Direktlänk till inlägg 27 mars 2018

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 103.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:11

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  103.


#Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar

        och tänker på hennes hemligheter#.


Syraks bok.  14:21. 

10300a.   Moderkärleken förstör barnet utveckling:

     kommer sonen eller dottern hem med gympa-kassen ställer den bredvid sig: mamma hjälper mig.


10300b.  Mamma tar fram maten till mig på bordet.


10301a.  Så skönt få uppleva tankarna  vara vilande

och harmoniska.


10301b.  Vilande harmoniska tankar  ger livet vad

livet tillhör.


10301c.  Ro-fyllda tankar harmoniska tankar.


10302a.  Det var väldigt vänligt: bemötas av sin nästas vänlighet.


10302b.  Tala vänliga ord uppmuntrar.


10302c.  Tala snälla Ord uppmuntrar.


10302c.  Tala goda Ord uppmuntrar.


10303. Vänligheten ärar henne i de vänliga orden.


10304.  Vänligheten i talet visa hennes skönhet

och ljuvlighet. 


10305.  Vänlighetens skönhet  skön för den

som söker henne.


10306.  Vänlighetens ljuvlighet  ljuvlig för den

som söker henne.


10307. Kvinna längtar efter manliga gemenskapen:

i tal:  känna sig älskad värdefull önskvärd av

     mannen. 


10308a.  Penning-begäret lever i avsaknad från

mänskliga omsorgen & omtanken


10308b.  Ha-begäret lever i avsaknad från

mänskliga omsorgen & omtanken.


10309.  Vara perfektionist: försöker uppnå

livet i fullkomligheten men lever fortfarande

     i avsaknad av karaktäriska livsföringen.


10310. Pratmakare och skrythalsar ärar

o-tystnaden.


10311.  O-tystnaden & talträngda tungor

'varandras bunds-förvanter.


10312a.  Själviska vreden vad ger den.


10312b.  Själviska vreden smärtsam och lidande.


10312c.  Själviska vreden belönings-lös.


10313.  Vreden självgod den är.


10314.  Vreden o-tillgänglig för saktmodige.


10315a.  Behärskad tunga  tillgänglig för Alla.


10315b.  Behärskad tunga  vad nyttig den är.


10315c.  Behärskad tunga vad älskvärdig den är.


10316.  Behärskad tunga ärad i tystnad.


10317.  Behärskad tunga vanärad i o-tystnaden.


10318a.  Ödmjuke ger tid utrymme sin kärlek 

till ödmjukheten.


10318b.  Ödmjukheten belönar ödmjuke med kärlek

omsorg och omtanke.


10318c.  Ödmjukheten gläds över ödmjukes trohet.


10319a.  Häftige äter av den bittra frukten häftigheten.


10319b.  Bittra frukten häftigheten vad ger den livet.


10319c.  Bittra frukten ilskenheten vad ger

den livet.


10319d.  Bittra frukten avund vad ger den livet.


10320.  Kärleken tillhör vårt hjärta.


10321.  Ödmjukes ödmjukhet  av ödmjukheten

i ödmjukhetens inre liv.


10322a.  Fåfänga bedräglig glädje vad ger de livet.


10323a.  Äregirigheten och högmodet  vad ger

de livet.


10324a.  Ge mig ödmjukhetens  tårar

min vän ödmjukheten.


10324b.  Ge mig saktmodighetens tårar

min vän saktmodigheten.


10325a.  Vara & godhetsfull  uppskattas av Alla.


10326a.  Ödmjuke ödmjukar sig under ödmjukheten.


10326b.  Snälle ödmjukar sig under snällheten.


10326c.  Ömme ödmjukar sig under ömheten.


10327.  Ömme och ömsinte  varandras vänner.


10328a.  Ömme & ömsinte aldrig varandras

o-vänner.


10328b.  Ömme och ömsinte visad kärlek

mot varandra.


10328c.  Ömme & ömsinte känner sig vara önskvärda och värdefulla tillsammans.


10329a.  Vänlige känner sig vara älskad

och värdefull tillsammans med vänligheten.


10329b.  Snälle känner sig vara älskad

och värdefull tillsammans med snällheten. 


10329c.  Gode känner sig vara älskad och värdefull

tillsammans med godheten.


10330.  Vänlige besvarade vänlighetens inbjudan

vara hennes vän för Livet.


10331.  Snälle besvarade  snällhetens inbjudan

vara hennes vän för Livet.


10332.  Gode besvarade  godhetens inbjudan

vara hennes vän för Livet.


10333.  Elake känner sig o-önskad och o-älskad

tillsammans med elakheten varför inte välja

      snällheten.


10334.  Elake väljer själv sin Herre antingen vara

o-önskad och o-älskad av elakheten eller älskad

       och värdefull i snällhetens ögon.


10335a.  Människans fria vilja väljer sin Herre.


10336.  Med stor ödmjukhet besegrar ödmjuke

sin fiende högmodet.


10337.  Med stort saktmod besegrar saktmodige

sin fiende vreden.


10338.  Ödmjuke visar sin o-böjliga trohet  uppfylla

ödmjukhetens vilja i sitt liv.


10339.  Saktmodige visar sin o-böjliga trohet 

uppfylla saktmodighetens vilja.


10340.  Behärskad tunga visar sin o-böjliga

trohet behärska sitt ordval.


10341.  O-behärskad tunga visar sin o-böjliga trohet i sitt o-behärskade ordval.


10342.  Människan väljer själv sin Herre antingen

      behärskade tungans ordval eller o-behärskade   

tungans ordval.


10343a.  Snällheten  vad  tacksam den är

i vad gör och säger.


10343b.  Snällheten  vad  uppskattad den är

i vad den gör och säger.


10343c.  Snällheten vad  trogen den är

i vad den gör och säger.


10344.  Snälle och snällheten lever i trohet

mot varandra.


10345a.   Vänligheten uppskattas av de som vill leva i gemenskap med henne.


10345b.  Godheten värdefull för de som vill söka

efter hennes gemenskap.


10345c.  Snällheten älskvärd av de som vill

lära känna henne.


10346.  Lära känna det man älskar uppskattar

bli lik den.


10347.  Lära känna visheten uppskattar älskar värdesätter den blir lik den.


10348.  Kvinnligheten ingen handels-vara.


10348.  Vara handelsvara vanärar kvinnligheten.


10348c. Kvinnligheten uppskattar vara i centrum

av manligheten.


10349.  Vara kvinnlig handelsvara finns inte

i centrum av manligheten.


10350a.  Vreden inte fri från ondskan.


10350b.  Häftigheten inte fri från ondskan.


10350c.  Ilskenheten inte fri från ondskan.


10351a.  Snällheten är starkare än elakheten.


10351b.  Vänligheten är starkare än elakheten.


10351c.  Godheten är starkare än elakheten.


10352. Den människan är lycklig som fått smak

barmhärtigheten avsmak för

       o-barmhärtigheten.


10353.  Lycklig människa som fått smak för ärlighetens väldoft avsmak för oärlighetens

       illaluktande.


10354.  Lycklig människa fått känna smaken för 

vishetens väldoft  avsmak för dumdristighetens

         illaluktande. 


10355a.  Ilskenheten drivs av rädsla eller nöd.


10355b.  Häftigheten drivs avv rädsla  ellenöd.


10355c.  Vreden motbjudande för saktmodet. 


10356.  Vara ärlig uppmuntrande ödmjuk

skapar god vänskap.


10357a.  Ärlige visar kärlek och respekt inför

ärligheten.


10357b.  Ärlige vandrar tillsammans med ärligheten

i hennes vackra lövsalar där inte o-ärligheten

     kan störa.


10357c.


10358.  Insikten lika värdefull som visheten.


10359.  Stillheten och ödmjukheten bundsförvanter. 


10560.  Behärskad tunga & stillheten bundsförvanter.


10361.  Obehärskad tunga och o-tystnaden

bendsförvanter.


10362.  Ödmjuke accepterar tidens verklighet.


10363a.  Glädje-fyllda läppar  Hjärtats glädje.


10363b.  Glädje-fylld tunga Hjärtats glädje.


10363c.  Glädje-fyllda tankar  Hjärtats glädje.


10364a.  Tungans frimodighet  Hjärtats frimodighet.


10364b.  Tungans rädsla  Hjärtats rädsla.


10365a.  Tacksamma ögon  Tacksamt hjärta.


10365b.  Tacksamma läppar  Tacksamt hjärta.


10365c.  Tacksam tunga  Tacksamt hjärta.


10366a.  Tacksamt lyssnande  Tacksamt hjärta.


10366b.  Tankars tacksamhet  Hjärtats tacksamhet.


10366c.  Talets tacksamhet  Hjärtats tacksamhet.


10367a.  Hjärtats förnöjsamhet  Tankars förnöjsamhet.


10367b.  Förnöjsamma hjärtan  Förnöjsamt tal.


10367c.  Förnöjsam tunga  Förnöjsamma läppar.


10368.  Egoistiskt tal o-tacksamt tal.


10369.  O-moralen visar o-tacksamhet.


10370.  Moralen  visar  tacksamhet.


10371a.  Lydigt hjärta  lydiga tankar.


10371b.  Lydiga ögon lydiga fotsteg.


10371c.  Lydiga fotsteg beslutande målmedvetande

i tankar och ord.


10372a.  Lydnadens ögon tillgängliga för Alla.


10372b.  Lydnadens ögon vad nyttiga de är.


10372c.  Lydnadens ögon vad fina de är. 


10373.  Lydnadens ögon vad värdefulla de är.


10374.  Lydnadens ögon vad älskvärda de är.


10375.  Lydnadens ögon vad önskvärda de är.


10376.  Lydnadens ögon stor tillgång för livet.


10377a.  Omtyckta ögon sprider hjärtats glädje.


10377b.  Intressanta ögon sprider hjärtats glädje.


10377c.  Glädjefyllda ögon sprider hjärtats glädje.


10378.  Känn ingen rädsla låt frimodigheten

vara Herre.


10379a.  Frimodigt hjärta  frimodiga tankar.


10379b.  Frimodiga ögon besegrar rädslans inbjudan.


10379c.  Social gemenskap frigör frimodigheten.


10380a.  Frimodiga tankar besegrar rädslans tankar.


10380b.  Rädslans tankar smärtsamma skadliga.


10380c.  Rädslans tankar glädje-fattiga tankar.


10381.  Rädslan ger livet sorg och bedrövelse. 


10382.  Rädslan fångar den rädde i sin listighet.


10383.  Rädslan och lögnen bunds-förvanter.


10384.  Rädslans listigheter  lögnens listigheter:

varandras vänner.


10385a.  Egoismen livets problem-görare.


10385b.  Egoismen vad ger det livet.


10385c.  Egoismen intresserar inte den ödmjuke.


10386.  I Ödmjukheten  finns ingen egoism.


10387.  I Högmodet finns egoismen.


10388.  Egoismen fylld av problem. Allmänt · Allmänt · Allmänt · Allmänt · Allmänt · Allmänt

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se