Alla inlägg under augusti 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 augusti 2018 08:46

FÖRSTA KORINTERBREVET. 16:1-4.

 

INSAMLINGEN TILL KRISTNA I JERUSALEM.

 

¤Första Korinterbrevet. 16:1.

 

1.  #När det gäller församlingen till de heliga

skall ni följa de anvisningar jag har gett

      församlingarna i Galatien#.

 

Följ de angivna anvisningarna angående 

     insamlingen till de kristna i Jerusalem.

Vilka anvisningarna getts till de helig.

 

¤Första Korinterbrevet. 16:2.  

 

2.  #Dagen efter sabbaten skall skall var en regelbundet lägga undan vad han har råd med,

       så att inte insamlingen börjar först när

jag kommer #.

 

Efter sabbats-tiden lägg undan efter er ekonomiska

   förmåga i givandet.

 

¤Första Korinterbrevet. 16:3.

 

3.  #När jag väl är hos er skall jag förse dem som

ni finner lämpliga med brev och skicka dem till

       Jerusalem med en gåva#.

 

Vid mitt besök hos er  med ett brev er kärleksgåva

      till mitt besök i Jerusalem.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 16:4.

 

4.  #Om det visar sig bäst att också jag reser gör

jag sällskap med dem#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 augusti 2018 08:41

ORD FÖR DAGEN.  OKTOBER  2018.

 

Första dagen.

 

Äga o-nyttiga Ord på sin tunga sämre än äga

   nyttiga Ord på sin tunga.

 

Andra dagen.

 

Äga o-nyttiga Ögon i sitt seende sämre än äga

          nyttiga Ögon i sitt seende.

 

Tredje dagen.

 

Äga o-nyttiga Öron i sitt lyssnande sämre än äga

     nyttiga Öron i sitt lyssnande.

 

Fjärde dagen.

 

Söka insikten ger insiktsfullt hjärta.

 

Femte dagen.

 

Söka häftigheten ger smärta och lidande i Livet.

 

Sjätte dagen.

 

Var finns livets mening i livets häftighet.

 

Sjunde dagen.

 

Var finns livets mening i livets avundsjuka.

 

Åttonde dagen.

 

Vinna  häftighetens sorgsenhet och lidande

vad gerdet till Livet.

 

Nionde dagen.

 

Livets häftighet  tänk i sin vilja  underhålla

       den ära den.

 

Tionde dagen.

 

O-älskade känner rädslan bli älskade.

 

Elfte dagen.

 

O-önskade känner rädslan vara önskade.

 

Tolfte dagen.

 

Listigheten  falskheten  vad ger det till Livet.

 

Trettionde dagen.

 

Listigheten och lögnen  goda vänner för Livet.

 

Fjortonde dagen.

 

O-tacksamheten  o-ärigheten  vad ger det till Livet. 

 

Femtionde dagen.

 

Vara beundrandsvärd inför människors ögon

       vara ärelysten.

 

Sextonde dagen. 

 

Vara vaksam för ärelystenhetens lockelser

      och frestelser. 

 

Sjuttonde dagen.

 

Ärelystenheten rider på högmodet.

 

Artonde dagen.

 

Ödmjuke sprider ödmjukhetens väldoft.

 

Nittionde dagen.

 

Milde sprider mildhetens väldoft.

 

Tjugonde dagen.

 

Ödmjuke lagt sin egen vilja i ödmjukheten.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Älska uppriktigt hjärta  hata svekfullt hjärta.

 

Tjugoandra dagen.

 

O-vissheten rider på rädslan.

 

Tjugotredje dagen.

 

O-vissheten ingen problem-lösare.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-vissheten förvirrande  orolig.

 

Tjugofemte dagen.

 

Rädslan  förvirrande  orolig.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Beprövat tålamod  ger det Livet behöver.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Beprövat tålamod  läro-rikt för Livet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Beprövat tålamod  värdefullt för Livet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ödmjuke beslutat sig för i Livet  leva för

     ödmjukheten  i en värld lever så långt

från ödmjukheten.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjuke behagar ödmjukheten genom sin lydnad.

 

Trettioförsta dagen.

 

Ödmjuke valt ödmjukheten  före högmodet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 augusti 2018 08:40

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 116.

 

11600a.  Söka ödmjukheten vara tillgänglig

för henne.

 

11600b.  Söka troheten vara tillgänglig för henne.

 

11600c.  Söka ståndaktigheten vara tillgänglig 

för henne.

 

11601a.  Söker ödmjukheten få uppleva hennes

nyttiga lärdom.

 

11601b.  Söker ärligheten få uppleva hennes 

nyttiga lärdom.

 

11601c.  Söker sinnesfriden få uppleva hennes

rika lärdom.

 

11602.  Söker sinnes-ron få uppleva hennes 

rika lärdom.

 

11603a.  Nyttiga lärdomen i snällheten bättre än

vad elakhetens o-nyttgheter ger till Livet.

 

11603b.  Nyttiga lärdomen i troheten bättre än

vad elakhetens o-nyttigheter ger till Livet.

 

11603c.  Nyttiga lärdomen i barmhärtigheten

bättre än vad o-barmhärtighetens o-nyttigheter

      ger till Livet.

 

11604.  Högmodet sprider sina högmodiga tankar,

försöker med sin listighet vilseleda människor

     in i en fångenskap smärta och lidande.

 

11605.  Stoltheten sprider sina stolta tankar,

försöker med sin listighet vilseleda människor

      in i en fångenskap av smärta och lidande.

 

11606.  Övermodet sprider sina övermodiga tankar,

försöker med sin listighet vilseleda människor 

      in en fångenskap av smärta och lidande.

 

11607a.  Mildhetens talande mjuka röst,

har en framtid på jorden.

 

11607b.  Snällhetens talande snälla röst, har en

framtid på  jorden.

 

11607c.  Godhjärtlighetens talande goda röst,

har en framtid på jorden.

 

11608.  Vänlighetens talande vänliga röst, har en

framtid på jorden.

 

11609a.  Mildhetens talande mjuka röst,

tillgänglig för Alla.

 

11609b.  Mildhetens talande mjuka röst ,

nyttig  för Alla.

 

11610.  Snällhetens talande snälla röst, nyttig 

för Alla.

 

11611.  Snällhetens talande snälla röst, tillgänglig

för Alla.

 

11612. Självupptaget beteende vad ger det till Livet.

 

11613a.  Själviskt beteende vad ger det till Livet.

 

11613b.  Själviskt beteende tillgängligt för Alla.

 

11613c.  Själviskt beteende o-nyttigt för Alla.

 

11314.  Själviskt beteende  skadligt & smärsamt

för Alla.

 

11315.  Själviska viljan vad ger det till Livet.

 

11616.  Själviska viljan tillgänglig för Alla.

 

11617.  Själviska viljan o-nyttig för Alla.

 

11618a.  O-själviskheten tillgänglig för Alla.

 

11618b.  O-självisheten  nyttig för Alla.

 

11618c.  O-själviskheten ger det människan behöver.

 

11619.  O-själviskheten tänker inte på sig själv.

 

11620a.  Ödmjuke äger ödmjukhetens tårar. 

 

11620b.  Saktmodige äger saktmodighetens tårar.

 

11620c.  Milde äger mildhetens tårar.

 

11621.  Tänk så sorgligt få känna sig o-önskad

värdelös  förlora sitt människo-värde.

 

11622.  Stormännens tankesätt   människo-värdets

      analfabeter.

 

11623.  Människors-värdes analfabeter  o-sociala.

 

11624.  Människoro-värdets analfabeter

tänker på sig själv.

 

11625a.  Människo-värdets analfabeter  själviska.

 

11625b.  Människo-värdets analfabeter  

egots tjänare.

 

11625c.  Människo-värdets analfabeter 

egots slavar.

 

11626.  Själviskheten  förslavar mänskligheten.

 

11627.  Stormännens liv:  makten och penning-begäret behöver människors liv  utföra sin

       vilja genom.

 

11628.  Stormännen känner sig välkomna in 

i maktens makt-boningar där all penning-flöde finns.

 

11629.  Världs-härskare och stormän trivs i 

maktens boningar.

 

11630. Maktens boningar rider på världs-härskare

      och stormännen.

 

11631a.  Maktens boningar  inget för de ödmjuka.

 

11631b.  Maktens boningar äras av stormännen.

 

11631c.  Maktens boningar  mänskskligheten

     till skada och lidande.

 

11632.  Maktens boningar vad ger det till Folket.

 

11633.  Stormän och världs-härskare gör folket

till slavar och slavinnor.

 

11634.  Stormän och världs-härskare folkets

     sorg och bedrövelse.

 

11635a.  Tålige tålighetens goda förebild.

 

11635b.  Tålmodige tålmodighetens goda förebild.

 

11635c.  Livets lärdom vara tålig och tålmodig.

 

11636.  Själv-berömmelse och skrytsamhet 

      varandras vänner.

 

11637.  Själv-klokheten och själv-belåtenheten

          varandras vänner.

 

11638.  Vara själv-behärskad  bevaka sin egoism.

 

11639a.  Egoismen rider på självklokheten. 

 

11639b.  Egoismen rider på själv-belåtenheten.

 

11639c.  Egoismen rider på skrytsamheten.

 

11637.  Egoismen rider på själv-dyrkan.

 

11638a.  Själv-dyrkan  egen-kärleken  varandras vänner.

 

11638b.  Själv-dyrkan  egoismen  varandras vänner.

 

11638c.  Själv-dyrkan  själv-säkerheten

      varandras vänner.

 

11639.  Själviskheten  jagiskheten varandras vänner.

 

11640.  Själviskheten  egen-nyttig.

 

11641a.  Egen-nyttig tunga  självisk tunga.

 

11641b.  Egen-nyttig tunga  egenkär tunga.

 

11641c.  Egen-nyttig tunga  självgod tunga.

 

11642.  Egen-nyttiga tankar  själviska tankar.

 

11643.  Egen-nyttiga tankar  egenkära tankar.

 

11644.  Egen-nyttiga tankar  självgoda tankar.

 

11645.  Själv-tillbedjan  själv-dyrkan varandras vänner.

 

11646a.  O-tacksamme främmande för livet

tacksamheten.

 

11646b.  O-tacksamme och tacksamme 

varandra till fiender.

 

11646c.  O-tacksamme & tacksamme går skilda vägar.

 

11647.  Otacksamme och tacksamme 

lever i fiendeskap mot varandra.

 

11648.  Lögnen och sanningen lever i fiendeskap

      mot varandra.

 

11649.  Lögnen ljuger  sanningen talar sanning.

 

11650.  O-tacksamme aldrig tacksam.

 

11651.  Tacksamme alltid tacksam.

 

11652.  Uppmuntrande orden   glädjerika Ord.

 

11653.  Manliga trygghets-känslan

kvinnlighetens trygghet.


11654.  Stoltheten o-intresserad  vara till stöd

och hjälp.


11655.  Alla levande varelser  levande mirakler.


11656.  O-demokratiskt tankesätt 

stormännens tankesätt.


11657a.  Häftige häftighetens segerbyte

och sin föda till egen ära visar stolt egen-kärlek

       i vad den gör.

 

11657b.  Elake elakhetens segerbyte sin föda till

egen ära visar stolt egen-kärlek i vad den gör.

 

11657c.  O-barmhärtige o-barmhärtighetens segerbyte sin föda till egen ära visar stolt

      egen-kärlek i vad den gör.

 

11658.  Egoismen älskar sin egen o-fullkomlighet.

 

11659a.  Där det finns kärlek  finns friden. 

 

11659b.  Där kärleken finns  finns sinnes-ron.

 

11659c.  Där det finns kärlek  finns sinnes-friden.

 

11660.  Ju snabbare ödmjuke gör framsteg 

i ödmjukhetens tjänande ju mer främmande blir

        högmodet.

 

11661.  Ju snabbare saktmodige gör framsteg

i saktmodighetens tjänande  ju mer  främmande

       blir ilskenheten.

 

11662.  Ju snabbare snälle gör framsteg i snällhetens tjänande  ju mer främmande 

       blir elakheten.  

 

11663a.  Snälle beskyddare och försvararen 

mot elakheten.


11663b.  Vänlige beskyddare och försvararen

mot elakheten.

 

11663c.  Saktmodige beskyddare och försvararen

    mot häftigheten.

 

11664.  Godhjärtlige visar i sin handling 

frimodig godhet vara godhetens försvarare

     mot elakkkhetens listigheter.

 

11665.  Trogne visar i sin handling  frimodig trohet

    vara trohetens försvarare mot o-trohetens listigheter.

 

11666a.  Ödmjukheten och kärleken  varandras 

vänner.

 

11666b.  Tålamodet & ödmjukheten  varandras

vänner.


11666c.   Tålamodet och kärleken varandras vänner.

 

11667.  Vänner trivs vara tillsammans.

 

11668.  I sann vänskap existerar inte o-vänskapn.

 

11669a.  Vänskapen och o-vänskapen 

älskar inte varandra.

 

11669b.  Vänskapen & o-vänskapen går skilda vägar.

 

11669c.  O-vänskapen och vänskapen lever 

i fiendeskap mot varandra.

 

11670.  Bättre vara lydnaden trogen  än vara

o-lydnaden trogen.

 

11671.  Sämre vara o-lydnadens tjänare  än vara

lydnadens tjänare.

 

11672.  O-lydnadens  tjänare  använder  sina 

kroppliga lemmar  utföra o-lydnadens tjänande.

 

11673a.  Kroppliga lemmars tjänande:

     Tungan. 

                 Fötterna.

                        Armarna.

 

11673b.  O-behärskad  tungans ord.

 

11673c.  O-behärskade fötters vilja.

 

11674.  O-behärskade  armars vilja.

 

11675. Tjäna sin kroppsdelar till o-nyttigheter.

 

11676.  O-nyttigheter  skadliga och smärtsamma.

 

11677.  O-nyttigheter  vad ger det till Livet.

 

11678a.  Karaktärs-lösheten  vad ger den till Livet.


11678b.  O-fullkomligheten  vad ger den till Livet.


11678c.  Genetiska svagheter  vad ger de till Livet.


11679.  Genetiska svagheter  dominerar

mänskligheter.


11680a.  Stoltheten går före undergång

vad ger stoltheten till Livet.


11680b.  Stoltheten vad o-nyttig den är.


11680c.  Stoltheten tillgänglig föe Alla.


11681.  Stoltheten och undergången 

varandras vänner.


11682a.  Faran rider på rädslanbehb.

 

11682b.  Kontrollbehovet  rider på rädslan.

 

11682c.  Kontrollbehovet  ridning på rädslan

o-nyttigt vad ger det till Livets mening.

 

11683.  Dårens beteende  dödligt beteende

samarbetar  med förgängelsen.

 

11684.  Vises beteende  o-dödligt beteende

samarbetar  med o-förgängelsen.

 

11685a.  Fullkomlig kärlek  rädslan förloraren.

 

11685b.  O-fullkomlig kärlek  rädsla vinnaren.

 

11685c.  O-fullkomliga kärleken  vad ger det till Livet.

 

11686.  Fullkomliga kärleken tillgänglig för Alla.

 

11687.  Fullkomliga kärleken  nyttig för Alla.

 

11688.  O-fullkomliga kärleken tillgänglig för Alla.

 

11689.  O-fullkomliga Kärleken  o-nyttig för Alla.

 

11690.  Alla levande varelser   vandrande mirakler.

 

11691a.  Kärleksfulle visar djärvhet i sin kärlek

 

11691b.  Insiktsfulle visar djärvhet i sin insikt.

 

11691c.  Lydige visar sin djärvhet i sin lydnad.

 

11692.  Lydnaden och tålamodet  bättre än 

o-lydnaden & o-tåligheten.

 

11693.  Barmhärtigheten  be-tjäna sin nästa.

 

11694.  Tacksamhet  ärlighet  ödmjukhet.

 

11695a.  Självgodheten  villig be-tjäna sig själv.

 

11695b.  Själv-upptagenheten  villig

betjäna sig själv.

 

11695c.  Själviskheten  villig betjäna sig själv.

 

11696a.   Ödmjuke belönad av ödmjukheten.


11696b.  Ödmjukheten belönar ödmjukes trohet.


11696.  Ödmjukheten litenheten  ödmjukes

livs-kamrater.


11697a.  Behärskad tunga  be-lönad.


11697b.  O-behärskad tunga  belöningslös.


11697c.  O-behärskad äger o-nyttigt

beteende.


11698.  Behärskad tunga  äger nyttigt beteende.


11699a.  Belöningslös tunga  bedragen tunga.


11699b.  Bedragen tunga  lögnens tjänare.


11699c.  Bedragen tunga vad ger det till Livet.


11699d.  O-fullkomlig kärlek  brist-fällig kärlek.


11699e.  Brist-fällig kärlek vad ger det till Livet.


11699f.  Lyssna på olika informations-källor

skapar  oro och  förvirring i hjärta och tankar.

                       

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:23

FÖRSTA KORINTERBREVET. 15:35-58.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:35.

 

35.  #Nu undrar någon:  "Hur uppstår de döda?

Hurdan kropp har de när de kommer?"#.

 

Några undrar  hur uppstår de döda?

     Hurdan kropp har de?

 

¤Första Korinterbrevet. 15:36.

 

36.  #Vilken enfaldig fråga!

     Det du sår får inte liv om det inte dör#.

 

Lagen om först dö  sedan det döda får liv i sig.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:37.

 

37.  #Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något

      annat frö#.

 

När du sår  sås det nakna sädeskornet.

      Nakna sädeskornet  ger den blivande växten.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:38.

 

38.  #Men Gud ger det den gestalt han har bestämt,

och varje frö sin egen gestalt#.

 

Gud skaparen ger växten  den gestalt han bestämt.

      Varje sådda frö har sin egen gestalt.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:39.

 

39.  #Alla kroppar är inte likadana, människorna

har sina, boskapen har sina, fåglarna har sina

      och fiskarna sina#.

 

Alla kroppar olika skapade.

      Människorna har sina egna kroppar.

Boskapen har sina egna kroppar.

     Fåglarna har sina egna kroppar.

Fiskarna har sina egna kroppar.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:40.

 

40.  #Vidare finns det himmelska kroppar

och  jordiska, men de himmelska har sin glans

     och de jordiska har en annan#.

 

Det himmelska kroppar.

       Det finns jordiska kroppar.

Himmelska kroppar har sin egen glans.

        Jordiska kroppar har sin egen glans. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:41.

 

41.  #Solen har sin  glans, månen sin och stjärnorna

sin.

      Ja, alla stjärnor har olika glans#.

 

Solen har sin egen glans utstrålning.

      Månen sin egen glans utstrålning.

Stjärnorna sin egna glans utstrålningar.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:42.

 

42.  #Så är det också med de dödas uppståndelse.

    Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt#.

 

De dödas uppståndelseliv utstrålar sin eviga

      härlighet.

     Det sådda i förgängligt blir uppstått 

i o-förgängligheten.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:43.

 

43.  #Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet.

     Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft#.

 

Det sådda i föraktet  uppstår i härlighet.

       Det sådda i svagheten  blir fullt uppstått

som kraftfullt.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:44.

 

44.  #Det som blir sått som en kropp med fysiskt

liv uppstår som en kropp med ande.

      Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns

det också en ande#.

 

Det som såtts i den fysiska kroppens liv  uppstår

    som kropp med andens liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:45.

 

45.  #Och så står det skrivet:

Den första MÄNNISKAN, Adam, BLEV EN VARELSE

      MED LIV.

Men den siste Adam blev en ande som ger liv#.

 

Första människan Adam:  mänsklighetens fader.

      Mänsklighetens fader:  Varelsen med liv.

Siste Adam: Kristus Jesus:  en livgivande ande.  

 

¤Första Korinterbrevet. 15:46.

 

46.  #Det andliga kommer alltså inte först, utan det

fysiska, därefter kommer det andliga#.

 

Fyskiska människan kommer först.

       Andliga människan kommer därefter.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:47.

 

47.  #Den första människan kom från jorden 

och var av jord; den andra människan kom 

       från himlen#.

 

Första människan var av jorden: människan Adam.

     Andra människan kom från himlen:

genom jungfru Maria. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:48.

 

48.  #Som den jordiska var, så är också de jordiska,

och som den himmelska är, så är det himmelska#.

 

Det jordiska varandet:  också de jordiska.

       Det himmelska varandet:  också det himmelska.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:49.

 

49.  #Och liksom vi blev en avbild av den jordiska,

skall vi också bli en avbild av den himmelska#.

 

Vi; människor,  avbilden av den jordiska.

      Vi; människor, vi blir också avbilden av

den himmelska. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:50.

 

50.  #Men det vill jag har sagt, bröder: kött och blod

kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan

      inte ärva o-förgänglighet#.

 

Mina bröder, allt kött och blod får inte ärva

    Guds Rike till sin arvedel.

Förgängliga kan inte ärva o-förgängligheten. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:51.

 

51.  #Vad jag nu säger er är ett mysterium:

      vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas#.

 

Ett mysterium: inte alla ska dö:  alla skall bli

     förvandlade.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:52.

 

52.  #I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.

       Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de

döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas#.

 

Vid den sista basunens ljud:

        i ett nu.

Vid basunens ljud  uppstår de döda i o-förgänglig

      gestalt.

Vi blir förvandlade.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:53.

 

53.  #Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet

och och detta odödliga kläs i odödlighet#.

 

Förgängliga blir iklädd o-förgängligheten.

         O-dödliga blir iklädd o-dödligheten. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:54.

 

54.  #Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet

och det dödliga i odödlighet, då blir det som

       skriftordet säger:

DÖDEN ÄR UPPSLUKAD OCH SEGERN VUNNEN#.

 

Förgängliga blir iklädd det o-förgängliga.

       Dödliga blir iklädd det o-dödliga.

I vilket skriftordet säger:

       Du, döden du är uppslukad.

Eviga segern vunnen över dig Du, döden.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:55.

 

55.  #DÖD, VAR ÄR DIN SEGER?

DÖD, VAR ÄR DIN UDD?#.

 

Du, döden du är besegrad.

       Du, döden, dödens skarpa vassa udd

kan ingen skada göra.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:56.

 

56.  #Dödens udd är synden, och synden har sin

kraft i lagen#.

 

Du,  syndfullhet  du, dödens udd.

     Syndens makt har sin fulla kraft i lagen.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:57.

 

57.  #Gud vare tack som ger oss segern genom

vår herre Jesus Kristus#.

 

Vi, människor villiga visa vår tacksamhet som ger

    os segern genom vår herre Jesus Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:58.

 

58.  #Stå därför fast och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren.

       Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld#. 

 

Var ståndaktiga i er tro: mina kära bröder.

      Tjäna Herren med villigt hjärta.

Ert tjänande hjärta skall belönas.

 

 

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:23

FÖRSTA KORINTERBREVET. 15:1-34.

 

NYTT LIV EFTER DÖDEN GENOM KRISTI

 

UPPSTÅNDELSE.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:1.

 

1.  #Bröder, jag vill påmina er om evangliet som 

jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars 

      grund ni står#.

 

Mina bröder;  jag Paulus påminner er om evangeliet

      jag förkunnat, vilket ni mottog på

evangeliets fasta grund ni står på.  

 

¤Första Korinterbrevet. 15:2.

 

2.  #Och genom vilket ni blir räddade.

Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse

      -------- den håller vi väl fast vid, annars var det 

bortkastat att ni kom till tro#.

 

Evangeliet blev era själars räddning.

      Vill påminna er om orden i min förkunnelse.

Vilka ord vi håller fast vid.

        Gör vi inte det vore  vår tro bortkastad.    

 

¤Första Korinterbrevet. 15:3.

 

3.  #Bland det första jag förde vidare till er var  detta som jag själv hade tagit emot:

      att Kristus dog för våra synder i enlighet med

skrifterna#.

 

De första orden jag gav till er var:

      Kristus dog för våra synder enligt skrifterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:4.

 

4.  #Att han blev begravd, att han uppstod på tredje

dagen i enlighet med skrifterna#.

 

Han begravdes uppstod från de döda på tredje

      dagen enligt skrifterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:5.

 

5.  #Och att han visade sig för Kefas och sedan

för de tolv#.

 

Efter sin uppståndelse från de döda visade sig för

    Kefas och för de tolv.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:6.

 

6.  #Därefter visade han sig förmer än femhundra

bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta

       är ännu i livet, men några har avlidit#.

 

Därefter visade han sig förmer än femhundra bröder.

       De flesta fortfarande ännu kvar i livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:7.

 

7.  #Därefter visade han sig för Jakob och sedan

för alla apostlarna#.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:8.

 

8.  #Allra sist visade han sig för också för mig,

detta ofullgångna foster#.

 

Allra sist visade han sig för jag var på väg till

     Damaskus i det jag förfölje honom:

hans utvalda församling.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:9.

 

9.  #Jag är ju den allra minste av apostlarna,

inte värdig kallas apostel, eftersom jag har förföljt

       Guds församling#.

 

Jag, den allra minste av apostlarna.

      Känner mig inte värdig kallas apostel.

I min ivriga förföljelse av Guds församling. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:10.

 

10.  #Men genom Guds nåd är jag vad jag är,

och hans nåd mot mig har inte varit förspilld.

       Jag har arbetat mer än någon av dem, fast 

inte jag själv, utan Guds nåd som har varit

   med mig#.

 

Genom Guds barmhärtiga nåd är jag vad jag är.

        Hans bemötande nåd mot mig  inte varit

förspilld.

        Arbetat flitigt inte i mig själv utan tack

vare Guds nåd  vilket varit min styrka.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:11.

 

11.  #Jag eller de ----- så är det vi förkunnar,

och så det ni har lärt er att tro#.

 

Jag, som apostel eller de apostlarna.

       Det vi förkunnar  det ni lärt er att tro.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:12.

 

12.  #Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er

      säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?#.

 

Ibland er har det förkunnats  Kristus uppstått 

       från de döda  hur kan då någon förneka det.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:13.

 

13.  #Om det inte finns någon uppståndelse från

de döda har inte heller Kristus uppstått#.

 

Finns inte uppståndelselivet från de döda

     då har inte Kristus uppstått. 

 

¤Föstra Korinterbrevet. 15:14.

 

14.  #Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro#.

 

Har inte Kristus uppstått då blir vår förkunnelse

    idel tomhet.

Vår tro saknar sin fasta trohet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:15.

 

15.  #Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om

Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har

       uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda uppstår#.

 

Saknar vår uppståndelse-tro sin fasthet.

       Vi vittnat falskt om Gud.

Vårt vittnesbörd om Gud  uppväckte Kristus.

         Inte vara sant att de döda uppstår.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:16.

 

16.  #Ty om inga döda  uppstår har heller inte Kristus uppstått#.

 

Uppstår inte de döda  har inte heller Kristus

     uppstått.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:17.

 

17.  #Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro

meningslös, och ni är ännu kvar i era synder#.

 

Har inte Kristus uppstått då är er tro fåfänglig.

       Vilket ni fortfarande lever kvar i ers synder.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:18.

 

18.  #Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade#.

 

De avlidna i tron på Kristus är förlorade.

 

¤Första Korintrbrevet. 15:19.

 

19.  #Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet,

då är vi de mest ömkansvärda bland människor#.

 

Vårt framtidshopp gäller inte endast jordiska livet.

     Hoppet till Kristus gäller intill det tillkommande livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:20.

 

20.  #Men nu har Kristus uppstått från de döda,

som den förste av de avlidna#.

 

Kristus den uppståndne från de döda.

      Kristus den förste av dde avlidna.

 

¤Första Korintrrbrevet. 15:21.

 

21.  #Ty eftersom döden kom genom en människa

kommer också uppståndelsen från de döda 

       genom en människa#.

 

Döden kom genom människan Adam.

     Kom genom människan Kristus uppståndelsen

från de  döda.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:22.

 

22.  #Liksom alla dör genom Adam, så skall också

all få nytt liv genom Kristus#.

 

Alla människor dör genom första människan Adam.

       Alla människor får nytt liv genom Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:23.

 

23.  #Men i tur och ordning, först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom#-

 

Allt sker efter all ordning.

      Först Kristus  hans återkomst.

De som tillhör honom.

 


¤Första Korinterbrevet. 15:24.

 

24.  #Sedan kommer slutet, när han överlämnar 

rike åt Gud, fadern.

       Då har han förintat varje välde och varje makt

och kraft#.

 

Slutet sker när  han överlämnar riket åt sin

      fader Gud.

När det så sker förintas varje världsvälde.

    Varje världsmakt och dess härskarkraft.      

 

¤Första Korinterbrevet. 15:25.

 

25.  #Ty han måste härska tills han har lagt alla

fiender under sina fötter#.

 

Han härskar tills fiendens härskarmakt lagts

     under hans fötter.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:26.

 

26.  #Den siste fienden som förintas är döden#.

 

Dödens makt  siste fienden som förintas.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:27.

 

27.  #TY ALLT HAR HAN LAGT UNDER SINA FÖTTER.

      När det heter att allt är lagt under honom är

naturlgtvis den undantagen som har lagt allt

   under honom#.

 

Allt lagts under hans fötter.

       

 ¤Första Korinterbrevet.  15:28.

 

28.  #Men när allt har lagts under honom skall

Sonen själv underordna sig den som har lagt

       allt under honom, så att Gud blir allt, överallt#.

 

Sonen Kristus underordnar sig själv när allt

lagts under sonens fötter.

      Gud själv lagt allt under Sonens fötter.

Gud själv  blir allt, överallt.

       

¤Första Korinterbrevet. 15:29.

 

29.  #Vad skall annars de göra som låter döpa sig

för de dödas skull?

      Om de döda inte alls uppstår, varför låter man

då döpa sig för deras skull?#.

 

Om de döda inte uppstår  varför döps då människor?

         

 ¤Första Korinterbrevet. 15:30.

 

30.  #Och jag själv, varför sätter jag livet på spel

i varje ögonblick?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:31.

 

31.  #Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet

i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden

      varje dag#.

 

Ni, mina kära bröder, ni är min andliga stolthet

     i Kristus Jesus.

Kristus Jesus, vår herre.

       Jag, Paulus,  bemöts av döden varje dag.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:32.

 

32.  #Om jag bara hade tänkt på människors sätt

när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade

      det då tjänat till? 

Om de döda inte uppstår, LÅT OSS ÄTA OCH

      DRICKA, TY I MORGON SKALL VI DÖ#.

 

Hade jag haft ett mänskligt tänkande i min kamp

     mot vilddjuren i Efesos till vilken hade det varit?

 

¤Första Kotrinterbrevet. 15:33.

 

33.  #Låt inte bedra er.

"Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd"#.  

 

Låt inte bedras av fåfängans ord:

    "Om de döda inte uupstår".

Dåligt sällskap vad ger det till Livet.

        

¤Första Korinterbrevet. 15:34.

 

34.  #Nyktra till på allvar och synda inte mer!

      Det finns ju några som inte vill veta något

om Gud, det säger jag till er skam#.

 

Låt er vara andligt nyktra var vaksam inför

    syndens lögner.

Finns människors som vill förneka Guds existens.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:22

FÖRSTA KORINTERBREVET. 14:26-40.

 

Ordningen vid de kristna sammankomsterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:26.

 

26.  #Vad innebär nu detta, bröder?

Jo, att när ni samlas har var och en något att

      bidra med:

sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal

       eller uttolkning.

Men allt skall syfta till att bygga upp#.

 

Guds ordning vid kristna sammankomsterna:

       Ge andlig uppbyggelse till varandra:

Sång  udervisning  uppenbarelse  tungotal

      uttydning av tungotal.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:27.

 

27.  #Vid tungotal får två eller högst tre tala,

en i sänder, och någon skall tolka#.

 

Ordningen vid tungotalandet:

       Två eller tre högst tala.

En i sänder   någon uttyder.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:28.

 

28.  #Finns det ingen uttolkare skall tungotalaren

tiga vid sammankomsterna och tal till sig själv

         och till Gud#. 

 

Saknas uttydare  skall tungotalaren tiga i församlingen.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:29.

 

29.  #Som profeter får två eller tre tala, och de

övriga skall pröva vad som sägs#.

 

Vid profetiska tal:  två eller tre tala.

     De övriga närvarande:  pröva vad som sägs. 

 

¤Första Korinterbrevet. 14:30.

 

30.  #Om någon annan av de närvarande får

en  uppenbarelse skall den som då talar sluta#.

 

Får någon av de närvarande en uppenbarelse

     skall den talande avsluta sitt tal.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:31.

 

31.  #Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder,

så att alla får lära sig något och alla får

     uppmuntran#.

 

Ni som möjlighet  profetera gör  det en i sänder.

       Utifrån profetrande kan ni lära er något

och bli uppmuntrade.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:32.

 

32.  #Profeternas ande behärskas av profeterna:#.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:33.

 

33.  #Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

    Liksom överallt i de heligas församlingar#.

 

Gud är fridens Gud.

      I o-ordningen finns inte Gud.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:34.

 

34.  #Skall kvinnorna tiga  vid sammankomsterna:

de har inte lov att tala utan skall underordna sig,

       som också lagen säger#.

 

Kvinnorna ska tiga vid sammankomsterna.

     Lagen säger kvinnorna skall underordna sig.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:35.

 

35.  #Om de vill ha reda på något skall de fråga

sina män när de har kommit hem, för det passar

      sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten#.

 

Vill kvinnorna ha reda på något  får de i sina hem

     fråga sina män.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:36. 

 

36.  #Är det kanske från er som Guds ord har utgått,

och är det bara till er som det  har kommit?#.

 

Är det från er Guds Ord utgått?

         Är Ordet bara till er det kommit?

 

¤Första Korinterbrevet. 14:37.

 

37.  #Om någon tror sig vara profet eller ha andegåvor skall han veta av vad jag skriver till er

       är Herrens bud#.

 

Har någon profetisk gåva eller någon annan gåva.

       låt de få veta vad jag skriver till er

Herrens bud.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:38.

 

38.  #Den som inte erkänner detta blir själv inte

erkänd#.

 

Erkänns inte Herrens bud  blir inte själv erkänd.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:39. 

 

39.  #Mina bröder, sök att vinna profetians gåva,

men hindra inte tungotalat#.

 

Söka vinna profetians gåva  förhindra inte tungotalet.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:40.

 

40.  #Låt allt ske värdigt och med ordning#. 

 

Låt värdigheten och ordningen ske bland er.


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:43

FÖRSTA KORINTERBREVET. 13:1-13.

 

Första Korinterbrevet. 13:1.

 

1.  #Om jag talar både människors och änglars 

språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande 

        brons, skrällande cymbal#.


Kärleken kan inte ersättas av:

        Änglars och människors språk.

Saknas kärleken  liknar jag bara ekande brons.

       Saknas kärleken i mitt liv  är jag lik

skrällande cymbalers tomhet. 

 

¤Första Korinterbrevet. 13:2.

 

2.  #Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen,

       och om jag har all tro så att jag kan flytta berg,

men saknar kärlek, är jag ingenting#.

 

Äger jag profeiska gåvan.

      Känner till alla hemligheter.

Äger all kunskap.

         Har tron till förflytta berg:

Saknar kärleksfulla hjärtat  äger jag ingenting.

 

¤Första Korinterbrever. 13:3.

 

3.  # Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek,

        har jag ingenting vunnit#-

 

Är jag givmild dela med allt vad jag äger i ägodelar.

      Låter mig levande brännas på glödhet bål.

Saknar kärleksfulla hjärtat  har jag förlorat

       kärleken. 

 

¤Första Korinterbrevet. 13:4.

 

4.  #Kärleken är tålig och god.

    Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam

och inte uppblåst#.

 

Kärleken i sig själv visar sin tålighet och 

     o-själviska godhet.

Kärleken ödmjuk  inte ordstridig i sitt beteende.

        Saknar skrytsamheten.

Ödmjuk eller istället för vara högmodig.

      

¤Första Korinterbrevet. 13:5.

 

5.  #Den är inte utmanande, inte självisk,

den brusar inte upp, den vill ingen något ont#.

 

Inte utmanande.

         O-självisk i ord och handling.

Inte häftig ilsken stridig i ord och handling.

      Inte ondskefull. 

 

¤Första Korinterbrevet. 13:6.

 

6.  #Den finner inte glädje i orätten men gläds

med sanningen#.

 Finner ingen glädje i o-rättvisan.

        Ärar sanningen.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:7.

 

7.  #Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den,

allt uthärdar den#.

 

Känner medlidande i allt.

       Kärleken tror allt.

Den hoppas allt.

     Ståndaktig i allt.  

 

¤Första Korinterbrevet. 13:8.

 

8.  #Kärleken upphör aldrig.

Den profeiska gåvan, den skall förgå.

       Tungotalet, det skall tystna.

Kunskapen, den skall förgå#.

 

Kärleken existerar i all evighet.

      Profetiska gåvan förgås.

Tungotalet skall tysrna.

      Kunskapen skall förgås.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:9.

 

9.  #Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan begränsad#.

 

Vår kunskap begränsad.

       Profetiska gåvan begränsad.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:10.

 

10.  #Men när det fullkomliga kommer skall

det begränsade förgå#.

 

När det fullkomliga kommer  det begränsade förgås.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:11.

 

11.  #När jag var barn talade jag som ett barn,

förstod som ett barn och tänkte som ett barn.

        Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort

det barnsliga#.

 

Mitt liv som barn: talade jag barnets språk.

       Hade ett barns förstånd.

Hade ett barns tankesätt.

        Vid vuxen ålder: lagt bort det barnsliga. 

 

 ¤Första Korinterbrevet. 13:12.

 

12.  #Ännu ser vi en gåtfull spegelbild;

då skall vi ansikte mot ansikte.

         nu är min kunskap begränsad, då skall

den bli fullständig som Guds kunskap om mig#.

 

Vi ser nu in i en gåtfull spegelbild:  när fullkomligheten kommer  skall spegelbilden

     ansikte mot ansikte visa min nuvarande kunskap

vara begränsad.

        Guds kunskap blir fullständig om mig när

ansikte mot ansikte möter den.

 

¤Förstsa Korinterbrevet. 13:13.

 

13.  #Men nu består tron, hopp och kärlek,

dessa tre, och störst av den är kärleken#. 

 

Störst av dem är kärleken.

 

 

 

           

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:43

FÖRSTA KORINTERBREVET. 14:1-25.

 

PROFETISK TAL.

 

Första Korinterbrevet. 14:1.

 

1.  #Sträva efter kärleken, men sök också vinna de

andliga gåvorna, helst gåvan att profetera#.

 

Låt kärleken vara allt i era liv.

       Sök också vinna de andliga gåvorna.

Sök profetiska gåvan  före de andra.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:2.

 

2.  #Ty den som talar med tungor talar inte till

människor till Gud, ingen förstår honom, i sin ande

        talar han hemligheter#.

 

Tungomåls talandet  till Gud inte människor.

       I sin ande talar han  hemlighetsfulla ord.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:3.

 

3.  #Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar#.

 

Den profeterande  talar till människor.

        Profeterande bygger upp  förmanar  tröstar

församlingen.       

 

¤Första Korinterbrevet. 14:4.

 

4.  #Den som talar med tungor bygger upp sig själv,

men den som profeterar bygger upp församlingen#.

 

Tungomåls talandet uppbygger människan själv.

        Den profeterande bygger upp församlingen.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:5.

 

5.  #Jag vill gärna att ni alla talar med tungor

men helst att ni profeterar.

         Att profetera är bättre än att tala med tungor,

såvida man inte kan tolka sina ord så att 

       församlingen blir uppbyggd#.

 

Tala alla med tungor.

      Profetera helst till församlingens uppbyggelse.

Profetera bättre än tungomåls talandet 

       finns en uttydare efter tungomåls talandet

blir det till uppbyggelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:6.

 

6.  #Nej, bröder, vad hjälper det er om jag kommer

till er och talar med tungor men inte ger någon

      uppenbarelse eller kunskap eller profetia

eller undervisning?#.

 

Kära bröder, vad till  nytta för er endast lyssna på

     tungomåls talandet om uppenbarelsen

kunskapen profetians gåva  undervisningen saknas.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:7.

 

7.  #Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en

harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från

      varandra, hur skall man då kunna uppfatta vad

som spelas?#.

 

Livlöst intrument  var ger det.

     Flöjten  harpan  vilka ger sig ifrån ton-ljud

inte kan skiljas från varandras toner.

    

¤Första Korintrerbrevet. 14:8.

 

8.  #Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör

sig då färdig till strid?#.

 

O-tydlig trumpetsignal gör ingen nytta för striden.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:9.

 

9.  #På samma sätt med er:

om ni inte använder tungan till att tala begripligt,

        hur skall man då kunna uppfatta vad ni säger?

Då talar ni ju ut i tomma luften#.

 

Vilket kan jämföras med  användandet av tungan 

        o-begriplig tungas ord vad ger de orden.

Ord i tomma luften.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:10.

 

10.  #Hur många språk det än finns i världen,

så är inget utan ljud#.

 

Alla världens språk  fulla av olika ljud.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:11.

 

11.  #Men om jag inte vet vad ljuden betyder blir jag

en främling för den som talar och han en främling

       för mig#.

 

Känner jag inte till ordens ljud betyder blir jag 

       till en främling för orden.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:12.

 

12.  #På samma sätt med er:

när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få

      dem i överflöd till församlingens uppbyggelse#.

 

Söker ni vinna ande-krafter  låt vinna andekraftens

      överflöd komma till församlingens uppbyggelse.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:13.

 

13.  #Därför skall den som talar med tungor be

om förmågan att tolka sitt tal#.

 

Tungomåls talaren  bedja om uttydandet.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:14.

 

14.  #Ty om jag ber med tungor är det min ande

som ber, medan mitt förnuft är overksamt#.

 

Tungomåls talarens ande beder i talandet.

     Hans förnuft o-verksamt. 

 

¤Första Korinterbrevet. 14:15.

 

15.  #Vad innebär nu detta?

Jo, att jag vill be med min ande men också med

        mitt förnuft.

Jag vill sjunga med min ande men också med

      mitt förnuft#.

 

När min ande är bedjande samtidigt mitt förnuft

        verksamt.

Är jag sjungande med min ande samtidigt

         också med mitt förnuft.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:16.

 

16.  #För om det är i ande du ber en tackbön, 

hur skall då den som har sin plats bland oinvigda

       kunna säga sitt Amen till din tacksägelse?

Han förstår ju inte vad du säger#.

 

Beder en tacksägelse-bön  i ande.

          Har någon oinvigd kunna säga hjärtats Amen

till din tacksägelse?

 


 ¤Första Korinterbrevet. 14:17.

 

17.  #Det är bra att du tackar, men den andre

blir inte uppbyggd av det#.

 

Din tacksägelse bra  din nästa blir inte uppbyggd

      av den.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:18.

 

18.  #Gud vare tack, jag talar mer med tungor

än någon av er#.

 

Jag, Paulus; talar mer med tungor än er alla.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:19.

 

19.  #Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord

med mitt förnuft, så att också andra får lära sig

       något, än tusentals ord med tungor#.

 

I församlingen vill jag tala fem ord med

    mitt förstånd.

Mina förståndsmässiga ord bättre än tusentals

      med tungor.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:20.

 

20.  #Bröder, var inte barn till förståndet, nej

var barn i fråga om allt ont och fullvuxna

       till förståndet#.

 

Mina bröder;  äg inte barnet till förståndet.

     Lev i ett barnstadie i göra allt ont.

Var fullvuxna till förståndet.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:21.

 

21.  #I lagen står det: GENOM MÄNNISKOR MED

ANDRA SPRÅK OCH FRÄMMANDE TUNGOMÅL

      SKALL JAG TALA TILL DETTA FOLK,

MEN ÄNDÅ SKALL DE INTE LYSSNA TILL MIG,

      säger Herren#.

 

Genom människors olika språk och främmande

      tungomål skall jag tala till detta folk.

Deras o-hörsamhet lyssnar inte.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:22.

 

22.  #Därför blir tungotalet ett tecken för de

otroende, inte för profetiska talet blir ett tecken

       för de troende och inte för de otroende#.

 

Tungomålstalet tecknet för de o-troende.

          Profetiska talet tecknet för de troende.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:23.

 

23.  #Anta att hela församlingen håller gudstjänst 

och att alla talar med tungor.

      Om det då kommer in oinvigda eller otroende,

så säger de: Ni är galna#.

 

Ni, är galna här  säger de o-invigda och otroende

     när de hör tungomåls talandet i hela församlingen.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:24.

 

24.  #Men anta att allesammans talar profetiskt.

      Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genmskådad av alla, ställd

       till svars av alla#.

 

Talar alla profetiskt  kommer en otroende på besök

eller o-invigd  blir han genomskådad

 

¤Första Korinterbrevet. 14.25

 

25.  #Och vad som gömmer sig i hans innersta

blottas.

        Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar:

"Hos er finns verkligen Gud".

 

I det profetska  blir den o-invigde och o-troende

      utblottade i sina innersta.

De ödmjuka sig tillber Gud ropar ut ur sina hjärtan:

      "Hos er finns verkligen Gud".

       

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se