Alla inlägg den 17 juli 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2018 20:52

FÖRSTA KORINTERBREVET.  6:1-11.

 

PROCESSER MELLAN KRISTNA.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:1.

 

1.  #Hur kan någon av er som ligger i tvist med

en broder komma på tanken att processa inför

      de orättfärdiga och inte inför de heliga!#.


Ni, heliga hur kan ni fortfarande leva i ordstrider

med en broder.

        Låta inte era tankar vara trätgiriga inför 

de sanningslösa och de heliga i Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:2.

 

2.  #Vet ni inte att de heliga skall döma världen?

Och om ni skall döma världen, duger ni då

        inte till att döma i småsaker?#.

 

Känner inte ni till de heliga Herrens utvalda 

     skall döma världen!

Ni ska döma världen; i er andliga o-mogenhet

       kan inte döma i småsaker.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:3.

 

3.  #Vet ni inte att vi skall döma änglar?

     Då bör vi klara av vardagliga tvister#.

 

Känner ni inte till; kan vi döma änglar

      ska vi i andlig mogenhet döma vardagliga

ordstrider.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 6:4.

 

4.  #Men när ni nu har sådana tvister, då tar ni 

domare folk som församlingen ser ner på#.

 

När ni låter era o-behärskade tungor styra ert liv.

       Då tillåter ni o-mogna domare döma som

församlingen ser ner på.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:5.

 

5.  #Ni borde skämmas!

    Finns det då ingen bland er som är klok nog

att döma mellan två kristna bröder?#.

 

Skäms ni inte; inför era o-mogna handlingar.

    Finns det ingen bland er som äger klokheten

i era ord döma mellan två kristna bröder.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:6.

 

6.  #I stället processar broder mot broder,

och detta inför otroende!#.

 

I stället för använda klokheten låter ni tvisterheter

    råda mellan broder och broder.

Dåligt vittnesbörd inför de o-troende.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:7.

 

7.  #Redan det att ni processar med varandra 

är ett nederlag för er.

       Varför finner ni er inte heller i en oförrätt?

Varför tar ni inte hellre en förlust?#.

 

Era ordstrider med varandra er till inre splittring.

 

¤Första Kointerbrevet. 6:8.

 

8.  #Istället vållar ni andra orätt och förluster -----

era egna bröder#.

 

Era stridigheter vad ger det till er själva och

     de o-troende.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:9.

 

9.  #Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få

ärva Guds rike?

        Låt inte bedra er.

Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar

       eller män som ligger med andra män#.

 

Ve ni inte de ondskefulla skall inte ärva Guds rike.

        Låt inte er o-kunnighet bedra er.

Inga o-tuktiga avguda-dyrkare eller horkarlar.

          Homosexuella män.

 

¤Första Korinterbrevet. 6:10.

 

10.  #Inga som är tjuvaktiga eller själviska,

inga drinkare, ovettiga och utsugare ------

       ingen sådan får ärva Guds rike#.

 

Får inte ärva Guds rike:

       Inga drinkare.

Inga O-vettiga och utsugare.

        

¤Första Korinterbrevet. 6:11.

 

11.  #Så har somliga av er levt, men ni har låtit 

tvätta er rena, ni har helgats och gjorts 

       rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn

och genom vår Guds Ande#.

 

Somliga av har levt i:

     Tjuvaktighet 

Varit själviska

         Drinkare  

Levt livet o-vettighet utsugande.

        Era hjärtan nu livet i renhjärtlighet 

och o-strafflighet.

 

 

      

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2018 20:51

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

 

DEL.  113.

 

11300.  Vattnets närings-rika flöde visar

större värde än penningars värde.

 

11301.  Vad kan ersätta vattnets närings-rika 

vattenflöde än silvrets eller guldets värde!!

 

11302.  Vad kan ersätta vattnets närings-rika

vatten-flöde istället för svår torka!!!

 

11303a.  Kärleken segrar över ilskenhetens

smärtsamma lidande.

 

11303b.  Vad kan smärtsamt lidande ge till Livet.

 

11303c.  Kärleken segrar över häftighetens

smärtsamma lidande.

 

11304.  Vad ger häftighetens smärtsamma lidandet.

 

11305.  Hatet och o-försonligheten o-vän med

förlåtelsen och försoningen.

 

11306.  O-försonligheten  känner ingen samhörighet

med kärleken.

 

11307.  Hatet och föraktet känner samhörighet med

smärtsamma lidandet.

 

11308a.  Ödmjukes hjärta ödmjukhetens älskade

barn av samma hjärta.

 

11308b.  Snälles hjärta snällhetens älskade barn

av samma hjärta.

 

11308c.  Högmodiges hjärta högmodets älskade

barn av samma hjärta.

 

11309.  Ödmjukt hjärta rymmer ödmjukhetens kunskap.

 

11310.  Barmhärtigt hjärta rymmer barmhärtigheten

kunskap.

 

11311.  Vänligt hjärta rymmer vänlighetens kunskap.

 

11312a.  Snällt hjärta lydigt snällheten intill döden.

 

11312b.  God-hjärtligt hjärta lydigt godhjärtligheten

intill dödden.

 

11312c.  Vänligt hjärta lydigt vänligheten

intill döden.

 

11313.  Livet i o-nyttigheter vad ger det till Livet.

 

11314.  Livet i o-nyttigheter  skadligt och smärtsamt.

 

11315a.  O-måttlig girighet  vad ger det till Livet.

 

11315b.  O-måttlig girighet  glädje-fattigt.

 

11315c.  O-måttlig girighet  ser inte sin

nästas behov.

 

11316a.  Ödmjukheten sår ödmjuka frön

i ödmjukes hjärta.

 

11316b.  Ömheten sår ömma frön i ömhetens hjärta.

 

11316c.  Godheten sår goda frön i godhjärtlighetens

hjärta och sinne.

 

11317.  Lära känna bråddjupet av ödmjukheten

vara hennes tjänare eller tjänarinna.

 

11318.  Lära känna bråddjupet av barmhärtigheten

vara hennes tjänare eller tjänarinna.

 

11319.  Lära känna bråddjupet av sanningen

vara hennes tjänare eller tjänarinna.

 

11320a.  Barmhärtiga Ord bättre än

o-barmhärtiga Ord.

 

11320b.  O-barmhärtiga Ord skadliga och smärtsamma.

 

11320c.  O-barmhärtiga tankar skadliga

och smärtsamma.

 

11321.  Trohetens tankar  o-trohetens o-vänner

och fiender.

 

11322.  Tysthetens tankar ärar tysthetens

inre liv.

 

11323.  Tysthetens Ord  o-tysthetens o-vänner

och fiender.

 

11324.  Glädje-fyllda Ord  sorgsna Ords o-vänner

och fiender.

 

11325.  Sinnesfridens Ord  orons  förvirringens Ords

o-vänner och fiender.

 

11326.  Insiktens och eftertänksamhetens Ord

vänner till Visheten.

 

11327.  Visheten och klokheten Ord  ärar

visheten och klokheten.

 

11328a.  Aktsam & vaksam tunga  ärar aktsamma

och vaksamma Ord.

 

11328b.  Aktsam och vaksam tunga talträngda Ords

o-vän och fiende.

 

11328c.  Aktsam & vaksam tunga vän med tystnaden.

 

11329.  Kärlekens och tröstens Ord äras av

kärlekens och tröstens tunga.

 

11330.  Kärlekens & tröstens Ord äras av 

kärlekens och tröstens hjärta och tankar.

 

11331a.  Ödmjuka sig inför sanningen älska henne.

 

11331b.  Ödmjuka sig inför vänligheten

och snällheten  älska dem.

 

11331c.  Ödmjuka sig inför saktmodigheten

älska henne.

 

11332.  Ödmjuka sig inför mildheten och ödmjukheten  älska dem.

 

11333.  Ödmjuka sig inför lidandet och ståndaktigheten  älska dem.

 

11334a.  Ödmjuka sig inför beprövade fastheten

och hoppet  älska dem.

 

11334b.  Ödmjuka sig inför tystnaden & stillheten

älska dem.

 

11334c.  Ödmjuka sig inför Vilan och ödmjukheten

älska dem.

 

11335.  Ödmjuka sig inför sinnesron & sinnesfriden

älska dem.

 

11336.  Tacksamheten visar sin tacksamhet 

mot sin nästa.

 

11337.  Tystnaden visar sin tysthet mot sin nästa.

 

11338.  Saktmodigheten visar sitt saktmod

mot sin nästa.

 

11339a.  Mild tunga krossar ben.

 

11339b.  Sanningens tunga krossar lögnen.

 

11339c.  Saktmodig tunga krossar vreden.

 

11340.  O-tacksamheten visar sin o-tacksamhet

mot sin nästa.

 

11341.  O-tystnaden visar sin o-tystnad mot 

sin nästa.

 

11342.  Vreden visar sin vrede mot sin nästa.

 

11343a.  Mildheten visar sin mildhet mot sin nästa.

 

11343b.  Snällheten visar sin snällhet mot sin nästa.

 

11343c.  Vänligheten visar sin vänlighet

mot sin nästa.

 

11344.  Tystnadens tunga krossar talträngdheten.

 

11345.  Snällhetens tunga krossar elakheten.

 

11346.  Barmhärtighetens tunga krossar

o-barmhärtigheten.

 

11347a.  Hårdhjärtligheten visar sig sin hårdhet

mot sin nästa.

 

11347b.  Elakheten visar sig sin elakhet mot

sin nästa.

 

11347c.  O-barmhärtigheten visar sig sin 

o-barmhärtighet mot sin nästa.

 

11348.  Vara o-öm i sitt beteende  föraktar ömheten.

 

11349a.  Vara hjärt-lös och o-barmhärtig  vad ger

det till Livet.

 

11349b.  Vara hjärt-lös & o-barmhärtig skadar

sin nästas liv.

 

11349c.  Vara hjärt-lös och o-barmhärtig

i sitt hjärta och sinne har ingen framtid på  jordden.

 

11350.  Sanningens Ord krossar lögnens Ord.

 

11351.  Ödmjukes liv: gör sin nästa  lära känna

ödmjukhetens inre liv.

 

11352.  O-fullkomlighetens surdeg: kivet

o-ändliga ord-strider trät-lystenhet med

     o-behärskade tungor.

 

11353a.  Svår torka vad ger det till Livet.

 

11353b.  Svår torka sämre än vattnets vatten-flöde.

 

11353c.  Vattnets-vattenflöde tacksamt för

jordens existens.

 

11354.  Vattnets vatten-flöde närings-rikt för

alla levande varelser.

 

11355a.  Själviskheten  o-barmhärtig.

 

11355b.  Girigheten  o-barmhärtig.

 

11355c.  Ha-begäret  o-barmhärtigt.

 

11356.  Ödmjukhetens väldoftande ödmjukhet

avskyr högmodet.

 

11357.  Saktmodighetens väldoftande saktmod

avskyr häftigheten.

 

11358.  Givmildhetens väldoftande givande

avskyr girgheten.

 

11359a.  Ödmjuke låtit högmodets träd 

bli av-hugget i sitt hjärta vilket påverkat 

      sinnets med högmodets tankar.

 

11359b.  Saktmodige låtit häftighetens träd

bli av-huggit i sitt hjärta  vilket påverkat

     sinnet med häftiga tankar. 

 

11359c.  Snälle låtit elakhetens träd bli av-huggit

    i sitt hjärta  vilket påverkat sinnet med

elaka tankar.

 

11360.  Elaka tankar vad ger det till livet.

     Bättre leva av vänliga tankar.

 

11361.  Ilskna tankar vad  ger det till Livet.

      Bättre leva av saktmodiga tankar.

 

11362.  Stolta tankar vad ger det till Livet.

     Bättre leva av ödmjukhetens tankar.

 

11363.  Vara lyssnande i sin ödmjukhet & mildhet.

 

11364.  Vara vänlig och artig bättre än vara elak.

 

11365a.  Vänligheten & artigheten  tillgängliga

för Alla. 

 

11365b.  Vänligheten och artigheten  nyttig

för Alla.

 

11365c.  Vänligheten & artigheten o-skadlig

för Alla.

 

11366.  Vänligheten och artigheten bättre 

än elakheten.

 

11367.  Tystnaden  Stillheten  Mildheten 

livets goda vänner.

 

11368a.  Ödmjukheten  tålamodet  kärleken

livets goda vänner.

 

11368b.  Ödmjukheten tålamodet  till tröst

och hjälp i Livet.

 

11368.  Tålamodet och kärleken  till tröst

och hjälp i Livet.

 

11369a.  Själviskheten  o-barmhärtigheten

skadlig och smärtsam.

 

11369b.  Själviskheten  & o-barmhärtigheten

vad ger det till Livet.

 

11369c.  Själviskheten och o-barmhärtigheten

skadlig och bitter för Livet.

 

11370a.  Viljan Och o-viljan varandras o-vänner.


11370b.   O-viljan vad ger det till Livet.


11370c.  O-viljan tillgänglig för Alla.


11371.  Viljan tillgänglig för Alla.


11372.  O-viljan  självgod  själv-upptagen.


11373a.  Fridens människor har en framtid på jorden.


11373b.  Ärliga människor har en framtid på jorden.


11373c.  Tålmodiga människor har en framtid

på jorden.


11374.  Tiden är som en skugga i Livet.


11375.  Skuggan närvarande för alla Människor.


11376.  En vind-pust människans-liv.


11377a.  Livet tillgänglig för Alla.


11377b.  Livet valet vad vill människor

gör för Livet.


11377b.  Livet vara tacksam för.


11378.  Ödmjukheten som själv-runnen honung

för ödmjuka själen.

 

11379. Snällheten som självrunnen honung

för snällt härta.

 

11380.  Vänligheten som själv-runnen honung

för vänligt  hjärta.

 

11381a.  Där fåfängan finns  finns ingen klokhet.


11381b.  Där dårskapen finns  finns ingen vishet.

 

11381c.  Där tomheten finns  finns ingen  insikt.

 

11382.  Ödmjuke bevarar sina läppar från

högmodiga Orden.

 

11383.  Tiden går fort som vinden.

 

11384.  Vara tålmodig och ödmjuk  vara ivrig

leva i dem.

 

11385.  Människans uselhet  deras egoism
vad ger det till Livet: tomheten & fåfängan.


11386.  Tofastheten:  trovärdig och trogen.


11387a.  Svår torka: plågosam  smärtsam.


11387b.  Trolösheten:  plågosam  smärtsam.


11388.  Tänk om det skulle  hända något

livet i en fantasi-värld.


11389a.  Där ödmjukheten saknas råder

högmodets lidande & plågoris. 


11389b.  Övermodets plågoris och lidande

sämre än ödmjukhetens sötma.


11389c.  Stolthetens lidande & plågoris

sämre än ödmjukhetens skönhet och ljuvlighet.


11390a.  O-moralen finns i o-ordningen.


11390b.  Moralen finns i ordningen.


11391.  För den övermodige finns ingen ödmjukhet.


11392.  För den stolte finns ingen ödmjukhet. 


11393.  För den högmodige ingen ödmjukhet.


11394.  Vad ger stoltheten till varje människa??


11395a.  Ödmjuke ser sina fel & brister

sin o-fullkomlighet  men älskar ödmjukhetens

     närhet.

11396a.  O-dödligheten har inget slut.


11396b.  Visheten har inget slut.


11396c.  Insikten har inget slut.


11397.  Själv-försvarliga tunga  vad ger den

till Livet.


11398.  Själv-försvarliga tungan  tänker bar

på sig själv.


11399.  Själv-försvarliga tungan  tänker inte

på sin nästas behov.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2018 20:51

FÖRSTA KORINTERBREVET. 5:1-13.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:1.

 

1.  #Man säger att det förekommer otukt bland

er, till och med sådan otukt som inte finns 

       ens bland hedningarna, nämligen att någon

lever ihop med sin sin fars hustru#.

 

Har hört det ni lever i o-tukt.

     I värre o-tukt än som utövas bland hedningarna.

Lever ihop med sin fars äktade hustru.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:2.

 

2.  #Men ni sturska, fast ni borde ha blivit förtvivlade och stött ut dem som gjorts sig skyldig

       till detta#.

 

Ni, stolta; känner ingen ångest och förtvivlan

    över ert sannigslösa levnadssätt.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:3.

 

3.  #Själv har jag redan ----- som om jag hade varit där, frånvarande till kroppen men närvarande

       till anden ----- fällt domen över den skyldige#.

 

Jag, Paulus kroppsligt frånvarande men andligt

        närvarande fällt domen över den skyldige.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:4.

 

4.  #I vår herre Jesu Kristi namn, när ni och min

ande kom samman och vår herre Jesu kraft

       var med oss#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:5.

 

5.  #En sådan person skall över lämnas åt Satan

så att hans kropp går under för att hans ande

       skall bli räddad på Herrens dag#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:6.

 

6.  #Ni har ingen anledning att skryta.

     Vet ni inte: lite surdeg syrar hela degen att jäsa#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:7.

 

7.  #Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir

en ny deg.

      Ni är ju osyrade, för vår påskalamm, Kristus,

är slaktat#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:8.

 

8.  #Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg,

       utan med renhetens och sanningens

osyrade bröd#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:9.

 

9.  #I mitt brev till er skrev jag att ni inte får ha

med otuktiga människor att göra#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:10.

 

10.  #Jag menade inte alla som är otuktiga i världen,

inte alla själviska och utsugare och

      avgudaredyrkare; i så fall hade ni fått lämna

världen#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:11.

 

11.  #Nej, vad jag skrev till er var att ni inte får

ha något att göra med den som kallas broder men

       som förfaller till otukt, själviskhet, avgudadyrkan, ovettigt tal, fylleri och utsugning.

       Ni får inte äta tillsammans med honom#.

 

¤Första Korinterbrevet. 5:12.

 

12.  #De utomstående är det väl inte min sak

att döma? 

        Själva dömer ni ju bara inom er egen krets#.

 

13.  #De utomstående skall Gud döma.

      GER ER AV MED DEN SOM ÄR OND#. 

        

 

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se