Alla inlägg under november 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 november 2017 15:00

JESUS SYRAKS BOK.  47:23-25.


DET DELADE RIKET.  DEL.1


¤Syraks bok.  47:23.


23.  #När Salomo gick till vila hos fäderna lämnade

han efter sig sin son, en dåre bland sitt folk,

       helt utan förstånd:

Rehabeam, vars beslut drev folket till uppror.

       Och Jerobeam, Nevats son, fick Israel

att synda, han ledde Efraim in på syndens väg#.


Kung Salomo gick till vila hos fäderna

     lämnade han en dåraktig son Rehabeam

efter sig.

      Dåren utan vist förstånd.

Rehabeam drev folket till uppror mot Herrens lag.

       Jerobeam, Nevats son, fick Israeliterna

göra syndfulla gärningar.

       Han vilseledde Efraim in på syndens väg.


KUNG SALOMOS DÖD.

      Första Konungaboken. 11:41-43.


MOTSTÅND MOT KUNG REHABEAM.

        RIKET DELAS.

      Första Moseboken. 12:1-19.


JEROBEAM KUNG ÖVER ISRAEL.

         HANS SYND.

      Första Konungaboken.  12:20-33. 


¤Syraks bok.  47:24.


24.  #Deras synder blev omåttligt stora, till de

tvingades bort från sitt land#.


Deras o-måttligt stora synder drev dem till

andligt avfall.

       Tvingades bort från sitt land. 


ISRAELITERNA FÖRS BORT FRÅN SITT LAND.

       Andra Konungaboken. 17:20-23.


¤Syraks bok.  47.25


25.  #Allt slags ondska ville de pröva på,

ända tills straffet drabbade dem#. 


Deras andliga ondska gjorde att de vill pröva på

alla slags ondskefulla gärningar.

        När deras syndamått var fyllt blev de straffade. 

        
Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 november 2017 05:05

SALOMO.


¤Syraks bok.  47:12.


12.  #Efter honom följde hans vise son, som tack

vare fadern fick ett liv i trygghet#.


Efter Kung David följde vise sonen Salomo honom.

        Fick uppleva livets trygghet tack vare sin faders fromhet.  


KUNG SALOMO EFTERTRÄDDE SIN FAR DAVID


PÅ TRONEN.

       Första Konungaboken. 2:12.


12.  #Salomo efterträdde sin far David på tronen,

och hans kungamakt var obestridd#.


SALOMOS MAKT OCH VISHET.

       Första Konungaboken. 4:20-25.  

 

¤Syraks bok.  47:13.


13.  #Under Salomos regering rådde fred, ty Gud gav

honom lugn på alla sidor, så att han kunde resa

      ett tempel åt hans namn och bygga

helgedomen som består i evighet#.


Under Kung Salomos regeringstid rådde fred i riket.

      Gud välsignade honom med lugn.

Byggde ett tempel åt den Högstes namn.


GUD GAV HONOM LUGN PÅ ALLA SIDOR.

       Första Konungaboken. 5:4.


4.  #Men nu har Herren, min Gud, gett mig fred

på alla sidor, ingen angriper mig och ingen 

      olycka hotar#.


SALOMO BYGGER TEMPLET.

       Första Kungaboken. 6.


SALOMO BYGGER SITT PALATS.

       Första Konungaboken. 7.


ARKEN FÖRS IN I TEMPLET.

       Första Konungaboken.  8:1-21.


SALOMOS BÖN.

       Första konungaboken.  8:22-53.


SALOMO PRISAR HERREN.


         INVIGNINGEN OCH GLÄDJEFESTEN

       Första Knungaboken.  8:54-66. 

    

¤Syraks  bok.  47:14.


14.  #Hur vis var du inte i din ungdom!

Du svällde som en flod av klokhet#.


      Hade ett vist hjärta i sin ungdomstid.

Din klokhet jämförs med en svällande flod.


SALOMOS VISHET.

       Första konungaboken. 4:29-34.


Predikaren. 1:16.


16.  #Jag tänkte: Jag har samlat större visdom

än någon som för mig har härskat över Jerusalem.

        Jag har trängt djupt i vishet och vetande#.


Salomo beskriver sig själv om sin visdom

och sitt vetande.  


VISHETEN.

     Vishetens bok. 8:1.


1.  #Hon sträcker sig med kraft från öster till väster,

och hon styr skickligt allt#.


SALOMOS KÄRLEK TILL VISHETEN.

        Visheten bok.  8:10-13.


¤Syraks bok.  47:15.


15.  #Ditt förstånd flödade över jorden,

och du spred dina sinnrika tänkespråk över den#.


Ditt visa förstånd flödade över jorden.

      Du spred dina uttänkta tänkespråk över jorden.


¤Syraks bok.  47:16.


16.  #Ditt rykte nådde avlägsna öar, du blev älskad

för freden under ditt styre#.


Ditt vishets rykte spreds till avlägsna öar.

       Du blev älskad för freden under ditt kungarike.


Första Konungaboken. 5:7.


7.  #Hiram gladde sig mycket åt Salomos hälsning.

"I dag vill jag lova Herren,"  sade han,

"som har gett David en vis son till att härska över detta folk".

        Hirams glada vittnesbörd om Davids vise son.


DROTTNINGEN AV SABA BESÖKER SALOMO.

      Första Konungaboken. 10:1-9.


DEN VISHET GUD GIVIT SALOMO. 

      Första Moseboken. 10:24.


24.  #Hela världen besökte Salomo för att lyssna

till den vishet Gud hade skänkt honom#. 

 

¤Syraks bok.  47:17.


17.  #För dina sånger, dina ordspråk och visdomsord

och för din tydningskonst blev du beundrad

        över världen#.


Människor beundrade Kung Salomo för hans:

         Sånger

              Ordspråk och visdoms-ord

                   Din tydnings-konst.


¤Syraks bok.  47:18.


18.  #I Herrens Guds namn --- han som kallas

Israels Gud ---- samlade du guld som om det var

      tenn och hopade silver som om det var bly#.


Kung Salomos rikedomar samlades som:

      Samlade guldet som tenn.

              Samlade silvret som bly.


SALOMOS RIKEDOMAR.

      Första Konungaboken. 10:14-22.


¤Syraks bok.  47:19.


19.  #Men du gav dig hän åt kvinnor och lät dem

få makt över dig#.


Kvinnors skönhet bedrog ditt hjärta.


SALOMOS SYND VÄCKER HERRENS VREDE.

      Första Moseboken. 11:1-13.


ORD TILL LEMUEL kung av Massa, med vilka

hans mor förmanade honom.

      Ordspråksboken. 31:1.


VAR AKTSAM FÖR KVINNLIG SKÖNHET.


Ordspråksboken. 31:3.


3.  #Ge inte din kraft åt kvinnor, hänge dig inte

åt dem som kungars fördärv#.


¤Syraks bok.  47:20.


20.  #Du fläckade ditt rykte och besudlade dina

ättlingar, så att du drog vreden över dina barn

      och bittert fick ångra din dårskap#.


Salomo kvinnors skönhet befläckade ditt

vishets rykte.

      Vanärade dina ättlingar.

Ditt handlande drog vreden över dina barn.

       Med bittert hjärta fick ångra din dårskap.


¤Syraks bok.  47:21.


21.  #Väldet delades i två, ur Efraim uppstod

ett upproriskt rike#.


Ditt dåraktiga handlande delade ditt välde i

två delar.

      Ur Efraim uppstod ett upproriskt rike.

Upproriskt rike vill ej lyda Herens lag.


MOTSTÅND MOT KUNG REHABEAM.

      Första Konungaboken. 12:1-19.   


¤Syraks bok.  47:22.


22.  #Men Herren upphör aldrig med sin godhet,

varje ord han talat skall besannas.

      Sin utvaldes ättlingar skall han inte utplåna,

avkomman till den som älskat honom

      förgör han inte.

En rest av Jakobs släkt lät han överleva,

han lät ett skott växa upp från Davids rot#. 


Herren trovärdig i sin godhet.

       Varje ord som han uttalar besannas.

Sina utvalda ättlingar skall inte utplåna.

        Förgör inte sin älskades avkomma.


En bestående rest av Jakobs släkt lät

han överleva.

       Han lät ett skott växa upp från Davids rot. 


   


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 november 2017 05:04

JESUS SYRAKS BOK.  47:1-11.


DEL.  2.  DEN FÖRSTA KUNGATIDEN.


¤Syraks bok.  47:1.


1.  #Efter honom framträdde Natan som profet

på Davids tid#.


Efter profeten Samuel uppträdde profeten Natan.

       Profeten Natan verksam  under Davids tid.


GUDS LÖFTEN TILL DAVID.

       Andra Samuelsboken. 7:17.


PROFETENS NATANS STRAFFTAL.

       Andra Samuelsboken. 12:1-15.


SALOMOS FÖDELSE.

       Adra Samuelsboken.  12:24-25.


24.  #David tröstade sin hustru Batseda, han gick in till henne och låg med henne.

      Hon födde en son, och han gav honom

namnet Salomo. 

      Herren älskade honom#.


David tröstade hustrun Batseda var villig ge

henne sonen Salomo.

      Hennes kvinnliga moders-kärlek längtade.


25.  #Och sände ett budskap med profeten Natan,

och denne gav pojken för Herrens skull namnet

       Jadidjah, Herrens älskade#.


¤Syraks bok.  47:2.


2.  #Liksom fettet skiljs från gemenskapsoffret

blev David utvald bland israeliterna#.


David utvalda tjänande bland israeliterna

       jämförs med fettet skiljande från

gemenskaps-offret.


GEMENSKAPS-OFFRET.


Tredje Moseboken.  3:3-5; 14-16.


¤Syraks bok.  47:3.


3.  #Han lekte men lejon som med killingar

och med björnar som med fårens lamm#.


David lekte med men lejon som med killingar.

       Lekte med björnar som lammungar.


Första Samuelsboken. 17:34-36.


34. #Men David sade: "Jag har vallat får åt min far.

När det kom ett lejon och tog ett får ur hjorden#.


David flitig fårherde innan han blev

Herrens profet.

        Bemöttes som fårherde av lejon vilket

tog som byte ett får ur fårhjorden.


35.  #Sprang jag efter det, slog ned det

och rykte bytet ur käftarna på det.

       När det anföll mig grep det i manen

och slog ihjäl det#.


Jagade lejonet slog det rykte bytet ur lejonets käftar.

       När jag själv David blev anfallen

grep tag det i lejonets man dödade det.


36.  #Också en björn har jag fällt, och det skall gå

likadant för den där oomskurne filisteen som det

      gick för dem, eftersom han har skymfat den

levande Gudens här#.


Björnen jag fällt jämförs med den o-omskurne

filisteens öde.

     Filisteen hade skymfat den  levande Gudens här.


¤Syraks bok.  47:4.


4.  #Det var han som i sin ungdom dödade jätten

och utplånade folkets skam.

       Han svingade armen med slungstenen,

och den skrävlande Goliat fälldes till marken#.


David i sin ungdomstid dödade jätten Goliat.

         Utplånade folkets skam.

I frimodighet svingade han armen med slungstenen.

      Jätten Goliat i sitt storordiga tal fälldes

till marken.


DAVID OCH GOLIAT.

      Första Moseboken. 17.


¤Syraks bok.  47:5.


5.  #Ty han ropade till Herren, den Högste,

och Herren gav hans hand styrka att fälla den

      väldige krigaren och vinna makt åt sitt folk#.


David ropade efter Herren, den Högstes hjälp.

       Herren gav hans hand styrka fälla den

väldige krigaren Goliat.

       Segern över jätten var vunnen seger för folket.


¤Syraks bok.  47:6.


6.  #Därför blev han ärad som segrare över

tiotusenden, han blev prisad för att Herren välsignat

         honom, och han erbjöds den ärofulla kronan#.


Davids seger ärade honom som segrare över

tiotusen.

      Blev prisad Herren hade välsignat honom.

Blev erbjuden ärefulla kronan.


DAVID BLIR KONUNG ÖVER HELA ISRAEL.

       2 Sam. 5:1-5.


¤Syraks bok.  47:7.


7.  #Ty han krossade motståndarna runt omkring

och förintade sina fiender filisteerna;

         ända tills nu har deras makt varit bruten#.


Kung David krossade sin motståndare

     förintande sina  fiender filisteerna.


SEGER ÖVER FILISTEERNA .

       2 Samuelsboken.  5:17-25.


DAVIDS KRIG.

       2 Samuelsboken.  8:1-8.


HÄNDELSER UNDER KRIGEN MOT FILISTEERNA.

       2 Samuelsboken.  21:15-22.


¤Syraks bok.  47:8.


8.  #I allt han gjorde tackade han Herren och hyllade den Helige och Högste.

      Av allt hjärta sjöng han sin skapares lov

och betygade honom sin kärlek#.


Visade sin tacksamhet i allt vad han gjorde.

      Hyllade och tackade den Helige och Högste.

Sjöng sin skapares lov av hela sitt hjärta.

      Visades sin kärlek till sin älskade Herre.


EN LOVSÅNG AV DAVID.

      2 Samuelsboken.  22. 


DAVIDS SISTA ORD.

      2 Samuelsboken.  23:1-7.


¤Syraks bok.  47:9.


9.  #Han utsåg sångare för altartjänsten, vilkas

röster skulle klinga i sköna melodier#.


Utsåg själv sångare för altartjänsten.

       Sångarnas röster skulle höras i sköna melodier.


LEVITERNAS TJÄNSTGÖRING.

       Första Krönikeboken. 16:4-43.


SÅNGARNA

       Första Krönikeboken. 25.


¤Syraks bok.  47:10.


10.  ¤Han införde ett storslaget högtidsfirande

och utformade för all framtid de fester då det

    heliga namnet skall prisas och sången ljuda

i templet från tidig morgon#.


Kung David hade storslaget högtidsfirande

utformat för framtiden.

       Tider för fester det heliga namnet skulle

prisas och sången ljuda i templet. 


¤Syraks bok.  47:11.


11.  #Herren tog bort hans synder och befäste hans makt för evigt;  han slöt ett förbund med honom

         om kungadömet och den ärofulla tronen i

Israel#.  


Herren tog Kung Davids synd  befäste hans makt

för evig tid.

       Slöt evigt förbund med honom om kungadömet.


NATANS STRAFFTAL.


Andra Samuelsboken. 12:13.


13.  #David sade: "Jag har syndat mot Herren"

Natan svarade: "Herren förlåter dig din synd, du skall icke dö#.


Herrens förlåtande nåd gäller Alla.


Första Mackabeerboken. 2:57.


57.  #David vann genom sin fromhet tronen

över ett evigt välde#.


Fromhetens belöning. 

       Vinna tronen över ett evigt välde.

   

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 november 2017 05:04

ORD FÖR DAGEN  JANUARI MÅNAD  2018.


Första dagen.


Enkelheten och storheten  varandras  o-vänner.


Andra dagen.


Enkelheten  och  storheten går skilda vägar.


Tredje dagen.


Enkelheten  ödmjukhetens tjänare.


Fjärde dagen.


Få älska enkelheten  få vara älskad av enkelheten.


Femte dagen.


Rädslan  skräcken  och  fasan  betjänar varandra.


Sjätte dagen.


Bättre vara o-rädd för rädslan  än  vara dess tjänare.


Sjunde dagen.


Kontrollerande  rädsla  villig  överföras

andra.


Åttonde dagen.


Psykopatiskt beteende  o-socialt  beteende.


Nionde dagen.


Psykopatiskt beteende  visar inget intresse

för mänsklig  kännedom.


Tionde dagen. 


Psykopatiskt beteende känner  inget behov

av gemenskap med människo-värdet.


Elfte dagen.


Rädslan  saknar  psykologist tänkande.


Tolfte dagen.


Ödmjukheten villig visa sin värdighet och skönhet.


Trettionde dagen.


Högmodet saknar värdigheten och skönheten.


Fjortonde dagen.


Ödmjukheten  välsignar den ödmjuke.


Femtonde dagen.


Högmodet förbannar den högmodige.


Sextonde dagen.


Mildheten välsignar den milde.


Sjuttonde dagen.


Barmhärtigheten och förlåtelsen  goda vänner.


Artonde dagen.


Själv-valt beteende antingen  vara  o-barmhärtig

eller barmhärtig.

Nittionde dagen.


Bätttre vara sanningens  tjänare än  lögnens

trogne tjänare.


Tjugonde  dagen.


Bättre vara lögnens o-trogne tjänare  än

lögnens trogne tjänare.


Tjugoförsta dagen.


O-ärligheten rider på o-moraliska lagar.


Tjugoandra dagen.


Kärleks-fyllt hjärta fyllt av kärleken  godheten

och mildheten.


Tjugotredje dagen.


Säkerhets-tänkandet  rider på  rädslan

och be-straffningen.


Tjugofjärde dagen.


Bönen vägen in i vishetens inre liv.


Tjugofemte dagen.


Vishetens råd  hon är allt i mitt liv.


Tjugosjätte dagen.


Visheten villig ge sin rika lärdom.


Tjugosjunde dagen.


Jag riktade mina tankar mot visheten.

     I min renhjärtlighet fann jag hennes närhet.


Tjugoåttonde dagen.


I  rädslan finns ingen sanning.


Tjugonionde dagen.


Lögnen gör människan bitter och besviken. 


Trettionde dagen.


Uppmuntra människor  få tänka ödmjuka

tankar  i ord och handling.


Trettioförsta dagen.


a.  Uppmuntra människor  vara ödmjuk i hjärtat.

    Tacksamt hjärta  tacksamma ögon.


b.#PÅ FÖLJANDE SÄTT KAN VI PRAKTISERA


ÖDMJUKHETEN#.


1.  Genom att

tala så lite som möjligt om sig själv,

sköta sitt, inte vilja styra andras förehavanden,

             undvika nyfikenheten glatt acceptera motsägelser och tillrättavisningar,

bortse från andras misstag,

          finna sig i förolämpningar och oförrätter,

acceptera att man blir nonchalerad,

       glömd och ogillad,

inte eftersträva att bli speciellt omtyckt

och beundrad,vara vänlig och mjuk även inför

          provokation, aldrig hålla på sin värdighet,

ge efter i en diskussion även om man har rätt,

alltid välja det svåraste.


Citerat av Moder Teresa ur boken.


 


DET LEVANDE ORDET. 


Vad som inte är ödmjukt:

Att bli sårad när man förödmjukas eller tillrättavisas.

        Att alltid försöka ursäkta sig.

Att vägra erkänna sitt felsteg, till och med

     om man vet om det.


Skylla på någon annan.

Ambitioner att få beröm.


Att stå efter att ha ansvar för allt och kontrollera allt.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:41
DEN FÖRSTA KUNGATIDEN.


¤Syraks bok.  46:13.


13.  #Samuel var älskad av Herren, en Herrens profet

som grundade kungadömet och smorde furstar

        över hans folk#.


Samuel född av o-fruktsamma Hanna.

        Samuel älskad av Herren.

Samuel en Herrens utvalde profet.

      Samuel grundade kungadömet.

Samuel Herrens profet smorde furstar över

       Herrens utvalda folk.


SAMUEL DOMARE ÖVER ISRAEL.

     Första Samuelsboken. 7:2-17.


FOLKET BEGÄR EN KUNG.

     Första Samuelsboken.  8.1-22


SAMUEL MÖTER SAUL.

      Första Samuels boken. 9:1-26a.


SAUL BLIR SMORD TILL FURSTE ÖVER ISRAEL.

      Första Samuelsboken. 9:26b-10:1-16.


SAUL VÄLJS TILL KUNG.

      Första  Samuelsboken. 10:17-27.


¤Syraks bok.  46:14.


14.  #Han skipade rätt bland folket efter Herrens

lag, och Herren kom Jakobs ättlingar till hjälp#.


Samuel skipade rättvisa bland folket efter

Herrens lag.

      Herren hjälparen till Jakobs ättlingar.


Första Samuelsboken. 7:15-17.


15.  #Så länge Samuel levde var han domare

över Israel#.


16.  #Varje år han runt till Betel, Gilgal och Mispa

och skipade rätt på var och en av dessa platser#.


Samuel var domare i Betel Gilgal och Mispa.

     Skipade rättvisa på dessa platser efter

Herrens lag. 


17.  #Sedan vände han tillbaka till Rama:

där bodde han och därifrån styrde han Israel.

    Där byggde han också ett altare åt Herren#.

   

¤Syraks bok.  46:15.


15.  #Genom sin tillförlitlighet blev han berömd

som profet, hans ord bevisade att hans syner

      var sanna#.


Samuel trogen sin kallelse blev berömd som

Herrens profet.

       Hans profetiska ord bevisade hans syners

trovärdighet.


HERREN UPPENBARAR SIG FÖR SAMUEL.


Första Samuelsboken. 3:19-21.


19.  #Samuel växte upp, och Herren var med honom och lät allt vad han sagt gå i uppfyllelse#.


20.  #Det blev klart för hela Israel, från Dan till

Beer sheva, att Herren hade betrott Samuel

      med att vara hans profet#.


21.  #Herren fortsatte att visa sig i Shilo.

Genom sitt ord uppenbarade han sig där Samuel,

    och vad Samuel sade nådde ut till hela Israel#.      

¤Syraks bok.  46:16.


16.  #När hans fiender anföll från alla håll

åkallade han Herren, härskaren, och offrade

      ett dilamm åt honom#.


När Samuels fiender anföll från alla håll åkallande

han Herren härskarens hjälp.


I tacksamhet offrade felfritt dilamm åt honom.


SAMUEL DOMARE ÖVER ISRAEL.

       Första Moseboken. 7:7-14.

      

¤Syraks bok.  46:17.


17.  #Då lät Herren åskan dåna från himlen

och lät sin röst ljuda i mullret#.


Offret av dilammets välbehag inför Herrens ansikte

      lät Herren åskans dån ljuda från himlen

lät sin hörande röst ljuda i åskans muller.  


¤Syraks bok.  46:18.


18.  #Han tillintetgjorde furstarna från Tyros

och alla filisteernas hövdingar#.


Samuel tillintetgjorde furstarna från Tyros

och alla filisteernas upproriska hövdingar. 


¤Syraks bok.  46:19.


19.  #Innan han gick till den eviga vilan bedyrade

han inför Herren och hans smorde:

     "Inte så mycket som ett par skor har jag tagit

från någon människa".

      Och ingen kunde anklaga honom för något#.


Innan profeten Samuel gick till sin eviga vila

    bedyrade han inför Herren och hans smorde:

Bevittnade om sitt rättfärdiga liv.


SAMUELS AVSKEDSTAL.

     Första Samuelsboken. 12:1-26.


SAUL HOS ANDESKÅDERSKAN I EN-DOR.

     Första Moseboken. 28:3-19. 

 

¤Syraks bok.  46:20.


20.  #Även efter sin bortgång profeterade han

och röjde för kungen när han skulle dö.

      Ur jorden lät han sin röst höras för att med sin profetia hejda folkets laglöshet#.


Efter sin jordiska bortgång profeterade han.

        Verksam ur jorden med sin röst.

Lät sin röst höras med sin profetia hejda

        folkets laglöshet.  


 

    


Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:41

7800a.  O-moraliska tungan talar o-moraliska Ord.


7800b.  Moraliska tungan talar moraliska Ord.


7800c.  O-moraliska tungan  tillgänglig  för Alla.


7801a.  Moraliska tungan tillgänglig  för  Alla.


7801b.  O-moraliska tungan  o-nyttig  för  Alla.


7801c.  Moraliska tungan nyttig  för  Alla.


7802a.  O-moraliska tungan  sårande  för  Alla.


7802b.  O-moraliska tungan  ärar  o-moraliska

lagarna och paragraferna.


7802c.  O-moraliska tungan  talar först  sedan tänker inte på sitt dåraktiga tal.


7803.  Lyssnande tungan  tänker först  innan den

väljer tala vid rätt tid.


7804a.  Perfektionismen  tillgänglig  för  Alla.


7804b.  Perfektionismen  onyttig  för Alla.


7804c.  Perfektionismen  spelar på  högmodet.


7805a.  Perfektionismen  skadlig och smärtsam.


7805b.  Perfektionismen  glädje-fattig.


7805c.  Perfektionismen  tung att bära.


7806aa.  Perfektionismen  försöker vara fullkomlig.


7806b.  Försöker vara fullkomlig i sig själv

ärar perfektionismen.


7807a.  Laglösheten  spelar på  ondskan.


7807b.  O-moralen  spelar på  ondskan.


7808.  Ödmjukheten formbar låter andra gå

före sig själv.


7809.  Vara fri från  rädslan  vara fullkomlig.


7810.  Väderleks-talande  människor  har sitt

sinne och hjärtats liv  i  tomheten & få-fängan.


7811.  Omsorgs-fulla & hjälp-samma händer.


7812. O-självtänkande människor  -----------

förstånds-handikappade människor

       lever livet i undervärderat  människo-värde.


7813.  Tillrättavisa dominantiska personer

skapar  ordstridigheter  strids-lystenheter.


7814.  Under-värderade människor  saknar

människo-värdet.


7815. Bättre få simma i barmhärtighetens hav

än i o-barmhärtighetens hav.


7816a.  Ljusets strålar  hjärtats glädje.


7816b.  Ljusets strålar  livets strålar i

sorgsna hjärtan.


7816c,  Ljusets strålar  värmande strålar

vederkvicker  frusna  kalla  hjärtan.


7817.  Lag-lösheten gör sig nytta av o-moraliska

lagarna.


7817b.  Lag-lösheten hittar nya laglösa lösningar

vara lagens överträdare.


7817c.  Lag-lösheten sin egen lag

laglöshetens lagar  lagens överträdare.


7818.  Pefektionister  går sin egen väg

gör upp sina egna planer i tro  vara sig

     själv-fullkomlig.


7819.  Pefektionisten  gör alltid bra saker.


7819b.  Perfektionisten tror sig aldrig göra

några misstag  själv-tänkande i vad han gör.


7819c.  Perfektionisten behöver inte andras

råd-givning.


7820.   Känslo-livets  faror.


7821.  Laglösheten blommar i o-moraliska lagars

blomstrande jordmån.


7822.  Underhålla rädslan ger sömnlösa nätter.


7823.  Tanken på bestraffning  ger rädsla

och sömnlösa nätter.


7824.  Bestraffning  ger straff-åtgärder.


7825.  Straff-åtgärder  ger dryga böter.


7826.  Dryga böter  kostsamma.


7827.  Kostsamma böter  påverkar ekonomin.


7828.  Oroliga  och  sorgsna hjärtan  glädje-fattiga.


7829.  Övermodige själv-upptagen med sig

egen-kära vilja.


7830a.  Egen-kära viljan allt för den övermodige.


7830b.  Egen-kära viljan allt för den stoltes  liv.


7830c.  Egen-viljan dyrbar för den högmodige.


7831a.  Bättre bemöta stridslystnes ord med

saktmodets leende än med stridiga ord.


7831b.  Bättre bemöta häftiges ord med

saktmodets leende än med häftiga ord.


7831c.  Bättre bemöta ilsknes ord med saktmodets

leende än med ilskna ord.


7832.  Leva i vilan & glädjen  glädje-fyllt liv.


7833.  Livet  i  ömhetens och tålamodet

Själs-livets läkedom.


7834a.  Tungans skvallerier & bak-talerier inte

hälso-samma.


7834b.  Tungans skvallerier & bak-talerier

skapar o-vänskap  kiv  splittring.


7834c.  Tungans skvallerier & bak-talerier

föraktar tystnadens gemenskap.


7835a.  Elakheten och själ-viskheten  föraktar

snällheten och godheten.


7835b.  Elak-heten & själviskheten  föraktar

vänlighetens gemenskap.


7835c.  Elakheten  och  själviskheten  egosismens

godas vänner.


7836a.  Sveket  &  ill-viljan älskar inte kärleken.


7836b.  Sveket  och  ill-viljan  egoismens

goda vänner.


7836c.  Sveket  & ill-viljan  falskhetens  och

lögnens goda vänner.


7837.  Fräcka människor  övermodiga människor.


7838.  Skrytsamma människor  övermodiga människor.


7839.  Tanklösa människor  förvirrade människor.


7840.  Trolösa människor  ärar  trolösheten.


7841.  Kärleks-lösa människor  föraktar  kärleken.


7842.  Hjärtlösa människor  härdhjärtade människor.


7843.  Strids-lystna männniskor  vän med

tal-trängda tungan.


7844.  Uppfinnes-rika människor i ondskan.


1.  Laglösheten utförs av uppfinnes-rika människor

i ondskan.


2.  Stifta o-moraliska lagar utförs av uppfinnes-rika

människor i ondskan.


7845.  Högmodet & föraktet  talar fräcka ord.


7846a.  Godheten  tillgänglig  för den gode.


7846b.  Snällheten  tillgänglig  för den snälle.


7846c.  Vänligheten  tillgänglig  för den vänlige.


7847.  Vänlige bjuder på vänligt leende.


7848.  Snälle bjuder på snällt leende.


7849.  Gode bjuder på godhetens leende.


7850a.  Vänlige svarat ja på vänlighetens inbjudan.


7850b.  Snälle svarat ja på snällhetens inbjudan.


7850c.  Gode svarat ja på godhetens inbjudan.


7851.  Tanklöse lever i tanklösheten.


7852.  Tänklöse ärar tanklösheten.


7853.  Förvirrige lever i förvirringen.


7854.  Förvirrige ärar förvirringen.


7855.  Den rädde  lever i rädslan.


7856.  Den rädde ärar rädslan.


7857.  Bättre vara ledsen och orolig än

bitter & besviken.


7858.  Vara sanningens tjänare och tjänarinna.

              sprider sanningens ljus.

                   lever i sanningen.

                      lögnens mörkret känner rädsla

inför sanningen.


7859.  Ödmjukhetens tjänare och tjänarinna fri

från vara högmodets tjänare och tjänarinna.


7860.  Liv-lös tunga kan inte tala.


7861.  Liv-givande tunga kan tala ord.


7862a.  Liv-lös tunga kan inte försvara sig.


7862b.  Liv-givande tunga kan försvara sig.


7863.  Leendet torkar den sorgsnes tårar.


7864.  Rädslan fångar seendet hörseln

vara hennes redskap.


7865.  Ödmjuke  sprider  sitt ödmjukhet bland

sina vänner.


7866a.  Fri från häftigheten  slav under saktmodet.


7866b.  Fri från ilskenheten  slav under saktmodet.


7866c.  Fri från vreden  slav under saktmodet.


7867.  Slöseri med tiden.


7868.  Ond vilja --- god vilja.


7869.  Vara  saktmodig istället  vara ilsknes tjänare

slav och träl.


7870a.  Vara Homo-tjänare  och  tjänarinna.


7870b.  Homo-livet själv-valt liv.


7870c.  Homo-livet  ärar sam-könade par.


7881.  Dårens soglöshet  sämre  än  vises glädje.


7872.  In-bilskhet  skvaller  förtal.


7873.  O-moget känslo-liv  låter sig påverkas

av vädret.


7874.  Moget känslo-liv låter sig inte styras av

vädret.


7875.  Känslo-livet påverkas av seendet tankarna

hörandet.


7876.  O-moraliska lagarna  bjuder  in laglösheten.


7877.  Tungan visar människors moraliska mognad.


7878a.  Visad trohet mot stillheten och ärligheten

aldrig förlora dem.


7878b.  Visad trohet mot stillheten och ärligheten

vara deras vänner för livet.


7879a.  Problem-fyllt samhälle äras av laglösheten.


7879b.  O-moraliska lagar  ärar  problem-fyllt samhälle. 


7880a.  Saktmodigt hhjärta vidrört av saktmodigheten.


7880b.


7880c.


7881.  Oroliga och förvirrade tankar  har ingen framtid på jorden.


7882.  Känslo-livets feinder  & o-vänner  förstör


7883a.  Flitiga händer tillgängliga för de

som söker dem. 


7883b.  Flitiga händer alltid nyttiga.


7883c.  Flitiga händer  ärar  flitigheten.


7884a.  Tal-trängd  tunga  dåraktig tunga.


7884b.  Pratsam tunga  dum-dristig tunga.


7884c.  Pratsjuk  tunga  tank-lös tunga.


7885a.  Tålamodet räddar från högmodet.


7885b.  Saktmodet  räddar  från vreden.


7885c.  Saktmodet  räddar  från häftigheten.


7885d.  Saktmodet  räddar  från ilskenheten.


7886.  Modlösheten vill göra sig till Herre

över känslo-livet.


7887.  Meningslösheten  tomheten  fåfängligheten

värdesätter inte livet.


7888a.  Högmodige har högmodets  halskedja

somm prydnad runt sin högmodiga hals.


7888b.  Ödmjuke har ödmjukhetens halskedja

som prydnad runt sin ödmjuka hals.


7888c.  Saktmodige har saktmodighetens halskedja

som prydnad runt sin saktmodiga hals.


7889.  Makt-lystnad makt-kärleken makt-begär

Tyranneri.


7890.  Maktlystenheten  äregirig  stolt  stormodig

ärelysten ärekär  egen-kärlek.


7891a.  Rädslan saknar sinnesron & sinnesfriden.


7891b.  Sinnesfridens och sinnesrons inte

intresserad av rädslan.


7891c.  Rädslan  sinnesfriden  och  sinnesron

inte intresserade av varandra.


7892.  Saknas intresset för varandra  umgås man

inte med varandra.


7893a.  Bemöta människo-fruktan med

kärlekens leende.


7893b.  Lögnen  och  människo-fruktan goda vänner.


7893c.  Lögnen  och  människo-fruktan föraktar

kärlekens omsorg.


7893d.  Människofruktan väntar på bestraffning.


7894.  Ödmjuke ser ödmjukheten som sin

goda förebild.   Villig vara ödmjukhetens följeslagare.


7895a.  Ödmjukhetens viloplats från högmodets

o-barmhärtighet.


7895b.  Ödmjukhetens viloplats från övermodets

o-barmhärtighet.


7895c.


7896a.  Ödmjukhetens tröstande hjälp från

högmodets egen-vilja.


7897a.  Inte låna tankarna till förtalet.


7897b.  Inte låna tungan till förtaliga ord.


7897c.  Inte låna läpparna till förtaliga ord.


7898.  Fridfyllt hjärta sprider sinnesro och sinnesfrid.


7899.  Glädje-fyllt hjärta sprider glädje

där sorgen råder.   
Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:40INVANDRINGENS OCH DOMARTIDENS STORMÄN.


¤Syraks bok.  46:1.


1.  #En hjälte i strid var Josua, Nuns son,

Moses efterträdare som profet.

     Han blev vad hans namn betyder, er stor räddare för Herrens utvalda, och straffade fienderna

        när de gick till angrepp, så att Israel

kunde ta landet i besittning#.


Beskrivningen om Josuas livsgärning:

      Hjälte i striden.

           Mose efterträdare som profet.

                Hans namn Josua betyder "stor räddare".

Stor räddare för Herrens utvalda folk.

       Straffade hans egendomsfolks fiender.

Israels folk intog besegrade folkets land.  


Femte Moseboken.  1:38.


38.  #Men Josua, Nuns Son, som är din tjänare,

skall få komma dit.

       Ingjut mod i honom, ty han skall göra landet

till Israels egendom#.


Josua, Nuns Son, Moses tjänare, får komma in

i landet. 

     Ingjuta mod i hans hjärta vara frimodighetens tjänare.   Tillåter inte sitt hjärta gripas av rädslan.

     Bättre vara frimodighetenes tjänare & tjärinna än rädslans tjänare och tjänarinna.

    Eviga löftet göra landet till Israels egendom.


Femte Moseboken.  34:9.


9.  #Josua, Nuns son, hade fyllts av vishetens ande

när Mose lade sina händer på honom.

       Israeliterna lyssnade på honom och gjorde

som Herren hade befallt Mose#.


Mose lade sina händer på Josua fylldes av vishetens ande.

         Israeliterna var honom lydig gjorde allt

vad Herren hade befallt honom göra.

 

        ÖVERGÅNGEN AV JORDAN FÖRBEREDS.

Josua bok.  1:1-9. 


¤Syraks bok.  46:2.


2.  #Vilken ära vann han inte när han grep in och vände sitt svärd mot städerna#!


Josuas ära vanns när han i frimodighet grep

in med sitt svärd mot städerna.

      Frimodigheten ger stor lön.


Hebreerbrevet.  10:38.


38.  #Ge inte upp i er frimodighet, den skall

rikligen belönas#.

    Frimodigt hjärta ger inte upp.

           Frimodigt hjärta väntar på sin belöning. 


ERÖVNINGEN AV JERIKO.


Josua bok. 6.


ERÖVNINGEN OCH ÖDELÄGGELSEN AV AJ.


Josua bok. 8. 


JOSUA  INTAR OCH FÖRSTÖR SEX STÄDER.


Josua bok. 10:28-43. 


JOSUA ERÖVRAR HASOR.


Josua bok.  11:1-15.


ÅTRBLICK PÅ ERÖVINGEN AV LANDET.


Josua bok.  11:16-23.


¤Syraks bok.  46:3.


3.  #Vem före honom hade stått så stark som han!

Så var det också Herrens krig han förde#.


Herrens tjänare Josua förde Herrens krig.

         Josua stark i sina erövringar.


JOSUA BESEGRAR DE FEM AMOREISKA


KUNGARNA.

        Josua bok.  10:6-14.


¤Syraks bok.  46:4.


4.  #Ja, det var han som fick solen att vända om,

så att en dag blev lång som två#.


Josua fick solen lydigt vända en dag blev

två dagar. 


¤Syraks bok.  46:5.


5.  #Han åkallade den högste härskaren när fiender anföll från alla håll, och Herren, den Väldige,

        bönhörde honom med en våldsam skur av

hagelstenar#.


Josua åkallade den högste i striden  fiender

anföll från alla sidor.

          Herren, den Väldige bönbörde Josuas böner.

Gav en våldsam skur av hagelstenar över 

     fienderna. 


¤Syraks bok.  46:6.


6.  #Den vräkte ner över fiendefolket och förintade

motståndarna på sluttningen, för hans vapenmakt

       skulle bli känd för hedningarna; ty deras

krig var ett krig mot Herren, men Josua

       följde Härskaren#. 


Skurar av vassa hagelstenar  förintade  fiende-folket.

      Josuas vapenmakt bland känd inför hedningarna.

        Josua följde lydigt Häskaren.

Josua bok.  14:8-15.


¤Syraks bok.  46:7.


7.  #Medan Mose levde gjorde han en välgärning

tillsammans med Kalev, Jefunnes son,

       genom att göra motstånd mot menigheten,

så att folket hindrades från synd och det ondsinta

       knotandet tystades#.


Mose levde när Josua gjorde välgärning

tillsammans med Kalev, Jefunnes son.

      Gjorde motstånd mot menigheten:

Folket hindrades från göra synd.

         Ondsinta knotandet tystades.


FOLKET REVOLTERAR  UNDER MOSE TID.

       Fjärde Moseboken. 14:1-10.


MOSES BÖN FÖR FOLKET.  

    

          HERRENS SVAR.

Fjärde Moseboken.  14:11-38.


¤Syraks bok.  46:8.


8.  #Bara dessa två överlevde av en här på

sexhundra tusen man, och de ledde folket till

       dess arvslott, till landet som flödar av mjölk och honung#.


Josua och Kalev överlevde av en här på

sexhundra tusen man.

            De ledde folket dess arsvlott.

Löfteslandet som flödar av mjölk och honung.


Andra Moseboken. 12:37.


37.  #Israeliterna bröt  upp fram Ramses mot

Suckot, ungefär 600 000 män till fots,

       föruom kvinnor och barn#.


Fjärde Moseboken. 26:65.


65.  # Om dem hade Herren sagt: "De skall möta

döden i öknen".

        Och ingen fanns längre kvar av dem, utan Kalev, Jefunns son, och Johsua, Nuns son#.


HUR GUD VEDERGÄLLER.


Syraks bok.  16:10.


10.  Samma öde fick de sexhundra tusen i öknen,

som gaddat sig samman i förhärdelse#.

     Förhärdade hjärtan  hårdnackade hjärtan.

lyssnar inte lyder inte.

        Vill göra sin egen vilja.     


¤Syraks bok.  46:9.


9.  #Herren gav Kalev krafter som han fick behålla till ålderdomen, så att han nådde fram till bergen

      i landet och hans ätt fick sin arvslott där#.


Kalev fick behålla sina krafter till ålderdomen.

    Hans ätt fick sin eviga arvslott fram till

berget Hebron i landet.


Josua bok. 14:13-15.


13.  #Då välsignade Josua Kalev, Jefunnes son,

och gav honom Hebron som egendom#.


Josua välsignade Kalev gav honom berget Hebron

som egendom.


14.  #Och eftersom kenissen Kalev, Jefunnes, son,

varit Herren, Israels Gud, trogen, är Hebron hans

       egendom än i dag#.


Kenissen Kalev, Jefunnes, son, hans trohet belönades fick berget Hebron som egendom

    för evigt.


15.  #Hebron hette tidigare Kirjat Arba;

Arba var den störste bland anakiterna.

      Nu hade landet ro och slapp krig#.  


¤Syraks bok.  46:10.


10.  #Därigenom skulle hela Israel förstå vilken fördel det är att lyda Herren#.


Lydnadens belöning  ges av lydnad inför

Herrens vilja. 


Syraks bok. 23:27.


27.  #Och de som lever kvar på  jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

       och ingenting ljuvligare än att följa hans bud#.


Lyda och följa Herrens bud gör livet ljuvligt.

      Frukta Herren lyda hans vilja.


¤Syraks bok.  46:11.


11.  #Så handlade också var och en i raden av domare.

    De hade ingen tanke på trolöshet, de avföll inte från Herren.

       Må deras minne vara välsignat#.


Domarnas liv deras minnen deras trohet inför Herren välsignades.


HERREN INSATTE DOMARE.

     Domarboken. 2:16-18.


¤Syraks bok.  46:12.


12.  #Och deras ben skjuta skott ur graven!

Må deras namn och rykte gå i arv till de ärorika

      männens avkomlingar!#. 


Domarnas ben skjuter nya skott ur deras gravar.

       Deras namn och rykten ärvs till

de ärorika männens ättlingar.


Syraks bok. 49:10.


10.  #De tolv profeternas ben må skjuta skott

ur graven!

      Ty de ingav Jakob nytt mod och ett fast hopp som blev folkets räddning#.

     

Tolv profeternas ben gav Jakob nytt mod.

       Tolv profeternas ben fast hopp folkets räddning. 

   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 november 2017 21:39

JESUS SYRAKS BOK.  45:18.


¤Syraks bok.  45:18.


18.  #Män av annan släkt greps av avund och reste

sig mot honom i öknen, fulla av raseri och vrede:

       männen kring Datan och Aviram liksom

Korach med sitt anhang#.


Männen Datan Aviram och Korach med husfolk

    avundsjukans tjänare och tjänarinnor.

I upproriskhet mot Herrens utvalda tjänare

       fyllda av egoismens raseri och vredesutbrott.


Beskrivning på upproret mot Mose och Aron.

      Fjärde Moseboken. 16. 

Psalm. 106:16-18.


¤Syraks bok.  45:19.


19.  #Herren såg det, och hans misshag väcktes,

de krossades av hans rasande vrede.

       Han lät något sällsamt drabba dem, han

förintade dem med sin flammande eld#.


Herrens ögon såg det.

      Hans heliga misshag väcktes.

Deras avunsjuka krossades av hans heliga vrede.

     Hans heliga vredes förintade dem i hans

förtärande eld.


¤Syraks bok.  45:20.


20.  #Men Aron ärade han ännu mer, han gav honom ärftliga rättigheter: offren från den

       första grödan blev hans andel.

Så fick han först och främst bröd att mätta

sig med#.


Aron blev ärad och belönad.

      Belönad av ärftliga rättigheter:

Offren från första grödan blev hans andel.

        Första grödan gav honom bröd för dagen.

Prästernas förmåner  Fjärde Moseboken. 18:8-19.

        Leviternas förmåner och skyldigheter:

Fjärde Moseboken.  18:20-31.


¤Syraks bok.  45:21. 


21.  #Prästerna skall ju leva av offren, som Herren gav honom och hans ättlingar#.


Prästerna och deras ättlingars belönade försörjning.


¤Syraks bok.  45:22.


22.  #Men av folkets jord får prästen ingen arvslott,

och han har ingen andel i folkets egendom:

       HERREN SJÄLV ÄR DIN ANDEL

OCH DIN EGENDOM#.


Prästens arvslott ges inte från folkets jord.

     Prästen saknar andel i folkets egendom.

Herren själv prästens egendom. 


Fjärde Moseboken. 18:20.


20.  #Herren sade till Aron:

I deras land får du ingen egendom, ingen andel

skall tillfalla dig bland dem.

        Jag är din andel och din egendom i Israel#. 


Herren sade till sin tjänare Aron:

     Jag Herren din, Gud är din andel och din

egendom i Israel.

        

¤Syraks bok.  45:23.


23.  #Pinechas, Elasars son, är den tredje i ära:

han visade helig iver i sin gudsfruktan,

        och när folket avföll stod han fast med sitt

mod och sin handlingskraft och vann försoning

      åt Israel#.  


Pinechas, Elasars son ärad:

     Visad helig vrede i sin gudsfruktan.

Visade sig när folket avföll var han ståndaktig i sin

heliga gudsfruktan i mod och handlingskraft.

         Hans mod och handlingskraft belönades

vann försoning åt Israels folk.


Pineches visade heliga vrede:

     Fjärde Moseboken. 25:6-13.


Psalm. 106:30.


30.  #Pineches trädde fram och skipade rätt,

och hemsökelsen upphörde#.


¤Syraks bok.  45:24.


24.  #Därför slöts ett fredsförbund med honom:

han skulle förestå templet och sitt folk,

       så att han och hans ättlingar för all framtid

skulle äga överstepräst ämbetets värdighet#.


Pineches lydighet i sin heliga vrede belönades:

        slöts fredsförbund med honom

fick förestå templet och sitt folk.

       Han och hans ättlingar fick äga överprästs

ämbetets värdighet för all framtid.


¤Syraks bok.  45:25.


25.  #Även med David slöts ett förbund, med Jishajs

son av Juda stam; men kungens makts ärvs

        endast från son till son, medan Arons arv

tillfaller alla hans ättlingar#.


David slöt förbund med Jishajs son av Juda stam.

     Judas stam en stam av Israels tolv stammar.

          Kungens makt ärvs endast från son till son.

Arons arv tillfaller hans ättlingar.


      GUDS LÖFTEN TILL DAVID:

Andra Samuelsboken. 7.


Psalm.  89:4-5.


4.  #Jag slöt ett förbund med min utvalde,

min tjänare David gav jag min ed:#


5.  #Din ätt skall bestå för evigt, för alla tider

befäster jag din tron#.


Guds eviga löftes-förbund med sin tjänare David.

     Beskrivning av löftes-förbundet:

Psalm. 89:20-38.

       Löftet om davidsätten och leviterna.

Jeremia bok.  33:17-23.


¤Syraks bok.  45:26.


26.  #Må Herren fylla era hjärtan med vishet och låta er styra hans folk med rättfärdighet,

       så att inte dess välstånd går om intet.  


Må dess ära bestå till kommande släkten#.


Bön från Herrens barmhärtighet:

     Fylla era hjärtan med visheten.

Med visheten styra hans egendomsfolk med

      rättfärdighet  ( o-straffligheten renhjärtligheten

syndfriheten ).

      Livet i rättfärdigheten belönas med välstånd. 


   

   

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se