Alla inlägg den 25 februari 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:52DEN HELIGA BIRGITTAS # SJU FADER VÅR#.


          TILL JESU  HELIGA BLODS ÄRA.


                      AKT AV ÅNGER.


Min Herre och Gud.

       Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder,

därför att jag därigenom gjort mig skyldig till

      Ditt rättvisa straff både i denna och i den

tillkommande världen; men framför allt ångrar jag

         dem, då jag genom mina synder har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste

       välgörare, det högsta, fullkomligaste goda,

som är värd all kärlek.


Jag avskyr alla mina synder och fattar den

        uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv

och att inre mera synda.


Låt mig få Din nåd till detta.  Amen.  


     

             Det första Fader vår. 


För att ära det Blod som vår Herre utgjöt vid

     omskärelsen: Helige Fader, genom Jungfru Marias

obefläckade händer och genom Jesu Gudomliga

     Hjärta offrar jag till Dig Jesu första Sår,

de första smärtorna och den första blodsutgjutelsen

      till försoningen för mina och alla människors

undomssynder och som skydd mot dödssynden,

       särskilt i min familj och släkt.


                        FADER VÅR:


    Fader vår, som är i Himmelen. 

Helgat vare Ditt Namn.

       Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

    skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga

äro, inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

     ifrån ondo.  Amen.


                   AVE MARIA


Var hälsad Maria, full av nåd: Herren är med dig;

      välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

      Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.


                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                     DEN ANDRA FADER VÅR.För att ära Jesu lidande genom det Blod Han

      svettades i Getsemane:

Evige Fader, genom Jungfri Marias obefläckade

      händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag

till Dig Jesu Hjärtats fruktansvärda lidanden

      i Getsemane örtagård och varje droppe av 

Hans blodssvett till försoning för mina och alla

     människors synder i sina hjärtan, som skydd

mot hjärtats synder och för att kärleken

      till Gud och vår nästa ska växa i oss.


                       FADER  VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i     

      Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

      oss från ondo.  Amen.                        AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

        välsignad är du bland  kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

     Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.

                       LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
                  DET TREDJE FADER VÅR.För att ära Jesu blod, som Han utgjöt vid gisslingen:

      Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade

händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag

      till Dig de många tusen sår, de grymma

smärtorna och Jesu Dyrbara Blod,, som Han fick

      lida genom totyren till försoning för mina

och alla människors synder mot kyskheten

       och som skydd för renheten, särskilt i min

familj och släkt.                         FADER VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

     Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss

      ifrån ondo. Amen.                         AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

       Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödssynd. Amen.                    LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

       Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.              DET FJÄRDE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande vid kröningen med törnen:

      Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade

händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till

       Dig Hans Sår, smärtor och Dyrbara blod

från Hans Heliga Huvud vid törnekröningen

       till försoning för mina och alla människors

syndiga intentioner som skydd för dessa synder

       och utbredandet av Kristi Rike på jorden.                         FADER VÅR


Fader vår, som är i Himmelen.

       Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

       Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

     skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga

äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

     oss ifrån ondo. Amen.


                         AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.

       Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.                      LOVPRISNINGEN.


Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                 DET FEMTE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande då Han bar Korset:

       Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta

       offrar jag till Dig Jesu lidande på korsvägen,

särskilt Hans Heliga Sår på skuldran och Hans 

       Dyrbara Blod till försoning för mig och alla människor som avvisar Korset och är emot Din

       Heliga Vilja och allt missbruk av talförmågan.

Som skydd mot dessa synder och för att vi må få

      en sann kärlek till Korset.                      FADER  VÅR.


Fader vår, som är i Himmelen.

        Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, såsom i Himmelen, så ock

     på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, förlåt oss våra

    skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke frestelse, utan fräls  

       oss ifrån ondo. Amen.                           AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

       välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

        nu och i vår dödsstund. Amen.


                    LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

         Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.                      DET SJÄTTE FADER VÅR.För att ära Jesu lidande då Han korsfästes:

       Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta

       offrar jag till Dig Din Gudomlige Son på Korset, Jesu fastnaglande och upphöjning på Korset,

       Jesu Sår på händer och fötter och de tre

strömmar av Jesu Heliga blod, som utgjutits

       för oss, Jesu yttersta fattigdom, Jesu totala

lydnad, alla lidanden till kropp och själ,

       Jesu Dyrbara död och dess förnyelse i alla

Heliga Mässor på jorden: till försoning för alla

       kränkningar av de Heliga Ordenslöftena,

till bot för mina och världens synder, för de sjuka

       och döende, för fromma präster och lekmän,

för den Helige Faderns intentioner för att återställa

     den kristna familjen, för styrka i tron,

för vårt land och folkets enhet i Kristus

       och Hans Kyrka.                             FADER VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

      Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i

      Himmelen, så ock på jorden.


Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra

      skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls

      ifrån ondo. Amen.                            AVE MARIA.


Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

      nu och i vår dödsstund.  Amen.                          LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och denn Helige Ande,

     Nu och alltid och i evigheters evighet.  Amen.                        DET SJUNDE FADER VÅR.


För att är öppnandet av Kristi heliga sida.

       Evige Fader, vi ber Dig för den Heliga Moder

Kyrkans behov och att som försoning för alla

       människors synder ta emot det Dyrbara Blod och Vatten som strömmade ur Såret vid Jesu

       Gudomliga Hjärta.

Var oss nådig o ch barmhärtig.

       Kristi blod, det sista dyrbara innehållet av

Ditt Heliga Hjärta, ,ren mig frånn all synd och allt 

      orent, som skiljer mig från Dig.

Vattnet från Jesu sida, befria mig från det straff

       som jag förtjänat för mina synders skull ock släck Skärseldens lågor för mig och för alla de själar som renas i Skärselden. Amen.                           FADER  VÅR.Fader vår, som är i Himmelen.

           Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike, Din Vilja, såsom i Himmelen,

         så ock på jorden. 

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss

      våra synder såsom och vi förlåta dem oss

skyldiga äro, och inled oss icke frestelse,

       utan fräls oss ifrån ondo.  Amen.                             AVE MARIA.Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig;

      välsignad är du bland kvinnor, och välsignad 

är din Livsfrukt, Jesus.


Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

       nu och i vår dödsstund.  Amen.


                          LOVPRISNINGEN.


Äre vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

      Nu och alltid och i evigheternas evighet.  Amen.Enligt en from tradition uppenbarade sig Herren

      för Heliga Birgitta och gav henne följande

löften:


VAR OCH SOM EFTER TOLV ÅR I FÖLJD VARJE DAG


BER SJU FADER VÅR OCH HELL DIG MARIA FÖR


ATT ÄRA MITT DYRBARA BLOD, SKA FÅ


TA EMOT FEM NÅDEGÅVOR.


1.  DE KOMMER INTE TILL SKÄRSELDEN.


2.  JAG TAR DEM UPP I SKARAN AV MATYRER,

SOM OM DE HADE UTGJUTET SITT BLOD FÖR

       SIN TRO. 


3.  JAG SKA BEVARA TRE SJÄLAR EFTER DERAS VAL I DEN HELIGGÖRANDE NÅDEN.


4.  DERAS SLÄKTINGARS SJÄLAR NED TILL

FJÄRDE GENERATIONEN SKA UNGÅ HELVETET.


5.  DE SKA FÅ VETA ATT DÖDEN NÄRMAR SIG EN MÅNAD INNAN, SÅ ATT DE HAR TID ATT

       FÖRBEREDA SIG. 


SKULLE DE DÖ INNAN DE HAR HUNNIT BE DESSA

       BÖNER UNDER TOLV ÅR SÅ BETRAKTA

JAG ÄNDÅ INTENTIONEN ATT BE DESSA

          BÖNER I TOLV SOM FULLBORDAD.            

     
    
       

   

   

 


 


   
 


 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:51

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH


VEDERKVICKLELSE.


#Lycklig den som fördjupar sig i visheten,

       övar sitt förstånd nar han talar#.


Syraks bok. 14:20.


DEL.  102.


10200.  Egoismen älskar uppskattar o-moralen.


10201.  Egoismen älskar uppmuntrar laglösheten.


10202a.  Lydnaden och ödmjukheten  själens

två vingar likt fågelns flygande vingar.


10202b.  Lydnadens godhet  hjärtats glädje

och fröjd.


10202c.  Lydnadens vila och harmoni

hjärtats hjärte-fröjd.


10203.  O-lydnadens o-vila och oro  inget för

hjärtats hjärte-fröjd.


10204a.  Hjärtats hjärte-fröjd  har framtiden för

sig på jorden.


10204b.  Hjärtats hjärte-fröjd  tillgänglig för Alla.


10204c.  Hjärtats hjärte-fröjd  vad fin den är.


10205.  Hjärtats hjärte-fröjd  skön och ljuvlig

den är.


10206.  Hjärtats hjärte-fröjd  tröst hjälp för Alla.


10207a.  Tröstat hjärta  vägledaren för Alla. 


10207b.  Tröstat hjärta  sprider sin hjärte-glädje.


10207c.  Tröstat hjärta  alla längtar efter.


10208.  Tröstat hjärta  tänk få äga det.


10209a. Uppmuntrat hjärta  sprider sin uppmuntran.


10209b. Uppmuntrat hjärta alla längtar efter.


10209b. Uppmuntrat hjärta tänk att få älska det. 


10209c. Uppmuntrat hjärta  tänk vad älskvärt.


10210.  Uppmuntrat hjärta  tänk vad värdefullt.


10211a.  Tacksamt hjärta  tänk att få älska det.


10211b.  Tacksamt hjärta  tänk att få äga det.


10211c.  Tacksamt hjärta sprider hjärtero.


10212.  Tacksamt hjärta sprider sinnesro

och sinnesfrid.


10213a.  Tacksamt leende öppnar hjärtan för tacksamheten.


10213b.  Vänligt leende öppnar hjärtan för vänligheten.


10213c.  Snällt leende öppnar hjärtan för snällheten.


10214a.  Vänliga ord vidrör hjärtan med vänligheten.


10214b.  Snälla ord vidrör hjärtan med snällheten.


10214c.  Ödmjuka ord vidrör hjärtan med ödmjukheten.


10215.  Ödmjukt leende öppnar hjärtan för ödmjukheten.


10216. Ödmjukt hjärta tänk att få älska det.


10217.  Ödmjukt hjärta alla längtar efter.


10218.  Ödmjukt hjärta tänk vad älskvärt.


10219.  Ödmjukt hjärta tänk att få äga det.


10220.  Ödmjukt hjärta tänk vad värdefullt.


10221a.  Saktmodigt hjärta saktmodiges liv.


10221b.  Ödmjukt hjärta  ödmjukes liv.


10222.  O-ändlig kärlek  tillgänglig för alla.


10223a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Alla.


10223b.  Fromhetens liv  stor tillgång för Alla.


10223c.  Fromhetens liv  liv i vila och harmoni.


10224a.  Ödmjuka tankar  ödmjukes liv.


10224b.  Ödmjukt leende  ödmjukes liv.


10224c.  Ödmjuk tunga  ödmjukes liv.


10225a.  Fromhetens liv  tillgänglig för Alla.


10225b.  Fromhetens liv  stor tillgång för Livet.


10225c.  Fromhetens liv sprider fromheten

till sin omgivning.


10226.  O-ändliga ödmjukhet  stor tillgång för Alla.


10227.  O-ändliga godhet  stor tillgång för Alla.


10228.  O-ändliga skönhet och ljuvlighet  tillgänglig

för Alla.


10229.  Tålamodet och saktmodet  styrka

och uppmuntran under livets Alla dagar.


10230.  O-ändliga kärlek  tillgänglig för Alla.


10231a.  Tålamodet och saktmodet  tillgänglig

för Alla.


10231b.  Ödmjukheten och mildheten  tillgänglig

för Alla.


10231c.  Ödmjukheten och mildheten  styrka

och uppmuntran under livets Alla dagar.


10232.  O-ändliga kärlek styrka och uppmuntran

under livets Alla dagar.


10233a.  Fullkomlig lydnad välsignelse för nationen.


10233b.  Behärskad tunga  välsignelse för Alla.


10233c.  O-behärskad tunga  förbannelse för Alla. 


10234a.  O-villigheten förstör vänskapen.


10234b.  Villigheten god för vänskapen.


10235.  O-fullkomlig  lydnad förbannelse för nationen.


10236.  Antingen väljer lydnaden eller o-lydnaden.


10237a.  Fullkomlig ödmjuk bättre än stolthet.


10237b.  Fullkomlig godhet bättre än elakhet.


10237c.  Fullkomlig barmhärtighet bättre än

o-barmhärtighet.


10238.  Livet i o-barmhärtighetens fångenskap

sämre än Livet i barmhärtigheten.


10239.  Livet i övermodets svåra fångenskap

sämre än Livet litenhetens frihet.


10240a.  Högmodet på väg till sin bittra död.


10240b.  Elakheten på väg till sin bittra död.


10240c.  Högmodet visar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10241.  Elakheten visar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10242a.  Häftigheten på väg till sin bittra död.


10242b.  Häftigheten sisar sin tomhet och fåfänga

under Livets alla dagar.


10243.  Godheten på väg till sin underbara himmelsfärden. 


10244.  Ödmjukheten på väg till sin underbara

himmelsfärd.


10245.  Barmhärtigheten på väg till sin underbara

himmelsfärd.


10246.  Lydnaden och ödmjukheten  själens två vingar likt fågelns flygande vingar.


10247.  Lydnadens välsignelse  hjärtats glädje

och fröjd.


10248.  Lydnadens vila och harmoni  hjärtats

hjärtefröjd.


10249a.  Hjärtats fröjd  tröst hjälp  för Alla.


10249b.  Hjärtats fröjd tillgänglig för Alla.


10249c.  Hjärtats fröjd stor tillgång för Alla.


10250a.  Tröstat hjärta  vägledaren tänk få äga den.


10250b.  Tröstat hjärta  stor tillgång för Nationen.


10250a.  Tröstat hjärta  god för vänskapen.


10251.  Fina överraskningar  uppmuntrar.


10252.  Fina överraskningar  hjärtats fröjd.


10253.  Fina överraskningar  god för vänskapen.


10254a.  Uppmuntrat hjärta uppmuntrar.


10254b.  Uppmuntrat hjärta få älska det.


10254c.  Uppmuntrar hjärta  sinnesron  sinnesfriden.


10255.  Tacksamt leende öppnar för tacksamheten.


10256.  Finheten & snällheten


10257.  Förnöjsamheten 


10258a.  Saknas moralen  styr o-moralen landet.


10258b.  O-moralen säger gör precis det du själv

vill göra.


10258c.  Göra precis det man själv vill göra

tar inte hänsyn till sin nästa.


10258d.  Lever efter egoismens lagar och paragrafer. 


10259.  Egoismen ondsint i ord & handling.


10260a.  Vara lydig tålig & gomodig.


10260b.  Livet i lydnaden tåligheten och godheten.


10260c.  Livet i lydnaden ärar fullkomligheten.


10261.  Livet i tåligheten ärar fullkomligheten.


10262.  Livet i godheten ärar fullkomligheten.


10263.  Lögnen talar aldrig sanning.


10264a.  Lydige lever livet i ödmjukheten.


10264b.  O-lydige lever livet i högmodet.


10264c.  O-lydige och lydige  lever inte

tillsammans.


10265a.  Ödmjukheten & tålamodet & kärleken:

mänsklighetens goda karaktärs-drag i livet.


10265b.  Ödmjukheten och tålamodet & kärleken:

förändrar nationer och folket.


10265c.  Ödmjukheten & tålamodet och kärleken:

anfalls-vapen mot nationell o-moral. 


10266.  Ödmjukheten Och tålamodet & kärleken:

ljuvlig väldoft för nationer.


10267. Tro hopp och kärlek  har en framtid på  jorden.


10268a.  Tacksamme sprider glädje av tacksamhet.


10268b.  Fridsamme sprider glädje av frid.


10268c.  Trogne sprider trohetens verklighet.


10269.  Snällt hjärta  snälla tankar ärar snällheten.


10270.  Gott hjärta  goda tankar ärar godheten.


10271.  Vänligt hjärta  vänliga tankar ärar vänligheten.


10272a.  Känna sig ringaktad föraktad hånad

inte känna sig älskvärd.


10272b.  Känna sig ringaktad föraktad hånad

inte känna sig älskad.


10272c.  Känna sig hånad föraktad ringaktad

inte känna sig värdefull.


10273.  Vrede går havande med vreden.


10274.  Ilskne går havande med ilskenheten.


10275.  Elake går havande med elakheten.


10276a.  Ödmjuka hjärtat längtar efter ödmjukheten.


10276b.  Trogne visar fullständig trohet mot troheten.


10276c.  Vänlige visar fullständig vänlighet mot vänligheten.


10277a.  Ödmjuke visar fullständig trohet mot ödmjukheten.


10277b.  Barmhärtiga hjärtat  längtat efter barmhärtigheten.


10277c.  Ärligt hjärta längtar efter ärligheten.


10278a.  Vredens människa lever i sorgligt slaveri.


10278b.  Ilsken människa  lever i sogligt slaveri.


10278c.  Häftig människa lever i sorgligt slaveri.


10279a.  Vara vredens människa  vad ger det livet.


10280.  Vreden tillhör livs o-nyttigheter.


10281.  Vreden tidsjuv energitjuv  vad ger det livet.


10282.  Vreden tar allt du äger  tar men inget ger.


10283.  Avundsjuka   Svartsjuka


10284a.  Ödmjuke äger beprövad ödmjukhet.


10284b.  Saktmodige äger beprövad saktmodighet.


10284c.  Snälle äger beprövad snällhet. 


10285.  Ärliges livsstil vägvisaren till ärligheten.


10286.  Tacksamma ord ++ tankar  sprider

framtidstro i landet.


10287.  Penning-begäret erbjuder glädje-fattigt liv.


10288.  Ha-begäret erbjuder kortsiktig hjärteglädje.


10289.  Penning-begäret saknar förnöjsamheten.


10290.  Barmhärtigheten fötröttas inte ge av

sig själv.


10291.  O-barmhärtigheten tänker på sig själv: bemöter människors behov med slutna 

      händer. 


10292.   O-barmhärtighet uppmuntrar uppskatta

inte människo-värdet.


10293a.   Saktmodet och ödmjukheten betjänar varandra.


10293b.  Snällheten och vänligheten betjänar varandra.


10293c.  Godheten och snällheten betjänar varandra.


10294a.  Pratmakare och skrythalsar högmodets tjänare.


10294b.  Pratmakare och skrythalsar föraktar tystheten.


10294c.  Pratmakare och skrythalsar  ärar

sin egen egoism.


10295a.  Tillhöra vänligheten vänlige känner tryggheten i den.


10295b.  Vänlige helt tom på elakheten .


10295c.  Vänlige full av vänligheten.


10296.  Vänlige bevarar vänlighetens ord i sitt hjärta och tankar.


10297.  Vänlige känner harmnin och vilan

i vänlighetens ord.


10298.  Tacksam för vilan och harmonin.


10299.  Tacksam för saktmodiga och milda hjärtat. 


 

   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 februari 2018 05:51

AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  101.


#Vad munnen talar kan ge god näring#.


Ordspråksboken. 13:2a.


10100.  Tack: för din vänlighet  vänlige vän.


10101.  Tack: för din hjälpsamhet  hjälpsamme vän.


10102a.  Tyste älskar tystheten.


10102b.  O-tyste älskar o-tystheten.


10102c.  Talträngde älskar o-tystheten.


10103a.  Ödmjukheten ödmjukes dagliga bröd.


10103b.  Ödmjukheten ödmjuke har samma personligheter.


10103c.  Ömjuke och ödmjukheten äger samma

tale och tankesätt.


10104a.  Tänkande ögon  seende ögon.


10104b.  Tänkande ögon återspeglar  hjärtats tankar.


10104c.  Tänkande ögon  väljer vad de vill se.


10105a.  Givmilt och girigt hjärta varandras

o-vänner.


10105b.  Givmilt och girigt hjärta älskar inte varandra.


10105c.  Girigt och givmilt  hjärta  uppmuntrar

inte varandra.


10106a.  Själviskt och o-själviskt hjärta

varandras o-vänner.


10106b.  O-själviskt & själviskt hjärta  älskar

inte varandra.


10106c.  Själviskt & o-själviskt hjärta  uppmuntrar

inte varandra.


10107a.  Givmilt och o-själviskt hjärta uppmuntrar.


10107b.  O-själviskt och givmilt hjärta uppskattar

tacksamma människor.


10107c.  Känna sig o-önskad eller önskad

görs av egoismen eller o-själviskheten.


10108a.  Akta sig för vreden  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10108b.  Akta sig för häftigheten  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10108c.  Akta sig för ilskenheten  älska saktmodet

och ödmjukheten.


10109.  Hata vreden  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10110.  Hata häftigheten  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10111.  Hata ilskenheten  älska  saktmodet

och sinneslugnet.


10112.  Saktmodet sinneslugnet fridsamheten

stor tillgång i livet.


10113a.  Saktmodet sinneslugnet bättre än

häftigheten.


10113b.  Sinneslugnet och fridsamheten

väger tyngre på vågen än ilskenheten.


10113c.  Fridsamheten och saktmodet

vrandras vänner.


10114.  Sinneslugnet och saktmodet

bunds-förvanter.


10115a.  Vreden fattig föda  för den vrede.


10115b.  Häftigheten fattig föda  för den häftige.


10115c.  Ilskenheten fattig föda  för den ilskne.


10116.  Elakes elakhet  elakes fattiga glädje.


10117.  Förtalarens förtal  förtalarens fattiga glädje.


10118.  Skvallrarens skavallerier  skvallarens

fattiga glädje.


10119.  Lögnarens lögner  lögnarens fattiga glädje.


10120a.  O-ärliges ord  o-ärliges fattiga glädje.


10120b.  Hatarens ord  hatarens fattiga glädje.


10120c.  Falskes ord  falskarens fattiga glädje.


10121.   Bekymmer  ängslan oro sämre än vara

lugn glad och sorglös.


10122.  Förbarma sig över  visa medlidande

visa medömkan  visa barmhärtighet.


10123.  Viktigt i SMS placera andra i centrum

istället för sig själv  självdö bort från egoismen.


10124. Ödmjuke tillåter inte stoltheten

styra sitt liv.


10124.  Dö bort ifrån arvssynden högmodet

nyttig för mogenheten.


10125a.  Säkerhets-tänkandet: vara styrd utifrån andras rädsla. 


10125b.  Andras rädslan ger den vidare in i

kontroll-tänkandet.


10126a.  Ödmjuke mannen respekterar

kvinnans emotionella liv.


10126b.  Ödmjuke mannen uppmuntrar & uppskattar

kvinnans emotionella liv.


10126c.  Ödmjuke mannen vill leva i kvinnans närhet.


10127.  Ödmjuke ödmjukhetens trogne tjänare:

vara trogen tjänare   vara ödmjukheten lydig. 


10128a.  Ärlige äger ärlighetens synsätt & tankesätt.


10128b.  Ärlige äger ärlighetens uppförande sprider

hennes väldoft  kärlek och omsorg.


10128c.  Ärlige vandrar sida vid sida med ärligheten.


10129.  Ärligheten ärliges  livs-kamrat.


10130.  Ärlige följer ärlighetens inlärda beteende

i gemenskap med sin nästa.


10131a.  Ärlighetens hjälp överlägsen o-ärligheten.


10131b.  Ärligheten söker inte egen ära.


10131c.  O-ärligheten söker egen ära älskar bli

upphöjd ärad av människor.


10132.  Ärligheten med tid och övning växer

in i ärlighetens inre liv.


10133.  Ärliges mognad i ärligheten  god förebild

inför sin nästa.


10134.  Insiktsfulle utstrålar sommarens soliga

varma dagar.


10135.  Insiktsfulle klaga och knotar inte.


10136.  Insiktsfulle känner inre törst & hunger

efter insiktens friska källor.


10137.  Insiktsfulle mättas  inte av sommarens

soliga varma sommar-kvällar.


10137.  Vårliga vindar varma vindar sprider

insikten sin kunskaps väldoft till de som

     ärligt söker henne.


10138a.  Mättas av insiktens fullhet bättre än

      leva av dåraktiges bröd.


10138b.  Dåraktiges bröd  ingen livsnäring för

den vise.


10138c.  Vises bröd finns i vishetens inre liv.


10139.  Vishetens tjänar-mantel förmultnas inte.


10140.  Dårskapets tjänra-mantel förmultnas.


10141.  Dårskapen & dumdristigheten saknar

evigt värde.


10142.  Visheten och klokheten äger evigt värde.


10143a.  Ärlighetens skönhet & ljuvlighet bättre än

o-ärlighetens smärta och lidande.


10143b.  Livet i ärlighetens skönhet och ljuvlighet

bättre än livet i o-ärlighetens dagliga smärta

      och lidande.


10143c.  Vara vän till ärligheten bättre än vara

vän till o-ärligheten.


10144.  Hjärtats och tankars utblottelse av sig

sjjälv ger utrymme för ödmjukheten.


10145.  Ödmjukheten & mildheten varandras vänner.


10146.  Ödmjukheten och mildheten högmodets

och hårdhjärtlighetens fiender och o-vänner.


10147a.  Snällheten vad fin den är.


10147b.  Snällheten  tillgänglig för Alla.


10147c.  Snällheten erbjuder sin snällhet.


10147d.  Snällheten vill vara vår livs-kamrat.


10148.  Snällheten vinnaren elakheten förloraren.


10149a.  Älska snällheten  hata elakheten.


10149b.  Snällheten älskvärd och önskad.


10149c.  Tänk så fint och värdefullt få älska

snällheten.


10149d.  Tänk så älskvärt få värdesätta snällheten

som en fin gåva. 


10150.  Lyssna på snällhetens ord  älska dem.


10151.  Lyssna på saktmodets ord  älska dem.


10152.  Lyssna på milda ord  älska dem.


10153a.  Vara o-hörsam mot elaka ord.


10153b.  Vara o-hörsam mot föraktfulla ord.


10153c.  Vara o-hörsam mot lögnaktiga ord.


10154.  Mildheten bevarar mildes fotsteg från

hårdhjärtlighetens faror och olyckor.


10155. Mild och varmt hjärta älskar kärleken.


10156a.  Människo-vänliga hjärtat  mildhetens

goda vän.


10156b.  Människo-vänliga hjärtat & mildheten

varandras vänner.


10156c.  Människo-vänliga hjärtat & mildheten

varandras tjänare.


10157.  Stillheten och lugnet  & mildheten.

varandras vänner ochh tjänre.


10158a.  Mildheten tacksam vara hennes tjänare

och tjänarinna.


10158b.  Mildheten ljuvlig och skön.


10158c.  Mildheten trovärdig i vad den gör för

sin milde tjänare.


10159a.  Fridens människa  bärande av friden.


10159b.  Fridens människa  bärande av fridfulla läppar.


10159c.  Fridens människa  bärande av fridens tunga.


10160.  Mildhetens gomodighet  ärar mildheten.


10161.  Mildhetens medgörlighet  ärar mildheten.


10162.  Mildhetens människo-vänlighet

ärar mildheten.


10163.  Mlidhetens fridsamhet upphöjer & ärar

mildheten.


10164a.  Mildheten saktmodig i vad den gör.


10164b.  Mildheten visar medlidande i vad den gör.

10164c.  Mildheten nådig och barmhärtig

i vad den gör.


10165.   Mildheten inte hårdhänt i vad den gör.


10166.   Mildheten visar mjukt beteende.


10167.   Kärleken värdfull för  livet.

10168a.  Tänk på livets värde  livet blir värt att leva.


10168b.  Tänk på kärlekens värde livet i kärleken

blir värt att leva.


10168c.  Tänk på insiktens värde livet i insikten

blir värt att leva.


10169.  Visad tacksamhet äras av tacksamheten.


10170.  Visad barmhärtighet äras av barmhärtigheten.


10171.  Visad vänlighet äras av vänligheten.


10172.  Sorg och bekymmer gör inte hjärtat glatt.


10173a.  Ärlige låter ärligheten vara Herre i sitt liv.


10173b.  O-ärlige låter o-ärligheten vara Herre

i sitt liv.


10174a.   Snälla Du:  snällheten lämna mig inte

bli min livs-kamrat.


10174b.  Snälla Du:  mildheten lämna mig inte

bli min livs-kamrat.


10174c.  Snälla Du:  ödmjukheten lämna mig

inte bli min livs-kamrat.


10175.  Snälla Du: friheten lämna mig inte

du mitt beskydd från o-friheten.


10176.  Barmhärtige tröstad av barmhärtighetens

omsorg och värme.


10177.  Ärlige tröstad av ärlighetens omsorg

och värme.

10178.  Trofaste tröstad av trohetens omsorg

och värme.


10179a.  O-trogne saknar trösten och hjälpen

från o-troheten.


10179b.  O-troheten smärtsam och lidande.


10179c.  I o-troheten finns inte medkänslan

& medömkan. 


10180a.  Barmhärtigheten alla människors glädje.


10180b.  Trovärdigheten  alla människors glädje.


10180c.  Mildheten alla människors glädje.


10181a.  O-barmhärtigheten alla männskors sorg

och bedrövelse.


10181b.  O-troheten alla människors sorg

och bedrövelse.


10181c.  Hårdhänta hjärtan alla människors

sorg och bedrövelse.


10182.  Hårdhänta hjärtan glädjefattig hjärtan.


10183.  Hårdhänta hjärta har ingen framtid

på jorden.


10184.  Hårdhänta hjärtan trolösa hjärtan.


10185a.  Lögnen utkämpar en kamp mot sanningen.


10185b.  O-barmhärtigheten utkämpar en kamp

mot barmhärtigheten.


10185c.  Elakheten utkämpar en kamp mot snällheten.


10186.  Kärleken och ödmjukheten varandras vänner.


10187.  Kärleken och ödmjukheten  hatets

och högmodets fiender och o-vänner.


10188.  Vara ledsen och o-lycklig sämre än

glad och pigg.


10189.  Vara ledsen missmodig modlös  belönings-löst.


10190a.  I rädslan fins lögnaktiga tankar.


10190b.  Rädslan använder seendet som sitt redskap för att tro på rädslan.


10190c.  Rädslan använder lyssnandet som

sitt redskap för att tro på rädslan.


10191a.  Fienden har ett hatiskt beteende.


10191b.  Fienden har många o-vänner.


10191c.  Fienden lever i fiendeskap med alla.


10192.  Fiende lever ett ensam vargs-liv.


10193.  Fiendeskapet  förstör vänskapen.


10195.  Vara fiende mot alla leva egoiskt liv.


10196.  Fienden tänker bara på sig själv.


10197.  Fienden älskar sig själv.


10198.  Fienden sam-arbetar med sig själv.


10199.  Fienden älskar sitt ego. 

   


'

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se