Direktlänk till inlägg 29 oktober 2017

JESUS SYRAKS BOK. 44:16-23.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 oktober 2017 05:26URTIDEN OCH PATRIARKERNA.


¤Syraks bok.  44:16.


16.  #Henok behagade Herren och togs härifrån,

en maning till omvändelse för kommande släkten#.


Henoks livsvandring behagade Herren.

       Herrens behag till honom gjorde han beslutet

ta honom från jorde-livet.

  

Första Moseboken. 5:24.


24.  #Henok levde i gemenskap med Gud.

Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom

      härifrån#.


Vishetens bok.  4:10.


10.  #Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade Gud honom och hämtade honom, där han levde

       bland syndarna#. 


Renhjärtlige  o-strafflige syndfrie behagade Gud.

       Hans liv berörde Herrens hjärta hämta hem

honom till sin boning.

         

¤Syraks bok. 44:17.


17.  #Noa befanns fullkomlig och rättfärdig

och blev världens räddning när vreden bröt ut:

      för hans skull lämnades en rest kvar

när floden kom över jorden#.


Noas liv befanns vara fullkomlig tankar hjärta

och tungans tal.

      Vandrade o-straffligt renhjärtligt syndfritt.

Hans rättskaffliga liv blev världens räddning.


NOA OCH FLODEN


Första Moseboken.  6:5-8.


5.  #Herren såg att ondskan på jorden var stor;

människornas uppsåt och tankar var alltid och

       alltigenom onda#.


Mänsklighetens ondska regerade på jordens yta.

      Människornas uppsåt och tankar  ondskefulla.


6.  #Då ångrade Herren bittert att han hade gjort

människor på jorden#:


Ångrade bittert skapat människan  till sin avbild.


7.  #Herren sade:  "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna på jordens yta, och med dem

      alla fyrfotadjur, kräldjur och himmelens fåglar.

Jag ångrar att jag gjorde dem".


Beslutat utplåna människors liv på jordens yta.

     Beslutat utplåna all afyrfotadjur kräldjur

och himmelens fåglar på jorden.

        Ångrade jag skapade dem.

      

8.  #Men Noa hade vunnit Herrens välvilja#.  

        Herrens visade sin vänlighet & godhet

mot sin tjänare Noa. 


Hebreerbrevet.  11:7-8.


7.  #I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan,

en ark för att rädda de sina, sedan han hade

     fått en uppenbarelse om det som ännu

inte kunde ses.

      Därmed blev han till en dom över världen

och fick själv del i den rättfärdighet som

      kommer av tro#.


Troslydnad fanns i Noas hjärta  fylld av  helig

fruktan behaga Herren.

          Byggde arken räddade sitt husfolk

var lydig Herrens uppenbarelse.

         Byggda arken blev till en dom över världen.

 

Andra Petrus brev.  2:5.


5.  #Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare,

        jämte sju andra när han lät en översvämning

komma över de gudlösas värld#.


Besparade inte gamla världen.

      Beskyddade Noa och hans husfolk.

Noa rättfärdighetens förkunnare:

          Förkunnade renhjärtligheten.

                                  o-straffligheten.

                                        syndfriheten. 


¤Syraks bok. 44:18.


18.  #Med honom slöts förbund  för evärdlig tid 

om att ingen flod mer skulle utplåna det levande#.


Med Noa slöts evigt förbund.

        Rgnbågs tecknet på himlen tecknet  ingen flod

mer skulle utplåna det levande.


Första Moseboken.  9:8-17.


8.  #Gud sade till Noa och hans söner:


9.  #Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande#.


Jag upprättar ett evigt förbund med dig Noa

dina söner och dina ättlingar. 


10.  #Och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken#.


Eviga förbundet gäller även alla levande varelser.

       Beskrivning på alla levande varelser:

Alla olika fågel-arter under himlen.

       Boskapsdjur  vilda djur  alla levande varelser

som varit i arken under syndflodens tid.

   

11.  #Jag skall upprätthålla mitt förbund med er:

aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas

      av flodens vatten, aldrig mer skall det hända

att alla varelser utplånas av flodens vatten,

      aldrig mer skall en flod ödelägga jorden#.


Jag skall evigt förbund med er.

     Min eviga trovärdighet säger det skall aldrig mer

inträffa alla varelser utplånas.

        Flodens vattens strömmar skall aldrig

mer utplåna alla varelser.

        Flodens vattnen ödelägga jordens yta.

 

12.  #Gud sade: "Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande

      varelser ni har med er, för alla kommande släktled:#.


Jag ger synligt tecken på himlen  mitt instiftade förbund mellan mig och er och levande varelser

     intill kommande släktled.

  

13.  #Min båge ställer jag bland molnen.

Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig

     och jorden#.


Min synliga båge placerar jag bland molnen.

      Tecknet för förbundet mellan mig och jorden.

 

14.  #När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen#.


Jag låter molnen komma över jorden.

      Min båge vara synlig bland molnen.


15.  #Då skall jag tänka på mitt förbund,

förbundet mellan mig och er och alla levande

       varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser#.


Jag skall tänka på mitt utlovade löfte

      mitt giltiga förbund mellan mig er

och alla varelser.

     

16.  #När bågen står bland molnen skall jag se den

och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och

       alla levande varelser av alla slag på jorden#.


17.  #Och Gud sade till Noa:  "Detta är tecknet för

det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden#. 

 

¤Syraks bok. 44:19.


19.  #Abraham blev de store fadern för många folk,

och på hans ära fanns ingen fläck#.


Abraham faders-gestalt  för många folk.

     Hans ära var fläckfri.


Hebeerbrevet 11:8-12.


8.  #I tro lydde Abraham när han blev kallad.

Han drog bort till ett land som bli till hans,

        och han drog bort utan att veta vart han

skulle komma#-


Abrahams lydiga vilja i tro när fick sin kallelse.

      Han i tro drog bort från sitt ursprungsland

till ett främmande land.

       Visste vad som skulle hända dit han kom.


 9.  #I tro slog han ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak

     och Jakob, som hade fått del i samma löfte#.


I Abrahams tros-vilja fann han vilan i det

utlovade landet.

      Främmande landet  bodde i tält som sonen

och sonsonen som också fick del av samma löfte.


10.  #Ty han väntade på den stad med fast

grund som Gud själv har planlagt och byggt#.


Väntade på staden med fasta grunden som Gud

själv utvalt planlagt och byggt. 


11.  #I tro fick han kraft att avla en son, fast han,

Liksom Sara, var överårig.

       Han litade på den som hade gett löftet#.


I sin tro fick kraft avla en löftes son.

      Liksom hustun Sara var han överårig.

Satte sin fulla tilltro till denn Högstes löfte. 


12.  #Därför fick han, denne ende man som dessutom var så gott som död, en avkomma

       talrik som stjärnorna på himlen

och oräkneliga sandkornen på havsstranden#.


Sinnliga förståndet vittnade om hans ålderdom.

    I människors ögon som död.

Fick utlovad avkomma bli talrik som stjärnorna

      på himlen vilket också kan jämföras med

o-räkneliga havkorn på havets botten.  


¤Syraks bok.  44:20.


20.  #Han följde den Högstes lag och ingick

förbund med honom.

     På sin kropp bekräftade han förbundet,

och när han sattes på prov befanns han trogen#.


Abrahams trogna  hjärta följde  den Högstes lag.

      Slöt förbund  med den Högste.

Han trohet sattes på prov.


¤Syraks bok.  44:21.


21.  #Därför lovade Herren honom med ed att folken

skulle välsignas genom hans avkomma,

      att den skulle bli talrik som sandkornen

på marken och stiga så högt som stjärnorna

      och hans ättlingar skulle ta landet i besittning

från hav till hav, från floden till  jordens ände#.

 

Herren belönade hans trogna hjärta  med ed

      folken skulle bli välsignade genom hans avkomma.

       Hans välsignade avkomma järmförs med

sandkornens antal.

      Hans ättlingar skulle inta landet i besittning

från hav till hav.


¤Syraks bok.  44:22.


22.  #För sin far Abrahams skull fick också Isak

samma löfte om välsignelse över alla människor.


   Sonen Isak fick ärvar sin Fader Abrahams samma  löfte om välsignelser.


¤Syraks bok.  44:23.


23.  #Förbundet överförde Herren sedan på Jakob.

Han erkände honom genom sina välsignelser

      och gav honom arv och egendom.

Han drog upp gränserna för hans arvslotter

      och fördelade dem på tolv stammar#.


Förbundet överfördes från Isak till sonen Jakob.

       Erkändes genom sina välsignelser gavs

honom arv och egendom.

       Gränserna drogs upp för hans arvslotter.

Arvslotterna fördelades på de tolv stammarna.

 

MOSE OCH HANS SAMTIDA.


Och han lät en ättling till Jakob får del av nåden,

      en som behagade alla som såg honom#.


Moses kallelsen ättling till Jakob del av nåden.

       Var alla till behag. 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se