Alla inlägg den 19 augusti 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 augusti 2018 08:46

FÖRSTA KORINTERBREVET. 16:1-4.

 

INSAMLINGEN TILL KRISTNA I JERUSALEM.

 

¤Första Korinterbrevet. 16:1.

 

1.  #När det gäller församlingen till de heliga

skall ni följa de anvisningar jag har gett

      församlingarna i Galatien#.

 

Följ de angivna anvisningarna angående 

     insamlingen till de kristna i Jerusalem.

Vilka anvisningarna getts till de helig.

 

¤Första Korinterbrevet. 16:2.  

 

2.  #Dagen efter sabbaten skall skall var en regelbundet lägga undan vad han har råd med,

       så att inte insamlingen börjar först när

jag kommer #.

 

Efter sabbats-tiden lägg undan efter er ekonomiska

   förmåga i givandet.

 

¤Första Korinterbrevet. 16:3.

 

3.  #När jag väl är hos er skall jag förse dem som

ni finner lämpliga med brev och skicka dem till

       Jerusalem med en gåva#.

 

Vid mitt besök hos er  med ett brev er kärleksgåva

      till mitt besök i Jerusalem.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 16:4.

 

4.  #Om det visar sig bäst att också jag reser gör

jag sällskap med dem#.

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 augusti 2018 08:41

ORD FÖR DAGEN.  OKTOBER  2018.

 

Första dagen.

 

Äga o-nyttiga Ord på sin tunga sämre än äga

   nyttiga Ord på sin tunga.

 

Andra dagen.

 

Äga o-nyttiga Ögon i sitt seende sämre än äga

          nyttiga Ögon i sitt seende.

 

Tredje dagen.

 

Äga o-nyttiga Öron i sitt lyssnande sämre än äga

     nyttiga Öron i sitt lyssnande.

 

Fjärde dagen.

 

Söka insikten ger insiktsfullt hjärta.

 

Femte dagen.

 

Söka häftigheten ger smärta och lidande i Livet.

 

Sjätte dagen.

 

Var finns livets mening i livets häftighet.

 

Sjunde dagen.

 

Var finns livets mening i livets avundsjuka.

 

Åttonde dagen.

 

Vinna  häftighetens sorgsenhet och lidande

vad gerdet till Livet.

 

Nionde dagen.

 

Livets häftighet  tänk i sin vilja  underhålla

       den ära den.

 

Tionde dagen.

 

O-älskade känner rädslan bli älskade.

 

Elfte dagen.

 

O-önskade känner rädslan vara önskade.

 

Tolfte dagen.

 

Listigheten  falskheten  vad ger det till Livet.

 

Trettionde dagen.

 

Listigheten och lögnen  goda vänner för Livet.

 

Fjortonde dagen.

 

O-tacksamheten  o-ärigheten  vad ger det till Livet. 

 

Femtionde dagen.

 

Vara beundrandsvärd inför människors ögon

       vara ärelysten.

 

Sextonde dagen. 

 

Vara vaksam för ärelystenhetens lockelser

      och frestelser. 

 

Sjuttonde dagen.

 

Ärelystenheten rider på högmodet.

 

Artonde dagen.

 

Ödmjuke sprider ödmjukhetens väldoft.

 

Nittionde dagen.

 

Milde sprider mildhetens väldoft.

 

Tjugonde dagen.

 

Ödmjuke lagt sin egen vilja i ödmjukheten.

 

Tjugoförsta dagen.

 

Älska uppriktigt hjärta  hata svekfullt hjärta.

 

Tjugoandra dagen.

 

O-vissheten rider på rädslan.

 

Tjugotredje dagen.

 

O-vissheten ingen problem-lösare.

 

Tjugofjärde dagen.

 

O-vissheten förvirrande  orolig.

 

Tjugofemte dagen.

 

Rädslan  förvirrande  orolig.

 

Tjugosjätte dagen.

 

Beprövat tålamod  ger det Livet behöver.

 

Tjugosjunde dagen.

 

Beprövat tålamod  läro-rikt för Livet.

 

Tjugoåttonde dagen.

 

Beprövat tålamod  värdefullt för Livet.

 

Tjugonionde dagen.

 

Ödmjuke beslutat sig för i Livet  leva för

     ödmjukheten  i en värld lever så långt

från ödmjukheten.

 

Trettionde dagen.

 

Ödmjuke behagar ödmjukheten genom sin lydnad.

 

Trettioförsta dagen.

 

Ödmjuke valt ödmjukheten  före högmodet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 augusti 2018 08:40

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL. 116.

 

11600a.  Söka ödmjukheten vara tillgänglig

för henne.

 

11600b.  Söka troheten vara tillgänglig för henne.

 

11600c.  Söka ståndaktigheten vara tillgänglig 

för henne.

 

11601a.  Söker ödmjukheten få uppleva hennes

nyttiga lärdom.

 

11601b.  Söker ärligheten få uppleva hennes 

nyttiga lärdom.

 

11601c.  Söker sinnesfriden få uppleva hennes

rika lärdom.

 

11602.  Söker sinnes-ron få uppleva hennes 

rika lärdom.

 

11603a.  Nyttiga lärdomen i snällheten bättre än

vad elakhetens o-nyttgheter ger till Livet.

 

11603b.  Nyttiga lärdomen i troheten bättre än

vad elakhetens o-nyttigheter ger till Livet.

 

11603c.  Nyttiga lärdomen i barmhärtigheten

bättre än vad o-barmhärtighetens o-nyttigheter

      ger till Livet.

 

11604.  Högmodet sprider sina högmodiga tankar,

försöker med sin listighet vilseleda människor

     in i en fångenskap smärta och lidande.

 

11605.  Stoltheten sprider sina stolta tankar,

försöker med sin listighet vilseleda människor

      in i en fångenskap av smärta och lidande.

 

11606.  Övermodet sprider sina övermodiga tankar,

försöker med sin listighet vilseleda människor 

      in en fångenskap av smärta och lidande.

 

11607a.  Mildhetens talande mjuka röst,

har en framtid på jorden.

 

11607b.  Snällhetens talande snälla röst, har en

framtid på  jorden.

 

11607c.  Godhjärtlighetens talande goda röst,

har en framtid på jorden.

 

11608.  Vänlighetens talande vänliga röst, har en

framtid på jorden.

 

11609a.  Mildhetens talande mjuka röst,

tillgänglig för Alla.

 

11609b.  Mildhetens talande mjuka röst ,

nyttig  för Alla.

 

11610.  Snällhetens talande snälla röst, nyttig 

för Alla.

 

11611.  Snällhetens talande snälla röst, tillgänglig

för Alla.

 

11612. Självupptaget beteende vad ger det till Livet.

 

11613a.  Själviskt beteende vad ger det till Livet.

 

11613b.  Själviskt beteende tillgängligt för Alla.

 

11613c.  Själviskt beteende o-nyttigt för Alla.

 

11314.  Själviskt beteende  skadligt & smärsamt

för Alla.

 

11315.  Själviska viljan vad ger det till Livet.

 

11616.  Själviska viljan tillgänglig för Alla.

 

11617.  Själviska viljan o-nyttig för Alla.

 

11618a.  O-själviskheten tillgänglig för Alla.

 

11618b.  O-självisheten  nyttig för Alla.

 

11618c.  O-själviskheten ger det människan behöver.

 

11619.  O-själviskheten tänker inte på sig själv.

 

11620a.  Ödmjuke äger ödmjukhetens tårar. 

 

11620b.  Saktmodige äger saktmodighetens tårar.

 

11620c.  Milde äger mildhetens tårar.

 

11621.  Tänk så sorgligt få känna sig o-önskad

värdelös  förlora sitt människo-värde.

 

11622.  Stormännens tankesätt   människo-värdets

      analfabeter.

 

11623.  Människors-värdes analfabeter  o-sociala.

 

11624.  Människoro-värdets analfabeter

tänker på sig själv.

 

11625a.  Människo-värdets analfabeter  själviska.

 

11625b.  Människo-värdets analfabeter  

egots tjänare.

 

11625c.  Människo-värdets analfabeter 

egots slavar.

 

11626.  Själviskheten  förslavar mänskligheten.

 

11627.  Stormännens liv:  makten och penning-begäret behöver människors liv  utföra sin

       vilja genom.

 

11628.  Stormännen känner sig välkomna in 

i maktens makt-boningar där all penning-flöde finns.

 

11629.  Världs-härskare och stormän trivs i 

maktens boningar.

 

11630. Maktens boningar rider på världs-härskare

      och stormännen.

 

11631a.  Maktens boningar  inget för de ödmjuka.

 

11631b.  Maktens boningar äras av stormännen.

 

11631c.  Maktens boningar  mänskskligheten

     till skada och lidande.

 

11632.  Maktens boningar vad ger det till Folket.

 

11633.  Stormän och världs-härskare gör folket

till slavar och slavinnor.

 

11634.  Stormän och världs-härskare folkets

     sorg och bedrövelse.

 

11635a.  Tålige tålighetens goda förebild.

 

11635b.  Tålmodige tålmodighetens goda förebild.

 

11635c.  Livets lärdom vara tålig och tålmodig.

 

11636.  Själv-berömmelse och skrytsamhet 

      varandras vänner.

 

11637.  Själv-klokheten och själv-belåtenheten

          varandras vänner.

 

11638.  Vara själv-behärskad  bevaka sin egoism.

 

11639a.  Egoismen rider på självklokheten. 

 

11639b.  Egoismen rider på själv-belåtenheten.

 

11639c.  Egoismen rider på skrytsamheten.

 

11637.  Egoismen rider på själv-dyrkan.

 

11638a.  Själv-dyrkan  egen-kärleken  varandras vänner.

 

11638b.  Själv-dyrkan  egoismen  varandras vänner.

 

11638c.  Själv-dyrkan  själv-säkerheten

      varandras vänner.

 

11639.  Själviskheten  jagiskheten varandras vänner.

 

11640.  Själviskheten  egen-nyttig.

 

11641a.  Egen-nyttig tunga  självisk tunga.

 

11641b.  Egen-nyttig tunga  egenkär tunga.

 

11641c.  Egen-nyttig tunga  självgod tunga.

 

11642.  Egen-nyttiga tankar  själviska tankar.

 

11643.  Egen-nyttiga tankar  egenkära tankar.

 

11644.  Egen-nyttiga tankar  självgoda tankar.

 

11645.  Själv-tillbedjan  själv-dyrkan varandras vänner.

 

11646a.  O-tacksamme främmande för livet

tacksamheten.

 

11646b.  O-tacksamme och tacksamme 

varandra till fiender.

 

11646c.  O-tacksamme & tacksamme går skilda vägar.

 

11647.  Otacksamme och tacksamme 

lever i fiendeskap mot varandra.

 

11648.  Lögnen och sanningen lever i fiendeskap

      mot varandra.

 

11649.  Lögnen ljuger  sanningen talar sanning.

 

11650.  O-tacksamme aldrig tacksam.

 

11651.  Tacksamme alltid tacksam.

 

11652.  Uppmuntrande orden   glädjerika Ord.

 

11653.  Manliga trygghets-känslan

kvinnlighetens trygghet.


11654.  Stoltheten o-intresserad  vara till stöd

och hjälp.


11655.  Alla levande varelser  levande mirakler.


11656.  O-demokratiskt tankesätt 

stormännens tankesätt.


11657a.  Häftige häftighetens segerbyte

och sin föda till egen ära visar stolt egen-kärlek

       i vad den gör.

 

11657b.  Elake elakhetens segerbyte sin föda till

egen ära visar stolt egen-kärlek i vad den gör.

 

11657c.  O-barmhärtige o-barmhärtighetens segerbyte sin föda till egen ära visar stolt

      egen-kärlek i vad den gör.

 

11658.  Egoismen älskar sin egen o-fullkomlighet.

 

11659a.  Där det finns kärlek  finns friden. 

 

11659b.  Där kärleken finns  finns sinnes-ron.

 

11659c.  Där det finns kärlek  finns sinnes-friden.

 

11660.  Ju snabbare ödmjuke gör framsteg 

i ödmjukhetens tjänande ju mer främmande blir

        högmodet.

 

11661.  Ju snabbare saktmodige gör framsteg

i saktmodighetens tjänande  ju mer  främmande

       blir ilskenheten.

 

11662.  Ju snabbare snälle gör framsteg i snällhetens tjänande  ju mer främmande 

       blir elakheten.  

 

11663a.  Snälle beskyddare och försvararen 

mot elakheten.


11663b.  Vänlige beskyddare och försvararen

mot elakheten.

 

11663c.  Saktmodige beskyddare och försvararen

    mot häftigheten.

 

11664.  Godhjärtlige visar i sin handling 

frimodig godhet vara godhetens försvarare

     mot elakkkhetens listigheter.

 

11665.  Trogne visar i sin handling  frimodig trohet

    vara trohetens försvarare mot o-trohetens listigheter.

 

11666a.  Ödmjukheten och kärleken  varandras 

vänner.

 

11666b.  Tålamodet & ödmjukheten  varandras

vänner.


11666c.   Tålamodet och kärleken varandras vänner.

 

11667.  Vänner trivs vara tillsammans.

 

11668.  I sann vänskap existerar inte o-vänskapn.

 

11669a.  Vänskapen och o-vänskapen 

älskar inte varandra.

 

11669b.  Vänskapen & o-vänskapen går skilda vägar.

 

11669c.  O-vänskapen och vänskapen lever 

i fiendeskap mot varandra.

 

11670.  Bättre vara lydnaden trogen  än vara

o-lydnaden trogen.

 

11671.  Sämre vara o-lydnadens tjänare  än vara

lydnadens tjänare.

 

11672.  O-lydnadens  tjänare  använder  sina 

kroppliga lemmar  utföra o-lydnadens tjänande.

 

11673a.  Kroppliga lemmars tjänande:

     Tungan. 

                 Fötterna.

                        Armarna.

 

11673b.  O-behärskad  tungans ord.

 

11673c.  O-behärskade fötters vilja.

 

11674.  O-behärskade  armars vilja.

 

11675. Tjäna sin kroppsdelar till o-nyttigheter.

 

11676.  O-nyttigheter  skadliga och smärtsamma.

 

11677.  O-nyttigheter  vad ger det till Livet.

 

11678a.  Karaktärs-lösheten  vad ger den till Livet.


11678b.  O-fullkomligheten  vad ger den till Livet.


11678c.  Genetiska svagheter  vad ger de till Livet.


11679.  Genetiska svagheter  dominerar

mänskligheter.


11680a.  Stoltheten går före undergång

vad ger stoltheten till Livet.


11680b.  Stoltheten vad o-nyttig den är.


11680c.  Stoltheten tillgänglig föe Alla.


11681.  Stoltheten och undergången 

varandras vänner.


11682a.  Faran rider på rädslanbehb.

 

11682b.  Kontrollbehovet  rider på rädslan.

 

11682c.  Kontrollbehovet  ridning på rädslan

o-nyttigt vad ger det till Livets mening.

 

11683.  Dårens beteende  dödligt beteende

samarbetar  med förgängelsen.

 

11684.  Vises beteende  o-dödligt beteende

samarbetar  med o-förgängelsen.

 

11685a.  Fullkomlig kärlek  rädslan förloraren.

 

11685b.  O-fullkomlig kärlek  rädsla vinnaren.

 

11685c.  O-fullkomliga kärleken  vad ger det till Livet.

 

11686.  Fullkomliga kärleken tillgänglig för Alla.

 

11687.  Fullkomliga kärleken  nyttig för Alla.

 

11688.  O-fullkomliga kärleken tillgänglig för Alla.

 

11689.  O-fullkomliga Kärleken  o-nyttig för Alla.

 

11690.  Alla levande varelser   vandrande mirakler.

 

11691a.  Kärleksfulle visar djärvhet i sin kärlek

 

11691b.  Insiktsfulle visar djärvhet i sin insikt.

 

11691c.  Lydige visar sin djärvhet i sin lydnad.

 

11692.  Lydnaden och tålamodet  bättre än 

o-lydnaden & o-tåligheten.

 

11693.  Barmhärtigheten  be-tjäna sin nästa.

 

11694.  Tacksamhet  ärlighet  ödmjukhet.

 

11695a.  Självgodheten  villig be-tjäna sig själv.

 

11695b.  Själv-upptagenheten  villig

betjäna sig själv.

 

11695c.  Själviskheten  villig betjäna sig själv.

 

11696a.   Ödmjuke belönad av ödmjukheten.


11696b.  Ödmjukheten belönar ödmjukes trohet.


11696.  Ödmjukheten litenheten  ödmjukes

livs-kamrater.


11697a.  Behärskad tunga  be-lönad.


11697b.  O-behärskad tunga  belöningslös.


11697c.  O-behärskad äger o-nyttigt

beteende.


11698.  Behärskad tunga  äger nyttigt beteende.


11699a.  Belöningslös tunga  bedragen tunga.


11699b.  Bedragen tunga  lögnens tjänare.


11699c.  Bedragen tunga vad ger det till Livet.


11699d.  O-fullkomlig kärlek  brist-fällig kärlek.


11699e.  Brist-fällig kärlek vad ger det till Livet.


11699f.  Lyssna på olika informations-källor

skapar  oro och  förvirring i hjärta och tankar.

                       

 

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se