Alla inlägg under juni 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juni 2018 07:36

HÄNSYN TILL DE SVAGA.  DEL. 2.


Romarbrevet. 15:1-13.


¤Romarbrevet. 15:1.


1.  #Vi som är starka är skyldiga att hjälpa

de svaga med deras bördor och får inte tänka

      på oss själva#.


Vi som är starka i tron: hjälpa och trösta de svaga

      i tron.

Bära varandras bördor.

     Inte låta sig vara självgoda och självupptagna.


¤Romarbrevet. 15:2.


2.  #Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp#.


I kärlek tänka på sin nästas behov.

     Till det som är gott och uppmuntrande

till nästans tro.


¤Romarbrevet. 15:3.


3.  #Kristus tänkte inte på sig själv, nej,

det står skrivet:

DINA SMÄDARES SMÄDELSER FÖLL ÖVER MIG#.


Kristus fri från egoismen: självgodheten  

      själviskheten.


¤Romarbrevet. 15:4.


4.  #Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom uthållighet och den

       tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp#.


Skriftens profetord: oss till undervisning.

       Tröste-rika profetord: ge oss uthållighet

bevara vårt framtidshopp.


¤Romarbrevet. 15:5.


5.  #Måtte uthållighetens och tröstens Gud

göra er eniga efter Kristi Jesu vilja#.


Tröstens och uthållighetens Gud: ger oss eniga

       göra Kristi Jesu vilja.


¤Romarbrevet. 15:6.


6.  #Så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader#.


Gör ni er eniga i göra Guds vilja: I tacksamhet

      äga eniga munnar i lovprisning till herre Jesu

Kristi Gud och fader.


¤Romarbrevet. 15:7.


7.  #Godtar därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära#.


Visa förtroende för varandra: som Kristus visat

      sitt fulla förtroende till er Gud till ära. 


¤Romarbrevet. 15:8.


8.  #Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta

        de löften som getts åt fäderna#.   


Kristus de omskurnas tjänare.

      Gud är sannfärdig i tjänandet av de omskurna.

Bekräftade i sitt tjänande löftena vilka getts

     åt fäderna.


9.  #Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet.

       Det står ju skrivet:

DÄRFÖR SKALL JAG PRISA DIG BLAND

      HEDNINGARNA, OCH DITT NAMN SKALL JAG LOVSJUNGA#.


Hedningarna prisade Guds barmhärtighet.

        Skriften säger: Ibland blir hedningarna blir

ditt namn prisat.


¤Romarbrevet. 15:10.


10.  #Vidare heter det: GLÄD ER, NI HEDNINGAR, TILLSAMMANS MED HANS FOLK#.


Skriften säger: Ni hedningar gläd er tillsammans

      med hans utvalda folk.


¤Romarbrevet. 15:11.


11.  #Och en annan gång:

LOVA HERREN, ALLA HEDNINGAR, LOVSJUNG

      HONOM, ALLA FOLK#.


Han åter sagt: Alla hedningar lova honom.


¤Romarbrevet. 15:12.


12.  #Och Jesaja säger:

HAN SOM ÄR AV JISHAJS ROT SKALL KOMMA,

      HAN SOM RESER SIG FÖR ATT HÄRSKA ÖVER

HEDNINGARNA; PÅ HONOM SKALL HEDNINGARNA

     HOPPAS#.


Profeten Jesaja säger: Ättlingen av Jishajas rot

      skall komma ska härska över hedningarna.

Hedningarna ska sätta sin tilltro till honom.


¤Romarbrevet. 15:13.


13.  #Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ger er ett allt rikare hopp genom

      den heliga andens kraft#.


Beder för er: hoppets Gud fylla er tro med glädje

       och frid.

Ger er rikare framtidshopp genom den heliga

      andens kraft. Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juni 2018 22:43

HÄNSYN TILL DE SVAGA.


¤Romarbrevet. 14:13-23.


13.  #Låt oss därför inte längre döma varandra.

I stället skall ni se till att ni inte kommer någon

      broder att snava eller falla#.


Respektera de andligt svaga i tron.

      Inte döma de andligt svaga.

Uppmuntra dem i tron.

   

¤Romarbrevet. 14:14.


14.  #I min tro på herren Jesus vet jag fullt

och fast att ingenting är orent i sig självt,

       men den som betraktar det som orent,

för honom är det orent#.


Ta hänsyn till andras tankesätt angående vad

       som är rent och orent.


Paulus talar utifrån sin tro på herren Jesus:

     ingenting i självt är orent.


¤Romarbrevet. 14:15.


15.  #Om du sårar din broder med vad du äter,

då lever du inte längre efter kärlekens bud.

       Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för#.


Visa hänsyn till sin broder i vad man äter.

       Din broder blir sårad om du inte är återhållsam

i vad du äter.

         Blir din broder sårad lever du inte efter

kärlekens bud.

        Låt inte din broder ledas till fördärvet

som Kristus i kärlek dog för.


¤Romarbrevet. 14:16.


16.  #Se till att man inte talar illa om det goda

      som är ert#.


Låt inte din tunga användas till dåraktigt tal.

        Förakta inte det god du fått.


¤Romarbrevet. 14:17.


17.  #Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga

      anden#.


Guds rike består inte av mat och dryck.

         Guds Rike består av: rättfärdighet ( renhjärtligheten o-straffligheten ) friden

      ( sinnesron  sinnesfriden ) och hjärtats glädje.

Allt har sin ursprung i den helige anden. 


¤Romarbrevet. 14:18.


18.  #Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor#.


Tjäna Kristus:  i rättfärdighet friden glädjen

     vilket behagar Gud.

Sådant levnadssätt uppskattas av människor. 


¤Romarbrevet. 14:19.


19.  #Låt oss därför sträva efter det som gagnar

friden och bygger upp gemenskapen#.


Låt oss eftersträva friden bygga upp gemenskapen.

         Gemenskapen och enheten  bygger upp

Kristi kropp.


¤Romarbrevet. 14:20.


20.  #Riv inte ner Guds verk för matens skull.

     Allt är rent men är inte bra för den som äter

och kommer på fall#.


Förstör inte Guds verk låt inte maten bli herre

     i era liv.


¤Romarbrevet. 14:21.


21.  #Det är bra att avstå från kött och vin och annat som blir en stötesten för din broder#.


Ta hänsyn till din broders svaga tro:

       avstå från kött och vin.

Annars blir det till stötesten för din broder. 


¤Romarbrevet. 14:22.


22.  #Låt din egen tro vara en sak mellan dig

och Gud.

      Salig den som inte behöver döma sig själv

för det val han träffar#.


Din personliga tro: låt den vara mellan dig

       själv och Gud.

Välsignad den som inte dömer sig själv.

       För sitt egna val.


¤Romarbrevet. 14:23.


23.  #Men den som äter fast han hyser betänkligheter är dömd därför att han inte

       handlar i tro.

Allt som inte sker i tro är synd#. 


 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juni 2018 22:42

DÖM INTE DIN BRODER.


Romarbrevet. 14:1-12.


1.  #Den som är svag i tron skall ni godta utan att sätta er till doms över olika uppfattningar#.


Svage i tron: respektera honom; som en kär broder.

      Låt dig inte våra domare över honom.

        

¤Romarbrevet. 14:2.


2.  #Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, medan den som är svag i tron bara

      äter grönsaker#. 


Ta hänsyn till den svage i tron: hans levnadssätt

    när det gäller hans matvanor. 


3.  #Den som vågar äta skall inte förakta den som

inte gör det; dem som inte vågar äta skall inte

       döma den som vågar, Gud har ju godtagit honom#.


Förakta inte varandras matvanor i vad vi äter. 


¤Romarbrevet. 14:4.


4.  #Vad har du för rätt att döma den som är i en annans tjänst?

     Om han står eller faller bara hans egen herre.

Men han faller inte, ty Herren är stark nog att

     hålla honom upprätt#.


Du har ingen i at döma i en nanns tjänst:

   ödmjuka dig överlämna domen till din Skapare.

Hans egen herre känner honom.

      Faller han: Herren känner allas hjärtan. 


¤Romarbrevet.  14:5.


5.  #Den ene gör skillnad på dagar; för den andre

är de alla likvärdiga.

       Var och en skall vara fast i sin övertygelse#.


Vi är olika som människor i vårt tänkande.

        Vi får alla hålla vid vår tros övertygelse. 


¤Romarbrevet. 14:6.


6.  #Den som alltid tänker på vad det är för dag gör det för Herren.

        Och den som äter gör det för Herren;

han tackar ju Gud.

      Den som inte äter avstår med tanke på Herren, och han tackar också Gud#.


Tänka på vad det är för dag gör det för Herren.

          Göra sitt ätande för Herren: känner

sin tacksamhet för födan som Herren givit.

      Den som fastar tänker på Herrens godhet.

Han tackar sin Gud undr sin faste-tid.


¤Romarbrevet. 14:7.


7.  #Ty ingen av oss lever för sin egen skull,

och ingen dör för sin egen skull#.


Ingen lever för egen-ära.

       Ingen dör för sin egen-ära.


¤Romarbrevet. 14:8.


8.  #Om vi lever, lever vi för Herren, och om dör,

dör vi för Herren.

      Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Heren#.


När vi lever lever vi för Herrens ära.

      Om vi dör ärar vi Herren.

Om vi lever eller dör tillhör vi livet i Herren.


¤Romarbrevet. 14:9.


9.  #Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande#.


Kristus dog vilket gav oss livet i honom.

       I sin uppståndelses liv härska över de döda

levande.


¤Romarbrevet. 14:10.


10.  #Hur kan du då döma din broder?

Eller hur kan du förakta din broder? 

       Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol#.

 

Hur kan du tänka dig döma din broder.

       Hur kan du förakta din broder Herren älskar.

Ingen undkomma Guds domstol.


¤Romarbrevet. 14:11.


11.  #Ty det är skrivet:

SÅ SANT JAG LEVER, SÄGER HERREN, FÖR MIG

     SKALL ALLA KNÄN BÖJAS, OCH ALLA TUNGOR

SKALL PRISA GUD#.


Det står skrivet: Herren säger sant jag lever:

       Inför mig ska alla ödmjuka sig.

Allas tungor prisa mitt namn.


¤Romarbrevet. 14:12.


12.  #Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud#.

 

 Ingen undkommer avlägga sin räkenskap

       angående sitt jorde-livs gärningar inför Gud. 

   

      


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juni 2018 22:42

TIDEN LIDER.


Romarbrevet. 13:11-14.


11.  #Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för

er att vakna.

       Ty nu är vår räddning närmare än när vi

kom till tro#.


Var andligt vaksamma ni heliga bröder i Rom.

       Ni känner alla till tiden: ta vara på tiden:

gör vad nyttigt är.

      Tiden tillgänglig för Alla.

Göra vad som belöning ger.

      Nu när vi tror på Kristus är räddning närmare

än innan vi trodde.  


¤Romarbrevet. 13:12.


12.  #Natten går mot sitt slut och dagen är nära.

Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar

        och ta på oss ljusets utrustning#. 


Dagen är nära: nåden-tiden går mot sitt slut.

       Nåda-tiden snart till ända:

Låt oss inte längre tjäna mörkrets gärningar.

      Vad ger mörkrets gärningar till Livet.

Mörkrets gärningar idel tomhet och fåfänga.

      Tänk få ta på sig ljusets utrustning:

Guds nåd: beskyddande genom ljusets utrustning.¤Romarbrevet. 13:13.


13.  #Låt oss leva värdigt, som det hör dagen

tlll, inte med festande och drickande, inte med

       otukt och orgier, inte med strider och avund#.


Låt  oss nu leva värdigt under ljuset beskyddande 

      utrustning.

Undvika mörkrets gärningar: festande Och

        drickande livet.

Fly ifrån: avsky o-tuktens liv vilket orena

        Guds heliga tempel: man kan inte tjäna

två herrar.

        Avhålla sig från ordstrider: den o-tyglade tungan.  

      Avundsjuka: undvika Kains broder-mord

 mot sin broder Abel. 


¤Romarbrevet. 13:14.


14.  #Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha

inte så mycket omsorg om det jordiska att

       begären väcks#. 


Ikläd er istället: ert beskydd herren Jesus Kristus.

       Låt era hjärtan inte snärjas jordiska omsorgen.

Jordiska ormsorgen uppväcker era hjärtans begär

          efter deras frestelser och lockelser.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:46

ÖVERHETEN I GUDS TJÄNST.


Romarbrevet.  13:1-10.


¤Romarbrevet.  13:1.


1.  #Varje människa skall underordna sig all den  överhet hon har över sig.

       Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom#.


¤Romarbrevet. 13:2.


2.  #De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör

      motstånd drar straff över sig själva#.


¤Romarbrevet. 13:3.


3.  #De styrande är inget hot mot goda gärningar,

men mot onda.

       Vill du slippa känna fruktann för överheten,

gör då det goda, ochden skall berömma dig#.


¤Romarbrevet. 13:4.


4.  #Den som står i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda.

      Men gör du det onda, känn då fruktan.

Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd;

     den står ju i Guds tjänst somm hämnare,

för att vreden skall drabba den som gör det onda#.


¤Romarbrevet. 13:5.


5.  #Därför är detnödvändigt att underordna sig,

 inte bara för vredens skull utan också i insikt

     om vad som är riktigt#.


¤Romarbrevet. 13:6.


6.  #Det är ju därför ni betalar skatt, ty de styrande är Guds tjänare när de vakar över allt sådant#.


¤Romarbrevet.  13:7.


7.  #Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha:

      skatt, tullar, respekt, vörnad#.


¤Romarbevet. 13:8.


8.  #Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek

till varandra.

      Ty den om älskar sin medmänniska har

uppfyllt lagen#. 


¤Romarbrevet. 13:9.


9.  #Buden DU SKALL INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT, DU SKALL INTE DRÄPA,

       DU SKALL INTE STJÄLA, DU SKALL INTE

HA BEGÄR och alla andra bud sammanfattas i ordet:

       DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV#.


¤Romarbrevet. 13:10.


10.  #Kärleken vållar inte inte din nästa något ont.

Kärleken är alltså lagen i dess fullhet#.

            

    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:45

ANDLIG GUDSTJÄNST.


Romarbrevet. 12:1-2.


¤Romarbrevet. 12:1.


1.  #Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva

        som ett levande och heligt offer som

behagar Gud.

       Det skall vara er andliga gudstjänst#.


Mina bröder, jag ber er, vid Guds barmhärtighet

     i lydnad frambara era kroppar som levande

heliga offer  Gud till behag.

       Era offrande heliga kroppar välbehaglig doft 

inför Guds ansikte.

       Vilket är er andliga gudstjänst-liv.     


¤Romarbrevet. 12:2.


2.  #Anpassa er inte efter denna världen, utan låt

er förvandlas genom förnyelsen av era tankar,

       så att ni kan avgör av vad som är Guds vilja:

det som är gott, behagar honom och är

       fullkomligt#. 


Låt inte denna världens påverkan vara er herre.

       Istället låt er bli förvandlade genom era tankars

förnyelse lära känna hans vishets ord.

      Hans nådefulla insikt kan avgöra vad som

är Guds fullkomliga vilja.

       Guds fullkomliga vilja godheten behagar honom. 


         

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:45

EN KROPP OCH MÅNGA LEMMAR.


Romarbrevet. 12:3-21.


¤Romarbrevet. 12:3.


3.  #I kraft av den nåd jag har fått säger jag till

var och en av er: ha inte för höga tankar om

      er själva utan tänk som man bör tänka,

med självbesinning, så att var och en rättar sig

     efter det mått av tro som Gud tilldelat honom#.


Guds rika nåd har blivit mig given.

      Guds kraftfulla nåd: i den nåden säger jag

til er ni heliga i Rom.

        Låt inte högmodiget vara herre i era tankar.

Tänka på ärligt sätt värdera sig själv känna till

       vårt egenvärde i Kristus.

Respektera det mått av tro som Gud tilldelat

      var och en.


¤Romarbrevet. 12:4.


4.  #Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter#.


Var har en fysisk kropp med många olika lemmar.

      Alla olika lemmar i kroppen har olika uppgifter.

Olika uppgifter hjälpa & stödja varandra.


¤Romarbrevet.  12:5.


5.  #Ty utgör vi, fast många, en enda kropp

i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till

     för varandra#.


Lemmarna är många i Kristi kropp.

      Varje lem har sin skärskilda uppgift.

Vi är tjänande lemmar till för varandra.

      

¤Romarbrevet. 12:6.


6.  #Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått:

profetisk gåva i förhållande till vår tro#.


Efter Guds nåd har vi blivit tilldelade olika gåvor.

     Profetiska gåvan i förhållande till vår tro.


¤Romarbrevet. 12:7.


7.  #Tjänandets gåva hos den som tjänar,

undervisningens gåva hos dem som undervisar#.


Tjänandets gåva till hjälp & stöd för den som


    betjänar sin nästa.

Undervisningens gåva insiktens gåva i ordet

     undervisa i sin nästas behov.


¤Romarbrevet. 12:8.


8.  #Tröstens gåva hos den som tröstar

och förmanar, gåva att frikostigt dela med sig,

     att vara nitisk som ledare och att med

glatt hjärta visa barmhärtighet#.


Tröstens gåva gåvan i att trösta de sorgsna

    Och bedrövade.

Gåvan att frikostigt vara givmild.

       Vara tjänstvillig vägleda de vilsegångna fåren.

Med glädjens hjärta visa barmhärtighet. 


¤Romarbrevet. 12:9.


9.   #Er kärlek skall vara uppriktig.

Avsky det onda, håll fast vid det goda#.


Låt er kärlek vara öppen-hjärtlig.

       Förakta ondskan.

Gör det goda låt godheten vara tillgänglig i era liv.


¤Romarbrevet. 12:10.


10.  #Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning#.


Låt era liv vara tillgivna visa broderlig kärlek

       mot varandra.

Respektera varandra.


¤Romarbrevet. 12:11.


11.  #Slappna inte er iver, håll er brinnande i anden.

      Tjäna Herren#.


Låt inte er ivriga längtan slockna istället förslavas

     av latheten och bekvämligheten.

Vara brinnande i tjänandet av anden.

       Visa trohet mot tjäna Herren.  


¤Romarbrevet. 12:12.


12.  #Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet

och ihärdiga i bönen#.


Låt er glädjas i hoppet.

       Var uthålliga i tjänandets lidande.

Visa ståndaktighet  uthållighet i bönen.


¤Romarbrevet. 12:13.


13.  #Hjälp Guds heliga med vad de behöver,

vännlägg er om gästfrihet#.


Var Guds heliga till hjälp fyll deras lekamliga behov.

       Låt gästfriheten råda i era hem.


¤Romarbrevet. 12:14.


14.  #Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem

och förbanna dem inte#.


I följelsen för sanningens skull välsigna era förföljare.

         När de förbannar er för Kristi evangeliums skull  välsigna dem.


¤Romarbrevet. 12:15.


15.  #Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter#.


Låt er glädje vara andras glädje.

        Låt era sorgens tårar vara andras tårar.


¤Romarbrevet. 12:16.


16.  #Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med som är ringa.

        Var inte självkloka#.


Respektera alla lika  låt inte självgodheten

      vara herre i er liv i gemenskap med de som

är ringa.

       Låt inte självklokheten vän med högmodet

vara vän med er.


¤Romarbrevet. 12:17.


17.  #Löna inte ont med ont.

Tänk på vad som är riktigt för alla människor#.


Belöna inte ont med ont.

       Tänk istället på det som uppmuntrar

alla människor.


¤Romarbrevet. 12:18.


18.  #Håll fred med alla människor så långt det

är möjligt och kommer an på er#.


         Låt inte kivet ordstrider trätgirigheten

dela sin gemenskap med er.


¤Romarbrevet 12:19.


19.  #Ta inte rätten i egna händer, mina kära,

utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet:

     MIN ÄR  HÄMNDEN, JAG SKALL UTKRÄVA

DEN, säger Herren#.


Det är inte er rätt döma era med-människor

     i vad de gör, mina kära.

Låt Guds vrede bedöma rätten ha sin gång.

        Det står skrivet: Min är hämnden jag skall

visa det jag skall utkräva säger Herren. 


¤Romarbrevet. 12:20.


20.  #Men ÄR DIN FIENDE HUNGRIG, GE HONOM

ATT ÄTA, ÄR HAN TÖRSTIG. GE HONOM

      ATT DRICKA.

DÅ SAMLAR DU GLÖDANDE KOL PÅ HANS HUVUD#.


Visa din barmhärtighet mot din fiende:

       är han hungrig ge honom näringsrik föda.

Är han törstig ge honom dricka.

      Din omsorg & kärlek samlar glödande kol

på din fiendes huvud.


¤Romarbrevet. 12:21.


21.  #Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda#. 


Besegra det onda.

       Ondskan träl besegrad av ondskan.

Godhetens tjänare älskar godheten. 

         

   

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 juni 2018 21:44

ISRAELS SLUTLIGA RÄDDNING.


Romarbrevet. 11:25-36.


¤Romarbrevet. 11:25.


25.  #Bröder, för att ni inte skulle förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni skall känna till denna

      hemlighet.

En del israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet#.


Israeliternas gensträvighet gjorde deras förstånd

      förstockade för de andliga verkligheterna.

 De förblir det tills hedningarna i sitt fulla

       antal nått målet. 


¤Romarbrevet. 11:26.


26.  #Men då skall hela Israel bli räddat, som det

står skrivet:

       FRÅN SION SKALL BEFRIAREN KOMMA 

OCH TA BORT ALL SYND FRÅN JAKOB#.


Israels slutgiltiga räddning efter Guds

       barmhärtighet  det står skrivet:

Från Sion kommer befriaren: tar bort all synd   

        från Jakob. 

 

¤Romarbrevet. 11:27.


27.  #OCH DETTA MITT FÖRBUND MED DEM BETYDER ATT JAG LYFTER AV DEM DERAS

      SYNDER#.


Mitt heliga fötrbund med dem jag lyfter deras

     synders bördor från deras syndfulla hjärtan.


¤Romarbrevet. 11:28.


28.  #Ser man till evangeliet är de Guds fiender,

för er skull.

       Ser man  till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull#.


Efter evangeliet är Israeliterna Guds fiender:

     för ni hedningars skull.

Efter deras utkorelse är de hans älskade barn.

        På grund av deras fäders skull.


¤Romarbrevet. 11:29.


29.  #Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse#.


Guds förbarmande till dem: han ångrar aldrig

     sina gåvor och sin kallelse han givit dem. 


¤Romarbrevet. 11:30.


30.  #Ni var tidigare olydiga mot Gud men har fått förbarmande genom deras olydnad#.


Tidigare ni heliga i Rom var o-lydiga mot Gud.

     Ni har fått förbarmade från honom:

grenom israeliternas o-lydnad. 


¤Romarbrevet. 11:31.


31.  #Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få

       förbarmande#. 


Israeliterna har varit olydiga i sin gensträvighet:

     vilket gjorde ni fått Guds förbarmande

även om de genom hans långmodighet

     ska få förbarmande.


¤Romarbrevet. 11:32.


32.  #Gud har gjort alla till olydnadens fångar för

att kunna förbarma sig över alla#.


Gud har gjort juden och greken till olydnadens

         fångar därigenom kunna förbarma sig över  dem alla. 


¤Romarbrevet. 11:33.


33.  #Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap

hos Gud!

       Aldrig kan någon utforska hans beslut eller

spåra hans vägar#.


Hos Gud själv finns all Vishet rikedom kunskap.

      Mänskliga visdomen: kan aldrig utforska

hans beslut spåra hans rättfärdiga vägar.  


¤Romarbrevet.  11:34.


34.  #VEM KAN KÄNNA HERRENS TANKAR,

VEM KAN VARA HANS  RÅDGIVARE?#.


Ingen mänsklig kännedom kan lära känna

     Herrens tankar.

Vara hans rådgivare: mänskliga visdomen

     dårskap inför den allsmäktiges visdom.   


¤Romarbrevet. 11:35.


35.  #VEM HAR SKÄNKT HONOM NÅGOT SOM HAN

MÅSTE ÅTERGÄLDA+#.


Skaparen skapade allt ifrån vad har själv ägde.

     Allt skapat hans egendom.

Mänslkigheten hans förvaltare. 

      

¤Romarbrevet.  11:36.


36.  #Ty av honom och genom honom och till

honom är allting.

    Hans är härligheten i evighet, amen#.  


Av honom

       genom honom

               till honom är allt skapat.

Härligheten tillhör honom i evighet.

                     

 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se