Alla inlägg under oktober 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2017 21:14

#EN VIS MAN FOSTRAR SITT FOLK, OCH FRUKTEN

    AV HANS KLOKHET ÄR ATT LITA PÅ#.


7100a.  Penning-begärets rädsla inför fattigdomen.


7100b.  Arbetslöshetens rädsla  inför fattigdomen.


7100c.  Rädslan  saknar leendet. 


7101.  Girigheten saknar leendet.


7102.  Vara rättskaffenhetens tjänare bättre än

vara  o-ärlighetens tjänare.


7103.   Vara Rättrådig  svekfri  sveklös rättfärdig

hederlig  redbar rättsinnig förändrar nationen.


7104.  Arbets-villiga händer nyttiga för andra

och sig själv.


7105a.  Vad finns det för syfte och motiv inför

säkerhets-tänkandet.


7105b.  Rädslan inspirerat av  lögnen  "Tänk om det

skulle hända en olycka".


7106c.  Rädslan och lögnen varandras vänner.


7107.  Kontroll-behovet tänker bara på sig själv

villig vara smärtsam och skadlig förde som tvingas

    under kontrollen. 


7108a.  Likgiltigheten  vanärar beslutsamheten.


7108b.  Liknöjdheten  vanärar målmedvetenheten.


7108c.  Slöheten  vanärar flitigheten.


7109a.  Siffer-tänkande personer inga psykologer.


7109b.  Siffer-tänkande personer penning-begärets

trälar och slavar.


7109c.  Siffer-tänkande personer  produktions-

   tänkande i deras hjärtan finns ingen  känsla

för mänsklig psykologi.  


7110.  O-själv-tänkande person känner behovet

bli överskyddande jämföras med hönans

      vakande beskydd över sina nyfödda kycklingar.


7111.  Försöker göra sig till visa personer i sitt

säkerhets-tänkade  till sist blir man vän

med dåren.


7112a.  Själv-tänkande människor har ett

människo-värde.


7112b.  O-själv-tänkande personer saknar

människo-värdet.


7112 c. Själv-tänkande människor bär  själv-tänkandets segerkrans på sitt huvud. 


7113.  Kärleksfulla ord  bättre än hatiska ord.


7114.  O-barmhärtriga ord  sämre än

barmhärtiga ord.


7115.  Irrande tankar  jämförs med löv för vinden.


7116a.  Vreden dårskap inför saktmodet.


7116b.  Häftigheten dårskap inför saktmodet.


7116c.  Ilskenheten dårskap inför saktmodet.


7117a.  Lögnen dårskap inför sanningen.


7117b.  Låta  lögnen vara varje dag vara o-vän.


7117c.  Låta sanningen vara tröstaren  hjälparen

och livets stöd.


7118a.  Ödmjuke försvarar ödmjukheten.


7118b.  Milde försvarar  mildheten.


7118c.  Barmhärtige försvarar barmhärtigheten.


7119. Tomhetens och glömskans tankar

löv för vinden  agnar för vinden.


7120.  I  ödmjukheten finns inte övermodets

slaveri och träldom.


7121.  Tänka ödmjuka tankar utestänger

högmodiga  tankar om dig själv.


7122.  O-barmhärtigheten och kärlekslösheten

varandras vänner.


7123.  Barmhärtigheten och kärleken

varandra vänner.


7124.  Rättsinnigheten och egensinnigheten

varandras  o-vänner och fiender.


7125.  Ta tid med sorgsenheten uppgivenheten

tidstjuvar  och energitjuvar belöningslösa.

Löv för vinden  och agnar för vinden.

      Fåfängligheternas  fåfänglighet. 


7126.  Bättre vara o-vän och fiende med sina

genetiska svagheter än vän med dem.


7127a.  Ödmjuke bär ödmjukhetens segerkrans

på sitt huvud.


7128.  O-lydnaden vanärar lydnaden och sanningen.


7129.  Finns det något utrymme för moraliskt tänkande i säkerhets-tänkandet.


7130.   Känn ingen rädsla rädslan tankar på

bestraffning.


7131.  Fiinns det inte utrymme för moraliskt tänkande i säkerhets-tänkandet vilket då

    förkastar ödmjukheten.


7132.  Egoister älskar sig själva  sit eget ego.


7133.  Bevara hjärtat fritt bitterhetens rot

leva livet i friheten.

 

7134.  Hjärtats bittra rot  förbittrar talet

i ord och handling.


7135.  Dagarna och tiden bjuder på sig själva.


7136a.  Livet i o-barmhärtigheten visar

o-mogenheten i karaktärs-livets  o-villighet

     till livets  tuktan in  i barmhärtighetens närhet.


7136b.  Livet ilskenheten visar o-mogenheten

i karaktärs-livets  o-villighet  till livets

      tuktan in  i  saktmodighetens närhet.


7136c.  Livet i elakheten visar  o-mogenheten

i karaktärs-livets o-villighet  till livets

      tuktan in  i  snällhetens närhet.


7137.  Förvirrad nation saknar  levnadsregler.


7138a.  Vreden skadlig mot sig själv har

inte någon framtid på jorden.


7138b.  Häftigheten skadlig mot sig själv

har inte någon framtid på jorden.


7138c.  Ilskenheten skadlig mot sig själv

har inte någon framtid på jorden.


7139.  De saktmodiga ska besitta jorden.


7140.  Rädslan villig kontrollera alla levande varelser.


7141.  I Rädslan finns inte frimodigheten.


7142.  Häftigheten  Ilskenheten  Vreden

saktmodighetens o-vänner och fiender.


7143a.  Själv-belåtenheten  egen-glädjen

ego-förtröstan högmodets följeslagare.


7143b.  Själv-berömmelsen föraktar sin nästa.


7143c.  Själv-klokheten  föraktar sin nästas

klokhet.


7144a.  Siffer-tänkande människor  saknar

människo-kännedom.


7144b.  Siffer-tänkande människor  främmande

för psykologin.


7144c.  Siffer-tänkandet människor  främmande

för människo-värdet.


7145.  Siffer-tänkande människor visar inga känslor för sina med-människor.


7146a.  Siffer-tänkande människor känslo-kalla

i sitt beteende.


7146b.  Siffer-tänkande personer psykoprater.


7146c.  Siffer-tänkande personer  visar sitt

o-barmhärtiga beteende.


7147.  Egen-kärleken  o-moralen  varandras vänner.


7148a.  Psykopatiskt beteende  dålig förebild

för psykologin.


7148b.  Psykopatiskt beteende  saknar människans

när-kontakt.


7148c.  Psykopatiskt beteende  förlorar

med-känslan med sina med-människor.


7149.  Psykopatiskt beteende helt o-intressan i sitt själv-valda beteende.


7150.  Psykopatiskt beteende med-känslans o-vän

och fiende.


7151.  Psykopatiskt beteende saknar ödmjuka

beteendet.


7152.  Jaget egots med-tjänare.


7153a.  Lögnen förgör sig själv.


7153b.  Sanningen förgör inte sig själv.


7153c.  Vara rädd om sanningen.


7154.  Vara rädd  vara rädslans tjänare.


7155.  Sådd i kärleken ger inget utrymme

för hatet och föraktet.


7156a.  Äga hjärtats förståelse för tystnadens

stora värde.


7156b.  Äga hjärtats förståelse för mildhetens

stora värde.


7156c.  Äga hjärtats förståelse för saktmodets

stora värde.


7157.  Kontroll-behovet främmande för trivseln

och hälsan.


7158.  Lögnen förnekar  sanningen har alltid

gjort det  kommer alltid göra det.


7159.  Kontroll-behovet  psykopatiskt  beteende

varandras vänner.


7160.  Ödmjukheten  Vad fin den är.

                Vad nyttig den är.

                    Tillgänglig för Alla.

                         Lärorik för de som söker henne.

7161. Världs-historien säger psykopatiska

beteendet  livs-farligt beteende. 


7162a.  Psykopatiskt beteende o-tacksamt

brister i uppmuntran.


7162b.  Psykopatiskt beteende saknar  omsorgen

och ömheten.


7162c.  Psykopiskt beteende visar inga känslor

saknar kärlek  barmhärtighet mildhet ödmjukhet

och saktmod.


7163a.  Psykopatiskt beteende visar dålig karaktär

i sitt beteende. 


7163b.  Har ingenting att ge.


7163c.  Belönings-lös i sitt handlande

krävande i ord och handling.

      Kan ses som en dålig förebild.


7164.  Rädslan

                Oron

                    Förvirringen dåliga förebilder.  


7165.  Vara vaksam inte bli kontrollets tjänare.


7166a.  Undvika kontroll-beteendet.  


7166b.  Ödmjuke undviker kontroll-beteende.


7166c.  Undvika äga övermodets beteende.


7167.  Kontroll-beteendet vanärar människo-värdet.


7168.  Bättre lida för sanningen än umgås med

lögnens skadlighet  smärtsamma lidande.


7169a.  Sanningen människan  till nytta.


7169b.  Sanningen tillgänglig för Alla tungor.


7169c.  Sanningen vänskaplig.


7170a.  Lögnen onyttig i sitt tal.


7170b.  Lögnen sårar människors tankar och hjärtan.


7170c.  Lögnen  tillgänglig för Alla.


7171.  Lögnens ord tillgänglig för Alla tungor.


7172.  Sanningen tillhör uppmuntrande ord.


7173.  Sanningen ger människan bestående värde

i ord och handling.


7174.  Lögnens värde löv för vinden. 


7175.  Lögnen o-vänskaplig  o-barmhärtig.


7176a.  Vara frimodighetens villiga fånge

fri från rädslans lidande och smärta.


7176b.  Känna en o-villkorlig kärlek till

frimodighetens beskydd mot rädslans lögner. 


7176c.  Frimodigheten vinnaren  rädslan förloraren.


7177a.  Ödmjuke lär sig av ödmjukhetens lärdom

och erfarenhet. 

      Den man umgås blir man lik.


7177b.  Saktmodige lär sig av saktmodighetens

lärdom och erfarenhet.

      Den man umgås med blir man lik.


7177c.  Milde lär sig av mildhetens lärdom 

och erfarenhet.

      Den man umgås blir man lik.


7178a.  Snälles liv fri från elakhetens fåfänga.


7178b.  Vänliges liv fri från elakhetens fåfänga.


7178c.  Godes liv fri ifrån elakhetens fåfänga.


7179.  Kontroll-behovet förslavar människan

under sitt kontroll-styrande.


7180a.  Rädslan styr kontroll-behovet.


7181b.  Rädslan och kontroll-behovet

varandras vänner.


7181c.  Rädslan och kontroll-behovet hjälper stöder

och uppmuntrar varandra till styrandet av människors hjärtan och tankar.


7182.  Sluta vara rädda låta frimodigheten

vara Herre.


7183a.  Sluta vara vred  låta saktmodet vara Herre

över tungans ord.


7183b.  Sluta vara häftig  låta saktmodet vara

Herre över tungans ord.


7183c.  Sluta vara ilsken  låta saktmodet vara

Herre över tungans ord.


7184.  Barmhärtigheten ger friheten från

o-barmhärtighetens förbannelse.


7185.  Ärligheten ger friheten från o-ärlighetens

förbannelse.


7186.  O-ärlighetens förbannelse har inte någon

framtid på jorden.


7187.  O-barmhärtighetens förbannelse har inte någon framtid på jorden.


7188a.  Snällheten äger snälles hjärta och sinne.


7188b.  Vänligheten äger vänliges hjärta

och sinne.


7188c.  Godheten äger godes hjärta och sinne.


7189a.  Avundsjukan har inga goda erbjudanden.

7189b.  Svartsjukan har inga goda erbjudanden.


7189c.  Bitterheten har inga goda erbjudanden.


7190a.  Avundsjukan högmodets verktyg och redskap i ord och handling.  


7190b.  Svartsjukan övermodets redskap

och verktyg i ord och handling.


7190c.  Bitterheten stolthetens redskap och verktyg

i ord och handling.


7191.  Bitterheten smärtsam och sorgsen inga

nationella problem-lösare.


7192a.  Vara bitter  människor-hatande harmfull

i sitt beteende.


7192b.  Vara människo-hatande  förneka kärleken.


7192c.  Vara människo-hatande kärlekens o-vän.


7193.  Vara harmfull  förbittrad upprörd

glädjefattig i sitt liv. 


7194.  Låta tungan få sprida ljusets ord i världen ::

världen fylld av mörka ord av förtal och skvallerier.


7195.  O-mogen karaktär återspeglar livsstilen.


7196a.  Vandra i o-lydnadens fotspår

vara o-lydnadens lydiga barn.


7196b.  Vandra i övermodets fotspår  vara

övermodets lydiga barn.


7196c.  Vandra i lögnens fotspår vara lögnens

lydiga barn.


7197a.  Lydnaden ser det som själv-klart

vara lydig.


7198a.  Lögnen ser det som själv-klart

vara lögnens tjänare och tjänarinna.


7198b.  Förtalet ser det som själv-klart  vara

förtalets tjänare och  tjänarinna.


7198c.  Skvalleriet ser det som själv-klart

vara skvalleriets tjänare och tjänarinna.


7199a.  Bemöta högmodets tunga med ödmjuka tankar.


7199b.  Bemöta hård-hjärtliga tungan med

mildhetens tankar.


7199c. Bemöta o-ärlighetens  tunga med

ärlighetens tankar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:13

KONTROLL-BEHOVET.


      DÄR DET FINNS EN RÄDSLA FINNS DET


ETT KONTROLL-BEHOV.


1.  Skadar människans indentitet.


2.  Trivs inte tillsammans med ömheten  värmen

och omsorgen.


3.  Människa ingen längtar bli kontrollerad.


4.  Saknar demokratisk anda.


5.  Ödmjuke känner ingen gemenskap med

kontroll-behovet.


6.  Förminskar arbets-glädjen.


7.  Vara kontroll-behovets fiende och o-vän.


8.  Vara rädd för den.


9.  Inte känna någon gemenskap med.


10.  Kontroll-behovet formar ödmjuka hjärtan.


11.  O-social och o-vänskaplig.


12.  Känner inget behov utöva den över  sin

nästa.


13.  Förnedrar människo-värdet.


14.  Kontroll-behovet bedragande genom  rädslan

tänk om det händer något.


15.  I kontrollbehovet finns  ingen ödmjukhet.


16.  Tänk om aldrig bestraffningen inträffar.


17.  Kontroll-behovet inger en tankebild om

bestraffning  som inte existerar.


18.  Lögnen åker en  gratis resa  på kontroll-behovets  bekostnad.


19.  Kontroll-behovet slipar  ödmjukhetens

vackra ädelstenar.


20a.  Människan äger ett naturligt

säkerhets-tänkande.


21.  Människans naturliga säkerhets-tänkandet

förstörs av högmodets kontroll-tänkande.


22a.  Över-beskyddat kontroll-tänkande skadligt

och smärtsamt.


22b.  Över-beskyddat kontroll-tänkande tar inte hänsyn till individuella säkerhets-tänkandet.


22c.  Människors makt-begär  tar inte alltid

hänsyn till människans naturliga

säkerhets-tänkande.


23.  Inte glömma o-moralen  ( arbets-moralens

påverkan på säkerhets-tänkandet.


24.     


Sanningen gör människor fria.


Inte vara rädd för sanningen.


Vara  rädd för kontroll-behovet  ( över-beskyddat

säker-hets-tänkande ).


Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

JESUS SYRAKS BOK.  42:9-14.


KVINNOR GER BEKYMMER.


¤SYRAKS BOK.  42:9.


9.  #En dotter är sin fars hemliga bekymmer,

han blir sömnlös av oro för henne:

          medan hon är ung, för att hon skall

bli över, och när hon blivit gift, för att hon

    skall bli förskjuten#. 


Faders kärlekens oroliga tankar om sin älskade dotters välbefinnande.

     Villig beskydda henne från faror och olyckor.

Tillåter sig sömnlösa nätters bekymmer för hennes

    framtid bli mogen i sin  kvinnlighet.


¤Syraks bok.  42:10.


10.  #Medan hon är ogift, för att hon skall råka

i olycka och bli med barn i föräldrarhemmet,

      och när hon är gift, för att hon skall vara otrogen

eller för att äktenskapet skall bli barnlöst#.


Faders-kärlekens bekymmer och oro över dotterns

   o-gifta tillstånd  råckar i olycka blir gravid utanför

          äktenskapets beskydd och välsignelse.


Dotterns äktenskaps blir o-troget.

       Dotterns äktenskap blir barnlöst.


¤Syraks bok. 42:11.


11.  #Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

       så att hon inte drar över dig   fiendernas

åtlöje, skvaller i staden och anklagelser  bland

       folket och skämmer  ut dig  inför alla

människor#.


Vara vaksam över dotterns o-lydiga  bortskämda

beteende  vilket kan dra olycka över fadern.


Olyckans följder  fiendernas skallerier åtlöje

i staden.

       Falska anklagelser  bli utskämd  i

människors ögon.

Syraks bok. 7:24.


24.  #Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar#.


Vaka över deras jungfrulighet.

       Vänliga blickar ----- o-nyttiga blickar.


Syraks bok. 26:10.


10.  #Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

annars  utnyttjar hon din släpphänthet#.


Var vaksam över o-lydnadens dotter

o-lydnaden utnyttjar din likgiltiga fostran.


¤Syraks bok.  42:12.


12.  #Fäst dig inte vid skönhet hos någon,

och sitt inte i sällskap med kvinnor#.


Syraks bok.  9:8.


8.  #Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,

se inte närgånget på en annans vackra hustru.

       Av kvinnlig skönhet har många förförts

den kommer lidelsen att flamma upp som eld#.


Välskapt kvinna  vacker hustru kvinnliga skönheten.


       Ögats seende inför välskapt kvinna  väljer

själv se henne antingen som en fin gåva

      eller se  hennes med begärets ögon.


Se med begärets ögon en annans vackra hustru

i sitt begå äktensskapsbrott med henne.


Se med tacksamma ögon  kvinnliga skönheten

     de emotionella rikedomarna.


¤Syraks bok.  42:13.


13.  #Ty från kläder kryper det ut mal och från

en kvinna kvinnlig ondska#.


Vara vaksam för den kvinnliga ondskan.


Kvinnliga ondskan utrycks i klädernas tilldragande

utsmyckning. 


¤Syraks bok.  42:14.


14.  #Hellre en mans ondska än en god kvinna,

och av en skamlös kvinna kommer vanära#.Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  70.


7000.  Inte använda sin tunga till svekets tal.


7001.  Inte använda sin tunga  till förtalets tal.


7002a.  Ödmjuke älskar inte sin egen vilja.


7002b.  Ödmjuke älskar inte själv-godheten.


7002c.  Ödmjuke älskar inte  egoismen.


7003a.  Egoismen upphöjer sig själv.


7003b.  Egoismen självgod & själv-upptagen.


7203c.  Egoismen själv-utvald gud.


7204a.  Egot gjort sig själv till Gud.


7204b.  Egot ärar sig själv som Gud.


7204c.  Egot tillbeder sig själv som Gud.


7204d.  Egot själv-dyrkan.


7205.  Ilskne underhåller ärar  ilskenheten i sitt

liv bäste vän till ilskenhetens önskemål och vilja.

7006a.  Stillheten & tystnaden  tillgängliga för  Alla.


7006b.  Stillheten Och tystnaden  deras närhet

nyttig för Alla.


7006c.  Stillheten och tystnaden varandras nytta

stöd och hjälp.


7007.  Egen-viljan smärtsam och sårande.


7008.  Egen-viljan hatisk och föraktfull mot

sin nästa.


7009a.  Krävande människa inte hjälpsam

och tacksam.


7009b.  Krävande människa


7009c.  Krävande människa


7010.  Känslo-livet förändrar inte väder & vind.


7011a.  Ondskans uthållighet i att skada mänskligheten.


7011b.  Vara ondskans tjänare och tjänarinna. 


7011c.  Ondskan gör sina egna beslut.


7012.  Ondskan lyssnar  inte på sanningen.


7013.  Ondskan lögnens följeslagare.


7014.  Ondskan laglöshetens följeslagare.


7015.  Ondskan uppfostrar laglösheten.


7016.  Känner hjärte-sorgen över tungans

användande av förtalet & skvalleriet.


7017.  Bättre använda tungan tala sanning

istället för skvaller & förtal.


7018.  Ödmjuke försvarar ödmjukheten.


7019.  Lögnen dårskap inför sanningen.


7020.  Vreden vara varje dag o-vän.


7021a.  Den vrede försvarar vreden.


7021b.  Häftige försvarar häftigheten.


7021c.  Ilskne försvarar ilskenheten.


7022a.  Vänlige  dagligen vän med vänligheten.


7022b.  Snälle  dagligen vän med vänligheten.


7022c.  Gode dagligen vän med godheten.


7023a.  Känslo-livet påverkar inte vädret.


7023b.  Vädret påverkar känslo-livet.


7023c.  Vädret visar ingen hänsyn till känslo-livet.


7024a.  Vredens värde agnars värde för vinden.


7024b.  Vredens fåfänga vrede  i sitt eget ego.


7025c.  Vreden vänder sig mot sin egna

egocentriska vrede.  Skada sig själv.


7025.  Högmodet aldrig lärt sig lyssna.


7026.  Tänk om ::: rädslan.


7027.   Tänk om  ::: bestraffning.


7028.  I bestraffningen finns ingen litenhet

och ödmjukhet.


7029a.  Arbets-moralen  ( moralen ) börjar i

familje-livet.


7029.  Finns ingen familje-moral

fungerar inte Arbets-moralen.


7029c.  Säker-hetstänkande & arbetsmoral

stöd hjälp  för varandra. 


7030a.  Två ögon ser  bättre än ett öga.


7030b.  Ett öga ser bättre  än två ögon.


7030c.  Två öron  hör bättre  än ett öga.


7030d.  Ett öga  hör bättre  än två ögon.


7031a.   Vädret  lever sitt egna liv.


7031b.  Vädret styrs inte av känslolivets beteende.


7031c.  Vädret går sin egen väg  lever sitt

egna liv  låter inte sig påverkas av känslo-livet.


7032a.   Kontroll-behovet smittosam sjukdom.


7033b.  Kontroll-behovet  löser  inga problem.


7033c.  Kontroll-behovet  skapar nya problem

tänker för o-självtänkande personer.


7034.   Ödmjuk tunga  ödmjuka tankar

ödmjuka vilja.


7035a.  Kärleken och ödmjukheten  livets vinnare.


7035b.  Hatet och högmodet  livets förlorare.


7035c.  Föraktet och övermodet  livets  förlorare.


7036a.  Inte låta fräckheter gå ut ur våra munnar.


7036b.  Inte tillåta skvaller gå ut ur våra munnar.


7036c.  Inte tillåta skvalleriet gå ut ur

våra munnar.


7037.  Lyssna på vad hjärtat säger.


7038.  Finns en fara att förspilla sin tid på

o-nyttigheter.


7039a.  Tiden går ifrån oss  livet går ifrån oss.


7039b.  Tiden som varit kommer inte tillbaks.


7039c.  Tiden styrs inte av människans vilja. 


7040.  Tänk om rädslan bedrars oss  när det

aldrig inträffar.


7041a.  Penning-begäret åker gratis på

Siffer-tänkande människors bekostnad.


7041b.  Siffer-tänkande personer  inga psykologer.


7041c.  Siffer-tänkande människor ingen

känsla för männkisko-värdet.


7042a.  Vreden utestänger människan från saktmodets rikedomar.


7042b.  Häftigheten utestänger människan

från saktmodets rikedomar.


7042c.  Ilskenheten utestänger människan

från saktmodets rikedomar.


7043.  Hatet och bitterheten jämförs med

cancerssvultets närvaro  kärleken  barmhärtigheten

tar bort den.


7044.  Lycklig den mäniskan som får leva

i frihet från svek och hat-begäret.


7045.  Måttfullheten och mildheten  nyttiga

för livet.


7046a.  Stillhetens hjärtlighet.


7046b.  Stillhetens  omsorgsfullhet.


7046c.  Stillhetens  ömhet  och omsinthet.


7047.  Stillhetens närhet  sällskaplig.


7048a.  Tuktandet ifrån vreden in i saktmodighetens

underbara värld.


7048b.  Tuktandet ifrån häftigheten in i

saktmodighetens underbara värld.


7048c.  Tuktandet ifrån ilskenheten in i

saktmodighetens underbara värld.


7049a.  Livet i saktmodets underbara värld

umgås med hennes rikedomar.


7049b.  Livet i saktmodets  underbara värld

vara fri  leva i friheten från vredens smärta 

och lidande.


7049c.  Livet i saktmodets underbara värld

vara fri  leva i friheten från häftighetens

smärta och lidande.


7049d.  Livet i saktmodets underbara värld

vara fri  leva i friheten från ilskenhetens

smärta och lidande.


7050.  Låta saktmodets närhet och närvaro

förbliva i hjärta och sinne.


7051.  Låta saktmodet vara Herre i tungan

hjärtat och sinnet.


7052.  Hjärtats och sinnets saktmod fullbordas

i uthålligheten och tålamodet.


7053a.  Ingen människa kan leva utan kärlek.


7053b.  Ingen människa kan leva utan

vara älskad.


7053c.  Ingen människa  kan leva utan vara

uppskattad och värdefull.


7054a.  Vilken känsla  vara älskad.


7054b.  Vilken känsla  vara uppskattad.


7054c.  Vilken känsla  vara värdefull.


7055.  Stilles livsstil  ärar stillheten.


7056.  Harmoniska livsstilen  ärar harmonin.


7057.  Saktmodigheten i hjärtats tankar  tuktar

tankarna i tanke-världen.


7058.  Tvivel  ängslan  samvets-oro


7059.  Lätt eftersträva fullkomligheten

därför att jag låter mig formas av ödmjukhetens

      och mildhetens närhet.


7060a.  O-tåligheten sårar människans hjärta

och tankar.


7060b.  Häftigheten sårar männskors hjärtan

och  tankar.


7060c.  Ilskenheten sårar människans hjärta 

och tankar.


7061.  Högmod och avund  varandras vänner.


7062.  Ödmjukhet  och tacksamhet

varandras vänner.


7063.  O-barmhärtigheten känns o-intressant

leva med  ger själiska sår.


7064.  Barmhärtigheten  inressant  givande

leva med och dela livet med.


7065a.  Krävande människor ger själiska sår

o-intressanta leva med.


7065b.  Krävande människor  agnar för vinden.


7065c.  Krävande människor  umgås inte med dem.


7066.  Omdömet och klokheten


7067a.  Vreden accepterar och respekterar

inte saktmodets rikedomar.


7067b.  Häftigheten accepterar och respekterar

inte saktmodets rikedomar.


7067c.  Ilskenheten accepterar och respekterar

inte saktmodets rikedomar.


7068a.  Vreden håller saktmodet fången i sin

vredes smärta och lidande.


7068b.  Ilskenheten håller saktmodet fången

i sin ilskna smärta och lidande.


7068c.  Häftigheten håller saktmodet fången

i sin häftiga smärta och lidande.  


7069.  Bättre vara trogen i det lilla  än vara

o-otrogen i det stora.


7070a.  Vredens hårda hjärta föraktar  saktmodets

ödmjuka och milda hjärta.


7070b.


7071.  Lever i samhälle av förblindelse inför

o-moralens verkligheter.


7072.  Överdrivet säkerhet-tänkande glömmer

o-moralens farliga framfart i laglöst samhälle.


7073a.  Vara rädd inför tystnaden  gör den till

fiende och o-vän.


7073b.  Vara rädd inför stillheten  gör den till

fiende och o-vän.


7073c.  Vara rädd inför sinnes-ron och sinnes-friden

gör dem till fiender och o-vänner.


7074.  Vara rädd  för någon känna brist-fällig kunskap och o-vilja umgås med dem.


7075.  Tiden som varit kan vara lärdomens tid.


7076.  Nationell kaos  förvirring  ångest  jämförs

med löv för vinden  agnar för vinden.


7077.  Moralisk behärskad tunga  fridfull tunga.


7078.  O-moralisk  o-behärskad tunga 

saknar den fridfulla tungan.


7079a.  O-moralen  ärar arbets-lösheten 

saknar utbildad arbets-kraft.


7079b.  I familje-livet föds antingen  o-moralen

eller moralen.


7079c.  O-moralen eller moralen gör sitt egna

val i familje-livet. 


7080.  O-moraliskt samhälle  förvirrat kaos samhälle.


7081.  Själviska självgoda  eller själv-utgivande kärleken  självvald den föds i familje-livet.


7082.  Tänk om det händer-rädslan  rädslan

som villigt vill kontrollera hjärtan  och tankar.


7083.  Kontroll-behovet i säkerhets-tänkandet

verksam steg för steg inta nya säkerhetsområden

exempel inom näringslivet.


7084.  Sanningen lider av smärta få bemötas av

lögnens ord och handlingar.


7085a.  O-moralen saknar levnadsregler.


7085b.  O-moralen


7086.  Maktmissbruket saknar ödmjukheten.


7087.  Leva i känslo-mässiga ordstrider.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

Rune Eriksson Stockaryd  Henrik Bengtsson Eksjö


Viola Thörner Nässjö  Febe Andersson Ekenäs.


Lars Engberg  Nässjö Ingeborg Nässjö


Tore Petersson Stockaryd  Birgit Karlsson Nässjö


Siv Axelsson Gunnel Robeling


Wera Johansson Tranås  Karin Afzelius Tranås


Bengt Pettersson Sonarps Gård  Ingvar Axman Nässjö


Gustav Klasson Sävsjö  Britta Karlsson Korsberga


Svea Ljunggren

 Oliwer 1993-2013 OWE  Molly Windborg 1972-2002


Åsa Karlberg  1967-2007 Jenny Sandahl  1979-1999


Jonas  Schön  1985-2006


David Andreasson 1983-2006


Tobias Frödeberg 1990-2011 Birgitta Sohlberg 2017


Rolf Granqvist 2017  Harald Lindell 2017


Claes Ivarsson 2017  Oscar Hultqvist 2018


Alvar Johansson 2012   Weine Strid 2018


Kurt Hjalmarsson 2018  Ragnar Swahn  1929-2017


Kurt-Evert Nilsson 2018  Jonas Sandell 1790-1852


Daniel Lagerkvist 2016  Erik Strömberg 1907-1990


Maj.Britt  Strömberg 1922-2106  


Anne  Frank Judinna  1929- början på 1940-talet.


Nils Bouveng  1929-2008  Edla Oscarsson


Ingvar Oscarsson Anna Lind 1957-2003.


 


  

  

 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

LOVSÅNG ÖVER SKAPELSEN.  DEl.  1.


¤Syraks bok.  42:15.


15.  #Nu vill jag tala om Herrens verk, och det jag

sett vill jag skildra.

           Genom Herrens ord fullbordades hans verk#.


Psalm.  33:6.


6.  #Genom Herrens ord blev himlen till och

rymdens här på hans befallning#.


Herrens skapande kraftfulla ord  skapade himlen

och rymdens här.


Psalm.  33:9.


9.  #Han talade allt blev till, han befallde och

det skedde#.


Han uttalde ord var skapande  hans befallning i ord

utförde  vad han med sina ord.


Vishetens bok.  9:1.


1.  #MINA FÄDERS GUD, barmhärtighetens herre,

du som har skapat allt med ditt ord#.


Barmhärtighetens herres ord skapande ord.

     Hans barmhärtighet  och nåd  skapade alla

levande varelser  ja hela skapelsen. 


¤Syraks bok. 42:16.


16.  #Den strålande solen blickar ner på allt,

och Herrens skapelse är full av hans härlighet#.


Strålande solens solstrålar  värme  alla levande varelser  ja hela skapelsen.


Hela skapelse-verket  fyllt av hans härlighet.


¤Syraksbok.  42:17.


17.  #Det är inte möjligt  för Herrens heliga att skildra alla hans underbara verk, allt som fick

        sin fasta form av Herren, allhärskaren,

så att han härlighet blev hela världens grundval#.


Herrens heliga  kan inte helt förstå  begrunda

hans  underbara  skapelse-verk.


Herren allhärskarens skapelse förmåga

visade sig i skapelsen.


PSALM AV DAVID:


Psalm. 40:6.


6.  #Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss.

      Ingen kan mäta sig med med dig.

Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler

      än jag kan räkna#.


Kung David  talar om Guds storhets skapande förmåga och sina planer med sin älskade

avbild  Människan.


Ingen kan jämföra sig med din storhet.

     Jag vill berätta om din skapelses underbara

verk  de är fler än jag kan nämna dem vid namn.


GUDS STORHET OCH BARMHÄRTIGHET.


Syraks bok. 18:1-4


1.  #HAN SOM LEVER i evighet har skapat allt i världen .

     

2.  #Herren ensam har rätten på sin sida.


4.  #Det tillkommer ingen att skildra hans verk -----

vemkan utforska hans väldiga gärningar?#.


 ¤Syraks bok.  42:18.


18.  #Avgrunden utforskar han såväl som människans hjärta, han genomskådar 

       hennes planer#.

Ty den högste äger all kunskap; han iakttar tecken

    som visar världens gång#.


Herrens allseende  allvetande genomskådar

människans innandömen.


Den högste tronar på Israels lovsånger  ler i himlen

på sin tron  äger den allvetande kunskapen.


Iakttar i sitt allvetande  världens händelser. 


Ordspråksboken.  15:11.


11.  #Dödsriket och avgrunden ligger öppen

för Herren, hur mycket mer då människors

hjärtan!#. 


Herrens allvetande jämförs med människors hjärtan

och dödsriket  avgrunden.


Sonen säger oss i Uppbarelseboken  Jag har

nycklarna  till döden och dödsriket. 


Jeremia  17:9-10.


9.  #Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt ----- vem kan förstå det?


Människo-hjärtat  har allt det som förstör

människo-livet.

      Mäniskans vilja väljer  sitt hjärtats ordförråd antingen hon vill förvara det onda eller goda där. 


10.  #Jag, Herren rannsakar hjärtat och prövar njurarna och lönar var och en för vad han gjort,

       så som hans gärningar förtjänar#.


Herren belönar rättvist efter alla hjärtans gärningar

i ord och handling.  


¤Syraks bok.  42:19.


19.  #Han förkunnar det förgångna och det tillkommande och tyder spåren till det fördolda#.


Han återberättar  det som varit  det tillkommande.

    Gläntar på dörren till det fördolda.


¤Syraks bok.  42:20.


20.  #Ingen tanke undgår honom, inte ett ord

förblir hemligt för honom#.


Känner allas tankar vid namn.

     Alla uttalade ord blir uppenbarade för honom.


PSALM AV DAVID.


Psalm . 139:1-4.


1.  #Herre, du rannsakar mig och känner mig#.


Hans kännedom om livet gör mig trygg.


2.  #Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker#.


Beskrivning på hans kännedom människan.


3.  #Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt vad jag gör#.


Hans mänskliga kännedom  visar sin trohet

i vad jag gör.


4.  #Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga#.


Herren känner hjärtats ord innan det  uttalas på

tungan.   Vet vad tungan ska säga antingen

    orden ärar det onda eller goda. 


¤Syraks bok.  42:21.


21.  #Skönt har han ordnat sin vishets väldiga verk;

han är den ende, före all tid och i evighet.

    Inget kan läggas till eder dras ifrån,

och han behöver ingen rådgivare#.


Skapelsen  han vishets väldiga verk.

    Den högste av all evighet.

Är sig själv sin egen råd-givare.


Jesaja bok.  40:13.


13.  #Vem kan styra Herrens tankar, vem ger

honom råd och kunskap?#.

     

¤Syraks bok.  42:22.


22.  #Hur härliga är inte alla hans verk  ----

också den minsta gnista är en fröjd för ögat#.


Hans härlig skapelse-verk prisas  jämförs med

   gnistans återsken ögats fröjd. 


Syraka bok.  39:16.


16.  #Allt vad Herren har skapat är underbart,

och allt vad han har befallt sker i  rätt tid#.


Tänk få se njuta av Herrens vishets skapare-förmåga  hans skapande ords befallning

    sker i rätt tid.


¤Syraks bok.  42:23.


23.  #Allt detta lever och består i evighet;

varje behov blir fyllt, och allt lyder honom#.


Skapelse-verket lever  består i evighet.

     Behoven blir fyllda.

          Skapelse-verket lyder honom.


HUR GUD HAR ORDNAT SIN SKAPELSE.


Syraks bok.  16:27.


27.  #Han bestämde för evigt deras uppgifter

och deras maktområden för  all framtid.

       De känner varken hunger eller trötthet,

och de överger aldrig sina uppgifter#.


Skapelse-verket underordnar sig Skapare

i sina uppgifter.

       Känner sina olika makt-områden i evighet.

Känner varken hunger eller trötthet  trogna

     sina arbets-uppgifter.


¤Syraks bok.  42:24.


24.  #Allt bildar par, det ena svarar mot det andra,

och inget han har skapat är ofullständigt#.


Alla skapade bildade par  känner ansvar för varandra.

      Skapelsen fullkomlig.


¤Syraks bok.  42:25.


25.  #Det ena förhöjer det andras värde;

vem kan se sig mätt på hans härlighet?#.


Finns ingen mättnad se  njuta av hans härlighet.

     Allt skapat  för-höjer varandras värde.

  


  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 17:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE

DEL.  69.


6900.  Följ inte vredens väg sätt inte din fot där.


6901.  Följ inte häftighetens väg  sätt inte

din  fot där.


6902.  Följ inte ilskenhetens väg  sätt inte

din fot  där.


6903.  Vreden älskar den vrede han är

vredens slav och slavinna.


6904a.  Låta arbetsmoralen samarbeta med

aktivt säkerhetstänkandet.


6904b.  Arbets-moralen återspeglar människors

personliga karaktärsdrag.


6904c.  Arbetsmoralen Och etiken

nationens framtid.  


6905a.  Talträngda tungans  onyttiga Ord.


6905b.  Talträngda tungas Ord  Ordens fåfänga.


6905c.  Talträngda tungans Ord  Ordens tomhet.


 6904.  Häftigheten älskar häftige  han är

häftighetens träl och trälinna.


6905.  Ilskenheten älskar ilskne  han är

ilskenheten slav och slavinna.


6906a.  Arbets-moralen och etiken  nationens välstånd och framgång.


6906b.  Arbets-moralens samarbete med säkerhets

tänkandet nationens framtid.


6906c.  Arbets-moralen  återspeglar

människors  karaktärsdrag.


6907.  Missad arbets-moral i säkerhets-tänkandet

jämförs med en-benad människan vars  rörlighet

     beroende av ett enda ben.


6908.  Bättre rörlighet med två ben än ett.


6909.  Ord utan handling  resultatlös.


6910.  Vara ordet hörare men inte  ordets görare.


6911.  Pratsamheten saknar  görande i ord

och handling.


6912.  Vilket beteende har ödmjukhetens beteende

inte kontrollstyrt. 


6913.  Vilket beteende har högmodet

i säkerhetstänkandet  ett  kontroll-tänkande.


6914.  Högmodet genetiskt smittosam.


6915.  Förtalet Talar om andras beteende.


6916a.  Vad de säger.


6916b.  Vad de gör för fel.


6916c.  Hur de lever.


6916c.  Vad jag tycker om dem.


6917a.  Kärlekens läkemedel.


6917b.  Barmhärtighetens läkemedel.


6917c.  Ödmjukhetens läkemedel.


6918.  Vara o-värdig ödmjukheten  men att

få besvara hennes ödmjuka  inbjudan. 


6919a.  Känna längtan och kärleken  söka ödmjukheten.


6919b.  Känna längtan och kärleken  söka

barmhärtigheten.


6919c.  Känna längtan och kärleken  söka

saktmodigheten.


6920a.  Älska och längtan efter snällheten

tjäna den i ord och handling.


6920b.  Vara snällhetens görare  inte bara

dess hörare.


6920c.  Inte bara tala snälla ord  utan också

vara dess görare.


6921a.  Ödmjukheten vara vår vän för livet.


6922b.  Ödmjukheten trösta hjälp oss

vara vårt trogna stöd i en värld av högmodets

tankar och viljor.


6922c.  Ödmjukheten vara vår ständiga

med-hjälpare.


6923a.  Fria viljan väljer antingen vredens eller

saktmodighetens väg.


6923b.  Fria viljan väljer antingen häftighetens

eller saktmodighetens väg.


6923c.  Fria viljan väljer antingen ilskenhetens

eller saktmodighetens väg.


6924.  Snälle leds av sin snällhet.


6925.  Vänlige leds av sin vänlighet.


6926a.  Gode leds av sin godhet.


6926b.  Godheten finns i den godhjärtliges hjärta.


6926c.  Godhjärtlige valt godhetens väg.


6927a.  Barmhärtige leds av sin barmhärtighet.


6927b.  Barmhärtigheten finns i den barmhärtiges hjärta.


6927c.  Barmhärtige valt barmhärtighetens väg.


6928a.  Barmhärtigheten älskar den barmhärtige

han är hennes med-tjänare.


6928b.  Saktmodigheten älskar  den saktmodige

han är hennes med-tjänare.


6928c.  Ödmjukheten älskar den ödmjuke  han är

hennes med-tjänare.


6929a.  Viljan bättre än o-viljan.


6929b.  Lydnaden bättre än o-lydnaden.


6929c.  Följ inte o-lydnadens väg  sätt inte

din fot där. 


6930.  Följ lydnaden väg sätt din fot där.


6931.  Följ inte o-viljans väg  sätt inte

din fot där.


6932.  Följ viljans väg  sätt din fot där.


6933a.  Vreden äger den vredes hjärta och tankar.


6933b.  Ilskenheten äger den ilsknes hjärta

och tankar.


6933c.  Häftigheten äger den häftiges hjärta

och tankar.


6934.  Vara likgiltighetens tjänare och vän.


6935.  Likgiltigheten försvarar sig själv:

jag vill inte .


6936a.  Likgiltigheten  slöheten liknöjdheten

viljestyrkans självkänslans målmedvetens

    fiender och ovänner.


6936b.  Likgiltigheten vän med slöheten

och liknöjdheten.


6936c.  Viljestyrkan väljer målmedvetens väg.


6937.  Viljestyrkan ärar självkänslan.


6938a.  Själv-tänkande personer behöver inte

styras av ett kontroll-beteende.


6938b.  Kontroll-behovet accepterar inte

själv-tänkande personer.


6939.  Högmodigt hjärta  lyssnar inte.


6940.  Ödmjukt hjärta lyssnar.


6941a.  Saknas moraliskt tänkande påverkas

arbets-moralen.


6941b.  O-moraliska lagar & paragrafer förvirrande.


6941c.  O-moraliska & moraliska lagar och

paragrafer varandras fiender.


6942a. Vredens tunga slipar

saktmodighetens tunga.


6942b. Häftighetens tunga slipar

saktmodighetens tunga.


6942c. Ilskenhetens tunga slipar

saktmodighetens tunga.


6943.  Låt inte dig vara missmodets slav

och slavinna utan glädjens träl

och  trälinna.


6944.  Känn ömheten i kärleken. 


6945.  Låta Tröstaren trösta och glädjen glädjas

i bedrövelsen.


6946.  Låta sorgen förändras till fröjd.


6947.  Låta vreden förändras till saktmod.


6948.  Hade vi inte vaknat idag har vi inte

blivit ställda inför nya utmaningar och möjligheter.


6949a.  Sakmodigheten förändrar den vredes

tale tanke handlingssätt.


6950.  Inte så imponerad över säkerhets-tänkandet

bryr sig inte om moraliska värderna.


6951.  Läste i en orts-tidning om bombattentat mot

polissväsendets central-byggnad trots säkerhets-

tänkadet tillåter o-moraliska lagar få styra nationen.


O-moralisa lagar blir en säker tillflykt för laglösheten.


6952.  Där det inte finns någon moral har laglösheten sin tillflykt.


6953a.  Tygla sin o-barmhärtighet  älska

barmhärtigheten.


6953b.  Hata & förakta o-barmhärtigheten

älska barmhärtigheten.


6953c.  Lycklig den vars sinne är utan

o-barmhärtighet.


6954a.  Tjäna saktmodigheten finna den

                            lära känna den 

              älska den

tillhöra den.


6954b.  Röra vid hennes rikedomar.

Saktmodige delar med sitt saktmod.

      Dyrbar för den saktmodige.


6954c.  Saktmodigheten är sann.  Brinnande ren

utan  rädsla   tvivel .

 

6955a.  Vara rädd om tystnaden.


6955b.  Känna rädslan inför tystnaden.


6956a.  Vara rädd om stillheten.


6956b.  Känna rädslan inför stillheten.


6957a.  Vara rädd om godheten.


6957b.  Känna rädslan inför godheten.


6958a.  Tacksamme visar sina tacksamma händer.


6958b.  Tacksamme visar sitt tacksamma leende.


6958c.  Tacksamme visar sin tacksamhet i ord

och handlig.


6959.  Vredes olydnad känner rädslan för

lydnaden följa saktmodet.


6960.  Förminskat själv-förtroende.

Människan en själv-ständig person i ord

    och handling.

6962.  Kontroll-behovet visar över-beskyddande beteende.


6963.  O-tyglad  tunga  sämre än  tyglad tunga.


6964a.  Otyglad  vrede´ sämre än  tyglad vrede.


6964b.  Tyglad  vrede ger inte  tillfälle

till vreden.


6965.  Bättre  fråga en dåre  om saktmodighetens

rikedomar  än  den vrede.


6966.  Saktmodige uppskattar  värdesätter 

saktmodighetens rikedomar.


6967.  Saktmodige lever i saktmodighetens

rikedomar  beskyddet mot vredens

        häftighetens och ilskenhetens

smärtsamma lidande. 


6968.  Skrytsamme äger  skrytsamt  tal

på sin tunga.


6969.  Vara goda kärleksfulla  vara omtänksamma

uppriktiga mot varandra.


6870.  Saktmodigheten dyrbar skatt för dem

funnit henne.


6971.  Ödmjukheten dyrbar för dem som funnit hennes skönhet och värdighet.


6972a.  Tiden vårt liv.


6972b.  Vara goda förvaltare av tiden.


6972c.  Tiden tillgänglig för Alla  nyttig

för de goda förvaltarna av den.


6973.  Globaliska tänkandet  får aldrig kontakt

med den enskilda individen.


6974a.  Stiftandet av ständigt nya  gör gång på gång

misslyckande för att förhindra laglöshetens

framgångar.


6974b.  Stiftandet av ständigt nya lagar

och paragrafer jämförs med spridandet

     fåfångliga agnar för vinden.


6974c.  Visheten och ödmjukheten ärar

goda moralen uppbyggt på de tio budordet.

      Levnadsregler hur man ska leva

i moralens fotsteg.


6975a.  Vara rädd för vreden  älska saktmodet.


6975b.  Vara rädd för häftigheten  älska saktmodet.


6975c.  Vara rädd för ilskenheten  älska saktmodet.


6976a.  Vara rädd för elakheten  älska snällheten.


6976b.  Vara rädd för elakheten  älska vänligheten.


6976c.  Vara rädd för elakheten  älska godheten.


6977.  Bättre tjäna snällheten  än elakheten.


6978.  Bättre tjäna godheten  än elakheten.


6979.  Bättre tjäna vänligheten  än elakheten.


6980a.  Ni ska inte vredgas i era hjärtan

låt istället saktmodet få liv.


6980b.  Ni ska inte vara häftiga i era hjärtan

låt istället saktmodet få liv.


6980c.  Ni ska inte vara ilskna i era hjärtan

låt i stället saktmodet få liv.


6981.  Det finns  inte tid  för elakheten nu

låt istället snällheten få liv.


6982.  Det finns inte tid  för elakheten nu

låt istället godheten  få liv.


6983.  Det finns  inte tid  för elakheten nu

låt i stället vänligheten få liv.


6984a.  Lydnaden  ödmjukheten  inre frihet

låt de få liv.


6984b.  O-lydnaden  högmodet  inre o-friheten

tillåt dem  inte få liv.


6984c.  Barmhärtigheten och kärleken

tillåt dem få liv.


6985.  O-barmhärtighten & föraktet  & hatet

till inte dem få liv.


6986.  Självförnekelsen i tänkandet

ta avstånd  från egoistiskt tänkande.


6987.  Ta avstånd från egen-kärleken

älska sig själv mer än älska kärleken.


6988.  Ta avstånd från övermodet & stoltheten

älska dem mindre än ödmjukheten.


6989.  Ta avstånd från o-barmhärtigheten

älska den mindre än barmhärtigheten.


6990.  Förneka kärleken till hatet & föraktet

istället välja älska kärleken.


6991.  Förneka kärleken till elakheten

istället välja snällheten Och vänligheten.


6992.  Förneka kärleken till  sorgsenheten

istället välja glädjen.


6993.  Glädjen  sorgsenhetens fiende  och o-vän.


6994.  Bättre söka glädjen än sorgsenheten.


6995.  Bättre söka friheten än o-friheten.


6996.  Bättre vara vän med friden  än o-friden.


6997.  Bättre vara vän med tysthetens tunga

än pratsam tunga.


6998.  Bättre vara vän med  ödmjukheten än

vän med högmodets smärtsamma lidande.


6999.  Bättre vara vän med sinnesron

än vara vän med sinnes-förvirringen.

'  
  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 oktober 2017 17:06

TANKAR AV ORD OCH VEDERKVICKELESE


DEL.  68.


6800.  O-moralen hänsynslös ser sina egna behov.


6801.  O-moralen egoistisk i ord handling.


6802.  Kärleken inte o-nyttig  tillgänglig och nyttig

för dem som söker henne.


6803.  Ödmjukheten ser ödmjukes goda vilja

följa hennes fotspår.


6804.  Ödmjukheten ser ödmjukes goda vilja

leva i hennes närhet.


6805a.  Ego-tänkandet tänker ut det jag själv

vill göra.


6805b.  Ego-tänkandet ser inte sin nästas behov.


6806c.  Ego-tänkandet lyssnar inte på andras

önskemål.


6807.  Ödmjukheten bjuder på sig själv

tillåter inte egoismen vara Herre.


6808.  Egoismens sinne  lever i fiendskap mot

ödmjukheten.


6809a.  Vredens sinne  lever  i fiendskap mot

saktmodigheten.


6809b.  Häftighetens sinne  lever i fiendskap

mot saktmodigheten.


6809c.  Ilskenhetens sinne  lever i fiendskap

mot saktmodigheten.


6810a.  Elakhetens sinne  lever i fiendskap mot

vänlighetens sinne.


6810b.  Elakhetens sinne  lever i fiendeskap

mot godhetens sinne.


6810c.  Elakhetens sinne  lever i fiendeskap

mot snällhetens sinne.


6811a.  Elake känner inte  snällhetens väg. 


6811b.  Elake känner inte  vänlighetens väg.


6811c.  Elake känner inte  godhetens väg.


6812.   Talträngde känner  inte tystnadens tunga.


6813a.  Häftige känner inte  saktmodighetens väg.


6813b.  Ilskne känner inte  saktmodighetens väg.


6813c.  Den vrede känner inte 

saktmodighetens väg. 


6814.  Ödmjuke besvarar inte högmodets

önskemål och förslag.


6815.  Vänlige besvarar inte elakhetens

önskemål och förslag.


6816.  Ödmjuke o-intresserad vara högmodets

efterföljare.


6817a.  Snälle besvara inte elakhetens

önskemål och förslag.


6817b.  Vänlige o-intresserad  vara elakhetens

efterföljare.


6817c.  Gode o-intresserad  vara elakhetens

efterföljare.


6818a. Vara snällhetens efterföljare  leva

i lydnad tjäna henne som sin Herre. 


6818b. Vara godhetens efterföljare  leva

i lydnad tjäna henne som sin Herre. 

  

6818c. Vara vänlighetens efterföljare  leva

i lydnad tjäna henne som sin Herre.


6819.  Valet välja den man vill efterfölja.


6820a.  Vara snällhetens tjänare och tjänarinna.


6820b.  Vara godhetens tjänare och tjärinna.


6820c.  Vara vänlighetens tjänare  och tjänarinna.


6821a.  Visad trohet mot snällheten

aldrig förlora den.


6821b.  Visad trohet mot vänligheten  aldrig

förlora den.


6821c.  Visad trohet mot godheten aldrig

förlora den. 


6822.  Saknad frimodighet  vara rädslans tjänare

och tjärinna  hennes sanna efterföljare.


6823a.  Bedrövelse och ångest  själens fiender

och o-vänner.


6823b.  Bedrövelsen och ångesten visar sin

o-barmhärtighet.


6823c.  Bedrövelsen och ångesten inga

problem-lösare.


6824a.  Vara trolös mot vreden.


6824a.  Vara trolös mot häftigheten.


6824b.  Vara trolös mot ilskenheten.


6825.   Tillbedjan av skapelsen  i ord och handling.


6826a.  Vreden o-nyttig  saktmodigheten  nyttig

i sin efterföljelse.


6826b.  Ilskenheten  o-nyttig  saktmodigheten

nyttig i sin efterföljelse.


6826c.  Häftigheten  o-nyttig  saktmodigheten

nyttig i sin efterföljelse.


6827.  Tillbedjan av skapelsen  vanärar skaparen.


6828a.  Låt solens varma solstrålar  beröra

de saktmodiga och ilskna.


6828b.  Låt solens varma solstrålar  beröra

de saktmodiga och häftiga.


6828c.  Låt solens varma solstrålar  beröra

de saktmodiga och den vrede.


6829.  Häftiga tankar och ord  tomma tankar & ord.


6830.  Ilskna tankar och ord  tomma tankar & ord.


6831.  Vreda tankar och ord  tomma tankar &  ord.


6832a.  Snällhetens inbjudan  inbjuder  sin snällhet

till dem som söker henne.


6832b.  Vänlighetens inbjudan  inbjuder sin

vänlighet  till dem som söker henne.


6832c.  Godhetens inbjudan  inbjuder sin godhet

till dem som söker henne.


6833.  Elakhetens inbjudan  inbjuder sin elakhet

till dem som söker henne.


6834.  Barmhärtighetens omsorg  bättre än

o-barmhärtigheten o-aktsamhet. 


6835.  Sköna hjälpsamma händer.


6836.  Sköna hjälpsamma fötter.


6839.  Sköna hjälpsamma ögon.


6840.  Sköna hjälpsamma öron.


6841.  Alla levande varelser söker sin

näringsrika föda. 


6842.  Krävande människor  dominerande  i sitt

talesätt och tankesätt.


6843.  Krävande människor  visar större krav

på sin nästa än på sig själva.


6844.  Krävande människor  tänker bara på

sig själva  älskar sig själva.


6845.  Vänligheten  motsatsen till  elakheten

ondskefullheten fräckheten  fientligheten

         tvärsint  avigheten.


6846a.  Vänligheten  snällheten  hjärtligheten.


6846b.  Vänligheten  godhjärtligheten älskvärdigheten.


6846c.  Vänligheten  välvilligheten  vara förstående.


6847a.  Vänligheten  vänskaplig  godmodig.


6847b.  Vänligheten mildheten vara förtrolig.


6848.  Visad fiendeskap  vara fientlig  o-vänskap.


6849.  Vara avog  illviljan hatisk  känna hämndkänsla.


6850.  Vara stridslysten  vara grälsjuk.


6851.  Vara grälsjuk  trätgirig  trätsjuk.


6852.  Vara grälsjuk  argsint o-fridsam.


6853.  Lydnaden visar förtroende för godheten.


6854a.  Hatiskheten förhindrar  kärlekens tillväxt.


6854b.  Föraktet förhindrar kärlekens tillväxt.


6855.  Vara trogen mot ödmjukheten ärar henne.  


6856.  Vara vän med ödmjukheten.


6857a.  Låta ödmjukheten vara sin livskamrat.


6857b.  Tillåta ödmjukheten vara livets

livskamrat  förändrar hjärtats tankar.


6858.  Häftige aktiverar sig i sina häftiga ord.


6859.  Ilskne aktiverar sig i sina ilskna ord.


6860.  Uppmuntran visar sitt med-lidande i sina uppmuntrande ord.


6861.  Trösterika ord visar sin medkänsla

och medlidande i sina ord.


6862.  Uppmuntran visar sitt med-lidande i

sina uppmuntrande ord.


6863.  Tröste-rika ord  visar sin med-känsla

och med-ömkan.


6864.   Hålla tillbaks  skarpa svar  annars

blir hjärtan och tankar sårade.


6865.  Mjuk tunga  ger mjuka svar.


6866a.  Lyssnandet  tillgänglig för Alla.

                 Lyssnadet  nyttig för Alla.

                      Lyssnandet  lärorikt för Alla.


6866b.  Lärdomen  tillgänglig för Alla.

                  Lärdomen  nyttig för Alla.

                       Lärdomen  lärorik  för Alla.


6866c.  Livs-erfarenheten  tillgänglig  för Alla.

                 Livs-erfarenheten  nyttig  för Alla.

                      Livs-erfarenheten  lärorikt för Alla. 


6867.   O-viljan  o-kunskapen  nations undergång.


6867.  Inte lyssna på girighetens smärta & lidande. 


6868.  Förströddheten  förströdda  tankar.


6869.  Rädslans gissel-verkan styrd utifrån lögner.


6870.  Rädslans o-barmhärtighet  belöningslös.


6871.  Barmhärtighetens givmildhet  tar aldrig slut.


6872a.  Ödmjukhetens givmildhet  tillgänglig

för Alla. 


6872b.  Ödmjukhetens givmildhet  nyttig för Alla.


6872c.  Ödmjukhetens givmildhet  tar aldrig slut.


6873a.  Snällhetens givmildhet  tillgänglig för Alla.


6873b.  Snällhetens givmildhet  nyttig för Alla.


6873c.  Snällhetens givmildhet  tar aldrig slut.


6874.  Ha-begärets  avsaknad av givmildhet. 


6875.  Ha-begäret ger aldrig av sig själv.


6876.  Ha-begäret tänker på sig själv.


6877.  Ha-begärets beroende av människans ego-vilja ställa sig till begärets förfogande.


6878.  Ödmjukes kärlek till ödmjukheten

aldrig överger hennes närhet.


6879.  Mildes kärlek till mildheten  aldrig

överger hennes närhet.


6880.  Barmhärtiges kärlek till barmhärtigheten

aldrig överger hennes närhet.


6881a.  Splittringen känner ingen kärlek

till enheten.


6881b.  Splittringen vill gå sin egen väg.


6881c.  Splittringen föraktar enheten.


6882.  O-fördragsamme svår att ha med att göra.


6883.  O-fördragsamme  o-vän med vänskapen.


6884.  O-fördragsamme  vän med o-vänskapen.


6885.  Envises envishet  genetisk  svaghet.


6886.  Envise  o-villig lyssna på sin nästas förslag. 


6887.  Envise tänker på sig själv.


6888.  Envise egoistisk i ord och handling..


6889.  Envise vän med o-vänskapen.


6890.  Envise o-vän med vänskapen.


6891.  Envise  viljestark i sina beslut. 


6892a.  Vara envis hårdnackad egensinnig

villig gör allt efter sin egen vilja.


6892b.  Vara vilje-stark  älska sin egen vilja.


6892c.  Vara hårdnackad  vara o-lydig.


6892c.  Vara hårdnackad  gensträvig motsträvig

vara o-lydig i ord  och handling.


6893.  Vara motsträvig  ovillg att lyda.


6894.  Äga en motsträvig tunga.


6895.  O-lydnaden och motsträvigheten

goda vänner.


6896.  Lydnaden och o-lydnaden  o-vänner.


6897.  Vara stridslysten  vän med  motsträvigheten.


6898.  Stridslystne  vän med grälsjukheten.


6899.  Stridslystne  stridens  man och kvinna. 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se