Alla inlägg under december 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 1:3-12.

 

I VÄNTAN PÅ HERRENS DAG.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:3.

 

3.  #Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder,

       det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra

      blir allt större hos var och en av er#.

 

Låt oss leva i tacksamhet inför Gud för er.

       Ni, bröder, er tro växer ständigt.

Er kärlek till varandra låt den förökas bland er.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:4.

 

4.  #Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under

       alla de förföljelser och lidanden som ni

får utstå#.

 

Vi kan vara stolt i vårt tal till er i Guds församlingar.

     Er uthållighet  er tro under alla era föföljelser

och lidanden som ni får utstå.      

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:5.

 

5.  #De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall

förklara er värdiga Guds rike, som ni får lida för#.

 

Guds rättvisa dom; förklrar er värdiga för Guds rike.

       Vilket ni får lida för.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:6.

 

6.  #Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade#.

 

Guds rättvisa; vilket innebär era plågade ska själva

     bli plågade.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:7.

 

7.  #Och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen

             med sin makts änglar#.

 

Låter ni plågade vila ut tillsammans med oss.

       När herren Jesus Kristus uppenbaras från

himlen med sin makts änglar.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:8.

 

8.  #Och i lågande eld, för att utkräva hämnd på 

dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar

       till evangeliet om vår herre Jesus#.

 

I lågandes heliga eld; utkräver hämnd på dem som

      inte erkänner Gud.

De lyssnar inte till evangeliet om vår herre Jesus.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:9.

 

9.  #Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet#.

 

Deras straff  evigt färdärv.

     Ett liv fjärran från Herrens ansikte.

Fjärran från hans allmakt och härlighet.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:10.

 

10.  #När han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla 

        som har kommit till tro ------ och ni har trott

på vår vittnesbörd#.

 

Vid sin tillkommelse på den dagen blir förhärligad

     bland sina heliga.

Bli hyllad bland alla som har kommit till tro. 

          

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:11.

 

11. Därför be vi alltid för er att vår Gud skall finna

er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje

      gott uppsåt och varje handling, gjord i tro

och med hans kraft#.

 

Vilket gör oss tacksamma alltid för  vår Gud skall

      finna er värdiga hans kallelse.

Ger er framgång i godhetens handling, gjord i tro

        med hans kraft.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:12.

 

12.  #Så att vår herre Jesu namn förhärligas genom

er och ni genom honom, tack vare nåden från 

       vår Gud och herre Jesus Kristus#.

 

I det vår herre Jesu namn förhärligas genom er.

      Ni genom honom.

Tack vare nåden från vår Gud och herre Jesus

      Kristus. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 december 2018 21:03

ANDRA THESSALONIKERBREVET. 1:1-2.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, Silvanus och Timotheos till

församlingen i Thessalonike som lever i Gud,

     vår fader, och herren Jesus Kristus#.

 

¤Andra Thessalonikerbrevet. 1:2.

 

2.  #Nåd och frid från Gud fadern och herren

Jesus Kristus#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FÖRSTA THESSALONIKERBREVET. 1:1.

 

HÄLSNING.

 

Första Thessalonikerbrevet. 1:1.

 

1.  #

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FILIPPERBREVET. 3:17-21.  Och 4:1.

 

¤Filipperbrevet. 3:17.

 

17.  #Ta mig till fördöme allesammans, och se på

dem som lever efter det exempel vi har gett er#.

 

¤Filipperbrevet. 3:18.

 

18.  #Många ----- jag har ofta sagt det och säger det

nu med tårar ----- är fiender till Kristi kors#.

 

¤Filipperbrevet- 3:19.

 

19.  #De leverså att de slutar i fördärvet, deras gud

är buken och sin ära får de genom könet,

       dessa som bara tänker på det jordiska#.

 

¤Filipperbrevet. 3:20.

 

20.  #Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar 

vi också den som skall rädda oss, herren

      Jesus Kristus#.

 

¤Filipperbrevet. 3:21.

 

21.  #Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har

     i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt

under sig#.

 

¤Filipperbrevet. 4:1.

 

1.  #Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje

        och min segerkrans#.    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

EFESIERBREVET. 4:2-9.

 

ENIGHET, GLÄDJE OCH ALLT SOM KALLAS  DYGD.

 

¤Filipperbrevet. 4:2.

 

2.  #Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche

att vara eniga för Herrens skull#.

 

Låt enigheten rådar bland er.

      Er enighet  Jesus Kristus.


¤Filipperbrevet. 4:3.

 

3.  #Ja, dig också som är en verklig vän, ber jag:

hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet 

      tillsammans med mig, liksom Clemens 

och mina andra medarbetare som har sina namn

       i  livets bok#.


Var dem till hjälp.

     Trogna Kristi med-tjänare.

Kämpat för evangliet skull.

     Broder Clemens mina anda med-arbetare

vilka har sina namn skrivna i livets bok.

 

¤Filipperbrevet. 4:4.

 

4.  #Gläd er alltid i Herren.

Än en gång vill jag säga: gläd er#.

 

Alltid vara glad i Herren.

      Åter säger jag er: var glada i era hjärtan. 

 

¤Filipperbrevet. 4:5.

 

5.  #Låt alla människor se hur fördragsamma ni är.

Herren är nära#.

 

Lev i er tålighet ert liv blir gott vittnesbörd 

inför människors-ögon.

      Herren är nära er.

 

¤Filipperbrevet. 4:6.

 

6.  #Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar

och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla

      era önskningar#.

 


Låt inte bekymren vara er herre.

     Åkalla istället  be visa tacksamhet inför Gud.

Låt honom få veta alla era önskningar.

 

¤Filipperbrevet. 4:7.

 

7.  #Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i

       Kristus Jesus#.

 

Ni när gör så: skall Guds frid råda bland er.

      Guds frid värd mer än er tankar.

Beskyddar era hjärtan och era tankar

      i Kristus Jesus.

 

¤Filipperbrevet. 4:8.  

 

8.  #Och så, mina bröder: det som är sant, det som

är värt att älska och akta, allt som kallas dygd

      och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta#.

 

Mina älskade böder: tänk på det som är sant.

       Allt som är värdigt älska uppskatta alla

andliga dygder.

       Allt som förtjänar beröm: ta vara på allt detta.

 

¤Filipperbrevet. 4:9.

 

9.  #Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett

hos mig, det skall ni göra.

       Då skall fridens Gud vara med er#.

 

Vad ni hört lärt er tagit emot evenglie-ordet:

     sett vara verkligt hos mig.

Gör ni så: belönar fridens Gud era liv.  

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FILIPPERBREVET. 4:10-20.  

 

FILIPPERNAS OMTANKE OM PAULUS.

 

¤Filipperbrevet. 4:10.

 

10.  #Jag har glatt mig mycket i Herren över att er 

omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta

     nya skott. 

Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle#.

 

Känner hjärtats glädje i Herren över er omtanke

    om mig.

Er kärleksfulla omtanke bär ny frukt vilket jämförs

     med nya friska skott i vinträdet.

 

¤Filipperbrevet. 4:11.

 

11.  #Inte för att jag har lidit någon nöd.

Jag har mig att klara mig med det jag har#.

 

Själv har inte lidit någon nöd: men uppskattar

     er omtanke.

 

¤Filipperbrevet. 4:12.

 

12.  #Jag kan inte leva fattigt och jag kan leva

i överflöd.

      Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara

mätt och att hungra, att leva i överflöd och att

     lida brist#.

 

Jag kan leva livet i fattigdom eller i överflöd.

      Jag har livs erfarenheten i dem.

Vara mätt hungra: leva i överflöd  lida brist i livet. 

 

¤Filipperbrevet. 4:13.

 

13.  #Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft#.

 

Förmår allt genom hans uppståndelse kraft.

      

¤Filipperbrevet. 4:14.

 

14.  #Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig

i mitt svåra läge#.

 

Visar min tacksamhet: för er hjälp och stöd

     i mitt lidande. 

 

¤Filipperbrevet. 4:15.

 

15.  #Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt

och jag hade lämnat Makedonien, då var er

     församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över

      utgivet och mottaget#.

 

Ni, filipper; ni vet själva när evangeliet förkunnades

      var nytt för er.

Hade lämnat Makedonien: er församling var den

     enda visade er gemenskap med mig.

Er gemenskap hjälpte mig bokföra utgivet

        och mottaget från er.

 

¤Filipperbrevet. 4:16.

 

16.  #Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju

hjälp från er mer än en gång#.

 

När jag var i Thessaloniken fick hjälp av er.

 

¤Filipperbrevet. 4:17.

 

17.  #Men det är inte era gåvor jag är angelägen

om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning#.

 

¤Filipperbrevet. 4:18.

 

18.  #Jag har fått vad jag skall ha och mer än det.

Jag har fullt upp av allt nu när jag genom

      Epafroditos har fått det som ni skickade mig

------ en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot

      med välbehag#.

 

Har i överflöd fått vad jag behöver av er givmildhet.

        Era gåvor skickade genom Epafroditos

varit en rökelse-doft.

      Rökelsedoften ett välbehagligt offer som

behagar Gud.

 

¤Filipperbrevet. 4:19.

 

19.  #Min Gud skall med sin härliga rikedom i

Kristus Jesus fylla alla era behov#.

 

Min Guds härliga rikedom i Kristus Jesus

      fyller era dagliga behov. 

 

¤Filipperbrevet. 4:20.

 

20.  #Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheternas evighet, amen#. 

 

Guds härlighet: tillhör vår Gud.

     Vår fader i evigheters

  evighet, amen.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

FILIPPERBREVET. 4:21-23.

 

HÄLSNINGAR OCH SLUTÖNSKAN.

 

¤Filipperbrevet. 4:21.

 

21.  #Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus.

Bröderna här hos mig hälsar er#.

 

Hälsa alla heliga i Kristus Jesus.

       Mina bröder hos mig hälsar er.     

 

¤Filipperbrevet. 4:22.

 

22.  #Alla de heliga hälsar er, särskilt de som

arbetar vid kejsarens hov#.

 

Alla de heliga vilka tjänar i kejsarens hov;

      hälsar er.

 

¤Filipperbrevet. 4:23.

 

23.  #Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande#.

 

Herren Jesu Kristi nåd given åt er ande.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 december 2018 13:39

KOLSSERBREVET. 1:1-2.

 

¤Kolosserbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu

apostel#.

      Paulus Krisi Jesu utvalde apostel

Guds viljas rådslut utvalde honom.  

 

¤Kolosserbrevet. 1:2.

 

2.  #Och från vår broder Timotheos till de heliga

i Kolossai, våra bröder som lever i tron på Kristus.

        Nåd och frid från Gud, vår fader#. 

 

Från vår broder Timotheos till de heliga i Kolossai.

          Våra bröder lever i tron på Kristus.

Guds nåd och frid, vår fader.  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se