Direktlänk till inlägg 25 december 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN & VEDERKVICKELSE. DEL. 95.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2017 07:21

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 95.


#Hälsa och välbefinnade är mer värt än all världens

    guld och en sund själ förmer än omätlig rikedom#.


Syraks bok. 30:15.


9500.  Kärlekens väg ljuv och skön.


9501a.  Saktmodets väg skyddar själs-livet mot

häftighetens smärtsamma lidande. 


9501b.  Saktmodiga fotsteg skyddar själs-livet

mot ilskenhetens smärtsamma lidande.


9502a.  Vredens barn älskar vreden. 


9502b.  Ilskenhetens barn älskar ilskenheten.


9502c.  Häftighetens barn älskar häftigheten.


9503a.  Saktmodighetens barn föraktar och hatar

vreden.


9503b.  Saktmodighetens barn  känner ingen gemenskap med häftighetens barn.


9503c.  Saktmodighetens barn känner igen gemenskap med ilskenhetens barn.


9504.  Bättre vara saktmodets barn än vredens barn. 


9505.  Bättre vara saktmodets barn än ilskenhetens

och häftighetens barn.


9506a.  Tacksam: varje dag få bada i ödmjukhetens hav.


9506b.  Tacksam: varje dag få bada i ärlighetens hav. 


9506c.  Tacksam: varje dag få bada i barmhärtighetens hav.


9507.  Tacksam: vara ödmjukheten tillgänglig.


9508.  Tacksam: vara barmhärtigheten tillgänglig.


9509.  Tacksam vara snällheten tillgänglig.


9510.  Barmhärtighetens givmildhet. 


9511a.  Ni: ska inte ljuga för varandra.


9511b.  Ni: ska inte vara o-ärliga mot varandra.


9511c.  Ni. ska inte vara o-barmhärtiga

mot varandra.


9512.  Knotande  gnällande o-vän med  uppmuntran.


9513.  Otacksamheten  fiende & o-vän med tacksamheten.


9514.  Sorgsne och bedrövade känner sig o-önskad

och o-älskad.


9515a.  Kärleken gör människan önskad

älskad och värdefull.


9515b.  Barmhärtigheten gör människan uppmuntrad älskvärd och värdefull.


9515c.  Tacksamheten gör människan värdefull

och uppskattad.


9516.  Alla levande varelser aktiverar sin fria vilja.


9517a.  Elake ärar och upphöjer elakhetens tunga.


9517b.  Förtalaren ärar och upphöjer

förtalets tunga.


9517c.  O-lydige ärar och upphöjer o-lydnadens tunga.


9518a.  Lägga döv-örat till förtalets tunga.


9518b.  Lägga döv-örat till o-ärlighetens tunga.


9518c.  Lägga döv-örat till skvalleriaktiga tungor.


9519.  Undika o-barmhärtiga tankar


9520.  Undvika lögnaktiga tankar.


9521.  Älska leva i kärleken  harmonin och friden.


9522.  Lägga döv-örat till tomma fåfängliga ord.


9523.  Lägga döv-örat till egoismens egen-vilja.


9524.  Förtalets tunga sårar med sitt tal.


9525.  Flitiga fingrar tacksamma fingrar.


9526a.  Ödmjuke och högmodige lever sida

vid sida.


9526b. Ödmjuke bär med stolthet ödmjukhetens

segerkrans på sitt huvud.


9526c.  Om du har ödmjukheten i ditt inre så kommer du att kunna hjälpa andra att finna den. 


9527a.  Bittra och besvikna människor skadar

sig själva.


9527b.  Bitterheten & besvikelsen skadlig

och smärtsam.


9527c.  Bitterheten och besvikelsen splittrar

vänskapen.


9528.  Vara nöjd och belåten missnöjdhetens

o-vän och fiende.


9529.  Vara missnöjdsam och miss-belåten

sämre än att vara nöjd och belåtenheten.


9529a.  Miss-nöjdsamheten & miss-belåtenheten

skadlig och smärtsam.


9529b.  Miss-nöjdsamheten och miss-belåtenheten

splittrar vänskapen.


9529c.  Miss-nöjdsamheten och miss-belåtenheten

inte tröstande och hjälpsam.


9530.  Finns ingen uppmuntran i missnöjdsamheten.


9531.  Miss-belåtenheten gnällande och knotande. 


9532.  Miss-nöjdsamheten klagande och besvärlig lyssna på.


9533. Människor som lever under maktinflytandet

    tar inte hänsyn till den lilla människans

behov och önskningar.

      Visar inte respekt för sina med-människors

människo-värde.


9534.  Godheten  barmhärtigheten  vänskapen

varandras vänner.


9535a.  Ödmjukheten den ödmjukes vän.


9535b.  Mildheten den mildes vän.


9535c.  Saktmodigheten kallar den saktmodige

sin vän.


9536a.  Ödmjukheten tacksam för ödmjukes ödmjukhet.


9536b.  Ärligheten tacksam för ärliges ärlighet.


9536c.  Barmhärtigheten tacksam för barmhärtiges

barmhärtighet.


9537.  Har man ingenting att säga får

tystnaden tala.


9538a.  O-verksamma ord kommer tillbaks till den som uttalat dem.


9538b.  O-välkomna ord behöver inte uttalas.


9538c.  Tystnaden större verkan än 

o-välkomna ord.


9539.  Smärtsamma & skadliga ord bättre att de

aldrig uttalas.


9540.  Själv-försvarlig tunga kan vara smärtsam

för andra.


9541.  Vass talträngd tunga kan vara skadlig.


9542.  Tveeggad tunga kan antingen vara smärtsam

eller tillrättavisande.


9543.  O-välkomna ord talar för döva öron.


9544.  O-välkomna ord  o-nyttiga ord.


9545.  O-välkomna ord  ord för vinden.


9546a.  Tystnadens ord  kraftfulla ord.


9546b.  Tystnadens ord  talande ord.


9546c.  Tystnadens ord  värdefulla ord.


9547.  Tystnadens ord visar större värde än

silvret och guldet.


9548.  Tystnadens ord väger tungt på vågen.


9549a.  O-tystnadens ord  väger lätt på vågen.


9549c.  O-tystnadens ord agnar för vinden.


9550.  Stoltes stolthet gör andras ord o-välkomna.


9550b.  Stoltes stolhet ärar sina egna tankar

och ord.


9550c.  Stoltes stolthet o-hörsam inför andras ord.


9551.  Stoltes egen-kära ord ärar stoltheten.


9552.  Stoltes själv-utvalda ord vanärar i sin

o-hörsamhet andras ord.


9553.  Stolte säger i sitt hjärta  jag ärar mina

egna ord.


9554.  Stolte föraktar  sin nästas ord.


9555a.  O-hörsamheten lyssnar endast på sina egna

ord och tankar.


9555b.  O-hörsamheten gör andras ord o-välkomna.


9555c.  O-hörsamheten  föraktar andras ord.


9556a.  O-hörsamheten ärar sina egna tankar och ord.


9556b.  O-hörsamheten & hörsamheten går

skilda vägar.


9556c.  O-hörsamheten tycker sina egna tankar

och ord vara bättre än andras.


9557.  O-hörsamheten sig själv bäste rådgivare.


9558.  O-hörsamheten visar sin o-tacksamhet

mot andras ord.


9559.  Stormän och världs-härskare visar sitt

makt-inflytande  vilket bjuder in makt-begäret in

     i deras hjärtan.


9560a.  Finns det ett liv  finns det tid.


9560b.  Livet  innehåller tid  tid tillgänglig för att

göra något.


9560c.  Sysselsättningen  aktiverar tiden.


9561a.  Vara tids-pressad  urverkets slav.


9561b.  Vara tids-pressad  sakna harmonin

och vilan.


9562.  Nyttigheten bättre än o-nyttigheten.


9563.  Göra folket enat  mer än ett livs-verk.


9564a.   Häftige visar visar sin trohet

mot häftigheten.


9565.  Älska rikedom gör den girige.


9566.  Älska makt och ära gör de stormännen

och världs-härskare. 


9567.  Fiendeskapen föraktar vänskapen.


9568.  Avundsjuka och förtal


9569a.  Girige älskar sina rikedomar  föraktar

den givmilde.


9569b.  Givmilde älskar den fattige.


9569c.  Girige föraktar den fattige.


9570.  Ödmjukheten överger aldrig  den ödmjuke.


9571.  Ödmjukheten alltid ödmjukes vän.

'

9572.  Ödmjuke inbjuder  ödmjukhetens vilja

och tankar i sitt liv.


9573.  Falsk tunga  älskar falskheten.


9574.  Lögnaktig tunga  älskar lögnen.


9575a.  Ödmjukheten  tröstar och hjälper den ödmjuke.


9575b.  Högmodet hjälper och tröstar inte

den högmodige.


9575c.  Högmodet säger  du får klara dig själv. 


9576.  Varför tala o-välkomna ord  bättre vara tyst

tal istället där orden välkomnas.


9577.  Onskan +++ o-barmhärtig +++ självgod +++

egoistisk.


9578.  Där daglig laglöshet dominerar samhälls

utveckling där finns dålig moral.


9579a.  Stormännen & världs-härskarna har svårt

acceptera lyssna på andra människor.


9579b.  Lyssna och få rådgivning från andra människor.


9579c.  Respektera visa hänsyn till andras

önsksemål.


9580.  Människan väljer sitt egna tale och tankesätt.


9581.  Tänkandet påverkas av vad jag sett och hört:

antingen det varit av det onda eller goda.


9582.  Stoltheten umgås inte med vänlighetens

och ödmjukhetens beteende.


9583a.  O-hörsamheten inte samarbets-villig.


9583b.  O-hörsamheten o-tacksam.


9583c.  O-hörsamheten lydig sin egna egoism.


9584a.  Ödmjukheten växer fram ur ödmjukes

hjärta  tankar  sinnelag.


9584b.  Ärligheten växer fram ur ärliges hjärta

tankar och sinnelag.


9584c.  Godheten växer fram ur godes hjärta

tankar och sinnelag.


9585.  Tiden lever sitt egna liv.


9586.  Vädret lever sitt egna liv. 


9587a.  Akta sig för stoltheten  stoltheten förstör

våra liv.


9587b.  Älska ödmjukheten ödmjukheten räddar

våra liv.


9587c.  Stoltheten tänker bara på sig själv:

själv-upptagen & själv-god mot sig själv.


9588a.  Ödmjukheten inte ord-stridig  leder inga

ord-strider.


9588b.  Högmodet +++ stridslystenheten  ord-stridig

leder ord-strider.


9588c.  


9589.  Betydelse-lösa O-nyttiga  o-önskade Ord:

är Orden  för de o-hörsamma.


9590a.  Vreden lägger bojor och band på den

vrede.


9590b.  Sakmodet löser frigör den vrede: från

hans bojor och träldoms-band.


9591a.  O-ärligheten lägger bojor och band

på den o-ärlige.


9591b.  Ärligheten löser frigör den o-ärlige:

från hans bojor och träldomsband.


9592.  Känna sig misslyckad o-önskad o-värdig

föraktad & hatad sämre än att vara

     uppmuntrad och uppskattad.


9593a.  Vara uppskattad & uppmuntrad  valt människor som lärt sig älska sin nästa.


9593b.  Vara uppskattad och uppmuntrad valt

      människor  ödmjuka i hjärta och sinne.


9593c.  Vara uppmuntrad & älskad  valt

     människor  fria från sin egen-kärlek.


9594a.  Ödmjukes hjärta tillhör ödmjukheten.


9594b.  Ärliges hjärta tillhör ärligheten.


9594c.  Barmhärtiges hjärta tillhör barmhärtigheten.


9595a.  Stoltes hjärta  tillhör stoltheten.


9595b.  O-ärliges hjärta tillhör o-ärligheten.


9595c.  O-barmhärtiges hjärta tillhör

o-barmhärtigheten.

 

9596a.  Bättre vara fullvuxen i saktmodet

än i häftigheten.


9596b.  Bättre vara fullvuxen i barmhärtigheten

än i o-barmhärtigheten.


9596c.  Bättre vara fullvuxen behärskade tunga

än i den talträngda tungan.


9597.  Bättre vara dvärg i pratsamheten än

i tystnaden.


9598.  Bättre vara dvärg i häftigheten & ilskenheten

än i saktmodet.


9599.  Bättre vara dvärg i o-tacksamheten  

än i tacksamheten.


 


 


  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se