Direktlänk till inlägg 30 juni 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 112.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juni 2018 16:11

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  112.


#Livets lärorika tal vägen in i framtiden#. 


#En människas ondska förstör henne själv#.


Syraks bok. 6:4A.


11200.   Äga tyglad tunga  tankar  hjärta

      så dyrbart det är.


11201.  Äga sinnesron vad kan ersätta den!


11202.  Äga sinnesfriden vad kan ersätta den.

förvirringen eller oron!!!.


11203.  Förtalet använder tungan på felaktigt

      sätt om sin nästas liv.


11204.  Stormännens tänkande: lägger olika

paragraf och lag-ok på människors skuldror

     som de själv inte villiga bära.


11205a.  Ödmjuka blickar vidrörts av ödmjukt hjärta. 


11205b.  Milda blickar vidrörts av milt hjärta.

 

11205c.  Barmhärtiga blickar vidrörts

av barmhärtigt hjärta.


11206.  Stoltheten ärar stolheten i sitt tal

tänkande handlingar i stolthet.


11207.  Tack gärna  visar sin tacksamhet.


11208.  Tack snälla  visar sin snällhet.


11209.  Bättre vara vän med saktmodet än

vara vän med vreden.

 

11210.  Vreden har sin tillflykt till förgängligheten.

 

11211.  Vara vän med förgängligheten sämre än

vara vän med o-förgängligheten.

 

11212a.  Livet i förgängligheten o-intressant liv.

 

11212b.  Livet i o-förgängligheten intressant liv.

 

11212c.  Vad har o-intressant liv  ge till Livet.

 

11213.  Vad vill jag göra med livet antingen ära

o-förgängligheten eller förgängligheten.

 

11214a.  Bitter tunga ärar fåfängligheten.

 

11214b.  Besviken tunga ärar fåfängligheten.

 

11214c.  O-försonlig tunga ärar fåfängligheten.

 

11215.  Mild tunga ärar mildheten.

 

11216a.  Uthållige lever i o-förgängligheten.

 

11216b.  O-tålige lever i förgängligheten.

 

11217a.  Gensträvige lever i lögnen lögnens

slav-tjänare.

 

11217b.  Gensträvige lyder o-behärskade

tungans Ord.

 

11217c.  Gensträvige lyssnar på sin egna vilja.

 

11218.  Vredens människa över henne kommer

bedrövelse och ångest.

 

11219a.  Över uthålliges själ vilar friden och härligheten.

 

11219b.  Bedrövelsen och ångesten sämre än hjärtefriden äran och härligheten.

 

11219c.  Bedrövelsen och ångesten vad ger

den till Livet.

 

11220.  Över den hårdnackade vilar bedrövelsen

och ångesten.

 

11221a.  Så fint få älska fridens skönhet och ljuvlighet.

 

11221b.  Tänk få känna deras trogna gemenskap.

 

11221c.  Så fint få älska sinnes-fridens skönhet

och ljuvlighet.

 

11222.  Så fint få känna sinnes-rons skönhet

och ljuvlighet.

 

11223a.  Ondskans girighet  elakhet  inga 

vänner för Livet.

 

11223b.  Ondskans girighet  elakhet bättre vara 

deras o-vänner deras vänner.

 

11223c.  Ondskans girigheter  vad ger det 

till Livet.

 

11224.  All slags o-rättfärdighet:

      Själviskhetens & Ondskans liv

          Girighetens liv

              Avundsjukans liv

                  Mord-lustens utövande liv

                        Trät-lystnadens aktiva liv

 

Svekfulla & lögnens liv.

    Vrångsynthetens liv.

        Förtalarens liv.

              Våldsverkarens aktiva liv.

                  Övermodiges egoistiska liv.

                       Kärlekslösheten.

                           Stortaligheten.

                                Illfundigheten.

                                     Skrytsamma

Upproriska mot sina föräldrar.

       Uppfinnelse-rika i göra det onda.

Tanklösa & trolösa.

 

11225a.  Undertrycker sanningen visar ingen

kärlek till sanningen.

 

11225b.  Undertrycker sanningen vanära den.

 

11225c.  Undertrycker sanningen vad ger det

till Livet.

 

11226a.  Tacksamheten ärar sanningen.

 

11226b.  O-tacksamheten vanärar sanningen.

 

11226c.  O-tacksamheten vad ger den till Livet.

 

11227a.  O-tacksamt hjärta  lever i fåfängliga tankar.

 

11227b.  O-tacksamt hjärta  påverkas av o-vist

och o-barmhärtigt hjärta.

 

11227c.  O-vist hjärta vad ger det  till Livet.

 

11228.  O-barmhärtigt hjärta  vad ger det till Livet.

 

11229.  O-vise tror sig vara vis blev till dåre

ärar dårskapen  dumdristighetens slav-tjänare. 

 

11230a.  Dyrka tjäna det skapade före Skaparen 

äga kortsiktigt tänkande.

 

11231a.  Saktmodige känner ingen samhörighet med

den häftiges Ord.

 

11231b.  Ilskne känner ingen samhörighet med

den saktmodiges Ord.

 

11231c.  Saktmodiges Ord väger tyngre på vågen 

häftiges Ord.

 

11232a.  Troheten o-troheten varandras o-vänner.

 

11232b.  O-troheten  vad  ger den till Livet.

 

11232c.  O-troheten & o-barmhärtigheten

varandras vänner.

 

11233a.  Lidandet  verksam i ståndaktigheten.

 

11233b.  Ståndaktigheten verksam i beprövad fasthet.

 

11233c.  Hjärtats  fasthet  trogen i vad den gör.

 

11234a.  Vredens människa låter sig styras av

vredens ord. 

 

11234b.  Häftightetens människa låter sin

tunga betjänas av häftiga ord.

 

11234c.  Ilskenhetens människa låter sig styras

av ilskna ord.

 

11235.  Våra kroppsliga lemmar betjänar oss. 

     Fotstegen vi väljer.

Ögon aldrig mättas av deser.

          Öronen vi lyssnar med väljer vad vi

lyssnar till.

 

11236.  Äktheten  "mellan man och kvinna

visar i deras varaktighet.

 

11237a.  Vara för-bittrad och vred  förkvävs av

kärleken och ödmjukheten.

 

11237b.  Bättre leva för ödmjukheten än ärelystheten.

 

11237c.  Ärelysten vad ger den till livet.

 

11238.  Utifrån sin egen viljas  beslut  handlingar

får hon själv välja vad hon vill av sitt liv.

 

11239a.  Överflödande godhet och kärlek bättre än

elakhetens & hatets giftiga närhet.

 

11239b.  Elakheten och hatet förgiftar hjära och sinne.

 

11239c.  Elakheten och hatet vade det till livet.

 

11240a.  Elakhetens dårskap full av o-kunnighet

och dårskap.

 

11240b.  Elakhetens dårskap  vad ger det till livet. 

 

11240c.  Hatets dårskap  smärtsam i sin  dåraktighet.

 

11241.  O-tålige full av o-barmhärtighet.

 

11242.  Godhetens händer:

    Vänlighetens vänder:

             Snällhetens händer:

GER VAD LIVET BEHÖVER.

 

11243.  Godhetens händer:

    Vänlighetens händer:

           Snällhetens händer: 

NYTTIGA FÖR ALLA.

 

11244.  Godhetens händer:

     Vänlighetens händer:

             Snällhetens händer:

TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA.

 

11245.  Elaka händer:

VAD GER DE TILL LIVET.

          LIVETS SMÄRTSAMMA HÄNDER.

 

11246.  Mild kärlek vad hjärtat längtar efter.

 

11247a.  Hjärtats godhet såras av elakhetens närhet.

 

1247b.  Hjärtats vänlighet såras av elakhetens närhet.

 

11247c.  Hjärtats snällhet såras av elakhetens närhet.

 

11248.  Vishetens källflöde:

     TILLGÄNGLIG FÖR ALLA.

NYTTIG FÖR ALLA.

         GER LIVET VAD DET BEHÖVER.

 

11249.  Regnet källflödet till allt liv.

NYTTIGT FÖR ALLA  LEVANDE VARELSER.

          LIVETS GLÄDJE FÖR ALLA.

 

11250.  Begäret efter egna tillfredsställelser

underhåller begäret  uppmuntrar det  ärar det

       låter sitt hjärta och tankar styras av det.

 

11251.  Ego-tillfredställelsen ser inte sin

nästas behov.

 

11252a. Lögnen utkämpar striden mot sanningen.

 

11252b. Vreden utkämpar striden mot saktmodet.

 

11252c. Häftigheten utkämpar striden  

mot saktmodet.

 

11253a.  Vara tillgänglig för vreden eller saktmodet

mitt egna val.

 

11253b.  Vara tillgänglig för ilskenheten eller

saktmodet mitt egna val.

 

11253c.  Vara tillgänglig för häftigheten eller

saktmodet mitt egna val.

 

11254a.  Vara önskvärd för snällheten eller

elakheten mtt egna  val.

 

11254b.  Vara önskvärd för vänligheten eller

elakheten mitt egna  val.

 

11254c.  Vara önskvärd för godheten eller

elakheten mitt egna val.

 

11255a.  All vishet älskas av den vise.

 

11255b.  Ödmjukheten älskas av den ödmjuke.

 

11255c.  Mildheten älskas av den milde.

 

11256.  Vredens övertag blir människans fall.

 

11257.  Häftighetens övertag blir människans fall.

 

11258.  Ilskenhetens övertag blir människans fall.

 

11259.  Hos den elake väcks avsky för godheten.

 

11260.  Hos den elake väcks avsky för vänligheten.

 

11261.  Hos den elake väcks avsky för snällheten.

 

11262a.  Ödmjuke håller fast vid ödmjukheten:

när han bemöts av högmodets erbjudande.

 

11262b.  Ödmjuke håller fast vid ödmjukheten:

när han bemöts av stolthetens erbjudande.

 

11262c.  Ödmjuke håller fast vid ödmjukheten:

när han bemöts av övermodets erbjudande.

 

11263a.  Händer mister sin styrka för missmodet:

tillåter missmodet bli herre.

 

11263b.  Händer mister sin styrka för uppgivenheten: tillåter upp-givenheten bli herre.

 

11264a. Kärleken o-dödlig  hatet dödlig

och förgänglig.

 

11264b.  Saktmodigheten o-dödlig

häftigheten dödlig och förgänglig.

 

11264c.  Kärleken o-dödlig  föraktet

dödlig och förgänglig.

 

11265.  Kärleken förenad med kärlekens ord.

 

11266.  Kärlekens  hjärta o-ändlig i kärlekens Ord.

 

11267.  Kärlekens tankar o-ändlig i kärlekens Ord.

 

11268.  Kärlekens glödande eld  förtär hatets

ord och tankar.

 

11269a.  Kärlekens hjärta källa till Liv  

och h elighet.

 

11269b.  Hatets hjärta  källa till döden

och förgängligheten. 

 

11269c.  Föraktets tankar källa till döden

och förgängligheten.

 

11270.  Kärlekens hjärta  förlåtandets hjärta.

 

11271.  Kärlekens hjärta  källan till hjälp

tröst och stöd.

 

11272.  Kärlekens hjärta och tankar räddningen

för den o-önskade.

 

11273.  Ömheten och troheten  tillgänglig för Alla.

 

11374.  Livet i växande kärlekens friska källa.

 

11275a.  Ödmjuka Ord  ödmjuka läppar

visar ödmjuka hjärtats inre liv.  

  

11275b.  Milda Ord  milda läppar visar milda

hjärtats inre liv.

 

11275c.  Barmhärtiga Ord barmhärtiga läppar

visar barmhärtiga hjärttas inre liv.

 

11276a.  Ödmjuke ödmjukhetens ljus-bärare.

 

11276b.  Snälle  snällhetens ljus-bärare.

 

11276c.  Ärlige  ärlighetens ljus-bärare.

 

11277a.  Barmhärtighetens hjärta låter 

barmhärtigheten genom strömmas av

        den barmhärtiges händer.

 

11277b.  Vänlighetens hjärta låter vänligheten

genomströmmas av den vänliges händer.

 

11277c.  Ärlighetens hjärta låter ärligheten

genomströmmas av den ärliges händer.

 

11278.  Vara dårens vän vad ger det till Livet.

 

11279.  Vara visheten vän  fyller mina dagliga behov.

 

11280.  Vara insiktens vän  ger mig den kunskap

jag behöver.

 

11281.  Vara klokhetens vän vad kan jag mer begära.

 

11282a.  Tillåta sitt  hjärta och tankar bli

förenade med vishetens liv.

 

11282b.  Tillåta sitt hjärta och tankar bli förenade med insiktens inre liv.

  

11282c.  Tillåta sitt hjärta och tankar bli förenade

med klokhetens inte liv. 

 

11283.  Hjärtats rädsla  vad ger det till Livet.

 

11284.  Hjärtats rädsla  sämre än hjärtats frimodighet.

 

11285.  Hjärtats rädsla  ingen problem-lösare.

 

11286a.  Hjärtats frimodighet har en framtid

på jorden.

 

11286b.  Hjärtats  frimodighet  gör hjärtat glatt.

 

11286c.  Hjärtats frimodighet  vad hjärtat

längtar efter.

 

11287.  Vad som finns i  hjärtat talar munnen.

 

11288a.  Kärleken segraren över ilskenheten.

 

11288b.  Kärleken segraren över häftigheten.

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se