Direktlänk till inlägg 8 november 2018

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. 132.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 november 2018 21:05

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 132.

 

13200a.   Vara personlig o-vän med elakheten

men i sitt hjärta älska snällheten.

 

13200b.  Vara personlig o-vän med elakheten

men i sitt hjärta älska godheten.

 

13200c.  Vara personlig o-vän med elakheten

men i sitt hjärta älska vänligheten.

 

13201.  Viljans tystnad styr av viljan.

 

13202.  Ömhetens tystnad det som mänskligheten

Behöver.

 

13203.  Tystnaden  tillsammans med sig själv.

 

13204a.  Saktmodets tystnad  själens läkedom

 

13204b.  Vredens o-tystnad sårar själs-livet.

 

13204c.  Häftighetens o-tystnad sårar själs-livet.

 

13205.  Ilskenhetens o-tystnad sårar själs-livet.

 

13206.  Penning-begäret livnärs sig på produktionen.

 

13207a.  Produktionen tar inte hänsyn till

samhällets o-moral.

 

13207b.  I produktionen föds ingen arbets-kraft.

 

13207c.  Arbets-kraften föds i familje-livet.

 

13208.  Saknas penning-begäret finns ingen produktion.

 

13209.  Penningbegäret och produktionen

varandras bundsförvanter.

 

13210.  Ingen produktion utan penningbegärets 

lockelser & frestelser.

 

13211a.  ProduktionensA-sida:  nyttig för arbetslösheten.

 

13211b.  Produktionens A-sida: nyttig för

människans rastlöshet.

 

13211c.  Produktionens A-sida: nyttig för

sysslolösheten.

 

13212.  När penningbegäret kontrollerar produktionen  blir den skadlig och smärtsam.

 

13213.  Penning-begäret rider på produktionen.

 

13214.  Produktionen rider på rädslan.

 

13215a.  Produktionens A-sida: nyttig för samhället.

 

13215b.  Produktionens A sida: människans överlevnad.

 

13215c.  O-moralen förstör produktionen.

 

13216.  Där o-moralen finns saknas arbetsmoralen.

 

13217.  Produktionen påverkas av samhällets moral

antingen den är moralisk eller o-moralisk.

 

13218.  Penning-begärets o-påligligt.

 

13219a.  Sysslolösheten samhälls-problem:

o-moralen ingen problem-lösare.

 

13219b.  Arbetslösheten samhällsproblem:

o-moralen ingen problem-lösare.

 

13219c.  Arbetsmoralen pålitlig.

 

13220.  O-moralen o-pålitlig.

 

13221.  Livet har sin början och sitt slut.

 

13222a.   Enögdheten farlig för livet.

 

13222b.  Enögdheten o-nyttig för livet.

 

13222c.  Vara enögd bara se på sina egna möjligheter.

 

13223.  Vara entydig och envis ärar stoltheten.

 

13224a.  Entydigheten & envisheten o-intressant.

 

13224b.  Entydigheten och envisheten var ger

det till Livet.

 

13224c.  Envisheten & stoltheten ärar egoismen.

 

13225.  Stoltheten enögdheten skadlig & smärtsam.

 

13226.  Ser inte bjälken ( problemet ) i sitt egna öga.

      Privatlivet återspelar sig i arbets-livet.

God arbets-moral god moral i privatlivet.

         Dålig arbetsmoral dålig moral i privatlivet.

Det man umgås med blir man lik.

 

13227.  Antingen väljs kärleken eller rädslan.

    Vara vän till kärleken eller rädslan.

 

13228.  O-kunnigheten om kärleken  öppnar

människans hjärta för rädslans faror.

 

13229a.  Egen-viljan gör Livet så svårt att leva.

 

13229b.  Ego-viljan vad ger den till Livet.

 

13229c.  Själviskheten  tillgänglig för Alla.

 

13230.  Själviskheten  onyttig  för alla.

 

13231a. Dåraktigt skilja produktionen från

samhälls-livet.

 

13231b.  Produktionen och samhälls-livet

beroende av varandra.

 

13231c.  Produktionen beroende av arbets-moralen.

 

13232.  Produktionen upptagen av penningbegäret.

 

13233.  Förminskad produktion rider på rädslan.

 

13234.  Ökad produktion rider på stoltheten.

 

13235a.  Ökad produktionens A-sida: god för nationen.

 

13235b.  Ökad produktion A-sida: arbetslöshetens

botemedel.

 

13235c.  Ökad produktions A-sida: sysslöshetens

botemedel.

 

13236.  Ökad produktionens B-sida stolthetens ära.

 

13237.  Ökad produktions B-sida visar

stolthetens o-tacksamhet.

 

13238.  Ökad arbetslöshet & sysslöshet finns

ökar brottsligheten.

 

13239.  Ökad o-moral  ökad brottslighet.

 

13240a.  Antingen äger människan fullkomlighetens

tunga eller o-fullkomlighetens tunga.

 

13240b.  Valet hennes egna.

 

13240c.  Bättre älska fullkomlighetens tunga än

o-fullkomlighetens tunga.

 

13241a.  Tungan viktigt redskap om den används

på vist sätt.

 

13241b.  O-dugligt redskap  i förtalets tjänst.

 

13241c.  O-dugligt redskap  i skvalleriets tjänst.

 

13242.  Tungan dugligt redskap i uppmuntrande orden.

 

13243.  Tungan dugligt redskap i tacksamma Orden.

 

13244a.  Där stoltheten råder saknas visheten.

 

13244b.  Där övermodet råder saknas ödmjukheten.

 

13244c.  Där högmodet råder saknas kärleken.

 

13245.  Stolta ögon & själv-belåtna ögon

vad ger det till Livet.

 

13246.  Stolta ögon och självsäkra ögon  tillgängliga för mänskligheten.

 

13247.  Stolta & ståtliga ögon o-intressanta ögon. 

 

13248a.  Falska tungor o-intressant tunga.

 

13248b.  Falska tungor lögnens vänner.

 

13248b.  Falska tungor  vad  ger det till Livet.

 

13248c.  Falska tungors ord  o-intressanta Ord.

 

13249.  O-behärskad tunga ärad av dårskapen.

 

13250.  O-behärskad tunga ingen problem-lösare.

Behärskade tungans tysthet problem-lösaren.

 

13251a.  O-behärskad tunga skadlig o-barmhärtig.

 

13251b.  O-behärskad tunga ärar o-tystheten.

 

13251c.  O-behärskad tungans Ord o-intressanta Ord.

 

13352.  Renhjärtlig tystnad ärar tystnaden.

 

13253.  Godhjärtlig tystnad ärar tystnaden.

 

13254a.  Ödmjukhetens närvaro i ödmjukes tankar

hjärta: äger ett bestående värde.

 

13254b.  Mildhetens närvaro i mildes tankar

hjärta: äger ett bestående värde.

 

13254c.  Trohetens närvaro i trognes tankar hjärta:

äger ett bestående värde.

 

13255.  Svarta o-tacksamheten lever i fiendeskap

mot tacksamheten.

 

13256.  Svarta elakheten lever i o-vänskap mot

snällheten.

 

13257.  Svarta elakheten lever i fiendeskap mot

godheten.

 

13258a.  Ljusa snällheten lever i o-vänskap mot

svarta elakheten.

 

13258b.  Ljusa vänligheten lever i fiendeskap mot

svarta elakheten.

 

13258c.  Ljusa godheten lever i o-vänskap mot 

svarta elakheten.

 

13259.  Dåraktigt fly  från barmhärtigheten in

i o-barmhärtigheten.'

 

13260.  Dåraktigt fly från ärligheten in i o-ärligheten.

 

13261.  Dåraktigt fly från troheten in i o-troheten.

 

13262.  Dåraktiga Ord  dåraktig tunga o-intressanta Ord.

 

13263.  O-kunniga Ord  tomma ord ärar tomheten.

 

13264.  Tomheten saknar bestående värde.

 

13265.  Tomhetens liv  o-intressant liv.

 

13266a.  Fåfänglighetens liv  o-intressant liv.

 

13266b.  Fåfänglighetens liv vad ger det till Livet.

 

13266c.  Fåfänglighetens liv  tillgänglig för mänskligheten.

 

13267.   Falsk ödmjukhet ärar och upphöjer sig själv.

 

13268.  Renhjärtlig ödmjukhet  beprövad ödmjukhet.

 

13269.  Beprövad ödmjukhet  ståndaktig trogen

ödmjukheten.

 

13270a.  Renhjärtlig ödmjukhet  hjärtats ödmjukhet.

 

13270b.  O-strafflig ödmjukhet  hjärtats ödmjukhet.

 

13270c.  Renhjärtlig ödmjukhet vad mänskligheten Behöver.

 

13271.  Renhjärtlig ödmjukhet tillgänglig för Alla.

 

13272.  Ärlige söker ärligheten.

 

13273.  Trogne söker troheten.

 

13274a.  Ståndaktige söker ståndaktigheten.

 

13274b.  Ståndaktige lever i gemenskap med ståndaktigheten.

 

13274c.  Ståndaktigheten älskad av den ståndaktige.

 

13275.  Ståndaktigheten uppskattad av

den ständaktige.

 

13276.  Mildhetens och ödmjukhetens tystnad

vad mänskligheten behöver.

 

13277.  Ödmjukhetens & mildhetens tystnad nyttiga 

för Livet.

 

13278.  Mildheten och ödmjukheten tillgängliga

för Alla.

 

13279.  Ärelystenheten rider på stoltheten

ärar och upphöjer den.


13280.  Äre-lystenheten ointressant liv

o-intressant liv vad ger det till Livet.


13281a.  Tack för barmhärtigheten.


13281b.  Tack för ömheten.


13281c.  Tack för ömsintheten.


13282a.  Acceptera och respektera tiden

vara vän med tiden.  

 

13282b.  Ödmjuke vän med tiden.


13282c.  Övermodige o-vän med tiden.


13283a.  Respektera & acceptera vädret

vara vän med vädret.


13283b.  Övermodige o-vän med vädret.


13283c.  Ödmjuke vän med vädret.


13284.  Djupsinnigt tal Och tankar

ärar visheten & klokheten.


13285.  Insikten  kunskapens källa.


13286.  O-kunnigheten  dårskapens källa.


13287.  Vara jagad av rädslans lögner

vad ger det till Livet.


13288.  Acceptera och respektera tiden

fostran in i ödmjukhetens verkliga liv.

 

13289.  Föraktfulle älskar föraktet hatar kärleken.

 

13290a.  Människan kan inte förändra tiden.

 

13290b.  Tiden förändrar människan.

 

13290c.  Tiden fostrar människan in i tålamodet.

 

13291.  Invänta rätt tid  vilans och harmonins tid.

 

13292.  Mörkrets  rädsla inför ljusets verklighet.

 

13293.  Ljusets verklighet utstrålar värme.

 

13294.  Mörkrets närvaro rider på rädslan.

 

13295a.  Mörkrets verklighet  vad ger det till Livet.

 

13295b.  Mörkrets verklighet  tillgänglig för mänskligheten.

 

13295c.  Ljusets verkligheten tillgänglig för mänskligheten.

 

13296.   Mörkrets verklighet eller ljusets verklighet

mänskligheten väljer.

 

13297.  Ondskans verklighet  mörkrets verklighet.

 

13298.  Ljusets verklighet bättre än

mörkrets verklighet.

 

13299a  Godhetens verklighet ljusets verklighet.

 

13299b. Vänlighetens verklighet ljusets verklighet.

 

13299c. Snällhetens verklighet ljusets verklighet.


 

 

 

 

 

 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
<<< November 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se