Alla inlägg den 22 juli 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:17

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 114.


11400a.  Den som låter sig besegras av övermodet

blir slav under dess inflytande.


11400b.  Den som låter sig besegras av elakheten

blir slav under dess inflytande.


11400c.  Den som låter sig besegras av häftigheten

blir slav under dess inflytande.


11401a.  Hånfull tunga ärar sig själv.


11401b.  I hånfulla tungan finns ingen förlåtelse

och f örståelse för sin nästa.


11401c.  Hånfull tunga  talar stortaliga Ord.


11402.  O-kunnigheten och förblindelsen

varandras vänner.


11403.  Fel-aktig kärlek  blir till kontrollerad

kärlek  öppnar upp för kontroll-beteendet.


11404.  Gästfriheten och godhjärtligheten

varandras vänner.


11405a. Lögnen  dumdristig i sitt beteende.


11405b.  Lögnen  dåraktig i sitt beteende.


11405c.  Lögnen  vad ger den till Livet.


11406a.  Förtalet  dumdristig i sitt beteende.


11406b.  Förtalet  dåraktig i sitt beteende.


11406c.  Förtalet  vad ger det till Livet.


11407a.  Skvalleriet  dumdristig i sitt beteende.


11407b.  Skvalleriet  dåraktig i sitt beteende.


11407c.  Skvalleriet  vad  ger det till Livet.


11408. Lögnen älskar inte sin nästa som sig själv

       hatar och föraktar henne.


11409.  Förtalet älskar inte sin nästa som sig själv

      föraktar och hatar henne.


11410.  Skvalleriet älskar inte sin nästa som sig själv:  hatar och föraktar henne.


11411. Bitter avundsjuka vad ger det till Livet.


11412.  Vara stridslysten  vad  ger det  till Livet.


11413a. Ödmjukheten står emot högmodet.


11413b. Snällheten står emot elakheten.

 

11413c. Saktmodet står emot ilskenheten.

 

11414.  Finns inget trygghet och vila i högmodet.

 

11415.  I barmhärtigheten finns godheten

och kärleken.

 

11416.  Ångest-känslorna styrs av lögnens

talade Ord.

 

11417a.  I en värld av o-ärligheten  finns en fattigdom av ärligheten.

 

11417b.  I en värld av ärlighet  finns en

fattigdom av o-ärligheten.

 

11417c.  Vilket ger Livet mest leva för !!

 

11418.  Själv-säkerheten Och skrytsamheten

varandras vänner.

 

11419.  Pratmakare och orosstiftare varandras vänner.

 

11420a.  Orosstiftare & våldsmän varandras vänner.

 

11420b.  Orosstiftare Och våldsmän vad ger

de till Livet.

 

11420c.  Pratmakare & o-behärskad tunga

vad ger de till Livet.

 

11421.  Vara häftig och våldsam högmodets

tjänare.

 

11422.  Vara själv-god och ilsken  vad ger det

till sin nästas liv.

 

11423a.  Anklagande tankar vad ger det till Livet.

 

11423b.  O-ärliga tankar vad  ger det till Livet.

 

11423c.  Ärliga tankar  uppmuntrande tankar.

 

11424.  Barmhärtige känner törstig längtan efter

Barmhärtighetens närhet.

 

11425.  Tystne känner törstig längtan efter

tysthetens närhet.

 

11426.  Tålige känner törstig längtan efter

tålighetens närhet.

 

11427a.  Vandra i kärlekens närhet

välkommen vara kärlekens glädje-spridare.

 

11427b.  Vandra i ömhetens närhet

välkommen vara ömhetens glädje-spridare.

 

11427c.  Vandra i med-ömkans närhet

välkommen vara med-ömkans glädje-spridare.

 

11428.  Vandra i med-lidandets närhet

välkommen vara med-lidandets glädje-spridare.

 

11429.  Ödmjukhetens sanning nyttig för Alla.

 

11430.  Ödmjukhetens sanning  tillgänglig

för Alla.

 

11431.  Ödmjukhetens sanning ger vad mänskligheten behöver.

 

11432a.  Ödmjukhetens verkligheter

inressant lärorikt att äga.

 

11432b.  Högmodets verkligheter

o-intressant dåraktigt att äga.

 

11432c.  Övermodets verkligheter vad

kan det ge till Livet.

 

11433a. Onda miss-tankar  vad ger det till Livet.

 

11433b. Onda miss-tankar  o-intressanta

dåraktiga att äga.

 

11433c.  Onda miss-tankar  tillgängliga för Alla.

 

11434.  Tänk få glädjas med ödmjukhetens

rikedomar  livets mening.

 

11435.  Tänk få glädjas med snällhetens rikedomar

livets mening.

 

11436.  Tänk få glädjas med  vänlighetens rikedomar  livets mening.

 

11437a.  O-nyttiga Ord  lögnaktiga Ord.

 

11437b.  O-nyttiga Ord  falska Ord.

 

11437c.  O-nyttiga Ord  förtalets Ord.

 

11438a.  O-nyttiga Ord  skvalleriets Ord.

 

11438b.  O-nyttiga Ord  O-ärliga Ord.

 

11439.  Barmhärtigheten  o-gripbar  o-ändlig

o-fattbar i sin outtömliga rikedom.

 

11440.  O-barmhärtigheten o-gripbar o-ändlig

o-fattbar i sin outtömliga fattigdom.

 

14441.  Ödmjukheten o-gripbar o-ändlig o-fattbar

i sin outtömliga rikedom.

 

14442a.  Vara fylld av medkänslan & medömkan 

för de som besvarar deras ömsinta inbjudan.

 

14442b.  Vara fylld av mildheten och ödmjukheten

för de som besvarar deras milda & ödmjuka

      inbjudan.

 

14442c.  Vara fylld av snällheten & vänligheten

för de som besvarar  deras snälla och vänliga 

        inbjudan.

 

14443.  När mänskligheten i sitt hjärta längtar

efter bli älskad och uppskattad söker den

       livets mening.

 

14444a.  Ödmjuke håller o-rubbligt fast vid mot

högmodets lockelser och frestelser. 

 

14444b.  Ödmjuke visar sin ståndaktighet i sin

bråddjupa kärlek till ödmjukhetens sköna

      och ljuvliga rikedomar.

 

14444c.  Insiktsfulle visar sin ståndaktighet i sin

bråddjupa kärlek till insiktens sköna 

       och ljuvliga rikedomar.

 

14445.  Visa sin ödmjuka lydnad mot visheten 

fyller livets dagliga behov.

 

14446.   Vara lik en döv som ingenting hör.

Vara lik en som äger en stum tunga.

         Vara lik en man som inte hör.

Vara en som inte svarar.

       

14447.  Vara lik en döv ibland förtalets talare.

Äga en stum tunga ibland  förtalarnas

         talträngda tungor.

 

14448.  Vara lik en man som  inte hör ibland

skvalleriets talare.

 

14449.  Vara en som inte besvarar förtalares ord.

 

14450a.  Snällheten  tillgänglig för Alla.

 

14450b.  Snällheten  nyttig för Alla.

 

14450c.  Snällheten  fyller hjärtats behov  med

     snällhetens rikedomar.

 

11451a.  Snällhetens rikedomar  tänk om

mänskligheten vill söka den.

 

11451b.  Snällhetens ömhet  skönhet   ljuvlighet

finns för de som söker den.

 

11451c.  Snällhetens sötma  själens lenande

honungs-smak för livets  glädjerika leende.

 

11452a.   Fridens människa låter sinnesron
sinnes-friden vara herre i sitt liv.


11452b.  Godhetens människa låter godhjärtligheten vara herre i sitt liv.


11452c.  Snällhetens människa låter snällheten

vara i sitt liv.


11453.  Skrivna ord varaktigt Ord.


11454.  Muntliga Ordet  kortsiktigt Ord.


11455.  Skrivna ger bättre frukt än muntliga

orden.


11456a.  Äger man inte ödmjukheten  svårt

leva i kärleken.


11456b.  Äger man inte mildheten  svårt

acceptera  leva i ödmjukheten.

 

11456c.  Äger man inte bamhärtigheten  svårt

acceptera  livet i den. 


11458.  Fullkomlige o-intresserad leva i

o-fullkomligheten.

 

11459.  Leva i o-nyttigheterna  bli bestulen på

på tiden vad livet ger.

 

11460.  O-nyttigheter  livets tjuvar  som belöningslösa  i sitt stjälande.

 

11461.  Där det finns kärlek och vishet, där finns

varken rädsla eller okunnighet.

 

11462a.  Dåren älskar sin egen dumdristighet.


11462b.  Dåren säger i sitt hjärta jag behöver

ingen vishet  klarar mig själv.


11462c.  Dåren önskar ingen samhörighet

med visheten.


11463.  Dåren föraktar insikten och visheten.


11464a.  Insiktsfulle älskar insikten.


11464b.  Insiktsfulle  känner  sig älskad

uppskattad av insikten.


11464c.  Insiktsfulle o-intresserad leva i

dumdristigheten.


11465.  Insiktfulle säger i sitt  hjärta jag har

valt leva tillsammans med insikten livet ut.


11466.  Insiktfulle känner sinnesron & sinnesfriden

i sin  gemenskap med insikten.


11467.  Insiktfulle & insikten lever i förenat liv

med  varandra.


11468a.  Snälla hjärtat   vad fint det är. 

 

11468b.  Snällt hjärta tillgängligt för Alla.

 

11468c.  Snällt hjärta  vad nyttigt det är för Alla.

 

11469.  Göra ego-nyttiga saker.

 

11470.  Göra ego-saker ära sig själv.


11471.  Göra  kärleks-gärningar tänka på sdin nästas behov.


11472.  Kärleks-fullt  hjärta visar medömkan medkänsla  med-lidande.

 

11473.  Stilla människor främmande för 
talträngda tungor.

 

11474a.  Ödmjuk tacksamhet  nyttig för Alla.

 

11474b.  Ödmjuk tacksamhet  tillgänglig för Alla.

 

11474c.  Ödmjuk tacksamhet  god vän för Livet.

 

11475.  Ödmjuke känner gemenskap med 

ödmjukheten.

 

11476.  Människan  behovets-människa.


11477a.   Ödmjukheten  ödmjukes vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

     ger livs-lärdomen och erfarenheten.

Ödmjukes erfarenhet & lärdom  lära känna

      ödmjukheten.


11477b.  Barmhärtigheten  barmhärtiges vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

       ger livs-lärdomen och erfarenheten.

Barmhärtiges erfarenhet & lärdom lära känna

        barmhärtigheten. 


11477c.  Kärleken  kärleksfulles vägvisare

in i hennes olika boningar av tillväxt:

     ger livs-lärdom och erfarenheten.

Kärlekens erfarenhet & lärdom lära känna

      kärleken. 


11478.  Visad ödmjukhet  omgivningens nytta

av ödmukhetens rikedomar.


11479.  Visad ödmjukhet  till omgivningens nyttiga 

lärdom och erfarenhet.


11480.  Visad ödmjukhet  förändrar  människors

beteende inför ödmjukhetens verklighet.


11481.  Ödmjukheten kan inte betalas med

silvrets och  guldets värde.


11482a.  I ödmjukheten finns sanningen.

 

11482b.  I högmodet finns lögnen och falskheten.

 

11482c.  Högmodet och ödmjukheten går

skilda vägar.

 

11483a.  Sanningen och ödmjukheten trogna vänner.

 

11483b.  Sanningens och ödmjukhetens liv tillsammans gör dem till trogna vinnare.

 

11484a.  Lögnen & falskheten trogna vänner.

 

11484b.  Lögnens och falskhetens liv tillsammans

    gör dem till trogna förlorare. 

 

11485a.  Ödmjukhetens rikedomar kan inte jämföras

med högmodets fattigdom.

 

11485b.  Högmodets fattigdom ljuvaktig stjäler

      tiden av år och dagar från den högmodiges

dyrbara liv.

 

11485c. Snällhetens rikedomar kan inte jämföras med elakhetens fattigdom.

 

11486.  Elakhetens fattigdom  ljuvaktig stjäler

    tiden av år och dagar från den elakes 

dyrbara liv.

 

11487a.  Högmodet flyr i rädsla från ödmjukhetens närhet.

 

11487b.  Ödmjukhetens närhet skadlig och smärtsam för högmodet.

 

11487c.  Snällhetens närhet skadlig och smärtsam

för elakheten.

 

11488.  Elakheten flyr i rädsla från snällhetens närhet.

 

11489a.  Miljö-förstörelsen herre över mänskligheten.

 

11489b.  Miljö-förstörelsen rider på rädslan.

 

11489c.  Miljö-förstörelsen lever sitt egna liv.

 

11490.  Miljö-förstörelsen rider på stoltheten.

 

11491.  Tänk få säga till den hjälpsamme:

Tack för din hjälpsamhet.

 

11492.  Tänk få säga till den sorgsne:

känner tacksamheten få uppmuntra dig.

 

11493.  Tänk få säga till den fattige:

känner tacksamheten få vara dig till hjälp.

 

11494.  Onyttiga Ord ärar  o-nyttigheten.

 

11495.  O-nyttigheter vad ger det till Livet.

 

11496.  Nyttigheterna och o-nytigheterna

varandras o-vänner.

 

11497.  O-nyttigheterna & nyttigheterna går

skilda vägar.

 

11498.  Bättre göra nyttigheter än o-nyttigheter.

 

11499.  Sämre göra o-nyttigheter än nyttigheter. 

 

 


  

 


 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:17

FÖRSTA KORINTERBREVET. 8:1-13.

 

KÖTT FRÅN HEDNISKA OFFER.

 

¤Första Korinterbevet. 8:1.

 

1.  #I FRÅGA OM offerköttet vi att vi alla har kunskap.

       Men kunskapen gör oss uppblåsta, det som

bygger upp är kärleken.

 

Äga kunskap om offerköttet.

        Högmodet rider på kunskapen.

Kärlekens inre liv  livet till uppbyggelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:2.

 

2.  #Den som tror sig ha kunskap har ännu inte

fått den rätta kunskapen#.

 

Övermodet  tror sig äga all kunskap  men saknar

kärleken.

       Den rätta kunskapen: lära känna den Evige.

 

¤Korinterbrevet. 8:3.

 

3.  #Men den som har kärlek, han är känd av Gud#.


Gud  känner sina barn.

    Äga kärlekens inre liv  vara hans älskade barn.


¤Första Korinterbrevet. 8:4.

 

4.  #När det alltså gäller frågan om man får äta  kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte

       finns någon avgud i världen och ingen annan

gud än den ende#.

 

Inte tillbedja andra gudar utan den ende sanne Guden.

         

 ¤Första Korinterbrevet. 8:5.

 

5.  # Ty även om det  finns så kallade gudar, 

I himlen eller på  jorden ---- och det finns

       ju många  gudar och många herrar#.

 

Överallt finns handgjorda gudar av människohänder:

      Handgjorda avgudar:  de skapade tingens

tillbedjan av människors-hjärtan.

      Kallade gudar finns i himlen eller på jorden.

Det finns alltför många  gudar & många som 

     i sin ego-kärlek gjort sig till herrar.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 8:6.

 

6.  #Så har vi ju bara en Gud, fadern från vilken

allting utgår och som är vårt mål, och bara

        en herre, Jesus Kristus genom vilken allt

är till vi och genom vilken vi är till#.

 

Vi hans älskade barn: äger endast en Gud.

        Älskade Fadern: alltings skapare.

Från fadern vilket allt liv utgår från.

       Den högste vår fader vårt eviga mål.

Bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt

       är till.

Genom vilken vi är till.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:7.

 

7.  #Denna kunskap finns dock inte hos alla.

Somliga sitter så fast i sin gamla avgudatro 

     att de äter köttet just som offerkött, och det

tynger deras samvete, osäkert som det är#.

 

Vad vi förut beskrivet i denna kunskap finns

       dock inte hos alla.

Somliga fastnat i sitt gamla vane-tänkande

      i deras avguda-tro.

De äter köttets vara som offerkött.

        Vilket tynger deras egna samvete.

O-kunnigheten tynger deras samvete.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:8.

 

8.  #Men det är inte maten som kommer att föra

oss till Gud.

       Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om äter#.

 

Inte matens föda vägen till Guds hjärta.

      Inte treenighetens förlorare om inte äter.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 8:9.

 

9.  #Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir

till skada för de osäkra#.

 

Låta oss se till den friheten som matens föda ger.

          Låt inte er frihet till födan vara er till skada.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:10. 

 

10.  #För om någon får se hur du äter som äger kunskap ligger till bords i ett avgudatempel,

          kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han är osäker?#.

 

Får någon vetskap om din kunskap du ligger till

       bords i ett avgud-tempel  vilket styrker

hans samvete. 

 

¤Första Korinterbrevet. 8:11.

 

11.  #Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, denne broder som Krisus har dött för#.

 

Genom din kunskap går den o-säkre förlorad.

      Denne din älskade broder i Kristus dött för.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:12.

 

12.  #Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten

       syndar ni mot Kristus#.

 

Om ni genom ert handlingssätt förleder mot era

       bröder.

Vilket ni våldför er på deras o-säkra samveten

        själva syndar mot Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 8:13.

 

13.  #Alltså: om maten bringar min broder på fall

avstår jag från kött för evigt för att det inte bli

       orsak till min broders fall#.

 

Bättre helt avstå från maten vilket bringar min

       älskade broder på fall.

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 juli 2018 10:16

FÖRSTA KORINTERBREVET. 7:25-40.

 

Ogifta och änkor.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:25.

 

25.  #I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen 

ingen befallning från Herren.

       Men jag kan ge er ett råd tack vare den tilltro

som Herren i sin barmhärtighet har visat mig#.

 

Herrens barmhärtighet visat mig ett råd

     tack vare min fasta tilltro till honom.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:26.

 

26.  #Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra

tid som nu är inne ------ det är bäst att leva på

       det viset#.

 

Vi lever i en svår andlig tid  som nu visar sig.

      Vilket gör bäst ha sin tilltro till hans barmhärtighet. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:27.

 

27.  #Är du bunden vid en kvinna, sök då inte

att bli löst.

      Har du blivit löst från en kvinna, sök då inte

att finna en annan#.

 

Du, man var tacksamt bunden vid en kvinna

      sök inte överge henne.

Har du blivit fri från en kvinna  sök inte efter

     någon annan. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:28.

 

28.  #Men om du gifter dig är det ingen synd.

       Och om den ogifta kvinnan gifter sig är det

ingen synd.

      Men de som gör så kommer att få det svårt

på jorden, och jag vill inte kräva för mycket

      av er#.

 

Ingen i synd gifta sig.

      Gifter sig den o-gifta kvinnan är det ingen synd.

Gifta kvinnan kan få svårt med lekamliga

      vedermödor.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:29.

 

29.  #Men det säger jag, bröder: tiden krymper.

Även de som har en hustru måste nu leva som

       om de ingen hade#.

 

Mina bröder; tiden krymper.

       Ge gifta männen lever som de inte är gifta.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:30.

 

30.  #De som gråter som om de inte grät, de som

gläder sig som om de inte fick behålla det#.

 

De gråter i livet som de inte grät.

          De gläder sig i livet som de förlorat glädjen.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:31.

 

31.  #Och de som lever i världen som om de inte

levde av den.

        Ty den värld som nu är går mot sitt slut#.

 

De gifta som lever i världens omsorg  som om

       de gjorde det.

Världen som vi nu lever i går mot sin undergång.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:32.

 

32.  #Och jag ser er helst att ni slipper bekymra er.

     Den ogifte tänker på vad som hör Herren till,

hur han skall vara Herren till lags#.

 

Skulle önska ni lever utan livets bekymmer.

      O-gifte tänke på behaga Herrens vilja.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:33.

 

33.  #Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall vara sin hustru till lags#.

 

Gifte tänker världens behov.

          Hur han ska tillfredsställa sin hustrus behov.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 7:34. 

 

34.  #Och det gör honom kluven.

      En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som

hör Herren tlll, på att hon skall vara helig till

      kropp och själ.

Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör

     världen till, hur hon skall vara sin man till lags#.

 

Gifte mannen blir kluven i hjärta och sinne.

      O-gift kvinna eller flicka tänker på behaga

Herren.

       Behaga Herens vilja: gör henne renhjärtlig

o-strafflig till kropp och själ.

      Gifta kvinnan tänker världens vedermödor.

Vara sin älskade man till behag. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:35.

 

35.  #Detta säger jag för ert bästa, inte för att lägga

band på er utan för att hjälpa er att leva anständigt

       och troget hålla fast vid Herren#.

 

Vad jag innan sagt till ert bästa: vill inte lägga något

      band på er.

Vara er till hjälp och tröst leva anständigt.

       Vara trogen hålla fast vid Herren. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:36. 

 

36.  #Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansatts av driften

        och inte har något val, då får han göra det

han vill: han syndar inte, de får gifta sig#.

 

Tycker någon i församlingen en man handlar 

      o-rätt mot sin flicka i driftiga begär till

hennes emotionella rikedomar.

       Han får då gifta sig.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:37.

 

37.  #Men den som står fast i sin föresats och inte

känner något tvång utan är herre över sin vilja

      och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan

förbli orörd, han handlar rätt#.

 

I sitt inre beslutat låta flickan förbli o-rörd

       låt det så ske: efter Herrens vilja.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:38.

 

38.  #Alltså den som gifter sig med flickan handlar

rätt, och den som inte gifter sig handlar bättre#.

 

Mannen handlar rätt i sitt giftemål med flickan.

      Bättre handlar den som förblir o-gift.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:39.

 

39.  #En kvinna är bunden så länge hennes man lever.

       Men om mannen dör är hon fri med vem hon vill,

bara det är med en kristen#.

 

Kvinnan bunden vid sitt äktenskaps-löfte inför

      Herren så länge hennes man lever.

Dör mannen hon är fri från honom.

         Gifta sig med en kristen man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:40.

 

40.  #Men långt bättre är det för henne om förblir

som hon är, det min uppfattning, och jag menar

       att även jag har Guds ande#.

 

Bättre för henne inte gifta om sig.

          

      

 

 

 

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se