Alla inlägg den 16 september 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  122.

 

12200.  Brist på ömhet skadlig och smärtsam.

 

12201.  Brist på ömsinthet skadlig och smärtsam.

 

12202.  Brist på ömhjärtlighet skadlig

och smärtsam.

 

12203.  Brist på medlidsamhet skadlig & smärtsam.

 

12204a.  Förlåtelsens förståelsens sinne

lever i förlåtelsens hjärta.

 

12204b.  Förlåtelsens förståelsens sinne

tillgänglig för Alla.

 

12204c.  Förlåtelsens förståelsens sinne

nyttigt sinne  för Alla.

 

12205a.  Upppmuntrande Ord  vad nyttigt få höra.

 

12205b.  Uppmuntrande Ord  varaktiga Ord.

 

12205c.  Uppmuntrande Ord  värme hjärta & sinne.

 

12206.  Det var fint gjort:  Uppmuntrande Ord.

 

12207a.  Brist på godhet och ömhet  vad ger det

till Livet.

 

12207b.  Brist på ödmjukhet & vänlighet  vad ger

det till Livet.

 

12207c.  Brist på ödmjukhet och snällhet vad ger

det  till Livet.

 

12208.  O-vänligheten & högmodet  skadlig

och smärtsam.

 

12209a.  Små små ord av ömhet  nyttiga ord.

 

12209b.  Små små ord av ömsinthet nyttiga att höra.

 

12209c.  Små små ord av medlidande nyttiga ord.

 

12210.  Små små ord av barmhärtighet nyttiga

att höra.

 

12211.  Små små ord av mildhet nyttiga att höra.

 

12212.  Små små ord av snällhet  tilllgängliga 

Ord att säga.

 

12213.  Små små ord av vänlighet  nyttiga ord

ord att säga.

 

12214.  Små små ord av godhet tillgängliga ord

att säga.

 

12215a.  Äga kärleksfullt sinnelag  värdefullt i Livet.

 

12215b.  Äga godhjärtligheten  värdefullt i Livet.

 

12215c.  Äga fullkomligheten  värdefullt i livet.

 

12216.  Äga fullkomligheten det livet Behöver.

 

12217.  Äga tåligheten det livet Behöver.

 

12218.  Äga troheten det livet Behöver.

 

12219.  Äga ödmjukheten det livet Behöver.

 

12220.  Äga mildheten det livet Behöver.

 

12221.  Livet i o-fullkomligheten saknar det

livet Behöver.

 

12222a.  O-fullkomlighetens väg  smärtsam

& skadlig.

 

12222b.  O-fullkomligheten dödlig.

 

12222c.  Fullkomligheten o-dödlig.

 

12223.  Människans  o-kunnighet dödlig.

 

12224.  Visheten o-dödlig.

 

12225.  Dårskapen dödlig.

 

12226a.  Tänk få äga ödmjuka hjärtat.

 

12226b.  Tänk få äga milda hjärtat.

 

12226c.  Tänk få äga tålamodets hjärta.

 

12227a.  Äga dörrvaktare för mina läppar.

 

12227b.  Äga behärskad vakt  för tungan.

 

12227c.  Äga o-behärskad vakt för tungan

skadlig och smärtsam.

 

12228.  Uppmuntrande Ord kärleksfulla ord.

 

12229.  Uppmuntrande Ord  trösterika ord.

 

12230a.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sker i den kärleksfulles hjärta.

 

12230b.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sker till nytta för den som praktiserar den.

 

12230c.  Kärlekens uppvaknandes verklighet

sprider glädje i den kärleksfulles sinnen.

 

12231a.  Över visheten kan inte ondskan få

makt över.

 

12231b.  Över klokheten kan inte ondskan få

makt över.

 

12231c.  Över insikten kan inte dårskapen få

makt över. 

 

12232.  Ljuset tränger igenom mörkret prisas

av människor som levt i mörkret.

 

12233.  Ljuset visar vad som var fördolt i mörkret.

 

12234.  Mörkret döljer det som inte ljuset döljer.

 

12235a.  Visa respekt  för varandra.

 

12235b.  Inte vara respektlös mot varandra.

 

12235c.  Vara respektlös mot sin nästa  visar ingen

medkänsla & medömkan.

 

12236.  Bätttre vara tjänandets tjänare än

ego-kärlekens tjänare.

 

12237a.  Vara tjänare och tjänarinna uppmuntrar.

 

12237b.  Vara tjänare & tjänarinna tröstar de

sorgsna och bedrövade.

 

12237c.  Vara tjänare och tjänarinna uppmuntrar

de små hjälplösa  övergivna.

 

12238.  Vara tjänarre & tjänarinna visar sin

kärlek inför de ensamna och lidande.

 

12239a.  Vara ivrig i kärleken  utövande kärlek

visar hjärtats kärlek.

 

12239b.  Vara ivrig i mildheten  utövande mildhet

visar hjärtats mildhet.

 

12239c.  Vara ivrig i barmhärtigheten  utövande

barmhärtighet visar hjärtats barmhärtighet.

 

12240.  Vara ivrig i ärligherten  utövande ärlighet

visar hjärtats ärlighet.

 

12241a.  Hjärtats kärlek aktiv kärlek i sin kärlek

mot sin nästa.

 

12241b.  Hjärtats godhet aktiv godhet i sin godhet

mot sin nästa. 

 

12241c.  Hjärtats vänlighet aktiv vänlighet i sin

vänlighet mot sin nästa.

 

12242.  Hjärtats snällhet aktiv snällhet i sin snällhet mot sin nästa.

 

12243a.  Ödmjukheten beskyddar ödmjuke från

stolthetens tankar.

 

12243b.  Ärligheten beskyddar ärlige från

o-ärlighetens tankar.

 

12243c.  Troheten beskyddar trogne från

o-trohetens tankar.

 

12244.  Lydnaden beskyddar lydige från

o-lydnadens tankar.'

 

12245.  Ödmjuke fri från övermodets mörker.

 

12246.  Lydige fri från o-lydnadens mörker.

 

12247.  Snälle fri från elakhetens mörker.

 

12248a.  Lydnaden sprider sitt o-dödliga ljus i lydiges sinnelag och hjärta.

 

12248b.  Sanningen sprider sitt o-dödliga ljus

i o-straffliges sinnelag och hjärta.

 

12248c.  Lögnen sprider sitt dödliga mörker

i ondskefulles sinnelag och hjära.

 

12249.  Elakheten sprider sitt mörker i elakes

sinnelag och hjärta. 

 

12250.  Övermodets mörker  vad ger det till Livet.

 

12251.  Skvalleriets mörker  vad ger det till Livet.

 

12252.  Förtalets mörker  vad ger det till Livet.

 

12253a.  Stolthetens mörker  människans bedrövelse svaghet och själs-lidande.

 

12253b.  Övermodets mörker  människans

själs-lidande sorg & bedrövelse.

 

12253c.   Avundsjukans mörker  människans

bitterhet och besvikelse.

 

12254.  Smärtsamt själs-lidande  vad ger det

till Livet.

 

12255.  Ödmjuke förnekar sitt ego-liv.

 

12256.  Ödmjuke följer ödmjukheten i ord

och handling. 

 

12257a.  Ödmjukheten vill befria mänskligheten från

högmodets fängelsehåla och slaveri.

 

12257b.  Barmhärtigheten vill befria mänskligheten

från o-barmhärtighetens fängelse-håla

    och träldom.

 

12257c.  O-barmhärtighetens fängelsehåla

träldom vad ger det till Livet.

 

12258.  O-lydnadens fängelse-håla  slaveri

ger människan själs-lidande.

 

12259.  Uthålligheten  ger framtidshopp på jorden.

 

12260.  Tåligheten ger framtids-hopp på jorden.

 

12261.  Ståndaktigheten ger framtdshopp

på jorden.

 

12262.  Troheten ger framtids-hopp på jorden.

 

12263a.  Ödmjukheten villig betjäna våra liv.

 

12263b.  Saktmodigheten villig betjäna våra liv.

 

12263c.  Mildheten villig betjäna våra liv.

 

12264.  Troheten villig betjäna våra liv.

 

12265.  O-troheten villig betjäna den otrogne.

 

12266.  Lögnen villig bejäna lögnaren.

 

12267.  Förtalet villig betjäna förtalaren.

 

12268a.  Kärleksfulle får insikt och visdom

om kärlekens inre liv.

 

12268b.  Barmhärtige får insikt & visdom om

barmhärtighetens inre liv.

 

12268c.  Lydige får insikt och visdom om

lydnadens inre liv.

 

12269.  Ärlige får insikt & visdom om ärlighetens

inre liv.

 

12270a.  Högmodige ser ödmjukhetens insikt & visdom som dårskap.

 

12270b.  O-lydige ser lydnadens insikt och visdom

som dårskap.

 

12270c.  Elake ser godhetens insikt & visdom

som dårskap.

 

12271.  Elake älskar sitt elaka hjärta sinnelag.

 

12272.  Häftige älskar sitt häftiga hjärta sinnelag.

 

12273.  Ilskne älskar sitt ilskna hjärta sinnelag.

 

12274.  O-ärlige älskar sitt o-ärliga hjärta sinnelag.

 

12275a.  Ondskan känner rädsla inför sanningen.

 

12275b.  Ondskan hatar sanningen.

 

12275c.  Ondskan älskar den ondskefulle.

 

12276.  Ondskan  vad ger den till Livet.

 

12277a.  Vara ondskan slav och slavinna

vad ger det till Livets framtid.

 

12277b.  Vara ondskans träl och trälinna

vad ger det till Livets framtid.

 

12277c.  Vara ondskans tjänare & tjärinna

vas ger det till livets framtid.

 

12278.  Ondskan ondskefulles herde.

 

12279a.  Ondskefulle ondskans tjänare.

 

12279b.  Förtalaren ondskans tjänare.

 

12279c.  Skvallraren ondskans tjänare.

 

12280.  Ondskan: svekfull elakheheten själv

ill-viljan själv.

 

12281.  Ondskan:  ondsintheten själv  

usulheten själv.

 

12282.  Ondskan:  skurkaktigheten själv

dåligheten själv.

 

12283.  Ondskan: o-rättfädigheten själv

gudlösheten själv.

 

12284a.  Elakhetens skvallerier  sanningslösa.

 

12284b.  Elakhetens falskhet  sanningslösa.

 

12284c.  Elakhetens skrytsamhet sanningslösa.

 

12285.  Elakhetens dårskap dör i sin egen dårskap.

 

12286a.  O-barmhärtighete dör i sin

egen dårskap.

 

12286b.  O-troheten  dör sin egen  dårskap.

 

12286c.  Ord-stidigheterna  dör i sinn egen dårskap.

 

12287.  Ord-stridigheterna vad ger det till Livet.

 

12288a.  Häftiga ordstrider  vad  ger det till

Livets framtid.  

 

12288b.  Ilskna ordstrider  vad ger det till

Livets framtid.

 

12288c.  Stridigt hjärta talar stridiga ord.

 

12289.  Stridigheten onskefull i sitt tal. 

 

12290.  Stridigheten förstör sinnesfriden.

 

12291.  Stridsamma Ord  förstör sinnesron.

 

12292.  Stridsamma Ord har ingen framtid på jorden.

 

12293a.  O-behärskad tunga  talar stridsamma Ord.

 

12293b.  Talträngd tunga talar stridsamma Ord.

 

12293c.  Fladdrande tunga talar stridsamma Ord.

 

12294.  Dårskapen dödlig  visheten o-dödlig.

 

12295a.  Ilskenheten dödlig  saktmodigheten o-dödlig.

 

12295b.  Häftigheten dödlig saktmodigheten o-dödlig.

 

12295c.  Elakheten dödlig snällheten o-dödlig.

 

12296.  Väljer mänskligheten dödligheten

eller o-dödligheten.

 

12297.  Dödligheten vad ger det till Livets

framtids-hopp.

 

12298.  O-dödligheten  liv-givaren.

 

12299.  Liv-givaren  har en framtid på  jorden.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 121.

 

12100.  Lögnen och sanningen lever i två skilda världar.

 

12101a.  Ödmjuke växer till & formas i sin ödmjukhet.

 

12101b.  Milde växer till och formas i sin mildhet.

 

12101c.  Barmhärtige växer till och & formas i 

sin barmhärtighet.

 

12102a.  Ingen ilskhet uppstår ur saktmodet.

 

12102b.  Ingen häftighet uppstår ur saktmodet.

 

12102c.  Ingen vrede uppstår ur saktmodet.

 

12103.  Uppmuntra kvinnans kvinnliga gener

ger henne uppskattning  uppmuntran

        känner sig älskad  värdefull  få vara  kvinna.


12104a. Uppskatta människo-värdet.


12104b.  Se människo-värdet i alla människor.


12104c.  Människo-värdet värdesätter människan-


12105a.  Ingen elakhet uppstår ur godheten.


12105b.  Ingen elakhet uppstår ur vänligheten.


12105c.  Ingen elakhet uppstår ur snällheten.


12106.  Godheten finns i den godhjärtiges hjärta.


12107.  Vänligheten finns i den vänliges hjärta.


12108a. Inget fel uppmuntra sig själv.


12108b.  Inget fel belöna sig själv.


12108c.  Älska sin nästa såsom sig själv.

 

12109a.  Fler-ordig tunga  skadlig smärtsam tunga.

 

12109b.  Fler-ordiga ord  skadliga smärtsamma Ord.

 

12109c.  Fler-ordig tunga  vad ger det till Livet.

 

12110.  Fler-ordig tunga förtalets tunga.

 

12111.  Fler-ordig tunga skvalleriets tunga.

 

12112a.  Fler-ordiga ord vad ger det till livet.

 

12112b.  Fler-ordiga ord tillgängliga för Alla.

 

12112c.  Fler-ordiga ord förtaliga ord.

 

12113.  Fler-ordiga ord  skvalleriets ord.

 

12114a.  Älska tungans fostran  älska Livet.

 

12114b.  Hata tungans fostran hata Livet.

 

12114c.  Älska tungans fostran ger vad Livet behöver.

 

12115.  Älska tungans fostran älska Visheten

och Klokheten.

 

12116.  Visheten & Klokheten  älskar kunskapen.

 

12117.  Söka visheten och klokheten

söker kärleken till kunskapen.

 

12118a.  Insikten söks av insiktsfulle.

 

12118b.  Insikten nyttig för Alla.

 

12118c.  Insikten tillgänglig för Alla.   

 

12119.  Insikten bättre än o-kunnigheten.

 

12120a.  Fullkomliga kärleken insikten  ger vad 

Livet behöver.

 

12120b.  Fullkomliga kärleken insikten 

tillgängliga för Alla.

 

12120c.  Fullkomliga kärleken insikten 

bote-medlet mot Livets bekymmer och oro.

 

12121a.  Nyttiga samtal bättre än o-nyttiga samtal.

 

12121b.  O-nyttiga samtal vad ger det till Livet.

 

12121c.  Onyttiga samtal  tomma ord.

 

12122a.  O-nyttigheterna främmande för

fullkomliga kärleken.

 

12122b.  O-nyttigheterna främmande för 


visheten och klokheten.

 

12122c.  O-nyttigheterna främmande för

insiktens rikedomar.

 

12123a.  Insiktens Ord   insiktsfulla tankar.

 

12123b.  Insiktfulla orden  i  hjärtat  påverkar Livet

i ord och handling.

 

12123c.  Insiktsfulla orden finns i insiktens rikedomar.

 

12124a.  Egoistiska livet  liv i bekymmer och oro.

 

12124b.  Själviska ego-centriska Livet  vad ger det

till Livets mening:  ärar tomheten

          och fåfängligheten. 

 

12124c.  Själviska ego-centriska Livet inte intresserad av o-själviska Livet.

 

12125.  Vise och kloke intresserad av Livet

i visheten och klokheten.

 

12126.  Ömheten kärleken  ömsintheten  värdefullt

för Livet.

 

12127.  Ömheten kärleken ömsintheten  tillgängliga

för Alla.

 

12128.  Ömheten kärleken ömsintheten

nyttiga för Alla.

 

12129a.  O-förfalskade godheten  varaktig livet ut.

 

12129b.  O-förfalskade sanningen varaktig livet ut.

 

12129c.  O-förfalskade troheten varaktig livet ut.

 

12130.  Vänliga Ord  vänligt leende  livs-glädjen

in i sorgsna hjärtan och sinnen.

 

12131.  Vänliga ord vänligt leende livsglädjen

i inn bedrövade hjärtan. 

 

12132a.  Saktmodigt  hjärta  ägs av de saktmodiga.

 

12132b.  Saktmodiga tankar ägs av de saktmodiga.


12132c.  Vreden för den saktmodige likt guldets

fåfängliga värde.

 

12133.  Ilskenheten för den saktmodige likt

silvrets fåfängliga värde.

 

12134.  Häftigheten ger ingenting till saktmodighetens rikedomar.

   

12135a.  Egoismen älskar sin egna egoistiska

o-fullkomlighet.

 

12135b.  Egoistiska o-fullkomligheten  vad ger

den tilll livet.

 

12135c.  Själviska o-fullkomligheten  vad ger

den till Livet.

 

12136a.  Ödmjukheten förlåter stoltheten.

 

12136b.  Stoltheten  främmande för förlåtelsen.

 

12136c.  Ödmjukheten förlåter övermodet.

 

12137.  Övermodet främmande för förlåtelsen.

 

12138.  Ödmjukheten förlåter högmodet.

 

12139.  Högmodet främmande för förlåtelsen.

 

12140a.  Visat tålamod inför andras svagheter

och brister visar tålamodets rikedomar.

 

12140b.  Visat saktmod inför sin nästas vredes

svagheter och brister  visar saktmodighetens

      rikedomar.

 

12140c.  Visat saktmod inför sin nästas ilsknas

beteende visar saktmodighetens rikedomar.

 

12141.  Visat saktmod inför sin med-människas

häftiga ord  visar saktmodighetens rikedomar.

 

12142a.  Milda kärleken  vi alla behöver.  

 

12142b.  Milda kärleken  nyttig för Alla.

 

12142c.  Milda kärleken  tillgänglig för Alla.

 

12143a.  Milda ömheten  vi alla behöver.

 

12143b.  Milda ömsintheten vi alla behöver.

 

12143c.  Milda ömheten  nyttig för Alla.

 

12144.  Milda ömsintheten nyttig för Alla.

 

12145a.  Milda ömheten tillgänglig för Alla.

 

12145b.  Milda ömsintheten  tillgänglig för Alla.

 

12145c.  I ljuset finns inget mörker.

 

12146.  I mörkret finns inget ljus.

 

12147a.  Mörkret sprider sorgsenhet.

 

12147b.  Mörkret sprider bedrövelse.

 

12147c.  Mörkret förblindar hjärtat och sinnet.

 

12148.  Mörkret vad har det med ljuset att göra.

 

12149a.  Ljuset sprider glädje ro och vila.

 

12149b.  Ljuset och mörkret går skilda vägar.

 

12149c.  Mörkret och ljuset lever i två skilda världar.

 

12150.  Lögnen motsäger sig sanningen.

 

12151.  Ilkskenheten motsäger sig saktmodet.

 

12152.  Häftigheten motsäger sig saktmodet.

 

12153a.  Vrångheten och o-fullkomligheten

goda vänner.

 

12153b.  Lögnen & o-fullkomligheten vad

ger det till Livet.

 

12153c. Sanningen fullkomlig  vad alla

i Livet behöver.  

 

12154.  Sanningen  nyttig för Alla.

 

12155.  Sanningen tillgänglig för Alla.

 

12156.  Sanningen förvandlar människors liv

i ord och handling.

 

12157a.  Lögnens språk bedrager människors hjärtan och sinnen.

 

12157b.  Lögnens språk vad ger det till Livet.

 

12157c.  Lögnens språk  tillgänglig för Alla.

 

12158.  Sanningen godhjärtlig.

 

12159.  Lögnen ondskefull.

 

12160a.  Vara kärleksfull  vara kärlekslös

varandras o-vänner.

 

12160b.  Kärlekslöst hjärta  o-förlåtet hjärta.

 

12160c.  Kärleks-löst hjärta  vad ger det till Livet.

 

12162a.  Kärleks-lösa ord skapar bitterhet.

 

12162b.  Kärlekslösa ord skapar besvikelse.

 

12162c.  Kärleks-lösa tankar vad ger det till Livet.

 

12163.  Vandra i ljuset  vandra i fullkomligheten.

 

12164.  Vandra i mörkrets förblindelse  gör Livet

tomt och fåfängligt.

 

12165.  Vandra i ljuset   gör Livet värdefullt.

 

12166.  Sanningen och fåfängligheten  varandras fiender i Livet.'

 

12167a. Vrångsinthetens illvillighet  ära

och upphöjer ondskan.

 

12167b.  Vrångsinthetens illvillighet  o-medgörlig

leva i sanningen.

 

12167c.  Vrångsinthetens illvillighet  

ondskans tjänare och träl.

 

12168a.  Elakheten vad ondskefull den är.

 

12168b.  Elakheten tillgänglig  för ondskan.

 

12168c.  Elakheten ondskan tjänare och träl.

 

12169.  Elakheten  kan inte  förlåta.

 

12170.  Ondskan kan inte förlåta.

 

12171.  Ondskan vad kan den ge till Livet. 

 

12172a.  Ondskan tillgänglig för Alla vara

hennes tjänare och träl för livet.

 

12172b.  Godheten tillgänglig för Alla vara

hennes träl och tjänare för Livet.

 

12172c.  O-barmhärtigheten  tillgänglig för Alla

vara hennes tjänare och träl för Livet.

 

12173a.  Måttfullheten och lydnaden  hälsosam.

 

12173b.  O-måttligheten & o-lydnaden o-hälsosam.

 

12173c.  Måttfullheten & lydnaden vi alla Behöver.

 

12174.  Måtfullheten och lydnaden vad nyttig

den för Livet.

 

12175.  Måttfullheten & lydnaden tillgänglig för Alla.

 

12176a.  Lydnadens väg  fullkomlighetens väg.

 

12176b.  O-lydnadens väg  o-fullkomlighetens väg.

 

12177a.  Lydnaden för den o-lydige  tungt ok

att bära.

 

12177b.  Lydnaden för den lydige milt och lätt

ok att bära.

 

12177c.  Saktmodigheten för den saktmodige

milt och lätt ok att bära.

 

12178.  Godheten för den godhjärtlige milt

och lätt ok att bära.

 

12179.  Gott humör  dåligt humör  lever i

fiendeskap mot varandra.

 

12180a.  Vara missmodig och nedstämd  vad ger 

det till Livet.

 

12180b.  Vara missmodig & nedstämd  

bjuder på livets o-nyttigheter.

 

12180c.  Vara missmodig och nedstämd

livets tunga börda att bära. 

 

12181.  Vara modlös & övergiven  livets

tunga börda att bära.

 

12182.  Vara sorgsen och bedrövad livets

tunga börda att bära.

 

12183.  Kärleken fri från livets missmodighet

missnöje och nedstämdhet.

 

12184a.  Fullkomligheten lever fri från o-fullkomligheten.

 

12184b.  Fullkomligheten & o-fullkomligheten

varandras fiender.

 

12184c.  I fullkomligheten finns inget

o-fullkomligt.

 

12185.  Vad ger o-fullkomligheten till

fullkomligheten.

 

12186a.  Vad ger o-fullkomligheten till Livet.

 

12186b.  O-fullkomligheten smärtsam och skadlig.

 

12186c.  O-fullkomligheten glädje-fattig.

 

12187.  O-fullkomligheten o-nyttig för Alla.

 

12188.  O-fullkomligheten ger Livet  sorg

och bedrövelse.

 

12189a.  Kärleks-lösheten vad ger den till kärleken.

 

12189b.  Kärlekslösheten vad ger den till Livet.

 

12189c.  Kärleken vad har den  för nytta av

kärlekslösheten.

 

12190.  Kärleken vad har den för nytta av

hatet och föraktet.

 

12191a.  Saktmodet vad har den för nytta av 

ilskenheten.

 

12191b.  Saktmodet vad har den för nytta av

häftigheten.

 

12191c.  Saktmodet vad har den för nytta av

häftiga ilskna ord.

 

12192.  Sanningens vad har den för nytta av

lögnaktiga ord.

 

12193.  Sanna tröstrika ord  nyttiga för Livet.

 

12194.  Sanna tröstrika ord tillgängliga för Alla.

 

12195.  Sanna tröstrika ord  ger värme & omsorg.

 

12196.  Sanna tröstrika ord ger vad Livet Behöver.

 

12197.  Tacksamheten och ärligheten

ger sin  hjälp och tröst  istället för vad o-ärligheten

och o-tacksamherten ger.

 

12198.  Nyttigheter  o-nyttigheter  olika i sitt

beteende och vilja,

 

12199a.  Enkla fina leendet  sprider glädje

värme och omsorg.

 

12199b.  Enkla fina leendet  sprider vila

och harmoni.

 

12199c.  Enkla fina leendet  ger vad Livet Behöver.

 

12199d.  Enkla fina leendet  tillgängligt leende

för Alla.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 september 2018 13:06

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

 

DEL.  120.

 

12000.  Moralisk  ordning vad nationen  behöver.


12001.  O-moralisk o-ordning vad nationen

inte behöver.


12002.  Älska sanningen  förakta lögnen

människan väljer.


12003.  Älska lögnen förakta sanningen.


12004.  Förhastade beslut  kort-siktiga beslut.


12005.  Barnen väljer inte sina föräldrar

föräldrarnas gemensamma beslut gör det.


12006.  Glädjens rikedomar  vad tankar och

hjärtat behöver.


12007.  Sorgsenheten  glädje-fattigt.


12008.  Sorgsenheten  ondskefull.


12009.  Bedrövelsen  glädje-fattig.


12010.  Bedrövelsen ondskefull.


12011.  Säga tack snälla  ärar snällheten.


12012.  Säga tack för din vänlighet

ärar vänligheten.


12013.  Måste-tvånget  rider på rädslan.


12014a.  O-sociala stoltheten  tomheten själv.

 

12014b.  Sociala ödmjukheten  berikar Livet.

 

12014c.  O-sociala hatet  tomheten själv.

 

12015a.  Bättre med fyra hjälpsamma händer än

två hjälpsamma händer.

 

12015b.  Bättre med fyra snälla händer än

två snälla händer.

12015c.  Snälla händer tillgängliga händer.

 

12016. Kärlek och vänlighet mänskligheten behöver.

 

12017.  Kärlek och vänlighet sårade tankar

och hjärtan behöver.

 

12018.  Ödmjukheten & troheten mänskligheten behöver.

 

12019.  Ödmjukheten och visheten mänskligheten behöver.

 

12020a.  Vara tacksam för kloka människors

hjälpsamhet.

 

12020b.  Vara tacksam för visa människors villighet

trösta sin nästa.

 

12020c.  Vara tacksam för insiktsfulles villighet

hjälpa trösta sin nästa.

 

12021a.  Den vrede  går havande med vreden.

 

12021b.  Häftige går havande med häftigheten.

 

12021c.  Ilskne går havande med ilskenheten.

 

12022.  Barmhärtige bär på o-ändliga barmhärtigheten.

 

12023a. Tiden styrs inte av vad människor gör.

 

12023b. Tiden styrs inte av människans nyttigheter

elller o-nyttiheter.

 

12023c.  Tiden styrs inte av människans ego-vilja.

 

12024.  Tiden lever sitt egna liv.

 

12025.  Människan styrs av  hennes vilja.

 

12026a.  Vädret lever sitt egna liv.  

 

12026b.  Vädret styrs inte av människans ego-vilja.

 

12026c.  Vädret och tiden lever sina egna liv.

 

12027.  Mänsklighetens o-enighet  lever vidare

 

12028.  Mänsklighetens o-enighet  styrs av mänsklighetens olika viljor antingen göra det

      goda eller onda.

 

12029a.  Bättre lyda godhetens vilja än

ondskans elakhetens vilja.

 

12029b.  Ondskans tankar & vilja  vad ger det

till Livet.

 

12029c.  Livet väljer antingen gör det goda

eller onda.

 

12030.  Tungan fläckar hela kroppen.

 

12031a.  Äga vassa tungan  antingen används den

på ett dåraktigt eller vist sätt.

 

12031b.  Vassa tungan talar utifrån vad som finns

i människans hjärta.

 

12031c.  Vassa tungan dåraktigt hjärta

sårar människans sinne och hjärtan.

 

12032.  Stor och sann klokhet  bättre än o-klokheten.

 

12033.  O-klokheten vad  ger det till Livet.

 

12034.  Slösa inte bort livets dyrbara tid för

o-klokheten och dårskapen.

 

12035.  O-koncentrerade och tankspridda tankar

vad ger det till Livet.

 

12036a.  Troheten vara fri från o-troheten.

 

12036b.  O-troheten o-intressant liv.

 

12036c.  Troheten har en framtid på  jorden.

 

12037a.  Stortaligheten lever i avsaknad från

litenheten ödmjukheten.

 

12037b.  Stortaligheten  vad ger d et till Livet.

 

12037c.  Storligheten ärar högmodet.

 

12038a.  Ståndaktigheten har en framtid på jorden.

 

12038b.  Äga ståndaktigheten  vara troheten

till ära på  jorden.

 

12038c.  Beprövad ståndaktighet  ger vad livet behöver.

 

12039.  Beprövad fasthet  livets framtids-hopp.

 

12040a.  Äga medlidandets hjärta  visar

medlidande mot  sin nästa.

 

12040b.  Äga medömkans hjärta visar medömkan

mot  sin nästa.

 

12040c.  Äga med-känslans hjärta visar medkänsla

mot sin nästa.

 

12041.  Visheten och insikten vi alla behöver.

 

12042.  Visheten & insikten till nytta för Alla.

 

12043.  Visheten och insikten tillgängliga

för Alla.

 

12044.  Kärleken & glädjen vad livet behöver.

 

12045.  Tomheten fåfängan inte vad livet behöver.

 

12046.  Tomhetens tankar och tal skadlig

smärtsam leva i.

 

12047.  Fåfängans tankar & ord skadliga smärtsamma leva i.

 

12048a.  De lidande blir tröstade och hjälpta.

 

12048b.  De äldre bli nuppmuntrade älskvärda

& uppskattade.

 

12048c.  De ensamna delar gemenskapen med

ömheten omsorgen vara älskade värdefulla.

 

12049.  Med tacksamt hjärta  lära känna älska

tjäna ödmjuherten.

 

12050a.  Visa Ord tyalas i rätt i tid.


12050b.  O-visa ord talas i o-rätt tid.


12050c.  O-visheten vad ger den till Livet.


12051.  Inte mot-arbeta varandra.


12052.  Jobba för varandras hjälp och stöd.


12053.  Behärskat hjärta fri från egen-viljans tal

och handlingar.


12054.  Ödmjukt hjärta ser sina fel och brister

i livet med livets handlingar.


12055.  Kärleksfulle tänker på sin nästas


liv  älskar henne.


12056a. Tacksamme äger tacksamma hjärtat.


12056b. Ödmjuke äger ödmjuka hjärtat.


12056c.  Leende ögon äger tacksamt hjärta.


12057.  Skvalleriets ögon  försvara sig själv.


12058.  Förtalets ögon tänker på sig själv.


12059.  Förtalets ögon  försvarar sig själv.


12060.  Skvalleriets ögon  tänker på sig själv.


12061.  Sårande ögon sårat hjärta.


12062a.  Flygande tankar  behöver  sinnesro.

 

12062b.  Flygande tankar  behöver  sinnesfrid.  

 

12062c.  Galopperande tankar  behöver  sinnesro.

 

12061.  Galopperande tankar  behöver  sinnesfriden.

 

12062a.  Låta flygande tankar stilla sig i sinnesfriden.  

 

12062b.  Låta galopperande tankar stilla sig

i sinnesron.

 

12062c.  Tanksspiddheten  behöver komma till

lugna hamnen sinnesron.

 

12063.  Tandspriddheten  behöver komma till

lugna hamnen sinnesfriden.

 

12064.  O-vetandet  o-kunnigheten  dårskapen.

 

12065a.  O-vetandet o-vän med lärdomen.

 

12065b.  O-vetandet fiende till lärdomen.

 

12065c.  O-vetandet  lärdomen går  skilda vägar.

 

12066.  O-vetandet  vad  ger det till Livet.

 

12067a.  O-kunnigheten  vad ger det till Livet.

 

12067b.  O-kunnigheten  lärdomen  går skilda vägar.

 

12067c.  O-kunnigheten  fiende till Lärdomen.

 

12068.  Dårkapen sämre än visheten.

 

12069.  Dårskapen bor i dårens hjärta och sinne.

 

12070.  Dårskapen fiende  till  Visheten.

 

12071.  Dårskapen visheten går skilda vägar.

 

12072a.  Gnällandet o-hjälpsam  o-tröstande.


 

12072b.  Gnällandet  tacksamhetens fiende.

 

12072c.  Gnällandet  o-tacksamhetens vän.

 

12073.  Gnällandet  o-tacksamheten varandras

vänner älskar vandras liv.

 

12074.  Knotandet  tacksamheten  går skilda vägar.

 

12075.  Knotandet o-tacksamheten vänner för Livet.

 

12076.  Knotandet vad ger det till Livet.

 

12077a. Klagandet o-tacksamhetens livs-kamrater.

 

12077b.  Klagandet  vad ger det till Livet.

 

12077c.  Klagandet  otacksamheten  lika vänner.

 

12078a.  Gnällige lever i sin gnällighet.

 

12078b.  Knotige lever i sin knotighet.

 

12078c.  Klagande lever i sitt klagande.

 

12079.  Klagandet  o-barmhärtigt.

 

12080.  Gnällandet  o-barmhärtigt.

 

12081.  Knotandet  o-barmhärtigt.

 

12082.  Ödmjuke klagar inte  gnäller  inte.

 

12083a.  Milde klagar inte knotar inte.

 

12083b.  Milde gnäller inte visar tacksamhet.

 

12083b.  Ödmjuke knotar inte visar sin tacksamhet.

 

12083c.  Ödmjukhetens väg trygghetens väg.

 

12084.  Stolthetens väg  o-trygghetens väg.

 

12085a.  Kärleken  hjälpsamheten  vad  fina de är.


12085b.  Kärleken  hjälpsamheten vad nyttiga de är.


12085c.  Kärleken  hjälpsamheten tillgängliga

föa Alla.


12086.  Hjälpandet värmen omsorgen  vad fina de är.


12087. Hjälpsamheten och ödmjuken tillgängliga

för Alla.


12088.  Kontroll-behovet lever i avsaknad

av hälpsamheten och barmhärtigheten.


12089.  Vara givmid och generös.


12090.  Kontrollbehovet sämre än hjälpsamheten.


12091.  Hjälpsamheten äras av nästans behov.


12092.  Tacksamheten  hjälpsamheten

varandras vänner.


12093a.  Ödmjukhetens  väg framför högmodets.

 

12093b.  Godhetens väg framför elakhetens.

 

12093c.  Snällhetens väg  framför elakhetens.

 

12094.  Vänlighetens väg  framför elakhetens.

 

12095.  Rädslan o-fruktsam.

 

12096.  Frimodigheten fruktbärande.

 

12097a.  Vara hjälpare ärar och upphöjer hjälpsamheten.

 

12097b.  Hjälparen neka inte någon hjälp.

 

12097c.  Vara tröstare ärar & upphöjer trösterika

Ord och tankar.

 

12098.  Aktiviteten frigör sig från passiviteten.

 

12099.  Tjuven tjuvaktig i vad han gör.

 

 

 

 


 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se