Alla inlägg den 21 januari 2018

Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 januari 2018 06:32

GUDS DOM ÖVER JUDAR OCH GREKER.


Romarbrevet.  2:1-11.


¤Romarbrevet.  2:1.


1.  #Därför finns det inget försvar för dig som dömer,

vem du än är.

     Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer#.


Du; som dömer din nästa: finns inget försvar

   för dig i ditt fördömmande.

Den dom du fäller över din nästas liv blir för

     dig ett själv-fördömmande av ditt egna liv. 


DÖM INTE.


Matteus evangelium.  7:1-5.


1.  #DÖM INTE, så blir ni inte dömda#.


Dömer ni; er nästa: blir ni själva fördömda.  


2.  #Ty med den dom som ni dömer skall ni dömas,

och med det mått ni mäter skall det mätas

upp åt er#.


Den dom som vi själva dömer med: blir själva

dömda med.

     Blir ert dömmande på flera livs-områden:

blir ni själva dömda därefter.


DÖM INTE DIN BRODER.


Romarbrevet. 14:4.


4.  #Vad har du då rätt att döma den som är i en annans tjänst?

      Om han står eller faller angår bara hans egen herre.

     Men han faller inte, ty Herren är stark nog

att hålla honom upprätt#.


Utifrån din egoismen: har du inte rätt döma 

    i en annans tjänst.

Den din broder tjänar får döma din broder rättvist.

        Om din broder står eller faller:

Din broder herre får döma honom.

     Herrens barmhärtiga omsorg: stark nog för att

upprätta honom.   


Romarbrevet.  14:10.


10.  #Hur kan du då döma din broder?

Eller hur kan du förakta din broder?

       Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol#. 


Kan du då döma din broder: vara rättfärdig.

     Kan du då förakta din broder: vara o-strafflig.

Alla skall inför samme domare stå inför

     Guds domstol.


PAULUS VISAR FÖRSAMLINGEN I KORINT

     TILL RÄTTA.


Första Korinterbrevet. 4:5.


5.  #Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer.

     Han skall låta ljus falla över det som ligger

dolt i mörkret och avslöja allt som människorna 

     har i sinnet.

Och då får var och en sitt beröm från Gud#.


Var aktsam när det gäller döma för tidigt. 

       Vänta in Herrens tilltal.

Hans Majestät skall låta sitt eviga ljus brinna

     klart avslöja mörkrets gärningar.


Jakobs brev.  4:11-12.


11.  #Förtala inte varandra, bröder.

Den som förtalar en broder eller dömer sin broder

       förtalar lagen och dömer lagen.

Men dömer du lagen är du inte lagens görare

     utan dess  domare#.


Låt inte förtalets tunga bli herre, mina bröder.

       Förtalas en broder  eller blir dömd

förtalas lagen och lagen blir fördömd. 

      Dömer du lagen blir du dess domare.

Lagens görare inte lagens domare. 


12.  #Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra.

      Men vem är du som dömer din nästa?#.       


Den Högste  lagstiftaren och domaren.

     Han kan både rädda och förgöra. 

  

¤Romarbrevet. 2:2.


2.  #Vi vet att Guds dom över dem som som lever

så är väl grundad#.


Vi vet Guds dom över de levande sker efter

hans rådslut.


Guds vredesdom kommer över dem: den Högstes

     beslut den som dömer sin broder blir

själv fördömd.  


¤Romarbrevet. 2:3.


3.  #Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du

      skall undgå Guds dom?#.


Du som dömer den gudlöse själv lever som han.

    Får du dig själv tro undgå Guds dom. 


¤Romarbrevet. 2:4.


4.  #Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet,

fördragsamhet och tålamod?

     Förstår du inte att hans godhet vill föra dig

till omvändelse?#.

Respektera du inte Guds o-ändliga godhet.

         Uppskattar du inte den Högstes fördragsamhet ( försoningsverk ).


Bryr du dig inte om den allsmäktiges tålamod.


Vill du inte känna förståelse för hans godhet.

        Hans kärleksfulla godhet vill föra dig

till bot och bättring.


Bryr du dig inte om i ditt övermod Guds o-ändliga godhet.

      Känner du ingen tacksam över den Högstes

försoningsverk.


FOLKET VÄGRAR ATT LYSSNA TILL HERREN.


Jesaja bok. 30:8-14.


8.  #Gå och skriv ner det på en tavla inför dem,

pränta det i en bokrulle, så att det bevaras för

      kommande dagar som ett vittnesbörd

för all framtid#.


Skriv ned mitt talade ord på en tavla inför folket.

        Bevara orden i en bokrulle inför kommande

dagar  ett vittnesbörd inför framtiden.


9.  #Ty detta är ett motsträvigt folk, barn som

är trolösa, som vägrar att lyda vad Herren

     befallt#.


Folket är motsträvigt och hårdnackat.

     Barn: lever i trolöshet  vägrar lyssna lyda

vad Herrens befallt dem göra. 


10.  #Till siarna säger de: "Sluta upp med era syner!".

      Och till profeterna: "Sluta predika det rätta för oss!

     Förkunna något behagligt,  profetera förföriskt#!.


Motsträviga hårdnackade folket  säger till siarna

      sluta upp med era profetiska syner.


Till Herrens profeter säger de sluta upp

med era rättfärdiga predikningar.

  

     Förkunna det som behaga våra öron lyssna på.

Profetera det förföriska för oss.


11.  #Vik av från leden, lämna vägen!

Låt oss slippa Israels Helige!#. 


Låt oss lämna Israels den Heliges väg.


12.  #Därför säger Israels Helige:

Eftersom ni har förkastat detta ord, stött er på våld

      och falskhet och satt er lit till sådant#.


Israels Helige säger: ni har förkastat mitt ord

     låtit våldet och falskheten var ert stöd.

Satt er tilltro till falskheten och våldet. 


13.  #Så skall denna synd bli som i en hög mur:

den går allt djupare och vidgar sig, tills plötsligt

      hela muren rasar#.


Er synd ska ses som en hög mur inför era ögon.

      Syndens blir allt djupare vidgar sig.

Synden vidgar sig tills den höga muren rasar. 


14.  #Det blir som när en kruka krossas och går

i tusen bitar, så att man inte kan finna en skärva

      stor nog att krafsa ur glöd från härden

eller skopa upp vatten ur dammen#.


Höga muren fall jämförs med när kruka krossas.

     Krukan krossas i små bitar.

Bland de små krossade bitar finns ingen skärva.

       Finns ingen skärva stor nog för krafsas ut

eldglöden från härden.

  

Vishetens bok. 11:23.


23.  #Men du är barmhärtig mot alla, därför att du

förmår allt, och du överser med människornas

      synder, för att de skall omvända sig#.


Herre; du är barmhärtig mot alla.

     Din allmakt förmår allt.

Du är förlåtande inför människors synder.

       Vill människors omvändelse. 


Syraks bok. 5:4-7.


4.  #Säg inte. "Jag har syndat, och ingenting

ingenting hände", ty Herren visar tålamod#.


Herren visar sitt tålamod mot människors

     syndfulla liv.


5.  #Var inte så säker på förlåtelse att du stapplar

synd på synd#.


Var inte så självsäker få förlåtelse för alla dina fortsatta synder.


6.  #Och säg inte."Hans barmhärtighet är stor,

han kommer att förlåta alla mina synder".

     Ty hos honom finns barmhärtighet,

men också vrede, och hans harm viker inte

     från syndaren#.


Säg inte i ditt högmodiga hjärta: Hans barmhärtighet är stor nog gör jag fler synder ger 

       han förlåtelse.

Hos honom visar sig inte endast hans barmhätighet

      utan också hans heliga vrede.

Hans vrede viker inte från syndaren. 

  

7.  #Dröj inte med att vända om till Herren,

skjut inte upp det dag efter dag.

     Ty Herrens vrede slår utan förvarning och i straffets stund är det inte ute med dig#. 


Låt inte din omvändelse bli fördröjd till Herren.

      Herrens vrede slår till utan förvarning.


PAULUS TAL INFÖR AEROPAGEN.


Apostlagärningarna 17:30.


30.  #En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna,

       alla och överallt, att omvända sig#.


Gud har visat sitt tålamod mot människors

     bristfälliga kunskap nu är tiden inne för

göra bot och bättring från själviskheten.  


Första Petrusbrevet. 3:20-22.


20.  #De hade en vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken

      byggdes i vilken några få, bara åtta människor räddades genom vattnet#.


Deras hjärtans vägran lyssna Gud tålmodigt väntade

      i Noas dagar.

Medan arken byggdes endast några få,

     åtta människor räddades genom vattnet.


21.  #På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet

i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren

      från smuts utan att man med gott uppsåt

vänder sig till Gud.

     Och ni räddas genom att Jesus Kristus

har uppstått#.


Genom vattnets dop finns räddningen som inte

    innebär yttre människan görs ren utan hjärtats

omvändelse tilll Gud.

        Blir evigt räddade genom Jesus Kristus uppståndelse.


22.  #Han har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter

     har lagts under honom#.


Genom sin himmelsfärd till himlen sitter på Guds

     högra sida.

Änglar makter och krafter lagts under hans fötter.  


HERRENS DAG KOMMER.


Andra Petrusbrevet. 3:9.


9.  #Det är inte så som många menar, att Herren

är sen att uppfylla sitt löfte.

       Han dröjer för för er skull, eftersom han inte

vill att någon skall gå förlorad utan att alla

      skall få tid att omvända sig#. 


Många tror att han fördröjer sitt utlovade löfte

      Herren sen till uppfylla sitt löfte.

För er omvändelses skull fördröjer sitt utlovade

     löfte eftersom han inte vill någon skall gå förlorad.

     

 ¤Romarbrevet.  2:5.


5.  #Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar

du vrede över dig till vredens dag, då det blir

     uppenbart att Gud dömer rättvist#.


Över din hård-hjärtlighet och syndfulla hjärta

     kommer vreden över dig till vredens dag.

På vredens dag dömer Gud rättvisa domar.  


HERRENS DAG.


Sefanjas bok. 1:14-18.


14.  #Herrens stora dag är nära, den är nära, och den kommer snabbt.

     Bitter blir jämmern på Herrens dag, då klagar

hjälten högt.


Herren dag stora vredes dag är nära.

      Förakta inte den: den kommer snabbt.

Herren dag bli smärtsam då klagar hjälten högljutt.


15.  #Den dagen är vredens dag, betryckets

och våndans dag, förödelsens dag och ödslighetens,

       mörkrets och molnens dag, töcknets och dunklets dag#.


En dag fylld av vrede betryck födslovånda.

      Förödelsens dag förstörelsens utplåningens dag

mörkrets och molnens dag.

       Töcknets och dunklets dag.

     

16.  #En dag med hornstötar och härskrin mot befästa städer och höga torn#.

   

Dag fylld av hornstötar och krigsrop mot

      befästa städer och höga torn.


17.  #Jag skall ansätta människorna så att de vacklar omkring som blinda, ty de har syndat

     mot Herren.

Deras blod skall tömmas ut som avfall deras inälvor

som dynga#.


Jag skall angripa människors liv med blindhet

     efter deras ondsinta hjärtan.

      Deras blod sitt mister sitt värde. 

Deras inälvor blir utspridda som illaluktande dynga.


18.  #Deras silver och guld kan inte rädda dem på vredens dag.

      Hela jorden skall förtäras av hans lidelse eld.

Han skall förinta dem som bor på jorden, i skräck skall de förgås#.


Deras silver och guld rädda dem inte på vredens dag.

      Hela jorden förstörs av hans smärtsamma eldslågor.

       Förintar människors liv på jordens yta.

I Skräck förgörs deras liv.


¤Romarbrevet.  2:6.


6.  #Han skall löna var och en efter hans gärningar#.  


Han belönar alla efter deras jorde-livs gärningar.


Psalm. 62:12-13.


12.  #Ett har Gud talat, två ting har jag hört;

att Gud har makten#.


13.  #Att du, Herre, är trofast.

Du lönar var och en efter vad han har gjort#.


     Gud har talat om sin allmakt och trofasthet.

Eftrer vad varje människa gjort: belönas hon.


LÄRJUNGASKAPETS BELÖNING.


Matteus evangelium.  16:27.


27.  #Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna

      var och en efter hans gärningar#.  


Uppfylls lärljungarskapets krav belönar lärljungarna.   Matt. 16:24-28.


Andra Korinterbrevet. 5:10.


10.  #Ty alla skall stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han

      har gjort under sitt liv, gott som ont#.


Alla människor: de avsomnade de nu levande

     skall stå  inför Kristi domstol.

Alla jordiska gärningar antingen det varit gott som

     ont skall uppenbaras inför Kristi domstol.


¤Romarbrevet.  2:7.


7.  #Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet#.


Evigt liv belönas till dem som i uthållighet vill

    göra det goda.

De som söker härligheten äran och 

      o-förgänglighetens eviga värde.


I VÄNTAN PÅ HERRENS DAG.


Andra Tessalonike brevet. 1:6-10.


6.  #Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade#.


De som plågar er blir själva plågade.

       Sådd och skörd.  Gal.6


7.  #Och låter er som nu plågas vila ut tillsammans

med oss, när herren uppenbaras från himlen

      med sin makts änglar#.


Blir ni plågade finns vilan för er tillsammans med

     de heliga.

När Herren uppenbaras från sin himmmel

      med allmakts änglar.

     

8.  #Och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till

      evangeliet om vår herre Jesus#.


De som inte erkänner Gud o-hörsamma inför

evangeliet om vår Herre Jesus  blir utkrävda

      på hämnd.


9.  # Deras straff blir för evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och hjärlighet#.


De o-hörsammas straff blir för evigt fördärv.

     Lever fjärran från Herrens ansikte.

Fån hans allmakt och härlighet.    


10.  #När han kommer på den dagen för att

förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla

      som har kommit till tro ------ och ni har

trott på vårt vittnesbörd#.


Vid sin tillkommelses dag förhärligas han bland sina

     heliga hyllas bland alla som kommit till tro.

Ni har trott på vårt vittnesbörd.

        

¤Romarbrevet. 2:8.


8.  #Men vrede och straff över som i självhävdelse

vänder ryggen åt sanningen och följer orätten#.


Guds vrede och bestraffning vilar över dem som

     i själ-försvar vänder sin rygg mot sanningen.

Sanningen ska göra er fria  Joh. 8.32

   

¤Romarbrevet. 2:9


9.  #Nöd och ångest över dem som gör det onda,

juden främst men också greken#.


Olyckor och faror och ångest drabbar dem som

    gör det onda.

Främst juden Guds utvalde tjänare men

också greken.


Romarbrevet. 1:16.


16.  #Jag skäms inte för evangeliet.

Det är en Guds kraft som räddar var och en som

      tror, juden främst men också greken#. 


Vara frimodig inför evangeliet.

        Evangeliet innehåller Guds kraftfulla ord.

Guds kraftfulla ord själars räddning.

      Till räddning för var och som tror

Juden främst: Guds egendomsfolk.

       Men också greken.


Romarbrevet. 3:9.


9.  #Hur är det då, har vi något försteg?

Inte utan vidare.

       Jag har förut anklagat både judar och greker

för att stå under syndens välde#. 


Hur vi någon större förmån inte utan orsak.

     Innan anklagade jag både judar och greker

levde under syndens inflytande.

      Leva i livet under syndens välde.

Syndens välde  vara förslavad under ondskan.


¤Romarbrevet. 2:10.


10.  #Härlighet, ära och frid åt var och en som gör

det goda, juden främst men också greken#. 


Härligheten äran friden tillhör de som gör

   det goda.  Godhetens tjänare och tjänarinnor.Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 januari 2018 06:32

ETT LIV UTAN KUNSKAP OM GUD.


BILDYRKANS FÖLJDER.


Vishetens bok. 14:28-29.


28.  #Vare sig man driver festandet till vanvett, profeterar falskt, lever i orättrådighet eller

     lättvindigt begår mened#.


Profeterar lögn lögn-profeter:  profeterar efter sin 

egen-vilja: undertrycker sanningen. 

      Tilllåter festandet bli till dårskap.


Livet i o-rättfärdighet:  o-ärligheten

sanningslösheten elakheten.

     O-ärliga hjärtan ord vanärar folket.

Lögnen hatar förnekar sanningen.

      Elakheten vanärar snällheten godheten vänligheten  en nation i elakhetens styre låter

      folket vilseledas in i tygelösheten.      


29.  #Eftersom det är livlösa avgudar de tror

på väntar de sig inte att drabbas av något ont

      för att de har svurit falskt#.


Tror sig undkomma Guds vredesdom: 

     Tillber stumma avgudar:  låter falskheten

vara Herre över sina tungor. 


¤Romarbrevet. 1:29.


29.  #Uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst,

      stridslystnad, svek och illvilja#.


O-rättfärdighetens liv styrs av ondskan.

     Laglösheten rider på ondskan.

Nationer under laglöshetens välde splittras

    faller sönder i undergång.


Elakheten  grym ondskefull hårdhjärtlig.

     Själviskheten  egoistisk jagisk själv-upptagen

egenkär sig själv närmast.


Fyllda av avund  mot sin nästa.

    Blodtörstig  mordlysten mot sin nästa.   

Stridslysten använder en ordstridig tunga.

     Vara stridslysten vara grälsjuk.

Svekfull  vara falsk otrogen.

     Visad illvilja  vara hatisk ondskefull argsint

fientlig skade-lysten.


¤Romarbrevet. 1:30.


30.  #De skvallrar och baktalar.

De föraktar Gud.   De är fräcka, övermodiga

     och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda,

uppstudsiga mot sina föräldrar#.


Styrs av skvallrande tungor.

       Förtalar sin nästa.

Guds förnekare.

      Fräcka  o-förskämda  elaka  respekt-lösa

stor-ordiga.

    Övermodiga  högmodiga förmätna i sig själva

anspråks-lösa hänsyns-lösa överlägsna .

    Arroganta stolta vårdslösa sorglösa.


Skrytsamma  stor-ordig tunga .

   Uppfinnsrika i det onda iderika göra ondskan

framgångsrik  ge förslag i att utöva ondskan.


Lever i o-lydnad mot sin föräldrar.  

      Vanärar det fjärde budordet.   


¤Romarbrevet. 1:31.


31.  #Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa#.


Skriftlärdes de älstes överprästernas   hjärtlöshet

visade sin hjärtas hårdhet  mot sanningen.

       Kärlekslöst beteende hjälpa och trösta de svaga och övergivna.

      Hjärtlösa mot sitt nästa.

Vara hjärtlös  vara kallsinnig hårdhjärtad grym. 


¤Romarbrevet. 1:32.


32.  #De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden.

      Ändå är det just så de lever, ja än värre,

de tycker det är bra när andra gör det#.


De har kännedom om Guds rådslut.

     Deras gudlösa liv  förtjänar döden.

Ändå fortsätter de leva i gudlösheten.  

      Ge sitt hjärtliga bifall andra gör det.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 21 januari 2018 06:31

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 97.


#De vise hör dem och ökar sitt vetande,

    de vägleder den kloke#.


Ordspråksboken. 1:5.


9700.  Vise lyssnar på visheten.


9701.  Den kloke har klokheten som förebild.


9702a.  Älska visheten dela sin gemenskap med henne.


9702b.  Älska klokheten dela sin gemenskap

med henne.


9702c.  Älska insikten dela sin gemenskap

med henne.


9703a.  Tänka på barmhärtigheten med

barmhärtigt sinne.


9703b.  Tänka på ärligheten med ärligt sinne.


9703c.  Tänka på ödmjukheten med ödmjukt sinne.


9704a.  Ödmjukheten lever i den ödmjukes liv.


9704b.  Ödmjuke förstår ödmjukheten.


9704c.  Ödmjuke älskar  respekterar ödmjukheten.


9704d.  Ödmjuke vän med ödmjukheten.


9705.   Ärlighetens famn öppen  för Alla.


9706.  Barmhärtighetens famn öppen för Alla.


9707.  Snällhetens famn öppen  för Alla.


9708.  Dåren och vise varandra sida vid sida livet ut.


9709a.  Dum-dristigheten vill inte lära känna visheten.


9710.  Arroganta  tungor


9711.  Tömmas på självets vilja.


9712.  Tålamodet  tiden smärtan & lidandet.


9713a.  Stoltheten och visheten går skilda vägar.


9713b.  Stoltheten förlitar sig på sin egen vishet.


9713c.  Stolthetens vishet  blir till dårskap.


9714.  Ödmjukhetens vän  söker inte 

äre-lystenheten.


9715.  Ödmjukhetens vän talträngda tungans o-vän.


9716a.  Stoltheten ej intresserad  lära känna

ödmjukheten  istället valt  följa stoltheten. 


9716b.  Ödmjukheten ej intresserad lära känna

stoltheten  istället valt  följa ödmjukheten.


9716c.  Stolheten i sin stolthet  o-intresserad

av ödmjukhetens skönhet & rikedomar.


9717.  Vädret valt leva sitt egna liv.


9718.  Tacksamme bevarar uppmuntran i sitt

hjärta  med visad tascksamhet. 


9719.  Lögnens tjänare  älskar lögnen hata

& förakta sanningen.


9720.  Inte syssla med o-nyttigheter  O-nyttiga ord

ordstrider.


9721.  Nyfikne   informations-sökare.


9722.  Så  fint få  se all  uppmuntran

som en möjlighet.


9723.  Det människan säger  lyssnar andra på


9724.  Tysta personen  som ingenting säger

den andre har inget att lyssna på.


9725a.  Tystnaden bättre än  o-tystnadens 

tomma ord.


9725b.  Tomma ord kastas för vinden.


9725c.  Fåfängliga Ord jämförs med agnar

utspridda för vinden.


9726a. Tystnaden talar inga ord.  


9726b.  O-tystnaden talar tomhetens ord.


9726c.  Tomhetens ord  väger lätt på vågen.


9727.  Tacksam vara tystnadens vän.


9728.  Tacksam vara o-tystnadens o-vän.


9729.  Tacksam varje dag få vara tystnadens vän.


9730.  Tacksam varje få varao-tystnadens O-vän.


9731.   Tänk, få älska tystnaden.


9732.   Tänk få vara tystnadens vän.


9733.   Vara Snäll  hennes tjänare & tjänarinna.


9734a.  Ödmjukheten äger  ödmjukes hjärta

och tankar  får del av hennes rikedomar.


9734b.  Snällheten äger snälles hjärta & tankar

får del av hennes rikedomar.


9734c.  Barmhärtigheten äger barmhärtiges hjärta

Och tankar  får del av hennes rikedomar.


9735.  Vara uttömd på stoltheten  bli istället

fylld av ödmjukhetens rikedomar.


9736.  Bättre vara barn i stoltheten  och vuxen

i ödmjukheten.


9737a.  Ödmjuke tar hänsyn till ödmjukheten

låter den vara i centrum av sitt liv.


9737b.  Stolte tar hänsyn  till  stoltheten

låter den vara i centrum av sitt liv.


9738.  Ödmjuke känner sin stolthet i ödmjukheten.


9739a.  Elakheten  fattig på godheten & kärleken.


9739b.  Häftigheten fattig på saktmodet.


9739c.  O-troheten lever i avsaknad till på troheten.


9740a.  Ödmjukheten tacksam få äga ödmjukes hjärta och tankar.


9740b.  Ärligheten tacksam få äga ärliges hjärta

och tankar.


9740c.  Vänligheten tacksam få äga vänliges

      hjärta och tankar.


9741a.  Första steget bli barmhärtig  viljan vara barmhärtig.


9741b.  Första steget bli ödmjuk  viljan vara ödmjuk.


9741c.  Första steget bli saktmodig  viljan vara

saktmodig.


9742a.  Snällheten förvandlar den snälle till

sin livs-kamrat.


9742b.  Godheten förvandlar den gode till

vara sin livs-kamrat.


9742c.  Vänligheten förvandlar den vänlige till 

vara sin livs-kamrat.


9743a.  Ståndaktig tunga ärar ståndaktigheten.


9743b.  Lögn-aktig tunga ärar lögnen.


9743c.  Saktmodig tunga ärar saktmodighetens

rikedomar.


9744a.  Ödmjukes beroende och inre längtan

efter ödmjukhetens närhet.


9745.  I svartsjukan finns ingen kärlek

och barmhärtighet.


9746.  Mildheten och tålamodet


9747.  Ödmjukheten och lydnaden.


9748.  Karaktärs-prövningar.

Formas i gemenskap med olika personligher.


9749.  Själs-livets smakliga sötma

själens hälsa.


9750.  Få tillfälle uppmuntra någon.


9751a.  O-tacksamheten slipar tacksamhetens

ädelstenar.


9751b.  Tacksamhetens ädelstenar  sköna

och ljuvliga att se.


9751c.  Tacksamheten bättre än o-tacksamhetens

smärta och lidande.


9752.  Vara människo-vänlig 


9753.  Uppmuntra människor   


9754.  Visa respekt och hänsyn inför varandra.


9755a.  Seende ögon påverkas av det ögat ser.


9755b.  Lyssnande öron påverkas av det

örat hör.


9755c.  Talet påverkas av den som talar och lyssnar.


9756.  Lyssnandet  tänkandet  talande tungan

påverkar människans livsstil och livsföring.


9757a.  Det som sägs idag  påverkar morgondagen.


9757b.  Dagens talande tunga  påverkar morgondagen.


9757c.  Dagens seende påverkar morgondagen.


9758.  Dagens lyssnande påverkar morgondagen.


9759.  Gårdagen dagen och morgondagen

påverkar varandra.


9760a.  Talande tungan sprider lögnaktiga

eller sanningens ord.


9760b.  Människan avgör valet.


9761.  Vara plikttrogen bättre än vara lat

och bekväm.


9762.  Dagens tankar påverkar morgondagen.


9763.  Dagens händelser påverkar morgondagen.


9764.  Gårdagen dagen och morgondagen

tillhör varandra.


9765.  Två olika personligheter påverkar varandra.


9766.  Lyssna på sanningen fyller hjärtat

med sanningen.


9767.  Lögnen föraktar och hatar

sanningen.


9768.  Lögnen tror inte sanningen.


9769.  Lögnen tror på sina egna lögner.


9770.  Lyssna på lögnen fyller hjärtat med lögnen.


9771.  Människan avgör valet antingen lyssna på lögnen eller sanningen.


9772.  Människan avgör själv antingen välja

häftigheten eler saktmodet.


9773.  Människan avgör själv antingen välja

ilskenheten eller saktmodet.


9774a.  Häftigheten dålig förebild  inför

mänskligheten.


9774b.  Häftigheten stöder  hjälper  uppmuntrar

inte människor.


9774c.  Häftigheten saknar kännedom  om

människans behov.


9775.  Stolte har problem med ödmjukheten.


9776.  Bättre leva livet i lydnad än i o-lydnaden.


9777.  Vara lydig  vara hörsam belönas.


9778.  Vara o-lydig  vara o-hörsam belönings-löst.


9779.  Vara o-lydig  motsträvig styvnackad

gensträvig.


9780a.  Tacksam vara  lydnaden tillgänglig.


9780b.  Tacksam vara  o-lydnaden o-tillgänglig.


9780c.  Tacksam varje dag få bada i lydnadens hav.


9781.  Lydnaden gör människan älskad  önskad

och värdefull.


9782.  O-lydnaden gör människan  o-älskad

o-önskad och o-värdig.


9783.  O-lydige älskar o-lydnaden.


9784.  Lydige älskar lydnaden.


9785.  Lydnadens väg ljuvlig och skön.


9786a.  Uppmuntran finns i lydnaden.


9786.  Tacksamheten finns i lydnaden.


9787.  Trovärdigheten finns i lydnaden.


9788.  Uppmuntran och tacksamheten varandras vänner.


9789.  O-lydnaden och lydnaden varandras fiender.


9790.  Påhittade lögner  skadliga  för själslivet.


9791.  Ödmjukheten har längtan efter ödmjukes

fullkomliga beroende av hennes närhet.


9792.  Barmhärtigheten gör den som tror på

den: barmhärtig.


9793.  Ödmjukheten gör den som tror på den:

ödmjuk.


9794.  Snällheten gör den som tror på den: snäll.


9795.  Bättre var fattig på egoismen  rik på

ödmjukheten.


9796.  Bättre vara fattig på själviskheten

rik på o-själviskheten.


9797.  Själviskheten och Ödmjukheten varandras

fiende och o-vänner.


9798.  O-själviskheten och ödmjukheten

varandras livs-kamrater.


9799.  Ödmjukheten vanärar själviskheten.Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se