Alla inlägg den 17 augusti 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:23

FÖRSTA KORINTERBREVET. 15:35-58.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:35.

 

35.  #Nu undrar någon:  "Hur uppstår de döda?

Hurdan kropp har de när de kommer?"#.

 

Några undrar  hur uppstår de döda?

     Hurdan kropp har de?

 

¤Första Korinterbrevet. 15:36.

 

36.  #Vilken enfaldig fråga!

     Det du sår får inte liv om det inte dör#.

 

Lagen om först dö  sedan det döda får liv i sig.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:37.

 

37.  #Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något

      annat frö#.

 

När du sår  sås det nakna sädeskornet.

      Nakna sädeskornet  ger den blivande växten.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:38.

 

38.  #Men Gud ger det den gestalt han har bestämt,

och varje frö sin egen gestalt#.

 

Gud skaparen ger växten  den gestalt han bestämt.

      Varje sådda frö har sin egen gestalt.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:39.

 

39.  #Alla kroppar är inte likadana, människorna

har sina, boskapen har sina, fåglarna har sina

      och fiskarna sina#.

 

Alla kroppar olika skapade.

      Människorna har sina egna kroppar.

Boskapen har sina egna kroppar.

     Fåglarna har sina egna kroppar.

Fiskarna har sina egna kroppar.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:40.

 

40.  #Vidare finns det himmelska kroppar

och  jordiska, men de himmelska har sin glans

     och de jordiska har en annan#.

 

Det himmelska kroppar.

       Det finns jordiska kroppar.

Himmelska kroppar har sin egen glans.

        Jordiska kroppar har sin egen glans. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:41.

 

41.  #Solen har sin  glans, månen sin och stjärnorna

sin.

      Ja, alla stjärnor har olika glans#.

 

Solen har sin egen glans utstrålning.

      Månen sin egen glans utstrålning.

Stjärnorna sin egna glans utstrålningar.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:42.

 

42.  #Så är det också med de dödas uppståndelse.

    Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt#.

 

De dödas uppståndelseliv utstrålar sin eviga

      härlighet.

     Det sådda i förgängligt blir uppstått 

i o-förgängligheten.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:43.

 

43.  #Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet.

     Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft#.

 

Det sådda i föraktet  uppstår i härlighet.

       Det sådda i svagheten  blir fullt uppstått

som kraftfullt.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:44.

 

44.  #Det som blir sått som en kropp med fysiskt

liv uppstår som en kropp med ande.

      Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns

det också en ande#.

 

Det som såtts i den fysiska kroppens liv  uppstår

    som kropp med andens liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:45.

 

45.  #Och så står det skrivet:

Den första MÄNNISKAN, Adam, BLEV EN VARELSE

      MED LIV.

Men den siste Adam blev en ande som ger liv#.

 

Första människan Adam:  mänsklighetens fader.

      Mänsklighetens fader:  Varelsen med liv.

Siste Adam: Kristus Jesus:  en livgivande ande.  

 

¤Första Korinterbrevet. 15:46.

 

46.  #Det andliga kommer alltså inte först, utan det

fysiska, därefter kommer det andliga#.

 

Fyskiska människan kommer först.

       Andliga människan kommer därefter.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:47.

 

47.  #Den första människan kom från jorden 

och var av jord; den andra människan kom 

       från himlen#.

 

Första människan var av jorden: människan Adam.

     Andra människan kom från himlen:

genom jungfru Maria. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:48.

 

48.  #Som den jordiska var, så är också de jordiska,

och som den himmelska är, så är det himmelska#.

 

Det jordiska varandet:  också de jordiska.

       Det himmelska varandet:  också det himmelska.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:49.

 

49.  #Och liksom vi blev en avbild av den jordiska,

skall vi också bli en avbild av den himmelska#.

 

Vi; människor,  avbilden av den jordiska.

      Vi; människor, vi blir också avbilden av

den himmelska. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:50.

 

50.  #Men det vill jag har sagt, bröder: kött och blod

kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan

      inte ärva o-förgänglighet#.

 

Mina bröder, allt kött och blod får inte ärva

    Guds Rike till sin arvedel.

Förgängliga kan inte ärva o-förgängligheten. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:51.

 

51.  #Vad jag nu säger er är ett mysterium:

      vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas#.

 

Ett mysterium: inte alla ska dö:  alla skall bli

     förvandlade.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:52.

 

52.  #I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud.

       Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de

döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas#.

 

Vid den sista basunens ljud:

        i ett nu.

Vid basunens ljud  uppstår de döda i o-förgänglig

      gestalt.

Vi blir förvandlade.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:53.

 

53.  #Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet

och och detta odödliga kläs i odödlighet#.

 

Förgängliga blir iklädd o-förgängligheten.

         O-dödliga blir iklädd o-dödligheten. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:54.

 

54.  #Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet

och det dödliga i odödlighet, då blir det som

       skriftordet säger:

DÖDEN ÄR UPPSLUKAD OCH SEGERN VUNNEN#.

 

Förgängliga blir iklädd det o-förgängliga.

       Dödliga blir iklädd det o-dödliga.

I vilket skriftordet säger:

       Du, döden du är uppslukad.

Eviga segern vunnen över dig Du, döden.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:55.

 

55.  #DÖD, VAR ÄR DIN SEGER?

DÖD, VAR ÄR DIN UDD?#.

 

Du, döden du är besegrad.

       Du, döden, dödens skarpa vassa udd

kan ingen skada göra.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:56.

 

56.  #Dödens udd är synden, och synden har sin

kraft i lagen#.

 

Du,  syndfullhet  du, dödens udd.

     Syndens makt har sin fulla kraft i lagen.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:57.

 

57.  #Gud vare tack som ger oss segern genom

vår herre Jesus Kristus#.

 

Vi, människor villiga visa vår tacksamhet som ger

    os segern genom vår herre Jesus Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:58.

 

58.  #Stå därför fast och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren.

       Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld#. 

 

Var ståndaktiga i er tro: mina kära bröder.

      Tjäna Herren med villigt hjärta.

Ert tjänande hjärta skall belönas.

 

 

 

 

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:23

FÖRSTA KORINTERBREVET. 15:1-34.

 

NYTT LIV EFTER DÖDEN GENOM KRISTI

 

UPPSTÅNDELSE.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:1.

 

1.  #Bröder, jag vill påmina er om evangliet som 

jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars 

      grund ni står#.

 

Mina bröder;  jag Paulus påminner er om evangeliet

      jag förkunnat, vilket ni mottog på

evangeliets fasta grund ni står på.  

 

¤Första Korinterbrevet. 15:2.

 

2.  #Och genom vilket ni blir räddade.

Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse

      -------- den håller vi väl fast vid, annars var det 

bortkastat att ni kom till tro#.

 

Evangeliet blev era själars räddning.

      Vill påminna er om orden i min förkunnelse.

Vilka ord vi håller fast vid.

        Gör vi inte det vore  vår tro bortkastad.    

 

¤Första Korinterbrevet. 15:3.

 

3.  #Bland det första jag förde vidare till er var  detta som jag själv hade tagit emot:

      att Kristus dog för våra synder i enlighet med

skrifterna#.

 

De första orden jag gav till er var:

      Kristus dog för våra synder enligt skrifterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:4.

 

4.  #Att han blev begravd, att han uppstod på tredje

dagen i enlighet med skrifterna#.

 

Han begravdes uppstod från de döda på tredje

      dagen enligt skrifterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:5.

 

5.  #Och att han visade sig för Kefas och sedan

för de tolv#.

 

Efter sin uppståndelse från de döda visade sig för

    Kefas och för de tolv.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:6.

 

6.  #Därefter visade han sig förmer än femhundra

bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta

       är ännu i livet, men några har avlidit#.

 

Därefter visade han sig förmer än femhundra bröder.

       De flesta fortfarande ännu kvar i livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:7.

 

7.  #Därefter visade han sig för Jakob och sedan

för alla apostlarna#.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:8.

 

8.  #Allra sist visade han sig för också för mig,

detta ofullgångna foster#.

 

Allra sist visade han sig för jag var på väg till

     Damaskus i det jag förfölje honom:

hans utvalda församling.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:9.

 

9.  #Jag är ju den allra minste av apostlarna,

inte värdig kallas apostel, eftersom jag har förföljt

       Guds församling#.

 

Jag, den allra minste av apostlarna.

      Känner mig inte värdig kallas apostel.

I min ivriga förföljelse av Guds församling. 

 

¤Första Korinterbrevet. 15:10.

 

10.  #Men genom Guds nåd är jag vad jag är,

och hans nåd mot mig har inte varit förspilld.

       Jag har arbetat mer än någon av dem, fast 

inte jag själv, utan Guds nåd som har varit

   med mig#.

 

Genom Guds barmhärtiga nåd är jag vad jag är.

        Hans bemötande nåd mot mig  inte varit

förspilld.

        Arbetat flitigt inte i mig själv utan tack

vare Guds nåd  vilket varit min styrka.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:11.

 

11.  #Jag eller de ----- så är det vi förkunnar,

och så det ni har lärt er att tro#.

 

Jag, som apostel eller de apostlarna.

       Det vi förkunnar  det ni lärt er att tro.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:12.

 

12.  #Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er

      säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?#.

 

Ibland er har det förkunnats  Kristus uppstått 

       från de döda  hur kan då någon förneka det.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:13.

 

13.  #Om det inte finns någon uppståndelse från

de döda har inte heller Kristus uppstått#.

 

Finns inte uppståndelselivet från de döda

     då har inte Kristus uppstått. 

 

¤Föstra Korinterbrevet. 15:14.

 

14.  #Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro#.

 

Har inte Kristus uppstått då blir vår förkunnelse

    idel tomhet.

Vår tro saknar sin fasta trohet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:15.

 

15.  #Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om

Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har

       uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda uppstår#.

 

Saknar vår uppståndelse-tro sin fasthet.

       Vi vittnat falskt om Gud.

Vårt vittnesbörd om Gud  uppväckte Kristus.

         Inte vara sant att de döda uppstår.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:16.

 

16.  #Ty om inga döda  uppstår har heller inte Kristus uppstått#.

 

Uppstår inte de döda  har inte heller Kristus

     uppstått.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:17.

 

17.  #Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro

meningslös, och ni är ännu kvar i era synder#.

 

Har inte Kristus uppstått då är er tro fåfänglig.

       Vilket ni fortfarande lever kvar i ers synder.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:18.

 

18.  #Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade#.

 

De avlidna i tron på Kristus är förlorade.

 

¤Första Korintrbrevet. 15:19.

 

19.  #Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet,

då är vi de mest ömkansvärda bland människor#.

 

Vårt framtidshopp gäller inte endast jordiska livet.

     Hoppet till Kristus gäller intill det tillkommande livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:20.

 

20.  #Men nu har Kristus uppstått från de döda,

som den förste av de avlidna#.

 

Kristus den uppståndne från de döda.

      Kristus den förste av dde avlidna.

 

¤Första Korintrrbrevet. 15:21.

 

21.  #Ty eftersom döden kom genom en människa

kommer också uppståndelsen från de döda 

       genom en människa#.

 

Döden kom genom människan Adam.

     Kom genom människan Kristus uppståndelsen

från de  döda.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:22.

 

22.  #Liksom alla dör genom Adam, så skall också

all få nytt liv genom Kristus#.

 

Alla människor dör genom första människan Adam.

       Alla människor får nytt liv genom Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:23.

 

23.  #Men i tur och ordning, först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom#-

 

Allt sker efter all ordning.

      Först Kristus  hans återkomst.

De som tillhör honom.

 


¤Första Korinterbrevet. 15:24.

 

24.  #Sedan kommer slutet, när han överlämnar 

rike åt Gud, fadern.

       Då har han förintat varje välde och varje makt

och kraft#.

 

Slutet sker när  han överlämnar riket åt sin

      fader Gud.

När det så sker förintas varje världsvälde.

    Varje världsmakt och dess härskarkraft.      

 

¤Första Korinterbrevet. 15:25.

 

25.  #Ty han måste härska tills han har lagt alla

fiender under sina fötter#.

 

Han härskar tills fiendens härskarmakt lagts

     under hans fötter.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:26.

 

26.  #Den siste fienden som förintas är döden#.

 

Dödens makt  siste fienden som förintas.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:27.

 

27.  #TY ALLT HAR HAN LAGT UNDER SINA FÖTTER.

      När det heter att allt är lagt under honom är

naturlgtvis den undantagen som har lagt allt

   under honom#.

 

Allt lagts under hans fötter.

       

 ¤Första Korinterbrevet.  15:28.

 

28.  #Men när allt har lagts under honom skall

Sonen själv underordna sig den som har lagt

       allt under honom, så att Gud blir allt, överallt#.

 

Sonen Kristus underordnar sig själv när allt

lagts under sonens fötter.

      Gud själv lagt allt under Sonens fötter.

Gud själv  blir allt, överallt.

       

¤Första Korinterbrevet. 15:29.

 

29.  #Vad skall annars de göra som låter döpa sig

för de dödas skull?

      Om de döda inte alls uppstår, varför låter man

då döpa sig för deras skull?#.

 

Om de döda inte uppstår  varför döps då människor?

         

 ¤Första Korinterbrevet. 15:30.

 

30.  #Och jag själv, varför sätter jag livet på spel

i varje ögonblick?#.

 

¤Första Korinterbrevet. 15:31.

 

31.  #Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet

i Kristus Jesus, vår herre: jag står inför döden

      varje dag#.

 

Ni, mina kära bröder, ni är min andliga stolthet

     i Kristus Jesus.

Kristus Jesus, vår herre.

       Jag, Paulus,  bemöts av döden varje dag.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 15:32.

 

32.  #Om jag bara hade tänkt på människors sätt

när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade

      det då tjänat till? 

Om de döda inte uppstår, LÅT OSS ÄTA OCH

      DRICKA, TY I MORGON SKALL VI DÖ#.

 

Hade jag haft ett mänskligt tänkande i min kamp

     mot vilddjuren i Efesos till vilken hade det varit?

 

¤Första Kotrinterbrevet. 15:33.

 

33.  #Låt inte bedra er.

"Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd"#.  

 

Låt inte bedras av fåfängans ord:

    "Om de döda inte uupstår".

Dåligt sällskap vad ger det till Livet.

        

¤Första Korinterbrevet. 15:34.

 

34.  #Nyktra till på allvar och synda inte mer!

      Det finns ju några som inte vill veta något

om Gud, det säger jag till er skam#.

 

Låt er vara andligt nyktra var vaksam inför

    syndens lögner.

Finns människors som vill förneka Guds existens.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 augusti 2018 17:22

FÖRSTA KORINTERBREVET. 14:26-40.

 

Ordningen vid de kristna sammankomsterna.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:26.

 

26.  #Vad innebär nu detta, bröder?

Jo, att när ni samlas har var och en något att

      bidra med:

sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal

       eller uttolkning.

Men allt skall syfta till att bygga upp#.

 

Guds ordning vid kristna sammankomsterna:

       Ge andlig uppbyggelse till varandra:

Sång  udervisning  uppenbarelse  tungotal

      uttydning av tungotal.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:27.

 

27.  #Vid tungotal får två eller högst tre tala,

en i sänder, och någon skall tolka#.

 

Ordningen vid tungotalandet:

       Två eller tre högst tala.

En i sänder   någon uttyder.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:28.

 

28.  #Finns det ingen uttolkare skall tungotalaren

tiga vid sammankomsterna och tal till sig själv

         och till Gud#. 

 

Saknas uttydare  skall tungotalaren tiga i församlingen.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:29.

 

29.  #Som profeter får två eller tre tala, och de

övriga skall pröva vad som sägs#.

 

Vid profetiska tal:  två eller tre tala.

     De övriga närvarande:  pröva vad som sägs. 

 

¤Första Korinterbrevet. 14:30.

 

30.  #Om någon annan av de närvarande får

en  uppenbarelse skall den som då talar sluta#.

 

Får någon av de närvarande en uppenbarelse

     skall den talande avsluta sitt tal.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:31.

 

31.  #Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder,

så att alla får lära sig något och alla får

     uppmuntran#.

 

Ni som möjlighet  profetera gör  det en i sänder.

       Utifrån profetrande kan ni lära er något

och bli uppmuntrade.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:32.

 

32.  #Profeternas ande behärskas av profeterna:#.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:33.

 

33.  #Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

    Liksom överallt i de heligas församlingar#.

 

Gud är fridens Gud.

      I o-ordningen finns inte Gud.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:34.

 

34.  #Skall kvinnorna tiga  vid sammankomsterna:

de har inte lov att tala utan skall underordna sig,

       som också lagen säger#.

 

Kvinnorna ska tiga vid sammankomsterna.

     Lagen säger kvinnorna skall underordna sig.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:35.

 

35.  #Om de vill ha reda på något skall de fråga

sina män när de har kommit hem, för det passar

      sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten#.

 

Vill kvinnorna ha reda på något  får de i sina hem

     fråga sina män.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:36. 

 

36.  #Är det kanske från er som Guds ord har utgått,

och är det bara till er som det  har kommit?#.

 

Är det från er Guds Ord utgått?

         Är Ordet bara till er det kommit?

 

¤Första Korinterbrevet. 14:37.

 

37.  #Om någon tror sig vara profet eller ha andegåvor skall han veta av vad jag skriver till er

       är Herrens bud#.

 

Har någon profetisk gåva eller någon annan gåva.

       låt de få veta vad jag skriver till er

Herrens bud.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:38.

 

38.  #Den som inte erkänner detta blir själv inte

erkänd#.

 

Erkänns inte Herrens bud  blir inte själv erkänd.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:39. 

 

39.  #Mina bröder, sök att vinna profetians gåva,

men hindra inte tungotalat#.

 

Söka vinna profetians gåva  förhindra inte tungotalet.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:40.

 

40.  #Låt allt ske värdigt och med ordning#. 

 

Låt värdigheten och ordningen ske bland er.


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se