Direktlänk till inlägg 26 augusti 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 117.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 augusti 2018 08:40

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  117.

 

11700a.  Dåren talar  sårande ord  förhastande ord.

 

11700b.  Vise talar ord   genom-tänkta ord

innan de uttalas.

 

11701.  Älska mörkret  mer än ljuset 

vara lögnens tjänare.

 

11702a.  Du, milda mildhet  ge mig ditt liv

leva livet i mildhetens närhet. 

 

11702b.  Du, ödmjuka ödmjukhet  ge mig ditt liv

leva livet i ödmjukhetens närhet.

 

11702c.  Du, ärliga ärlighet  ge mig ditt liv 

leva livet i ärlighetens närhet.

 

11703a.  Barmhärtighetens liv värt leva i.

 

11703b.  Fridens liv värt leva i.

 

11703c.  Sinnesrons liv värt leva i.

 

11704.  Sinnesfridens liv värt leva i.

 

11705.  Elakhetens liv inget intressant liv 

för den godhjärtlige.

 

11706.  Elakhetens liv inget intressant liv

för den snälle.

 

11707.  Elakhetens liv inget intressant liv

för den vänlige.

 

11708.  Godhetens och mildhetens händer

ärar godheten & mildheten.

 

11709a.  Saknas mottagligheten för ödmjukheten

saknas intresset.

 

11709b.  Saknas mottagligheten för sinnesfriden

saknas intresset.

 

11709c.  Saknas mottagligheten för sinnesron

saknas intresset.

 

11710a.  Avundsjukan lever i avsaknad av tacksamheten.

 

11710b.  Avundsjukan lever i o-tacksamheten.

 

11710c.  O-tacksamheten  tacksamheten

går skilda vägar.

 

11711.  Tacksamheten  o-tacksamheten intresserar

sig inte för varandra.

 

11712.  tacksamheten  o-tacksamheten delar inte

livet med varandra.

 

11713a.  Sårande ord har inget värde.

 

11713b.  Sårande ord  tomma agnar för vinden.

 

11713c.  Sårande ord  väger lätt på vågen.

 

11714a.  Högmod  avundsjuka  o-tacksamhet 

bundsförvanter.

 

11714b.  O-tacksamheten  avundsjukan  högmodet.

varandras vänner.

 

11714c.  Avundsjukan  högmodet  o-tacksamheten

o-intressant liv för de tacksamma.

 

11715.  O-tacksamheten  högmodet  avundsjukan

delar inte sina liv med ödmjukheten.

 

11716a.  Ödmjuke delar inte sitt liv med övermodige.

 

11716b.  Snälle delar inte sitt liv med elakheten.

 

11716c.  Kärleksfulle delar inte sitt med hatet.

 

11717.  Godhjärtlige delar inte sitt liv med

den elake.

 

11718.  Övermodet bor inte i ödmjukes hjärta

tankar och själsliv.

 

11719.  Föraktet bor inte kärlekfulles hjärta

tankar och själsliv.

 

11720.  Föraktet och kärleken går skilda vägar.

 

11721a.  O-fullkomlige hatar fullkomlige.

 

11721b.  Fullkomlige och o-fullkomlige går

     skilda vägar.

 

11721c.  Ofullkomligheten lever i avsaknad

från fullkomligheten.

 

11722a.  Saktmodiges fullkomlighet  berörs

inte av vredens o-fullkomlighet.

 

11722b.  Saktmodiges fullkomlighet berörs

inte av  häftiges o-fullkomlighet.

 

11722c.  Saktmodiges fullkomlighet berörs

inte av  ilsknes o-fullkomlighet.

 

11723a.  O-trogen tunga  vad ger det  till Livet.

 

11723b.  O-trogen tunga  tillgänglig för Alla: 

användas av de som vill vara hennes tjänare.

 

11723c.  O-trogen tunga o-nyttig för Alla.

 

11724.  O-otrogen tunga ärar o-troheten.

 

11725.  Leendet och vänliga ord  sprider vila

och harmoni.

 

11726a.  Där ingen snällhet råder  finns elakheten.

 

11726b.  Där ingen vänlighet råder  finns elakheten.

 

11726c.  Där ingen godhet råder  finns elakheten.

 

11727.  Elakheten vad ger den till Livet.

 

11728.  Elakheten skadlig och smärtsam.

 

11729a.  Ödmjuke ärver ödmjukheten.

 

11729b.  Milde ärver mildheten.

 

11729c.  Barmhärtige ärver barmhärtigheten.

 

11730a.  Uppmuntaren uppmuntrar sin nästa.


11730b.  Uppmuntraren sprider livs-glädje

harmoni och vila.


11730c.  Uppmuntran nyttig för Alla.


11731.  Uppmuntran tillgänglig för Alla.


11732.  Uppmuntran ger stöd och hjälp.


11733a.  Mänskligheten äger ett människo-värde.  


11733b.  Människan få vara den hon är.


11734a.  Kärleken  kraftfull  kärleksfull.


11734b.  Kärleken kraftfull i vad hon säger och gör.


11734c.  Föraktet kraftfull i sin ondska.


11735.  Hatet kraftfull i sin ondska. 

 

11736.  Hatet och föraktet vad ger det till Livet.


11737.  Föraktet och hatet tillgängliga för Alla.


11738.  Saknas intresset  o-intresset som styr.


11739a.  Häftigheten visar sin rädsla inför saktmodets verklighet.


11739b.  Ilskenheten visar sin rädsla inför

saktmodets verklighet. 


11739c.  Vreden visar sin rädsla inför

saktmodets verklighet. 


11940.  Genetiska arvet  präglar människans personlighet.


11941.  Vilsegångna människor  förvirrade människor.


11942.  Rädslans farligheter:  in i ordstrider.


11943.  Rädslans farligheter:  in i o-säkerheten.


11944.  Rädslan farligheter: in i o-tryggheten.


11945a.  Lögnen känner sin rädsla inför

sanningen.


11745b.  Lögnaktiga ord  känner rädslan i lyssnande

av sanningens ord.


11745c.  Lögnaktiga ord:  vad ger det till Livet.


11746.  Lögnaktiga Ord:  skadliga och smärtsamma.


11747.  Lögnaktiga ord  o-nyttiga Ord.


11748a.  Snällhetens händer  fyllda av kärleks gärningar.

 

11748b.  Snällhetens händer  tillgängliga för Alla.

 

11748c.  Snällhetens händer  nyttiga för Alla.

 

11749.  Snällhetens rikedomar  tänk om mänskligheten ville leva i den.

 

11750.  Tacksamhetens kärlek  nyttig för  Alla.

 

11751.  Tacksamhetens kärlek  tillgänglig

för Alla.

 

11752a.  Människans vilja  väljer antingen 

vara ödmjukhetens tjänare  vilket leder till liv:

        eller vara högmodets tjänare vilket

leder till död. 

 

11752b.  Människans vilja väljer antingen 

vara snällhetens tjänare  vilket leder till liv:

       eller vara elakhetens tjänare vilket

leder till död.

 

11752c.  Människans vilja  väljer antingen

vara godhetens tjänare  vilket leder till liv:

        eller vara elakhetens tjänare vilket

leder till liv.

 

11753a.  Visheten älskar människan.

 

11753b.  Dårskapen  hatar  människan.

 

11753c.  Insikten älskar människan.

 

11754.  Låt  döden bli jämförd med elakheten.

 

11755.  Lår döden bli jämförd med  o-barmhärtigheten.

 

11756a.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens fullkomlighet.

 

11756b.  Ödmjukhetens fullkomlighet  hur dyrbar

är den ödmjukes liv.

 

11756c.  Ödmjukes ödmjukhetens  trogna tjänare.

 

11757.  Dåren talar o-nyttiga Ord.

 

11758.  Vise talar nyttiga Ord.

 

11759.  Ödmjuke känner sig  trygg harmonisk

i ödmjukhetens närhet.

 

11760.  Tro och tålamod  väntas ut  av varandras

tjänande.

 

11761.  Över-beskyddande  moders-kärlek

skadlig och smärtsam för barnets utveckling.

 

11762a. Tomma orden  tomma löften.

 

11762b. Tomma tankar  tomma löften.

 

11762c.  Tomt hjärta  dåraktigt hjärta.

 

11763a.  Egen-viljan  elakhetens tjänare.

 

11763b.  Egen-viljan  o-barmhärtighetens tjänare.

 

11763c.  Egen-viljan  hatets tjänare.

 

11764.  Ödmjuke blev ödmjukhetens vän

och trogne tjänare.

 

11765.  Milde blev mildhetens vän och trogne tjänare.

 

11766.  Ståndaktige blev ståndaktighetens vän

och trogne tjänare.

 

11767a.  Vara snäll och godhjärtlig vara givande

för livet.

 

11767b.  Vara vänlig och godhjärtlig vara

givande för livet.

 

11767c.  Vara ärlig och trovärdig  vara givande

för livet.

 

11768a.  Tjänande hjärtan  tillgängliga för Alla.

 

11768b.  Tjänande hjärtan  nyttiga för Alla.

 

11768c.  Tjänande händer  tillgängliga för Alla.

 

11769.  Tjänande händer  nyttiga för Alla.

 

11770.  Tjänande fötter  tillgängliga för Alla.

 

11771.  Tjänande fötter  nyttiga för Alla.

 

11772a.  Tjänande hjärtan  tjänst-villiga  hjärtan. 

 

11772b.  Tjänande händer  tjänstvilliga  händer.

 

11772c.  Tjänande fötter  tjänst-villiga  fötter.

 

11773a.  Barmhärtigheten  outtröttlig i sin

givande barmhärtighet.

 

11773b.  Ärligheten  outtröttlig i sin givande

ärlighet.

 

11773c.  Leende läppar outtröttliga i sitt

givande leende.

 

11774.  Leende läppar  ett leende hjärta.

 

11775a.  Leende läppar  leende  tankar.

    

11775b.  Leende ögon  tillgängliga  för  Allas liv.

 

11775c.  Leende ögon  nyttiga för Allas liv.

 

11776.  Ödmjukheten kraftfull i sin ödmjukhet.

 

11777.  Mildheten kraftfull i sinn mildhet.

 

11778.  Ärligheten kraftfull i sin ärlighet.

 

11779a.  Stoltheten kraftfull i sin ondska.

 

11779b.  Övermodet kraftfull i sin ondska.

 

11779c.  Högmodet kraftfull i sin ondska.

 

11780.  Uppmuntran visar  omsorg och omtanke.

 

11781.  Ilskans avsikt  förgör  människans själs-liv.

 

11782.  Häftighetens avsikt förgör människors

själs-liv.

 

11783.  O-tacksamma händer  o-tacksamt  hjärta.

 

11784.  O-tacksamma tankar  o-tacksamma ögon.

 

11785.  O-tacksamma ögon  o-tacksamt hjärta.

 

11786.  Äga tacksamt hjärta  tillgängligt ägande

för Alla.

 

11787.  Äga tacksamma ögon nyttiga för Alla.

 

11788.  Äga tacksamma tankar  nyttiga för Alla.

 

11789.  O-tacksamma ord  sårar hjärtat.

 

11790.  O-tacksamma Ord sårar tankar.

 

11791.  O-tacksamma ord  förlorar  hjärtats glädje.

 

11792.  Sorgsne  förlorat sitt hjärtats glädje.

 

11793.  Bedrövligt hjärta förlorat sitt hjärtats glädje.

 

11794.  Bedrövligt hjärta  vad  ger det till livet.

 

11795.  Sorgset hjärta  vad ger det till livet.

 

11796.  Harmoniskt hjärta  hjärtas fröjd.

 

11797.  Hjärtats fröjd  nytigt för Allas liv.

 

11798.  Hjärtats fröjd  tillgängligt för Allas liv.

 

11799.  Hjärtats harmoni  hjärtats fröjd. 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se