Alla inlägg under juli 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:16

FÖRSTA KORINTERBREVET. 7:25-40.

 

Ogifta och änkor.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:25.

 

25.  #I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen 

ingen befallning från Herren.

       Men jag kan ge er ett råd tack vare den tilltro

som Herren i sin barmhärtighet har visat mig#.

 

Herrens barmhärtighet visat mig ett råd

     tack vare min fasta tilltro till honom.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:26.

 

26.  #Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra

tid som nu är inne ------ det är bäst att leva på

       det viset#.

 

Vi lever i en svår andlig tid  som nu visar sig.

      Vilket gör bäst ha sin tilltro till hans barmhärtighet. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:27.

 

27.  #Är du bunden vid en kvinna, sök då inte

att bli löst.

      Har du blivit löst från en kvinna, sök då inte

att finna en annan#.

 

Du, man var tacksamt bunden vid en kvinna

      sök inte överge henne.

Har du blivit fri från en kvinna  sök inte efter

     någon annan. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:28.

 

28.  #Men om du gifter dig är det ingen synd.

       Och om den ogifta kvinnan gifter sig är det

ingen synd.

      Men de som gör så kommer att få det svårt

på jorden, och jag vill inte kräva för mycket

      av er#.

 

Ingen i synd gifta sig.

      Gifter sig den o-gifta kvinnan är det ingen synd.

Gifta kvinnan kan få svårt med lekamliga

      vedermödor.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:29.

 

29.  #Men det säger jag, bröder: tiden krymper.

Även de som har en hustru måste nu leva som

       om de ingen hade#.

 

Mina bröder; tiden krymper.

       Ge gifta männen lever som de inte är gifta.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:30.

 

30.  #De som gråter som om de inte grät, de som

gläder sig som om de inte fick behålla det#.

 

De gråter i livet som de inte grät.

          De gläder sig i livet som de förlorat glädjen.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:31.

 

31.  #Och de som lever i världen som om de inte

levde av den.

        Ty den värld som nu är går mot sitt slut#.

 

De gifta som lever i världens omsorg  som om

       de gjorde det.

Världen som vi nu lever i går mot sin undergång.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:32.

 

32.  #Och jag ser er helst att ni slipper bekymra er.

     Den ogifte tänker på vad som hör Herren till,

hur han skall vara Herren till lags#.

 

Skulle önska ni lever utan livets bekymmer.

      O-gifte tänke på behaga Herrens vilja.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:33.

 

33.  #Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall vara sin hustru till lags#.

 

Gifte tänker världens behov.

          Hur han ska tillfredsställa sin hustrus behov.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 7:34. 

 

34.  #Och det gör honom kluven.

      En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som

hör Herren tlll, på att hon skall vara helig till

      kropp och själ.

Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör

     världen till, hur hon skall vara sin man till lags#.

 

Gifte mannen blir kluven i hjärta och sinne.

      O-gift kvinna eller flicka tänker på behaga

Herren.

       Behaga Herens vilja: gör henne renhjärtlig

o-strafflig till kropp och själ.

      Gifta kvinnan tänker världens vedermödor.

Vara sin älskade man till behag. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:35.

 

35.  #Detta säger jag för ert bästa, inte för att lägga

band på er utan för att hjälpa er att leva anständigt

       och troget hålla fast vid Herren#.

 

Vad jag innan sagt till ert bästa: vill inte lägga något

      band på er.

Vara er till hjälp och tröst leva anständigt.

       Vara trogen hålla fast vid Herren. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:36. 

 

36.  #Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansatts av driften

        och inte har något val, då får han göra det

han vill: han syndar inte, de får gifta sig#.

 

Tycker någon i församlingen en man handlar 

      o-rätt mot sin flicka i driftiga begär till

hennes emotionella rikedomar.

       Han får då gifta sig.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:37.

 

37.  #Men den som står fast i sin föresats och inte

känner något tvång utan är herre över sin vilja

      och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan

förbli orörd, han handlar rätt#.

 

I sitt inre beslutat låta flickan förbli o-rörd

       låt det så ske: efter Herrens vilja.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:38.

 

38.  #Alltså den som gifter sig med flickan handlar

rätt, och den som inte gifter sig handlar bättre#.

 

Mannen handlar rätt i sitt giftemål med flickan.

      Bättre handlar den som förblir o-gift.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:39.

 

39.  #En kvinna är bunden så länge hennes man lever.

       Men om mannen dör är hon fri med vem hon vill,

bara det är med en kristen#.

 

Kvinnan bunden vid sitt äktenskaps-löfte inför

      Herren så länge hennes man lever.

Dör mannen hon är fri från honom.

         Gifta sig med en kristen man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:40.

 

40.  #Men långt bättre är det för henne om förblir

som hon är, det min uppfattning, och jag menar

       att även jag har Guds ande#.

 

Bättre för henne inte gifta om sig.

          

      

 

 

 

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2018 21:06

FÖRSTA KORINTERBREVET.  6:12-20.

 

Kroppen ett tempel för den helige anden.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:12.

 

12.  #Allt är tillåtet för mig ---- men allt är inte 

nyttigt.

       Allt är tillåter för mig men ingenting får 

ta makten över mig#.

 

Vad är tillåtet för mig!

     Ära treenigheten ära Guds tempel.

Vad är o-nyttigt förmig!

     Vanära treenigheten  vanära Guds tempel.

Vilket är herre över min kropp  Guds tempel. 

 

¤Första Korinterbrevet.  6:13.

 

13.  #Maten är till för magen och magen för 

maten, tills Gud gör båda överflödiga.

       Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen#.

 

Lekamliga behovet  lekamlig livs-näring för

    Guds tempel.

Låt inte otuktens liv med dess begär vara 

    vara er herre över Guds tempel.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:14.

 

14.  #Gud har uppväckt Herren, och genom sin 

makt skall han uppväcka oss#.

 

Gud uppväckte sin Son Kristus Jesus från de döda.

      Genom sin enfödde son i sin allmakt uppväckt

oss: in i det eviga Livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:15.

 

15. #Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar?

Skall jag ta Kristi lemmar och  göra dem till

      en skökas lemmar?

Nej!#.

 

Era kroppade helgade åt Kristus vara hans heliga

     lemmar.

Vill ni göra Kristi lemmar till vara skökas lemmar?

      

¤Första Korinterbrevet. 6:16.

 

16.  #Vet ni inte att den som förenar sig med

en sköka blir till en enda kropp med henne?

        Det heter ju: DE TVÅ SKA BLI ETT#.

 

Vara förenad med en sköka bli ett kött med henne.

     Ära hennes vilja.

Vara hennes slav-tjänare.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:17.

 

17.  #Men den som förenar sig med Herren blir

till en ena ande med honom#.

 

Vara förenad med Kristus känna andens enhet

      med honom.

 

¤Första Korinterbrevet.  6:18.

 

18.  #Håll er borta från otukten.

All annan synd som en människa begår lämnar

      kroppen utanför, men den otuktige syndar

mot sin egen kropp#.

 

Avsky otukts-livet.

       Otukts människan syndar mot sin egen kropp.

 

19.  #Vet ni inte att er kropp är ett tempel för 

den heliga anden, som ni har inom er och som

        ni har fått från Gud?

Ni tillhör inte er själva#.

 

Er kropp den heliga andens tempel.

       Den heliga anden bor i er.

Den helige anden blev er given.

       Ni tillhör treenigheten.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:20.

 

20.  #Gud har köpt er och priset är betalt.

Ära Gud med er kropp#. 

 

Ni är friköpta genom Kristi försonings-blod.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2018 21:06

FÖRSTA KORINTERBREVET. 7:1-16.

 

SVAR PÅ FRÅGOR OM ÄKTENSKAPET.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:1.

 

1.  #NU TILL DET ni skrev.

Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna#.


      Tanken på otuktssynder bäst inte vidröra


en kvinnans  kropp.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:2.

 

2.  #Med tanke på all den otukt som finns skall

mannen leva med sin hustru och kvinnan 

      med sin man#.

 

Vara beskyddad från otuktens frestelser och

      lockelser  mannen leva med sin hustru

kvinnan med sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:3.

 

3.  #Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man#.

 

Mannen skall uppfylla sina skyldigheter mot 

      sin hustru.

Kvinnan skall uppfylla sina skyldigheter mot

      sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:4.

 

4.  #Hustrun bestämmer inte över sin egna kropp,

det gör mannen.

      Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp,

det gör hustrun#.

 

Hustrun äger inte sin egen kropp mannen äger den.

       Mannen äger inte sin egen kropp kvinnan

äger den.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:5.

 

5.  #Håll er inte från varandra annat än för en tid,

om ni har enats om det för att ostört kunna

       ägna er tid åt bön och sedan vara tillsammans

igen.

       Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte 

förmår leva avhållsamt#.

 

Finns enheten för bön  vara o-störda från varandra

     Sedan vara tillsammans som man och kvinna.

Vara eniga tillsammans beskyddet mot Satans

        frestelser  splittra äktenskapet.

 

6.  #Detta säger jag om ett medgivande, inte som

      en befallning#.

 

Ingen befallning från mig Paulus.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:7.

 

7.  #Helst ville jag att alla levde som jag.

Men var och en har fått sin särskilda nådegåva 

       från Gud, den ene av ett slag, den andre

av ett annat#.

 

Jag själv; Paulus Kristi tjänare, vill helst


        ni skall som mig själv. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:8.

 

8.  #Till de ogifta och till änkorna säger jag att det

är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag#.

 

Ni, ogifta och änkor fortsätt och lev som ni

          nu gör.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:9.

 

9.  #Men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig; det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå#.

 

Ni, ogifta och änkor  kan ni inte leva återhållsamt

      bör ni gifta er.

Bättre vara gift än brinna av åtrå.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 7:10.

 

10.  #De gifta ger sig denna föreskrift som inte

är min utan Herrens: en hustru får inte lämna

        sin man#.

 

Herrens föreskrift för de gifta  en  hustru ska 

inte lämna sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:11.

 

11.  #Men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift

eller försona sig med mannen  -----  och en man

      får inte skilja sig från sin hustru#.

 

Lämnar hustrun sin man skall hon förbli o-gift.

       Förbli o-gift eller leva försoning med sin man.

Mannen får inte låta sig skiljas från sn hustru.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:12.

 

12.  #Till de övriga säger jag själv, inte Herren:

om någon broder har en hustru som inte är troende

       men är villig att leva med honom, får han

inte skilja sig från henne#.

 

Herren säger till de övriga i församlingen:

      Har en broder en o-troende hustru: men villig

leva med honom.

           Får inte den troende brodern skilja sig från

sin o-troende hustrun.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:13.

 

13.  #Och om någon kvinna har en man som inte

är troende men är villig att leva med henne, får

     hon inte skilja sig från honom#.

 

Har en troende kvinna en o-troende man

      han villigt leva med henne:  får hon inte

skilja sig från honom.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:14.

 

14.  #Ty mannen som inte tror har helgats genom 

sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats 

        genom sin troende man.'

Annars vore era barn orena, inte helga som nu#.

 

O-troende mannen har helgats genom sin hustru.

       O-troende hustrun helgats genom sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:15.

'

15.  #Men om den som inte tror vill skilja sig,

så må han göra det.

       I sådana fall är den troende brodern eller systern inte bunden.

      Gud har kallat er att leva i frid#.

 

O-troende man eller hustru vill skilja sig  må han

    eller hon göra det.

I sådan fall finns ingen bundenhet mellan

        den troende brodern eller systern.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 7:16.

 

16.  #Och hur vet du, kvinna att du rädda din man

och du, man, att du kan rädda din hustru?#.

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2018 21:06

FÖRSTA KORINTERBREVET. 7:17-24.

 

Yttre levnadsförhållanden.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:17.

 

17.  #I övrigt skall var och en leva med den lott

som Herren har tilldelat honom, sådan han var

        då Gud kallade honom.

Det är den regel jag ger er alla församlingar#.

 

Lev efter den kallelse Herren givit.

      Livs-regeln för er alla i församlingar.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:18.

 

18.  #Den som var omskuren när han blev kallad

skall inte ändra på det.

       Den som var oomskuren skall inte låta

omskära sig#.  

 

Omskuren vid sin kallelse förbliv så.

       O-omskuren vid sin kallelse  förbliv så.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:19.

 

19.  #Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt, 

vad som betyder något är att man håller

       Guds bud#.

 

Vara omskuren eller äga förhuden det är likgiltigt.

       Bättre vara lydig inför Guds bud.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:20.

 

20.  #Var och en skall förbli vad han var när han

blev kallad#.

 

Förbliva i det man var innan sin kallelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:21.

 

21.  #Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid det.

       Och även om du kan bli fri, så förbli hellre 

vad du är#.

 

Var du syndens träl innan du blev kallad

      tänk inte på det nu.

Kan du nu bli fri:  förbli hellre i vad du nu är.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:22.

 

22.  #Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren

är Herrens frigivne.

         Och likaså är den frie som har blivit kallad

Kristi slav#.

 

Syndens slav-tjänare kallad till vara Herrens

        frigivne fånge från syndens träldom.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:23.

 

23.  #Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte

slavar under människor#.

 

Gud har friköpt er försoningens betalning 

      genom Kristi försoningsverk.

Var inte slavar i människors tjänst.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:24.

 

24.  #Bröder, var och en skall inför Gud förbli

vad han var när han blev kallad#.

 

Bröder i Kristus; förbli inför Gud när ni 

         blev kallade.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2018 20:52

FÖRSTA KORINTERBREVET.  6:1-11.

 

PROCESSER MELLAN KRISTNA.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:1.

 

1.  #Hur kan någon av er som ligger i tvist med

en broder komma på tanken att processa inför

      de orättfärdiga och inte inför de heliga!#.


Ni, heliga hur kan ni fortfarande leva i ordstrider

med en broder.

        Låta inte era tankar vara trätgiriga inför 

de sanningslösa och de heliga i Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:2.

 

2.  #Vet ni inte att de heliga skall döma världen?

Och om ni skall döma världen, duger ni då

        inte till att döma i småsaker?#.

 

Känner inte ni till de heliga Herrens utvalda 

     skall döma världen!

Ni ska döma världen; i er andliga o-mogenhet

       kan inte döma i småsaker.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:3.

 

3.  #Vet ni inte att vi skall döma änglar?

     Då bör vi klara av vardagliga tvister#.

 

Känner ni inte till; kan vi döma änglar

      ska vi i andlig mogenhet döma vardagliga

ordstrider.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 6:4.

 

4.  #Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni 

domare folk som församlingen ser ner på#.

 

När ni låter era o-behärskade tungor styra ert liv.

       Då tillåter ni o-mogna domare döma som

församlingen ser ner på.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:5.

 

5.  #Ni borde skämmas!

    Finns det då ingen bland er som är klok nog

att döma mellan två kristna bröder?#.

 

Skäms ni inte; inför era o-mogna handlingar.

    Finns det ingen bland er som äger klokheten

i era ord döma mellan två kristna bröder.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:6.

 

6.  #I stället processar broder mot broder,

och detta inför otroende!#.

 

I stället för använda klokheten låter ni tvisterheter

    råda mellan broder och broder.

Dåligt vittnesbörd inför de o-troende.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:7.

 

7.  #Redan det att ni processar med varandra 

är ett nederlag för er.

       Varför finner ni er inte heller i en oförrätt?

Varför tar ni inte hellre en förlust?#.

 

Era ordstrider med varandra er till inre splittring.

 

¤Första Kointerbrevet. 6:8.

 

8.  #Istället vållar ni andra orätt och förluster -----

era egna bröder#.

 

Era stridigheter vad ger det till er själva och

     de o-troende.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:9.

 

9.  #Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få

ärva Guds rike?

        Låt inte bedra er.

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar

       eller män som ligger med andra män#.

 

Ve ni inte de ondskefulla skall inte ärva Guds rike.

        Låt inte er o-kunnighet bedra er.

Inga o-tuktiga avguda-dyrkare eller horkarlar.

          Homosexuella män.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:10.

 

10.  #Inga som är tjuvaktiga eller själviska,

inga drinkare, ovettiga och utsugare ------

       ingen sådan får ärva Guds rike#.

 

Får inte ärva Guds rike:

       Inga drinkare.

Inga O-vettiga och utsugare.

        

¤Första Korinterbrevet. 6:11.

 

11.  #Så har somliga av er levt, men ni har låtit 

tvätta er rena, ni har helgats och gjorts 

       rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn

och genom vår Guds Ande#.

 

Somliga av har levt i:

     Tjuvaktighet 

Varit själviska

         Drinkare  

Levt livet o-vettighet utsugande.

        Era hjärtan nu livet i renhjärtlighet 

och o-strafflighet.

 

 

      

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2018 20:51

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  113.

 

11300.  Vattnets närings-rika flöde visar

större värde än penningars värde.

 

11301.  Vad kan ersätta vattnets närings-rika 

vattenflöde än silvrets eller guldets värde!!

 

11302.  Vad kan ersätta vattnets närings-rika

vatten-flöde istället för svår torka!!!

 

11303a.  Kärleken segrar över ilskenhetens

smärtsamma lidande.

 

11303b.  Vad kan smärtsamt lidande ge till Livet.

 

11303c.  Kärleken segrar över häftighetens

smärtsamma lidande.

 

11304.  Vad ger häftighetens smärtsamma lidandet.

 

11305.  Hatet och o-försonligheten o-vän med

förlåtelsen och försoningen.

 

11306.  O-försonligheten  känner ingen samhörighet

med kärleken.

 

11307.  Hatet och föraktet känner samhörighet med

smärtsamma lidandet.

 

11308a.  Ödmjukes hjärta ödmjukhetens älskade

barn av samma hjärta.

 

11308b.  Snälles hjärta snällhetens älskade barn

av samma hjärta.

 

11308c.  Högmodiges hjärta högmodets älskade

barn av samma hjärta.

 

11309.  Ödmjukt hjärta rymmer ödmjukhetens kunskap.

 

11310.  Barmhärtigt hjärta rymmer barmhärtigheten

kunskap.

 

11311.  Vänligt hjärta rymmer vänlighetens kunskap.

 

11312a.  Snällt hjärta lydigt snällheten intill döden.

 

11312b.  God-hjärtligt hjärta lydigt godhjärtligheten

intill dödden.

 

11312c.  Vänligt hjärta lydigt vänligheten

intill döden.

 

11313.  Livet i o-nyttigheter vad ger det till Livet.

 

11314.  Livet i o-nyttigheter  skadligt och smärtsamt.

 

11315a.  O-måttlig girighet  vad ger det till Livet.

 

11315b.  O-måttlig girighet  glädje-fattigt.

 

11315c.  O-måttlig girighet  ser inte sin

nästas behov.

 

11316a.  Ödmjukheten sår ödmjuka frön

i ödmjukes hjärta.

 

11316b.  Ömheten sår ömma frön i ömhetens hjärta.

 

11316c.  Godheten sår goda frön i godhjärtlighetens

hjärta och sinne.

 

11317.  Lära känna bråddjupet av ödmjukheten

vara hennes tjänare eller tjänarinna.

 

11318.  Lära känna bråddjupet av barmhärtigheten

vara hennes tjänare eller tjänarinna.

 

11319.  Lära känna bråddjupet av sanningen

vara hennes tjänare eller tjänarinna.

 

11320a.  Barmhärtiga Ord bättre än

o-barmhärtiga Ord.

 

11320b.  O-barmhärtiga Ord skadliga och smärtsamma.

 

11320c.  O-barmhärtiga tankar skadliga

och smärtsamma.

 

11321.  Trohetens tankar  o-trohetens o-vänner

och fiender.

 

11322.  Tysthetens tankar ärar tysthetens

inre liv.

 

11323.  Tysthetens Ord  o-tysthetens o-vänner

och fiender.

 

11324.  Glädje-fyllda Ord  sorgsna Ords o-vänner

och fiender.

 

11325.  Sinnesfridens Ord  orons  förvirringens Ords

o-vänner och fiender.

 

11326.  Insiktens och eftertänksamhetens Ord

vänner till Visheten.

 

11327.  Visheten och klokheten Ord  ärar

visheten och klokheten.

 

11328a.  Aktsam & vaksam tunga  ärar aktsamma

och vaksamma Ord.

 

11328b.  Aktsam och vaksam tunga talträngda Ords

o-vän och fiende.

 

11328c.  Aktsam & vaksam tunga vän med tystnaden.

 

11329.  Kärlekens och tröstens Ord äras av

kärlekens och tröstens tunga.

 

11330.  Kärlekens & tröstens Ord äras av 

kärlekens och tröstens hjärta och tankar.

 

11331a.  Ödmjuka sig inför sanningen älska henne.

 

11331b.  Ödmjuka sig inför vänligheten

och snällheten  älska dem.

 

11331c.  Ödmjuka sig inför saktmodigheten

älska henne.

 

11332.  Ödmjuka sig inför mildheten och ödmjukheten  älska dem.

 

11333.  Ödmjuka sig inför lidandet och ståndaktigheten  älska dem.

 

11334a.  Ödmjuka sig inför beprövade fastheten

och hoppet  älska dem.

 

11334b.  Ödmjuka sig inför tystnaden & stillheten

älska dem.

 

11334c.  Ödmjuka sig inför Vilan och ödmjukheten

älska dem.

 

11335.  Ödmjuka sig inför sinnesron & sinnesfriden

älska dem.

 

11336.  Tacksamheten visar sin tacksamhet 

mot sin nästa.

 

11337.  Tystnaden visar sin tysthet mot sin nästa.

 

11338.  Saktmodigheten visar sitt saktmod

mot sin nästa.

 

11339a.  Mild tunga krossar ben.

 

11339b.  Sanningens tunga krossar lögnen.

 

11339c.  Saktmodig tunga krossar vreden.

 

11340.  O-tacksamheten visar sin o-tacksamhet

mot sin nästa.

 

11341.  O-tystnaden visar sin o-tystnad mot 

sin nästa.

 

11342.  Vreden visar sin vrede mot sin nästa.

 

11343a.  Mildheten visar sin mildhet mot sin nästa.

 

11343b.  Snällheten visar sin snällhet mot sin nästa.

 

11343c.  Vänligheten visar sin vänlighet

mot sin nästa.

 

11344.  Tystnadens tunga krossar talträngdheten.

 

11345.  Snällhetens tunga krossar elakheten.

 

11346.  Barmhärtighetens tunga krossar

o-barmhärtigheten.

 

11347a.  Hårdhjärtligheten visar sig sin hårdhet

mot sin nästa.

 

11347b.  Elakheten visar sig sin elakhet mot

sin nästa.

 

11347c.  O-barmhärtigheten visar sig sin 

o-barmhärtighet mot sin nästa.

 

11348.  Vara o-öm i sitt beteende  föraktar ömheten.

 

11349a.  Vara hjärt-lös och o-barmhärtig  vad ger

det till Livet.

 

11349b.  Vara hjärt-lös & o-barmhärtig skadar

sin nästas liv.

 

11349c.  Vara hjärt-lös och o-barmhärtig

i sitt hjärta och sinne har ingen framtid på  jordden.

 

11350.  Sanningens Ord krossar lögnens Ord.

 

11351.  Ödmjukes liv: gör sin nästa  lära känna

ödmjukhetens inre liv.

 

11352.  O-fullkomlighetens surdeg: kivet

o-ändliga ord-strider trät-lystenhet med

     o-behärskade tungor.

 

11353a.  Svår torka vad ger det till Livet.

 

11353b.  Svår torka sämre än vattnets vatten-flöde.

 

11353c.  Vattnets-vattenflöde tacksamt för

jordens existens.

 

11354.  Vattnets vatten-flöde närings-rikt för

alla levande varelser.

 

11355a.  Själviskheten  o-barmhärtig.

 

11355b.  Girigheten  o-barmhärtig.

 

11355c.  Ha-begäret  o-barmhärtigt.

 

11356.  Ödmjukhetens väldoftande ödmjukhet

avskyr högmodet.

 

11357.  Saktmodighetens väldoftande saktmod

avskyr häftigheten.

 

11358.  Givmildhetens väldoftande givande

avskyr girgheten.

 

11359a.  Ödmjuke låtit högmodets träd 

bli av-hugget i sitt hjärta vilket påverkat 

      sinnets med högmodets tankar.

 

11359b.  Saktmodige låtit häftighetens träd

bli av-huggit i sitt hjärta  vilket påverkat

     sinnet med häftiga tankar. 

 

11359c.  Snälle låtit elakhetens träd bli av-huggit

    i sitt hjärta  vilket påverkat sinnet med

elaka tankar.

 

11360.  Elaka tankar vad ger det till livet.

     Bättre leva av vänliga tankar.

 

11361.  Ilskna tankar vad  ger det till Livet.

      Bättre leva av saktmodiga tankar.

 

11362.  Stolta tankar vad ger det till Livet.

     Bättre leva av ödmjukhetens tankar.

 

11363.  Vara lyssnande i sin ödmjukhet & mildhet.

 

11364.  Vara vänlig och artig bättre än vara elak.

 

11365a.  Vänligheten & artigheten  tillgängliga

för Alla. 

 

11365b.  Vänligheten och artigheten  nyttig

för Alla.

 

11365c.  Vänligheten & artigheten o-skadlig

för Alla.

 

11366.  Vänligheten och artigheten bättre 

än elakheten.

 

11367.  Tystnaden  Stillheten  Mildheten 

livets goda vänner.

 

11368a.  Ödmjukheten  tålamodet  kärleken

livets goda vänner.

 

11368b.  Ödmjukheten tålamodet  till tröst

och hjälp i Livet.

 

11368.  Tålamodet och kärleken  till tröst

och hjälp i Livet.

 

11369a.  Själviskheten  o-barmhärtigheten

skadlig och smärtsam.

 

11369b.  Själviskheten  & o-barmhärtigheten

vad ger det till Livet.

 

11369c.  Själviskheten och o-barmhärtigheten

skadlig och bitter för Livet.

 

11370a.  Viljan Och o-viljan varandras o-vänner.


11370b.   O-viljan vad ger det till Livet.


11370c.  O-viljan tillgänglig för Alla.


11371.  Viljan tillgänglig för Alla.


11372.  O-viljan  självgod  själv-upptagen.


11373a.  Fridens människor har en framtid på jorden.


11373b.  Ärliga människor har en framtid på jorden.


11373c.  Tålmodiga människor har en framtid

på jorden.


11374.  Tiden är som en skugga i Livet.


11375.  Skuggan närvarande för alla Människor.


11376.  En vind-pust människans-liv.


11377a.  Livet tillgänglig för Alla.


11377b.  Livet valet vad vill människor

gör för Livet.


11377b.  Livet vara tacksam för.


11378.  Ödmjukheten som själv-runnen honung

för ödmjuka själen.

 

11379. Snällheten som självrunnen honung

för snällt härta.

 

11380.  Vänligheten som själv-runnen honung

för vänligt  hjärta.

 

11381a.  Där fåfängan finns  finns ingen klokhet.


11381b.  Där dårskapen finns  finns ingen vishet.

 

11381c.  Där tomheten finns  finns ingen  insikt.

 

11382.  Ödmjuke bevarar sina läppar från

högmodiga Orden.

 

11383.  Tiden går fort som vinden.

 

11384.  Vara tålmodig och ödmjuk  vara ivrig

leva i dem.

 

11385.  Människans uselhet  deras egoism
vad ger det till Livet: tomheten & fåfängan.


11386.  Tofastheten:  trovärdig och trogen.


11387a.  Svår torka: plågosam  smärtsam.


11387b.  Trolösheten:  plågosam  smärtsam.


11388.  Tänk om det skulle  hända något

livet i en fantasi-värld.


11389a.  Där ödmjukheten saknas råder

högmodets lidande & plågoris. 


11389b.  Övermodets plågoris och lidande

sämre än ödmjukhetens sötma.


11389c.  Stolthetens lidande & plågoris

sämre än ödmjukhetens skönhet och ljuvlighet.


11390a.  O-moralen finns i o-ordningen.


11390b.  Moralen finns i ordningen.


11391.  För den övermodige finns ingen ödmjukhet.


11392.  För den stolte finns ingen ödmjukhet. 


11393.  För den högmodige ingen ödmjukhet.


11394.  Vad ger stoltheten till varje människa??


11395a.  Ödmjuke ser sina fel & brister

sin o-fullkomlighet  men älskar ödmjukhetens

     närhet.

11396a.  O-dödligheten har inget slut.


11396b.  Visheten har inget slut.


11396c.  Insikten har inget slut.


11397.  Själv-försvarliga tunga  vad ger den

till Livet.


11398.  Själv-försvarliga tungan  tänker bar

på sig själv.


11399.  Själv-försvarliga tungan  tänker inte

på sin nästas behov.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2018 20:51

FÖRSTA KORINTERBREVET. 5:1-13.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:1.

 

1.  #Man säger att det förekommer otukt bland

er, till och med sådan otukt som inte finns 

       ens bland hedningarna, nämligen att någon

lever ihop med sin sin fars hustru#.

 

Har hört det ni lever i o-tukt.

     I värre o-tukt än som utövas bland hedningarna.

Lever ihop med sin fars äktade hustru.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:2.

 

2.  #Men ni sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut dem som gjorts sig skyldig

       till detta#.

 

Ni, stolta; känner ingen ångest och förtvivlan

    över ert sannigslösa levnadssätt.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:3.

 

3.  #Själv har jag redan ----- som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande

       till anden ----- fällt domen över den skyldige#.

 

Jag, Paulus kroppsligt frånvarande men andligt

        närvarande fällt domen över den skyldige.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:4.

 

4.  #I vår herre Jesu Kristi namn, när ni och min

ande kom samman och vår herre Jesu kraft

       var med oss#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:5.

 

5.  #En sådan person skall över lämnas åt Satan

så att hans kropp går under för att hans ande

       skall bli räddad på Herrens dag#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:6.

 

6.  #Ni har ingen anledning att skryta.

     Vet ni inte: lite surdeg syrar hela degen att jäsa#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:7.

 

7.  #Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir

en ny deg.

      Ni är ju osyrade, för vår påskalamm, Kristus,

är slaktat#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:8.

 

8.  #Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg,

       utan med renhetens och sanningens

osyrade bröd#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:9.

 

9.  #I mitt brev till er skrev jag att ni inte får ha

med otuktiga människor att göra#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:10.

 

10.  #Jag menade inte alla som är otuktiga i världen,

inte alla själviska och utsugare och

      avgudaredyrkare; i så fall hade ni fått lämna

världen#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:11.

 

11.  #Nej, vad jag skrev till er var att ni inte får

ha något att göra med den som kallas broder men

       som förfaller till otukt, själviskhet, avgudadyrkan, ovettigt tal, fylleri och utsugning.

       Ni får inte äta tillsammans med honom#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:12.

 

12.  #De utomstående är det väl inte min sak

att döma? 

        Själva dömer ni ju bara inom er egen krets#.

 

13.  #De utomstående skall Gud döma.

      GER ER AV MED DEN SOM ÄR OND#. 

        

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se