Direktlänk till inlägg 10 oktober 2017

TANKAR OM UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE DEL. 72.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 oktober 2017 21:15


#EN VIS MAN BLIR RIKT VÄLSIGNAD, OCH ALLA

 

     SOM SER HONOM PRISAR HONOM LYCKLIG#.


SYRAKS  BOK.  37:24.


7200.  Laglösheten visar sin fruktansvärda laglöshet.


7201a.  Hälsan bättre än  o-hälsan.


7201b.  O-hälsan och sjukdomen varandras vänner.


7201c.  O-hälsans syfte skada  människans hälsa.


7202a.  O-hälsan  o-barmhärtig.


7202b.  Hälsan  barmhärtig.


7202c.  O-hälsan och sjukdomen  känner för-kärlek 

skadar människans  hälsa.


7203a.  Sjukdomen och o-hälsan huvud-syfte

vara smärtsam och lidande för människan.


7203b.  Sjukdomen och ohälsan  glädje-fattig.


7203c.  Sjukdomen och o-hälsan  fattig på

ömheten och omsorgen.


7204.  Lögnaktigheten förnekar sanningen.


7205a.  Saktmodige bär saktmodighetens

segerkrans på sitt huvud.


7205b.  Milde bär mildhetens segerkrans på

sitt huvud.


7205c.  Ärlige bär ärlighetens segerkrans på

sitt huvud.


7206a.  O-ärlige bytt ut ärligheten mot o-ärligheten.


7206b.  O-barmhärtige bytt barmhärtigheten

mot o-barmhärtigheten.


7206c.  Den vrede bytt saktmodigheten

mot vreden.


7207a.  Den vrede valt vreden före saktmodigheten.


7207b.  Häftige valt häftigheten före

saktmodigheten.


7207c.  Ilskne valt ilskenheten  före saktmodigheten.


7208a.  Bättre lida för saktmodigheten än umgås med ilskenhetens  skadlighet  smärtsamma   

      lidande.


7208b.  Bättre lida för snällheten  än umgås med

elakhetens  skadlighet  smärtsamma lidande.


7208c.  Bättre lida för  godheten  än  umgås med

elakhetens  skadlighet  smärtsamma lidande.


7209a.  Bättre vara vänlighetens tjänst-villiga fånge 

fri från elakhetens lidande och smärta.


7209b.  Bättre vara  sinnes-fridens tjänst-villiga 

fånge  fri från  orons förvirringens  smärtsamma   

       lidande. 


7209c.  Bättre vara  ödmjukhetens tjänst-villiga

fånge  fri från högmodets smärtsamma lidande.


7210.  Mildheten vinnaren  hård-hjärtlighetens

förlorare.


7212.  Barmhärtigheten vinnaren 

o-barmhärtigheten  förloraren.


7213.  Saktmodigheten vinnaren  ilskenheten

förloraren. 


7214a.  Hälsans liv fri från sjukdomens fåfänga.


7214b.  Sjukdomens liv  hälsans o-vän

och fiende.


7214c.  Sjukdomen kroppens fiende och o-vän.


7215a.  Sjukdomen  jämförs med tjuven som

stjäler hälsan.


7215b.  Sjukdomen  kroppens fiende och o-vän.


7215c.  Sjukdomen  tillhör inte kroppen.


7216.  Hälsan ger friheten från sjukdomens

förbannelse.


7217.  Godheten ger  friheten från

elakhetens förbannelse. 


7218a.  Vänlige bär ur sitt vänliga hjärta

vänlighetens frukter i ord och handling.


7218b.


7219.  Livs-glädjen  finns inte i ::

       Sorgsenheten Uppgivenheten.


7220.  Livs-glädjen finns inte i ::

       Bedrövelsen  Bitterheten. 


7221.  Livs-glädjen finns inte i ::

       Avundsjukan  Svartsjukan.


7222a.  Kivets förbannelse har inte någon framtid på jorden.


7222b.  Grälsjukhetens förbannelse har  inte någon

framtid på jorden.


7222c.  Trätgirighetens förbannelse har inte någon

framtid på jorden.


7223.  Grälsjuke överlåter sin tunga  i grälsjukhetens-tjänst  vara dennes tjänare.


7224.  Trätgirige överlåter sin tunga i trätgirighetens-tjänst  vara dennes  tjänare.


7225. Ställa sig i grälsjukhetens tjänst  vara

henne lydig i ord och handling.


7226a.  Vara behärskade tungans tjänare

vara fri från  vara tjänare i trätgirighetens tjänst.


7226b.  Vara behärskade tungans tjänare

vara fri från  vara tjänare i grälsjukhetens tjänst.


7226c.  Vara behärskade tungans tjänare

vara fri från  vara tjänare i kivaktighetens tjänst.


7227a.  Ödmjuka be-härskade tungor läkande tungor.


7227b.  Övermodiga o-behärskade tungor

sårar själs-livet.


7227c.  Behärskande tungor  Obehärskande tungor

går skilda vägar.


7228a.  Psykopater inga snälla vänliga goda människor.


7228b. Psykopater övermodiga och stolta.


7228c.


7229.  Säkerhets-tänkandet  psykopatiskt beteende.


7230.  Ställa sig under säkerhets-tänkandet

för-ändrar människors personlighet.


7231.  Sanningen leder till livs-glädjen.


7232.  Lögnen leder till sorgsenheten och bedrövelsen.


7233a.  Tiden styr människan.


7233b.  Människan styr inte tiden.


7233c.  Tiden påverkar O-måttliga stressen

göra så mycket som möjligt på kortaste

      möjliga tid.


7234a.  Hat föder hat  för-aktet föder förakt 

Kärleken förlåter hatet och föraktet.


7234b.  Bemöta hatet och föraktet med k

kärleks-gärningar.


7234c.  Hatet och föraktet tillhör  o-moralens

frukter.


7235a.  Laglösheten rider på o-moralen.


7235b.  Finns ingen o-moral  finns ingen laglöshet.


7235c.  Säker-hetstänkandet  rider på o-moralen.


7235.  Säkerhets-tänkandet uppmuntrar rädslan

när man aktiverar säkerheten. 


7236.  Kontroll-behovet rider på rädslan.


7237.  Finns det  ingen rädsla finns det

inget kontroll-behov.


7238.  O-moraliska lagar  aktiviera lag-lösheten.


7239.  O-moraliska lagar aktiverar penning

och ha-begäret.


7240.  PERSONLIGA UPPMUNTRANDE SAMTAL.


Tack, för det fina samtalet igår  det var upplysande.


7241.  Fint känna nattens utvilande vila.


7242.  Före-språkare för o-moraliska lagarna

säger: genom politiken och kändis-världen

       har vi vår framgång.


7243. O-moraliskt folk  förtjänar o-moralisk

överhet.


7244.  Trofastheten  troheten  trogna hjärtan

värdefull för nationens välstånd och framgång.


7245a.  Rädslan äger brist-fällig uppmuntran.  


7245b.  Rädslan äger brist-fällig människo-kännedom.


7245c.  Bättre vanära rädslan än äga och ära den.


7246.  Många pelar på rädslan.


7247a.  Säkerhets-tänkandet underskattar

människors själv-tänkande. 


7247b.  Säkerhets-tänkandet rider på

saknad själv-känslan och själv-förtroende.


7247c.  Själv-känslan och själv-förtroende

bättre än överdriven och över-skattad

säkerhets-kontroll.


7248.  Psykopater  psykologiska analfabeter.


7249a.  O-moraliskt tänkande bättre än

moraliskt tänkande  säger de som äger  och ärar

     o-moraliska lagarna.


7249b.  Moraliskt tänkande bättre än

o-moraliskt tänkande  säger de som äger och ärar

      moraliska lagarna. 


7249c.  Med  tungans tal väljer man själv om

man vill ära  antingen o-moralen eller moralen.


7450.  Låta högmodet vara vår o-vän och fiende

eller antingen  äga den och låta den vara vår vän.  


7541.  Antingen väljer vi ha förhållande med

högmodet eller ödmjukheten.


7542a.  Antingen väljer vi ha förhållande med

godheten eller elak-heten.


7542b.  Antingen väljer vi ha förhållande med

vänligheten eller elak-heten.


7542c.  Antingen väljer vi ha förhållande med

snällheten eller elak-heten.


7543a.  Sanningen och fastheten.


7543b.  Mildheten och kärleken.


7543c.  Förstående kärleken  i kärlek och barmhärtighet lära sig lida med andra människors lidande  och  bedrövelse.


7544.  Vara vänner med de vän-lösa.


7545.  Trösta och lida med den sorgsna.


7546.  Identifiera sig  med  de bedrövade

och övergivna. 


7547.  Ge läkedom tröste-rika och uppmuntrande ord  till de övergivna  fattiga de små.


7548.   Psykopatiskt tänkande  och handlande förlorat  mänskliga kännedomen.


7549.  O-moralen nationens problem-skapare.


7550.  Egoistiska viljan valt o-moralen

före moralen.


7551.  Ju fler o-moraliska lagar nationen stiftar

desto större blir o-moralens inflytande

      över nationen.


7552.   Känner ingen inspiration när säkerhets-tänkandet glömt arbets-moralen.


7553.  Arbets-moralen stöd  hjälp uppmuntran för

ett ödmjukt säkerhets-tänkande.


7554.  Säkerhets-tänkandet som saknar

kontroll-behovet  jämförs med ödmjukt tänkande.    


7555.  Ödmjukt säker-hets-tänkande låter människans egna själv-tänkande får

styra hennes säkerhets-tänkande. 


7556a.  O-vårdat själs-liv  omoget  karaktärs-liv.


7556b.  O-vårdat själs-liv  lider i bitterhetens

och besvikelsens smärta och lidande.


7556c.  O-vårdat själs-liv  känner inte sig älskad

uppskattad och värdefull.


7557.  O-vårdat själs-liv  lever i o-moralens liv.


7558a.  Besvara bemöta den vrede med saktmodigt

leende i ord och handling.


7558b.  Få gå i saktmodighetens fotavtryck.


7558c.  Få känna saktmodighetens vila och harmoni

i hennes kärleksfulla fotavtryck.


7559. Ju längre förberedelse-tiden är desto bättre blir resultatet.


7560.  Förtalet  och skvalleriet  o-nyttigt  tal om andra människor  bättre uppmuntra dem.


7561a.  Pennigbegärets egoistiska vilja

tänker på sig själv  sina egna ego-behov.


7561b.  Ha-begärets egoistiska vilja  tänker

på sig själv  sitt egna  ha-behov.


7561c.  Ha och ego-behoven varandras vänner.


7562a.  Svekfullt hjärta  talar  svekfulla Ord.


7562b.  Svekfullt hjärta  tänker  svekfulla Ord.


7562c.  Sveket skadligt och smärtsamt.


7563.  Välja sina Ord  vad som ska sägas

och inte sägas.


7564.  Ju sämre moral  desto större framgång

får laglösheten.


7565a.  Laglösheten rider på  o-moralen.


7565b.  Ryttaren  rider på hästen. 


Hästen  o-moralen  ju kraftfullare o-moralen

       Ryttaren  laglösheten  vinner större framgång.


7565c. 


7566.  Ömjuke  inväntar  i andra hand.


7567a.  Högmodige tar för sig i första hand.


7567b.  Högmodige för-slavad  under sitt

egna högmod. 


7567c.  Högmodiges liv styrt av högmodets

kontroll-inflytande i hjärtat och tankar.


7568.  Ödmjuke lever livet  med  ödmjukheten

för ödmjukhetens inflytande på  jorden.


7569.   Ensam-heten och hjälp-lösheten

fattiges  övergivnes vänner.


7570.  Tiden  låter sig inte påverkas av känslo-livet.


7571.  Känslo-livet och tiden  går skilda vägar.


7572.  Känslo-livet och tiden  lever inte

i vänskap med varandra.


7573a.  Kontroll-behovet rider på Rädslan.


7573b.  Finns det ingen rädsla  finns inte

kontroll-behovet.


7573c.  Kontroll-behovet  jämförs med ryttaren

sittande på rädslan  (Hästen ).


7574.  Aktiveras säkerhets-tänkandet  spelar man på rädslan blir rädslans styrka förstärkt.


7575a.  Rädslan äras och förhärligas. 


7575b.  Rädslans inflytande i nationen förstärks.


7575c.  Lögnen och rädslan samarbetar

med varandra. 


7576a.  Tank-spriddheten  o-botlig sjukdom.


7576b.  Tank-spriddheten  fienden till

koncentrerade och samlade tankar.


7576c.  Tank-spridda tankar  förvirrande

tank-lösa  splittrade  sinnes-frånvarande.


7577.  Ömhetens närhet  visar sin kärlek.


7578.  Erfarenheten och tacksamheten

vidgar hjärtat.


7579a.  Viljan kapten över känslo-livet.


7579b.  Viljan styr hela kroppen jämförs med

rodret på skeppet.


7579c.  Viljan styr hela kroppen jämförs med

betslet i hästens mun.


7580.  Högmodiges ära nedfläckat med

sitt egna högmod.


7581.  Ödmjukes ära fläckfri från egoismen.


7582a.  Troheten uppskattar  trognes trohet.


7582b.  Trogne följer troheten vart den än går.


7582c.  Trogne lärt känna troheten i ord

och handling.  


7583.   Ron friden Stillheten  källor till läkedomen.


7584.  Sinnes-friden  sinnes-ron  själs-livets

goda vänner.


7585.  Tankars  fostran i tanke-världen.


7586.  Sinnes-friden & Sinnes-ron våra livs-kamrater.


7587.  Ödmjuke har sitt själv-förtroende

vara ödmjukhetens slav  och  tjänare.


7588.  Lag-övertädarna goda vänner med

o-moraliska lagarna.


7589.  Mänsklig kännedom  visar med-känsla

med-ömkan  med-lidande.


7590a.  Dominanta manligheten utnyttjar

emotinella rikedomarna.


7590b.  Dominanta manligheten ger ingen

tacksamhet  upppmuntran.


7590c.  Dominanta manligheten visar sitt egos

begärliga behov efter emotionella rikedomarna.


7591.  Människans livsstil  livsföring präglas av

hennes uppväxttid.


7592a.  Lydnaden  ---- livets glädje. 


7592b.  O-lydnadens ----- livets sorg.


7593.  Kontroll-behovet  o-nyttigt.

                     o-personligt.

                           o-barmhärtig.


7594.  Egoistiskt beteende  tänker på sig själv. 

                                   själv-upptagen.

                                        själv-kär.

                                             själv-god.


7595.  Människans viljas frivilliga handling

i och ord och handling.


7596.  Lära sig den inre fostran i tanke-världen.


7597.  Fostran vilket leder till mogenheten

i  tänkandet av uppbyggliga tankar. 


7598.  Fostrade tankar låter sig inte påverkas

av skadliga  tanke erbjudanden.


7599.  Tankarnas vilja väljer  nyttiga tankar  istället

för skadliga erbjudande tankar.  
 

 

 

    


  

    
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se