Direktlänk till inlägg 27 mars 2018

DE FEMTON BÖNERNA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 27 mars 2018 08:10


DE FEMTON BÖNERNA TILL


        DEN LIDANDE KRISTUS


DEN HELIGA BIRGITTAS FEMTON BÖNER.


               AKT AV ÅNGER.Min Herre och Gud.

    Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina

synder, därför att jag därigenom gjort mig skyldig

        till Ditt rättvisa straff både i denna och i

den tillkommande världen; men framför allt

      ångrar jag dem, då jag genom mina synder 

har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste

      välgörare, det högsta fullkomligaste goda,

som är värd all kärlek.


       Jag avskyr alla mina synder och fattar den

uppriktiga föresatsen at bättra mitt liv och inte

     mera synda.

Låt mig få Din nåd till detta.  Amen.                        FÖRSTA BÖNEN.


Jesus Kristus, Du eviga Godhet för dem som älskar

       Dig, glädje som övergår all glädje och vad vi kan längta efter.


Du, frälsning och hopp för alla syndare.

      Du som har visat at Du inte har större önskan än att vara kvar hos oss.

      När tiden var inne antod Du även mänsklig natur

till tidens ände av kärlek till alla människor.


       Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från

det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt

      lidande och död såsom det var bestämt

och förordnat från evighet i denn gudomliga planen.


Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärljungar Din

       Heliga Kropp och Ditt Dyrbara Blod under den sista måltiden med dem sedan Du tvättat 

     deras fötter, och att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade dem förutsade Ditt kommande

        lidande.


Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som Du

      erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd

genom att säga:


"Min själ är bedrövad intill döden":


Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som Din

      svaga Kropp fick genomlida under den högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset.


Kom ihåg hur du efter att ha bett tre gånger,

       badade i svett och blod, hur Du blivit förråd

av Judas, Din lärljunge, arresterad av människor

       från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt,

anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd av

        tre domare medan Du ännu var ung.


Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i

      stället i löjets klädnad Ditt ansikte och Dina

ögon var förbundna, hur Du blev torterad

    och krönt med törnen, fick en stav i Dina händer,

och den våldsamhet som Du blev slagen med,

          bunden vid en pelare, hur Du blev överöst

med skymfningar och grymheter.


Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och

      lidanden som Du fick uthärda före ditt lidande

på Korset började, innan jag dör få en sann

         ånger, avlägga en uppriktig och fullständig

bikt, fötjänstfullt gottgöra och bli befriad från

      alla mina synder.  Amen.                        FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra skulder såsom ock vi  förlåta dem oss 

skyldiga äro, och inled oss inte frestelse,

      utan fräls oss ifrån ondo.  Amen.

 


                        Hell dig, Maria.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                            Lovprisningen.


Ara vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.


 

                      ANDRA  BÖNEN.      Jesu, Du som är Änglarnas sanna frihet, Paradisets välbehag, påminn Dig de

    omänskliga prövningar som Du fick uthärda

när Dina fiender omringade Dig som ilskna lejon.


Påminn Dig de otaliga förlämpningar, spott, slag,

         sönderrivningar och andra grymheter 

som aldrig någon hört talas om, och hur soldaterna

      plågade Dig efter behag.


När jag begrundar dessa plågor och förolämpade

     ord, bönfaller jag Dig, min Frälsare, att befria

mig från alla mina ovänner, synliga och osynliga,

      och och att ta mig under Ditt beskydd till

fullkomlig och evig frälsning. Amen.                       FADER VÅR.Fader, vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på  jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

       skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss inte i frestelse, utan fräls

       oss från onde.  Amen.                          Hell dig Maria.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig

        välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.   Amen.


                  Lovprisningen.


Ära vare Fadern  och Sonen ochden Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                       TREDJE BÖNEN.Jesus, himlens och jorden Skapare somm ingenting

    kan begränsa.

Du som omsluter och håller allt i Din kärleksfulla

      han, påminn Dig det fasansfulla lidande som

Du led när Dina allraheligaste händer och fötter

       spikades fast vid Korset genom slag efter

slag med stora, trubbiga spikar.


De fann Dig inte i ett tillräckligt eländigt tillstånd

       för att tillfredsställa sin vrede.

De gjorde Dina sår större och lade på dig pina

     på pina och med obeskrivlig grymhet sträckte de ut Din kropp på Korset, drog Dig, knuffade Dig

       från alla sidor så att Dina lemmar vanställdes.


Jag ber Dig, Jesus, genom om dessa allrahögsta

       kärlekens lidanden på Korset, att ge mig nåden att frukta och älska Dig. Amen.                               FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt våra


      skulder såsåom ock vi förlåta dem syldiga äro,

och inled oss icke frestelse, utan fräls i

     ifrån ondo.  Amen.                           HELL DIG MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig;

         välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndaren

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                       LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                      FJÄRDE BÖNEN.Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på Korset

       för att hela våra sår med Dina Sår.

Påminn Dig de krossår som Du fick lida.  

      Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, utsträckta så till den grad att en sådan smärta

     som Din aldrig erfarits.


Från krona på huvudet till Dina fötters sulor finns

        inte en enda fläck på Din kropp som inte

blivit plågad, och ändå, Du glömde allt Ditt lidande

        Du upphörde inte be till Dinn Himmelske

Fader för Dina fiender:  "Fader, förlåt dem,

      för de vet inte vad de gör"


Genom denna stora barmhärtighet och i åminnelse

     av detta lidande, gör så att minnet av Ditt

fruktansvärda lidande uppväcker i oss en fullkomlig

        ånger och befrielse från alla våra synder.  Amen.                          FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls  

       ifrån ondo.   Amen.                          Hell dig Maria.


Var hälsad Maria,, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Naria Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu ock i vår dödsstund.  Amen.                       LOVPRISNINGEN.


Åra vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                     FEMTE BÖNEN.Jesus, den eviga härlighetens Spegel, påminn

      Dig den sorg som Du erfor när Du i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som skulle räddas

       genom Ditt välsignade lidandes förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora mängd förtappade

      som skulle dömas för sina synder och hur Du bittert klagade över dessa hopplöst förlorade

      och olycka syndare.


Genom denna avgrund av medlidande, särskilt

      genom den godhet som Du visade den botfärdige rövaren Dismas när Du sade till honom:

     "I dag ska du vara med i Paradiset."


Jag ber Dig, gode Jesus, att i min dödsstund

      visa mig Din barmhärtighet.  Amen.                            FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och föråt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem och skyldiga

äro, och inled oss inte i frestelse, utan fräls

      oss ifrån ondo.  Amen.


                    Hell dig Maria.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är me dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är Din Livsfukt, Jesus.


Heliga Maria , Guds Moder, bed för oss syndare,

     nu och i vår dödsstund.  Amen.


                   Lovprisningen.


Ära vare Fadern  och Sonen och den Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen. Visar hälsad Maria, full av nåd;  Herren är med dig;

        välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad ärdin Livsfrukt,, Jesus.


Helga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

      nu ock vi dödsstund. Amen.


 

                    LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, 

      Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                           SJÄTTE BÖNEN.


Jesus, mest älskade och efterlängtade Konung,

    påminn Dig den sorg Du fick lida när Du avklädd och lik en vanlig förbrytare spikades fast och

        höjdes upp på Korset.


Kom ihåg hur hela Din familj och Dina vänner

      övergav Dig, utom Din älskade Moder som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp

       och som Du anförtrodde åt Din trogne

lärljunge när Du sade:


"Kvinna, se din son". och till Johannes:

    "Son, se din Moder."

Jag ber Dig min Frälsare, genom sorgens svärd

      som genomborrade Din Moders själ,

att ha medlidande med mig i allt mitt lidande

          och i alla mina svårigheter, både fysiskt

och andligt.


Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min

      dödsstund.  Amen.                           FADER VÅR.   Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.  


Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra skulder såsom och vi förlåta dem oss

skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse,

      utan fräls ifrån ondo. Amen.


                         AVE  MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesu.


Heliga, Maria, Guds Moder, bed för oss syndare

      nu och i vår dödstund.  Amen.                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern  och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                         SJUNDE  BÖNEN.Jesus, outtröttliga Källa av medlidande.

       Du som med stor kärlek sade från Korset:

"Jag är törstar".

       Du led av törst efter människornas frälsning.

Jag ber dig, min Frälsare, att upptända i våra

       hjärtan en längtan att sträcka oss mot

fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka

       köttets begär och världsliga böjelser.  Amen.                             FADER VÅR.  Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

     Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss 

       våra skulder såsom ock vi förlåta oss skyldiga

äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

        oss ifrån ondo.  Amen.


                        AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

        Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.  Amen.                     LOVPRISNINGEN.Ära Vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

        Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                      ÅTTONDE DAGEN.Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, genom

      det sura vinets och gallans bitterhet som

du smakade på Korset av kärlek till oss, ge oss

      nåden att värdigt få ta emot Din Dyrbara

Kropp och Ditt Dyrbara Blod under vårt liv och

      i vår dödsstund, så att detta ger oss läkedom

och tröst för våra själar.  Amen.                        FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

         Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra


     skulder såsom ock vi förlåta oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

       ifrån ondo.  Amen.                            AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare ,

        nu och i vår dödsstund.  Amen.                       LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

    Nu ochh alltid oh i evigheters evíghet. Amen.                        NIONDE BÖNEN.


Jesus, konungsliga Dygd, andens Glädje, kom ihåg

      den smärta Du utstod ner i en ocean av

förtvivlan när döden närmade sig, förolämpad

      och kränkt av Dina fiender, ropade med hög  röst att Du var övergiven av Din Fader och sade:


"Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?"

         Genom denna ångest bar jag Dig min Frälsare,

överge mig inte i min dödsstunds rädsla

       och smärta.  Amen.                           FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

          Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

        skulder såsom ock vi förlåta oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

       från ondo.   Amen.


     

                            AVE MARIA


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

         Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.                     LOVPRISNINGEN.Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.
                      TIONDE DAGEN.Jesus, Du som är början och Slutet av allt,

      liv och godhet, påminn Dig, at Du för vår skull störtades i en avgrund av lidande från Dina

        fötters sulor till kronan på Ditt huvud.


I betraktande av Dina Sårs ohygglighet, lär mig

      att genom ren kärlek hålla Dina Bud,

vilkas väg är bred och lätt för dem som älskar

      Dig.    Amen.                            FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

          Helgat vare Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra skulder såsom ock vi förlåta oss

skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse,

       utan fräls oss från ondo.  Amen.                         AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor,  och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

         nu och i vår dödstund.  Amen.                         LOVPRISNINGEN.Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid i evigheters evighet.  Amen.                       ELFTE BÖNEN.
 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se