¤Hebreerbrevet. 6:6.

 

6.  #Dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds son

       en andra gång och gör honom till åtlöje#.

 

För dem som smakat det: o-möjligt på nytt föra

     dem åter till omvändelse.

Vilket gör de en andra gång korsfäster Guds son.

        Gör hans korsfästelse till åtlöje.

 

¤Hebreerbrevet. 6:7.

 

7.  #En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker

      odlaren hans gröda#.

 

Åkern som fått rikligt nederbörd med regn har

      Guds välsignelse.

Har välsignelsen när jorden suger upp näringsrika

       vattnet skänker odlaren hans gröda.

 

¤Hebeerbrevet. 6:8.

 

8.  #Men bär den törnen och tistlar är den värdelös.

Förbannelsen är inte långt borta, och slutet blir

        att åkern bränns av#.

 

Växer törnen och tistlar i åkern: är den värdelös.

        Förbannelsen över den inte långt borta.

Åkerns slut  den förstörs.  

 

¤Hebreerbrevet. 6:9.

 

9.  #Men vad er beträffar, mina kära, är jag trots

dessa ord övertygad om att den ligger bättre till

       och att ni är nära frälsningen#.

 

Mina kära, vad er beträffar: är jag trots dessa ord

        övertygad om era hjärtans åker ligger bättre 

till ni är nära frälsningen.

 

¤Hebreerbrevet. 6:10.

 

10.  #Gud är inte orättvis och glömmer inte vad

ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans

      namn genom att nu som förut tjäna hans heliga#.

 

Gud är rättvis glömmer inte vad ni gjort.

      Er kärlek visat hans namn genom ni nu som 

förut fortsätter tjäna hans heliga.

 

¤Hebreerbrevet. 6:11.

 

11.  #Jag önskar att ni alla ändå till slutet måste

visa samma iver att få se ert hopp uppfyllt#.

 

Jag önskar att ni under ert liv till slutet 

     villigt visar samma iver få se ert hopp uppfyllt.

 

¤Hebreerbrevet. 6:12.

 

12.  #Förslösa inte, utan sträva efter att likna dem

som genom tro och tålamod får sin del av vad Gud

      har lovat#.

 

Vara inte uppgivna: sträva efter likna dem som

         genom sin tro tålamod få del av vad Gud utlovat.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 december 2018 07:15

HEBREERBREVET. 6:13-20.

 

GUDS LÖFTE OCH GUDS ED.

 

¤Hebreerbrevet. 6:13.

 

13.  #Då Gud gav Abraham löftet SVOR HAN VID SIG SJÄLV ------ någon högre kunde han ju inte svära

      vid#.

 

Svor inför sig eden eftersom han inte hade än sig

       svärja vid.

Guds eviga löfte till sin tjänare Abraham.

       Evigt löfte   evig ed.

 

¤Hebreerbrevet. 6:14.

 

14.  #Och sade: JA, JAG SKALL VÄLSIGNA DIG

OCH GÖRA DIN ÄTT TALRIK#.

 

Sade i sitt löfte: Ja, jag skall välsigna dig och göra

      din ätt talrik.

 

¤Hebreerbrevet. 6:15.

 

15.  #Abraham fick också efter tålig väntan vad Gud

lovat#.

 

Abraham i sin tåliga inväntan på vad Gud lovat.

 

¤Hebreerbrevet. 6:16.

 

16.  #Människor svär vid en som är högre än de;

eden blir en säkerhet som tystar varje invändning#.

 

Människor svär vid en som är högre än de.

       Eden säkerheten som tystar ned varje invändning.

 

¤Hebreerbrevet. 6:17. 

 

17.  #Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur oubbligt hans beslut är,

       gick han i borgen för det med en ed#.

 

Gud ville bevisa sin trohet i sitt edslöfte för dem

      det gällde.

Visa beslutsamhet i sitt beslut.

      Gick han i borgen för det som en ed.

 

¤Hebreerbrevet. 6:18.

 

18.  #Hans avsikt var att genom två orubbliga

utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan

       ha ljugit, ge oss en stark uppmuntran,

oss som har tagit vår tillflykt

      till det hopp som ligger framför oss#.

 

Genom hans två o-rubbliga bindande löften,

         i vilka han o-möjligt tjänar lögnen.

Styrker oss i sin uppmuntran.

       Vi som tagit vår tillflykt till löftets hoppet

vilket ligger framför oss. 

 

¤Hebreerbrevet. 6:19.

 

19.  #Detta hopp är vår själs ankare.

Det är tryggt och säkert och når innanför

      förhänget#.  

 

Löftets hoppet vår själs eviga ankare.

        Tryggt och säkert når innanför förhänget

det allra heligaste.

 

¤Hebreerbrevet. 6:20.

 

20.  #Dit Jesus öppnade vägen för oss då han blev

överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek#.

 

Jesus öppnade genom sin död och uppståndelse

      vägen in i det allra heligaste.

För oss: vägen då han för evigt blev vår

     överstepräst.  

I jämförelse med Melkisedeks tjänande.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

HEBREERBREVET. 2:1-4.  

 

GE AKT PÅ BUDSKAPET OM FRÄLSNING.

 

¤Hebreerbrevet. 2:1.

 

1.  #Därför måste vi desto mer akt på det vi har fått

höra, så att vi inte tappar kursen#.

 

Ge akt på budskapet vi fått höra om frälsningen.

          Annars tappar vi bort får frälsning.

 

¤Hebreerbrevet. 2:2.

 

2.  #Redan det ord som förmedlades av änglar var

giltigt, och varje överträdelse och ohörsamhet fick

      sitt tillbörliga straff#.

 

Ordet som förmedlades av änglarna var giltigt.

         Varje överträdelse och o-hörsamhet mot

ordet var straffbart.

 

¤Hebreerbrevet. 2:3.

 

3.  #Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt

uppskattar en sådan frälsning, den som Herren

       först förkunnade, som vi har fått bestyrkt

av dem som hört honom#.

 

Uppsakattar vi inte frälsningen hur skall vi då

     slippa undan straffdomen.

Frälsningen som Herren först förkunnade.

        Fått bestrykt av dem hörsammade honom. 

 

¤Hebreerbrevet. 2:4.

 

4.  #Och som Gud själv har bekräftat med tecken

 och under och olika slags kraftgärningar

       och genom att dela ut helig ande efter sin vilja#. 

 

Gud själv i sin nåd bekräftat med tecken 

       och under olika slags kraftgärningar.

Genom del ut helig ande efter sin vilja. 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

FILEMONS BREVET. VERSERNA 1-3.

 

HÄLSNING.

 

¤Filemon. vers.1

 

1.  #Från Paulus, fånge för Kristi Jesu skull,

och från vår broder Timotheos till vår käre vän

       och medarbetare Filemon#:

 

Filemon. vers. 2.

 

2.  #Och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus#.

 

Filemon. vers. 3. 

 

3.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren

     Jesus Kristus#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET.  1:5-16.  FÖRSAMLINGARNA

 

PÅ KRETA.

 

¤Titusbrevet. 1:5.

 

5.  #När jag lämnade dig kvar på Kreta var det för

att du skulle ordna det som återstod att göra

      och tillsätta äldste i varje stad efter mina

anvisningar#.

 

Jag lämnade dig kvar på Kreta: tillsätta äldste

       i varje stad efter mina anvisningar.

 

¤Titusbrevet. 1:6.

 

6.  #Oförvitliga män, som inte har gift sig mer än

en gång och vilkas barn är troende och inte kan

        beskyllas för ett vilt och självväldigt liv#.

 

Vilka är lämpliga för äldste-tjänsten:

 

Vara fläckfria män från synden.

       Gift en gång.

Vilkas barn är troende.

     Inte levt vild-samt liv.

Inte levt själv-valt liv.

 

¤Titusbrevet. 1:7.

 

7.  #Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig,

eftersom han är Guds förvaltare.

       Han får inte vara självgod, inte häftig,

inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken#.

 

Församlingsledaren måste leva ett syndfritt liv.

      Han är Guds förvaltare.

Inte vara självisk.

       Vara saktmodig.

Inte missbruka vinet.

       Visa barmhärtighet.

Inte girig.

 

¤Titusbrevet. 1:8.

 

8.  #Utan skall vara gästfri, godhjärtad, behärskad,

rättrådig, from och sträng mot sig själv#.

 

Vara gästfria.

       Vara godhjärtliga.

Behärskad i sitt beteende.

       Vara hederlig svekfri.

O-strafflig ren-hjärtlig.

     Visa fromhet mot sin nästa.

Vara återhållsam mot sig själv.

      Leva i själv-behärskning.

 

¤Titusbrevet. 1:9.

 

9.  #Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord,

så att han kan styrka andra med en sund

     undervisning och vederlägga motståndarna#.

 

Vara trogen till lärans pålitliga ord.

        Hans trohet styrker andra

Med en sund undervisning och överbevisar

      motståndarna. 

 

¤Titusbrevet. 1:10.

 

10.  #Det finns, skärskilt bland de omskurna,

många som inte vet sin plats, pratmakare som

       förvrider huvudet på andra#.

 

Särskilt bland de omskurna finns det många

      som inte vet sin plats.

Är pratmakare  vilket ger dåraktigt tänkande.

 

¤Titusbrevet. 1:11.

 

11.  #Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ned på hela familjer genom att för

       snöd vinnings skull sprida otillåtna läror#.

 

Tysta munnen på de pratsamma.

        De  förvirrar hela familjer med sitt tal.

Sprider fåfänga för sin vinnings skull med

      förbjudna läror.

 

¤Titusbrevet. 1:12.

 

12.  #En landsman till dem, en av deras egna profeter, har sagt:

    "Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska

och lata#.

 

Landsman till kreterna: deras egna utvalda 

        profeter. 

Har sagt: Kreterna lögnare liknar o-djur i sitt tal.

         Lata och lystnefulla tjänare.

 

¤Titusbrevet. 1:13.

 

13.  #Det vittnesbördet är sant.

    Vederlägg dem därför med kraft, så att de blir

sunda i tron#.

 

Sådant vittnesbörd sant.

        Överbevisar dem därför kraftfullt.

Vilket  gör dem sunda i tron.

 

Titusbrevet. 1:14.

 

14.  #Och ägnar sig åt judiska legender och åt påbud från människor som vänder sig bort från

      sanningen#.

 

Ägnar sig åt judiska historier.

     Åt mänskliga lagar och paragrafer  vänder sig

bort från sanningen.

'

¤Titusbrevet. 1:15.

 

15.  #För de rena är allting rent, men för dem som

lever i orenhet och otro är ingenting rent, de är

      orena både i sinne och samvete#. 

 

För de ren-hjärtliga är allting rent.

         För de oren-hjärtliga och liv i o-tro

är ingénting rent.

         Deras liv i o-renhet både i sinnet

och samvetet.

     

¤Titusbrevet. 1:16.

 

16.  #De försäkrar att de känner Gud, men i sina handlingar förnekar de honom.

      Avskyvärda är de, oförbätterliga och odugliga

till varje god gärning#.

 

I sin själviskhet tror sig känna Gud, men i sina

      handingar  förnekar de honom.

Av-skyvärda, gör ingen bot och bättring.

      Lata bekväma till varje god gärning.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET. 2:1-15.  REGLER FÖR

 

FÖRSAMLINGSLIVET.

 

¤Titusbrevet. 2:1.

 

1.  #Men du skall tala om för dem vad den sunda

läran kräver#.

 

Var frimodig i ditt tal: tala till församlingen om vad 

      den sunda läran kräver.

 

¤Titusbrevet. 2:2.

 

2.  #Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt

och behärskat, sunda i tron, kärleken

       och uthålligheten#.

 

Äldre män vara god förebild i nykterhet.

       Leva ett liv i värdighet och självbehärskning.

Sunda i tron.

        Visa kärlek och uthållighet.

 

¤Titusbrevet. 2:3.

 

3.  #På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda

så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon

       och inte missbruka vin.

De skall vara lärare i goda seder#.

 

Äldre kvinnor uppträda i vad heligt liv kräver.

      Inte förtalets tjänarinna.

Inte missbruka vinet.

        Vara lärare i den goda moralen. 


¤Titusbrevet. 2:4.

 

4.  #Och fostra de unga kvinnorna till att älska

man och barn#.

 

Äldre kvinnor fostra unga kvinnor älska sina

       män och barn.

 

¤Titusbrevet. 2:5.

 

5.  #Att vara anständig, rena, husliga, goda och att

underordna sig sina män, så att inte Guds ord

      blir smädat#.

 

Leva ordnings-samt liv, i renhet, visa omsorg om

    hemmet, leva i godheten.

Underordna sig sina män.

       Sådant liv smädar inte Guds ord. 

 

¤Titusbrevet. 2:6.

 

6.  # Förmana på samma sätt de yngre männen

att alltid leva anständigt#.

 

Förmana församlingens yngre män på samma sätt.

       Alltid leva ordnings-samt liv.

 

¤Titusbrevet. 2:7.

 

7.  #Och var själv ett föredöme i goda gärningar.

Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig#.

 

Titus; var själv föredöme utöva goda gärningar.

      Din undervisning skall vara sann-färdig

och värdig Guds ord.

 

¤Titusbrevet. 2:8.

 

8.  #Sund och oantastlig, så att dina motståndare

måste skämmas eftersom de inte hittar något

      att säga om oss#.

 

Undervisning sund och o-besmittad.

      Vilket gör ordets motståndare måste skämmas

eftersom de inte kan motsäga den.

 

¤Titusbrevet. 2:9.

 

9.  #Slavar skall underordna sig sina herrar i allt

och gör dem till viljes, inte säga emot#.

 

Slavar skall ödmjuka sig under sina herrar.

     I allt.

Vara dem till behag inte motsäga dem.

 

¤Titusbrevet. 2:10.

 

10.  #Och inte stoppa något i egen ficka.

   De skall alltid visa sig goda och trogna, så att de

på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares,

     lära#.

 

Inte  vara sjäviska.

     Alltid visa sig vara goda och trogna sina herrar.

På alla sätt blir till en Guds prydnad.

         Ära, vår frälsares lära. 

 

¤Titusbrevet. 2:11.

 

11.  #Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning

för alla människor#.

 

Guds nåd blivit synlig genom era goda gärningar.

      Blivit blivit till räddning för alla människor.

 

¤Titusbrevet. 2:12.

 

12.  #Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv

och denna världens begär och och att leva

       anständigt, rättrådigt och fromt i den tid

som nu är#.

 

Guds nåd lär oss säga nej till gud-löst liv.

      Säga nej, till denna världens begär.

Leva ett liv i ordning, o-straffligt  fläckfritt.

         I fromhet i den tid som nu är.

 

¤Titusbrevet. 2:13.

 

13.  #Medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall

infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus

       träda fram i sin härlighet#.

 

I vår  väntan på vårt saliga hopp skall infrias.

      Vår store gud och frälsare Kristus Jesus

träda fram i sin härlighet.

 

¤Titusbrevet. 2:14.

 

14.  #Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa

oss från alla synder och göra oss rena,

      så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver

att göra vad som är gott#.

 

Offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från

      alla synder.

Gör oss rena.

       Bli hans folk genom renheten blivit friköpta

från våra synder.

      Vilket uppfyller oss till göra  det goda.

 

¤Titusbrevet. 2:15.

 

15.  #Så skall du tala, uppmuntra och tillrättavisa,

med allt eftertryck.

      Låt ingen se ner på dig#. 

 

Du, Titus; var frimodig i ditt tal: uppmuntra

     tillrättavisa för Guds ords skull.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 december 2018 09:06

TITUSBREVET. 3:1-11.

 

DE KRISTNAS TRO I VÄRLDEN.

 

¤Titusbrevet. 3:1.

 

1.  #Påminn dig om att de skall underordna sig

och lyda makthavare och myndigheter

      och alltid vara beredda att gör det som

är gott#.

 

Påminner dig säg till dem ödmjuka sig vara 

      makt-havare och myndigheter lydiga.

Vara lydiga i göra det goda.

 

¤Titusbrevet. 3:2.

 

2.  #De får inte förolämpa någon utan skall vara

fridsamma och försynta och visa ödmjukhet

     mot alla människor#.

 

Inte förolämpa någon vara fridsamma försynta.

        Visa ödmjukhet mot alla männniskor.

 

¤Titusbrevet. 3:3.

 

3.  #Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar under alla

        möjliga impulser och lustar.

Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda

       och vi avskydde varandra#.

 

Innan vår omvändelse från vårt ondsinta liv

         var dåraktiga o-lydiga mot sanningen

likt vilsegångna får.

       Förslavade under alla syndiga böjelser

och lustar.

      Levde i onskan och avund.

Var av-skyvärda älskade inte varandra. 

 

¤Titusbrevet. 3:4.

 

4.  #Men är Guds, vår frälsares, godhet och kärlek

till människorna blev uppenbara#.

 

Guds, vår frälsares: godhet och kärlek blev

      uppenbarad inför alla människor.

 

¤Titusbrevet. 3:5.

 

5.  #Räddade han oss ----- inte därför att vi gjort

några rättfärdiga gärningar utan därför att han

      är barmhärtig ----- och han gjorde det med

det bad som återföder och förnyar genom den

       heliga anden#.

Hans nåds godhet och kärlek räddade oss.

        Inte grund av våra gärningar utan visade sig

vara barmhärtig.

        I sin barmhärtighet gjorde det med badets

återfödelse förnyelsen genom den heliga anden.

 

¤Titusrevet. 3:6.

 

6.  #Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit

Anden strömma över oss#.

 

Genom Jesus Kristus, vår frälsare han låtit 

      Andens livs-strömmar flöda över oss.

 

¤Titusbrevet. 3:7.

 

7.  #För att vi genom Guds nåd skall vi rättfärdiga

och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv#.

 

Vi genom Guds nåd skall vi vara rättfärdiga.

         Vårt hopp, vinna evigt liv.

 

¤Titusbrevet. 3:8.

 

8.  #Det är ett ord att lita på.

Jag vill att du skall inskärpa detta, så att de

    som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra

goda gärningar.

      Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla

människor#.

 

Ordet att lita på.

       Inskärp detta i era hjärtan.

De troende på Gud blir överbevisade utföra 

       goda gärningar.

Läs  dessa föreskrifter vilka är bra och nyttiga

      för alla människor.

 

¤Titusbrevet. 3:9.

 

9.  #Men dumma dispyter om förfäderna och strider

och tvister om lagen skall du hålla dig ifrån;

        de är onyttiga och leder ingenstans#.

 

Dåraktiga ord-växlingar om för-fäderna.

     Undvik ord-strider och trätgiriga ord om lagen.

Håll dig fri ifrån dem.

       Allt sådant är o-nyttigt leder inte till 

goda gärningar.

 

¤Titusbrevet. 3:10.

 

10.  Den som vållar splittring skall du vägra att befatta dig med, efter en första och en andra

       tillrättavisning#.

 

Den som vållar slittring i ordstrider och tvister

   undvik det.

Låt det ske efter första och andra tillrättavisningen.

 

¤Titusbrevet. 3:11.

 

11.  #Du kan vara säker på att han har gått vilse

och är en syndare som har dömt sg själv#.

 

Han har gått vilse i sitt liv.

        Är syndig har dömt sig själv.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se