Direktlänk till inlägg 30 december 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 96.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 30 december 2017 06:58

HÄMTA STYRKA I INSIKTEN VARA HENNES


TROGNA  TJÄNARE & TJÄNARINNA.


#Fröjd i hjärtat håller människan vid liv, den som

lever glad får leva länge#.


Syraks. bok. 30:22.


9600.  Ingenting kan jämföras med ödmjukheten

antingen det är stoltheten övermodet eller

     högmodet  man kan inte tjäna två Herrar.


9601.  Ingenting kan jämföras med saktmodet

antingen det är vreden häftigheten eller ilskenheten  man kan inte tjäna två Herrar.


9602.  Ingenting kan jämföras med godheten

vänligheten snällheten antingen det är elakheten

      man kan inte tjäna två Herrar.


9603a.  Ödmjuke bevarat sitt hjärta och sina tankar från högmodet.


9603b.  Vänlige bevarat sitt hjärta och sina tankar från elakheten.


9603c.  Barmhärtige bevarat sitt hjärta och sina

tankar från o-barmhärtigheten.


9604a.  Låter man sig övervinnas av ilskenheten

blir man dess slav och slavinna.


9604b.  Låter man sig övervinnas av häftigheten

blir man dess träl och trälinna.


9604c.  Låter man sig övervinnas av

o-barmhärtigheten blir man dess tjänare.


9605a.  Girige tänker på sig och sina penningar.


9605b.  Girige ärar girigheten i sitt hjärta.


9605c.  Girige o-social: älskar sina penningar

mer än sina med-människor.


9606a.  Vara tacksamheten tillgänglig.


9606b.  Väljer vara tacksamheten eller

o-tacksamheten tillgänglig.


9606c.  Tacksamheten belöner tacksamt hjärta.


9607.  Sorgna och bedrövade hjärta känner behov

av uppmuntran.


9608.  Kärleken tillgänglig för den som söker henne.


9609.  Tacksamheten tillgänglig för den

som lever i den.


9610a.  Barmhärtigheten tillgäng för den

söker henne.  


9610b.  Barmhärtigheten äras och upphöjs av den

sökt henne.


9610c.  Barmhärtigheten ärar och upphöjs av den

som dagligen lever i den.


9611.  Barmhärtigheten ingen skyldig.


9612.  Barmhärtigheten fyller den barmhärtiges

dagliga behov.


9613.  Betydelse-lösa O-nyttiga Ord  O-önskade Ord

för de o-hörsamma.


9614a.  Kärleken inte hatet och föraktets tjänare.


9614b.  Vänligheten inte elakhetens tjänare.


9514c.  Snällheten inte elakhetens tjänare.    


9515.  Den som inte felar i sitt tal:

han är fullkomlig.


9516.  Känns sorgligt finns o-hörsamma mot sanningen.


9617a.  Saktmodig tunga tillåter inte  uttala häftiga

och ilskna Ord.


9617b.  Saktmodig tunga tillåter inte  uttala

strids-lystna Ord.


9618.  Historien kan inte förändras.


9619.  Människor tror sig vara visa men de

blir dårar.


9620a.  Man kan bemöta bitterhetens  tankar innan

de gror sig fast i tankevärlden.


9621.  Felaktigt lyssnande och hörande  bjuder in

till exempel bitterheten och besvikelsen

      in i tankarna.


9622a.  Vreden saknar lugnet och stillheten.


9622b.  Vreden saknar  mildheten.


9623a.  Inte intresserad bli styrd av bitterheten

och besvikelsen.


9623b.  Bitterheten & besvikelsen sårar

människor-hjärtan och sinnen.


9623c.  Bitterheten och besvikelsen


9624.  Den som är vredens vän  saktmodets o-vän.


9625.  Ödmjukheten önskar äga våra hjärtan.


9626a.  Vänliga ord är som söt honung.


9626b.  Snälla ord är som själens sötma.


9626c.  Goda ord är som rinnande honung.


9627.  Elakt tal sårar hjärtat.


9628.  Grälsjuk människa evigt takdropp.


9628.  Grälsjuk människa förvirrar.


9629.  Trätgirigheten skapar o-vänskap.


9630.  Grälsjukheten orons och förvirringens

goda vänner.


9631a.  Barmhärtigheten och trösten

ger styrka och uppmuntran.


9631b.  Barmhärtigheten och trösten

uppmuntra de utslagna de små och fattiga.


9631c.  Barmhärtigheten och trösten

övergivnas och sorgsnas uppmuntran.


9632a.  Snälla hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9632b.  Goda hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9632c.  Vänliga hjärtan hatas och föraktas

av elakheten.


9633. Grälsjukheten och trätgirigheten

hatar och föraktar lugnet och tystnaden.


9634a.  Tystnaden och stillheten bättre än

livet trätgirigheten. 


9634b.  Tystnaden och lugnet bättre än

livet i grälsjukheten.


9634c.  Sinnesron och sinnesfriden bättre

livet i strids-lystenheten. 


9635.  Tålamodet bättre än högmod.


9636a.  Kärleken värd  att älska.


9636b.  Känna sig älskad  värt att veta.


9636c.  Känna sig värdefull  värt att veta.


9636d.  Känna sig önskvärd  värt att veta.


9637.  Högmodet vad den smutsar ner själs-livet.


9638a.  Vreden vad den sliter sönder & plågar

hjärtat och tankar.


9638b.  Häftigheten vad den sliter sönder

och plågar hjärtat & tankar.


9638c.  Ilskenheten vad den sliter sönder

& plågar hjärtat och tankar.


9639.  Känns så fint få visa barmhärtighet

trösta och uppmuntra varandra.


9640a.  Övermodige lever inte livet i förlåtelsen. 


9640b.  Övermodige stolt  för att förlåta.


9640c.  Övermodige svårt för ödmjuka sig

i förlåtelsen.


9641.  Förlåtelsen glömmer alla misstag & misslyckande.


9642.  Förlåtelsen bemöter människans svaghet

med sin kärlek.


9643.  Förlåtelsen ser människans o-fullkomlighet.


9644.  Älska förlåta och glömma: mänsklighetens

framtid på jorden.


9645.  Älska förlåta & glömma har en framtid

på jorden.


9646.  Elakhetens fiender:  snällheten vänligheten

och godheten.


9647.  Ilskenhetens & häftighetens fiende: saktmodet.


9648a.  Livet i godheten.


9648b.  Livet i snällheten.


9648c.  Livet i vänligheten.


9649a.  Ödmjuke känner glädjen få älska ödmjukheten.


9649b.  Ödmjuke känner glädje få vara älskad av ödmjukheten.


9649c.  Ödmjukes glädje vara värdefull inför

ödmjuukheten.


9650.  Barmhärtiges tacksamhet  tar emot

barmhärtighetens segerkrans.


9651.  Tacksamt sinne stor tillgång i livet.


9652a.  Vreden sorgsen och bedrövad den är.


9652b.  Häftigheten sorgsen och bedrövad den är.


9652c.  Ilskenheten sorgen och bedrövad den är.


9653.  Glädjen harmonin stor tillgång i livet.


9654.  Sinnesron sinnensfriden  stor tillgång i livet.


9655a.  Skönheten hur ljuvlig och  tillgänglig hon är.


9655b.  Skönhetens sötma tillgänglig för alla.


9655c.  Söka Skönheten finna hennes omsorg

och värme.


9656.  Hatiska & föraktfulla tankar  mord-lystna

mot sin nästas liv.


9657a.  Stormän och världs-härskare  främlingar

för snällheten.


9657b.  Stormän och världs-härskare  ser vänligheten som en främling.


9658a.  Häftigheten  saktmodet främlingar

för varandra. 


9658b.  Ilskenheten  saktmodet främlingar

för varandra.


9659.  Snälle vaksam för elakheten.


9660.  Snälle undviker elakhetens  smärta

och lidande.


9661.  Elake förslavad   under elakhetens

träldom.


9662.  Hellre ära ödmjukheten är högmodet.


9663.  Inte intresserad vara vredens olyckliga barn.


9664.  Inte intresserad  vara elakhetens  

o-lyckliga barn.


9665a.  Snällheten får vara sig själv i snällheten.


9665b.  Godheten


9665c.  Vänligheten


9666.  O-önskade ord uttalas inför de o-hörsamma.


9667.  O-välkomna ord uttalas inför de

o-hörsamma stormännen & världs-härskare.


9668.  Vara den andres tjänare:  ödmjuke &

ödmjukhetens: vvarandras tjänare.


9669.  Stormäns och världs-härskares beteende:

i alla generationer varit o-hörsamma mot

     visheten och klokheten: gjort sina egna beslut:


Ville vara visa och kloka men blev dårar.


9670.  Det jag säger med tungan  gör mig bunden vid mitt tal.


9671.  Tungan styrs av min fria vilja.


9672.  Där gudlösheten härskar: finns stormännen

och världs-härskare.


9673a.  Älska  uppskatta respektera ödmjukheten

vara ödmjuk i hjärta och sinne.


9673b.  Älska uppskatta respektera snällheten

vara snäll i hjärta och sinne.


9673c.  Älska uppskatta respektera barmhärtigheten vara barmhärtig i hjärta och sinne.


9674.  Stormäns och världs-härskares beteende:

slipar ödmjukhetens juveler:  de ödmjuka.


9675.  Finns ingen elakhet säga sanningen.


9676.  Finns elakhet tala lögn.


9677.  Lögnerna helt o-intressanta lära känna.


9678.  Sanningen lärorik  lära känna.


9679.  Lögnen vilseleder mänskligheten.


9780.  Sanningen vägleder mänsligheten.


9681.  Sanning nyttig för dem som lär känna den.


9682.  Stormän och världs-härskare har en felaktig människo-syn.


9683.  Felaktig människo-syn äger o-kunskap om

människans människo-värde.


9684. Stormännen och världshärskare drar sina

stolta slipstenar  ödmjukheten slipar sina

      dyrbara diamanter.  ( De ödmjukas hjärtan ).


9685a.  Ärligheten & sanningen.


9685b.  O-ärligheten & lögnen.


9686.  Vara ödmjuk bättre än vara stolt som

stormän Och världs-härskare.


9687.  Deras rikedomar förmultnar bort.


9688a.  Stormännens & världs-härskares beteendes livs-låga tar slut: tillsammans rikedomars fåfänga.


9688b.  Stormännen Och världs-härskare:

inga utbildade psykologer.


9688c.  I gudlösheten trivs stormännens

och världs-härskares hjärtan.


9689.  Gudlösheten verksam i o-moralens jordmån.


9690.  Fariseeriska dårskapet hatar och föraktar

sanningen.

 

9691.  Vredens Avundets och lättjans beteende:

skapar o-vänskapens bitterhet  och besvikelse.


9692.  Mildheten och stillheten varje dags

problem-lösare.


9693a.  Saktmodige  låter sig inte påverkas av

vredens lockelser och frestelser: bli vredens

       träl och trälinna. 


9693b.  Barmhärtige  låter sig inte påverkas av

o-barmhärtighetens lockelser och frestelser:

    bli o-barmhärtigheten tjänare och tjänarinna.


9693c.  Ödmjuke  låter sig inte påverkas av

stolthetens lockelser och frestelser:

     bli stolthetens slav och slavinna. 


9694a.  Ärligheten  ärliges rådgivare.


9694b.  Ärligheten  ärliges förebild.


9694c.  Ärligheten  ärliges läromästare.


9695.  Låta saktmodet bli kunnigt inför folket.


9696.  Låta snällheten bli kunnigt inför folket.


9697.  Låta ärligheten bli kunnigt införfolket.


9698.  Låta barmhärtigheten bli kunnigt

inför folket.


9699.  Låta ödmjukheten bli kunnigt inför folket. 


 


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se