Alla inlägg den 8 september 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2018 18:04

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  119.


11900a.  Häftigheten visar ingen medkänsla

medömkan  mot den häftige.

 

11900b.  Ilskenheten visar ingen medömkan medkänsla  mot den ilskne.

 

11900c.  Häftigheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den häftiges  liv. 

 

11901.  Ilskenheten främmande för uppmuntran

uppskattning av den ilsknes liv.

 

11902. Stormännens stolthet  vad ger det till Livet.

 

11903.  Världshärskarnas stolthet  vad ger

det till Livet.

 

11904.  Vara glömskans vän  livet i tankars

splittrande värld.

 

11905a.  Tankars förvirrande tanke-värld

vad ger det till Livet. 

 

11905b.  Tankars förvirrande  tanke-värld

o-nyttig för Alla.

 

11905c.  Tankars förvirrande  tanke-värld

tillgänglig för Alla.

 

11906.  Tankars förvirrande tanke-värld

skadlig och smärtsam.

 

11907.  Fridfulla tankar  hjärtats glädje.

 

11908.  Förvirrande tankar  hjärte-sorg.

 

11909a.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

kärleks-droppar.

 

11909b.  Ödmjuke berörs av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11909c.  Högmodige berörs inte av ödmjukhetens

kärleksdroppar.

 

11910.  Övermodige berörs inte av ödmjukhetens

skönhet och ljuvlighet.

 

11911.  Stolte berörs inte av ödmjukhetens

ödmjuka kärlek.

 

11912a.  Tänk få leva i en överflödande tacksamhet.

 

11912b.  O-tacksamme lever i avsaknad ifrån

överflödande tacksamheten.

 

11912c.  Överflödande tacksamheten  ger det

tacksamma hjärtat längtar efter.

 

11913.  Vara älskad vad människan i livet behöver.

 

11914.  Vara uppskattad av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11915.  Vara önskvärd av vänner  vad människor

i livet behöver.

 

11916a. Ilskne villig försvara sig själv.


11916b. Häftige villig försvara sig själv.


11916c.  Ilskne svag för ord-strider.


11917.  Häftige svag för ord-strider.


11918a. Ödmjukheten tillgänglig gör Alla.  


11918b.  Ödmjukheten nyttig för Alla.


11918c.  Ödmjukheten nyttig för de som vill

följa henne.


11919a.  Vänliga leendet  finner sin källa i hjärtat.


11919b.  Snälla leendet  finner sin källa i hjärtat.

 

11919c.  Gott leende  finner sin  källa i godhjärtligheten.


11920a.  Avund och smädelse  vad ger det till Livet.

 

11921b.  Avund & smädelse  tillhör livets o-nyttigheter.

 

11921c.  Avund och smädelse  goda vänner.

 

11922.  Avund och smädelse  bundsförvanter.

 

11923.  Vara hjälpsam och snäll  vara sin 

nästa till hjälp och stöd.

 

11924a.  Högmodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11924b.  Stolte lever i o-kunnighet om ödmjukhetens inre liv.

 

11924c.  Övermodige lever i o-kunnighet om

ödmjukhetens inre liv.

 

11925.  Högmodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11926.  Övermodige lever i avsaknad från

ödmjukhetens gemenskap.

 

11927.  Stolte lever i avsaknad från ödmjukhetens

gemenskap.

 

11928.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

vad ger det till Livet.

 

11929.  Lögnen  o-lydnaden  högmodet

tillhör livets o-nyttigheter.

 

11930.  Perfektionitiskt säkerhets-tänkande

försöker bli fri ifrån all o-fullkomlighet

     i tänkandet.


11931a. Frimodighet och rädslan föraktar varandra.


11931b.  Fimodigheten & rädslan varandras fiender-


11931c.  Frimodigheten och rädslan  fiender till

till varandra i tal och tänkandet.


11932a.  Snällheten dyrbar för de som funnit henne.


11932b.  Vishetenn dyrbar för de som funnit henne.


11932c.  Insikten dyrbar  för de som funnit henne.


11933.  Hjärtats glädje dyrbar för de som funnit henne. 


11934.  Tänk få vara hjälpsam och trösta varandra.

 

11935a. Högmodige lyssnar på sig själv

inte på sin nästas ord. 

 

11935b.  Övermodige lyssnar på sig själv 

inte på sin  nästas ord.

 

11935c.  Stolte lyssnar på sig själv  inte på

sin nästas ord.

 

11936a.  Övermodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11936b.  Stolte ärar & upphöjer sig själv.

 

11936c.  Högmodige ärar och upphöjer sig själv.

 

11937.  Ödmjuke tänker mer på sin nästa

än sig själv.

 

11938.  Det är så fint med hjälpsamheten 

den behövs.

 

11939.  De ödmjuka hjälper och tröstar varandra.

 

11940.  De högmodiga tänker på sig själv

behagar sin egen-vilja.

 

11941a.  Frimodige älskar frimodigheten.

 

11941b.  Frimodigheten uppskattar den frimodige.

 

11941c.  Frimodige älskvärd i frimodighetens ögon.

 

11942.   Frimodige föraktad i rädslans ögon.

 

11943.  Frimodige hatad i lögnens ögon.

 

11944.  Kärleken och frimodigheten varandras vänner.

 

11945a.  Stillheten nyttig för Alla. 


11945b.  Stillheten  tillgänglig för Alla.


11945c.  Stillheten  behöver vår tid.


11946.  Lugnet  behöver vår tid.


11947.  Vilan  behöver vår tid.


11948.  Tokiga människor  tokiga ideer.


11950a.  Livet i ondskan  o-intressant liv. 


11950b.  Livet i ondskan vad ger det till Livet.


11950c.  Livet i ondskan fyllerr inte människans

dagliga behov.


11851.  Ondskan lever ego-livet  i avsaknad

av med-lidandet.


11952.  Ondskan lever ego-livet i avsaknad

av medömkan.


11953.  Ondskan lever ego-livet in avsaknad

av mekänslan.


11954a.  Vad fint utav dig hjälpa mig.


11954b.  Vad tacksamt utav dig hjälpa mig.


11954c.  Vad vänligt utav dig vara min vän.


11955. Mänsklighetens o-fullkomlighet

påverkas av ondskan lockelser och frestelser.


11956.  Säkerhets-tänkandet  villigt styra

människans talesätt och tankesätt

      Låt det inte bli en Av-Gud.

 

11957a.  Låta sinnes-ron  vara Herre i Livet 

bli fridens människa.

 

11957b.  Låta sinnes-friden  vara Herre i Livet

bli fridens människa.

 

11957c.  Vara fridens människa bättre än vara 

orolig och förvirrad människa.

 

11958.  Vara fridens människa  nyttig för Alla

 

11959.  Vara fridens människa  tillgängligt för Alla.

 

11960.  Vara fridens människa  läro-rikt för Alla.

 

11961a.  Ödmjukheten belyser  ödmjukes väg.

 

11961b.  Litenheten belyser ödmjukes väg.

 

11961c.  Saktmodigheten belyser  sakmodiges väg.

 

11962.  Vänligheten styr vänliges steg i trygghet.

 

11963.  Godheten styr godhjärtliges steg i trygghet.

 

11964.  Snällheten styr snälles steg i trygghet.

 

11965a.  Saktmodige lever Livet utanför vredens

verkliga liv.

 

11965b.  Vredens verkliga liv fyllt av lidande 

och smärtsamma själssår i den vredes liv.

 

11965b.  Saktmodige lever Livet utanför ilskenhetens verkliga liv.

 

11965c.  Ilskenhetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i ilsknes liv. 

 

11966.  Saktmodige lever Livet utanför 

häftighetens verkliga liv.

 

11967.  Häftighetens verkliga liv fyllt av lidande

och smärtsamma själs-sår i häftiges liv.

 

11968.  Ödmjukheten  ödmjukes tröst och styrka.

 

11969a.  Trevligt leende  skattefritt leende.

 

11969b.  Skattefritt leende  nyttigt för Alla.

 

11969c.  Skattefritt leende  tillgängligt  för Alla.

 

11970a.  Trevligt leende  nyttigt för Alla.

 

11970b.  Trevligt leende  tillgängligt för Alla.

 

11970c.  Skattefritt leende och trevligt leende

varandras vänner.

 

11971.  Milde mildhetens tjänare  sprider 

mildhetens sköna och ljuvliga frukter

     till de längtande.

 

11972.  Trogne trohetens tjänare sprider

trohetens ljuvliga och sköna frukter

     till de längtande.

 

11973.  Barmhärtige barmhärtighetens

med-arbetare sprider hennes ljuvliga frukter

       till de längtande.  

 

11974.  Barmhärtige ingen förlorare i barmhärtigheten.

 

11975.  Tungans missbruk:


11975a.  Missbruka tungan  säger ondsefulla Ord.


11975b.  Missbrukad tunga  o-mogen tunga.


11975c.  Missbrukad tunga  talar stortaliga Ord.


11976.  Fint vara tacksam för Livet.


11977a.  Så värdefullt livet är för den som

värdesätter det.


11977b.  Så älskvärt livet är för den som

älskar det.


11977c.  Så uppskattat livet är för den som

uppskattar det.


11978.  Det är så fint med hjälpsamheten

det behövs.


11979.  Det är så fint när hjälpsamheten uppskattas.


11980.  Det är så fint när vänligheten

och snällheten uppskattas.


11981.  De ödmjuka hjälper tröstar varandra.


11982.  De högmodiga tänker på sig själva.


11983a.  Ståndaktige  gnäller inte.

 

11983b.  Ståndaktige  knotar inte.

 

11983c.  Ståndaktige  klagar inte.

 

11984.  Ståndaktige tacksam  för Livet.

 

11985.  Ondskans huvudsyfte skada alla

levande varelser.

 

11986.  Finns det hjälp att få  tacksam för den.

 

11987a.  Uppmuntran värdesätter  Livet.

 

11987b.  Uppmuntran uppskattar  Livet.

 

11987c.  Uppmuntran gör Livet  älskvärt.

 

11988.  Uppmuntran gör Livet  önskvärt.

 

11989.  Älskvärt Liv värt att leva.

 

11990.  Bättre vara ödmjuk kärleksfull  än

vara hatisk och högmodig.

 

11991. Av-guden  själviskheten  vad ger den

till Livet.

 

11992.  Ego-viljan  vara förslavad under egot

själviskheten.

 

11993.  Egen-viljan vad ger det till Livet.

 

11994a.  Uppmuntra varandra.

 

11994b.  Uppskatta varandra.

 

11994c.  Vara kärleks-fulla mot varandra.

 

11995.  Visad vördnad  för varandra värdefullt.

 

11996.  Värdesätta varandra.

 

11997.  Bära varandras bördor:

 

11998.  Stödja uppmuntra varandra.

 

11999.  Hjälpa varandra vi är behovets människor. 

  

 

 

 

 


     

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2018 18:04

ANDRA KORINTERBREVET. 3:4-18.

 

DET GAMLA OCH NYA FÖRBUNDETS HÄRLIGHET.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:4.

 

4.  #En sådan tillit Gud har jag genom Kristus#.

 

Äger min tilltro till Gud genom Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:5.

 

5.  #Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut

något på egen hand, något som kommer

     från mig.

Nej, min förmåga kommer från Gud.  

 

Tänker inte ut allt på egen hand.

       Min förmåga kommer från Gud. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:6.

 

6.  #Han har gett mig förmågan vara tjänare åt 

ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande.

       Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv#.

 

Äger förmågan vara tjänare åt det nya förbundet.

          Nytt förbund inte grundad på bokstaven.

Nya förbundet grundat på anden.

       Bokstaven dödar.

Anden ger liv.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:7.

 

7.  #Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver

inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan

     härlighet att israeliterna måste vända bort

blicken från Moses ansikte; så stark var

      strålglansen från hans ansikte, fast den

snart försvann#.

 

Dödens tjänst bygger på bokstäver inhuggna

     i stentavlor.

 

Vilka tillkom under en sådan härlighet israeliterna

       vände sin blick ifrån Moses härlighets ansikte.

Hans härlighets ansikte utstrålade stark strålglans

       från hans ansikte.

Hans utstrålade strålglans försvann. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:8.

 

8.  #Hur mycket större härlighet skall då inte omge

Andens tjänst!#.

 

Andens tjänst äger en större härlighets srålglans.

       

¤Andra Korinterbrevet. 3:9.

 

9.  #Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte

       rättfärdighetenstjänst vara#.

 

Domens tjänst hade sin härlighet.

        Hur mycket är då:  rikare på härlighet från

rättfärdighetens strålglans vara. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:10.

 

10.  #Det som förr hade sin härlighet visar sig inte

ha någon, så snart den jämförs med den

      överväldigande härligheten#.

 

Den förra härlighetens strålglans  inte äga någon

       strålglans i jämförelse med den överväldigande

härligheten.

   

 ¤Andra Korinterbrevet. 3:11.

 

11.  #Ty om det är som försvinner hade härlighet,

hur mycket större är inte härligheten hos det

        som består#. 

 

Försvinnande härligheten hade sitt värde.

     Hur mycket större värde hade inte den bestående härligheten.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3.12

 

12.  #När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose#.

 

Nu äger jag detta hopp  i vilket jag kan uppträda

     i stor frimodighet. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:13.

 

13.  #Han dolde sitt ansikte med en duk för att

israeliterna inte skulle se hur det som var på väg

       att försvinna tog slut#.

 

Mose dolde sitt ansikte med en duk.

       Duken för att israeliterna inte se dess  försvinnande.

 

¤Andra Korinterbreve. 3:14.

 

14.  #Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu 

i dag hänger den slöja kvar när det gamla 

      förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte

bort eftersom det är genom Kristus den försvinner#.

 

Deras förstånd var förstockade.

        Fortfarande hänger samma slöja kvar när

det gamla förbundets skrifter uppläses.

        Endast genom Kristus försvinner slöjan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:15.

 

15.  #Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan

när man läser ur Moses lag#.

 

Idag ligger slöjan över deras förstockade hjärtan:

      vid läsandet av Mose lag.

       

¤Andra Korinterbrevet. 3:16.

 

16.  #Men för den som vänder sig till Herren tas

slöjan bort#.

 

Vid omvändelse till Herren tas slöjan bort

från hjärtan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:17.

 

17.  #Herren, det är Anden, och där Herrens ande är,

där är frihet#.

 

Där Herrens ande finns: finns friheten.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:18.

 

18.  #Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar

Herrens härlighet förvandlas till en och samma

      avbild, vi förhärligas av denna härlighet

som kommer från Herren.  Anden#. 

 

Alla som fria från slöjan för ansiktet:

     får skåda Herrens härlighet.

Vid skådandet av Herrens härlighet förvandlas 

        de till en och samma avbild.

Vi blir förhärligade av denna Herrens härlighet.

       Amen.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 september 2018 18:03

ORD FÖR ORD NOVEMBER 2018.

 

Första dagen.

 

Barmhärtighetens liv  värt att leva.

 

Andra dagen.  

 

Fridens liv  värt att leva.

 

Tredje dagen. 

 

Sinnes-rons liv  värt att leva.

 

Sinnes-fridens liv  värt att leva.

 

Fjärde dagen. 

 

Elakhetens liv inget intressant liv för den godhjärtlige.

 

Femte dagen.

 

Elakhetens livet inget intressant liv för den snälle.

 

Sjätte dagen.

 

Elakhetens liv inget intressant liv för den vänlige.

 

Sjunde dagen.

 

Godhetens och mildhetens händer ärar

      godheten & mildheten.

 

Åttonde dagen.

 

Saknas mottagligheten för ödmjukheten

       saknas intresset.

 

Nionde dagen.

 

Saknas mottagligheten för sinnesfriden

      saknas intresset.

 

Tionde dagen.

 

Saknas mottagligheten för sinnesron

      saknas intresset.

 

Elfte dagen.

 

Avundsjukan lever i avsaknad av tacksamheten.

 

Tolfte dagen.

 

Avundsjukan lever i o-tacksamheten.

 

Trettionde dagen.

 

O-tacksamheten   tacksamheten  går skilda vägar.

 

Fjortonde  dagen.

 

Tacksamheten  o-tacksamheten  intresserar sig

             inte för varandra.

 

Femtonde dagen.

 

Tacksamheten och o-tacksamheten  delar

      inte livet med  varandra.

 

Sextonde dagen.

 

Sårande Ord  har inget värde.

 

Sårande ord  tommar agnar för vinden.

 

Sjuttionde dagen.

 

Sårande Ord  väger lätt på  livets-våg.

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se