Direktlänk till inlägg 31 mars 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 105..

Av Jan-Owe Ahlstrand - 31 mars 2018 12:13

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 105.


#Människan bestämmer själv om hon vill välja

      dårskapen eller visheten#


10500.  Visa människor  ödmjuka människor.


10501.  Dåraktiga människor  stolta människor.


10502.  Hjärtats ödmjukhet  påverkar  tungans tal

tanke-världens tankar.


10503a.  Tungans ödmjukhet  föraktar  förtalets

tal i ord.


10503b.  Hur dyrbar är inte ödmjukhetens tunga

       av ödmjukhet.


10503c.  HUr dyrbar är inte ärlighetens tunga

     av ärlighet


10504a.  Vreden skadlig  smärtsam  för mig själv  och min nästas hjärtas och tankars vilja.


10504b.  Häftigheten smärtsam skadlig för mig

själv och min nästas hjärtas och tankars vilja


10504c.  Ilskenheten skadlig skadlig för mig själv

och min nästas hjärtats och  tankars vilja.


10505a.  Tror sig vara vis i vad man säger:

deras tal gör sig själva till dårar.


10505b.  Dårar äger dumdristigt  tankesätt:

kortsiktigt tänkande.


10505c.  Egoismen deras levnadssätt gör dem till

själv-utvalda dårar.


10506.  Acceptera respektera andra människors

människo-värde inte deras levnadssätt

        som dårar.


10507.  Få kännedom om hjärtats tankar

när tankarna uttalas i ord.


10508.  Orden ger uttryck för vad människan tänker.


10509.  Man kan inte vara vän med någon

som man träffat.


10510a.  Uppmuntran vad fin denär.


10510b.  Uppmuntran vad nyttig den är.


10510c.  Uppmuntran tillgänglig för Alla.


10511.  Uppmuntran trovärdig den är.


10512.  Uppmuntran livs-trogne vän den är.


10513.  Uppmuntran skön och ljuvlig i livets

alla skeenden.


10514.  Stormännens ord väger tungt i dåraktighetens vågskålar.


10515.  Stormännens ord väger lätt i vishetens

vågskålar.


10516.  Varför ge livets tid till fåfängan & tomheten.


10517a.  Tystnaden vad fin du är.


10517b.  Tystnaden tillgänglig för Alla.


10517c.  Tystnaden nyttig för Alla.


10518a.  O-tystnaden  vad o-fin den är.


10518b.  O-tystnaden o-nyttig för Alla.


10518c.  O-tystnaden  förvirrad & orolig den är.


10519.  Tiden har ingen begränsning av sig själv.


10520.  Tiden påverkar människans liv.


10521.  Tiden tar ingen hänsyn till livet.


10522.  Tiden lever sitt egna liv.


10523a.  Elakheten visar sin motvilja mot snällheten.


10523b.  Elakheten visar sin motvilja mot godheten. 


10523c.  Elakheten visar sin motvilja mot vänligheten.


10524a.  Ödmjukheten dyrbart vacker smycke

bärs runt ödmjukes hals inför högmodets frestelser.


10524b.  Mildheten dyrbart vackert smycke bärs

runt mildes hals inför hård-hjärtligheten.


10524c.  Vänligheten dyrbart vackert smycke

bärs runt vänliges hals inför elakheten.


10525.  Dåraktigheten äras av dåren själv valt

livet han vill leva.


10526a.  Dårskapen inget för den vise.


10526b.  Dårskapen hjälper och stöder ingen.


10526c.  Dårskapen idel tomhet & fåfänga.


10527.  Människan väljer själv vilken Herre hon vill tjäna antingen dårskapen eller visheten.


10528.  Dårskapen & visheten varandras o-vänner.


10529.  Barmhärtige befriad från

o-barmhärtighetens hjärtats hårdhet i tankar

      och ord.


10530a.  Milda hjärtat  Källa till livet i mildheten.


10530b.  Milda hjärtat  rikt för alla som söker

mildheten.


10530c.  Milda hjärtat fullt av medlidande

& medömkan där o-försonligheten finns.


10531a.  Kroppslig smärta   lever sitt egna liv.


10531b.  Vädret lever sitt egna liv.


10531c.  Tiden lever  sitt egna liv.


10532.  Egoismens vilja  söker människors viljor

i utövandet av sin vilja.


10533.  Girighetens vilja  söker människors viljor

i utövande av sin vilja.


10534.  O-barmhärtighetens vilja  söker

människors viljor i utövande av sin vilja.


10535.  O-renhetens vilja  söker människors viljor

i utövandet av sinn vilja.


10536a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Allas liv.


10536b.  Fromhetens liv vad nyttig det livet är.


10536c.  Fromhetens liv  stor tillgång för Alla.


10537a.  O-ändliga ödmjukheten var nyttig den är.


10537b.  O-ändliga ödmjukheten livets mening.


10537c.  O-ändliga ödmjukheten har allt för Livet.


10538.  Fullkomlig lydnad har allt för Livet.


10539.  O-lydnaden tidstjuven och energitjuven

för livet.


10540.  Fullkomlig ödmjukhet vill ge allt för Livet.


10541.  Fullkomlig snällhet vill ge allt för Livet.


10542.  Fullkomlig ärlighet vill ge allt för Livet.


10543.  Fullkomlig trohet vill ge allt för livet.


10544a.  Otroheten på väg till sin bittra död.


10544b.  O-lydnaden på väg till sin bittra död.


10544c.  Högmodet på väg till sin bittra död.


10545a.  Ödmjukheten på väg till sin himmelsfärd.


10545b.  Troheten på väg till sin himmelsfärd.


10545c.  Barmhärtigheten på väg till sin himmelsfärd.


10546.  Egoismens vilja älskar uppmuntrar

o-moralen.


10547.  Egoismnes vilja älskar uppmuntrar

laglösheten.


10548a.  Lydnaden och ödmjukheten  själens

två vingar likt fågelns flygande vingar.


10548b.  O-lydnaden och högmodet  själens

      två avbrutna vingar likt fågelns o-förmågas

flygande vingar.


10549.   Lydnadens välsignelse hjärtats glädje

och fröjd. 


10550.  O-lydnadens förbannelse hjärtats sorg

och bedrövelse.


10551.  Lydnadens vila och harmoni

hjärtats fröjd.


10552a.  Hjärtats fröjd  tröst hjälp för livets

Alla dagar. 


10552b.  Tröstat hjärta vägledaren för Livets

alla dagar.


10552c. Tröstat hjärta tänk få äga det.


10553.  Uppmuntrat hjärta uppmunrar.


10554.  Uppmuntrat hjärtatänk få äga det.


10555.  Uppmuntrat hjärta livets glädje

     i alla livsdagar.


10556.  Uppmuntrat hjärta få älska det.


10557a.  Tacksamt hjärta sinnesron och sinnesfriden.


10557b.  Tacksamt leende öppnar hjärtan

för tacksamheten.


10557c.  Tacksamt läppar öppnar hjärtan

för tacksamheten.


10558a.  Mörkret ger mörker.


10558b.  Ljusets strålar ger ljus.


10559a.  Lycklig den som flyr till ödmjukhetens

vila och harmoni.


10559b.  Lycklig den som flyr till snällhetens

vila och harmoni.


10559c.  Lycklig den som flyr till ärlighetens

vila och harmoni.


10560a.  Du; människa du bestämmer själv om du vill bli ödmjuk.


10560b.  Du; människa du bestämmer själv om du vill bli ärlig.


10560c.  Du; människa du bestämmer själv om du

vill bli snäll.


10561.  Framför människan ligger vrede eller saktmodet hon får det hon själv väljer.


10562.  Framför människan ligger elakheten eller

godheten hon får det hon själv vill välja.


10563.  Framför människan ligger troheten eller

o-troheten hon får det hon själv vill välja.


10564a.  Ödmjukhetens blickar följer den ödmjukes

fötters vandring.


10564b.  Barmhärtighetens blickar följer

den barmhärtiges fötters vandring. 


10564c.  Vänlighetens blickar följer den vänliges

fötters vandring.


10565.  Ty så stor är Ödmjukhetens kärlek;

vilkens kärlek följer alla de som älskar henne.


10566.  Ty så stor är saktmodighetens kärlek;

vilkens kärlek följer alla de som älskar henne.


10567.  Ty så stor är trohetens kärlek; vilkens

kärlek följer alla de som älskar henne.


10568a.  Snällheten skapades för att ha sin gemenskap med människan.


10568b.  Ärligheten skapades för att ha sin gemenskap med människan.


10568c.  Tacksamheten skapades för att ha sin

gemenskap med människan.


10569.  Människans högmod har sin gemenskap

med olydnaden.


10570.  Stoltheten väljer o-tacksamheten före

valet av tacksamheten.


10571.  Övermodet väljer o-barmhärtigheten

före valet av barmhärtigheten.


10572. Högmodet väljer elakheten före valet

av snällheten.


10573a.  Ärlighetens varma ömma droppar vidrör

ärligt hjärta och tankar.


10573b.  Tröstens varma ömma droppar vidrör

  

10574.    ÄRLIGHETEN  ++++ DEN ÄRLIGE.


Kärleks-fulla mot varandra.


Äger samma tale & tankesätt.


Uppskattar varandras ärlighet.


10575.  Ärliga mot varandra.


10576a.  Ärlige ärlighetens prydnad och juvel.


10576b.  Ärlige ärlighetens skönhet och ljuvlighet. 


10576c.  Ärliges ärlighet ägs i hjärtat och tankar.


10577.  Saligare  att giva än att taga.


10578.  Tacksam den som flyr till vishetens

friska källor.


10579.  Tacksam den som flyr till insiktens

friska källor.


10580.  Tacksam den som flyr till  klokhetens

friska källor.


10581a.  Sorgsen den som flytt till dumdristighetens

bittra källor. 


10581b.  Bedrövad den som flytt till dårens

bittra källor.


10581c.  Vad kan den sorgsne och bedrövade

ge till sin nästas liv.


10582.  Ondskan sprider sin ondska i vreden.


10583.  Ondskan sprider sin ondska i häftighet.


10584.  Ondskan sprider sin ondska i ilskenheten.


10585a.  Barmhärtige sprider sin barmhärtighet.


10585b.  Ärlige sprider sin ärlighet.


10585c.  Tacksamme sprider sin tacksamhet.


10586.  Om någon bevarar ödmjukhetens ord

i sitt hjärta och tankar älskar ödmjukheten.


10587.  Om någon bevarar kärlekens ord i sitt

hjärta och tankar älskar kärleken.


10588.  Om någon bevarar tacksamhetens ord

i sitt hjärta och tankar älskar tacksamheten.


10589a.  Vad fint och nyttigt få bemötas av

ödmjukhetens hjärta och ögon.


10589b.  Vad fint och nyttigt få bemötas av

snällhetens hjärta och ögon.


10589c.  Vad fint och lärorikt få bemötas av

insiktens hjärta och ögon.


10590.  Insiktens hjärta och ögon vill förändra

människors hjärtan och tankar.


10591.  Insiktens hjärta och ögon förändrar

nationens livsstil och livs-föring.


10592.  Insiktens hjärta och ögon vad värdefullt

det är att äga dem.


10593a.  Insiktens tunga vad insiktsfull den är.


10593b.  Insiktens tunga vad nyttig den är.


10593c.  Insiktens tunga värdefull den är.


10594.  Insiktens ord finns insiktens ordförråd.


10595.  Visa ord finns i vishetens ordförråd.


10596.  Kloka ord finns i klokhetens ordförråd.


10597a.  Ödmjukt hjärta lämnar sin vrede.


10587b.  Ödmjukt hjärta lämnar sin ilskenhet.


10597c.  Ödmjukt hjärta lämnar sin häftighet. 


10598.  Vilken vinning har den vrede av sin vrede.


10599a.  Vilken vinning har den häftige av 

sin häftighet.


10599c.  Vilken vinning har den ilskne av

sin ilskenhet. 

  


      


  
 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se