Alla inlägg den 26 augusti 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 augusti 2018 08:40

ANDRA KORINTERBREVET.  2:5-11.

 

DEN SOM VÅLLAT SORG SKALL FÖRLÅTAS.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:5.

 

5.  #Om det nu är någon som har vållat sorg,

så är det inte mig han har gjort bedrövad utan

      alla er ----- åtminstone i någon mån, för att

inte överdriva#.

 

Har någon bland er vållat er sorg.

    Sprida sorgsenheten inget till församlingens

mogenhet och andliga uppbyggelse.

     Vilket berör er själva: vilket inte bedrövar mig.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:6.

 

6.  #Det räcker för mannen med den bestraffning

som flertalet av er redan har gett honom#.

 

Mannens spridda sorgsenhet fått sin bestraffning.

       

¤Andra Korinterbrevet. 2:7.

 

7.  #Nu skall ni i stället förlåta och trösta honom,

så att inte hans sorg blir så stor att han går under#.

 

Förlåt och trösta honom nu istället.

     Annars blir hans sorgsenhet alltför stor.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:8.

 

8.  #Därför ber jag er att verkligen visa honom kärlek#.

 

  I er förlåtelse och tröstande mot honom:

låt också det ske i kärlek.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:9.

 

9.  #När jag skrev till er var det just för att se om ni

skulle bestå provet och vara lydiga i allt#.

 

Mitt skrivande till er: för att se om ni visar vara

   ståndaktiga i provet och leva i lydnad i allt.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:10.

 

10.  #Den som ni förlåter, honom förlåter också jag.

     Och när jag har förlåtit, om jag nu har haft något

att förlåta, har jag gjort det för er skull och

      inför Kristus#.

 

Den som lever i förlåtelsen: förlåter jag.

       Jag förlåter  om jag ser behovet av förlåta.

Antingen gjort det för er skull eller inför Kristus. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:11.

 

11.  #För att inte Satan skulle få övertaget över oss.

     Vad han har för avsikter vet vi ju#. 

 

Där förlåtelsen finns  saknar Satan inflytandet

     över våra liv.

Hans listiga avsikter känner vi till.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 augusti 2018 08:40

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  117.

 

11700a.  Dåren talar  sårande ord  förhastande ord.

 

11700b.  Vise talar ord   genom-tänkta ord

innan de uttalas.

 

11701.  Älska mörkret  mer än ljuset 

vara lögnens tjänare.

 

11702a.  Du, milda mildhet  ge mig ditt liv

leva livet i mildhetens närhet. 

 

11702b.  Du, ödmjuka ödmjukhet  ge mig ditt liv

leva livet i ödmjukhetens närhet.

 

11702c.  Du, ärliga ärlighet  ge mig ditt liv 

leva livet i ärlighetens närhet.

 

11703a.  Barmhärtighetens liv värt leva i.

 

11703b.  Fridens liv värt leva i.

 

11703c.  Sinnesrons liv värt leva i.

 

11704.  Sinnesfridens liv värt leva i.

 

11705.  Elakhetens liv inget intressant liv 

för den godhjärtlige.

 

11706.  Elakhetens liv inget intressant liv

för den snälle.

 

11707.  Elakhetens liv inget intressant liv

för den vänlige.

 

11708.  Godhetens och mildhetens händer

ärar godheten & mildheten.

 

11709a.  Saknas mottagligheten för ödmjukheten

saknas intresset.

 

11709b.  Saknas mottagligheten för sinnesfriden

saknas intresset.

 

11709c.  Saknas mottagligheten för sinnesron

saknas intresset.

 

11710a.  Avundsjukan lever i avsaknad av tacksamheten.

 

11710b.  Avundsjukan lever i o-tacksamheten.

 

11710c.  O-tacksamheten  tacksamheten

går skilda vägar.

 

11711.  Tacksamheten  o-tacksamheten intresserar

sig inte för varandra.

 

11712.  tacksamheten  o-tacksamheten delar inte

livet med varandra.

 

11713a.  Sårande ord har inget värde.

 

11713b.  Sårande ord  tomma agnar för vinden.

 

11713c.  Sårande ord  väger lätt på vågen.

 

11714a.  Högmod  avundsjuka  o-tacksamhet 

bundsförvanter.

 

11714b.  O-tacksamheten  avundsjukan  högmodet.

varandras vänner.

 

11714c.  Avundsjukan  högmodet  o-tacksamheten

o-intressant liv för de tacksamma.

 

11715.  O-tacksamheten  högmodet  avundsjukan

delar inte sina liv med ödmjukheten.

 

11716a.  Ödmjuke delar inte sitt liv med övermodige.

 

11716b.  Snälle delar inte sitt liv med elakheten.

 

11716c.  Kärleksfulle delar inte sitt med hatet.

 

11717.  Godhjärtlige delar inte sitt liv med

den elake.

 

11718.  Övermodet bor inte i ödmjukes hjärta

tankar och själsliv.

 

11719.  Föraktet bor inte kärlekfulles hjärta

tankar och själsliv.

 

11720.  Föraktet och kärleken går skilda vägar.

 

11721a.  O-fullkomlige hatar fullkomlige.

 

11721b.  Fullkomlige och o-fullkomlige går

     skilda vägar.

 

11721c.  Ofullkomligheten lever i avsaknad

från fullkomligheten.

 

11722a.  Saktmodiges fullkomlighet  berörs

inte av vredens o-fullkomlighet.

 

11722b.  Saktmodiges fullkomlighet berörs

inte av  häftiges o-fullkomlighet.

 

11722c.  Saktmodiges fullkomlighet berörs

inte av  ilsknes o-fullkomlighet.

 

11723a.  O-trogen tunga  vad ger det  till Livet.

 

11723b.  O-trogen tunga  tillgänglig för Alla: 

användas av de som vill vara hennes tjänare.

 

11723c.  O-trogen tunga o-nyttig för Alla.

 

11724.  O-otrogen tunga ärar o-troheten.

 

11725.  Leendet och vänliga ord  sprider vila

och harmoni.

 

11726a.  Där ingen snällhet råder  finns elakheten.

 

11726b.  Där ingen vänlighet råder  finns elakheten.

 

11726c.  Där ingen godhet råder  finns elakheten.

 

11727.  Elakheten vad ger den till Livet.

 

11728.  Elakheten skadlig och smärtsam.

 

11729a.  Ödmjuke ärver ödmjukheten.

 

11729b.  Milde ärver mildheten.

 

11729c.  Barmhärtige ärver barmhärtigheten.

 

11730a.  Uppmuntaren uppmuntrar sin nästa.


11730b.  Uppmuntraren sprider livs-glädje

harmoni och vila.


11730c.  Uppmuntran nyttig för Alla.


11731.  Uppmuntran tillgänglig för Alla.


11732.  Uppmuntran ger stöd och hjälp.


11733a.  Mänskligheten äger ett människo-värde.  


11733b.  Människan få vara den hon är.


11734a.  Kärleken  kraftfull  kärleksfull.


11734b.  Kärleken kraftfull i vad hon säger och gör.


11734c.  Föraktet kraftfull i sin ondska.


11735.  Hatet kraftfull i sin ondska. 

 

11736.  Hatet och föraktet vad ger det till Livet.


11737.  Föraktet och hatet tillgängliga för Alla.


11738.  Saknas intresset  o-intresset som styr.


11739a.  Häftigheten visar sin rädsla inför saktmodets verklighet.


11739b.  Ilskenheten visar sin rädsla inför

saktmodets verklighet. 


11739c.  Vreden visar sin rädsla inför

saktmodets verklighet. 


11940.  Genetiska arvet  präglar människans personlighet.


11941.  Vilsegångna människor  förvirrade människor.


11942.  Rädslans farligheter:  in i ordstrider.


11943.  Rädslans farligheter:  in i o-säkerheten.


11944.  Rädslan farligheter: in i o-tryggheten.


11945a.  Lögnen känner sin rädsla inför

sanningen.


11745b.  Lögnaktiga ord  känner rädslan i lyssnande

av sanningens ord.


11745c.  Lögnaktiga ord:  vad ger det till Livet.


11746.  Lögnaktiga Ord:  skadliga och smärtsamma.


11747.  Lögnaktiga ord  o-nyttiga Ord.


11748a.  Snällhetens händer  fyllda av kärleks gärningar.

 

11748b.  Snällhetens händer  tillgängliga för Alla.

 

11748c.  Snällhetens händer  nyttiga för Alla.

 

11749.  Snällhetens rikedomar  tänk om mänskligheten ville leva i den.

 

11750.  Tacksamhetens kärlek  nyttig för  Alla.

 

11751.  Tacksamhetens kärlek  tillgänglig

för Alla.

 

11752a.  Människans vilja  väljer antingen 

vara ödmjukhetens tjänare  vilket leder till liv:

        eller vara högmodets tjänare vilket

leder till död. 

 

11752b.  Människans vilja väljer antingen 

vara snällhetens tjänare  vilket leder till liv:

       eller vara elakhetens tjänare vilket

leder till död.

 

11752c.  Människans vilja  väljer antingen

vara godhetens tjänare  vilket leder till liv:

        eller vara elakhetens tjänare vilket

leder till liv.

 

11753a.  Visheten älskar människan.

 

11753b.  Dårskapen  hatar  människan.

 

11753c.  Insikten älskar människan.

 

11754.  Låt  döden bli jämförd med elakheten.

 

11755.  Lår döden bli jämförd med  o-barmhärtigheten.

 

11756a.  Ödmjuke lever i ödmjukhetens fullkomlighet.

 

11756b.  Ödmjukhetens fullkomlighet  hur dyrbar

är den ödmjukes liv.

 

11756c.  Ödmjukes ödmjukhetens  trogna tjänare.

 

11757.  Dåren talar o-nyttiga Ord.

 

11758.  Vise talar nyttiga Ord.

 

11759.  Ödmjuke känner sig  trygg harmonisk

i ödmjukhetens närhet.

 

11760.  Tro och tålamod  väntas ut  av varandras

tjänande.

 

11761.  Över-beskyddande  moders-kärlek

skadlig och smärtsam för barnets utveckling.

 

11762a. Tomma orden  tomma löften.

 

11762b. Tomma tankar  tomma löften.

 

11762c.  Tomt hjärta  dåraktigt hjärta.

 

11763a.  Egen-viljan  elakhetens tjänare.

 

11763b.  Egen-viljan  o-barmhärtighetens tjänare.

 

11763c.  Egen-viljan  hatets tjänare.

 

11764.  Ödmjuke blev ödmjukhetens vän

och trogne tjänare.

 

11765.  Milde blev mildhetens vän och trogne tjänare.

 

11766.  Ståndaktige blev ståndaktighetens vän

och trogne tjänare.

 

11767a.  Vara snäll och godhjärtlig vara givande

för livet.

 

11767b.  Vara vänlig och godhjärtlig vara

givande för livet.

 

11767c.  Vara ärlig och trovärdig  vara givande

för livet.

 

11768a.  Tjänande hjärtan  tillgängliga för Alla.

 

11768b.  Tjänande hjärtan  nyttiga för Alla.

 

11768c.  Tjänande händer  tillgängliga för Alla.

 

11769.  Tjänande händer  nyttiga för Alla.

 

11770.  Tjänande fötter  tillgängliga för Alla.

 

11771.  Tjänande fötter  nyttiga för Alla.

 

11772a.  Tjänande hjärtan  tjänst-villiga  hjärtan. 

 

11772b.  Tjänande händer  tjänstvilliga  händer.

 

11772c.  Tjänande fötter  tjänst-villiga  fötter.

 

11773a.  Barmhärtigheten  outtröttlig i sin

givande barmhärtighet.

 

11773b.  Ärligheten  outtröttlig i sin givande

ärlighet.

 

11773c.  Leende läppar outtröttliga i sitt

givande leende.

 

11774.  Leende läppar  ett leende hjärta.

 

11775a.  Leende läppar  leende  tankar.

    

11775b.  Leende ögon  tillgängliga  för  Allas liv.

 

11775c.  Leende ögon  nyttiga för Allas liv.

 

11776.  Ödmjukheten kraftfull i sin ödmjukhet.

 

11777.  Mildheten kraftfull i sinn mildhet.

 

11778.  Ärligheten kraftfull i sin ärlighet.

 

11779a.  Stoltheten kraftfull i sin ondska.

 

11779b.  Övermodet kraftfull i sin ondska.

 

11779c.  Högmodet kraftfull i sin ondska.

 

11780.  Uppmuntran visar  omsorg och omtanke.

 

11781.  Ilskans avsikt  förgör  människans själs-liv.

 

11782.  Häftighetens avsikt förgör människors

själs-liv.

 

11783.  O-tacksamma händer  o-tacksamt  hjärta.

 

11784.  O-tacksamma tankar  o-tacksamma ögon.

 

11785.  O-tacksamma ögon  o-tacksamt hjärta.

 

11786.  Äga tacksamt hjärta  tillgängligt ägande

för Alla.

 

11787.  Äga tacksamma ögon nyttiga för Alla.

 

11788.  Äga tacksamma tankar  nyttiga för Alla.

 

11789.  O-tacksamma ord  sårar hjärtat.

 

11790.  O-tacksamma Ord sårar tankar.

 

11791.  O-tacksamma ord  förlorar  hjärtats glädje.

 

11792.  Sorgsne  förlorat sitt hjärtats glädje.

 

11793.  Bedrövligt hjärta förlorat sitt hjärtats glädje.

 

11794.  Bedrövligt hjärta  vad  ger det till livet.

 

11795.  Sorgset hjärta  vad ger det till livet.

 

11796.  Harmoniskt hjärta  hjärtas fröjd.

 

11797.  Hjärtats fröjd  nytigt för Allas liv.

 

11798.  Hjärtats fröjd  tillgängligt för Allas liv.

 

11799.  Hjärtats harmoni  hjärtats fröjd.Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 augusti 2018 08:40

ANDRA KORINTERBREVET. 1:12-22.

 

¤Andra Korintrerbrevet. 1:12.

 

12.  #Detta är vår stolthet: att vårt samvete kan vittna om att vi inte har styrts av världslig vishet

      utan av Guds nåd; vi har här i världen och särskilt

mot er uppträtt med den heliga renhet som

      kommer från Gud#.

 

Vår stolthet:  vårt samvete bevittna vår frihet 

      från världliga visheten.

Vår stolthet:  bevittnas av Guds nåd.

      Guds nåd verksam i världen.

Ert uppträdande i världen visar sig helig renhet.

      Helige renheten från Guds nåd. 


¤Andra Korinterbrevet. 1:13.

 

13.  #Det som vi skriver till er ligger ingenting

annat än det ni läser och även kan förstå#.

 

Vårt skrivande till er: ni läser och förstår det. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:14. 

 

14.  #Det som ni redan delvis har förstått: att ni

kan vara stolta över oss på herren Jesu dag, 

       liksom vi över er#.

 

Det ni delvis förstått: kan vara stolta över oss

            på herren Jesu tillkmmelses dag. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:15.

 

15.  #I förlitan på detta ville jag fara till er först,

för att ni skulle få glädje av två besök#.

 

I förtröstan på vad jag sagt till er: vill först

     besöka er.

Vilket ger er glädje av de  två besöken.

er

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:16.

 

16.  #Från er tänkte jag fara vidare till Makedonien

och därifrån tillbaka till er för att få hjälp av er

        med min resa till Judeen#.

 

När jag lämnat er fara vidare till Makedonien.

       Ifrån Makedonien återigen till er.

Vid återkomst till er: få er hjälpsamhet till

     för resan till Judeen. 

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 1:17.

 

17.  #Det var min tanke.

Var det ett lättsinnigt infall?

           Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag

säger ja och nej på en gång?#.

 

Min tanke var få er behövliga hjälp.

     Tanken var det en lättsinnig tanke?

I min mänskliga svaghet: visar en o-beslutsamhet.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:18.

 

18.  #Gud kan gå i god för att vad jag säger till

er inte är både ja och nej#.

 

Guds godhet för mig: vad jag säger till er

     inte vacklande i ja och nej.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:19.

 

19.  #Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat

      bland er, jag och Silvanus och Timotheos;

han var inte både ja och nej, i honom finns

      bara ett ja#.

 

Vi förkunnat ibland er: Guds Son; Kristus Jesus.

       I honom finns bara ett ja.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:20.

 

20.  #Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom.

      Därför säger vi också genom honom vårt Amen,

Gud till ära#.

 

Alla Guds giltiga löften: fått sitt ja genom honom.

    Genom honom säger fri frimodigt vårt Amen.

Vårt Amen till Guds ära. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:21.

 

21.  #Det är Gud som befäster både er och mig

i tron på Kristus och som har smort oss#.

 

Gud har smort oss.

          Gud befäster sin trofasthet i er och mig

i tron på Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:22.

 

22.  #Han har satt sitt sigill på oss och som gett

oss Anden som en borgen i våra hjärtan#.

 

Satt sitt sigill på våra liv.

       Gett oss Anden som borgen i våra heliga hjärtan.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:23.

 

23.  #jag tar Gud till vittne och sätter mitt liv

i pant på att det är för att skona er som jag ännu

      inte har kommit till Korinth#.

 

Gud vårt  levande vittne.

      Pantar mitt liv förskona er. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:24.

 

24.  #Det är inte så att vi vill råda över er tro,

nej, vi vill hjälpa er till glädje ---- i tron står ni fasta#.

 

Jag vill inte råda över er personliga tro.

       Vill vara er till hjälp livet i glädjen.

Ni är ståndaktiga i er tro.

 

 ¤Andra Korinterbrevet. 2:1.

 

1.  #Jag har nämligen föresatt mig att inte komma

till med bedrövelse igen#.

 

Önskar inte besöka er i bedrövelse igen.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:2.

 

2.  #För om jag gör er bedrövade, finns det då någon

som kan göra mig glad?

      Jo, den som blivit bedrövad genom mig#.

 

Gör jag er bedrövade: finns det någon bland er

      som kan glädja mig?

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:3.

 

3.  #Jag skrev som jag skrev för att slippa komma

och bli bedrövad genom dem som borde vara mig

      till glädje, och jag var övertygad om att min

glädje är allas er glädje#.

 

I mitt skrivande till er: undvika komma bli bedrövad

     genom dem som borde glädja mig.

Min övertygelse var mitt hjärtats glädje allas

      er glädje. 

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:4.

 

4.  #I svårt betryck och med tungt hjärta,  ja  gråtande, skrev jag till er, inte för att göra er

      bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken

kärlek jag hyser till just er#.

 

Under svårt andligt betryck med tungt hjärta,

    gråtande tårar, skrev till er, ville inte göra

er bedrövade i mitt tillstånd.

      Istället skulle förstå vilken kärlek jag vill

visa er. 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 augusti 2018 08:40

ANDRA KORINTERBREVET.  1:3-11.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:3.

 

3.  #Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud

     och fader, barmhärtighetens fader och all

trösts Gud#.

 

Tröstens Gud: Barmhärtighetens fader.

     Nalkas honom som tröstens Gud: 

Ni; mänsklighetens  sorgsenhetens

     och bedrövelsens barn: få finna tröst

vila i barmhärtighetens faderns famn.

     

¤Andra Korinterbrevet. 2:4.

 

4.  #Han tröstar oss i alla svårigheter, så att vi 

med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var

      och en som har det svårt#.


Han tröstar sitt folk i alla svårigheter.

    Den tröst vi själva fått av tröstens fader 

sin nästa till tröst i svårigheter.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:5.

 

5.  #Ty liksom vi har fått en rikligt del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus#.

 

Blivit delaktiga av Kristi smärtsamma lidande

     i Getsename örtagård  blir vi också lika

ddelaktiga rikligen tröstade genom Kristus.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:6.

 

6.  #Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning.

    Blir ni tröstade är det för att ni skall få den tröst

som hjälper er att bära samma lidanden som vi

        själva#.

 

Har vi svårigheter i livet: det är er till tröst

      och frälsning i honom.a

Blir ni tröstade i svårigheterna:  blir det för era

      själars tröstande bära samma lidande som

vi själva.


 ¤Andra Korinterbrevet. 2:7.

 

7.  #Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet

att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni

      också trösten#.

 

Fast hopp har vi när det gäller er i Korinth.

    Vi vet ni delar villigt era lidanden med oss.

Ni delar också tröstande med oss.        

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:8.

 

8.  #Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder,

hur svårt vi hade det i Asien.

        Vi pressades så långt över vi förmåga att 

vi rent av misströstades av livet#.

 

Jag vill ni ska veta i era hjärtan: ni mina bröder

     hur svårt vi hade det i Asien.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:9.

 

9.  #Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss,

för att vi inte skulle förlita oss på oss själva

      utan på den Gud som uppväcker de döda#.

 

Dödsdomen över våra liv har vi alltid haft inom oss.

      Vilket gör inte känna tilltro på oss själva.

Utan istället helt förtrösta på Gud som 

     uppväcker de döda.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:10.

 

10.  #Och  han räddade oss från dessa dödens

angrepp och kommer att rädda oss igen.

       Till honom står vårt hopp, han skall rädda oss#.

 

I sin nåd räddade oss från dessa dödens skäftars

      angrepp.

Vårt ståndaktiga hopp står till honom.

        Han trofasthet räddar oss.

 

¤Andra Korinterbrevet. 2:11.

 

11.  #Och ni skall hjälpa till med er bön för oss,

så att det blir många som tackar Gud för den nåd

      vi får genom mångas medverkan#.

 

Tacksam för era böner för våra liv.

       Era trogna böner: vilka ger många tacksamma

hjärtan till nådens Gud.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 26 augusti 2018 08:39

ANDRA KORINTERBREVET.  1:1-2.

 

¤Andra Korinterbrevet. 1:1.

 

1.  #Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel,

och från vår broder Timotheos till Guds församling

       i Korinth och till alla heliga runt om i Achaia#.

 

Jag, Paulus Kristi Jesu utvalde apostel

      genm Guds vilja.

Från vår broder Timotheos till Guds församling 

     i Korinth.

Alla heliga runt om i Achaia.

 

¤Andra Korinterbrevet.

 

2.  #Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren

Jesus Kristus#. 

 

Önskar er alla nåd och frid från Gud vår fader

    och hans Son Jesus Kristus.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se