Alla inlägg den 12 augusti 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:43

FÖRSTA KORINTERBREVET. 13:1-13.

 

Första Korinterbrevet. 13:1.

 

1.  #Om jag talar både människors och änglars 

språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande 

        brons, skrällande cymbal#.


Kärleken kan inte ersättas av:

        Änglars och människors språk.

Saknas kärleken  liknar jag bara ekande brons.

       Saknas kärleken i mitt liv  är jag lik

skrällande cymbalers tomhet. 

 

¤Första Korinterbrevet. 13:2.

 

2.  #Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen,

       och om jag har all tro så att jag kan flytta berg,

men saknar kärlek, är jag ingenting#.

 

Äger jag profeiska gåvan.

      Känner till alla hemligheter.

Äger all kunskap.

         Har tron till förflytta berg:

Saknar kärleksfulla hjärtat  äger jag ingenting.

 

¤Första Korinterbrever. 13:3.

 

3.  # Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek,

        har jag ingenting vunnit#-

 

Är jag givmild dela med allt vad jag äger i ägodelar.

      Låter mig levande brännas på glödhet bål.

Saknar kärleksfulla hjärtat  har jag förlorat

       kärleken. 

 

¤Första Korinterbrevet. 13:4.

 

4.  #Kärleken är tålig och god.

    Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam

och inte uppblåst#.

 

Kärleken i sig själv visar sin tålighet och 

     o-själviska godhet.

Kärleken ödmjuk  inte ordstridig i sitt beteende.

        Saknar skrytsamheten.

Ödmjuk eller istället för vara högmodig.

      

¤Första Korinterbrevet. 13:5.

 

5.  #Den är inte utmanande, inte självisk,

den brusar inte upp, den vill ingen något ont#.

 

Inte utmanande.

         O-självisk i ord och handling.

Inte häftig ilsken stridig i ord och handling.

      Inte ondskefull. 

 

¤Första Korinterbrevet. 13:6.

 

6.  #Den finner inte glädje i orätten men gläds

med sanningen#.

 Finner ingen glädje i o-rättvisan.

        Ärar sanningen.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:7.

 

7.  #Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den,

allt uthärdar den#.

 

Känner medlidande i allt.

       Kärleken tror allt.

Den hoppas allt.

     Ståndaktig i allt.  

 

¤Första Korinterbrevet. 13:8.

 

8.  #Kärleken upphör aldrig.

Den profeiska gåvan, den skall förgå.

       Tungotalet, det skall tystna.

Kunskapen, den skall förgå#.

 

Kärleken existerar i all evighet.

      Profetiska gåvan förgås.

Tungotalet skall tysrna.

      Kunskapen skall förgås.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:9.

 

9.  #Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan begränsad#.

 

Vår kunskap begränsad.

       Profetiska gåvan begränsad.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:10.

 

10.  #Men när det fullkomliga kommer skall

det begränsade förgå#.

 

När det fullkomliga kommer  det begränsade förgås.

 

¤Första Korinterbrevet. 13:11.

 

11.  #När jag var barn talade jag som ett barn,

förstod som ett barn och tänkte som ett barn.

        Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort

det barnsliga#.

 

Mitt liv som barn: talade jag barnets språk.

       Hade ett barns förstånd.

Hade ett barns tankesätt.

        Vid vuxen ålder: lagt bort det barnsliga. 

 

 ¤Första Korinterbrevet. 13:12.

 

12.  #Ännu ser vi en gåtfull spegelbild;

då skall vi ansikte mot ansikte.

         nu är min kunskap begränsad, då skall

den bli fullständig som Guds kunskap om mig#.

 

Vi ser nu in i en gåtfull spegelbild:  när fullkomligheten kommer  skall spegelbilden

     ansikte mot ansikte visa min nuvarande kunskap

vara begränsad.

        Guds kunskap blir fullständig om mig när

ansikte mot ansikte möter den.

 

¤Förstsa Korinterbrevet. 13:13.

 

13.  #Men nu består tron, hopp och kärlek,

dessa tre, och störst av den är kärleken#. 

 

Störst av dem är kärleken.

 

 

 

           

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:43

FÖRSTA KORINTERBREVET. 14:1-25.

 

PROFETISK TAL.

 

Första Korinterbrevet. 14:1.

 

1.  #Sträva efter kärleken, men sök också vinna de

andliga gåvorna, helst gåvan att profetera#.

 

Låt kärleken vara allt i era liv.

       Sök också vinna de andliga gåvorna.

Sök profetiska gåvan  före de andra.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:2.

 

2.  #Ty den som talar med tungor talar inte till

människor till Gud, ingen förstår honom, i sin ande

        talar han hemligheter#.

 

Tungomåls talandet  till Gud inte människor.

       I sin ande talar han  hemlighetsfulla ord.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:3.

 

3.  #Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar#.

 

Den profeterande  talar till människor.

        Profeterande bygger upp  förmanar  tröstar

församlingen.       

 

¤Första Korinterbrevet. 14:4.

 

4.  #Den som talar med tungor bygger upp sig själv,

men den som profeterar bygger upp församlingen#.

 

Tungomåls talandet uppbygger människan själv.

        Den profeterande bygger upp församlingen.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:5.

 

5.  #Jag vill gärna att ni alla talar med tungor

men helst att ni profeterar.

         Att profetera är bättre än att tala med tungor,

såvida man inte kan tolka sina ord så att 

       församlingen blir uppbyggd#.

 

Tala alla med tungor.

      Profetera helst till församlingens uppbyggelse.

Profetera bättre än tungomåls talandet 

       finns en uttydare efter tungomåls talandet

blir det till uppbyggelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:6.

 

6.  #Nej, bröder, vad hjälper det er om jag kommer

till er och talar med tungor men inte ger någon

      uppenbarelse eller kunskap eller profetia

eller undervisning?#.

 

Kära bröder, vad till  nytta för er endast lyssna på

     tungomåls talandet om uppenbarelsen

kunskapen profetians gåva  undervisningen saknas.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:7.

 

7.  #Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en

harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från

      varandra, hur skall man då kunna uppfatta vad

som spelas?#.

 

Livlöst intrument  var ger det.

     Flöjten  harpan  vilka ger sig ifrån ton-ljud

inte kan skiljas från varandras toner.

    

¤Första Korintrerbrevet. 14:8.

 

8.  #Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör

sig då färdig till strid?#.

 

O-tydlig trumpetsignal gör ingen nytta för striden.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:9.

 

9.  #På samma sätt med er:

om ni inte använder tungan till att tala begripligt,

        hur skall man då kunna uppfatta vad ni säger?

Då talar ni ju ut i tomma luften#.

 

Vilket kan jämföras med  användandet av tungan 

        o-begriplig tungas ord vad ger de orden.

Ord i tomma luften.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:10.

 

10.  #Hur många språk det än finns i världen,

så är inget utan ljud#.

 

Alla världens språk  fulla av olika ljud.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:11.

 

11.  #Men om jag inte vet vad ljuden betyder blir jag

en främling för den som talar och han en främling

       för mig#.

 

Känner jag inte till ordens ljud betyder blir jag 

       till en främling för orden.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:12.

 

12.  #På samma sätt med er:

när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få

      dem i överflöd till församlingens uppbyggelse#.

 

Söker ni vinna ande-krafter  låt vinna andekraftens

      överflöd komma till församlingens uppbyggelse.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:13.

 

13.  #Därför skall den som talar med tungor be

om förmågan att tolka sitt tal#.

 

Tungomåls talaren  bedja om uttydandet.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:14.

 

14.  #Ty om jag ber med tungor är det min ande

som ber, medan mitt förnuft är overksamt#.

 

Tungomåls talarens ande beder i talandet.

     Hans förnuft o-verksamt. 

 

¤Första Korinterbrevet. 14:15.

 

15.  #Vad innebär nu detta?

Jo, att jag vill be med min ande men också med

        mitt förnuft.

Jag vill sjunga med min ande men också med

      mitt förnuft#.

 

När min ande är bedjande samtidigt mitt förnuft

        verksamt.

Är jag sjungande med min ande samtidigt

         också med mitt förnuft.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:16.

 

16.  #För om det är i ande du ber en tackbön, 

hur skall då den som har sin plats bland oinvigda

       kunna säga sitt Amen till din tacksägelse?

Han förstår ju inte vad du säger#.

 

Beder en tacksägelse-bön  i ande.

          Har någon oinvigd kunna säga hjärtats Amen

till din tacksägelse?

 


 ¤Första Korinterbrevet. 14:17.

 

17.  #Det är bra att du tackar, men den andre

blir inte uppbyggd av det#.

 

Din tacksägelse bra  din nästa blir inte uppbyggd

      av den.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:18.

 

18.  #Gud vare tack, jag talar mer med tungor

än någon av er#.

 

Jag, Paulus; talar mer med tungor än er alla.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:19.

 

19.  #Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord

med mitt förnuft, så att också andra får lära sig

       något, än tusentals ord med tungor#.

 

I församlingen vill jag tala fem ord med

    mitt förstånd.

Mina förståndsmässiga ord bättre än tusentals

      med tungor.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:20.

 

20.  #Bröder, var inte barn till förståndet, nej

var barn i fråga om allt ont och fullvuxna

       till förståndet#.

 

Mina bröder;  äg inte barnet till förståndet.

     Lev i ett barnstadie i göra allt ont.

Var fullvuxna till förståndet.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:21.

 

21.  #I lagen står det: GENOM MÄNNISKOR MED

ANDRA SPRÅK OCH FRÄMMANDE TUNGOMÅL

      SKALL JAG TALA TILL DETTA FOLK,

MEN ÄNDÅ SKALL DE INTE LYSSNA TILL MIG,

      säger Herren#.

 

Genom människors olika språk och främmande

      tungomål skall jag tala till detta folk.

Deras o-hörsamhet lyssnar inte.

 

¤Första Korintrerbrevet. 14:22.

 

22.  #Därför blir tungotalet ett tecken för de

otroende, inte för profetiska talet blir ett tecken

       för de troende och inte för de otroende#.

 

Tungomålstalet tecknet för de o-troende.

          Profetiska talet tecknet för de troende.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:23.

 

23.  #Anta att hela församlingen håller gudstjänst 

och att alla talar med tungor.

      Om det då kommer in oinvigda eller otroende,

så säger de: Ni är galna#.

 

Ni, är galna här  säger de o-invigda och otroende

     när de hör tungomåls talandet i hela församlingen.

 

¤Första Korinterbrevet. 14:24.

 

24.  #Men anta att allesammans talar profetiskt.

      Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genmskådad av alla, ställd

       till svars av alla#.

 

Talar alla profetiskt  kommer en otroende på besök

eller o-invigd  blir han genomskådad

 

¤Första Korinterbrevet. 14.25

 

25.  #Och vad som gömmer sig i hans innersta

blottas.

        Då kastar han sig ner och tillber Gud och ropar:

"Hos er finns verkligen Gud".

 

I det profetska  blir den o-invigde och o-troende

      utblottade i sina innersta.

De ödmjuka sig tillber Gud ropar ut ur sina hjärtan:

      "Hos er finns verkligen Gud".

       

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:42

FÖRSTA KORINTERBREVET. 12:1-11.

 

ANDENS GÅVOR.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:1.

 

1.  #I FRÅGA OM de andliga gåvorna, bröder, vill jag

också att ni skall ha kunskap#.

 

Ni behöver kunskap om nådegåvornas användande.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:2.

 

2.  #Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst

med, bort till de stumma avgudarna#.

 

När ni levde det hedniska livet  var de stumma

      avgudarna herrarna i era liv.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:3.

 

3.  #Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som

är fylld av Guds ande säger:

      "Förbannad över Jesus", och att ingen kan säga:

"Jesus är herre", om han inte är fylld av den

      helige anden#.

 

Den som uppfylld av Guds ande säger inte

       "Förbannad över Jesus".

"Jesus är herre"  säger ingen utan vara uppfylld

av den helige anden. 

 

¤Första Korinterbrevet. 12:4.

 

4.  #Nådegåvorna är olika, men Anden densamma#.

 

Anden densamme verksam genom de olika

          nåde-gåvorna. 

 

¤Första Korinterbrevet. 12:5.

 

5.  #Tjänsterna är olika, men Herren densamme#.

 

Herren densamme  tjänsterna i tjänanandet olika.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:6.

 

6.  #Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt#.

 

Gud densamme  verksamheterna olika i Kristi kropp.

       Gud verksam i alla sina lemmar i sin kropp.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 12:7.

 

7.  #Hos var och en framträder Anden så att den

blir till nytta#.

 

Anden verksam till allas nytta.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:8.

 

8.  #Den ene får genom Anden gåvan att meddela

vishet, den andre kan med samma Andes hjälp

        meddela kunskap#.

 

Genom Anden den ene gåvan få meddela vishet.

        Den andre med samma Andens hjälp

meddela kunskap.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:9.

 

9.  #En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota#.

 

Verksam tro genom Anden. 

      Genom samme Ande gåvan bota de sjuka.¤Första Korinterbrevet. 12:10.

 

10.  #En annan får kraft att göra under.

En får förmågan att tala profetiskt, en annan

      att skilja mellan olika andar.

En annan kan tala olika slags tungotal, en annan

       kan tolka tungotal#.

 

En får Andens kraft utföra underverk.

          En annan förmågan tala profetiskt.

En får gåvan skilja mellan olika andar.

      En annan tala olika slags tungotal.

Kan tala olika tungotal.

 

 ¤Första Korinterbrevet.  12:11.

 

11.  #Allt detta åstadkommer en och samma

Ande genom att fördela sina gåvor på var och en

     så som den själv vill#.

 

De olika gåvorna som  beskrivits åstadkommer

     samme Ande genom fördelningen av sina gåvor

till han själv vill.

      

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2018 08:42

FÖRSTA KORINTERBREVET. 12:12-31.

 

LEMMARNA I DEN KROPP SOM ÄR KRISTUS.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:12.

 

12.  #Ty liksom kroppen är en och har många 

delar och alla de många kroppsdelarna bildar

        en enda kropp, så är det också med Kristus#.

 

Vår jordiska kroppshydda har många olika lemmar.

        Vilket kan jämföras med Kristi heliga kropp.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:13.

 

13.  #Med en och samma Ande har vi all döpts

att höra till en och samma kropp, vare sig vi

       är judar eller greker, slavar eller fria,

och alla har vi fått en och samma Ande att dricka#.

 

Vi har alla döpts till Kristus Jesus genom

         samme Ande.

Genom samme Ande tillhör vi samma kristi kropp.

         Vare sig vi judar  greker  slavar  fria.

Alla olika folk fått en och samma  Ande dricka.   

 

¤Första Korinterbrevet. 12:14.

 

14.  #Kroppen består inte av en enda del utan av

många#.

 

Kristi kropp består av olika verksamma lemmar.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:15.

 

15.  #Om foten säger: "Jag är ingen hand, jag hör

inte till kroppen", så hör den likafullt till kroppen#.

 

Foten och handen tillhör samma kropp.

          Handen och foten beroende av varandra.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:16.

 

16.  #Och om örat säger: "Jag är inget öga, jag hör

inte till kroppen", så hör det likafullt till kroppen#.

 

Örat och ögat tillhör samma kropp.

      Ögat och örat beroende av varandra.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:17.

 

17.  #Om hela kroppen var öga, vad blev det då 

av hörseln?

       Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet?#.

 

Kan inte skilja på ögat och hörseln.

         Beroende av varandra till nytta. 

Kan inte skilja på hörseln och luktsinnet.

        Beroende av varandra till nytta.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:18.

 

18.  #Men nu har Gud gett varje enskild del just den

plats i kroppen som han ville#.

 

Gud har bestämt i sitt rådslut lemmar nytta 

     för varandra.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 12:19.

 

19.  #Om alltsammans var en enda kroppsdel,

vad blev det då av kroppen?#.

 

Finns endast en enda fungerande kroppsdel

     i hela kroppen hur kan då helt kroppen

fungera.

 

¤Första Korinterbrevet. 12.20

 

20.  #Nu är det emellertid många delar, men en

enda kropp#.

 

Nu finns många olika lemmar i kroppen

      varandra till nytta. 

 

¤Första Korinterbrever. 12:21.

 

21.  #Ögat kan inte säga till handen:

"Jag behöver dig inte", och inte heller huvudet 

       till fötterna: "Jag behöver er inte".

 

Saknas ögat i kroppen fungerar inte handen

      i sin fulla funktion.

Huvudet kan inte fullborda sitt tänkande utan

       fötternas hjälp.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:22.

 

22.  #Tvärtom, också de av kroppen som verkar

svagast är nödvändiga#.

 

Alla kroppsdelarna nödvändiga antingen de

    är svagaste eller starkaste.

 

#Första Korinterbrevet. 12:23.

 

23.  #Och de delar av kroppen som vi inte tycker

är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar

       vi skäms för omger vi med så mycket

större anständighet#.

 

Kroppsliga delarna vilka inte tycks vara fina

       dem vill vi göra finare.

Kroppsliga lemmarna vi känner skam för omger

     med mycket större anständighet.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 12:24.

 

24.  #Något som de anständiga delarna inte behöver.

          Men när Gud satte samman kroppen lät han

de ringare delarna bli särskilt ärade#.

 

Gud satte samman kroppen tillät han de ringare

         kropps-delarna bli särskilt ärade.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:25.

 

25.  #För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra         samma omsorg#.

 

Ville låta alla olika delarna bli lika ärade

       undvika splittring inom kroppen.

Alla delarna visa varandra samma omsorg.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:26

 

26.  #Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.

        Blir en del hedrad, så gläder sig också alla

de andra#.

 

Alla olika kroppsdelar känna medlidande 

           med varandra.

Hedras en del lemmar  gläds de andra.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:27.

 

27.  #Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar

av den#.

 

Ni, Guds församling  Kristi hela kropp

      var för sig delar av den.

 

¤Första Korinterbrevet. 12.28

'

28.  #I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare;

      åt några har han gett gåvan att göra under,

att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala

       olika slags tungotal#.

 

Gud har i sin församling kallat några till apostlar.

      Andra till profeter.

Andra till lärare.

         Några gett gåvan utföra under.

Bota sjuka kroppar.

         Vara hjälpsamma.

Vara ödmjuka styrmän.

       Uttala olika slags tungotal.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:29.

 

29.  #Kan alla vara apostlar?  Eller profeter?

Eller lärare?  Kan alla göra under?#.

 

Alla kan inte vara:

     Apostlar   Profeter   Lärare  Göra under.

 

¤Första Korinterbrevet. 12:30.

 

30.  #Eller bota sjuka?   Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal?#.

 

Alla kan inte bota sjuka.

       Alla kan inte tala med tungor.

Alla kan inte tolka sådant tal

 

¤Första Korinterbrevet. 12:31.

 

31.  #Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst.

        Och då skall jag visa er en väg som är

överlägsen alla andra#.

 

Aposteln Paulus uppmanar söka vinna de största

     nådegåvorna.

Gör ni det skall  jag visa er vägen överlägsen

         alla andra.

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se