Direktlänk till inlägg 27 mars 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 104.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:11


TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  104.


#Älska insiktens ord leva livet i hennes gemenskap#.


10400.   Egoismens människor förlorar ödmjukhetens livsstil och livsföring.


10401.  Sämre vara förlorare än vinnare.


10402a.  Vad finns det för vinning vara ödmjukhetens förlorare.


10402b.  Vad finns det för vinning vara högmodets

vinnare.


10402c.  Människan har sitt egna val.


10403.  Antingen väljer man ödmjukheten

eller högmodet.


10404a.  Vackert leende vackert hjärta vad fint

det är.


10404b.  Vackert leende  vackert hjärta

tillgängligt för Alla.


10404c.  Vackert leende  vackert hjärta vad nyttigt

det är.


10405a.  Snälla ögon snällt hjärta  vad fint det är. 


10405b.  Snälla ögon snällt hjärta  vad nyttigt

det är.


10405c.  Snälla ögon snällt hjärta tillgängliga

för Alla.


10406a.  Leendets skönhet & ljuvlighet vad älskvärt

det är.


10406b.  Leendets skönhet & ljuvlighet vad värdefullt det är.


10406c.  Leendets skönhet & ljuvlighet vad önskvärt det är.


10407.  Leendets skönhet och ljuvlighet

själens sötma.


10408.  Förtalets läppar lever i avsaknad från

från leendets skönhet och ljuvlighet.


10409.  Skvalleraktiga läppar lever i avsaknad

från leendets skönhet och ljuvlighet. 


10410.  Avundsjuka läppar lever i avsaknad från

leendets skönhet och ljuvlighet.


10411a.  Förtalets läppar längtar inte efter

hjärtats glädje och harmoni.


10411b.  Förtalets hjärta längtar inte efter

hjärtats glädje och harmoni.


10411c.  Förtalets tankar sprider oro och o-vänskap.


10412a.  Kivets läppar sprider o-vänskap   lever

i avsaknad från hjärtats längtande glädje

      och harmoni.


10412b.  Kivets läppar  sprider ord av oro

och förvirring.


10412c.  Kivets läppars ord sårar människors

hjärtan och tankar.


10413.  Kivets läppar vad ger det livet.


10414.  Kivets läppar livets fattigdom.


10415.  Kivets läppar  ingen problem-lösare.


10416a.  Högmodet och stoltheten tillåt dem inte

vara livets vägvisare för livet.


10416b.  Ilskenheten och häftigheten tillåt dem inte vara livets vägvisare för livet.


10416c.  Förtalet och skvalleriet tillåt dem inte vara

vara livets vägvisare för livet.


10417a.  Högmodet och stoltheten vad ger de livet.


10417b.  Ilskenheten och häftigheten vad ger

de livet.


10417c.  Förtalet och skvalleriet vad ger de livet.


10418a.  Högmodet & skvalleriet  livets olycka

fara och fördärv. 


10418b.  Ilskenheten & häftigheten  livets olycka

fara och fördärv.


10418c.  Förtalet & skvalleriet  livets olycka

fara och fördärv.

10419a.  Ära och prisa ödmjukheten & mildheten

valt vara livets vägvisare låter högmodets

       och stolthetens olycka fara och fördärv

vara fjärran ifrån sitt liv. 


10419b.  Ära och prisa snällheten och vänligheten

valt vara livets vägvisare låter elakhetens

      olycka fara och fördärv vara fjärran

ifrån sitt liv.


10419c.  Ära och prisa uppmuntran och

tacksamheten valt vara livets vägvisare låter

     o-tacksamhetens olycka fara och fördärv

vara fjärran ifrån sitt liv. 


10420.  Varma ögon varma blickar  mjukt hjärta. 


10421a.  Värmefyllda ögon  värmefyllda tankar

tillgängliga för Alla.


10421b.  Värmefyllda ögon  värmefyllda tankar

nyttiga för alla.


10421c.  Värmefyllda ögon  värmefyllda tankar

vad älskvärdiga de är.


10422a.  Hånfyllt leende hånfyllt hjärta  livets

olycka fara och fördärv.


10422b.  Hånfyllt hjärta hånfyllt leende vad kan

det ge livet.


10422c.  Hånfyllt leende hånfyllt hjärta

sårar själslivet.


10423.  Hånfyllt hjärta älskar inte sin nästas liv.


10424.  Hånfulla ögon hatar det de ser.


10425.  Föraktfulla tankar hatar i sina tankar

vad de tänker.


10426a.  Stormäns hjärtan stolta hjärtan.


10426b.  Stormäns tankar stolta tankar.


10426c.  Stormäns ögon stolta ögon.


10427.  Stormäns hjärtan hatar ödmjuka hjärtan.


10428.  Stormäns tankar föraktar ödmjuka tankar.


10429a.  Ödmjukt & milt hjärta vanärar

dominantiskt beteende.


10429b.  Ödmjuka ögon visar inget högmod.


10429c.  Ödmjuka tankar visar ingen stolthet.


10430a.  Elaka ögon visar ingen snällhet

& vänlighet. 


10430b.  Elaka tankar ärar inte godheten.


10431.  Elakt hjärta livets olycka fara & fördärv.


10432.  Seende ögon väljer vad de vill se:

antingen det goda eller onda.


10433.  Lyssnade öron väljer vad de vill se:

antingen det goda eller onda.


10434.  Tankarna väljer vad de vill tänka:

antingen det onda eller goda.


10435a.  Hjärtats tankar påverkar människans

tanke-liv.


10435b.  Människans tanke-liv: styrs av vad människan vill tänka på. 


10435c.  Människans tanke-liv: påverkar hennes

livsstil och livsföring.


10436.  Människans tanke-liv: påverkar hennes tal.


10437a.  Talets ord vidrör människans läppar.


10437b.  Talets ord formar människans läppar.  


10437c.  Talets ord påverkas av hjärtats tankar.


10438.  Tankar utvaldas ord läggs på tungan.


10439.  Hjärtats tankars utvalda ord läggs

på tungan.


10440.  När närings-rika  regnet kommer

ges nytt liv till växligheten. 


10441.  Tystnaden  godheten ödmjukheten


10442.  Hjärtats tysthet  hjärtats godhet

hjärtats ödmjukhet.


10443.  O-sämjan illviljan  avundet  vad kan de ge

     till sin nästas liv.


10444.  Vara grälsjuk  vara skvalleraktig

vara förtalare  vad kan de ge till sin nästas liv.


10445.  Missnöjde  missbelåtne klagande

         människan vad kan de ge till sin nästas liv.


10446a.  Tala milda ord  uppmuntrar.


10446b.  Tala saktmodiga ord  uppmuntrar.


10446c.  Tala ödmjuka ord  uppmuntrar.


10447a.  Mildheten ärar henne i de milda orden.


10447b.  Saktmodigheten ärar henne i de

saktmodiga orden.


10447c.  Ödmjukheten ärar henne i de ödmjuka  

      orden.


10448a.  Mildheten i talet visa hennes skönhet

och ljuvlighet.


10448b.  Saktmodigheten i talet visar hennes

      skönhet och ljuvlighet.


10448c.  Ödmjukheten i talet visar hennes

skönhet och ljuvlighet. 


10449a.  Mildhetens skönhet  skön för den

       som söker henne.


10449b.  Saktmodighetens skönhet  skön för den 

         som söker henne.


10449c.  Ödmjukhetens skönhet  skön för den

    som söker henne.


10450a.  Mildhetens ljuvlighet & sötma

    ljuvlig och söt för den som söker henne.


10450b.  Saktmodighetens ljuvlighet och sötma

ljuvlig och söt för den som söker henne. 


10450c.  Ödmjukhetens ljuvlighet & sötma

      ljuvlig och söt för den som söker henne.


10451. O-behärskade eller behärskade tungan

     Vilken tunga väljer man.


10452.  O-behärskade tungan eller behärskade tungan vilken tunga Herre i livet.


10453.  Behärskade eller o-behärskade tungan

      vilken tunga vill bli min tids-verklighet.


10454a.  O-behärskade tungan  o-tillgänglig

för den som inte söker henne.


10454b.  O-behärskade tungan onyttig för Alla.


10454c.  O-behärskade tungan värdelös för Alla.


10455.  O-behärskade tungan  o-önskad för

   de som inte låter sig användas av den.


10456.  O-behärskad tunga vanärad i tystnaden.


10457a.  Vänligheten belönar vänlige med kärlek

omsorg och omtanke.


10457b.  Vänligheten gläds över vänliges trohet.


10457c.  Vänlige ger tid utrymme sin kärlek

till vänligheten.


10458.  Elake äter av den bittra frukten elakheten.


10459.  Ilskne äter av den bittra frukten

Ilskenheten.


10460.  Bittra frukten elakheten vad ger den livet.


10461a.  Bittra frukten elaka ord vad ger de livet.


10461b.  Bittra frukten häftiga ord vad ger de livet.


10461c.  Bittra frukten ilskna ord vasd ger de livet.


10462. Ömheten och ömsinheten tillhör vårt hjärta.


10463.  Barmhärtiges barmhärtighet av

    barmhärtigheten i barmhärtighetens inre liv.


10464.  Ge mig mildhetens tårar min vän mildheten.


10465a.  Ge mig ömhetens tårar min vän ömheten. 


10465b.  Ge mig kärlekens tårar min vän kärleken.


10465c.  Ge mig medlidandets tårar

min vän medlidande.


10466.  Ge mig barmhärtighetens tårar

min vän barmhärtigheten.


10467a.  Vara kärleksfull  uppskattas.


10467b.  Vara omtänksam  uppskattas.


10467c.  Vara snäll  uppskattas. 


10468.  Barmhärtige känner sig älskad

och värdefull tillsammans med barmhärtigheten.


10469.  Ärlige känner sig älskad och värdefull

     tillsammans med ärligheten.


10470a.  Givmilde känner sig älskad & värdefull

tillsammans med givmildheten.


10470b.  Förnöjsamme känner sig älskad & värdefull tillsammans med förnöjsamheten.


10470c.  Tacksamme känner sig älskad &

värdefull tillsammans med tacksamheten.


10471a.  Egoismen älskar elakheten.


10471b.  Egoismen god vän med elakheten.


10471c.  Egoismen elakhetens bunds-förvant.


10472.  Finns ingen vänskap mellan ordningen

och o-ordningen.


10473.  O-ordningen och ordningen går skilda vägar.


10474.  Ordningen & o-ordningen talar inte

samma språk.


10475.  När ska mänskligheten lyssna på din

inbjudan Du; ödmjukheten.


10476.  När ska mänskligheten lyssna på din

inbjudan Du; visheten.


10477.  Du; ödmjukheten överger ingen som

sökt din gemenskap.


10478.  Du; visheten överger ingen som sökt

din gemenskap.


10479a.  Snällheten min tacksamhet. 


10479b.  Snällheten  hjärtats dyrbara skatt. 


10479c.  Snällheten mitt leende.


10480.  Snällheten belönar hjärtat & tankar.


10481.  Snällheten sviker aldrig.


10482a.  Elakheten sviker.


10482b.  Elakheten o-trogen vän.


10482c.  Elakheten tids och energitjuv:

egoistisk belöningslös.


10483.  Ödmjuke till glädje för ödmjukheten.


10484.  Ärlige till glädje för ärligheten.


10485.  Barmhärtige till glädje för barmhärtigheten.


10486.  Ödmjukheten till hjälp & stöd för ödmjuke.


10487.  Ärligheten till stöd & hjälp för ärlige.


10488.  Barmhärtigheten till hjälp & stöd

för barmhärtige.


10489a. Ärligheten vägleder ärliges vägvisare

säger: akta dig för stoltheten.


10489b.


10489c.


10490a.  Ödmjuka hjärtat  dygdernas medhjälpare.


10490b.  Ödmjuka hjärtat  evig bundsförvant

till ödmjukheten.


10490c.  Ödmjuka hjärtat lyssnar till ödmjukheten.


10491.  Ödmjuka hjärtat har sitt ursprung

i ödmjukheten.


10492a.  Häftigheten lever i fiendeskap mot

saktmodigheten.


10492b.  Ilskenheten lever i fiendeskap mot

saktmodigheten.


10492c.  Elakheten lever i fiendeskap mot snällheten.


10493.  O-ärligheten lever i fiendskap mot ärligheten.


10494.  Livet i fiendeskap mot varandra:

gör sig till o-vänner.


10495.   Bättre vara slav under mildhetens ok

än slav under hjärtats hårdhet.


10496a.  Snälla ögon  snällt hjärta  snälla tankar

trovärdiga i vad de gör.


10496b.  Ärliga ögon  ärligt  hjärta  ärliga tankar

trovärdiga i vad de gör.


10496c.  Barmhärtiga ögon  barmhärtigt hjärta

barmhärtiga tankar  trovärdiga i vad de gör.


10497a.  Tankarna i tanke-världen.


10497b.  Väljer själv vilka självvalda tankar

i tanke-världen.


10497c.  Sortera olika tankar  nyttiga eller

o-nyttiga tankar.


10498.  Alla födda människor  blir äldre.


10499a.  Tiden avgör människans ålder. 


10499b.  Åldern påverkas av tiden.


10499c.  Vara tacksam för livet se: livet som

      en gåva.


  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se