Alla inlägg den 25 juni 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2018 21:07

FÖRSTA BREVET TILL DE HELIGA I KORINTH.


GUDS VISHET FÖRKUNNAS.


Första Korinterbrevet. 2:6-16. 


¤Första Korinterbrevet. 2:6.


6.  #Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna,

men inte en vishet som hör till denna världen

       eller denna världens fåfängliga makter#.


Andligt fullvuxna mottagliga för Visheten hemligheter.


Mänskliga visdomen hur sitt  ursprung från denna

     världens fåfängliga makter.

 


¤Första Korinterbrevet. 2:7.


7.  #Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla

vishet, som var fördold men som redan före tidens

     början av Gud var bestämd att leda oss

till härlighet#.


Guds hemlighetsfulla vishet: fördold för världens

     tomhets makter.

Vid skapelsens början: var förutbestämt vägleda

      oss till Guds härlighet. 


¤Första Korinterbrevet. 2:8.


8.  #Den kände ingen av denna världens makter till

--------- om de hade känt till den skulle de inte

       korsfäst härlighetens herre#.


¤Första Korinterbrevet. 2:9.


9.  #Vi förkunnar, som det står i skriften,

VAD INGET ÖGA SETT OCH INGETÖRA HÖRT

       och ingen människa anat, det som Gud

har berett åt dem som älskar honom#.


¤Första Korinterbrevet. 2:10.


10.  #Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt,

       också djupen hos Gud#.


¤Första Korinterbrevet. 2:11.


11.  #Vem utom anden i människan vet vad som

finns i människan?

      Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns

i Gud#.


¤Första Korinterbrevet. 2:12.


12.  #Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka

        gåvor Gud gett oss#.


13.  #Därför talar vi heller inte om dessa ting med

ord som mänsklig vishet har lärt oss -----

        vi tolkar andlig ating med Andnes hjälp#.


¤Första Korinterbrevet. 2:14.


14.  #Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte

       förstå det eftersom det måste bedömas på ett

andligt sätt#.


¤Första Korinterbrevet. 2:15.


15.  #Den som är andlig däremot kan bedöma allt, 

men allt, men själv kan han inte bedömas

       av någon#.


¤Första Korinterbrevet. 2:16.


16.  #VEM KÄNNER HERRENS TANKAR SÅ ATT

HAN KAN UPPLYSA HONOM?

        Men vi tänker Kristi tankar#.  


 


    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2018 21:06

TILL DE KRISTNA I KORINT.


FÖRSTA BREVET.


Första Korinterbrevet.


¤Första Korinterbrevet 1:18-31.


VÄRLDENS VISHET OCH KORSETS DÅRSKAP.


¤Första korinterbrevet. 1:18.


18.  #Talet om korset är en dårskap för dem som

går förlorade, men för oss som räddas är det 

       en Guds kraft#.


Förkunnelsen av korset: vilket blir till dårskap

    för de förlorade.

För de räddade i tron: i Guds kraft.


¤Första Korinterbrevet. 1:19.


19.  #Det står skrivet:

JAG SKALL GÖRA SLUT PÅ DE VISAS VISHET,

        OCH DE FÖRSTÅNDIGAS FÖRSTÅND SKALL JAG UTPLÅNA#.


Skriften säger: Jag skall låta mänskliga visdomen

      utplånas för alltid.

Göra slut på de visas egoistiska vishet.


¤Första Korinterbrevet. 1:20.


20.  #Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden?

      Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap?#.


Världens visa: skriftlärda de visa i sitt ego. 

    

¤Första Korinterbrevet. 1:21.


21.  #Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet,

inte lärde känna Gud genom visheten,

       Beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen

rädda dem som tror#.


Världen: mänskligheten omgiven av Guds vishet:

      lärde inte känna Gud genom hans vishet.

Världen såg förkunnelsen som en dårskap.

       Gud beslöt rädda dem som tror:

vilket var en dårskap för som inte lärde

     känna honom.


¤Första Korinterbrevet. 1:22.


22.  #Judarna begär tecken och grekerna söker vishet#.


Judarna begär ett tecken före förkunnelsen

    av Kristi lära.

Grekerna söker visheten före förkunnelsen

    av Kristi lära.


¤Första Korinterbrevet. 1:23.


23.  #Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap

       för hedningarna#.


¤Första Korinterbrevet. 1:24.


24.  #Men för de kallade, judar och greker,

en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet#.


¤Första Korinterbrevet. 1:25.


25.  #Guds dårskap är visare än människorna

och Guds svaghet starkare än människorna#.


¤Första Korinterbrevet. 1:26.


26.  ¤Bröder, tänk på när ni blev kallade:

inte många var visa i världslig mening, inte många

var mäktiga,  inte många förnäma#.


¤Första Korinterbrevet. 1:27.


27.  #Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam#. 


¤Första Korinterbrevet. 1:28.


28.  #Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde

         Gud för att göra slut på det som finns till#.


¤Första Korinterbrevet. 1.29


29.  #Så att ingen människa skulle kunna vara

stolt inför Gud#.


¤Första Korinterbrevet. 1:30.


30.  #Genom honom finns ni i Kristus Jesus,

som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet,

       vår helighet och vår frihet#.


¤Första Korinterbrevet. 1:31.


31.  #Som det står skrivet:

DEN STOLTE SKALL HA SIN STOLHET I HERREN#. 

 


   Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2018 21:06

FÖRSTA BREVET TILL KORINT.Första Korinterberevet. 2:1-5.


¤Första Korinterbrevet. 2:1.


1.  #När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnande

      Guds hemlighet för er#.


När ja besökte er, mina bröder,

     var det inte med vishet och förkrossad talförmåga.

      Jag förkunnade Guds hemlighet inför er.

        

¤Första Korinterbrevet. 2:2.


2.  #Det enda jag ville veta av när jag var hos er,

det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus#.


När jag var hos er var det för korsfäste Kristi skull. 


¤Första Korinterbrevet. 2:3.


3.  #Jag var svag och rädd och full av ängslan

när jag uppträdde inför er#.


I mig själv var svag kände en rädsla  fylld av

      hjärtats ängslan när jag uppträdde inför er.


¤Första Korinterbrevet. 2:4.


4.  #Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft#.


Mitt tal i ord  min förkunnelse var inte övertygad

     med vishet.

Den bevisades i ande och kraft.


¤Första Korinterbrevet. 2:5.


5.  #Er tro skulle inte vila på mänsklig visdom

utan på Guds kraft#.


Er persoliga tro vilade inte på mänskliga visdomen.

       Er var grundad på Guds kraftfulla Ord.Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 juni 2018 21:05

ORD FÖR DAGEN 


         AUGUSTI MÅNAD   2018.Första dagen.


Sprid inte lögner om nästans Liv.


Andra dagen.


Vanan vara häftig  vad ger det Livet.


Tredje dagen.


Sprid inte skvaller om nästans Liv.


Fjärde dagen.


Vanan vara ilsken  vad ger det Livet.


Femte dagen.


Sprid inte förtalet om nästans Liv.


Sjätte dagen.


Vanan vara tjurskallig  vad ger det till Livet.


Sjunde dagen.


Uppmuntra människo-värdet.


Åttonde dagen.


Uppskatta människo-värdet.


Nionde dagen.


Värdesätter människo-värdet.


Tionde dagen.


Ömsintheten tillgänglig för Alla.


Elfte dagen.


Saktmodet och tåligheten  nyttig för Alla.


Tolfte dagen.


Saktmodet Och tåligheten tillgänglig för Alla.


Trettionde dagen.


Ängsligheten Och misstänksamheten

     vad ger det till Livet.


Fjortonde dagen.


Vreden Och o-tåligheten  vad ger det till Livet.


Femtonde dagen.


Tröttsamma gräl Och tröttsamt knotande

     vad ger det till Livet.


Sextonde dagen.


Perfektionismen rider på rädslan.


Sjuttionde dagen.


Löpande springande tunga rider på högmodet.


Artonde dagen.


Vad är det jag vill lägga mina tankar på!!.
Nittionde dagen.


Själv-valt vad jag vill göra i Livet.


Tjugonde dagen.


I informations-samhället finns många erbjudande.


Tjugoförsta dagen.


Ha-begäret rider på informations-samhällets

    reklam-kampanj.  


Tjugoandra dagen.


Ha-begäret visar ingen mättnad  på vad den vill ha.


Tjugotredje dagen.


Frågan är har jag nytta av ha-begärets alla

      lockelser till köp.


Tjugofjärde dagen.


Köpet nyttigt för behovets skull.


Tjugofemte dagen.


I människans liv existerar hennes dagliga behov.


Tjugosjätte dagen.


Människan själv får välja vad nyttigt Och

     o-nyttigt är.


Tjugosjunde dagen.


Nyttiga saker användbara.


Tjugoåttonde dagen.


O-nyttiga saker o-andvändbara.


Tjugonionde dagen.


Reklam -kampanjer rider på ha-begäret.


Trettionde dagen.


Sök inte strid med den pratsjuke

    lägg inte ved på hans brinnande brasa. 


Trettiondeförsta dagen.


Sök inte strid med den ilskne

     lägg inte ved på hans brinnande brasa. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se