Alla inlägg den 2 september 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 september 2018 10:25

ANDRA KORINTERBREVET.  2:12-13.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:12.

 

12.  #När jag kom till Troas med evangeliet om Kristus stod dörren öppen för mitt arbete i Herren#.

 

Vid min ankomst till Troas: stod dörren öppen

    för evangeliet om Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2.13

 

13.  #Men jag fick ingen ro i sinnet eftersom jag

inte fann min broder Titus där, så jag tog farväl

      och for vidare till Makedonien#. 

 

Kände ingen sinnesfrid  eftersom jag saknade

    broder Titus.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 september 2018 10:25

ANDRA KORINTERBREVET. 2:14-3:

 

FRAMGÅNGEN BEKRÄFTAR UPPDRAGET.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:14.

 

14.  #Gud  vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida

       kristuskunskapens doft#.

 

För alltid i mitt triumftåg följer mig Gud vare tack

     genom Kristus mig i mina fotspår.

Överallt får jag sprida kristus-kunskaps väldoft.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:15.

 

15.  #Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland

dem som räddas och bland dem som går förlorade#.

 

Gud till ära sprider kristus-doften bland dem som

     räddas för evigheten.

Till Guds ära sprider kristus-doften bland dem

       som går förlorade.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:16.

 

16.  #En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas.

       Vem förmår något sådant?#.

 

Doften av död till död  för dem som går  förlorade.

        Doften av liv till liv  för dem som räddas.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:17.

 

17.  #Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat,

       som det kommer från Gud, inför Gud

och i Kristi tjänst#.

 

Jag liknar inte de som förkunnar Ordet till egen ära.

        Jag förkunnar Guds ord  o-förfalskade ordet.

O-förfalskade ordet:  vilket kommer från Gud.

       O-förfalskade ordet:  förkunnat inför Gud.

O-förfalskade ordet:  förkunnat i Kristi tjänst. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:1.

 

1.  #Börjar jag nu rekommendera mig själv igen?

Behöver jag kanske, som vissa andra, 

     rekommendationsbrev till er eller från er?#.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 3:2.

 

2.  #Nej, för ni är mitt brev, och det är skrivet i era

hjärtan och känt och läst av alla människor#.

 

Ni, församling är mitt skrivna brev.

       Skrivna brevet är nedskrivet i era hjärtan.

Skrivna i era hjärtan era ord och gärningar.

 

Era skrivna hjärtans ord och gärningar: blir lästa

       av alla människors ord och tankar.

 

¤Andra Korinterbrevet. 3:3.

 

3.  #Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med

      den levande Gudens ande, inte på tavlor

av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött

      och blod#.

 

Uppenbart ni är det skrivna brevet från Kristus.

         Utskrivet av mig:  inte med bläckskrift

utan med den levande Gudens ande.

         Inte skrivet på stentavlor.

Nedskrivet i era hjärtans tavlor av kött och blod. 

       

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 september 2018 10:25

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  118.


11800.  Ödmjuke:  i kärlek göra sig till slav

    vara ödmjukhetens tjänare.

 

11801.  Ärlige:  i kärlek göra sig själv till slav

    vara ärlighetens tjänare.

 

11802.  Trogne:  i kärlek göra sig själv till slav

     vara trohetens tjänare.

 

11803a.  Ej vara i sanningen  lever livet i lögnen.

 

11803b.  Ej vara i sanningen  lever livet i falskheten.

 

11803c.  Ej vara i sanningen ära lögnens syfte.

 

11804.  Ej vara i sannngen ära falskhetens syfte.

 

11805a.  Pengar och rikedomar kortsiktigt tänkande.

 

11805b.  Pengar och rikedomar  tillgängliga

       för Alla.

 

11805c.  Pengar och rikedomar  ger livet

kortsiktig glädje.

 

11806a.  Snällheten bjuder på sin snällhet.

 

11806b.  Vänligheten bjuder på sin vänlighet.

 

11806c.  Godheten  bjuder på sin  godhet.

 

11807.  Ärligheten bjuder på sin ärlighet.

 

11808a.  Ödmjuke sätter sin tilltro till ödmjukheten.

 

11808b.  Barmhärtige sätter sin tilltro till barmhärtigheten.

 

11808c.  Troget hjärta sätter sin tilltro till troheten.

 

11809.  Ärligt hjärta sätter sin tilltro till ärligheten.

 

11810.  Högmodige sätter inte sin tilltro till 

ödmjukheten  vilket gör den högmodige lever

     i avsaknad till den.

 

11811.  Övemodige  sätter inte sin tilltro till

litenheten  vilket gör den övermodige lever

     i avsaknad till den.

 

11812.  Stolte sätter inte sin tilltro till ödmjukheten

vilket gör den stolte lever i avsaknad av den.

 

11813.  Hur fördjupas tillväxten i tålamodet.

Människans tålamod prövas.

      Vilket ges att äga den och vårda den i ömhet.

Lever människan i avsaknad av tålamodets

    mogenhet.

Vilket visar hennes liv i o-tåligheten.

 

11814.  Vad ger o-tåligheten till livet.

 

11815a.  Saktmodige tar sin tillflykt till saktmodet.

 

11815b.  Godhjärtlige tar sin tillflykt till godheten.

 

11815c.  Återhållsamme tar sin tillflykt till

återhållsamheten.

 

11816.  Ödmjuke räddad och befriad från övermodets lockelser och snaror.

 

11817.  Trofaste räddad och befriad från o-trohetens

lockelser och snaror.

 

11818.  Vise räddad och befriad från dårskapens

lockelser och snaror.

 

11819a.  Insiktsfulle räddad och befriad från o-kunnighetens lockelser och snaror.

 

11819b.  Insiktsfulle böjer sitt insiktiga öra

    lyssnar på insikten.

 

11819c.  Insiktsfulle och o-kunnige går skilda vägar.

 

11820.  Återhållsamheten undervisar återhållsamme

i sitt lärljungaskap i den.

 

11821.  Återhållsamheten inbjuder människor

     till sin återhållsamhet.

 

11822a.  Milde vänder sin blick mot mildheten.

 

11822b.  Välvillige vänder sin mot välvilligheten.

 

11822c.  Lydige vänder sin blick mot lydnaden.

 

11823.  Lydige belönas med lydnadens belöning.

 

11824.  O-lydige belönas med o-lydnadens belöning.

 

11825.  O-barmhärtige belönas med o-barmhärtighetens belöning.

 

11826a.  Stoltheten förvirringens vän.

 

11826b.  Övermodet förvirrade hjärtans vän.

 

11826c.  Högmodet  oroliga hjärtans vän.

 

11827.  Förvirrade hjärtan och oroliga hjärtan

varandras vänner.

 

11828.  Förvirrade tankar och oroliga tankar

varandras vänner.

 

11829.  Vara förskräckt  vara mod-lös

vad ger det t ill livet.

 

11830.  Leva i förskräckelse och rädsla vad ger

det till livet. 

 

11831a.  Bättre vara hörsam än o-hörsam.

 

11831b.  Hörsamheten inför insikten än vara 

hörsam för o-kunnigheten.

 

11831c.  Dårskapen och o-kunnigheten 

varandras vänner.

 

11832a.  Ödmjukes rikedom i ödmjukheten

bättre än stoltes fattigdom i stoltheten.

 

11832b.  Ödmjukes rikedom i ödmjukheten

bättre än övermodiges fattigdom i övermodet.

 

11832c.  Ödmjukes rikedom i ödmjukheten

bättre än högmodiges fattigdom i högmodet.

 

11833.  Fria viljan  säger vad den vill.

 

11834.  Fria viljan  gör vad vill göra.

 

11835a.  Saktmodiga sprider  saktmodets väldoft.

 

11835b.  Saktmodiga sprider glädjens budskap.

 

11835c.  Saktmodiga häftighetens  fiende.

 

11836.  Saktmodiga ilskenhetens fiende.

 

11837.  Bättre vara saktmodets vän än

ilskenhetens vän.

 

11838.  Bättre vara saktmodets vän än

häftighetens vän.

 

11839.  Där kärleken och visheten finns  

där finns varken rädslan och o-kunnigheten.

 

11840.  Där tålamod och ödmjukhet finns

där finns varken vrede eller  förvirring.

 

11841.  Där fattigdom finns tillsammans med glädje,

där finns det varken begär eller girighet.

 

11842a.  Där saktmodet finns, som vaktar gården,

där kan Vreden inte hitta ett ställe att bryta sig in.

 

11842b.  Där saktmodet finns, som vaktar gården,

där kan varken Häftigheten inte hitta ett ställe

      att bryta sig in.

 

11842c.  Där saktmodet finns, som vaktar gården,

där kan Ilskenheten inte hitta ett ställe 

       att bryta sig in.

 

11843.  Bevaka tanke-världens ingång: 

från yttre påverkningar av oro och förvirring.

 

11844.  O-bevakad tanke-världens ingång:

tillåtet yttre påverkningar av oro och förvirring

      komma in.

 

11845.  Tillåta oron och förvirringen:  vara underhållande i sitt vara herre i tanke-världen.

 

Bättre låta dem lämna tanke-världen:

     genom dess utgång.

 

11846a. Vredens barn  insnärjda i vredens

taggiga smärsamma törnen:  tillåter sig själv

     vandra på vredens stiglösa ödemarker.

 

11846b.  Vredens förbannelsen vilar över vredens

barns liv.

 

11846c.  Vredens förbannelse vad ger till livet.

 

11847.  Vredens förbannelse  bjuder på livets o-nyttigheter.

 

11848a.  Ondskan och förbannelsen  goda vänner.

 

11848b.  Förbannelsen och ondskan  vad ger

det livet.

 

11848c.  Ondskan och förbannelsen  fattigt på

tröste-rika ord. 

 

11849.  Förbannelsen och ondskan  fattigt på

     uppmuntrande ord.

 

11850.  Ondskan och förbannelsen  o-intressant

för godhjärtliga.

 

11851.  Förbannelsen och ondskan  o-intressant

för de milda & saktmodiga.

 

11852a.  Barmhärtiga & tröste-rika ord  nyttiga ord.

 

11852b.  Tröste-rika och barmhärtiga Ord

tillgängliga för Allas liv.

 

11852c.  Barmhärtiga & tröste-rika ord  uttalas

av barmhärtigt och trösterikt hjärta.

 

11853a.  Snällheten och ödmjukheten  nyttiga

för Allas liv.

 

11853b.  Vänligheten & ödmjukheten  nyttiga

för Allas liv.

 

11853c.  Godhjärtligheten och ödmjukheten

nyttiga för Allas liv.

 

11854.  Högmodet & elakheten  o-nyttiga för Alla.

 

11855.  Övermodet och elakheten  skadliga 

för Alla.

 

11856.  Stoltheten & elakheten  smärtsamma

för Alla.

 

11857.  Vara vänskaplig och omtänksam

bättre än vara elak.

 

11858a.  Elakheten  onyttig  för Alla.

 

11858b.  Elakheten  tillgänglig  för Alla.

 

11858c.  Elakheten  vad ger det till Livet.

 

11859.  Elakheten lever i avsaknad 

av vänskapligheten och omtänksamheten.

 

11860.  Vänskapligt leende  skattefritt leende.

 

11861.  Godhjärtligt leende  skatteffritt leende.

 

11862.  Snällt leende  skattefritt leende.

 

11863a.  Vara mördare  hatar sin nästas liv.

 

11863b.  Vara mördare vad ger det till Livet.

 

11863c.  Mördaren  främmande  för förlåtelsen.

 

11864.  Förlåta bättre än vara o-förlåten.

 

11865.  Vara försonad bättre är vara o-försonad.

 

11866a.  Vänskapliga  och  omtänksamma Ord

nyttiga lyssna på.

 

11866b.  Vänskaplig & omtänksam tunga

nyttiga för livet.

 

11866c.  Vänskapliga och omtänksamma tankar

tillgängliga för Alla.

 

11867.  Vänskapligt & omtänksamt hjärta

    hälsosamt umgås med.

 

11868.  Vänskapligt och omtänksamt hjärta

nyttigt lyssna på.

 

11869a.  Sysslolösheten o-nyttig  skapar

samhället problem.

 

11869b.  Sysslolösheten och rastlösheten

skapar problem i samhället.

 

11869c.  Sysslolösheten & rastlösheten

goda vänner.

 

11870.  Nyttigt arbete bättre än arbetslösheten.

 

11871.  Nyttigt arbete bättre än sysslösheten.

 

11872.  Nyttigt arbete hälsosamt för Alla.

 

11873a.  Enhets-tänkandets  fiende  splittringen.

 

11873b.  Enhets-tänkandet  splittringen

går skilda vägar.

 

11873c.  Splittringen väger lätt på livets-våg.

 

11874.  Enhets-tänkandet väger tungt på livets-våg.

 

11875.  Splittringen skapar oro och förvirring

i människors hjärtan.

'

11876a.  Hata vreden  älska  saktmodet.

 

11876b.  Hata häftigheten  älska  saktmodet.

 

11876c.  Hata ilskenheten  älska  sakmodet.

 

11877.  Älska saktmodet göra den älskvärd

uppskattad och önskad.

 

11878.  Älska snällheten göra den känd älskvärd

uppskattad och önskad.

 

11879.  Älska vänligheten göra den älskvärd känd

önskad och uppskattad.

 

11880.  Älska godheten göra den älskad känd

uppskattad och önskad.

 

11881a.  Kontroll-tänkandet  dåraktigt tänkande.

 

11881b.  Kontroll-tänkandet  vad ger det till Livet.

 

11881c.  Kontrll-tänkandet  glädjefattigt tänkande.

 

11882.  Kärlekens fullkomliga tankar driver ut

rädslans tankar ut ur tanke-världen.

 

11883.  Fullkomlig kärlek bättre än rädslan.

 

11884.  Fullkomlig kärlek nyttig  för Alla.

 

11885.  Fulllkomlig kärlek tillgänglig för Alla.

 

11886a.   Barmhärtiga människor sprider

barmhärtighet på jorden.

 

11886b.  Fridsamma människor sprider sinnesron

och sinnes-friden på jorden.

 

11886c.  Tacksamma människor sprider 

tacksamheten på jorden.

 

11887.  O-tacksamma människor sprider 

o-tacksamheten på jorden.

 

11888.  O-barmhärtiga människor sprider

o-barmhärtighet på j orden.

 

11889.  Knotande människor sprider knotandet

på jorden.

 

11890.  Klagande människor sprider klagandet

på jorden.


11891.  Gnällande människor sprider gnällandet

på jorden.

 

11892a.  Ödmjuke visar sin kärlek till ödmjukheten

sann efterföljelse i vandringen på

      ödmjukhetens väg.


11892b.  Ärlige visar sin kärlek till ärligheten sann

efterföljelse i vandringen på ärlighetens väg.

 

11892c.  Snälle visar sin kärlek till snällheten sann

efterföljelse i vandringen på snällhretens väg.

 

11893.  Ge tålamodet sin tid utvecklas  växas till

i oss  sprida tålamodets  uthållighetens

       väldoft i Livet.

 

11894.  Ge barmhärtigheten sin tid utvecklas

växa till i oss  sprida barmhärtighetens väldoft

     i Livet.

 

11895.  Ha-begäret  kortvarigt tänkande.


11896.  Vara älskad uppskattad  av kvinnliga

    mysteriet.


11897.  Lära känna det  kvinnliga myasteriet.


11898.  Uppmuntran för manligheten

lära känna  kvinnans emotionella rikedomar.


11899.  Kvinnans emotionella  rikedomar

   manlighetens fulla liv. 


11892c.

  

 

 

 

 

      

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se