Alla inlägg den 20 juli 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2018 21:06

FÖRSTA KORINTERBREVET.  6:12-20.

 

Kroppen ett tempel för den helige anden.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:12.

 

12.  #Allt är tillåtet för mig ---- men allt är inte 

nyttigt.

       Allt är tillåter för mig men ingenting får 

ta makten över mig#.

 

Vad är tillåtet för mig!

     Ära treenigheten ära Guds tempel.

Vad är o-nyttigt förmig!

     Vanära treenigheten  vanära Guds tempel.

Vilket är herre över min kropp  Guds tempel. 

 

¤Första Korinterbrevet.  6:13.

 

13.  #Maten är till för magen och magen för 

maten, tills Gud gör båda överflödiga.

       Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen#.

 

Lekamliga behovet  lekamlig livs-näring för

    Guds tempel.

Låt inte otuktens liv med dess begär vara 

    vara er herre över Guds tempel.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:14.

 

14.  #Gud har uppväckt Herren, och genom sin 

makt skall han uppväcka oss#.

 

Gud uppväckte sin Son Kristus Jesus från de döda.

      Genom sin enfödde son i sin allmakt uppväckt

oss: in i det eviga Livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:15.

 

15. #Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar?

Skall jag ta Kristi lemmar och  göra dem till

      en skökas lemmar?

Nej!#.

 

Era kroppade helgade åt Kristus vara hans heliga

     lemmar.

Vill ni göra Kristi lemmar till vara skökas lemmar?

      

¤Första Korinterbrevet. 6:16.

 

16.  #Vet ni inte att den som förenar sig med

en sköka blir till en enda kropp med henne?

        Det heter ju: DE TVÅ SKA BLI ETT#.

 

Vara förenad med en sköka bli ett kött med henne.

     Ära hennes vilja.

Vara hennes slav-tjänare.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:17.

 

17.  #Men den som förenar sig med Herren blir

till en ena ande med honom#.

 

Vara förenad med Kristus känna andens enhet

      med honom.

 

¤Första Korinterbrevet.  6:18.

 

18.  #Håll er borta från otukten.

All annan synd som en människa begår lämnar

      kroppen utanför, men den otuktige syndar

mot sin egen kropp#.

 

Avsky otukts-livet.

       Otukts människan syndar mot sin egen kropp.

 

19.  #Vet ni inte att er kropp är ett tempel för 

den heliga anden, som ni har inom er och som

        ni har fått från Gud?

Ni tillhör inte er själva#.

 

Er kropp den heliga andens tempel.

       Den heliga anden bor i er.

Den helige anden blev er given.

       Ni tillhör treenigheten.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:20.

 

20.  #Gud har köpt er och priset är betalt.

Ära Gud med er kropp#. 

 

Ni är friköpta genom Kristi försonings-blod.

        

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2018 21:06

FÖRSTA KORINTERBREVET. 7:1-16.

 

SVAR PÅ FRÅGOR OM ÄKTENSKAPET.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:1.

 

1.  #NU TILL DET ni skrev.

Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna#.


      Tanken på otuktssynder bäst inte vidröra


en kvinnans  kropp.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:2.

 

2.  #Med tanke på all den otukt som finns skall

mannen leva med sin hustru och kvinnan 

      med sin man#.

 

Vara beskyddad från otuktens frestelser och

      lockelser  mannen leva med sin hustru

kvinnan med sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:3.

 

3.  #Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man#.

 

Mannen skall uppfylla sina skyldigheter mot 

      sin hustru.

Kvinnan skall uppfylla sina skyldigheter mot

      sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:4.

 

4.  #Hustrun bestämmer inte över sin egna kropp,

det gör mannen.

      Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp,

det gör hustrun#.

 

Hustrun äger inte sin egen kropp mannen äger den.

       Mannen äger inte sin egen kropp kvinnan

äger den.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:5.

 

5.  #Håll er inte från varandra annat än för en tid,

om ni har enats om det för att ostört kunna

       ägna er tid åt bön och sedan vara tillsammans

igen.

       Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte 

förmår leva avhållsamt#.

 

Finns enheten för bön  vara o-störda från varandra

     Sedan vara tillsammans som man och kvinna.

Vara eniga tillsammans beskyddet mot Satans

        frestelser  splittra äktenskapet.

 

6.  #Detta säger jag om ett medgivande, inte som

      en befallning#.

 

Ingen befallning från mig Paulus.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:7.

 

7.  #Helst ville jag att alla levde som jag.

Men var och en har fått sin särskilda nådegåva 

       från Gud, den ene av ett slag, den andre

av ett annat#.

 

Jag själv; Paulus Kristi tjänare, vill helst


        ni skall som mig själv. 

 

¤Första Korinterbrevet. 7:8.

 

8.  #Till de ogifta och till änkorna säger jag att det

är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag#.

 

Ni, ogifta och änkor fortsätt och lev som ni

          nu gör.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:9.

 

9.  #Men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig; det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå#.

 

Ni, ogifta och änkor  kan ni inte leva återhållsamt

      bör ni gifta er.

Bättre vara gift än brinna av åtrå.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 7:10.

 

10.  #De gifta ger sig denna föreskrift som inte

är min utan Herrens: en hustru får inte lämna

        sin man#.

 

Herrens föreskrift för de gifta  en  hustru ska 

inte lämna sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:11.

 

11.  #Men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift

eller försona sig med mannen  -----  och en man

      får inte skilja sig från sin hustru#.

 

Lämnar hustrun sin man skall hon förbli o-gift.

       Förbli o-gift eller leva försoning med sin man.

Mannen får inte låta sig skiljas från sn hustru.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:12.

 

12.  #Till de övriga säger jag själv, inte Herren:

om någon broder har en hustru som inte är troende

       men är villig att leva med honom, får han

inte skilja sig från henne#.

 

Herren säger till de övriga i församlingen:

      Har en broder en o-troende hustru: men villig

leva med honom.

           Får inte den troende brodern skilja sig från

sin o-troende hustrun.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:13.

 

13.  #Och om någon kvinna har en man som inte

är troende men är villig att leva med henne, får

     hon inte skilja sig från honom#.

 

Har en troende kvinna en o-troende man

      han villigt leva med henne:  får hon inte

skilja sig från honom.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:14.

 

14.  #Ty mannen som inte tror har helgats genom 

sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats 

        genom sin troende man.'

Annars vore era barn orena, inte helga som nu#.

 

O-troende mannen har helgats genom sin hustru.

       O-troende hustrun helgats genom sin man.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:15.

'

15.  #Men om den som inte tror vill skilja sig,

så må han göra det.

       I sådana fall är den troende brodern eller systern inte bunden.

      Gud har kallat er att leva i frid#.

 

O-troende man eller hustru vill skilja sig  må han

    eller hon göra det.

I sådan fall finns ingen bundenhet mellan

        den troende brodern eller systern.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 7:16.

 

16.  #Och hur vet du, kvinna att du rädda din man

och du, man, att du kan rädda din hustru?#.

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2018 21:06

FÖRSTA KORINTERBREVET. 7:17-24.

 

Yttre levnadsförhållanden.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:17.

 

17.  #I övrigt skall var och en leva med den lott

som Herren har tilldelat honom, sådan han var

        då Gud kallade honom.

Det är den regel jag ger er alla församlingar#.

 

Lev efter den kallelse Herren givit.

      Livs-regeln för er alla i församlingar.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:18.

 

18.  #Den som var omskuren när han blev kallad

skall inte ändra på det.

       Den som var oomskuren skall inte låta

omskära sig#.  

 

Omskuren vid sin kallelse förbliv så.

       O-omskuren vid sin kallelse  förbliv så.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:19.

 

19.  #Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt, 

vad som betyder något är att man håller

       Guds bud#.

 

Vara omskuren eller äga förhuden det är likgiltigt.

       Bättre vara lydig inför Guds bud.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:20.

 

20.  #Var och en skall förbli vad han var när han

blev kallad#.

 

Förbliva i det man var innan sin kallelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:21.

 

21.  #Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid det.

       Och även om du kan bli fri, så förbli hellre 

vad du är#.

 

Var du syndens träl innan du blev kallad

      tänk inte på det nu.

Kan du nu bli fri:  förbli hellre i vad du nu är.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:22.

 

22.  #Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren

är Herrens frigivne.

         Och likaså är den frie som har blivit kallad

Kristi slav#.

 

Syndens slav-tjänare kallad till vara Herrens

        frigivne fånge från syndens träldom.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:23.

 

23.  #Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte

slavar under människor#.

 

Gud har friköpt er försoningens betalning 

      genom Kristi försoningsverk.

Var inte slavar i människors tjänst.

 

¤Första Korinterbrevet. 7:24.

 

24.  #Bröder, var och en skall inför Gud förbli

vad han var när han blev kallad#.

 

Bröder i Kristus; förbli inför Gud när ni 

         blev kallade.

 

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se