Direktlänk till inlägg 3 december 2017

TANKAR AV U PPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 90.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 december 2017 10:11

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH UPPMUNTRAN


DEL. 90.


#Visheten blev mig kär; jag valde henne i min ungdom

och strävade efter att göra henne till min brud#.


Vishetens bok. 8:2.


9000.  Hatet spelar på stoltheten.


9001.  Behärskad tunga bevakar sina ord.


9002.  Kärleken spelar på ödmjukheten.


9003.  Föraktet spelar på stolheten.


9004.  Elakheten spelar på övermodet.


9005.  Vara tacksam för varje lärorikt år

av nya livserfarenheter.


9006.  Ångesten och rädslan  gör det människan inte brukar göra.


8007.  Moders-kärleken  gör allt för barnen

i tiden genom viljan intresset för att göra.


9008a.  Häftige förstörs av sin häftighet.


9008b.  Ilskne förstörs av sin ilskenhet.


9008c.  Elake förstörs av sin elakhet.


9009a.  Elake blir sorgsen och bedrövad av sin

elakhet.


9009b.  Häftige blir sorgsen och bedrövad av sin

häftighet.


9009c.  Ilskne blir sorgsen och bedrövad av sin

ilskenhet.


9010a.  Latheten har ingen framtid på jorden.


9010b.  Bekvämligheten har ingen framtid på jorden.


9010c.  Likgiltigheten har ingen framtid på jorden.


9011.  Ha-begärets o-mättnad blir aldrig tillfredsställd.


9012.  Ilska och vredesutbrott  ärar inte

saktmodet och fridsamheten.


9013a.  Saktmodiges fot-avtryck utstrålar

saktmodets närhet inför sin omgivning.


9013b.  Ödmjukes fot-avtryck utstrålar

ödmjukhetens närhet inför sin omgivning.


9013c.  Mildes fot-avtryck utstrålar mildhetens

närhet inför sin omgivning.


9014.  Visa kärlek till varandra.


9015a.  Vandra på ödmjukhetens väg vara ödmjuk.


9015b.  Vandra på snällhetens väg vara snäll.


9015c.  Vandra på vänlighetens väg vara vänlig.


9016a.  Vara rädd för saktmodigheten 

inte vara saktmodig.


9016b.  Vara rädd för barmhärtigheten

vara o-barmhärtig.


9016c.  Vara rädd för kärleken vara föraktfull.


9017.  Om man inte böjer sitt ilskna huvud  kommer

man inte igenom saktmodets dörr.   


9018. Man inte böjer sitt häftiga huvud

kommer man inte igenom saktmodets dörr.


9019a.  Elake undertrycker snällheten.


9019b.  Elake undertrycker vänligheten.


9019c.  Elake undertrycker godheten.


9020.  Tomma tankar lyder tomheten.


9021.  Tomma tankar  tanklösa tankar

förvirrade tankar har ingen framtid på jorden.


9022a.  Snälle lär känna snällhetens lärdom

och erfarenhet.


9022b.  Vänlige lär känna vänlighetens

lärdom och erfarenhet


9022c.  Gode lär känna godhetens lärdom

och erfarenhet.  


9023.  Tiden väntan tålamodet  mina trogna

liivskamrater.


9024.  Nu får tiden väntan tålamodet visa sitt

ansvar och trovärdighet  som mina trogna

      hjälpare och tröstare.


9025.  Känslo-livet  värdefullt för människan.


9026a.  Känslo-livet kan unyttjas av deppigheten

om den tilåts genom människans vilja göra det.


9026b.  Känslolivets finhet & skönhet kan

missbrukas av modlösheten om den tillåts

     genom människans vilja göra det.


9026c.  Känslo-livet tacksamt få äga den

kan förstöras av uppgivenheten om den tillåts

      genom människans vilja göra det.


9027.  Tillåta viljan vara kapten över känslo-livet.


9028.  Få leva livet i ödmjukheten och kärleken

görlivet innehållsrikt.


9029a.  Ödmjuke tillåter ödmjukheten vara kapten

över högmodet.


9029b.  Saktmodige tillåter saktmodigheten

vara kapten vreden.

 

9029c.  Saktmodige tillåter saktmodigheten

vara kapten över häftigheten & ilskenheten.


9030a.  Hjärtats medlidande  läppars med-lidande

tankars medlidande.


9030b.  Hjärtats med-ömkan läppars medömkan

tankars med-ömkan.


9030c.


9034.  Man säger tiden går så fort får bemöta den med ett saktmodigt leende.


9035.  Tiden går så fort ta vara på den göra något nyttigt av den.


9036.  Tidsfördrivet  meningslösheten goda vänner.


9037.  Tids-fördrivet belöningslös.


9038.  Tidsfördrivet och rastlösheten med-tjänare

till varandra.


9039a.  Vara plikt-trogen ståndaktighetens

med-tjänare.


9039b.  Vara ståndaktighetens tjänare

låta troheten vara i centrum av livet. 


9039c.  Vara ståndaktighetens tjänare


9040a.  Ord av ödmjukhet  ärar  ödmjukheten.


9040b.  Ord av ödmjukhet  vanärar  högmodet.


9040c.  Ord av elakhet  vanärar  snällheten.


9041.  Frimodigheten löser rädslans tungans band.


9042.  Kärleken gläds åt sanningen.


9043a.  För den ödmjuke  ödmjukheten livets glädje.


9043b.  För den snälle  snällheten  livets glädje.


9043c.  För den tacksamme  tacksamheten

livets glädje.


9044a.  Stolte känner inget medlidande

för sin nästa.


9044b.  Övermodige känner ingen med-känsla

för sin nästa.


9044c.  Högmodige känner ingen med-ömkan

för sin nästa.


9045a.  Egoistika livet  tänker bara på sig själv.


9045b.  Egoistiska livet  älskar sig själv.


9045c.  Egoistiska livet  älskar sina egna behov.


9046.  Kärleken inte avundsjuk visar medömkan.


9047.  Kärleken inte avundsjuk visar medkänsla.


9048a.  Vara tröstad av kärleken.


9048b.  Vara tröstad av snällheten.


9048c.  Vara röstad av vänligheten.


9049.  Tröstad av kärleken känner sig värdefull.


9050.  Tröstad av snällheten känner sig värdefull.


9051.  Tröstad av vänligheten känner sig värdefull.


9052.  Vara tröstad av barmhärtighetens djupa

flödes-källa.


9053a.  Vara tröste-full inför de sorgsna.


9053b.  Vara tröste-full inför de bedrövade.


9053c.  Vara tröste-full inför de övergivna.


9054a.  Kunskapen tillräcklig för den som

söker henne.


9054b.  Stillheten tillräcklig för den som

söker hennes närhet.


9054c.  Tystnaden tillräcklig för den som

söher hennes närhet.


9055.  Inte lätt vara ödmjuk för den högmodige.


9056a.  Inte lätt vara snäll för den elake.


9056b.  Inte lätt vara vänlig för den elake.


9056c.  Inte lätt vara god för den elake.


9057.  Inte lätt ära tystnaden för den talträngde.


9058.  Inte lätt vara i stillhet för den förvirrade.


9059.  Inte lätt vara frimodig i rädslans närhet.


9060.  Livet i rädslans närhet  skapar förviring.


9061.  Livet i rädslan oroar hjärtat och tankar.


9062.  Livet i rädslan sprider oro och förvirring.


9063.  Livet i rädslan har ingen framtid på jorden.


9064.  Bättre älska frimodigheten än rädslan.


9065.  Bättre älska sinnesron än förvirringen.


9066.  Bättre älska sinnesfriden än oroligt hjärta.


9067a.  Bättre älska sin nästa än hata henne.


9067b.  Hata sin nästa förstör gemenskapen.


9067c.  Hata sin nästa sårar henne.


9068a.  Vara rädd om frimodigheten använda den. 


9068b.  Vara räddom snällheten använda den.


9068c.  Vara rädd om barmhärtigheten

använda den.


9069.  Få älska barmhärtigheten  få vara älskad

av barmhärtigheten.


9070.  Få älska ödmjukheten få vara älskad av

ödmjukhetens ömhet och värme.


9071a.  Ilskenheten tillgänglig för den ilskne.


9071b.  Saktmodige känner ingen kärlek till

ilskenheten. 


9071c.  Saktmodige känner ingen kärlek till

häftigheten.


9072.  Bättre vara älskad av barmhärtigheten

och hatad av o-barmhärtigheten.


9073.  Bättre vara älskad av kärleken

och hatad av föraktet.


9074.  Bättre vara älskad än föraktad.


9075a.   Saktmodighetens liv kommer från

saktmodigheten.


9076a.  Böjer man inte sitt elaka huvud

kommer man inte igenom snällhetens dörr.


9076b.  Böjer man inte sitt elaka huvud

kommer man inte igenom vänlighetens dörr.


9076c.  Böjer man inte sitt elaka huvud

kommer man inte igenom godhetens dörr.


9077a.   Saktmodigheten befriar från vredens

o-frihetoch slaveri.


9077b.   Saktmodigheten befriar från häftighetens

lidande och smärta.


9077c.  Saktmodigheten befriar från ilskenhetens

tomhet och fåfänglighet.

 

9078.  O-fullkomlige lever i sin karaktärs-lösa

livsstil och livsföring.


9079a.  Häftighetens tomhet och fåfänglighet

föraktar och hatar människo-värdet.


9079b.  Ilskenhetens tomhet och fåfänglighet

hatar och föraktar människo-värdet.


9079c.  Vredens tomhet och fåfänglighet

föraktar och hatar människo-värdet. 


9080.  Livets tomhet och fåfänglighet

hatar och föraktar människo-värdet.


9081.  Övermodet förbannar den övermodige.


9082.  Stoltheten hatar och föraktar människovärdet.


9083.  Oron förvirrar hjärtan och tankar.


9084.  Oron & bekymren  ordningens fiender

och o-vänner. 


9085.  Vara Orolig ängslig och rädd inte hälsosamt

för hjärtat och tankarna.


9086.  Oroligheten ängsligheten goda vänner.


9087.  Oroligheten och rädslan goda vänner.


9088.  Rädslan & oroligheten o-hälsosam.


9089.  O-friden & o-friheten  o-hälsosam.


9090.  Ha-begäret  saknar sinnesfriden.


9091.  Ha-begäret saknar sinnes-ron.


9092.  Ödmjukheten känner den ödmjukes hjärtat.


9093.  Ödmjukheten har ständigt kontakt

med den ödmjukes hjärta.


9094.  Ödmjukheten beskyddar den ödmjukes hjärta från högmodets lidande.


9095.  Försvara sin nästas dålig karaktärs-liv

förändrar inte hennes karaktär.


9096.  Bättre uppmuntra sin nästas vilja

förändra sitt dåliga karaktärs-liv.


9097.  Utnyttja andras snällhet egoistiskt.


9098.  Utnyttja andras godhet egoistiskt.


9099a.  Utnyttja andras vänlighet egoistiskt.


9099b.  Inte vilja se sina egna problem

äga egoistiskt tänkande.


9099c.  Barmhärtigheten välsignar den barmhärtige. 

   

 
ANNONS
Det här inlägget går inte att kommentera.
Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

ORD AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.   DEL.  189.   18900.  Tålamodet frör människan livets framgång.   18901.  Vreden saktmodiges elake fiende i sin vrede o-barmhärtig mot människan:        verksam i ordstrider kiv trätlystnad.   ...

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Av Jan-Owe Ahlstrand - Tisdag 5 nov 15:43

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< December 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ skrattet med Blogkeen
Följ skrattet med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se