Alla inlägg den 30 juni 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juni 2018 16:12

FÖRSTA KORINTERBREVET.  4:17-21.

 

PAULUS SKALL RESA TILL KORINTH IGEN.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:17.

 

17.  #Därför har jag skickat Timotheus till er,

mina kära, trogna barn i Herren.

       Han skall påminna er om mina regler för

ett kristet liv så som jag lär ut dem i varenda 

        församling.

 

Jag har skickat Timotheus till er mina kära.

        Ni, trogna barn i Herren.

Skall påminna er levnadsregler som tillhör 

       det heliga kristna livet.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:18.

 

18.  #Somliga har gjort sig viktiga i tanke att jag

inte skulle komma till er#.

 

Somliga har visat er stolta i tankar att jag inte 

       skulle  besöka er.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:19.

 

19.  #Men jag kommer snart, om Herren vill,

och då får jag veta hur det är bevänt med dessa

      sturska, inte med deras ord utan kraft#.

 

Snart kommer jag till er i Korinth, om Herren vill.

       Då får jag lära känna de stoltas beteende.

Får bemötas dem antingen i deras egna ord eller

       i deras andliga fasthet.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:20.

 

20.  #För Guds rike är inte ord, utan  kraft#.

 

Guds rike består inte människo-ord  utan

      i andens kraft.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:21.

 

21.  #Hur vill ni ha det?

Skall jag komma till er med käppen eller med

       kärlek och mildhet i sinnet?#. 

 

Ni måste välja antingen leva i Andens fulla

              kraft eller efter mänskliga fåfängliga Ord.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juni 2018 16:12

FÖRSTA KORINTERBREVET.  4:1-16.

 

PAULUS VISAR FÖRSAMLINGEN TILL RÄTTA.

 

¤Första Kornterbrevet. 4:1.

 

1.  #Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare

och som förvaltare av Guds hemligheter#.

 

Vi bör respekteras som Kristi heliga tjänare.

       Förvaltare av Guds outtömliga hemligheter.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:2.

 

2.  #Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa

sig pålitlig#.

 

Vara hans utvalda förvaltare krävs visa sig 

    trovärdig sin kallelse.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:3.

 

3.  #Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig.

      Inte heller dömer jag mig själv#.

 

Om ni Guds heliga i Korint vill döma mig inför

         någon mänsklig domstol känner jag mig

likgiltig inför er egna visdom.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:4.

 

4.  #Mitt samvete är rent, men det betyder inte 

att jag är frikänd.

      Den som dömer mig är Herren#.

 

Mitt samvete är o-straffligt i Herrens renhet.

       Vilket inte helt innebär mitt frikännande.

Herren ska döma mig inför sin domstol.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:5.

 

5.  #Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren 

kommer.

      Han skall låta ljus falla över det som ligger

i mörkret och avslöja allt som människorna

      har i sinnet.

Och då får var och en sitt beröm från Gud#.

 

Gör inga förhastade dom-beslut i förtid.

       I sitt allvetande utför rättvisa domar

i vilket han låter sanningens ljus belysa mörkret

      avslöja det allt vad som påverkar 

människors sinnen.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:6.

 

6.  #Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat

på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt

        exempel skall lära er vad som menas med

"Håll er till Skriften"och inte skryta med den

      ene på den andres bekostnad#.

 

Mina bröder, för er skull rannsakar jag mig själv

     och Apollos.

Vi får vara er goda förebild; för att lära er vad som

      menas med "lydnaden till Skriften".

Undvik vara skrysam i er lydnad till Skriften.

       

 ¤Första Korinterbrevet. 4:7.

 

7.  #Vem ger dig någon särställning?

      Vad äger du som du inte har fått?

Och har du fått det, varför skryter du som om

       det inte var en gåva?#.

 

Låt inte skrytsamheten vara er herre.

       

 ¤Första Korinterbrevet. 4:8.

 

8.  #Ni är förstås redan mätta, redan rika,

ni har förstås blivit kungar oss förutan?

       Ja, om ni ändå hade blivit kungar, så att vi

hade fått vara kungar tillsammans med er!#.

 

Låt inte bli själv-belåtna i er själva; av den

   kunskap ni fått.

Känner er rika över er andliga rikedom ni fått.

         Ni, bli blivit er själva till kungar oss förutan.

Kallar ni er nu för kungar; att vi nu fått vara

      andliga kungar tillsammans med er.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:9.

 

9.  #Det förefaller mig som om Gud hade ställt

oss apostlar sist av alla, som dödsdömda;

        vi står på arenan inför hela världen,

inför både änglar och människor#.

 

Det förefaller oss apostlar Gud ställt sina tjänare

        sist av alla.

Vi är dödsdömda.

     På arenan inför hela världen både änglar

och människors ögon.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:10.

 

10.  #Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga

kristna.

       Vi är svaga, ni är starka.

Ni är ansedda, vi är föraktade#.

 

Dårar för Kristi skull.

     Ni är förståndiga kristna.  

Svaga i sig själva.

            Starka i er själva.

Ni är högt ansedda inför människor.

      Vi är föraktade inför människor.

 

¤Första Korinterbrevet.  4:11.

 

11.  #Ännu i denna stund hungrar och törstar vi;

vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa#.

 

Vi lider av lekamlig hunger och törst.

      Saknar kläder klä oss med.

Misshandlade  för Kristi skull.

      Saknar bostad.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:12.

 

12.  #Och arbetar hårt med egna händer för att

försörja oss.

       Man smädar oss och vi välsignar.

Man förföljer oss och vi härdar ut#.

 

Med våra händer arbetar hårt.

        Blir smädade av människor.

Vi välsignar dem.

      Människor  förföljer oss.

Vi är ståndaktiga i lidandet.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 4:13.

 

13.  #Man talar illa om oss och vi svarar med goda

ord.

      Hela tiden har vi behandlats som jordens

avskum, som mänsklighetens drägg#.

 

Blir förtalade besvarar deras tal med godhetens Ord.

      Blivit illa behandlade som jordens avskum.

Jordens avskum  saknar människo-värdet

      inför människor.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:14.

 

14.  #Jag skriver inte detta för att få er att skämmas

utan för att visa er till rätta som mina kära barn#.

 

Skriver de här orden till er; inte skämmas för oss.

       De skrivna få vara till tillrättavisning för er

mina kära barn.

    

¤Första Korinterbrevet. 4:15.

 

15.  #Om ni så skulle ha tio tusen lärare som vill

göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder.

        Det var jag som blev er far i Kristus Jesus

genom evangeliet#.

 

Ni saknar många andliga fäder.

     Jag blev er andlige fader i Kristus Jesus.

Genom hans evangelium.

 

¤Första Korinterbrevet. 4:16.

 

16.  #Jag ber er: ta mig till föredöme#.  

 

Jag ber er ödmjukt: låta mig vara ert föredöme.

 

         

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juni 2018 16:11

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  112.


#Livets lärorika tal vägen in i framtiden#. 


#En människas ondska förstör henne själv#.


Syraks bok. 6:4A.


11200.   Äga tyglad tunga  tankar  hjärta

      så dyrbart det är.


11201.  Äga sinnesron vad kan ersätta den!


11202.  Äga sinnesfriden vad kan ersätta den.

förvirringen eller oron!!!.


11203.  Förtalet använder tungan på felaktigt

      sätt om sin nästas liv.


11204.  Stormännens tänkande: lägger olika

paragraf och lag-ok på människors skuldror

     som de själv inte villiga bära.


11205a.  Ödmjuka blickar vidrörts av ödmjukt hjärta. 


11205b.  Milda blickar vidrörts av milt hjärta.

 

11205c.  Barmhärtiga blickar vidrörts

av barmhärtigt hjärta.


11206.  Stoltheten ärar stolheten i sitt tal

tänkande handlingar i stolthet.


11207.  Tack gärna  visar sin tacksamhet.


11208.  Tack snälla  visar sin snällhet.


11209.  Bättre vara vän med saktmodet än

vara vän med vreden.

 

11210.  Vreden har sin tillflykt till förgängligheten.

 

11211.  Vara vän med förgängligheten sämre än

vara vän med o-förgängligheten.

 

11212a.  Livet i förgängligheten o-intressant liv.

 

11212b.  Livet i o-förgängligheten intressant liv.

 

11212c.  Vad har o-intressant liv  ge till Livet.

 

11213.  Vad vill jag göra med livet antingen ära

o-förgängligheten eller förgängligheten.

 

11214a.  Bitter tunga ärar fåfängligheten.

 

11214b.  Besviken tunga ärar fåfängligheten.

 

11214c.  O-försonlig tunga ärar fåfängligheten.

 

11215.  Mild tunga ärar mildheten.

 

11216a.  Uthållige lever i o-förgängligheten.

 

11216b.  O-tålige lever i förgängligheten.

 

11217a.  Gensträvige lever i lögnen lögnens

slav-tjänare.

 

11217b.  Gensträvige lyder o-behärskade

tungans Ord.

 

11217c.  Gensträvige lyssnar på sin egna vilja.

 

11218.  Vredens människa över henne kommer

bedrövelse och ångest.

 

11219a.  Över uthålliges själ vilar friden och härligheten.

 

11219b.  Bedrövelsen och ångesten sämre än hjärtefriden äran och härligheten.

 

11219c.  Bedrövelsen och ångesten vad ger

den till Livet.

 

11220.  Över den hårdnackade vilar bedrövelsen

och ångesten.

 

11221a.  Så fint få älska fridens skönhet och ljuvlighet.

 

11221b.  Tänk få känna deras trogna gemenskap.

 

11221c.  Så fint få älska sinnes-fridens skönhet

och ljuvlighet.

 

11222.  Så fint få känna sinnes-rons skönhet

och ljuvlighet.

 

11223a.  Ondskans girighet  elakhet  inga 

vänner för Livet.

 

11223b.  Ondskans girighet  elakhet bättre vara 

deras o-vänner deras vänner.

 

11223c.  Ondskans girigheter  vad ger det 

till Livet.

 

11224.  All slags o-rättfärdighet:

      Själviskhetens & Ondskans liv

          Girighetens liv

              Avundsjukans liv

                  Mord-lustens utövande liv

                        Trät-lystnadens aktiva liv

 

Svekfulla & lögnens liv.

    Vrångsynthetens liv.

        Förtalarens liv.

              Våldsverkarens aktiva liv.

                  Övermodiges egoistiska liv.

                       Kärlekslösheten.

                           Stortaligheten.

                                Illfundigheten.

                                     Skrytsamma

Upproriska mot sina föräldrar.

       Uppfinnelse-rika i göra det onda.

Tanklösa & trolösa.

 

11225a.  Undertrycker sanningen visar ingen

kärlek till sanningen.

 

11225b.  Undertrycker sanningen vanära den.

 

11225c.  Undertrycker sanningen vad ger det

till Livet.

 

11226a.  Tacksamheten ärar sanningen.

 

11226b.  O-tacksamheten vanärar sanningen.

 

11226c.  O-tacksamheten vad ger den till Livet.

 

11227a.  O-tacksamt hjärta  lever i fåfängliga tankar.

 

11227b.  O-tacksamt hjärta  påverkas av o-vist

och o-barmhärtigt hjärta.

 

11227c.  O-vist hjärta vad ger det  till Livet.

 

11228.  O-barmhärtigt hjärta  vad ger det till Livet.

 

11229.  O-vise tror sig vara vis blev till dåre

ärar dårskapen  dumdristighetens slav-tjänare. 

 

11230a.  Dyrka tjäna det skapade före Skaparen 

äga kortsiktigt tänkande.

 

11231a.  Saktmodige känner ingen samhörighet med

den häftiges Ord.

 

11231b.  Ilskne känner ingen samhörighet med

den saktmodiges Ord.

 

11231c.  Saktmodiges Ord väger tyngre på vågen 

häftiges Ord.

 

11232a.  Troheten o-troheten varandras o-vänner.

 

11232b.  O-troheten  vad  ger den till Livet.

 

11232c.  O-troheten & o-barmhärtigheten

varandras vänner.

 

11233a.  Lidandet  verksam i ståndaktigheten.

 

11233b.  Ståndaktigheten verksam i beprövad fasthet.

 

11233c.  Hjärtats  fasthet  trogen i vad den gör.

 

11234a.  Vredens människa låter sig styras av

vredens ord. 

 

11234b.  Häftightetens människa låter sin

tunga betjänas av häftiga ord.

 

11234c.  Ilskenhetens människa låter sig styras

av ilskna ord.

 

11235.  Våra kroppsliga lemmar betjänar oss. 

     Fotstegen vi väljer.

Ögon aldrig mättas av deser.

          Öronen vi lyssnar med väljer vad vi

lyssnar till.

 

11236.  Äktheten  "mellan man och kvinna

visar i deras varaktighet.

 

11237a.  Vara för-bittrad och vred  förkvävs av

kärleken och ödmjukheten.

 

11237b.  Bättre leva för ödmjukheten än ärelystheten.

 

11237c.  Ärelysten vad ger den till livet.

 

11238.  Utifrån sin egen viljas  beslut  handlingar

får hon själv välja vad hon vill av sitt liv.

 

11239a.  Överflödande godhet och kärlek bättre än

elakhetens & hatets giftiga närhet.

 

11239b.  Elakheten och hatet förgiftar hjära och sinne.

 

11239c.  Elakheten och hatet vade det till livet.

 

11240a.  Elakhetens dårskap full av o-kunnighet

och dårskap.

 

11240b.  Elakhetens dårskap  vad ger det till livet. 

 

11240c.  Hatets dårskap  smärtsam i sin  dåraktighet.

 

11241.  O-tålige full av o-barmhärtighet.

 

11242.  Godhetens händer:

    Vänlighetens vänder:

             Snällhetens händer:

GER VAD LIVET BEHÖVER.

 

11243.  Godhetens händer:

    Vänlighetens händer:

           Snällhetens händer: 

NYTTIGA FÖR ALLA.

 

11244.  Godhetens händer:

     Vänlighetens händer:

             Snällhetens händer:

TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA.

 

11245.  Elaka händer:

VAD GER DE TILL LIVET.

          LIVETS SMÄRTSAMMA HÄNDER.

 

11246.  Mild kärlek vad hjärtat längtar efter.

 

11247a.  Hjärtats godhet såras av elakhetens närhet.

 

1247b.  Hjärtats vänlighet såras av elakhetens närhet.

 

11247c.  Hjärtats snällhet såras av elakhetens närhet.

 

11248.  Vishetens källflöde:

     TILLGÄNGLIG FÖR ALLA.

NYTTIG FÖR ALLA.

         GER LIVET VAD DET BEHÖVER.

 

11249.  Regnet källflödet till allt liv.

NYTTIGT FÖR ALLA  LEVANDE VARELSER.

          LIVETS GLÄDJE FÖR ALLA.

 

11250.  Begäret efter egna tillfredsställelser

underhåller begäret  uppmuntrar det  ärar det

       låter sitt hjärta och tankar styras av det.

 

11251.  Ego-tillfredställelsen ser inte sin

nästas behov.

 

11252a. Lögnen utkämpar striden mot sanningen.

 

11252b. Vreden utkämpar striden mot saktmodet.

 

11252c. Häftigheten utkämpar striden  

mot saktmodet.

 

11253a.  Vara tillgänglig för vreden eller saktmodet

mitt egna val.

 

11253b.  Vara tillgänglig för ilskenheten eller

saktmodet mitt egna val.

 

11253c.  Vara tillgänglig för häftigheten eller

saktmodet mitt egna val.

 

11254a.  Vara önskvärd för snällheten eller

elakheten mtt egna  val.

 

11254b.  Vara önskvärd för vänligheten eller

elakheten mitt egna  val.

 

11254c.  Vara önskvärd för godheten eller

elakheten mitt egna val.

 

11255a.  All vishet älskas av den vise.

 

11255b.  Ödmjukheten älskas av den ödmjuke.

 

11255c.  Mildheten älskas av den milde.

 

11256.  Vredens övertag blir människans fall.

 

11257.  Häftighetens övertag blir människans fall.

 

11258.  Ilskenhetens övertag blir människans fall.

 

11259.  Hos den elake väcks avsky för godheten.

 

11260.  Hos den elake väcks avsky för vänligheten.

 

11261.  Hos den elake väcks avsky för snällheten.

 

11262a.  Ödmjuke håller fast vid ödmjukheten:

när han bemöts av högmodets erbjudande.

 

11262b.  Ödmjuke håller fast vid ödmjukheten:

när han bemöts av stolthetens erbjudande.

 

11262c.  Ödmjuke håller fast vid ödmjukheten:

när han bemöts av övermodets erbjudande.

 

11263a.  Händer mister sin styrka för missmodet:

tillåter missmodet bli herre.

 

11263b.  Händer mister sin styrka för uppgivenheten: tillåter upp-givenheten bli herre.

 

11264a. Kärleken o-dödlig  hatet dödlig

och förgänglig.

 

11264b.  Saktmodigheten o-dödlig

häftigheten dödlig och förgänglig.

 

11264c.  Kärleken o-dödlig  föraktet

dödlig och förgänglig.

 

11265.  Kärleken förenad med kärlekens ord.

 

11266.  Kärlekens  hjärta o-ändlig i kärlekens Ord.

 

11267.  Kärlekens tankar o-ändlig i kärlekens Ord.

 

11268.  Kärlekens glödande eld  förtär hatets

ord och tankar.

 

11269a.  Kärlekens hjärta källa till Liv  

och h elighet.

 

11269b.  Hatets hjärta  källa till döden

och förgängligheten. 

 

11269c.  Föraktets tankar källa till döden

och förgängligheten.

 

11270.  Kärlekens hjärta  förlåtandets hjärta.

 

11271.  Kärlekens hjärta  källan till hjälp

tröst och stöd.

 

11272.  Kärlekens hjärta och tankar räddningen

för den o-önskade.

 

11273.  Ömheten och troheten  tillgänglig för Alla.

 

11374.  Livet i växande kärlekens friska källa.

 

11275a.  Ödmjuka Ord  ödmjuka läppar

visar ödmjuka hjärtats inre liv.  

  

11275b.  Milda Ord  milda läppar visar milda

hjärtats inre liv.

 

11275c.  Barmhärtiga Ord barmhärtiga läppar

visar barmhärtiga hjärttas inre liv.

 

11276a.  Ödmjuke ödmjukhetens ljus-bärare.

 

11276b.  Snälle  snällhetens ljus-bärare.

 

11276c.  Ärlige  ärlighetens ljus-bärare.

 

11277a.  Barmhärtighetens hjärta låter 

barmhärtigheten genom strömmas av

        den barmhärtiges händer.

 

11277b.  Vänlighetens hjärta låter vänligheten

genomströmmas av den vänliges händer.

 

11277c.  Ärlighetens hjärta låter ärligheten

genomströmmas av den ärliges händer.

 

11278.  Vara dårens vän vad ger det till Livet.

 

11279.  Vara visheten vän  fyller mina dagliga behov.

 

11280.  Vara insiktens vän  ger mig den kunskap

jag behöver.

 

11281.  Vara klokhetens vän vad kan jag mer begära.

 

11282a.  Tillåta sitt  hjärta och tankar bli

förenade med vishetens liv.

 

11282b.  Tillåta sitt hjärta och tankar bli förenade med insiktens inre liv.

  

11282c.  Tillåta sitt hjärta och tankar bli förenade

med klokhetens inte liv. 

 

11283.  Hjärtats rädsla  vad ger det till Livet.

 

11284.  Hjärtats rädsla  sämre än hjärtats frimodighet.

 

11285.  Hjärtats rädsla  ingen problem-lösare.

 

11286a.  Hjärtats frimodighet har en framtid

på jorden.

 

11286b.  Hjärtats  frimodighet  gör hjärtat glatt.

 

11286c.  Hjärtats frimodighet  vad hjärtat

längtar efter.

 

11287.  Vad som finns i  hjärtat talar munnen.

 

11288a.  Kärleken segraren över ilskenheten.

 

11288b.  Kärleken segraren över häftigheten.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 juni 2018 16:11

FÖRSTA BREVET TILL KORINTH.


Församlingens tillväxt i enhet.


Första Korinterbrevet. 3:1-23.


¤Första Korinterbrevet. 3:1.


1.  #Och jag kunde inte heller tala till er, bröder,

som till andliga människor, jag fick tala till

        sådana som var kvar i sin köttsliga natur,

till spädbarn i Kristus#.

 

    Vara kvar i det andliga spädbarns-stadiet:

Andliga späd-barn lever fortfarande kvar i sin

     köttliga natur.

 

Andliga barn-stadiet: jämförs med andliga dvärgar.

      Apostelns längtan växa till andlig mognad i Kristus.

      Låta spädbarns-stadiets vara minnet blott.

Paulus säger: jag kan inte tala till er andliga

      människor. 

När  jag talar till er som fortfarande lever i er

     köttsliga natur.

Ni fortfarande lever i er köttsliga natur i dess begär.

        

¤Första Korinterbrevet. 3:2.


2.  #Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte.

        Och tål den inte heller nu#.

 

Andliga spädbarns-mjölken ges till de barn av

     köttsliga naturen.

Fast andlig föda tillhör de fullkomligt mognad

    i Kristus.

 

Ni tålde mjölk som föda: fast andligt föda

     tålde ni inte eftersom ni levde i er köttsliga natur.

     Tiden sedan er omvändelse tills nu:

 har inte förändrat era  hjärtan och sinnen. 


¤Första Korinterbrevet. 3:3.


3.  #Eftersom ni fortfarande har kvar er gamla

natur.

      För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever

       på vanligt mänskligt vis#.


Fortfarande lever ni i er gamla syndiga natur.

    Lyder under er gamla natur: i stridigheter

efter denna tidsålderns gud älska världens goda

     dess begär.


¤Första Korinterbrevet. 3:4.


4.  #När den ene säger:

"Jag hör till Paulus", och den andre:

"Jag hör till Apollos", är ni inte då alla andra?#.

 

Splittring finns bland er i Korint:

      Den ene säger till den andre:

Jag tillhör Paulus   Jag tillhör Apollos.


¤Första Korinterbrevet. 3:5.


5.  #Vad är Apollos?  Vad är Paulus?

Tjänare som har fört er till tro, var och en med

     den gåva han har fått av Herren#.


Apollos och Paulus tjänare vilka genmm ordets

        förkunnelse fört er till tron på Kristus.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:6.

 

6.  #Jag planterar, Apollos vattnade, men Gud

gav växten#.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:7.

 

7.  #Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten#.

 

Guds själv ger växten dess växtkraft till sanna

      omvändelse till Kristi fullborde försoningsverk.

Den som planterar bevattnar ordet in

     människor-hjärtan endast Guds redskap.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:8.

 

8.  #Den som planterar och den som vattnar är ett,

men var och en skall få sin lön efter sitt arbete#.

 

Skörde-arbetarna: planterarna bevattnaren 

      verksamma i enhetens verk.

Trogna arbetare i vingården belönas.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:9.

 

9.  #Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är ju

Guds åker Guds bygge#.

 

Vi Guds med-hjälpare: i ordets sånings-arbete 

      Ni heliga i Korint: Guds åkerjord ++ Guds bygge.

Guds åker-jord era hjärtans åkerhjord.

       Guds bygge låta era hjärtans köttsliga natur

vara ett hinder för de de andliga dygdernas

       bygge i era hjärtan.

Vilket gör era hjärtan till fullkomlighetens liv

      i Kristus.

    Bli lik Kristus själv  enligt Lukas evangelium. 

   

 ¤Första Korinterbrevet. 3:10.

 

10.  #Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag

som en klok byggmästare lagt en grund som 

     någon annan bygger vidare på#.

 

Jag Paulus klok byggmästare: lagt andligt

      grund-bygge i Korint församlingen. 

Den grunden kan någon annan bygga vidare på.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:11.

 

11.  #Ingen annan kan lägga en annan grund än

som redan finns, och den är Jesus Kristus#.

 

Kristi lagda grund: som redan finns kan ingen

    kan ingen annan lägga.

 

 ¤Första Korinterbrevet. 3:12.

 

12.  #På den grunden kan man bygga med guld,

silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm#.

 

På den grunden: kan man olika byggnads material:

       vilket man själv väljer.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:13.

 

13.  #Och det skall visa sig hur var och en

har byggt.

       Den dagen skall avslöja det, ty den kommer

med eld, och elden skall pröva vad vars och ens

      arbete är värt#.

 

Vilket byggnads matrial man valt beprövas i andliga

     elden antingen de byggs av de andliga beprövade dygderna eller inte.

 

¤Första Kornterbrevet. 3:14.

 

14.  #Den vars byggnad består skall få lön#.

 

Bestående byggnads-matrialet belönas.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:15.

 

15.  #Den vars verk brinner ner skall bli utan.

      Själv skall han dock räddas, men som utan eld#.

 

Elden prövar matrialets andliga tålighet.

       Matrialets andliga tålighet belönas.

Saknas tåligheten i tjänarens byggmatrial

         ska endast hans själ bli räddad.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:16.

 

16.  #Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att

Guds ande bor i er?#.

 

Saknat visheten i era hjärtan i att ni 

         är friköpta vara Guds tempel byggnad.

I sitt friköpta tempel bor den Guds Ande.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:17.

 

17.   #Om någon förstör Guds tempel skall Gud

förgöra honom.

     Ty Guds tempel är heligt, och ni är det tempel#.

 

Förstörs Guds tempel av köttsliga naturen:

     skall Gud förgöra honom.

Guds tempel är heligt tempel.

      I köttsliga naturen finns ingen helighet.

Ni är det heliga templet.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:18.

 

18.  #Bedra inte er själva.

Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening

       måste först bli en dåre för att bli vis#.

 

Låt er inte bli bedragna.

        Ser er själva som visa i människors ögon.

Vara vis i mänsklig mening: blir man en dåre

       för att sedan bli vis med andens ögon. 

 

¤Första Korinterbrevet. 3.19

 

19.  #Ty denna världens vishet är dårskap

i Guds ögon.

       Det står skrivet: HAN SNÄRJER DE VISA I DERAS SLUGHET#:

 

Världens vishet: dårskap i Guds egna ögon.

         I sin Guds vishet snärjer de i människors

visa i deras slughet.

        

 ¤Första Korinterbrevet. 3:20.

 

20.  #Och vidare: HERREN VET ATT DE VISAS TANKAR ÄR TOMHET#.

 

De visa i människors ögon: Herren känner de

       visas tankar vilka är tomhet och fåfänglighet.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:21.

 

21.  #Därför skall ingen grunda sin stolthet 

på människor.

      Allt tillhör er#.

 

Allt tillhör i Kristus.

        Låt er inte lockas tillbaks in i människors

stolthet.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:22.

 

22.  #Paulus, Apollos och Kefas, hela världen,

liv och död, nutid och framtid, allt är ert#.

 

Allt tillhör i Kristus Jesus.

       Hela världen:  livet och dödens makt

nutiden och all framtid allt är ert.

 

¤Första Korinterbrevet. 3:23.

 

23.  #Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud#.

 

Ni tillhör Kristus:  Kristus tillhör Gud.

         Låt er bevaras i andliga enheten.

      

 

 

 

 


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se